جام جهانی 2018پنج شنبه ۱ فروردین ۱۳۹۸

کانال تلگرام اخبار جام جهانی - جام جهانی روسیه 2018

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.

کانال تلگرام اخبار جام جهانی

بازی های جام جهانی روسیه 2018

کانال تلگرام اخبار جام جهانی

برنامه کامل بازی‌های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه که از ۲۴ خردادماه تا ۲۴ تیرماه ۹۷ در ۱۱ شهر این کشور برگزار می‌شود

جام جهانی ۲۰۱۸ با حضور ۳۲ تیم از ۱۴ ژوئن تا ۱۵ جولای برگزار خواهد شد و تیم ملی ایران در گروه B مسابقات با اسپانیا، پرتغال و مراکش دیدار خواهد کرد.

گروه بندی کامل جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه به شرح زیر است:

گروه A: روسیه، عربستان، مصر ،اروگوئه

گروه B: پرتغال، اسپانیا،  مراکش ،ایران

گروه C: فرانسه، استرالیا ،پرو، دانمارک

گروه D: آرژانتین، ایسلند،کروواسی، نیجریه

گروه  E :  برزیل، سوئیس، کاستاریکا،  صربستان

گروه F:  آلمان ، مکزیک، سوئد، کره‌جنوبی

گروه G:  بلژیک،  پاناما  ،تونس  ،انگلیس

گروه H: لهستان، سنگال ،کلمبیا، ژاپن

برنامه کامل بازی‌های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه که از ۲۴ خردادماه تا ۲۴ تیرماه ۹۷ در ۱۱ شهر این کشور برگزار می‌شود، به شرح زیر است:

دیدارهای مرحله گروهی

گروه A: روسیه، اروگوئه، مصر، عربستان

تاریخ و ساعت
۲۴ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ روسیه عربستان
۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ مصر اروگوئه
۲۹ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ روسیه مصر
۳۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ اروگوئه عربستان
۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ اروگوئه روسیه
۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ عربستان مصر

گروه B: اسپانیا، پرتغال، ایران، مراکش

تاریخ و ساعت
۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ ایران مراکش
۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ اسپانیا پرتغال
۳۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ پرتغال مراکش
۳۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ ایران اسپانیا
۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ ایران  پرتغال
۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ مراکش اسپانیا

گروه C: فرانسه، پرو، دانمارک، استرالیا

 تاریخ و ساعت
۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۳۰ فرانسه استرالیا
۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۳۰ پرو دانمارک
۳۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ فرانسه پرو
۳۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ استرالیا دانمارک
۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ دانمارک فرانسه
۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ استرالیا پرو

گروه D: آرژانتین، ایسلند، کرواسی، نیجریه

تاریخ و ساعت
۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۳۰ آرژانتین ایسلند
۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۳:۳۰ کرواسی نیجریه
۳۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ آرژانتین کرواسی
۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ ایسلند نیجریه
۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ آرژانتین نیجریه
۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ کرواسی ایسلند

گروه E: برزیل، کاستاریکا، سوئیس، صربستان

تاریخ و ساعت
۲۷ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ کاستاریکا صربستان
۲۷ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ برزیل سوئیس
۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ برزیل کاستاریکا
۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ سوئیس صربستان
۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ صربستان برزیل
۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ سوئیس کاستاریکا

گروه F: آلمان، مکزیک، سوئد، کره جنوبی

تاریخ و ساعت
۲۷ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ آلمان مکزیک
۲۸ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ سوئد کره جنوبی
۲ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ آلمان سوئد
۲ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ کره جنوبی مکزیک
۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ کره جنوبی آلمان
۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ مکزیک سوئد

گروه G: بلژیک، پاناما، تونس، انگلیس

تاریخ و ساعت
۲۸ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ بلژیک پاناما
۲۸ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ انگلیس تونس
۲ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ بلژیک تونس
۳ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ انگلیس پاناما
۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ انگلیس بلژیک
۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ پاناما تونس

گروه H: لهستان، سنگال، کلمبیا، ژاپن

 تاریخ و ساعت
۲۹ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ لهستان سنگال
۲۹ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ کلمبیا ژاپن
۳ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ ژاپن سنگال
۳ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ لهستان کلمبیا
۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ ژاپن لهستان
۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ کلمبیا سنگال

