جام جهانی 2018یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

گل های بازی ایران اسپانیا - جام جهانی روسیه 2018

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.

گل های بازی ایران اسپانیا

روسیه 2018

گل های بازی ایران اسپانیا

جام جهانی ۲۰۱۸ با حضور ۳۲ تیم از ۱۴ ژوئن تا ۱۵ جولای برگزار خواهد شد و تیم ملی ایران در گروه B مسابقات با اسپانیا، پرتغال و مراکش دیدار خواهد کرد.

گروه بندی کامل جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه به شرح زیر است:

گروه A: روسیه، عربستان، مصر ،اروگوئه

گروه B: پرتغال، اسپانیا،  مراکش ،ایران

گروه C: فرانسه، استرالیا ،پرو، دانمارک

گروه D: آرژانتین، ایسلند،کروواسی، نیجریه

گروه  E :  برزیل، سوئیس، کاستاریکا،  صربستان

گروه F:  آلمان ، مکزیک، سوئد، کره‌جنوبی

گروه G:  بلژیک،  پاناما  ،تونس  ،انگلیس

گروه H: لهستان، سنگال ،کلمبیا، ژاپن

برنامه کامل بازی‌های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه که از ۲۴ خردادماه تا ۲۴ تیرماه ۹۷ در ۱۱ شهر این کشور برگزار می‌شود، به شرح زیر است:

دیدارهای مرحله گروهی

گروه A: روسیه، اروگوئه، مصر، عربستان

تاریخ و ساعت
۲۴ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ روسیه عربستان
۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ مصر اروگوئه
۲۹ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ روسیه مصر
۳۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ اروگوئه عربستان
۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ اروگوئه روسیه
۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ عربستان مصر

گروه B: اسپانیا، پرتغال، ایران، مراکش

تاریخ و ساعت
۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ ایران مراکش
۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ اسپانیا پرتغال
۳۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ پرتغال مراکش
۳۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ ایران اسپانیا
۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ ایران  پرتغال
۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ مراکش اسپانیا

گروه C: فرانسه، پرو، دانمارک، استرالیا

 تاریخ و ساعت
۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۳۰ فرانسه استرالیا
۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۳۰ پرو دانمارک
۳۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ فرانسه پرو
۳۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ استرالیا دانمارک
۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ دانمارک فرانسه
۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ استرالیا پرو

گروه D: آرژانتین، ایسلند، کرواسی، نیجریه

تاریخ و ساعت
۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۳۰ آرژانتین ایسلند
۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۳:۳۰ کرواسی نیجریه
۳۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ آرژانتین کرواسی
۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ ایسلند نیجریه
۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ آرژانتین نیجریه
۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ کرواسی ایسلند

گروه E: برزیل، کاستاریکا، سوئیس، صربستان

تاریخ و ساعت
۲۷ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ کاستاریکا صربستان
۲۷ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ برزیل سوئیس
۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ برزیل کاستاریکا
۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ سوئیس صربستان
۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ صربستان برزیل
۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ سوئیس کاستاریکا

گروه F: آلمان، مکزیک، سوئد، کره جنوبی

تاریخ و ساعت
۲۷ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ آلمان مکزیک
۲۸ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ سوئد کره جنوبی
۲ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ آلمان سوئد
۲ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ کره جنوبی مکزیک
۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ کره جنوبی آلمان
۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ مکزیک سوئد

گروه G: بلژیک، پاناما، تونس، انگلیس

تاریخ و ساعت
۲۸ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ بلژیک پاناما
۲۸ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ انگلیس تونس
۲ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ بلژیک تونس
۳ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ انگلیس پاناما
۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ انگلیس بلژیک
۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ پاناما تونس

گروه H: لهستان، سنگال، کلمبیا، ژاپن

 تاریخ و ساعت
۲۹ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ لهستان سنگال
۲۹ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ کلمبیا ژاپن
۳ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ ژاپن سنگال
۳ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ لهستان کلمبیا
۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ ژاپن لهستان
۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ کلمبیا سنگال

