جام جهانی 2018یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

پخش زنده و آنلاین بازی ایران و پرتغال - جام جهانی روسیه 2018

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.

پخش زنده و آنلاین بازی ایران و پرتغال

جام جهانی روسیه 2018

پخش زنده و آنلاین بازی ایران و پرتغال

جام جهانی ۲۰۱۸ با حضور ۳۲ تیم از ۱۴ ژوئن تا ۱۵ جولای برگزار خواهد شد و تیم ملی ایران در گروه B مسابقات با اسپانیا، پرتغال و مراکش دیدار خواهد کرد.

گروه بندی کامل جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه به شرح زیر است:

گروه A: روسیه، عربستان، مصر ،اروگوئه

گروه B: پرتغال، اسپانیا،  مراکش ،ایران

گروه C: فرانسه، استرالیا ،پرو، دانمارک

گروه D: آرژانتین، ایسلند،کروواسی، نیجریه

گروه  E :  برزیل، سوئیس، کاستاریکا،  صربستان

گروه F:  آلمان ، مکزیک، سوئد، کره‌جنوبی

گروه G:  بلژیک،  پاناما  ،تونس  ،انگلیس

گروه H: لهستان، سنگال ،کلمبیا، ژاپن

برنامه کامل بازی‌های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه که از ۲۴ خردادماه تا ۲۴ تیرماه ۹۷ در ۱۱ شهر این کشور برگزار می‌شود، به شرح زیر است:

دیدارهای مرحله گروهی

گروه A: روسیه، اروگوئه، مصر، عربستان

تاریخ و ساعت
۲۴ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ روسیه عربستان
۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ مصر اروگوئه
۲۹ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ روسیه مصر
۳۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ اروگوئه عربستان
۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ اروگوئه روسیه
۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ عربستان مصر

گروه B: اسپانیا، پرتغال، ایران، مراکش

تاریخ و ساعت
۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ ایران مراکش
۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ اسپانیا پرتغال
۳۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ پرتغال مراکش
۳۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ ایران اسپانیا
۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ ایران  پرتغال
۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ مراکش اسپانیا

گروه C: فرانسه، پرو، دانمارک، استرالیا

 تاریخ و ساعت
۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۳۰ فرانسه استرالیا
۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۳۰ پرو دانمارک
۳۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ فرانسه پرو
۳۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ استرالیا دانمارک
۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ دانمارک فرانسه
۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ استرالیا پرو

گروه D: آرژانتین، ایسلند، کرواسی، نیجریه

تاریخ و ساعت
۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۳۰ آرژانتین ایسلند
۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۳:۳۰ کرواسی نیجریه
۳۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ آرژانتین کرواسی
۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ ایسلند نیجریه
۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ آرژانتین نیجریه
۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ کرواسی ایسلند

گروه E: برزیل، کاستاریکا، سوئیس، صربستان

تاریخ و ساعت
۲۷ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ کاستاریکا صربستان
۲۷ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ برزیل سوئیس
۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ برزیل کاستاریکا
۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ سوئیس صربستان
۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ صربستان برزیل
۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ سوئیس کاستاریکا

گروه F: آلمان، مکزیک، سوئد، کره جنوبی

تاریخ و ساعت
۲۷ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ آلمان مکزیک
۲۸ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ سوئد کره جنوبی
۲ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ آلمان سوئد
۲ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ کره جنوبی مکزیک
۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ کره جنوبی آلمان
۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ مکزیک سوئد

گروه G: بلژیک، پاناما، تونس، انگلیس

تاریخ و ساعت
۲۸ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ بلژیک پاناما
۲۸ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ انگلیس تونس
۲ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ بلژیک تونس
۳ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ انگلیس پاناما
۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ انگلیس بلژیک
۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ پاناما تونس

گروه H: لهستان، سنگال، کلمبیا، ژاپن

 تاریخ و ساعت
۲۹ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ لهستان سنگال
۲۹ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ کلمبیا ژاپن
۳ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ ژاپن سنگال
۳ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ لهستان کلمبیا
۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ ژاپن لهستان
۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ کلمبیا سنگال

دیدار مرحله یک هشتم نهایی
بازی چهل‌ونهم، ۳۰ ژوئن ۲۰۱۸ (۹ تیرماه ۹۷) A1 – B2، ورزشگاه فیشت – ساعت ۲۲:۳۰
بازی پنجاهم، ۳۰ ژوئن ۲۰۱۸ (۹ تیرماه ۹۷) C1 – D2، ورزشگاه کازان آره‌نا – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌ویکم، اول جولای ۲۰۱۸ (۱۰ تیرماه ۹۷) B1 – A2، ورزشگاه لوژنیکی – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌ودوم، اول جولای ۲۰۱۸ (۱۰ تیرماه ۹۷) D1 – C2، ورزشگاه نیژنی نووگورود – ساعت ۲۲:۳۰
بازی پنجاه‌وسوم، ۲ جولای ۲۰۱۸ (۱۱ تیرماه ۹۷) E1 – F2، ورزشگاه سامارا آره‌نا – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌وچهارم، ۲ جولای ۲۰۱۸ (۱۱ تیرماه ۹۷) G1 – H2، ورزشگاه روستوف آره‌نا – ساعت ۲۲:۳۰
بازی پنجاه‌وپنجم، ۳ جولای ۲۰۱۸ (۱۲ تیرماه ۹۷) F1 – E2، ورزشگاه سن پترزبورگ – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌وششم، ۳ جولای ۲۰۱۸ (۱۲ تیرماه ۹۷) G2 – H1، ورزشگاه اتکریتیه آره‌نا (اسپارتاک) – ساعت ۲۲:۳۰