دیدار مرحله یک هشتم نهایی
بازی چهل‌ونهم، ۳۰ ژوئن ۲۰۱۸ (۹ تیرماه ۹۷) A1 – B2، ورزشگاه فیشت – ساعت ۲۲:۳۰
بازی پنجاهم، ۳۰ ژوئن ۲۰۱۸ (۹ تیرماه ۹۷) C1 – D2، ورزشگاه کازان آره‌نا – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌ویکم، اول جولای ۲۰۱۸ (۱۰ تیرماه ۹۷) B1 – A2، ورزشگاه لوژنیکی – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌ودوم، اول جولای ۲۰۱۸ (۱۰ تیرماه ۹۷) D1 – C2، ورزشگاه نیژنی نووگورود – ساعت ۲۲:۳۰
بازی پنجاه‌وسوم، ۲ جولای ۲۰۱۸ (۱۱ تیرماه ۹۷) E1 – F2، ورزشگاه سامارا آره‌نا – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌وچهارم، ۲ جولای ۲۰۱۸ (۱۱ تیرماه ۹۷) G1 – H2، ورزشگاه روستوف آره‌نا – ساعت ۲۲:۳۰
بازی پنجاه‌وپنجم، ۳ جولای ۲۰۱۸ (۱۲ تیرماه ۹۷) F1 – E2، ورزشگاه سن پترزبورگ – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌وششم، ۳ جولای ۲۰۱۸ (۱۲ تیرماه ۹۷) G2 – H1، ورزشگاه اتکریتیه آره‌نا (اسپارتاک) – ساعت ۲۲:۳۰

دیدار مرحله یک چهارم نهایی
بازی پنجاه‌وهفتم، ۶ جولای ۲۰۱۸ (۱۵ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۴۹ – برنده بازی ۵۰، ورزشگاه نیژنی نووگورود – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌وهشتم، ۶ جولای ۲۰۱۸ (۱۵ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۳ – برنده بازی ۵۴، ورزشگاه کازان آره‌نا – ساعت ۲۲:۳۰
بازی پنجاه‌ونهم، ۷ جولای ۲۰۱۸ (۱۶ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۱ – برنده بازی ۵۲، ورزشگاه فیشت – ساعت ۲۲:۳۰
بازی شصتم، ۷ جولای ۲۰۱۸ (۱۶ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۵ – برنده بازی ۵۶، ورزشگاه سامارا آره‌نا – ساعت ۱۸:۳۰

دیدار نیمه نهایی
بازی شصت‌ویکم، ۱۰ جولای ۲۰۱۸ (۱۹ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۷ – برنده بازی ۵۸، ورزشگاه سن پترزبورگ – ساعت ۲۲:۳۰
بازی شصت‌ودوم، ۱۱ جولای ۲۰۱۸ (۲۰ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۹ – برنده بازی ۶۰، ورزشگاه لوژنیکی – ساعت ۲۲:۳۰

دیدار رده‌بندی
بازی شصت‌وسوم، ۱۴ جولای ۲۰۱۸ (۲۳ تیرماه ۹۷) بازنده بازی ۶۱ – بازنده بازی ۶۲، ورزشگاه سن پترزبورگ – ساعت ۱۸:۳۰

دیدار فینال
بازی شصت‌وچهارم، ۱۵ جولای (۲۴ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۶۱ – برنده بازی ۶۲، ورزشگاه لوژنیکی – ساعت ۱۹:۳۰

 

مای چنلز | کانال تلگرام اخبار جام جهانی ۲۰۱۸

https://mychannels.ir/sport/WorldCupChannel

ورزشی امروز. اولین کانال جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه همراه با آخرین اخبار و تصاویر. افزودن به تلگرام. بازدید : ۲۳,۲۰۱ نفر. این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

کانال تلگرام جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه – کوکا

www.coca.ir/2018-russia-world-cup-telegram/

برای اطلاع از آخرین اخبار و عکس های داغ جام جهانی روسیه در تلگرام خود در کانال رسمی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه عضو شوید.

کانال تخصصی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه – مرجع شبکه های …

socialbook.ir/telegram-channel/tabefootball

اخبار جام جهانی ۲۰۱۸ | زودتر از همه از اخبار جام جهانی ۲۰۱۸ مطلع شوید | همه چیز درباره جام جهانی ۲۰۱۸ | کانال تخصصی … برچسب ها: اخبار جام جهانی کانال های تلگرام ورزشی.

