جام جهانی 2018یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

پیش بینی بازی ایران و مراکش - جام جهانی روسیه 2018

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.

پیش بینی بازی ایران و مراکش

روسیه 2018

پیش بینی بازی ایران و مراکش

برنامه کامل بازی‌های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه که از ۲۴ خردادماه تا ۲۴ تیرماه ۹۷ در ۱۱ شهر این کشور برگزار می‌شود

جام جهانی ۲۰۱۸ با حضور ۳۲ تیم از ۱۴ ژوئن تا ۱۵ جولای برگزار خواهد شد و تیم ملی ایران در گروه B مسابقات با اسپانیا، پرتغال و مراکش دیدار خواهد کرد.

گروه بندی کامل جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه به شرح زیر است:

گروه A: روسیه، عربستان، مصر ،اروگوئه

گروه B: پرتغال، اسپانیا،  مراکش ،ایران

گروه C: فرانسه، استرالیا ،پرو، دانمارک

گروه D: آرژانتین، ایسلند،کروواسی، نیجریه

گروه  E :  برزیل، سوئیس، کاستاریکا،  صربستان

گروه F:  آلمان ، مکزیک، سوئد، کره‌جنوبی

گروه G:  بلژیک،  پاناما  ،تونس  ،انگلیس

گروه H: لهستان، سنگال ،کلمبیا، ژاپن

برنامه کامل بازی‌های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه که از ۲۴ خردادماه تا ۲۴ تیرماه ۹۷ در ۱۱ شهر این کشور برگزار می‌شود، به شرح زیر است:

دیدارهای مرحله گروهی

گروه A: روسیه، اروگوئه، مصر، عربستان

تاریخ و ساعت
۲۴ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ روسیه عربستان
۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ مصر اروگوئه
۲۹ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ روسیه مصر
۳۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ اروگوئه عربستان
۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ اروگوئه روسیه
۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ عربستان مصر

گروه B: اسپانیا، پرتغال، ایران، مراکش

تاریخ و ساعت
۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ ایران مراکش
۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ اسپانیا پرتغال
۳۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ پرتغال مراکش
۳۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ ایران اسپانیا
۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ ایران  پرتغال
۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ مراکش اسپانیا

گروه C: فرانسه، پرو، دانمارک، استرالیا

 تاریخ و ساعت
۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۳۰ فرانسه استرالیا
۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۳۰ پرو دانمارک
۳۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ فرانسه پرو
۳۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ استرالیا دانمارک
۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ دانمارک فرانسه
۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ استرالیا پرو

گروه D: آرژانتین، ایسلند، کرواسی، نیجریه

تاریخ و ساعت
۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۳۰ آرژانتین ایسلند
۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۳:۳۰ کرواسی نیجریه
۳۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ آرژانتین کرواسی
۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ ایسلند نیجریه
۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ آرژانتین نیجریه
۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ کرواسی ایسلند

گروه E: برزیل، کاستاریکا، سوئیس، صربستان

تاریخ و ساعت
۲۷ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ کاستاریکا صربستان
۲۷ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ برزیل سوئیس
۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ برزیل کاستاریکا
۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ سوئیس صربستان
۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ صربستان برزیل
۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ سوئیس کاستاریکا

گروه F: آلمان، مکزیک، سوئد، کره جنوبی

تاریخ و ساعت
۲۷ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ آلمان مکزیک
۲۸ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ سوئد کره جنوبی
۲ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ آلمان سوئد
۲ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ کره جنوبی مکزیک
۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ کره جنوبی آلمان
۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ مکزیک سوئد

گروه G: بلژیک، پاناما، تونس، انگلیس

تاریخ و ساعت
۲۸ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ بلژیک پاناما
۲۸ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ انگلیس تونس
۲ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ بلژیک تونس
۳ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ انگلیس پاناما
۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ انگلیس بلژیک
۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ پاناما تونس

گروه H: لهستان، سنگال، کلمبیا، ژاپن

 تاریخ و ساعت
۲۹ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ لهستان سنگال
۲۹ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ کلمبیا ژاپن
۳ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ ژاپن سنگال
۳ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ لهستان کلمبیا
۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ ژاپن لهستان
۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ کلمبیا سنگال

دیدار مرحله یک هشتم نهایی
بازی چهل‌ونهم، ۳۰ ژوئن ۲۰۱۸ (۹ تیرماه ۹۷) A1 – B2، ورزشگاه فیشت – ساعت ۲۲:۳۰
بازی پنجاهم، ۳۰ ژوئن ۲۰۱۸ (۹ تیرماه ۹۷) C1 – D2، ورزشگاه کازان آره‌نا – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌ویکم، اول جولای ۲۰۱۸ (۱۰ تیرماه ۹۷) B1 – A2، ورزشگاه لوژنیکی – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌ودوم، اول جولای ۲۰۱۸ (۱۰ تیرماه ۹۷) D1 – C2، ورزشگاه نیژنی نووگورود – ساعت ۲۲:۳۰
بازی پنجاه‌وسوم، ۲ جولای ۲۰۱۸ (۱۱ تیرماه ۹۷) E1 – F2، ورزشگاه سامارا آره‌نا – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌وچهارم، ۲ جولای ۲۰۱۸ (۱۱ تیرماه ۹۷) G1 – H2، ورزشگاه روستوف آره‌نا – ساعت ۲۲:۳۰
بازی پنجاه‌وپنجم، ۳ جولای ۲۰۱۸ (۱۲ تیرماه ۹۷) F1 – E2، ورزشگاه سن پترزبورگ – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌وششم، ۳ جولای ۲۰۱۸ (۱۲ تیرماه ۹۷) G2 – H1، ورزشگاه اتکریتیه آره‌نا (اسپارتاک) – ساعت ۲۲:۳۰