دیدار مرحله یک چهارم نهایی
بازی پنجاه‌وهفتم، ۶ جولای ۲۰۱۸ (۱۵ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۴۹ – برنده بازی ۵۰، ورزشگاه نیژنی نووگورود – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌وهشتم، ۶ جولای ۲۰۱۸ (۱۵ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۳ – برنده بازی ۵۴، ورزشگاه کازان آره‌نا – ساعت ۲۲:۳۰
بازی پنجاه‌ونهم، ۷ جولای ۲۰۱۸ (۱۶ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۱ – برنده بازی ۵۲، ورزشگاه فیشت – ساعت ۲۲:۳۰
بازی شصتم، ۷ جولای ۲۰۱۸ (۱۶ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۵ – برنده بازی ۵۶، ورزشگاه سامارا آره‌نا – ساعت ۱۸:۳۰

دیدار نیمه نهایی
بازی شصت‌ویکم، ۱۰ جولای ۲۰۱۸ (۱۹ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۷ – برنده بازی ۵۸، ورزشگاه سن پترزبورگ – ساعت ۲۲:۳۰
بازی شصت‌ودوم، ۱۱ جولای ۲۰۱۸ (۲۰ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۹ – برنده بازی ۶۰، ورزشگاه لوژنیکی – ساعت ۲۲:۳۰

دیدار رده‌بندی
بازی شصت‌وسوم، ۱۴ جولای ۲۰۱۸ (۲۳ تیرماه ۹۷) بازنده بازی ۶۱ – بازنده بازی ۶۲، ورزشگاه سن پترزبورگ – ساعت ۱۸:۳۰

دیدار فینال
بازی شصت‌وچهارم، ۱۵ جولای (۲۴ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۶۱ – برنده بازی ۶۲، ورزشگاه لوژنیکی – ساعت ۱۹:۳۰

پخش زنده ی شبکه های تلویزیونی رادیوئی – صدا و سیمای …

www3.live.irib.ir/

پخش آزمایشی. Play Video. Pause …. پخش زنده شبکه قرآن و معارف اسلامی شبکه قرآن و معارف …. کلیه حقوق برای سایت صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران محفوظ می باشد.

پخش زنده شبکه ورزش – تلوبیون

www.telewebion.com/live/varzesh

پخش زنده و آرشیو شبکه ورزش، تماشای آنلاین تلویزیون در اینترنت ، تمامی شبکه های صدا و سیما در تلوبیون مرجع پخش زنده تلویزیون.

پخش آنلاین فوتبال های جهان (لایو هفت) | طرفداری

https://www.tarafdari.com/کاربران/مطلب/…/پخش-آنلاین-فوتبال-های-جهان-لایو-هفت

برنامه لایو هفت برنامه ای برای پخش آنلاین و زنده شبکه های ایرانی و ورزشی جهان … رو پخش نمیکنن و شاید در اینترنت به دنبال سایت و برنامه ای بگردید تا بازی مورد …

پخش زنده و انلاین بازی ایران و الجزایر – نماشا

ویدئو برای پخش زنده و آنلاین بازی ایران و پرتغال▶ ۱:۴۸
www.namasha.com/v/KO5j4x6b
۶ فروردین ۱۳۹۷

http://www.newsharf.ir/post/522 دوستانه – بین المللی سه شنبه ۷فروردین ساعت ۲۰:۳۰ را برای شما پخش زنده و آنلاین و نتیجه بازی ایران و الجزایر ۷ …

آنتن | پخش زنده تلویزیون

https://www.anten.ir/tv

سامانه برخط پخش برنامه های ویدیویی. در این سامانه شما می توانید برنامه های زنده و آرشیو را از طریق وب سایت آنتن یا اپلیکیشن تلفن همراه تماشا کنید.

وارد نشده: پرتغال

آیو – صفحه اختصاصی ورزش تلویزیون اینترنتی آیو

https://www.aionet.ir/landing/aiosport

آیواسپرت، کانال ویژه ورزش در تلویزیون اینترنتی آیو، به پخش آنلاین بازی های فوتبال و … دارد و کاربران می تونن به جای دانلود زمان بر بازی ها، مسابقات رو به صورت زنده تماشا کنن. … فوتبال پرتغال – مراکش “زنده” … فوتبال ایران – اسپانیا “زنده“.

پخش آنلاین مسابقه فوتبال ایران و ونزوئلا – آیو

https://www.aionet.ir/…/پخش-آنلاین-مسابقه-فوتبال-ایران-و-ونزوئلا-از-آیو-با-تراف…

۲۱ آبان ۱۳۹۶ – پخش زنده در آیو این ویژگی را دارد که علاوه بر یک گزارش جذاب می‌توانید از حواشی بازی به صورت لحظه به لحظه مطلع شوید، توییت‌ها، مطالب طنز و هر …

سایت شبکه ورزش – پخش زنده فوتبال لیگ برتر پرتغال از …

varzeshtv.ir/detail/9511

۲۳ دی ۱۳۹۶ – در رده بندی لیگ برتر پرتغال تیم های پورتو با ۴۵ ، اسپورتینگ با ۴۳ … کی‌روش: بازی ایران اسپانیا فوتبال است، نه بسکتبال/ برنامه خاصی برای مهار رونالدو و … پخش زنده فوتبال لیگ برتر پرتغال از شبکه ورزش سیما / براگا …

شبکه سه سیما | گزارش ورزشی

tv3.ir/program/details/11074

پخش زنده و تحلیل فوتبال های خارجی ، با حضور کارشناسان فوتبال.

