جام جهانی 2018یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

پخش زنده بازی ایران اسپانیا در سینما - جام جهانی روسیه 2018

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.

پخش زنده بازی ایران اسپانیا در سینما

روسیه 2018

پخش زنده بازی ایران اسپانیا در سینما

 

 

برنامه کامل بازی‌های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه که از ۲۴ خردادماه تا ۲۴ تیرماه ۹۷ در ۱۱ شهر این کشور برگزار می‌شود

جام جهانی ۲۰۱۸ با حضور ۳۲ تیم از ۱۴ ژوئن تا ۱۵ جولای برگزار خواهد شد و تیم ملی ایران در گروه B مسابقات با اسپانیا، پرتغال و مراکش دیدار خواهد کرد.

گروه بندی کامل جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه به شرح زیر است:

گروه A: روسیه، عربستان، مصر ،اروگوئه

گروه B: پرتغال، اسپانیا،  مراکش ،ایران

گروه C: فرانسه، استرالیا ،پرو، دانمارک

گروه D: آرژانتین، ایسلند،کروواسی، نیجریه

گروه  E :  برزیل، سوئیس، کاستاریکا،  صربستان

گروه F:  آلمان ، مکزیک، سوئد، کره‌جنوبی

گروه G:  بلژیک،  پاناما  ،تونس  ،انگلیس

گروه H: لهستان، سنگال ،کلمبیا، ژاپن

برنامه کامل بازی‌های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه که از ۲۴ خردادماه تا ۲۴ تیرماه ۹۷ در ۱۱ شهر این کشور برگزار می‌شود، به شرح زیر است:

دیدارهای مرحله گروهی

گروه A: روسیه، اروگوئه، مصر، عربستان

تاریخ و ساعت
۲۴ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ روسیه عربستان
۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ مصر اروگوئه
۲۹ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ روسیه مصر
۳۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ اروگوئه عربستان
۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ اروگوئه روسیه
۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ عربستان مصر

گروه B: اسپانیا، پرتغال، ایران، مراکش

تاریخ و ساعت
۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ ایران مراکش
۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ اسپانیا پرتغال
۳۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ پرتغال مراکش
۳۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ ایران اسپانیا
۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ ایران  پرتغال
۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ مراکش اسپانیا

گروه C: فرانسه، پرو، دانمارک، استرالیا

 تاریخ و ساعت
۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۳۰ فرانسه استرالیا
۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۳۰ پرو دانمارک
۳۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ فرانسه پرو
۳۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ استرالیا دانمارک
۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ دانمارک فرانسه
۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ استرالیا پرو

گروه D: آرژانتین، ایسلند، کرواسی، نیجریه

تاریخ و ساعت
۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۳۰ آرژانتین ایسلند
۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۳:۳۰ کرواسی نیجریه
۳۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ آرژانتین کرواسی
۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ ایسلند نیجریه
۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ آرژانتین نیجریه
۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ کرواسی ایسلند

گروه E: برزیل، کاستاریکا، سوئیس، صربستان

تاریخ و ساعت
۲۷ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ کاستاریکا صربستان
۲۷ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ برزیل سوئیس
۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ برزیل کاستاریکا
۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ سوئیس صربستان
۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ صربستان برزیل
۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ سوئیس کاستاریکا

گروه F: آلمان، مکزیک، سوئد، کره جنوبی

تاریخ و ساعت
۲۷ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ آلمان مکزیک
۲۸ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ سوئد کره جنوبی
۲ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ آلمان سوئد
۲ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ کره جنوبی مکزیک
۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ کره جنوبی آلمان
۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ مکزیک سوئد

گروه G: بلژیک، پاناما، تونس، انگلیس

تاریخ و ساعت
۲۸ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ بلژیک پاناما
۲۸ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ انگلیس تونس
۲ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ بلژیک تونس
۳ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ انگلیس پاناما
۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ انگلیس بلژیک
۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ پاناما تونس