دیدار مرحله یک هشتم نهایی
بازی چهل‌ونهم، ۳۰ ژوئن ۲۰۱۸ (۹ تیرماه ۹۷) A1 – B2، ورزشگاه فیشت – ساعت ۲۲:۳۰
بازی پنجاهم، ۳۰ ژوئن ۲۰۱۸ (۹ تیرماه ۹۷) C1 – D2، ورزشگاه کازان آره‌نا – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌ویکم، اول جولای ۲۰۱۸ (۱۰ تیرماه ۹۷) B1 – A2، ورزشگاه لوژنیکی – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌ودوم، اول جولای ۲۰۱۸ (۱۰ تیرماه ۹۷) D1 – C2، ورزشگاه نیژنی نووگورود – ساعت ۲۲:۳۰
بازی پنجاه‌وسوم، ۲ جولای ۲۰۱۸ (۱۱ تیرماه ۹۷) E1 – F2، ورزشگاه سامارا آره‌نا – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌وچهارم، ۲ جولای ۲۰۱۸ (۱۱ تیرماه ۹۷) G1 – H2، ورزشگاه روستوف آره‌نا – ساعت ۲۲:۳۰
بازی پنجاه‌وپنجم، ۳ جولای ۲۰۱۸ (۱۲ تیرماه ۹۷) F1 – E2، ورزشگاه سن پترزبورگ – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌وششم، ۳ جولای ۲۰۱۸ (۱۲ تیرماه ۹۷) G2 – H1، ورزشگاه اتکریتیه آره‌نا (اسپارتاک) – ساعت ۲۲:۳۰

دیدار مرحله یک چهارم نهایی
بازی پنجاه‌وهفتم، ۶ جولای ۲۰۱۸ (۱۵ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۴۹ – برنده بازی ۵۰، ورزشگاه نیژنی نووگورود – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌وهشتم، ۶ جولای ۲۰۱۸ (۱۵ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۳ – برنده بازی ۵۴، ورزشگاه کازان آره‌نا – ساعت ۲۲:۳۰
بازی پنجاه‌ونهم، ۷ جولای ۲۰۱۸ (۱۶ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۱ – برنده بازی ۵۲، ورزشگاه فیشت – ساعت ۲۲:۳۰
بازی شصتم، ۷ جولای ۲۰۱۸ (۱۶ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۵ – برنده بازی ۵۶، ورزشگاه سامارا آره‌نا – ساعت ۱۸:۳۰

دیدار نیمه نهایی
بازی شصت‌ویکم، ۱۰ جولای ۲۰۱۸ (۱۹ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۷ – برنده بازی ۵۸، ورزشگاه سن پترزبورگ – ساعت ۲۲:۳۰
بازی شصت‌ودوم، ۱۱ جولای ۲۰۱۸ (۲۰ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۹ – برنده بازی ۶۰، ورزشگاه لوژنیکی – ساعت ۲۲:۳۰

دیدار رده‌بندی
بازی شصت‌وسوم، ۱۴ جولای ۲۰۱۸ (۲۳ تیرماه ۹۷) بازنده بازی ۶۱ – بازنده بازی ۶۲، ورزشگاه سن پترزبورگ – ساعت ۱۸:۳۰

دیدار فینال
بازی شصت‌وچهارم، ۱۵ جولای (۲۴ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۶۱ – برنده بازی ۶۲، ورزشگاه لوژنیکی – ساعت ۱۹:۳۰

 

 

ویدیو ورزش سه | مروری بر گلهای جذاب دیدارهای اخیر تیم ملی

ویدئو برای گل های بازی ایران اسپانیا▶ ۲:۳۴
video.varzesh3.com/…/مروری-بر-گلهای-جذاب-دیدارهای-اخیر-تیم-ملی
۹ فروردین ۱۳۷۶

پرواز سن‌پترزبورگ – کازان، آماده‌سازی تماشاگران برای بازی اسپانیا · آنالیز عملکرد روزبه چشمی در بازی مقابل مراکش · ورود تیم‌ملی ایران به شهر کازان · نگاهی به بازی …

ویدیو ورزش سه | خلاصه بازی ایران ۴ – ژاپن ۰

ویدئو برای گل های بازی ایران اسپانیا▶ ۶:۰۲
video.varzesh3.com/video/161383/خلاصه-بازی-ایران-۴-ژاپن-۰
۹ فروردین ۱۳۷۶