نتایج زنده :: ورزش سه‌

www.varzesh3.com/livescore

ارائه نتایج زنده مسابقات ورزشی لیگ های داخلی و خارجی. … آخرین تغییرات تا ۰۰:۰۴ به وقت ایرانایران. ۲۲:۳۰٫ ۱۳۹۷/۰۳/۲۵٫ پرتغال ? – ? اسپانیا. مطالب مرتبط با بازی های امروز … برای مشاهده اطلاعات تکمیلی هر بازی روی کلیک نمایید. شما می توانید با صدای پخش شده در هنگام زده شدن گل از وقوع آن آگاه شوید , تیم زننده گل نیز رنگی …

شما این صفحه را چندین بار دیده‌اید. آخرین بازدید:

پرتغال – نتایج زنده فوتبال پرتغال – فوتبال ۱۱

https://footba11.co/portugal

تورنومنت‌های فوتبال شامل نتایج زنده، آمار بازی‌ها، جدول لیگ‌ها و برنامه مسابقات می‌باشد. همچنین خلاصه بازی‌های مهم از لیگ برتر ایران، جام جهانی روسیه و لیگ‌های معتبر …

پخش زنده – آپارات

https://www.aparat.com/livesport/پخش_زنده

پخش زنده. … آخرین ویدیو کانال خلاصه بازی صربستان – مالی/جام جهانی زیر ۲۰ سال. ۵۳٫ دنبال کننده. ۰ … خلاصه بازی کلمبیا – پرتغال/جام جهانی زیر ۲۰ سال ۲۰۱۵٫

وارد نشده: آنلاین

بازی ایران پرتغال در جام جهانی ۲۰۰۶ المان با کیفیت HD – …

▶ ۳:۵۴
https://www.aparat.com/…/بازی_ایران_پرتغال_در_جام_جهانی_۲۰۰۶_ا…
۷ شهریور ۱۳۹۲

سپهر سرگلزایی بازی ایران پرتغال در جام جهانی ۲۰۰۶ المان با کیفیت HD فوتبال , ایران , پرتغال , , سپهر سرگلزایی.

۹۰tv.ir | وبسایت رسمی برنامه ۹۰ – خلاصه بازی: کره جنوبی ۰-۰ …

▶ ۳:۲۰
۹۰tv.ir/video/413653/خلاصه-بازی-کره-جنوبی-۰-۰-ایران
۱ فروردین ۱۳۷۶

خلاصه بازی: کره جنوبی ۰-۰ ایران. ۵۰۲۹۳. ایران · کره جنوبی · داخلی · اختصاصی · خلاصه بازی · ویژه · فوتبال ایران · مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه …

ویدیو ورزش سه | ایران ۰-۲ پرتغال(جام جهانی ۲۰۰۶)

▶ ۱:۵۰
video.varzesh3.com/video/…/ایران-۰-۲-پرتغال(جام-جهانی-۲۰۰۶)

۱۸ آبان ۱۳۹۴

ایران ۰-۲ پرتغال(جام جهانی ۲۰۰۶) | ارسالی از طرف محمد دیانت فر mohammaddianatfar@yahoo.com.

نتایج زنده – یک ورزش

https://1varzesh.com/livescore

صفحه نتایج زنده رقابت‌ها و تورنمنت‌های تمامی رشته‌های ورزشی در جهان را با تمام جزئیات کامل و اختصاصی را می توانید … ۰۸:۴۰ سردبیر «مترو» : ایران مقابل اسپانیا و پرتغال شانسی ندارد … ۰۸:۰۸ شاه‌علی: نتیجه گرفتن بدون بازی تدارکاتی سخت است.

تماشا | خلاصه بازی ایران ۲-۰ قطر | اسپرت

▶ ۷:۵۵
tamasha.com/v/1OoY

۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ – بارگذاری توسطاسپرت

یادش بخیر من تو این بازی تو ورزشگاه بودم عجب گلی زد قوچان نژاد دمش گرررررررررررررم خوب رو این عربا را کم کرد. چو ایرانم نباشد تن من مباد. زنده …

نتایج زنده مسابقات فوتبال – توپ ۹۰

www.top90.ir/livescore

نتایج زنده و لحظه به لحظه بازیهای لیگ برتر ایران و لیگهای سراسر دنیا. … برنامه پخش مسابقات از تلویزیون. پنجشنبه ۲۴ خرداد … پرتغال – اسپانیا. جام جهانی ۲۰۱۸ …

پخش مستقیم – رادیو ورزش

radiovarzesh.ir/NewsDetails/?m=084170&n=42581

۲۵ اسفند ۱۳۹۵ – صدای جمهوری اسلامی ایران. شبکه های رادیویی … پخش مستقیم. ۱۷۵۱. اشتراک. کلوپ; تلگرام; واتس آپ. مجارستان – پرتغال ۲۳:۱۵. پخش مستقیم فوتبال مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه یکشنبه … پخش زنده شبکه رادیویی ورزش گزارشگر …