دیدار مرحله یک چهارم نهایی
بازی پنجاه‌وهفتم، ۶ جولای ۲۰۱۸ (۱۵ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۴۹ – برنده بازی ۵۰، ورزشگاه نیژنی نووگورود – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌وهشتم، ۶ جولای ۲۰۱۸ (۱۵ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۳ – برنده بازی ۵۴، ورزشگاه کازان آره‌نا – ساعت ۲۲:۳۰
بازی پنجاه‌ونهم، ۷ جولای ۲۰۱۸ (۱۶ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۱ – برنده بازی ۵۲، ورزشگاه فیشت – ساعت ۲۲:۳۰
بازی شصتم، ۷ جولای ۲۰۱۸ (۱۶ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۵ – برنده بازی ۵۶، ورزشگاه سامارا آره‌نا – ساعت ۱۸:۳۰

دیدار نیمه نهایی
بازی شصت‌ویکم، ۱۰ جولای ۲۰۱۸ (۱۹ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۷ – برنده بازی ۵۸، ورزشگاه سن پترزبورگ – ساعت ۲۲:۳۰
بازی شصت‌ودوم، ۱۱ جولای ۲۰۱۸ (۲۰ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۹ – برنده بازی ۶۰، ورزشگاه لوژنیکی – ساعت ۲۲:۳۰

دیدار رده‌بندی
بازی شصت‌وسوم، ۱۴ جولای ۲۰۱۸ (۲۳ تیرماه ۹۷) بازنده بازی ۶۱ – بازنده بازی ۶۲، ورزشگاه سن پترزبورگ – ساعت ۱۸:۳۰

دیدار فینال
بازی شصت‌وچهارم، ۱۵ جولای (۲۴ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۶۱ – برنده بازی ۶۲، ورزشگاه لوژنیکی – ساعت ۱۹:۳۰

 

بررسی و پیش‌بینی نتایج گروه ایران در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه …

https://www.isna.ir/…/بررسی-و-پیش-بینی-نتایج-گروه-ایران-در-جام-جهانی-۲۰۱۸-رو…

۱۸ بهمن ۱۳۹۶ – بررسی و پیش‌بینی نتایج گروه ایران در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه … تیم‌ ‌ملی فوتبال ایران و مراکش ممکن است ترکیب دفاعی برای بازی برابر پرتغال و …

پیش‌بینی نتایج ایران: حذف با ۱ گل زده و ۶ گل خورده | …

fa.euronews.com › اخبار › ورزش

۴ روز پیش – نتیجه پیش‌بینی شده برای مسابقه اول ایران مقابل مراکش منبع: سایت … اما این تیم در بازی سوم مقابل پرو با کسب تساوی ۱-۱ همانند ایران و ژاپن با …

پیش‌بینی هوادار تیم‌ملی مراکش: اولین بازی برابر ایران را می …

ویدئو برای پیش بینی بازی ایران و مراکش▶ ۰:۵۹
www.alef.ir/news/3970321098.html
۱ روز پیش

پیش‌بینی هوادار تیم‌ملی مراکش: اولین بازی برابر ایران را می‌بریم.

پیش بازی ایران – مراکش در آردیویسه :: ورزش سه

www.varzesh3.com/news/1516195/پیش-بازی-ایران-مراکش-در-آردیویسه

۲۰ فروردین ۱۳۹۷ – در فاصله دو ماه تا آغاز جام جهانی و رویارویی تیم های ایران و مراکش در اولین … در آردیویسه نشان دادند، دو بازیکنی که پیش بینی می شود ستاره دو تیم …

ویدیو ورزش سه | پیش بینی یک رسانه اروپایی ازسرنوشت جام …

ویدئو برای پیش بینی بازی ایران و مراکش▶ ۶:۱۹
video.varzesh3.com/…/پیش-بینی-یک-رسانه-اروپایی-ازسرنوشت-جا…
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

پیش بینیه عالی بود. غیر از چند بازی. ایران پرتقال و اسپانیا اروگوعه و سعود سنگال. منم نظرم اینه که فینال جام ۱۹۹۸ تکرار میشه و بازهم فرانسه قهرمان جام جهانی ۲۰۱۸ …

پیش بینی بازی ایران و مراکش با قطع روابط دیپلماسی – …

https://ir.sputniknews.com/iran/201805023535000-ایران-مراکش-روابط-قطع/

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ – وزیر امور خارجه مراکش از قطع روابط دیپلماتیک کشورش با تهران به علت «حمایت ایران از جبهه پولیساریو» خبر داد.