گروه H: لهستان، سنگال، کلمبیا، ژاپن

 تاریخ و ساعت
۲۹ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ لهستان سنگال
۲۹ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ کلمبیا ژاپن
۳ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ ژاپن سنگال
۳ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ لهستان کلمبیا
۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ ژاپن لهستان
۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ کلمبیا سنگال

دیدار مرحله یک هشتم نهایی
بازی چهل‌ونهم، ۳۰ ژوئن ۲۰۱۸ (۹ تیرماه ۹۷) A1 – B2، ورزشگاه فیشت – ساعت ۲۲:۳۰
بازی پنجاهم، ۳۰ ژوئن ۲۰۱۸ (۹ تیرماه ۹۷) C1 – D2، ورزشگاه کازان آره‌نا – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌ویکم، اول جولای ۲۰۱۸ (۱۰ تیرماه ۹۷) B1 – A2، ورزشگاه لوژنیکی – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌ودوم، اول جولای ۲۰۱۸ (۱۰ تیرماه ۹۷) D1 – C2، ورزشگاه نیژنی نووگورود – ساعت ۲۲:۳۰
بازی پنجاه‌وسوم، ۲ جولای ۲۰۱۸ (۱۱ تیرماه ۹۷) E1 – F2، ورزشگاه سامارا آره‌نا – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌وچهارم، ۲ جولای ۲۰۱۸ (۱۱ تیرماه ۹۷) G1 – H2، ورزشگاه روستوف آره‌نا – ساعت ۲۲:۳۰
بازی پنجاه‌وپنجم، ۳ جولای ۲۰۱۸ (۱۲ تیرماه ۹۷) F1 – E2، ورزشگاه سن پترزبورگ – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌وششم، ۳ جولای ۲۰۱۸ (۱۲ تیرماه ۹۷) G2 – H1، ورزشگاه اتکریتیه آره‌نا (اسپارتاک) – ساعت ۲۲:۳۰

دیدار مرحله یک چهارم نهایی
بازی پنجاه‌وهفتم، ۶ جولای ۲۰۱۸ (۱۵ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۴۹ – برنده بازی ۵۰، ورزشگاه نیژنی نووگورود – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌وهشتم، ۶ جولای ۲۰۱۸ (۱۵ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۳ – برنده بازی ۵۴، ورزشگاه کازان آره‌نا – ساعت ۲۲:۳۰
بازی پنجاه‌ونهم، ۷ جولای ۲۰۱۸ (۱۶ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۱ – برنده بازی ۵۲، ورزشگاه فیشت – ساعت ۲۲:۳۰
بازی شصتم، ۷ جولای ۲۰۱۸ (۱۶ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۵ – برنده بازی ۵۶، ورزشگاه سامارا آره‌نا – ساعت ۱۸:۳۰

دیدار نیمه نهایی
بازی شصت‌ویکم، ۱۰ جولای ۲۰۱۸ (۱۹ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۷ – برنده بازی ۵۸، ورزشگاه سن پترزبورگ – ساعت ۲۲:۳۰
بازی شصت‌ودوم، ۱۱ جولای ۲۰۱۸ (۲۰ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۹ – برنده بازی ۶۰، ورزشگاه لوژنیکی – ساعت ۲۲:۳۰

دیدار رده‌بندی
بازی شصت‌وسوم، ۱۴ جولای ۲۰۱۸ (۲۳ تیرماه ۹۷) بازنده بازی ۶۱ – بازنده بازی ۶۲، ورزشگاه سن پترزبورگ – ساعت ۱۸:۳۰

دیدار فینال
بازی شصت‌وچهارم، ۱۵ جولای (۲۴ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۶۱ – برنده بازی ۶۲، ورزشگاه لوژنیکی – ساعت ۱۹:۳۰

 

 