خلاصه بازی ایران ۴ – ژاپن ۰ … ویدیوهای مشابه; آخرین ویدیوها. روایت طنز از همه حالت های صعود تیم ملی ایران · پست کامبیز دیرباز و شوخی با گل به خودی پیکه · خروج تیم … شوخی …

ویدیو ورزش سه | گلهای بازی های دوستانه ی گروه مرگ جام جهانی

ویدئو برای گل های بازی ایران اسپانیا▶ ۷:۰۱
video.varzesh3.com/…/گلهای-بازی-های-دوستانه-ی-گروه-مرگ-جام-جهان…
۲۷ فروردین ۱۳۹۷

خوشم میاد ایرانی ها اسم گروه رو گذاشتن گروه مرگ!! این گروه جنگ بین اسپانیا و پرتغاله برای صدرنشینی که احتمال هم میره اسپانیا صدرنشین بشه و پرتغال دوم و …

ویدیو ورزش سه | تمرین تیم ملی اسپانیا قبل از بازی با ایران

ویدئو برای گل های بازی ایران اسپانیا▶ ۱:۲۵
video.varzesh3.com/…/تمرین-تیم-ملی-اسپانیا-قبل-از-بازی-با-ایرا…
۱ روز پیش

تمرین تیم ملی اسپانیا قبل از بازی با ایران … اگه تیم بود ،که سه تا گل از پنالدو نمبخورد.اسپانیا ۸ سال پیش اسپانیا بود … مراکش ۷۰٪ صعود میکنه ،چه کیفی …

ویدیو ورزش سه | گل دوم ژاپن به کلمبیا ( اوساکو)

ویدئو برای گل های بازی ایران اسپانیا▶ ۰:۴۰
video.varzesh3.com/video/168782/گل-دوم-ژاپن-به-کلمبیا-(-اوساکو)
۲ ساعت پیش

۵۶۹ × ۳۲۰٫ ۶۴۰ × ۳۶۰٫ گل بازی · جام جهانی ۲۰۱۸ (روسیه) · تیم ملی ژاپن · تیم ملی کلمبیا … روسیه پلاس: معرفی شهرهای جام جهانی؛ ایران

خلاصه بازی ایران ۴-۲ اسپانیا (فوتبال ساحلی-پرشین کاپ …

https://www.tarafdari.com/…/خلاصه-بازی-ایران-۴-۲-اسپانیا-فوتبال-ساحلی-پرشین-…

طرفداری – ایران با برتری ۴ بر ۲ مقابل اسپانیا، قهرمان تورنومنت فوتبال ساحلی … خلاصه بازی ایران ۱-۰ ازبکستان (دیدار دوستانه)گل دژاگه به ترکیه (ترکیه ۲-۱ …

تماشا | اسپانیا ۳ – ۳ پرتغال، گل های رونالدو تقدیم به ایران | …

ویدئو برای گل های بازی ایران اسپانیا▶ ۹:۱۲
tamasha.com/v/lwNjL
۴ روز پیش

اسپانیا ۳ – ۳ پرتغال، گل های رونالدو تقدیم به ایران خلاصه بازی بین دو تیم ملی پرتغال و تیم ملی اسپانیا در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه که با نتیجه …

آماری که اسپانیا و پرتغال را از ایران می‌ترساند/این تیم ملی …

https://www.mashreghnews.ir/…/آماری-که-اسپانیا-و-پرتغال-را-از-ایران-می-ترساند-ای…

۱۳ آذر ۱۳۹۶ – معروفترین بازی های تیم ملی در تهران و به ویژه ملبورن استرالیا. … درخشش شیربچه های ایران در مصاف با آمریکا و گلهای دیدنی و به یادماندنی مهدوی کیا …

پایان بازی مهیج هم‌گروهی‌ ایران؛ اسپانیا ۳ پرتغال ۳ | Euronews

fa.euronews.com › اخبار › ورزش

۴ روز پیش – اما اسپانیا خیلی زود به بازی برگشت و با گل زیبایی که دیگو کاستا در دقیقه ۲۵ با شوتی زیبا دروازه پرتغال را باز کرد. گلی که البته به نظر …