کانال تلگرام جام جهانی روسیه – مرجع شبکه های اجتماعی ایران

socialbook.ir/telegram-channel/irworld2018

به کانال ویژه جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه خوش آمدید جدیدترین و بروزترین خبرها درباره ی تیم های حاضر در جام جهانی، حواشی ، عکس های بازیکنان و تماشاگران پیش بینی …

کانال تلگرام جام جهانی روسیه | آل چنلز

https://allchannels.ir/telegram-channel/جام-جهانی-روسیه/

کانال ویژه جام جهانی اخبار و حواشی. … کانال تلگرام جواهر و طلای بدون اجرت و طلا کم اجرت ساعتچی. طلا و جواهرات بدون اجرت ساخت و مالیات ساعتچی مناسب ترین گذینه …

کانال تلگرام ویژه جام جهانی ۲۰۱۸ – هی گرام

www.heygram.ir/telegram-channels/sport/ویژه-جام-جهانی-۲۰۱۸/

اولین کانال خبر ورزشی ایران ⚽ روزنامه های خبر ورزشی بصورت رایگان اخبار بروز ورزشی و فوتبال بهمراه ویدئوهای فوتبالی اخبار لیگ برتر ایران و جهان بهمراه گزارش …

کانال تلگرام اخبار جام جهانی ۲۰۱۸ – هی گرام

www.heygram.ir/telegram-channels/sport/کانال-تلگرام-اخبار-جام-جهانی-۲۰۱۸/

معرفی کانال کانال تلگرام اخبار جام جهانی ۲۰۱۸ اولین کانال جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه همراه با آخرین اخبار و کانال ورزشی کانال بهترین کانال های تلگرام, بهترین کانال های …

کانال جام جهانی ۲۰۱۸ | تلگرام سه

https://www.telegram3.ir/52283/worldcuprussia2_0_1_8/

به کانال ویژه جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه خوش آمدید. جدیدترین و بروزترین خبرها درباره ی تیم های حاضر در جام جهانی، حواشی ، عکس های بازیکنان و تماشاگران و …

وارد نشده: اخبار

کانال اخبار جام جهانی ۲۰۱۸ در تلگرام | چنلو

www.channelo.ir/Detail?t=yvn3WH6josA1

تبلیغ رایگان کانال سروش ، کانال گپ ، کانال تلگرام، اینستاگرام ، کانال آی گپ ، کانال ایتا … اولین کانال جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه همراه با آخرین اخبار و تصاویر.

کانال جام جهانی ۲۰۱۸ در تلگرام

https://teleg.ir › کانال های تلگرام › کانال ورزشی

پوشش کامل جام جهانی ۲۰۱۸ آخرین نتایج بازی های جام جهانی به روز ترین اخبار و تصاویر جام جهانی روسیه. به پیج ما در اینستاگرام بپیوندید

کانال جامع اخبار جام جهانی | کانال تلگرام | معرفی بهترین …

best-channels.ir/2017/12/14/کانال-جامع-اخبار-جام-جهانی/

۲۳ آذر ۱۳۹۶ – عضویت در کانال کانال تلگرام تلگرام گروه تلگرام کانال تلگرام تلگرام گروه … برچسب ها : fifa world cup اخبار جام جهانی جام جهانی کانال جام جهانی.

کانال تلگرام اخبار جام جهانی ۲۰۱۸ – تب فوتبال| جام جهانی …

tabefootball.ir/tag/کانال-تلگرام-اخبار-جام-جهانی-۲۰۱۸/

تب فوتبال | کانال تلگرام جام جهانی ۲۰۱۸ : وب سایت خبری تب فوتبال یک وب سایت تخصصی برای پوشش اخبار جام… Read More.

تب فوتبال | کانال تلگرام جام جهانی ۲۰۱۸ – تب فوتبال| جام …

tabefootball.ir/تب-فوتبال/

۱۴ بهمن ۱۳۹۶ – تب فوتبال | کانال تلگرام جام جهانی ۲۰۱۸ : وب سایت خبری تب فوتبال یک وب سایت تخصصی برای پوشش اخبار جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه می باشد .