آیا بازی ایران و اسپانیا پخش می‌شود؟ – اخبار سینمای ایران و …

cinemapress.ir/news/98673/آیا-بازی-ایران-و-اسپانیا-پخش-می-شود

۳ روز پیش – مهر: به دلیل مشکل در مسیر پرداخت رقم قرارداد به شرکت دارای حق پخش بازی های جام جهانی فوتبال، پخش زنده بازی ایران و اسپانیا از تلویزیون در گرو …

از پخش زنده مسابقه فوتبال “ایران – اسپانیا” تا تازه‌ترین …

https://www.tasnimnews.com › استانها › اصفهان

۲۰ ساعت پیش – همزمان با برگزاری جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸ در روسیه، پردیس سینمایی چهارباغ و سینما سپاهان اصفهان در روز چهارشنبه مسابقه فوتبال “ایراناسپانیا” …

مسابقه ایران – اسپانیا – سینماتیکت

https://cinematicket.org/?p=nfilmdetail&fid=3001&fileid…t…ایران—اسپانیا

مسابقه ایراناسپانیا … پردیس سینمایی هروی سنتر … پردیس سینما آزادی … تهران – ميدان صنعت (شهرك غرب)، ابتداي بلوار فرحزادي، نبش سيماي ايران، ….. پخش: …

ویدئوها

۱:۳۷
شادی و غم هواداران
ایرانی و مراکشی؛
لحظاتی پس از پایان
مسابقه
یورونیوز – ۴ روز پیش
۲:۰۱
گزارش ویدیویی از
اولین تمرین تیم
ملی ایران پس از
پیروزی بر مراکش
یورونیوز – ۳ روز پیش
۲:۴۸
معرفی حریفان ایران
در جام جهانی ۲۰۱۸:
اسپانیا
آپارات – ۲۲ دی ۱۳۹۶

پخش زنده مسابقه فوتبال ایران و اسپانیا از آیو اسپرت

aionet.ir/blog/post/ایران-اسپانیا-جام-جهانی-۲۰۱۸

۱ روز پیش – پخش زنده مسابقه فوتبال ایران و اسپانیا در جام جهانی روسیه ۲۰۱۸ را با کیفیت HD، گزارشی متفاوت و ترافیک اینترنت رایگان از شبکه …

پخش بازی فوتبال ایران و اسپانیا در ۲ سینمای اهواز – …

www.iribnews.ir/fa/news/…/پخش-بازی-فوتبال-ایران-و-اسپانیا-در-۲-سینمای-اهواز

۲۱ ساعت پیش – مسابقه تیم ملی ایران با اسپانیا به طور زنده در ۲ سینمای اهواز به نمایش درمی آید.

پخش بازی فوتبال ایران و اسپانیا در ۲ سینمای اهواز | مسابقه – …

www.ghatreh.com/news/nn43075258/پخش-بازی-فوتبال-ایران-اسپانیا-سینمای-اهواز

۲۱ ساعت پیش – مسابقه تیم ملی ایران با اسپانیا به طور زنده در ۲ سینمای اهواز به نمایش درمی آید. –کلید واژه ها: اسپانیا – تیم ملی Ø.

بازی فوتبال ایران و اسپانیا از سینما دریای آستارا پخش می …

www.ghatreh.com/news/…/بازی-فوتبال-ایران-اسپانیا-سینما-دریای-آستارا-پخش-شو…

۱ روز پیش – ایرنا – دیدار تیم های فوتبال ایران و اسپانیا از سری مسابقات جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه به صورت … پخش زنده بازی های فوتبال ایران در فرهنگسراهای مشهد

پخش زنده مسابقات ایران در جام جهانی در برج میلاد – خبرگزاری …

https://www.mehrnews.com/news/…/پخش-زنده-مسابقات-ایران-در-جام-جهانی-در-برج-می…

۵ روز پیش – مسابقات ایران در جام جهانی در سالن اصلی مرکز همایش‌های برج میلاد پخش زنده … مسابقات تیم ملی ایران با تیم‌های مراکش، پرتغال و اسپانیا را با تهیه …