سایت شبکه ورزش – گل های بازی اسپانیا ۳ – ۳ پرتغال …

varzeshtv.ir/detail/12533

۳ روز پیش – کی‌روش: بازی ایران اسپانیا فوتبال است، نه بسکتبال/ برنامه خاصی برای مهار رونالدو و اینیستا نداریم/ ایرانگل های بازی اسپانیا ۳ – ۳ پرتغال …

(ویدئو) اسپانیا ۳- پرتغال ۳؛ گل‌های رونالدو تقدیم به ایران! – …

https://fararu.com/fa/news/…/ویدئو-اسپانیا-۳-پرتغال-۳-گل‌های-رونالدو-تقدیم-به-ایر…

۴ روز پیش – (ویدئو) اسپانیا ۳- پرتغال ۳؛ گل‌های رونالدو تقدیم به ایران! … در ابتدای بازی پنالتی گرفت و آن را تبدیل به گل کرد، ولی دیگو کاستا در دقیقه ۲۴ آن …

اسپانیا ۳- پرتغال ۳؛ گل‌های رونالدو تقدیم به ایران! – …

https://www.mehrnews.com/news/…/اسپانیا-۳-پرتغال-۳-گل-های-رونالدو-تقدیم-به-ای…

۳ روز پیش – پرتغال با درخشش فوق ستاره خود از شکست برابر اسپانیا گریخت تا تقابل مدعیانی قهرمانی جام جهانی با تساوی پُر گل خاتمه پیدا کند.

تصاویر برای گل های بازی ایران اسپانیا

تصاویر بیشتر برای گل های بازی ایران اسپانیاگزارش تصاویر

۳۴ ساعت تا بازی ایران و اسپانیا – فِمَنوم – مجله اینترنتی فمنوم

https://www.femanom.com/ورزشی/بازی-ایران-و-اسپانیا

۵ ساعت پیش – نتیجه بازی قبلی یعنی بازی مراکش و پرتغال نیز برای ایران اهمیت زیادی دارد و … اسپانیا اگر به دفاع محض روی بیاوریم حتما تحت فشار زیاد گل های …

بازی ایران و مراکش ، تیم ملی‌مان را صدرنشین گروه مرگ کرد – …

https://www.digikala.com › خانه › خبر

رتبه: ۴٫۹ – ‏۱۱ نقد

۳ روز پیش – روز دوم جام جهانی ۲۰۱۸ با پیروزی دراماتیک تیم های ایران و اسپانیا به … از ساعت ۱۹:۳۰ به مصاف مراکش رفت که در نهایت بازی ایران و مراکش با گل به …

دانلود گل‌های بازی ایران و اسپانیا در جام جهانی روسیه ۲۰۱۸ – قندان

ghandaan.com › حبه ورزش › دانلود گل‌های بازی ایران و اسپانیا در جام جهانی روسیه ۲۰۱۸

۵ روز پیش – بازی ایران و اسپانیا دانلودبازی ایران و اسپانیا دانلود گل های بازی ایران و اسپانیا صحنه های حساس بازی ایران و اسپانیا بهترین دقیقه بازی ایران و …

گل های بازی ایران، اسپانیا، پرتغال و مراکش/ فیلم | پایگاه …

https://www.jamaran.ir/…/890536-گل-های-بازی-ایران-اسپانیا-پرتغال-مراکش-فیلم

۸ فروردین ۱۳۹۷ – گل های به ثمر رسیده در بازی های تدارکاتی ایران و هم گروه هایش را می توانید در این ویدیو ببینید.

خلاصه و گلهای بازی اسپانیا و پرتغال با گزارش عربی (۳-۳) | …

https://dropball.ir/خلاصه-و-گلهای-بازی-اسپانیا-و-پرتغال-با-گ/

۴ روز پیش – بازی جذاب اسپانیا و پرتغال با نتیجه ۳-۳ به پایان رسید تا تیم ایران به تنهایی با ۳ امتیاز در صدر جدول گروه B جام جهانی قرار بگیرد؛ در ادامه توجه …

خلاصه بازی اسپانیا ۳ – پرتغال ۳/گل‌های رونالدو تقدیم به …

roga.ir › ورزشی › خلاصه بازی اسپانیا ۳ – پرتغال ۳/گل‌های رونالدو تقدیم به ایران!