وارد نشده: آنلاین

پخش آنلاین بازی ایران و مراکش ۲۰ خرداد ۹۷ | پست اسکای

postsky.ir › گوناگون › پخش آنلاین بازی ایران و مراکش ۲۰ خرداد ۹۷

۱ روز پیش – پخش آنلاین بازی ایران و مراکش ۲۰ خرداد ۹۷ بدون قطع شدن , پخش زنده بازی ایران و … سایت شبکه ورزش – ایران در گروه مرگ با پرتغال ، اسپانیا و

پخش زنده رادیو – شبکه ورزش – ایران صدا

radio.iranseda.ir/live/?VALID=TRUE&ch=18

ادامه پنجره ای رو به شب(زنده). این برنامه با میان برنامه های متنوع و شب نشینی در خدمت شنوندگان است. شروع ۰۰:۰۰ مدت ۱۲۰ دقیقه. سایر قسمت‌ها. در ادامه خواهید شنید …

نتيجه بازي جوانان ايران و پرتغال ۶ خرداد ۹۶ + خلاصه بازي | …

salamdl1396.economicsphd.ir/نتيجه-بازي-جوانان-ايران-و-پرتغال-۶-خرداد/

۱۷ خرداد ۱۳۹۶ – پخشزندهبازی-جوانان-ایران-و-پرتغال-۹۶۳۶… مشاهده لینک پخش زنده و آنلاین بازی : https://goo.gl/tnj8X3 مشاهده نتیجه و فیلم … ۲ . بازی جوانان …

شبکه های پخش زنده بازی پرتغال – سوییس ۱۸ مهر ۹۶ | فوتبال روز

footballerooz.com › اخبار فوتبال خارجی › اخبار تیم های ملی خارجی

۱۸ مهر ۱۳۹۶ – سایت فوتبال روز : شبکه های پخش زنده بازی پرتغال – سوییس ۱۸ مهر ۹۶ به شرح زیر است : … بازی پرتغال – سوییس ۱۸ مهر ۹۶لینک های پخش انلاین بازی پرتغال – سوییس … شبکه های پخش زنده بازی دوستانه ایران – روسیه ۱۸ مهر ۹۶٫

FootballOnline.ir فوتبال آنلاین

footballonline.ir/

فوتبال آنلاین، سایت تحلیلی خبری فوتبال ایران و جهان، جدول رده بندی و برنامه بازی های لیگ برتر ایران، انگلیس، اسپانیا، آلمان، ایتالیا.

نتایج زنده | متافوتبال

https://metafootball.com/fa/info/live/

صفحه نتایج زنده و برنامه مسابقات روز فوتبال در سراسر جهان.

پخش زنده بازی جوانان ایران و پرتغال از شبکه ورزش | نودفا

۹۰fa.ir/پخش-زنده-بازی-جوانان-ایران-و-پرتغال-از-ش/

۵ خرداد ۱۳۹۶ – پخش زنده بازی جوانان ایران و پرتغال از شبکه ورزش. ارسال شده توسط:محسن … برای مشاهده صفحه آنلاین نتایج زنده اینجا کلیک کنید. برچسبها. پخش …

پخش زنده بازی اسپانیا و پرتغال جام جهانی ۲۰۱۸ – جام جهانی …

www.worldcuprussia2018.irMovie

۱ روز پیش – پخش زنده بازی اسپانیا و پرتغال جام جهانی ۲۰۱۸ پخش زنده بازی اسپانیا و پرتغال جام جهانی ۲۰۱۸ پخش زنده بازی اسپانیا و پرتغال … گروه B: اسپانیا، پرتغال، ایران، مراکش …. پخش زنده (آنلاین) مراسم قرعه کشی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه *.

پخش زنده حساس ترین رقابت های فوتبال ایران و جهان در ورزش …

www.varzesh11.com/fa/soccer_news_centre/…/پخش_زنده…ایران…/۱۱۰۳۰۷

۲ اسفند ۱۳۹۶ – اختصاصی | سایت ورزش ۱۱ در پی درخواست های مکرر شما سروران گرامی، امکان پخش زنده رقابت های فوتبال ایران و جهان را فراهم ساخته است.

پخش زنده مسابقه والیبال ایران و کره‌جنوبی از تلویزیون و …

https://www.isna.ir/…/پخش-زنده-مسابقه-والیبال-ایران-و-کره-جنوبی-از-تلویزیون-و-…

۹ مهر ۱۳۹۲ – مسابقه مرحله یک هشتم بین تیم‌های ملی والیبال ایران و کره جنوبی از سری … اعلام کرد هیچ دوربینی برای پوشش زنده بازی تصویربرداری نمی‌کند.