۹۰tv.ir | وبسایت رسمی برنامه ۹۰ – خلاصه بازی: استونی ۱-۳ …

ویدئو برای پیش بینی بازی ایران و مراکش
۹۰tv.ir/video/457255/خلاصه-بازی-استونی-۱-۳-مراکش
۳ روز پیش

خلاصه بازی: استونی ۱-۳ مراکش. … ارتباط با برنامه پیش بینی مسابقات تبلیغات نرم افزار مسابقات پیامکی ۹۰ · شبکه سه سیما. خانه · اخبار · ویدیو …

۹۰tv.ir | وبسایت رسمی برنامه ۹۰ – نظر مربیان تیم های حریف …

ویدئو برای پیش بینی بازی ایران و مراکش
۹۰tv.ir/…/نظر-مربیان-تیم-های-حریف-ایران-درباره-قرعه-کشی-جام-جها…
۱ فروردین ۱۳۷۶

نظر مربیان تیم های حریف ایران درباره قرعه کشی جام جهانی. … حواشی بازی اسپانیا ۱-۰ تونس / استونی ۱-۳ مراکش ۱ روز پیش. افتتاح موزه فیفا در مسکو به مناسبت جام …

۹۰tv.ir | وبسایت رسمی برنامه ۹۰ – آشنایی با تیم ملی مراکش

ویدئو برای پیش بینی بازی ایران و مراکش
۹۰tv.ir/video/456893/آشنایی-با-تیم-ملی-مراکش
۵ روز پیش

آشنایی با تیم ملی مراکش. … ارتباط با برنامه پیش بینی مسابقات تبلیغات نرم افزار مسابقات پیامکی ۹۰ … ولی هرچی فکر می کنم می بینم این مراکش سطح بازیش به مراتب از …

پیش بینی فیگو از سرنوشت ایران در جام جهانی – العالم

fa.alalam.ir/news/3185506/پیش-بینی-فیگو-از-سرنوشت-ایران-در-جام-جهانی

۱۰ آذر ۱۳۹۶ – فیگو اضافه کرد: ممکن است که یکی از دو تیم اسپانیا و پرتغال در بازی اول شکست بخورند و ایران می‌تواند با گرفتن امتیاز جلوی مراکش خودش را جلو

بایگانی‌ها پیش بینی شبیه ساز در مورد بازی ایران و مراکش | …

https://dropball.ir/db/پیش-بینی-شبیه-ساز-در-مورد-بازی-ایران-و-م/

مقایسه گلهای مراکش و ایران در مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸. پس از هم گروهی ایران و مراکش در گروه B رقابتهای جام جهانی ۲۰۱۸ ، بسیاری عقیده دارند که بهترین تیم های آسیا و …

آینت | پیش‌بینی جالب هوادار مراکش از بازی با تیم‌های هم‌گروه

▶ ۰:۵۹
www.inet.ir/…/پیش‌بینی+جالب+هوادار+مراکش+از+بازی+با+تیم‌های+هم‌…
۳ روز پیش

پیش‌بینی هوادار تیم‌ملی مراکش: اولین بازی برابر ایران را می‌بریم، پرتغال را هم می‌بریم اما با اسپانیا فکر می‌کنم می‌بازیم.

بازی کنیم – پیش بینی بازی ایران و مراکش در FIFA 18 – آپارات

https://www.aparat.com/v/CS2sy/بازی_کنیم_-_پیش_بینی_بازی_ایران_و_مراکش_در

۱۴ خرداد ۱۳۹۷ – لوكتو در این قسمت از بازی کنیم لوکتو به سراغ پیش بینی بازی ایران و مراکش در FIFA 18 رفتیم. | www.Looketo.com بازی کنیم – پیش بینی …

پیش‌بینی فرانس‌فوتبال درباره گروه ایران و قهرمان جام جهانی – …

https://www.khabaronline.ir/detail/745261/sport/world-soccer

۲۱ دی ۱۳۹۶ – پیش‌بینی فرانس‌فوتبال درباره گروه ایران و قهرمان جام جهانی … که تیم های ایران،اسپانیا،پرتغال و مراکش در آن حضور دارند، پیش بینی و تحلیل جالبی … و با پیروزی ۲-۱ برابر ایران در اولین بازی و دو تساوی برابر پرتغال و اسپانیا، …

ایران vs مراکش | جام جهانی ۲۰۱۸ (پیشبینی فیفایی/شب …

▶ ۲۳:۲۷
https://www.youtube.com/watch?v=pSRPoNfKfec
۲ روز پیش – بارگذاری توسطYGTV – Persian Gaming Channel

امیدوارم لذت ببرید از ویدیو خلاصه طب جام جهانی کانال ما رو هم گرفت به امید موفقیت ایران! توی نظرات بگید بنظرتون نتیجه بازی تو دنیای واقعی …