۴ روز پیش – :به گزارش “روگا“، بعد از پیروزی ارزشمند ملی پوشان فوتبال ایران برابر مراکش، نیاز بود تا جدال تیم‌های قدرتمند اسپانیا و پرتغال با تساوی به …

ایسکو: باید دقیقه یک به ایران گل بزنیم – Iran varzeshi

www.iran-varzeshi.com/78518

۱ روز پیش – باید تا حد مرگ در زمین بدویم و با استفاده از سبک بازی تعریف شده خودمان … ایران ورزشی آنلاین /چهارشنبه شب تیم های ایران و اسپانیا در دور دوم مرحله …

بازی با اسپانیا یک اتفاق تاریخی برای فوتبال ایران است – …

https://www.khabaronline.ir/detail/718974/sport/iran-soccer

۲۸ مهر ۱۳۹۶ – ایسنا نوشت: سرمربی تیم‌ملی فوتبال نوجوانان بازی برابر اسپانیا در جام … هم‌چنین یونس دلفی، موثرترین بازیکن ایران با دو گل و سه پاس گل به …

آخرین نتایج و جدول بازی های جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل – نمناک

namnak.com/جدول-مسابقات-جام-جهانی.p7269

رتبه: ۴ – ‏۴۶ رأی

جدول کامل نتایج جام جهانی ۲۰۱۴ ، نتایج بازی های جام جهانی برزیل ، آخرین رده بندی جام جهانی ۲۰۱۴ ، تازه ترین جدول مسابقات جام … گل خورده. امتیاز. هلند. ۳٫ ۳٫ ۰٫ ۰٫ ۱۰٫ ۳٫ ۹٫ شیلی. ۳٫ ۲٫ ۱٫ ۰٫ ۵٫ ۳٫ ۶٫ اسپانیا. ۳٫ ۱ …. آرژانتین ۱-۰ ایران فیلم تصاویر بازی.

گزارش احساسی گزارشگر مصری از گل برتری مصر برابر …

▶ ۵:۰۵
www.sarpoosh.com/…/reporter-egypt-worldcup960717-film.html
۱۷ مهر ۱۳۹۶

فیلم صعود مصر به جام جهانی و گزارش پر از احساس این بازی،ویدئو گزارش احساسی گزارشگر مصری از گل برتری مصر برابر کنگو،کلیپ گزارش …

برنامه کامل بازی‌های ایران در جام جهانی روسیه – ایسنا

https://www.isna.ir/news/96091005261/برنامه-کامل-بازی-های-ایران-در-جام-جهانی-روسیه

۱۰ آذر ۱۳۹۶ – برنامه بازی‌های تیم ملی فوتبال ایران بعد از قرعه‌کشی جام جهانی روسیه مشخص شد. … دیدار تیم های فوتبال ایران و سوریه. برنامه بازی‌های تیم ملی فوتبال … ایران در گروه خود با تیم‌های پرتغال، اسپانیا و مراکش هم‌گروه است. … مثل جام جهانی ۲۰۱۴ با آرژانتین یک گل خوردیم آن‌هم چون مسی بود؛ آن‌هم دقیقه۹۱ توکل به خدا. avatar.

تیم ملی فوتبال ایران – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

https://fa.wikipedia.org/wiki/تیم_ملی_فوتبال_ایران

تیم ملی تا سال ۱۹۹۸ به عنوان نماینده ایران در بازی‌های آسیایی شرکت کرد و سه بار در … نوشتار(های) وابسته: نخستین بازی تیم ملی فوتبال ایران … زننده گل ایران در آن بازی امیر خلیلی بود تا وی به عنوان زننده نخستین گل تاریخ …… تیم ملی اسپانیا بود در نهایت به شکل غیرمنتظره‌ای علی دایی به عنوان مربی تیم ملی انتخاب شده بود.