عضویت در کانال تلگرامی باشگاه خبرنگاران جوان

https://www.yjc.ir › فضای مجازی › اخبار داغ فضای مجازی

۲۶ بهمن ۱۳۹۴ – اگر نرم افزار تلگرام را بر روی گوشی های تلفن همراه خود دارید می توانید در … برای دریافت آخرین اخبار باشگاه خبرنگاران در کانال خبری ما در تلگرام با کلیک بر لینک زیر عضو شوید و مهمترین عناوین خبری ایران و جهان را در قالب پیامک های … نکته : اگر در عضویت کانال تلگرامی باشگاه خبرنگاران جوان مشکل دارید …

تصاویر برای کانال تلگرام اخبار جام جهانی

نتیجه تصویری برای کانال تلگرام اخبار جام جهانی
نتیجه تصویری برای کانال تلگرام اخبار جام جهانی
نتیجه تصویری برای کانال تلگرام اخبار جام جهانی
نتیجه تصویری برای کانال تلگرام اخبار جام جهانی
نتیجه تصویری برای کانال تلگرام اخبار جام جهانی
نتیجه تصویری برای کانال تلگرام اخبار جام جهانی
تصاویر بیشتر برای کانال تلگرام اخبار جام جهانیگزارش تصاویر

بازی‌های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه از کدام شبکه پخش می‌شود؟

https://www.yjc.ir › وب‌گردی › وبگردی

۲ اسفند ۱۳۹۶ – شبکه بین اسپورت قطر به صورت اختصاصی حق پخش رقابت های جام جهانی … به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛ روزنامه الوطن قطر خبر داد که شبکه بین اسپورت این کشور حق پخش مسابقات جام جهانی ۲۰۱۸ … شبکه بین اسپورت قطر حق پخش جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه را گرفت. کانال تلگرام – پایین شرح خبر.

کانال تلگرام “ورزش سه” صدهزارتایی شد :: ورزش سه

www.varzesh3.com/news/1275374/کانال-تلگرام-ورزش-سه-صدهزارتایی-شد

۲۴ مهر ۱۳۹۴ – کانال تلگرام ‘ورزش سه’ کمتر از ۲ هفته بعد از راه‌اندازی تعداد مخاطبان خود را به صدهزار نفر رسانده است. … به گزارش “ورزش سه”، این کانال که در تمام شبانه روز به انتشار اخبار جذاب و … بازدید از موزه فیفا در روسیه به مناسبت جام جهانی.

فایند چنل | کانال تلگراماخبار جام جهانی ۲۰۱۸

www.findchannel.ir/Telegram/ChannelInfo/5688

کانال تلگرام اخبار جام جهانی ۲۰۱۸ · ورزشی. اولین کانال جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه همراه با آخرین اخبار و تصاویر افزودن به تلگرام. ۱۳۹۶/۷/۲۵ ۷۱ نفر. اخبار جام جهانی ۲۰۱۸ …

آغاز برنامه فردوسی‌پور برای جام‌جهانی از امشب + فیلم – ایسنا

https://www.isna.ir/news/…/آغاز-برنامه-فردوسی-پور-برای-جام-جهانی-از-امشب-فیلم

«بیست هجده» عادل فردوسی‌پور که به مناسبت جام‌جهانی ۲۰۱۸ روسیه تدارک دیده شده است، از امشب (۲۱ خرداد ماه) پخش خود را آغاز می‌کند. … دوشنبه / ۲۱ خرداد ۱۳۹۷ / ۱۷:۴۵; دسته‌بندی: رسانه; کد خبر: ۹۷۰۳۲۱۰۹۸۴۹; خبرنگار : ۷۱۴۴۲ · چاپ … کانال تلگرام ایسنا.

کانال تلگرام باشگاه هواداران فوتبال ملی – فدراسیون فوتبال

www.ffiri.ir/importantevent/detail/کانال-تلگرام-باشگاه…/۱۲/importantevent.aspx

۱۸ بهمن ۱۳۹۴ – ۴ روز تا جام جه

پخش بازیهای جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸ از کانالهای تی آر تی | …

www.trt.net.tr/persian/…/pkhsh-bzyhy-jm-jhny-fwtbl-2018-z-khnlhy-ty-ar-ty-817751

۹ مهر ۱۳۹۶ – تمامی مسابقات جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸ که در مسکو برگزار خواهد شد، از کانالهای K4 تی آر تی پخش خواهد گردید. … پخش بازیهای جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸ از کانالهای تی آر تی … راه اندازی سایت فارسی و کانال تلگرام از سوی اسرائیل برای آموزش مقابله با کم‌آبی در … استفاده از اخبار و مطالب سایت بدون کسب اجازه ممنوع است.