پیش بینی جالب ستاره مراکش درباره ایران | روزنامه خبرورزشی

www.khabarvarzeshi.com/p/143503

۱۲ آذر ۱۳۹۶ – بر خلاف بسیاری از بازیکنان مراکش محمد التیمومی چهره مطرح فوتبال این کشور معتقد است ایران حریفی سر سخت برای دیگر تیم های گروه دوم جام …

پیش‌بینی جالب ایتالیایی‌ها از وضعیت ایران در جام‌جهانی – …

https://www.mashreghnews.ir/…/پیش-بینی-جالب-ایتالیایی-ها-از-وضعیت-ایران-در-ج…

۲۳ آبان ۱۳۹۶ – یک سایت ایتالیایی پیش‌بینی کرد، تیم‌های ملی ایران و مکزیک … آنچه درمورد ایران نوشته باور نکنید دیشب فوتبال شرمآوری بازی کردند. IR …

ستاره مراکشی: نمی‌توانم بازی ایران را پیش‌بینی کنم

www.bartarinha.ir/fa/news/…/ستاره-مراکشی-نمی‌توانم-بازی-ایران-را-پیش‌بینی-کنم

۲۲ اسفند ۱۳۹۶ – مراد باتنا ستاره مراکشی تیم الوحده اعلام کرد که هیچ پیش فرضی از دیدار ایران و مراکش در جام جهانی ندارد.

LastSecond | تور روسیه جام جهانی ۲۰۱۸

https://lastsecond.ir/worldcup2018

پیش بینی کنید. برد ایران; مساوی; برد مراکش. پیش بینی کنید. ۲٫ بازی دوم تیم ملی ایران ۲۰ June. ایران اسپانیا. شهر : کازان; ورزشگاه : Kazan Arena; زمان برگزاری …

دایی: پیش بینی کردم ایران در گروه مرگ می افتد – مقابل …

havaadar.com/…/دایی-پیش-بینی-کردم-ایران-در-گروه-مرگ-می-افتد-مقابل-مراکش-ی…

۱۰ آذر ۱۳۹۶ – سرمربی سایپا با ابراز خرسندی از برگزاری دیدار اول ایران مقابل مراکش، اظهار داشت: شانس آوردیم که در بازی اول با اسپانیا و پرتغال بازی نمی کنیم.

مسابقه پیش بینی فوتبال زون

footballzone.ir/prediction/

درآمد نیم میلیون یورویی از فروش تور دروازه بازی آلمان برزیل … ۱۴۰ نفر این بازی را پیش بینی کرده اند ۳۰% از کاربران پیش بینی کرده اند که نتیجه بازی ۱ – ۲ خواهد …

هشدار ستاره سابق مراکش درباره تیم ملی ایران – سازمان لیگ

iranleague.ir/News/Detail/11189/هشدار-ستاره-سابق-مراکش-درباره-تیم-ملی-ایران

۲ فروردین ۱۳۹۷ – ستاره سابق تیم ملی فوتبال مراکش نسبت به قدرت تیم ایران هشدار داد و دیدار این دو … مراکش و پیش بینی اش از عملکرد این تیم در جام جهانی روسیه پرداخت. … بازیکن سابق مراکش درباره اینکه چرا بازی با ایران را کلید صعود به دور …

نگاهی متفاوت به گروه B جام جهانی/ ایران آخر شد! پرتغال خشن …

https://www.jamaran.ir/…/805195-نگاهی-متفاوت-به-گروه-جام-جهانی-ایران-آخر-شد-پر…

۱۶ آذر ۱۳۹۶ – تیم ملی فوتبال ایران در تاریخ رویارویی های خود با تیم های اسپانیا، پرتغال و … و برای رسیدن به هدف صعود، تیم های قلدر اسپانیا، پرتغال و مراکش را رو در روی خود می ببینند. … اما حضور در گروه مرگ جام جهانی، پیش بینی ها و معادلات را بهم ریخته است. … بازی نخست این دو تیم در جام جهانی ۲۰۰۶ با پیروزی ۲ بر صفر …

از پیش بینی ها دست بکشیم/ بازی با مراکش کلیدی است | …

www.ghatreh.com/news/…/پیش-بینی-دست-بکشیم-بازی-مراکش-کلیدی-است

۲۱ ساعت پیش – جام جهانی ۲۰۱۸| ابراهیمی: از پیش بینی ها دست بکشیم / بازی با مراکش کلیدی … مسئله پنهانی نیست که بازی با مراکش برای ایران کلیدی خواهد بود.