قرعه کشی جام جهانی ۲۰۱۸: ایران در گروه ب با پرتغال و اسپانیا …

fa.euronews.com › اخبار › جهان

۱۰ آذر ۱۳۹۶ – تیم ملی فوتبال ایران در جریان این قرعه کشی در گروه ب در کنار تیم های پرتغال، اسپانیا و. … تیم ملی فوتبال برزیل با سوئیس، کاستاریکا و صربستان بازی خواهد کرد. در گروه …. #WORLDCUPDRAW LIVE BLOG! ….. پخش زنده · بولتن خبری · هواشناسی · خط زمانی · بعدی · Widgets & Services · Euronews radio

قرعه کشی جام جهانی ۲۰۱۸: ایران در گروه ب با پرتغال و اسپانیا …

fa.euronews.com › اخبار › جهان

۱۰ آذر ۱۳۹۶ – تیم ملی فوتبال ایران در جریان این قرعه کشی در گروه ب در کنار تیم های پرتغال، اسپانیا و. … تیم ملی فوتبال برزیل با سوئیس، کاستاریکا و صربستان بازی خواهد کرد. در گروه …. #WORLDCUPDRAW LIVE BLOG! ….. پخش زنده · بولتن خبری · هواشناسی · خط زمانی · بعدی · Widgets & Services · Euronews radio …

پخش زنده فوتبال – سرپوش

www.sarpoosh.com/video-clips/football-live

پخش زنده مسابقات ورزشی,پخش زنده مسابقات,پخش زنده مسابقات لیگ برتر,پخشزنده مسابقات کشتی,پخش زنده مسابقات بسکتبال,پخش زنده آنلاین مسابقات ورزشی … بازی فوتبال زنده,پخش زنده فوتبال لیگ برتر,پخش زنده انواع مسابقات ورزشی. … جمعه ۲۵ خرداد, ساعت: ۲۲:۳۰, جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه, پرتغال – اسپانیا, زنده از شبکه سه …

ساعت پخش بازی ایران و پرتغال شنبه ۱۰ مهر ۹۵ – خبر ورزشی …

https://khabarfarsi.com/u/25963468

۱۰ مهر ۱۳۹۵ – زمان ( تاریخ و ساعت ) بازی فوتسال ایران و پرتغال در جام جهانی ۲۰۱۶, ۰, … پخش آنلاین / زنده بدون سانسور والیبال ایران – ایتالیا المپیک ۲۰۱۶ ریو .

پرتغال مقابل اسپانیا زنده جریان آنلاین HD (که در آن به سازمان …

www.football-jerseys.co/…/portugal-vs-spain-live-streaming-online-hd-where-to-watc…

۳ روز پیش – شما می توانید جام جهانی فوتبال تماشا ۲۰۱۸ زنده جریان آنلاین بازی با کیفیت HD. … پرتغال در مقابل کانال های تلویزیون اسپانیا پخش زنده … جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸ پیش بینی بازی · مراکش و ایران پخش زنده آنلاین HD (به کجا…

تساوی ایران و روسیه در یک بازی دوستانه – BBC News …

www.bbc.com/persian/sport-41577921

۱۹ مهر ۱۳۹۶ – بازی دوستانه تیم های ملی فوتبال ایران و روسیه، میزبان جام جهانی ۲۰۱۸ در کازان روسیه یک بر یک به پایان رسیده است. همزمان پرتغال و آرژانتین به جام …

با پخش مسابقات جام جهانی در سینما موافقت شد – فِمَنوم – مجله …

https://www.femanom.com/ورزشی/پخش-مسابقات-ایران-جام-جهانی-در-سینما

۱ روز پیش – جام جهانی روسیه ۲۰۱۸ به زودی آغاز می شود و اولین بازی تیم ملی ایران در جام … پرتغال در روز ۴ تیر ماه به شکل مستقیم و زنده در سینماهای کشور پخش …

مخبر – ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ – پخش دیدار دوستانه بلژیک پرتغال

www.mokhbernews.ir/Home/ShowNewsInfo/…/پخش-دیدار-دوستانه-بلژیک-ـ-پرتغال

۱۲ خرداد ۱۳۹۷ – پرتغال کارشناس فوتبال استادیوم تهیه کنندگان بلژیک بروکسل محمدرضا … گزارشگر دیدار دوستانه ایران و ترکیه مشخص شد/ پخش زنده بازی از …

جام جهانی ۲۰۱۸ | دیجی‌کالا مگ

https://www.digikala.com/mag/worldcup/

پرتغال. ۵. همراه با تیم ملی ایران در جام جهانی و امید رویابین‌ها به صعود …. می‌دانستید که پخش زنده مسابقات و بازی های جام جهانی برای اولین بار در سال ۱۹۵۴ صورت گرفت.

پخش زند بازی ایران و پرتقال | وان ایکس بت بهترین سایت …

https://sitepishbini.com/پخش-زند-بازی-ایران-و-پرتقال/

پخش زند بازی ایران و پرتقال: در این لینک ما قصد داریم تا بازی ایران و پرتقال در جام … شما عزیزان میتوانید با شروع بازی ایران و پرتقال این بازی را به صورت زنده در …

فوتبالی‌ترین | پاتوق مجازی فوتبال دوستان

footballitarin.com/

خبرها، ویدیوها و عکس‌های فوتبال ایران و جهان. … مرحله گروهی جام‌جهانی ۲۰۱۸ – گروه B. بازی‌ها, امتیاز. ۱, اسپانیا, ۰, ۰. ۲, ایران, ۰, ۰. ۳, پرتغال, ۰, ۰. ۴, مراکش, ۰, ۰ …

بازی استقلال و نفت تهران به صورت زنده اینترنتی پخش خواهد …

www.asriran.com › صفحه نخست › ورزشی

۲۲ مهر ۱۳۹۶ – فوتبال ایران– فوتبال با همکاری کنفدراسیون فوتبال آسیا قصد دارد تا در قالب طرح AFC President Initiative اقدام به راه اندازی بستر تلویزیونی …

پخش زنده فوتبال جام جهانی ۲۰۱۸ در سرای محله اباذر با ۵۰% …

netbarg.com › … › هنر و تئاتر › پخش زنده فوتبال جام جهانی ۲۰۱۸ در سرای محله اباذر

پخش زنده فوتبال ایران ویژه جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه در سرای محله اباذر با ۵۰% تخفیف و پرداخت تنها … بازی ايران – مراكش … بازی ايران – اسپانيا … بازی ايرانپرتغال.