شادی پس از گل تیم فوتبال ایران به اسپانیا – سایت خبری …

www.tabnak.ir › فیلم › ورزش

۲ روز پیش – یک ویدیو متفاوت از شوخی بازی ایران و اسپانیا را ببینید. در این ویدیو شادی پس از گل ایران به اسپانیا به شکلی هنرمندانه با تغییر یک ویدیوی …

بهترین بازی ایران در برابر اسپانیا خواهد بود – Sputnik Iran

https://ir.sputniknews.com/…/201806133653450-هاشمی-ایران-اسپانیا-جام-جهانی-فوتب…

۶ روز پیش – عضو تیم ملی فوتبال هنرمندان ایران گفت: شانس همه تیم ها در مسابقات … ایران طوری بازی می کرد که گل زدن برای تیم های حریف بسیارسخت بود و …

تیم ملی نوجوانان – فدراسیون فوتبال

www.ffiri.ir/national-football-team/تیم-ملی-نوجوانان/…/view.aspx

ایران ۱ – ۳ اسپانیا رخدادها ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ … ایران ۳ – ۰ کاستاریکا رخدادها ۱۳۹۶/۰۷/۲۱ … نام تیم, جمع امتیاز, برد, تساوی, باخت, گل زده, گل خورده. ایران, ۹, ۳, ۰, ۰, ۱۰, ۱٫

بررسی فوتبال ترکیه و ایران در آستانه بازی دو تیم در …

https://www.aa.com.tr/fa/ایران/بررسی-فوتبال-ترکیه-و-ایران…بازی…/۱۱۵۳۴۵۸

۱ خرداد ۱۳۹۷ – ترکیه در بازی‌های اروپایی نخست برای گل نخوردن می کوشد و سپس اقدام به حمله می کند. … «اگر بخواهیم نوع بازی ترکیه را با تیم های حاضر در گروه ایران در جام جهانی … شباهت بازی با تیم های هم گروه ایران، اسپانیا، پرتغال و مراکش دارد.

جام جهانی فوتسال – تایلند فیلم گل‌های بازی ایران و اسپانیا

https://www.farsnews.com/news/13910813000207/فیلم-گل‌های-بازی-ایران-و-اسپانیا

۱۳ آبان ۱۳۹۱ – گل های اسپانیا را مگیلین در دقیقه ۵ و لوزانو ۱۶ به ثمر رساندند و گل های ایران را نیز مسعود دانشور در دقیقه ۸ نیمه دوم و حسین طیبی در دقیقه ۱۱ این …

«گل به‌ خودی‌» های جام جهانی را بشناسید – اخبار تسنیم – Tasnim

https://www.tasnimnews.com › رسانه ها › خواندنی

۲ روز پیش – بعد از بازی ایران و مراکش در جام‌جهانی روسیه و گلی که بازیکن مراکش برای … جرجی باچف بازیکن اهل بلغارسان هم یکی از گل‌های اسپانیا در پیروزی …

پیش بینی سایت انگلیسی از بازی ایران و اسپانیا – افکار …

https://www.afkarnews.com/…/753206-پیش-بینی-سایت-انگلیسی-از-بازی-ایران-اس…

۲ ساعت پیش – تیم های ملی فوتبال ایران و اسپانیا در دومین دیدار خود در جام جهانی روسیه … در حالی که گل به خودی بازی روز جمعه (ایران و مراکش) سه امتیاز را به آنها هدیه …

ایرنا – ایران با پرتغال، اسپانیا و مراکش در گروه زندگی قرار …

www.irna.ir/fa/News/82751842

۱۳ آذر ۱۳۹۶ – تجربه نشان داده که هر گاه تیم ایران در بازی های جام جهانی و یا بازی … جام جهانی در خانه با هفت گل از آلمان شکست بخورد که این امر چیزی از ارزش های زرد …

نتیجه بازی ایران و مراکش در جام جهانی ۲۰۱۸ در نظرسنجی های …

koolakmag.ir › اخبار داغ

۲۲ خرداد ۱۳۹۷ – نتیجه بازی ایران و مراکش در جام جهانی ۲۰۱۸ در نظرسنجی های معتبر,نتیجه … تگ گل این بازی در دقیقه ۹۵ توسط بازیکن مراکش بود که با این گل به خودی … در جام جهانی ۲۰۱۸ تیم ملی ایران با دو تیم قدرتمند اسپانیا و پرتقال هم گروه می …