صف آرایی ایران و مراکش در آوردگاه تاریخی – ایران ورزشی آنلاین

iran-varzeshi.com/News/78141.html

۱ روز پیش – کمتر از یک هفته دیگر نخستین بازی تیم ملی در جام جهانی روسیه برگزار می‌شود. … پیش‌بینی او درست بود، مراکش در بازی دوم نمایش بهتری داشت و …

پیش‌بینی مورینیو از تیم‌های صعودکننده جام جهانی … – ایران …

www.iran-varzeshi.com/News/77985.html

۶ روز پیش – ایران ورزشی آنلاین-پیش‌بینی مورینیو از تیم‌های صعودکننده جام جهانی … از نگاه این مربی در گروه B که تیم‌های ایران، اسپانیا، پرتغال و مراکش قرار …

سایت شبکه ورزش – شب های فوتبالی / پیش بینی گروه بندی …

varzeshtv.ir/detail/8714

کی‌روش: بازی ایران اسپانیا فوتبال است، نه بسکتبال/ برنامه خاصی برای مهار رونالدو و اینیستا نداریم/ ایران و مراکش شانس پیروزی مقابل هم را دارند · فوتبال لیگ …

پیش بینی بازی ایران و آرژانتین + عکس – نمناک

namnak.com/پیش-بینی-بازی-ایران.p7338

رتبه: ۴٫۴ – ‏۱۶ رأی

پیش بینی شتر برای بازی ایران و آرژانتین ، پیش بینی بازی ایران در جام جهانی ، پیش بینی مسابقه ایران آرژانتین را در سایت نمناک مشاهده می کنید.

پیش‌بینی یک تحلیل‌گر اسپانیایی از قرعه ایران در جام‌جهانی …

https://www.tarafdari.com/…/پیش‌بینی-یک-تحلیل‌گر-اسپانیایی-از-قرعه-ایران-در-…

۷ آذر ۱۳۹۶ – بر اساس پیش بینی این کارشناس اسپانیایی، تیم ملی فوتبال ایران در گروه G و با تیم های آرژانتین، مکزیک و مراکش هم گروه خواهد. … گذشته در برزیل نیز با آرژانتین هم گروه شد و با تک گل لیونل مسی در دقایق آخر بازی را واگذار کرد.

پیش بینی حسین کعبی از بازی ایران و پرتغال – ایران آنلاین

www.ion.ir/News/299375.html

۱۳ آذر ۱۳۹۶ – ایران آنلاین-پیش بینی حسین کعبی از بازی ایران و پرتغال : : حسین … تیم های اسپانیا، مراکش و پرتغال تیم‌های قدرتمندی هستند و به طور کلی همه …

کی روش:بازی اول با مراکش فینال تاریخ فوتبال ایران است – …

www.tabnak.ir › ورزشی › ورزشي

۱۴ آذر ۱۳۹۶ – کی روش:بازی اول با مراکش فینال تاریخ فوتبال ایران است … پیش‌بینی از تیم‌های سه و چهار نداشتم و فقط به دیدار با روسیه فکر می‌کردم؛ پس از این …

ایرنا – جام جهانی فوتبال/پیش بینی یورو اسپورت از عملکرد …

www.irna.ir/fa/News/82749414

۱۱ آذر ۱۳۹۶ – اولین دیدار ایران مقابل مراکش برگزار می شود. تیم ایران در دیدار دوم مقابل اسپانیا به میدان می رود و در آخرین بازی مرحله گروهی مقابل رونالدو و یارانش …

پیش‌بینی جالب کاپیتان پرسپولیس از نتایج ایران در جام …

footballonline.ir/News.aspx?ID=143634

۱ روز پیش – پیش‌بینی جالب کاپیتان پرسپولیس از نتایج ایران در جام جهانی ۲۰۱۸ … تیم ملی مراکش و پرتغال را با نتایج مشابه ۱-۰ شکست خواهند داد و بازی …

پیش بینی جالب ماهینی از نتایج ایران در جام جهانی – روزنامه …

https://donya-e-eqtesad.com/…/3399101-پیش-بینی-جالب-ماهینی-از-نتایج-ایران-در-…

۱ روز پیش – حسین ماهینی نتایج بازی‌های تیم ملی در جام جهانی را پیش بینی کرد. … مراکش و پرتغال را با نتایج مشابه ۱-۰ شکست خواهند داد و بازی برابر اسپانیا …

شما بگویید: شانس تیم ملی ایران برای موفقیت در جام جهانی …

https://www.digikala.com › خانه › ورزش و سفر › جام جهانی ۲۰۱۸

رتبه: ۳٫۷ – ‏۳ نقد

۳ روز پیش – هر چه به جام جهانی نزدیکتر می‌شویم هیجان پیش‌بینی مسابقات و … مهم‌ترین بازی ایران که رویش حساب باز می‌کنیم جمعه همین هفته روبه‌روی مراکش است.

ایران در گروه مرگ / ایران، اسپانیا و پرتغال و مراکش در گروه …

www.asriran.com › صفحه نخست › ورزشی

۱۰ آذر ۱۳۹۶ – سوال خبرنگار در مورد بازی اول ایران بود که مقابل مراکش قرار می گیرد . خبرنگار پرسید … شما ظاهرا این گروه را پیش بینی کرده بودیم. کنار مهدی که …

PressReader – Iran Varzeshi : 2018-06-12 – ماهيني براي …

www.pressreader.com/iran/iran-varzeshi/20180612/281775629861145

۳ ساعت پیش – ماهيني براي تيمملي پيشبيني كرد؛ صعود با دو پيروزي … مراكش برگزار خواهند كرد كه پيشبيني ماهيني از نتيجــه اين بــازي، پيروزي تيمملي اســت.