مجوز تماشای خانوادگی بازی ایران و اسپانیا در ورزشگاه آزادی …

https://www.isna.ir/…/مجوز-تماشای-خانوادگی-بازی-ایران-و-اسپانیا-در-ورزشگاه-آزادی-…

۱۵ ساعت پیش – به گزارش ایسنا، مجوز پخش مسابقات جام جهانی در و

مجوز تماشای خانوادگی بازی ایران و اسپانیا در ورزشگاه آزادی …

https://www.isna.ir/…/مجوز-تماشای-خانوادگی-بازی-ایران-و-اسپانیا-در-ورزشگاه-آزادی-…

۱۵ ساعت پیش – به گزارش ایسنا، مجوز پخش مسابقات جام جهانی در ورزشگاه ۱۰۰ هزار … این برنامه از فردا (چهارشنبه) با بازی ایران و اسپانیا آغاز و تا ٢٥ تیرماه یک روز …

خانواده‌ها می‌توانند «ایران – اسپانیا» را در ورزشگاه آزادی ببینند …

https://www.isna.ir/…/خانواده-ها-می-توانند-ایران-اسپانیا-را-در-ورزشگاه-آزادی-ببینند

۱۵ ساعت پیش – … از موافقت شورای تأمین استان تهران با پخش بازی فوتبال ایران و اسپانیا – در … خانواده‌ها در استادیوم آزادی برای تماشای مسابقات زنده فوتبال باشد.

پخش زنده بازی ایران و اسپانیا جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه – iran …

ویدئو برای پخش زنده بازی ایران اسپانیا در سینما
https://www.youtube.com/watch?v=BxslRU298nw
۱۰ ساعت پیش – بارگذاری توسطKhane Film

پخش زنده بازی ایران و اسپانیا جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه – iran vs spain live world cup 2018 برای دیدن زیباترین فیلمها و سریالها و برنامه های …

ماحرای پخش نشدن بازی ایران اسپانیا از تلویزیون ایران چیست ؟

koolakmag.ir › اخبار داغ

۳ روز پیش – بازی ایران اسپانیا در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه, پخش در ایران بازی ایران اسپانیا در جام … فیلم سینمایی ما همه باهم هستیم با بازی مهران مدیری کی اکران می شود؟ …. اعم از بازی های تیم ملی جمهوری اسلامی ایران و دیگر کشورها به صورت زنده و …

۲۴ هزار بلیت برای پخش بازی ایران-اسپانیا در سینماها فروش …

icinema.ir › خبر و گزارش › سینمای ایران

۱۵ ساعت پیش – ۲۴ هزار بلیت برای پخش بازی ایراناسپانیا در سینماها فروش رفته است … قیمت ۲۰ هزار تومانی بلیت‌ها، ۴۸۰ میلیون تومان عاید سینمای ایران شده است. …. اواخر پخش فصل اول سریال «شهرزاد» بود که اعلام شد زنده یاد علی معلم و حسن …

فروش مناسب نمایش فوتبال در سینماها | بلیط ایران و اسپانیا …

www.hamshahrionline.ir/details/408218

۳ روز پیش – برخی پردیس‌های سینمایی که در آنها برنامه‌هایی علاوه بر نمایش فوتبال برقرار بود، برنامه‌هایی مانند ارتباط زنده با ورزشگاه و همچنین تحلیل و نقد و … از بلیت‌فروشی پخش دومین بازی تیم ملی در برابر اسپانیا در سینماها نیز استقبال …

با پخش مسابقات جام جهانی در سینما موافقت شد – فِمَنوم

https://www.femanom.com/ورزشی/پخش-مسابقات-ایران-جام-جهانی-در-سینما

۲۲ خرداد ۱۳۹۷ – بعد از اخبار ضد و نقیض درباره ی پخش مسابقات جام جهانی در سینما های کشور، اکنون … است که تمامی مسابقات ایران در جام جهانی در سینماهای کشور به شکل زنده پخش خواهد شد. … ۳۴ ساعت تا بازی ایران و اسپانیا سه شنبه، ۲۹ خرداد ۱۳۹۷.