کانال تلگرام قطره

www.ghatreh.com/news/page-telegram.html

برای دریافت اخبار، به سادگی و رایگان، عضو کانال های قطره شوید. در حال حاضر چهار کانال سیاسی، اقتصادی، ورزشی و حوادث فعال هستند. بعد از ورود بر روی دکمه Join …

کانال تلگرام هواداران رئال مادرید | طرفداری

https://www.tarafdari.com/کاربران/مطلب/۶۸۲۳۸۶/کانال-تلگرام-هواداران-رئال-مادرید

اگه کانال های هواداری رئال مادرید عضوین زیر این پست لینک هاشونو بذارین (لینک … کانال تلگرام هواداران رئال مادرید … خبر داری یه مسابقه ویژه جام جهانی اومده به بازار.

کانال تلگرام جامع اخبار جام جهانی – تله چنلز

https://telechannels.me/channels/sport/جامع-اخبار-جام-جهانی/

معرفی کانال تلگرام شما در تله چنلز : کانال اخبار جامع جهانی شامل جدیدترین خبرها، تصاویر، ویدئوها، حواشی، تقویم تاریخ و اینفوگرافی جام جهانی فوتبال.

کانال تلگرام – پارس فوتبال | خبرگزاری فوتبال ایران | …

parsfootball.com/telegram/

پارس فوتبال را در تلگرام دنبال کنید |راهنمای اتصال و استفاده از کانال پارس فوتبال در اپلیکیشن تلگرام. با نام ایزد … با اخبار ورزش ایران و جهان به روز باشید. اگر اطلاعات … شما کاربران گرامی، با عضویت رایگان در این کانال ها می توانید از آخرین اخبار ورزشی مطلع گردید. …. ادعای عجیب سرمربی تیم ملی آلمان درباره جام جهانی · ۱۴:۵۲ …

تلگرام در ایران؛ کانال آیت‌الله خامنه‌ای و معاون اول رئیس جمهور …

www.bbc.com/persian/iran-43807260

۲۹ فروردین ۱۳۹۷ – کانال تلگرام رهبر ایران که تا صبح امروز، چهارشنبه ۲۹ فروردین، بیش از یک میلیون … علاالدین بروجردی، نماینده مجلس ایران که خبر بسته شدن تلگرام تا اواخر فروردین ماه را … گروه C جام جهانی روسیه؛ فرانسه در جست‌وجوی دومین قهرمانی.

آماده سازی برای فیلترینگ تلگرام؟ کانال رهبر ایران و معاون …

fa.euronews.com › اخبار › جهان

۲۹ فروردین ۱۳۹۷ – کانال تلگرامی پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ نشر و آثار «آیت الله خامنه‌ای» … رئیس جمهور مطلبی منتشر نخواهد شد و از این پس انتشار اخبار برنامه های ایشان ….. «شیاطین سرخ» بلژیک و «سه شیرها»ی انگلستان در گروه G جام جهانی ۲۰۱۸.

خبر فوری – اخبار فوری و لحظه ای | در لحظه با خبر شوید

www.khabarfoori.com/

سایت و کانال خبر فوری,بزرگترین کانال خبری ایران و جهان ,اخبار مهم و رسمی از خبرگزاری معتبر,www.khabarfoori.com,http://www.khabarfoori.com. … کانال تلگرام.

آخرین خبر | لحظه به لحظه با اخبار قرعه‌کشی جام‌جهانی در کانال …

akharinkhabar.ir/sport/3899272

۲۰ شهریور ۱۳۷۵ – آخرین خبر/ قرعه کشی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه از ساعاتی دیگر در کاخ کرملین مسکو برگزاری می‌شود. برای اینکه لحظه به لحظه این اخبار را از دست ندهید …

پیش بینی علی پروین از نتایج ایران در مرحله گروهی – آپارات

ویدئو برای کانال تلگرام اخبار جام جهانی▶ ۱:۰۱
https://www.aparat.com/…/پیش_بینی_علی_پروین_از_نتایج_ایرا…
۱۹ ساعت پیش

با اسپرت ویژه برنامه جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه پیش بینی علی پروین از نتایج ایران در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۱۸

کانال شبکه خبر در تلگرام

www.irinn.ir/fa/news/512276/کانال-شبکه-خبر-در-تلگرام

۱۰ مرداد ۱۳۹۶ – کانال شبکه خبر صدا و سیما برای انتشار اخبار مهم ایران و جهان در پیام رسان تلگرام راه اندازی شد.