برنامه پخش بازی‌های امروز جام جهانی (۲۶ خرداد) از شبکه های سيما

fa.alkawthartv.com/news/142639

۳ روز پیش – تهران- الکوثر: رقابت های جام جهانی ٢٠١٨ روسیه امروز با چهار بازی ادامه می یابد . … دیروز در اولین روز رقابتهای فوتبال جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه ، ایران و مراکش به … برابر اسپانیا در جام جهانی ۲۰۱۸، پرتغال با گل دقیقه ۸۸ کریستیانو …

ایران و اسپانیا برای اولین بار به مصاف هم می‌روند | TRT Persian

www.trt.net.tr/persian/wrzsh/…/yrn-w-spny-bry-wlyn-br-bh-msf-hm-myrwnd-995139

۶ ساعت پیش – تیم های ملی فوتبال ایران و اسپانیا برای اولین بار در تاریخ خود فردا به … ایران در بازی های خود درحالی ۸ گل روانه دروازه حریفان کرده که ۲۲ گل نیز …

جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه؛ نمایه تیم ایران – BBC News فارسی – …

www.bbc.com/persian/sport-44279203

۸ خرداد ۱۳۹۷ – ایران در ۱۸ بازی خود در مرحله مقدماتی جام جهانی روسیه در قاره آسیا حتی یک … ایران در گروه B با اسپانیا و پرتغال و مراکش هم‌گروه است. … این همان تیمی است که در جام جهانی گذشته در طول ۹۰ دقیق بازی از آرژانتین گل نخورد و اگر …. بی بی سی مسئول محتوای سایت های دیگر نیست سیاست ما درباره لینک دادن به سایت های دیگر.

اسپانیا | فوتبال ۱۱

https://footba11.co › اسپانیا

تیم فوتبال اسپانیا – نتایج زنده، برنامه بازی‌ها، لیست بازیکنان، آمار تیم و بازیکنان. … بازی. برد. مساوی. باخت. گل‌ها. امتیاز. ۵ بازی آخر. ۱٫ ایران. ۱٫ ۱٫ ۰٫ ۰٫ ۱:۰. ۳ … پاس گل. سرخیو بوسکتس. ۱٫ خطا. ناچو فرناندز. ۳٫ سرخیو بوسکتس. ۲ … تمام بازی ها; بازی های خانگی; بازی های خارج از خانه. اسپانیا/ بهترین تیم تورنومنت. گل زده. ۳/ ۵٫

خبرهای ورزشی | خبر فارسی

https://khabarfarsi.com/sports

از نگاه یک سایت انگلیسی، شوت های تیم ملی فوتبال اسپانیا و آمادگی بالای دیگو …. ایران با قلب و روحش برابر اسپانیا دفاع می کند ولی با سه گل شکست می خورد. …. آندرس کنهای اروگوئه ای که قرار است بازی ایران با اسپانیا را سوت بزند چند ماه پیش …

«گل به خودی »های جام جهانی را بشناسید | بعد از بازی ایران – …

www.ghatreh.com/news/nn43064131/خودی-های-جام-جهانی-بشناسید

۲۱ ساعت پیش – بعد از بازی ایران و مراکش در جام جهانی روسیه و گلی که بازیکن مراکش برای … جرجی باچف بازیکن اهل بلغارسان هم یکی از گل های اسپانیا در پیروزی …

صحبت های بازیکن زننده گل به خودی مراکش بعد از بازی با …

www.alef.ir/news/3970326097.html

۳ روز پیش – صحبت های بازیکن زننده گل به خودی مراکش بعد از بازی با ایران. … ۲۶ خرداد ۱۳۹۷رکوردهایی که ایران با پیروزی مقابل مراکش جا به جا کرد · ۲۵ خرداد ۱۳۹۷ایران آسیایی‌ها را بعد از …. شایعه برای بازی ایراناسپانیا / جام جهانی داور زن ندارد …