سایت شبکه ورزش

varzeshtv.ir/

حمایت از کالای ایرانی … موتورسواری (رقابت های موتورسواری سوپر بایک اسپانیا – ۲۰۱۸)۰۱:۱۵:۰۰ … برنامه زنده “مثبت والیبال” دوشنبه ها از شبکه ورزش سیما …. سینما ورزش برای نخستین بار و به شکل تخصصی به ژانر ورزش در سینمای ایران و جهان … برنامه مثبت والیبال علاوه بر پخش زنده مسابقات لیگ برتر والیبال به تحلیل و …

سایت شبکه ورزش – سینما ورزش

varzeshtv.ir/cat/2315

کی‌روش: بازی ایران اسپانیا فوتبال است، نه بسکتبال/ برنامه خاصی برای مهار رونالدو و اینیستا نداریم/ ایران و مراکش شانس پیروزی مقابل هم را دارند · فوتبال لیگ …

گزارش از حال و هوای پخش زنده مسابقات ایران در جام جهانی در …

ویدئو برای پخش زنده بازی ایران اسپانیا در سینما▶ ۲:۰۲
https://www.didestan.com/video/P7XzwW5V
۳ روز پیش

مسابقه فوتبال ایران مراکش در سینما پخش شد مسابقه فوتبال ایران اسپانیا در سینما پخش خواهد شد مسابقه فوتبال ایران پرتغال در سینما پخ

مشاهده تخفیف های پخش زنده بازی های جام جهانی در نت برگ

netbarg.com › خانه › پخش زنده بازی های جام جهانی

تماشا بازی فوتبال جام جهانی ۲۰۱۸ (ایران،اسپانیا)( ایران،پرتغال) در سینما ۵ بعدی مجموعه تفریحی ورزشی خانواده با ۳۰% تخفیف و پرداخت تنها ۱۴,۰۰۰ تومان به جای …

روزی که فوتبال جای فیلم را گرفت :: ورزش سه

www.varzesh3.com/news/1530643/روزی-که-فوتبال-جای-فیلم-را-گرفت

۵ روز پیش – استقبال از پخش بازی تیم ملی در سینما … امروز پردیس سینمایی کورش برخلاف این موضوع به پخش زنده دیدار تیم های ملی ایران و مراکش خواهد پرداخت.

بازی فوتبال ایران و اسپانیا از سینما دریای آستارا پخش می …

https://www.jamaran.ir/fa/tiny/news-945439

۱ روز پیش – بازی فوتبال ایران و اسپانیا از سینما دریای آستارا پخش می شود. کدخبر: ۹۴۵۴۳۹ …. بازی ایران و مراکش به صورت زنده در پیاده راه رشت پخش می شود …

پخش بازی های ایران در جام جهانی روسیه در سینما تابستانه …

khabarfarsi.com/u/55739497

بازی ایراناسپانیا پخش زنده نمی شود! … با وجود گذشت چندین روز از آغاز جام جهانی، هنوز هزینه حق پخش این مسابقات به واسطه چالش در انتقال این رقم قابل توجه پرداخت …

ایرانی‌ها برای‌ تماشای بازی‌های جام جهانی در روسیه چقدر باید …

fa.euronews.com › اخبار › جهان

۲۷ دی ۱۳۹۶ – در نهایت، پنج روز بعد، در تاریخ ۴ تیر ۱۳۹۷، ایران در ورزشگاه موردویا شهر سارانسک به مصاف پرتغال می رود. این بازی همزمان با مسابقه اسپانیا …