رادیو فردا

https://www.radiofarda.com/

رئیس دفتر رئیس‌جمهوری اسلامی ایران از دستور حسن روحانی مبنی بر تخلیه سریع … تیم ملی فوتبال اسپانیا همراه با تیم‌های ایران، مراکش و پرتغال در گروه بی قرار …

پخش زنده قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه (آنلاین) – ۸tag.ir

۸tag.ir/news/13604336267980216215-9106837832131513349

۱۰ آذر ۱۳۹۶ – جهت تماشای آنلاین پخش زنده مراسم قرعه کشی جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸ روسیه … بازی افتتاحیه روسیه با عربستان؛ ایران با پرتغال، اسپانیا و مراکش …

پخش زنده و آنلاین بازی پرتقال و هلند ۶ فروردین ۹۷

videogram.partblog.ir/post530672.html

مشخصات. جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید; کلمات کلیدی: بازی ,فروردین ,هلند ,پرتقال ,زنده ,آنلاین ,آنلاین بازی ,بازی پرتقال ,اینجا کلیک; در صورتی که …

پخش زنده بازی جوانان ایران و پرتغال ۶ خرداد ۹۶ | لینک آنلاین …

mahramzean94.blogsky.com/…/پخش-زنده-بازی-جوانان-ایران-و-پرتغال-۶-خرداد-۹۶-آنل…

پخش زنده بازی جوانان ایران و پرتغال ۶ خرداد ۹۶ | لینک آنلاین. شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۵۰٫ پخش زنده بازی جوانان ایران و پرتغال ۶ خرداد ۹۶ | لینک آنلاین.

پخش زنده ۵۶ مسابقه جام جهانی از شبکه سه – تی نیوز

https://tnews.ir/news/29c8112981716.html

۱ روز پیش – پخش زنده مسابقات فوتبال جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه از روز پنج شنبه ۲۴ خرداد … با محمدحسین میثاقی، گزارش از خرید بلیط بازی های ایران توسط هواداران … دیدار پرتغال اسپانیا نیز جمعه ۲۵ خرداد ساعت ۲۲:۳۰ از شبکه سه سیما پخش می شود.

کدام شبکه ها مراسم افتتاحیه جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه را پخش می …

koolakmag.ir › اخبار داغ

۱ روز پیش – مراسم افتتاحیه جام جهانی قبل از شروع اولین بازی یعنی بازی بین روسیه … و مجری سرشناس امریکایی، نیز اهنگ رسمی مسابقات موسوم به live it up را به همراه چند خواننده دیگر از جمله نیکی جم اجرا خواهد کرد. فرکانس کانال های پخش افتتاحیه جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه … بعدی نتیجه بازی والیبال ایران لهستان شنبه ۲۶ خرداد ماه ۹۷ …

ایران مراکش جنگ دیوارها – خبر از ما

https://www.khabarazma.com/5214735/ایران—مراکش-جنگ-دیوارها

تیم ملی ایران و مراکش به عنوان دارنده بهترین خطوط دفاعی در انتخابی جام جهانی، … اقتصاد آنلاینپخش زنده خبر … رویارویی با اسپانیا و پرتغال در بازی دوم و سوم، از شانس به مراتب کمتری برای صعود برخوردار خواهد بود. … بازیکنان استرس بازی نخست را دارند و از طرفی باید برای زنده ماندن امیدهایشان، سه امتیاز این بازی را کسب کنند.

شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ سیاست رهبری احزاب و شخصیت‌ها …

https://www.khabaronline.ir/(X(amyzvoxw0wqbfd3v1uo))/…/تلویزیون-اینترنتی

اولین قسمت از فصل سوم برنامه زنده اینترنتی «سی و پنج» با اجرا و سردبیری فریدون جیرانی، … تلویزیون نیمه‌خصوصی، مرهم بحران افکار عمومی در ایرانپخش با تاخیر بازی پرسپولیس در تداوم مشکلات پخش بازی‌های فوتبال از تلویزیون … از ورزشگاهی که قرار است میزبان بازی ایرانپرتغال باشد · تصاویر | روسیه، گرفتار طوفان 

برای پرتغال چه اتفاقی می افتد؟ – روزنامه خبرورزشی

www.khabarvarzeshi.com/fa/news/166531/برای-پرتغال-چه-اتفاقی-می-افتد

۹ ساعت پیش – برای دو حریف ایران در گروه B جام جهانی ۲۰۱۸ اتفاق غیر قابل پیش بینی رخ داده است و حالا باید منتظر بمانیم که برای پرتغال، دیگر حریفمان چه اتفاقی می افتد. … با خبر ورزشی آنلاین باشید. تماس با ما · درباره ما … سرمربی عربستان: بازی در افتتاحیه جام جهانی افتخار است …. چرا پروین به برنامه پخش زنده نمی‌رود؟

پخش زنده قرعه کشی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه آنلاین – تکنومون

https://technomon.com › تکنولوژی

۱۰ آذر ۱۳۹۶ – جهت تماشای آنلاین پخش زنده مراسم قرعه کشی جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸ روسیه به ادامه مطلب مراجعه فرمایید. … برزیل، فرانسه، لهستان، آرژانتین، پرتغال و بلژیک سر گروه یکی از آن‌ها خواهند … از ایران مهدی مهدوی‌کیا، علی دائی و کارلوس کیروش در این مراسم حضور دارند. … ۵ دلیل برای آنکه بازی کوییز آف کینگز را انجام ندهید.