کانال تلگرامی آمدنیوز از دسترس خارج شد – سرپوش

www.sarpoosh.com/digital-news/ictnews/ictnews961002507.html

رتبه: ۵ – ‏۷ نقد

۹ دی ۱۳۹۶ – کانال تلگرامی آمدنیوز در پی اعتراض وزیر ارتباطات ایران به موسس تلگرام و … تلگرام,اخبار دیجیتال,خبرهای دیجیتال,اخبار فناوری اطلاعات … ایران مقابل لیتوانی پیروز شد/ شاگردان کی‌روش با پیروزی به استقبال جام جهانی رفتند.

برترین شماره ۱۰‌های جام جهانی روسیه | متافوتبال

https://metafootball.com/fa/news/2018/6/11/…/برترین-شماره-۱۰های-جام-جهانی-روسیه/

۱ روز پیش – در آستانه جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه، بهترین بازیکنان شماره ۱۰ تیم‌های حاضر در این رقابت‌ها معرفی شدند.

به کانال رسمی اخبار «سینماتیکت» در تلگرام بپیوندید

https://www.cinematicket.org/?p=newsdet&nid=2329

چندی پیش اپلیکیشن «تلگرام» اقدام به راه اندازی کانال‌های عمومی کرد بر همین اساس … سینماتیکت در کانال تلگرام خود قصد ارسال آخرین اخبار سایت، معرفی فیلم های جدید، … سخنگوی شورای صنفی نمایش: اخبار منتشره درباره پخش جام جهانی در سینماها …

راه اندازی کانال خبری “اسپوتنیک فارسی” در تلگرام – …

https://ir.sputniknews.com/world/201602111196962/

۲۲ بهمن ۱۳۹۴ – حالا پیدا کردن ، خواندن و بحث اخبار منتشره در سایت “اسپوتنیک فارسی” … مسابقات فوتبال جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه · صفحه اصلی · جهان · ایران … راه اندازی کانال خبری “اسپوتنیک فارسی” در تلگرام. © Sputnik / Konstantin Chalabov. جهانکانال خبری در تلگرام ، روش سریع و آسان دریافت مهم ترین اخبار: اخبار جهانی، …

همراه اول – همراه اول در شبکه های اجتماعی

https://www.mci.ir/social

در شبکه های اجتماعی ما را دنبال کنید و از آخرین اخبار، طرح ها ، مسابقات و قرعه کشی ها مطلع … پيش بيني مسابقات فوتبال مقدماتي جام جهاني …. دو مسابقه تکمیل پازل و انتخاب صحیح بیت حافظ به مناسبت شب یلدا در کانال تلگرام همراه اول برگزار شد.

کانال تلگرام اخبار جام جهانی قطر – Channelstelegram

https://channelstelegram.com/telegram/channel/akhbarqatar2022

کانال تلگرام – همانند گذشته این کانال را مورد لطف خود قرار دهید. ادمین @iranir3.

کانال رسمی کردتودی در تلگرام | کُردتودی

kurdtoday.ir/page/کانال-رسمی-کردتودی-در-تلگرام.html

به همین دلیل اقدام به راه اندازی کانال کردتودی در تلگرام نموده‌ایم و امیدواریم قدمی دیگر در راستای ارائه … و حجم محتوای ارسالی کنترل شده خواهد بود و هدف فقط بازنشر مهمترین اخبار و تحولات می باشد. … ۷۸ روز تا جام جهانی/ قهرمانی آرژانتین با تبانی و کاغذ …

پر جمعیت ترین کانال های فارسی تلگرام کدام هستند – دیجیاتو

digiato.com/article/2017/05/15/کانال-های-تلگرام-فارسی؛-پر-عضو-ترین-ها-ک/

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ – کانال های تلگرام فارسی؛ پر عضو ترین ها کدام هستند؟ … جالب اینجاست بدانید که در رتبه بندی جهانی هم کانال رسمی هانیستا در جایگاه نخست است. … همانند کانال خبر فوری، بیشتر پست های آخرین اخبار مرتبط به اتفاقات داخلی بوده و ….. از آهنگ جام جهانی «جناب خان» تا کنسرت جنجالی «ایلیاس یالچیناش» در کیش.