احتمال عدم پخش بازی فوتبال ایران و اسپانیا از تلویزیون …

www.iranpejvak.com/…/احتمال-عدم-پخش-بازی-فوتبال-ایران-و-اسپانیا-از-تلویزیون…

۳ روز پیش – خرید و پخش زنده مسابقات جام جهانی یکی از مسائلی است که در روزهای اخیر خبرساز شد، رئیس شورای سیاستگذاری و هماهنگی ورزش صداوسیما گفت: …

پخش زنده فوتبال – سرپوش

www.sarpoosh.com/video-clips/football-live

پخش زنده مسابقات ورزشی,پخش زنده مسابقات,پخش زنده مسابقات لیگ برتر,پخش زنده … تیم‌ملی ایران با شکست دادن مراکش در نخستین بازی خود در جام‌جهانی روسیه یک …

احتمال کارشکنی قطر در پخش بازی ایران و اسپانیا از تلویزیون

https://www.yjc.ir › فرهنگی هنری › رادیو تلویزیون

۳ روز پیش – احتمال کارشکنی قطر در پخش بازی ایران و اسپانیا از تلویزیون … هماهنگی ورزش صداوسیما، در خصوص خرید و پخش زنده مسابقات جام جهانی، در گفتگو با خبرنگار … وی در خصوص احتمال پخش نشدن بازی ایران و اسپانیا در چارچوب رقابت‌های جام جهانی اظهار ….. ساخت «مرگ در برلین»؛ کماکان چشم انتظار نگاه مدیران سینمایی.

پخش زنده دیدار فوتبال ایران – مراکش در سینما مهتاب قزوین+ …

khabarone.ir/…/پخش-زنده-دیدار-فوتبال-ایران-مراکش-در-سینما-مهتاب-قزوین-فیلم

۵ روز پیش – بازی‌های ایران مقابل اسپانیا و پرتغال و دیدار‌های نیمه نهایی و نهایی مسابقات فوتبال جام جهانی از دیگر دیدار‌هایی است که در سینما مهتاب قزوین نمایش …

پخش دیدار ایران – اسپانیا در ۹۰ کانال تلویزیونی – مشرق نیوز

https://www.mashreghnews.ir/news/…/پخش-دیدار-ایران-اسپانیا-در-۹۰-کانال-تلویزی…

۱ روز پیش – پخش دیدار ایرانا

فارس گزارش می‌دهد کدام مدیران بازی ایران و مراکش را در سینما …

https://www.farsnews.com/…/کدام-مدیران-بازی-ایران-و-مراکش-را-در-سینما-تماشا-کرد…

۴ روز پیش – ساعت ۱۸:۳۰ و یک ساعت مانده به مسابقه ایران و مراکش، جلوی درب سینما … و بالکن این سینما با ظرفیت ۷۰۰ نفر این مسابقه را زنده پخش کرد. … و ایران اسپانیا به‌جزء سینما آفریقا و سیمرغ، بقیه بلیت‌های این دو بازی فروش رفته است.

پخش زنده و انلاین بازی ایران و الجزایر – میهن ویدئو

▶ ۱:۴۸
mihanvideo.com/v/…/پخش_زنده_و_انلاین_بازی_ایران_و_الجزایر
۶ فروردین ۱۳۹۷ – بارگذاری توسطحرف نیوز

پخش زنده و انلاین بازی ایران و الجزایرhttp://www.newsharf.ir/post/522 دوستانه – بین المللی سه شنبه ۷فروردین ساعت ۲۰:۳۰ را برای شما پخش زنده و …

فوتبال را دور هم ببینیم؟ – همشهری

newspaper.hamshahri.org/id/19711/فوتبال-دور-ببینیم.html

۶ روز پیش – … فیلم‌های سینمایی می‌بینند، متقاضی شده‌اند تا فوتبال را زنده پخش کنند. … تکلیف کافه‌ها هم تقریبا مشخص است، آنهایی که می‌خواهند فوتبال پخش … در بازی ایران و اسپانیا که حتما طرفدار ایران هستم و امیدوارم اسپانیا ضعیف‌ترین بازی‌اش را مقابل ما انجام بدهد. … اگر بلیت باشد، ترجیح می‌دهم در سینما بازی‌ها را ببینم.