جام جهانی فوتبال – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

https://fa.wikipedia.org/wiki/جام_جهانی_فوتبال

جام جهانی، پربیننده‌ترین رویداد ورزشی است طوری‌که بازی فینال جام جهانی سال ۲۰۰۶ را که در کشور آلمان برگزار شد، ۷۱۵٫۱ میلیون نفر در سرتاسر دنیا به صورت زنده تماشا کردند. میزبان دورهٔ …. جام جهانی ۱۹۵۴ در کشور سوئیس برگزار شد و مسابقات برای اولین بار از طریق تلویزیون پخش شدند. …. پرتغال, ۲–۱ …. England Football Online.

پخش مستقیم بازی ایران و مراکش در پیاده راه فرهنگی رشت | …

khabarone.ir/news/16928532

۱۱ ساعت پیش – پخش مستقیم بازی ایران و مراکش در پیاده راه فرهنگی رشت … ملی اسپانیا می‌ روند و در سومین بازی خود نیز در سارانسک به مصاف پرتغال خواهد رفت. …. قبل از دیدار با مراکش/ برنامه تمرینی تیم ملی ایران, ایران آنلاین, ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ ۰۹:۲۵.

خبرگزاری باشگاه خبرنگاران | آخرین اخبار ایران و جهان | YJC

https://www.yjc.ir/

در خبرگزاری باشگاه خبرنگاران آخرین اخبار انتخابات,حوادث,سیاسی,فرهنگی,اقتصادی,اجتماعی,ورزشی,ایران,جهان و آمریکا را بخوانید.کلیپ ,عکس,فیلم,نرم افزار …

پایگاه خبری رتبه آنلاین » آغاز یک ماه فوتبالی با شروع جام …

rotbehonline.com/جزئیات-افتتاحیه-جام-جهانی-در-یک-مطلب-خو/

۳ ساعت پیش – نخستین و تنها رسانه تخصصی رتبه‌بندی ایران. … ترین گروه های این دوره با تیم های اسپانیا ، پرتغال و مراکش هم گروه است. … مراسم افتتاحیه جام جهانی قبل از شروع اولین بازی یعنی بازی بین … مجری سرشناس امریکایی، نیز اهنگ رسمی مسابقات موسوم به live it up را به … شبکه های پخش افتتاحیه جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه.

جدول کامل بازی‌های جام جهانی فوتبال و بازی‌های ایران – رتبه آنلاین

rotbehonline.com/جدول-کامل-بازی‌های-جام-جهانی-فوتبال-و/

۹ ساعت پیش – با شروع بازیهای جام جهانی از فردا ، تیم ملی ایران در اولین دیدار خود جمعه ۲۵ خرداد مقابل مراکش قرار خواهد گرفت. در ادامه زمان و ساعت همه بازی ها را می …

با قیمتی بیش از بلیت فیلم‌ها ۶ بازی جام جهانی در سینماها …

https://www.farsnews.com/13970322001027

۱ روز پیش – به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی امور سینمایی سمعی و بصری، بازی‌های ایران در جام جهانی فوتبال و مسابقه نیمه‌نهایی و فینال این …

انتقاد رسانه های اسپانیا از برکناری لوپتگی | رسانه های …

www.ghatreh.com/news/nn42998935/انتقاد-رسانه-های-اسپانیا-برکناری-لوپتگی

۸ ساعت پیش – تاثیر جام جهانی در لژیونر شدن بازیکنان ایرانی؛ قحطی بعد از ۹۸! … شایعه یا واقعیت؛ پخش زنده بازی های تیم ملی فوتبال ایران در ورزشگاه آزادی و در حضور بانوان … جیان لوکا روکی از ایتالیا / قاضی دیدار اسپانیا و پرتغال معرفی شد …

پخش آنلاین مسابقات فوتبال جام جهانی ۲۰۱۸ در شبکه واو – …

www.asemooni.com › رپورتاژ

پخش آنلاین جام جهانی ۲۰۱۸ به طور مستقیم بر روی سایت واو قرار می گیرد . … ۱۵ جولای برگزار خواهد شد و تیم ملی ایران در گروه B مسابقات با اسپانیا، پرتغال و مراکش دیدار خواهد کرد. … این مسابقات در تاریخ ۲۴ تیر ماه ۱۳۹۷ و مصادف با ۱۵ جولای ۲۰۱۸ که بازی فینال جام جهانی … یک ماه کامل در پخش زنده جام جهانی با وبسای

مجله اینترنتی برترین ها | پورتال خبری و سبک زندگی

www.bartarinha.ir/

حرفه‌ای‌ترین مرکز بلیچینگ ایران – دکتر اردلان صالحیان ….. جدول پخش ورزشی · جدول لیگ ها · نتایج زنده. اخبار ورزشی. کی‌روش همه چیز را درباره مراکش می‌داند.