جام جم (jamejamonline.ir) | خبر فارسی

https://khabarfarsi.com/w/jamejamonline.ir

کانال تلگرام خبرفارسی; خبرنامه سفارشی … به گزارش جام جم آنلاین ، سن و سال سرمربیان حاضر در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه فهرست شده است: ۱٫ … عضو کمیسیون آموزش و مجلس آخرین اخبار وضعیت پرونده ناظم

خبرگزاری جمهوری اسلامی

www.irna.ir/

تهران – ایرنا – تیم ملی فوتبال ایران در «گروه بی» جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه با تیم های اسپانیا، پرتغال و مراکش همگروه است و کارشناسان تنها شانس ایران برای موفقیت در …

آموزش انتقال اطلاعات از تلگرام به سروش + تصاویر – العالم

fa.alalam.ir/news/3527516/آموزش-انتقال-اطلاعات-از-تلگرام-به-سروش—تصاویر

۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ – اپلیکیشن سروش زمینه اثاث‌کشی آسان از تلگرام به این پیام‌رسان را با خلق ربات انتقال اطلاعات فراهم کرد. … کانال رسمی سروش با بیش از ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار دنبال‌کننده اعلام کرده است که «شما به راحتی می‌توانید با … این خبر را با دوستان به اشتراک بگذارید … برنامه کامل دیدارهای جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه به وقت ایران …

ایران آنلاین

ion.ir/

iranonline اخبار رسمی آنلاین روزنامه ایران (موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران) ایران آنلاین. … تماس با ما · کانال تلگرام · ion …. هشت پا جای خود را به گربه پیشگو در جام جهانی داد هشت پا جای خود را به گربه پیشگو در جام جهانی داد. لحظه پرهیجان امضای سند …

SimaNews: پخش اخبار سیما

www.simanews.ir/

۵ ساعت پیش – پخش اخبار شبکه ها آرشیو پخش اخبار تماس با ما صفحه نخست … اخبار ۱۴:۰۰٫ simanews@ اخبار همراه شما … اخبار ۲۱:۰۰٫ simanews@ … اخبار ۲۰:۳۰٫

جهان نيوز

jahannews.com/

آخرين اخبار و رويدادهای سياسی، اقتصادی، فرهنگی هنری و اجتماعی در ايران و جهان با رويکرد تحليلی همراه با نگرشی عميق و … ادامه حاشیه‌های سفر نمایندگان به جام‌جهانی …

شما این صفحه را ۲ بار دیدید. آخرین بازدید: ۲/۲/۱۸

تلگرام – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان | Mehr News Agency

https://www.mehrnews.com/tag/تلگرام

رتبه جهانی پیام رسانهای ایرانی افزایش یافت/ سقوط ۷۶۵پله‌ای تلگرام. معاون محتوای … تعداد کانالهای فعال در تلگرام نصف شد/ کاهش بازدیدها به یک میلیارد. معاون مرکز …

آدرس کانال تلگرام رسمی استقلال، پرسپولیس و سایر تیم های …

https://football-tribe.com/iran/2017/09/…/آدرس-کانال-تلگرام-رسمی-استقلال،-پرسپو…

۲۵ شهریور ۱۳۹۶ – از بین ۱۶ باشگاه لیگ هفدهم، ۱۳ باشگاه کانال تلگرامی فعال دارند و … های استقلال خوزستان، پدیده مشهد و سیاه جامگان، کانال تلگرام ندارند. … پارس جنوبی جم: @parsjonobi_jam … خبر قبلی اعلام رسمی زمان دیدار پرسپولیس و الهلال در نیمه نهایی لیگ … آلمان به دنبال تاریخ سازی در جام جهانی روسیه ۲۰۱۸ خرداد ۲۱, ۱۳۹۷ …

جام جم آنلاین

jamejamonline.ir/

جام جم آنلاين پايگاه خبري وابسته به موسسه جام جم است كه نوزدهم مهرماه ۱۳۸۱ به عنوان … تولد يافت و از همان هنگام، بي وقفه در كار ارائه اخبار و اطلاعات از گوشه و كنار جهان به مخاطبان بوده است. … پیوستن به کانال سروش جام جم …. اینستاگرام · آپارات · تلگرام.