مدال | – عابدزاده: بازی با مراکش سرنوشت ساز است

https://medal1.ir/news/59776

۲ ساعت پیش – امیررضا عابدزاده درباره نخستین بازی تیم ملی فوتبال ایران در گروه B جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه برابر مراکش در ورزشگاه شهر سن پترزبورگ اظهار داشت: زمان زیادی تا بازی با مراکش باقی نمانده است. هر. … البته پیش‌بینی نمی‌کنم. بیاییم …

پیش‌بینی مسابقات ایران در جام جهانی با ۱۲۰۰ دلار جایزه نقدی …

https://voaustralia.com/پیش‌بینی-مسابقات-ایران-در-جام-جهانی-ب/

۱۵ خرداد ۱۳۹۷ – ۲- در مجموع سه پیش‌بینی در نظر گرفته شده است. اولین مسابقه پیش‌بینی برای بازی ایران و مراکش دقایقی پس از انتشار این خبر در تلگرام صدای …

مخبر – ۱۳۹۷/۰۳/۲۱ – از پیش بینی ها دست بکشیم/ بازی با …

www.mokhbernews.ir/Home/ShowNewsInfo/5939277

۲۰ ساعت پیش – از پیش بینی ها دست بکشیم/ بازی با مراکش کلیدی است … در شرایط کنونی پیشنهاد می کنم از پیش بینی ها درباره صعود ایران دست بکشیم

اعتراف بزرگان فوتبال جهان به گروه سخت ایران/لباس مجری …

https://www.yjc.ir › ورزشی › فوتبال و فوتسال

۱۰ آذر ۱۳۹۶ – فیگو درمورد بازی تیم‌های ایران و پرتغال در جام جهانی ۲۰۰۶ هم اظهار داشت: راستش را ….. در مجموع بازی با مراکش سخت است و با تیم‌های سختی همگروه شده ایم و حالا باید …. او درباره اینکه گروه ایران را به‌درستی پیش‌بینی کرد، اظهار کرد: …

پیش‌بینی جالب کاپیتان پرسپولیس از نتایج ایران در جام …

https://www.yjc.ir › فضای مجازی › ورزشکاران در فضای مجازی

۱ روز پیش – … تیم ملی مراکش و پرتغال را با نتایج مشابه ۱-۰ شکست خواهند داد و بازی … لازم به ذکر است؛ با این نتایجی که ماهینی پیش بینی کرده است ایران می …

جام جهانی روسیه | ۲۰۱۸

https://club.izbank.ir/FifaWorldCup2018.aspx

به نظر شما نتیجه بازی ایران و مراکش در جام جهانی ۲۰۱۸ کدام یک از گزینه های زیر است؟ … شما تا روز جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت : ۱۹:۳۰ فرصت دارید در این پیش بینی …

پیش بینی بازی ایران و مراکش | تبادل نظر نی نی سایت

https://www.ninisite.com/discussion/topic/1829442/پیش-بینی-بازی-ایران-و-مراکش

۱۵ خرداد ۱۳۹۷ – من میگم مراکش می بره. سه هیچ برووووو گمشوووووووووووووووو من گزارش زدم. احمق مریض اصلا ول کن نیست عقده ای فضای مجازی.

مسابقه پیش بینی مسابقات جام جهانی فوتبال – انارپرس

anarpress.ir/sport/135725/1397/03/11

۱۱ خرداد ۱۳۹۷ – شرکت کنندگان باید پس از پیش بینی، نام و نام خانوادگی، شماره تماس و کد ملی خود را به آیدی تلگرام زیر … ۱– پیش بینی نتیجه بازی ایرانمراکش

فوتبال ۱۱: نتایج زنده فوتبال ایران و جهان

https://footba11.co/

پیش بازی مسابقات، شامل لیست مصدومان و محرومان مسابقه، ترکیب احتمالی و پیش‌بینی اتفاقات بازی، برای تورنومنت‌های مهم، بین ۸ تا ۳۶ ساعت پیش از شروع مسابقه …

زمان بازي ايران با پرتغال، اسپانیا و مراكش در جام جهاني …

www.entekhab.ir › ورزش › فوتبال

۴ روز پیش – بازی ایران مراکش در جام جهانی ، راس ساعت ۱۹:۳۰ به وقت ایران در تاریخ ۲۵ خرداد (جمعه) … ملی‌پوشان ایران در دومین دیدار ساعت ٢١:۳۰ روز ۲۰ ژوئن (۳۰ خرداد) در ورزشگاه … فیلم/ پیش بینی گربه موزه آرمیتاژ از بازی عربستان مقابل روسیه …

بازی ایران – مراکش حکم فینال را دارد/ پرتغال همیشه کمی …

https://tnews.ir/news/6e9d112555094.html

۱۵ خرداد ۱۳۹۷ – پیش بینی تصور راهیابی ایران به مرحله بعدی این رقابت ها سخت است، حتی اگر … بنابراین، بازی اول ایران برابر مراکش حکم یک بازی فینال را دارد.