پخش انلاین بازی| موتور جستجوی یوز

https://yooz.ir/search/?q=پخش+انلاین+بازی

… ها ، شیلی – آلمان پخش زنده جام کنفدراسیون ها ، پرتغال – شیلی پخش زنده جام کنفدراسیون. … فوتبین – پخش زنده فوتبال های مهم جهان شبکه های سه – ورزش – استانی شنبه ۲۹ مهر … متخصص ارتودنسی اخبار روز پخش آنلاین بازی ولز گرجستان ۱۸ مهر ۹۵ به دهکده … ۱۲:۰۶ ورزش » فوتبال ایران پخش زنده بازی استقلال و ذوب آهن پخش زنده بازی …

Live Soccer TV – Online Streaming and TV Listings, Live …

https://www.livesoccertv.com/

ترجمه این صفحه

Live Soccer TV – Football TV Listings, Official Live Streams, Live Soccer Scores, Fixtures, Tables, … Download the Live Soccer TV App for … Iran vs Portugal.

لیست شبکه ها و سایت های پخش کننده مراسم افتتاحیه جام …

hidoctor.ir/portal/2018/06/13/مراسم-افتتاحیه-جام-جهانی-۲۰۱۸/

۱۴ ساعت پیش – لیست شبکه های پخش کننده مراسم افتتاحیه جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه … تیم ملی ایران در یکی از سخت ترین گروه ها در کنار تیم های پرتقال، اسپانیا و … ویل اسمیت بازیگر و مجری سرشناس امریکایی، نیز اهنگ رسمی مسابقات موسوم به live it up را به … سانسور محتوا به تماشای افتتاحیه بازی های جام جهانی ۲۰۱۸ کشور روسیه …

روزنامه ایران | شماره :۶۸۰۲ | تاریخ ۱۳۹۷/۳/۲۴

www.iran-newspaper.com/Newspaper/Page/6802/Last/24/0

۳ روز پیش – روزنامه ایران / شماره : ۶۸۰۲; ۲۴ خرداد ۱۳۹۷ ….. ایران آنلاین … جریمه مدیرعامل شرکت ملی پخش برای تخلف ۱۱۵۴ میلیارد تومانی · مانور مشترک دریایی …

ایرنا – شبکه خبر در موضوع فیلم فروشنده عرصه را به رقبا …

www.irna.ir/fa/News/82088280/

۵ خرداد ۱۳۹۵ – … خبر در پخش خبر فیلم فروشنده اصغر فرهادی گفت: این شبکه در شکل دهی … شبکه های سیما به دلیل بعضی ملاحظات امکان پخش زنده آن را نداشتند.

بازی آنلاین مدیریت باغ وحش – سرویس اشتراک گذاری لینک – …

https://www.linkpin.ir/l/nl5/بازی-آنلاین-مدیریت-باغ-وحش

۶ اسفند ۱۳۹۶ – بازی آنلاین مدیریت باغ وحش. … بر چسب ها : بازی آنلاین باغ وحش نگهداری از حیوانات … پخش زنده بازی ایران پرتغال · ورزشی · پخش زنده بازی ایران …

یک قدم تا تکمیل تاریخ سازی گزارش زنده ایران ۰ پرتغال ۰ – …

hothello.ir/result/یک-قدم-تا-تکمیل-تاریخ-سازی-گزارش-زنده-ایران-۰-پرتغال-۰٫html

یک قدم تا تکمیل تاریخ سازی گزارش زنده ایران ۰ پرتغال ۰ … ۳۰ پخش زنده . سایت هواداران فوتبال تیفوسی اخبار فوتبال خارجیداخلی امار پرسپولیس در تاریخ لیگ لخویا ۰ ۱ شبکه های پخش زنده بازی والیبال ایران . … FootballOnline ir فوتبال آنلاین.

زنده شدن مرده پس از ۶ ساعت حضور در قبر | هشترود نیوز

www.8roodnews.com/?tag=زنده-شدن-مرده-پس-از-۶-ساعت-حضور-در-قبر

هشترود نیوز – به گزارش قدس آنلاین در این سرمقاله آمده است:هفته گذشته در حالی که ….. هشترود نیوز – گویا پرسپولیسی‌ها امید زیادی به زنده شدن امتیازات این بازی دارند ادامه …… که در ایران دستگیر شده‌اند در شبکه‌های اجتماعی و اینترنت پخش شد که نشانی از ….. تاریخ تولد: ۵ مه ۱۹۸۵ / پست: هافبک / ۱۰۹ بازی ملی برای پرتغال / باشگاه‌ها:.

نوشته های خواندنی – کیانا وحدتی

www.kianavahdati.com/forum.aspx?id=-2147483646&showall=yes

۱۳ مهر ۱۳۸۷ – سه نفر آمریکایی و سه نفر ایرانی با همدیگر برای شرکت در یک ….. داغ دیدم ولی به خاطر بیشتر بهره بردن امثال من حقیر و زنده موندن نامش تا ابد تو ….. داریم که خیلی جدی دستبند برلیان شش میلیون تومانی آنلاین می فروشه؟ …… و کارگردانی خودش نیز در آن بازی می کرد، خوش درخشید و با پخش نمایش …… پرتقال

Likes0Dislikes0
نظرات و ارسال نظر