خبرگزاری صدا و سیما: IRIB NEWS AGENCY

www.iribnews.ir/

خبرگزاری صدا و سیما اخبار سیاسی فرهنگی اجتماعی اقتصادی ورزشی آخبار حوادث … لباس تیم ملی در ادوار مختلف جام جهانی شکل و شمایل متفاوتی را داشته نگاهی گذرا …

مسابقات جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه از شبکه سه سیما پخش می شود – …

www.moroornews.com/…/72151-مسابقات-جام-جهانی-روسیه-از-شبکه-سه-سیما-پخش-م…

۸ ساعت پیش – … از شبکه سه سیما خبر داد. بر اساس این گزارش، پخش زنده مسابقات فوتبال جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه به شرح زیر است: … عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز … لینک کوتاه: http://www.moroornews.com/fa/tiny/news-7

افشای اسرار مراسم افتتاحیه جام جهانی – راه دانا

www.dana.ir/news/1372846.html/افشای-اسرار-مراسم-افتتاحیه-جام-جهانی

ساعت: ۱۵:۰۰ منتشر شده در مورخ: ۱۳۹۷/۰۳/۲۱ شناسه خبر: ۱۳۷۲۸۴۶ … مولف مراسم افتتاحیه جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه بخش‌هایی از آن را افشا کرد. به گزارش شبکه اطلاع …

صفحه اصلی – فدراسیون کوه نوردی و صعودهای ورزشی جمهوری …

msfi.ir/

اخبار استان ها … کانال تلگرام اخبار · رباط تلگرام پرتال … فدراسیون كوهنوردي در سال ۱۳۸۶ و به دنبال استقلال فدراسیون سنگ‌نوردی جهانی IFSC از فدراسیون جهانی …

اخبار ايران و جهان|اخبار برگزیده | Farsnews – خبرگزاری فارس

https://www.farsnews.com/topnews

برگزیده جدیدترین و آخرین اخبار ورزشي، حوادث، سياسي و اقتصادي ايران، … و با تعمیم ناقص آمار کانال‌ها به کل محتوای تلگرام و ترسیم تصویری غیرواقعی، مسئولان را به … رکوردداران کلین شیت در جام جهانی معرفی شدند و بر این اساس مانوئل نویراین …

حسرت ٢٥ساله دوری علیفر از جام‌جهانی

https://www.fardanews.com › ورزش › فوتبال ایران

۱۲ ساعت پیش – … علیفر در دوره‌های اخیر جام‌جهانی اشاره کرده که همین بهانه‌ای برای همکلام‌شدن با … داغ ترین و سریع ترین اخبار را در کانال تلگرامی فردانیوز بخوانید.

نتایج فوتبال را پیش بینی کن، جایزه بگیر! | دانلود …

www.panevesht.com/content/نتایج-فوتبال-را-پیش-بینی-کن،-جایزه-بگیر

۷ خرداد ۱۳۹۶ – در کانال تلگرام پانوشت عضو شوید … این بخش لیستی از انواع مسابقات سری آ، لیگ برتر، مقدماتی جام جهانی و . … ارائه اخبار روز فوتبال ایران و جهان.

کدام شبکه ها مراسم افتتاحیه جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه را پخش می …

koolakmag.ir › اخبار داغ

۴ ساعت پیش – کدام کانال ها مراسم افتتاحیه جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه را پخش می کنند؟, آدرس و … اخبار داغ. مجله اینترنتی کولاک مراجعه کنید . تا شروع رسمی بازیهای جام …

سایت شبکه ورزش

varzeshtv.ir/

دیدارهای دوستانه فوتبال جهان · – لیگ ملت‌های والیبال … فصل داغ فوتبال / مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه : گل های تیم ملی استرالیا. – ۱۳۹۷ سه شنبه ۲۲ خرداد ۰۸:۲۸ …

Manoto News – اتاق خبر

https://www.manoto.news/

وب سایت مستقل اتاق خبر تلویزیون من و تو : اتاق خبر هر روز از ساعت ۲۱:۰۰ در تلویزیون من و تو. … مسافران متفاوت جام جهانی. تعداد بازدید ۱۴۹۴٫ ۰۴٫ شمارش معکوس …

Streaming Article – Andisheh TV

www.andisheh.tv/uncategorised/streaming-article.html

ایران از شرکت در جام جهانی کشتی آزاد انصراف داد … اخبار ایران … واکنش اسرائیل به دستور خامنه‌ای برای افزایش غنی سازی؛ ائتلاف جهانی علیه ایران تشکیل شود.

مشرق نیوز – پیوندها

https://www.mashreghnews.ir/links

در سایت خبری مشرق نیوز آخرین اخبار حوادث,سیاسی,فرهنگی,اقتصاد,دفاعی,ورزشی,ایران,جهان و آمریکا را بخوانید.کلیپ,عکس,فیلم,نرم افزار موبایل را دانلود کنید.

Likes0Dislikes0
نظرات و ارسال نظر