آیا ایران در جام جهانی‌ رقابت سختی مقابل پرتغال خواهد داشت؟ | …

www.670amkirn.com/2018/04/03/آیا-ایران-در-جام-جهانی‌-رقابت-سختی-مقا/

۱۴ فروردین ۱۳۹۷ – مسلما تیم ملی‌ ایران در هیچ یک از سه مسابقه خود کار آسانی در پیش نخواهد داشت. اما بازی سوم، برابر پرتغال میتواند قفل کلید حضور در دور بعد را برای هر … و مراکش، با کسب ۶ امتیاز خیال خود را از بابت صعود راحت کرده باشد. … دیدار خواهد کرد میتوان پیش بینی‌ کرد که پرتغال با جدیت زیاد مقابل ایران به میدان نرود.

آخرین اخبار پیش بینی قهرمان جام جهانی – بازدید

https://buzdid.ir/tag/پیش-بینی-قهرمان-جام-جهانی

آخرین اخبار پیش بینی قهرمان جام جهانی صفحه ۱ | ۱۹۵ نتیجه (۰٫۰۱۶ ثانیه) …. با جدال مقابل پرتغال شروع خواهد کرد و سپس بازی با ایران و مراکش را پیش رو خواهد داشت.

پیش بینی بازی ایران و مراکش با قطع روابط دیپلماسی – …

https://news.kodoom.com/iran-politics/پیش-بینی-بازی-ایران-و-مراکش…/۷۲۲۲۵۵۶/

وزیر امور خارجه مراکش از قطع روابط دیپلماتیک کشورش با تهران به علت «حمایت ایران از جبهه پولیساریو» خبر داد./ به گزارش اسپوتنیک به نقل از ایسنا، ناصر …

پیش بینی کاپیتان پرسپولیس از نتایج ایران در جام جهانی …

www.varzeshkar3.ir/18922/پیش-بینی-کاپیتان-پرسپولیس-از-نتایج-ایر

حسین ماهینی نتایج بازی‌های تیم ملی در جام جهانی را پیش بینی کرد. … ملی از روز جمعه بازی هایش در جام جهانی شروع می شود و در اولین دیدار باید به مصاف مراکش برود.

پیش‌بینی جالب کاپیتان پرسپولیس از نتایج ایران در جام …

https://www.econapress.com/…/10905-پیش-بینی-جالب-کاپیتان-پرسپولیس-از-نت…

۱ فروردین ۱۳۷۶ – ایران ۱-۰ مراکش. ایران ۱-۰ پرتغال. ایران ۰-۲ اسپانیا”. پیش بینی جالب کاپیتان پرسپولیس از نتایج ایران در جام جهانی ۲۰۱۸٫ ایران بازی …

بازی کنیم – پیش بینی بازی ایران و مراکش در FIFA 18 – …

https://www.vidsara.com/v/e4adfc

۱۴ خرداد ۱۳۹۷ – در این قسمت از بازی کنیم لوکتو به سراغ پیش بینی بازی ایران و مراکش در FIFA 18 رفتیم. | www.Looketo.com.

بازی مراکش و ایران | فوتبالی

https://footballi.net/match/44813/بازی-مراکش-ایران;prediction=true

بازی تیم‌های مراکش و ایران در رقابت جام جهانی ۲۰۱۸ به همراه اتفاقات، گلزنان، ویدئو خلاصه بازی و اخبار. … لوگوی فوتبالی · پیش‌بینی. مراکش. ۱۹:۳۰٫ access_time …

تصاویر برای پیش بینی بازی ایران و مراکش

تصاویر بیشتر برای پیش بینی بازی ایران و مراکشگزارش تصاویر

چه در سر کی‌روش می‌گذرد؟ – اقتصاد آنلاین

www.eghtesadonline.com/بخش-ورزشی-۸۵/۲۷۸۰۰۷-چه-در-سر-کی-روش-می-گذرد

۵ ساعت پیش – با وجود این ، می‌توان با توجه به بازی دوستانه تیم ملی مقابل ترکیه و وضعیت اردوی تیم ملی، درباره ترکیب ایران در بازی با مراکش پیش‌بینی کرد.

عجیب ترین پیش بینی یک پرسپولیسی برای تیم ملی – …

https://khabarfarsi.com/u/55501849

۱۴ ساعت پیش – در خصوص دیدار ایران و مراکش در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه که قرار است روز جمعه (۲۵ خرداد) برگزار شود، اظهار داشت: تصور می کنم بازی سختی را داشته …

در پیش بینی Bing.com ایران به احتمال %۵۵ در بازی با …

windowscenter.org/fifa-worldcup-2018-prediction/

۱۳ خرداد ۱۳۹۷ – یکی از قابلیت موتور جستجوی بینگ پیش بینی بازی های فوتبال است که آن را با دقت بیش از ۹۰ درصد انجام می دهد و حال در مورد بازی ایران مقابل تیم …