ایرنا – ۶ بازی فوتبال جام جهانی در سینماهای کشور پخش می شود

www.irna.ir/fa/News/82941178

۲۲ خرداد ۱۳۹۷ – تهران – ایرنا – بازی‌های ایران در جام جهانی فوتبال و دو مسابقه نیمه نهایی و … سینمایی، طبق تصمیم شورایعالی اکران روزهای ۲۵ خرداد بازی ایران و … و اسپانیا و ۴ تیر بازی ایران و پرتغال در سینماهای کشور به صورت زنده پخش خواهد شد.

بازگشت پخش مسابقات جام جهانی به سینماها؟ – روزنامه دنیای …

https://donya-e-eqtesad.com/…/3385044-بازگشت-پخش-مسابقات-جام-جهانی-به-سینماها

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ – آیا پخش زنده مسابقات فوتبال به پرده‌ سالن‌های سینمایی بازخواهد گشت؟ … پیشنهاد طرح نمایش مسابقات جام جهانی و بازی‌های ایران در سالن‌های سینما این …

پخش مسابقات جام جهانی فوتبال در سینماها – Sputnik Iran

https://ir.sputniknews.com/worldcup-2018…/201805213590715-ایران-فوتبال-سینما…

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ – حق پخش مسابقات فوتبال جام جهانی در سالن های سینما تصویب شد. … ایران در تاریخ ۲۰ ژوئن در شهر کازان با تیم ملی فوتبال اسپانیا بازی خواهد کرد.

وارد نشده: زنده

فروش بلیت پخش زنده فوتبال آ اس رم – لیورپول در سینما …

https://belitbox.com/پخش-زنده-فوتبال-آ-اس-رم-لیورپول-در-سینما-آوینی

۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ – پخش فوتبال زنده آ اس رم – لیورپول در سینما آوینی. … بازی‌های دور رفت روزهای سه شنبه و چهارشنبه مورخ ۲۴ و ۲۵ آوریل – ۴ و ۵ اردیبهشت – و بازی‌های برگشت نیز یک هفته بعد … پخش زنده فوتبال ایراناسپانیا: چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷٫

پخش زنده مسابقات ايران در جام جهاني در سينما – شیپور

https://www.sheypoor.com › تهران › تهران › ورزش فرهنگ فراغت › سایر سرگرمی ها

۶ روز پیش – پخش زنده مسابقات ایران مقابل اسپانيا و پرتغال بصورت زنده در سالن بزرگ امام علی … بلیط بازی جام جهانی ایران مراکش در شیپور-عکس کوچک ۱ …

پخش زنده بازی های جام جهانی ۲۰۱۸ در سینما ایران – جام جهانی …

www.worldcuprussia2018.irNews

۱ روز پیش – پخش زنده بازی های جام جهانی ۲۰۱۸ در سینما ایران پخش زنده بازی های جام … ملی ایران در گروه B مسابقات با اسپانیا، پرتغال و مراکش دیدار خواهد کرد.

پخش زنده فوتبال در سينما – مجله فارسی پرمگ

permag.ir › همه مطالب › اخبار ایران و جهان › اخبار ورزشی

۲۲ خرداد ۱۳۹۷ – جلسه شورای عالی اکران امروز ۲۲ خرداد برای تعیین تکلیف پخش بازی های … طبق این جلسه مقرر شد سه بازی ایران در جام جهانی و سه بازی نهایی جام جهانی 

مسابقه فوتبال ایران و اسپانیا در ورزشگاه آزادی پخش خواهد شد …

www.didgah.tv/2018/06/20/مسابقه-فوتبال-ایران-و-اسپانیا-در-ورزش/

۱۰ ساعت پیش – {«مسابقه فوتبال ایران و اسپانیا در ورزشگاه آزادی پخش خواهد شد» پیش از … سینمای ایران شب نقره‌ای فیلمبرداران سینمای ایران در حالی برگزار شد که …