آخرین خبر | ایران – اسپانیا؛ پنجمین بازی بزرگ تاریخ

akharinkhabar.ir/sport/4349438/ایران-–-اسپانیا؛-پنجمین-بازی-بزرگ-تاریخ-

۷ ساعت پیش – ایران به عنوان یکی از قطب های فوتبال آسیا تاکنون موفق به پنج بار حضور … بازی پربرخورد دو تیم با ۸ کارت زرد در حالی تا دقیقه ۶۳ بدون گل ادامه …

یک روز تا ملاقات با ماتادور؛ بازی پیچیده کی روش با مغز …

https://iranwire.com/fa/features/26524

۴ ساعت پیش – ستاره های اسپانیایی، گران ترین تیم جام جهانی روسیه را ساخته اند. … آن ها برای بازی ایران و کویت در تهران جلسه گذاشته بودند که حکم مرگ و زندگی برای تیم … تا دقیقه ۳۰ بازی، زیر استرس و فشار این که مبادا گل اول را نزنیم، بودند.

ورزش ۱۱ | پایگاه تخصصی فوتبال

www.varzesh11.com/

ورزش ۱۱، پایگاه تخصصی فوتبال ایران و جهان، شما سروران فوتبال دوست می توانید … جدول کامل نتایج و برنامه بازی ها » … ساسی زننده اولین گل آفریقایی ها در جام جهانی روسیه …. آخرین ویدئو های فوتبال جهان. آخرین ویدئو ها. ایران. اسپانیا. انگلیس. آلمان.

ستاره اسپانیا: باید دقیقه اول به ایران گل بزنیم – صدای ایران

sedayiran.com/fa/news/191036/ستاره-اسپانیا-باید-دقیقه-اول-به-ایران-گل-بزنیم

۱۲ ساعت پیش – چهارشنبه شب تیم های ایران و اسپانیا در دور دوم مرحله گروهی جام جهانی به مصاف … بازی چهارشنبه شب گفت:« تلاش می کنیم تا همان دقیقه اول به ایران گل …

چرا سردار مقابل اسپانیا فیکس بازی می‌کند؟ – اقتصاد نیوز

https://www.eghtesadnews.com/…/220738-چرا-سردار-مقابل-اسپانیا-فیکس-بازی-می-…

۱۰ ساعت پیش – اقتصاد نیوز: سردار در ورزشگاهی که بازی ایران و اسپانیا برگزار می‌شود سابقه زدن ۱۰ گل دارد.

پیش بینی سایت انگلیسی از نتیجه دیدار ایران و اسپانیا – …

www.mojnews.com/…/231695-پیش-بینی-سایت-انگلیسی-از-نتیجه-دیدار-ایران-اس…

۱۰ ساعت پیش – سایت انگلیس نتیجه بازی اسپانیا و ایران را در قالب رقابت های جام جهانی … اول بازی را با خط دفاعی مستحکم خود این دیدار را با نتیجه تساوی بدون گل …

تصاویری از شبیه سازی گل ایران به اسپانیا در جام جهانی … – …

parsfootball.com › چند رسانه ای › گالری فیلم › گالری فیلم فوتبال ملی

۵ ساعت پیش – ایران به عنوان یکی از قطب های فوتبال آسیا تاکنون موفق به پنج بار حضور در جام های جهانی شده است، حضوری که در هر دوره با یک بازی بزرگ و تاریخی …

نتایج زنده – یک ورزش

https://1varzesh.com/livescore

همه بازی‌ها بازی‌های زنده. همه لیگ‌ها, جام …. ۰۳/۲۸ کولاکوویچ: کیفیت بازی‌های لیگ ملت‌‌ها خیلی پایین است! ۰۳/۲۸ برانت: … ۰۳/۲۸ داور اروگوئه‌ای برای ایراناسپانیا.

آخرین اخبار ورزشی | خبر پارسی جو

khabar.parsijoo.ir/cat/ورزشی

در اسپانیا این بازی بیستم ژوئن ۲۰۱۸ برگزار می شود، این در حالی است که در تقویم …. شهردار مشهد در رابطه با عدم نمایش بازی های فوتبال ایران در پارک ها توضیح داد: …

Likes0Dislikes0
نظرات و ارسال نظر