در آستانه جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸ ، سامسونگ اپلیکیشن پیش …

digiato.com/article/2018/06/10/اپلیکیشن-پیش-بینی-سامسونگ/

۲ روز پیش – زمان زیادی تا آغاز جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸ روسیه باقی نمانده و تیم ملی کشورمان قرار است جمعه همین هفته به مصاف مراکش برود. از آنجا که در طول این 

پاسخ مثبت فدراسیون فوتبال به کی روش درباره بازی …

www.icana.ir/…/پاسخ-مثبت-فدراسیون-فوتبال-به-کی-روش-درباره-بازی-تدارکاتی-…

۴ بهمن ۱۳۹۶ – رئیس فدراسیون فوتبال ایران با بیان اینکه بازی تیم ملی با تیم‌های … که سبک بازی و تکنیک آنها به مراکش نزدیک است پیش‌بینی شده تا تیم …

نظر تماشاگران ایرانی در مورد نتایج تیم ملی/مراکش قویتر از …

https://www.mehrnews.com/…/نظر-تماشاگران-ایرانی-در-مورد-نتایج-تیم-ملی-مراکش-…

۱ روز پیش – مراکش نخستین حریف تیم ملی فوتبال ایران قهرمان آفریقاست و در دیدارهای … وی در مورد پیش بینی اش از نتایج تیم ملی می گوید: طبیعتا بازی اول …

بهترین خبرهای فوتبالی در بهترین بت پیش بینی نتایج …

https://behtarinbet.com/پیش-بینی-نتایج-ایران-در-جام-جهانی/

۴ ساعت پیش – امتیاز و تفاضل گل ایران رو بعد از سه بازی مرحله گروهی پیش بینی کنید اول … فقط تا قبل از شروع بازی ایران و مراکش فرصت پیش بینی دارید

پیش بینی نتیجه جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه | پیش بینی قهرمان …

https://www.netshahr.com › خانه › صفحه اخبار ورزشی

۳ خرداد ۱۳۹۷ – در مقاله زیر در مورد پیش بینی مسابقات جام جهانی ۲۰۱۸ پیش بینی جام … بسیاری از ایرانی ها علاوه بر تیم ملی خود به یک تیم دیگر در دنیا نیز علاقه مندند. … و بار دیگر به دلیل بازی های خوبی که تیم مراکش در بازی های دوستانه خود و جام …

نشریه آس: اسپانیا بازی‌های پیچیده‌‌‌ای مقابل ایران و مراکش دارد …

https://www.tasnimnews.com › ورزشی › ورزش جهان

۱۰ آذر ۱۳۹۶ – یکی از نشریات ورزش معتبر اسپانیا بازی سختی را برای تیم ملی این کشور برابر شاگردان کارلوس کی‌روش پیش‌بینی کرده است.

فوتبالی‌ترین | پیش بینی جالب کاپیتان پرسپولیس از …

footballitarin.com/link_page.php?id=405416

۱ روز پیش – حسین ماهینی نتایج بازی‌های تیم ملی در جام جهانی را پیش بینی کرد. … مراکش و پرتغال را با نتایج مشابه ۱-۰ شکست خواهند داد و بازی برابر اسپانیا …

بایگانی‌های پخش انلاین بازی ایران | وان ایکس بت بهترین …

https://sitepishbini.com/tag/پخش-انلاین-بازی-ایران/

به زودی با شروع دیدار تیم های ملی ایران و مراکش در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه شما میتوانید این بازی را به صورت کاملا رایگان و زنده و با سرعت بالا و با گزارش اصلی در این …

مسابقه ویژه گلستان ما / نتایج بازیهای ایران در جام جهانی را …

www.golestanema.com/…/54255-مسابقه-ویژه-گلستان-ما-نتایج-بازیهای-ایران-در-جام…

۴ ساعت پیش – تیم فوتبال ایران در دومین بازی خود چهارشنبه ۳۰ خرداد ماه ساعت ۲۲:۳۰ دقیقه … نکته مهم : به پیش بینی هایی که تا تاپایان نیمه اول دیدار ایرانمراکش …

پیش بینی آس از ترکیب ایران در جام جهانی | خبرگزاری ایلنا

https://www.ilnanews.com/بخش…/۶۳۲۴۵۵-پیش-بینی-آس-از-ترکیب-ایران-در-جام-جها…

۴ ساعت پیش – … تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی روسیه در گروه B با اسپانیا، مراکش و … کارشناسان این مجله پیش بینی کرده‌اند کارلوس کی روش در روسیه از …

ترکیب تیم ملی فوتبال ایران برای بازی با مراکش؛ | آموزش …

https://iranibetting.com/ترکیب-تیم-ملی-فوتبال-ایران-برای-بازی-با/

خوبه؟ نکته: سعید عزت‌اللهی بازی اول با مراکش محروم است. https://www.tarafdari.com/node/993938. برای دریافت جدیدترین خبرها و اطلاعیه ها از طریق لینک زیر در …

Likes0Dislikes0
نظرات و ارسال نظر