شاید بازی ایران و اسپانیا پخش نشود! – خبرآنلاین

https://www.khabaronline.ir/detail/784246/sport/iran-soccer

۳ روز پیش – تسنیم نوشت:خرید و پخش زنده مسابقات جام جهانی یکی از مسائلی است که در روزهای اخیر خبرساز شد، رئیس شورای سیاستگذاری و هماهنگی ورزش …

تماشای بازی ایران-اسپانیا باخانواده در ورزشگاه آزادی | رکنا

https://www.rokna.net/…/390641-تماشای-بازی-ایران-اسپانیا-باخانواده-در-ورزشگاه-آزا…

۱۴ ساعت پیش – به گزارش گروه ورزشی رکنا، مجوز پخش مسابقات جام جهانی در ورزشگاه ۱۰۰ هزار … این برنامه از فردا (چهارشنبه) با بازی ایران و اسپانیا آغاز و تا ٢٥ تیرماه یک روز پس از بازی فینال، هر روز ادامه خواهد داشت. … نجات نوزادی که زنده به گور شده بود + فیلم …. ۱۹:۴۰ آخرین خبر‌ها از دغدغه جدید آقای بازیگر سینمای ایران + جزییات …

پخش زنده بازی ایران و مراکش در جام جهانی ۲۰۱۸ | ورزشکار ۳

www.varzeshkar3.ir/19916/پخش-زنده-بازی-ایران-و-مراکش-در-جام-جهانی

گزارشگر ،مجری و کارشناس برنامه پخش زنده بازی امروز ایران و مراکش مشخص شد. پخش زنده بازی ایران و مراکش … پس چرا پخش نميشه داره فيلم سينمايي ميده … همین دیشب اسپانیا و پرتغال بازی داشتن ۳ ۳ شدن اوناروچیکارکنیم. پاسخ. ًًاسدولا چچله گفت:.

بالاترین: لینک‌های منتخب

https://www.balatarin.com/

مسابقه ایراناسپانیا/مثبت: مساوی،برد ایران یا باخت ایران با اختلاف ۲ گل یا … تیزر فیلم سینمایی شماره ۱۷ سهیلا با بازی مهرداد صدیقیان … مجوز پخش مسابقات جام جهانی در ورزشگاه آزادی صادر شد …. ۶ایالات متحده آمریکا از شورای حقوق بشر سازمان ملل خارج می‌شود; ۶لینک مستقیم پخش زنده بازی ایران و اسپانیا در جام جهانی ۲۰۱۸; ۶ ۱۰ تا …

استقبال کم نظیر عشاق فوتبال از پخش مسابقات جام جهانی در …

https://www.salamcinama.ir/…/استقبال-کم-نظیر-عشاق-فوتبال-از-پخش-مسابقات-جام…

در حالیکه تنها کمتر از ۴۸ ساعت تا آغاز بازی تیم ملی ایران با مراکش در جام جهانی … مانده است، پیش فروش بلیت های سینما، برای پخش زنده این بازی با استقبال عجیب و … بر بلیت بازی ایران و مراکش، اکثر بلیتهای دو بازی بعدی تیم ملی با اسپانیا و …

آپارات – پخش زنده

https://www.aparat.com/result/_پخش_زنده

هتل همای تهران – پخش زنده بازی ایراناسپانیا · هتل هما تهران … هلاکت خبرنگار الحدث در پخش زنده از اطراف الحدیده · مهدی طوسی … پخش زنده فوتبال در سینما · انصاف طلب.

تیم ملی فوتبال – تی نیوز

https://tnews.ir/tags/تیم-ملی-فوتبال

جام جهانی ۲۰۱۸| میهمان ویژه بازی ایران و اسپانیا/ حریف ایران وارد کازان شد جام جهانی … تماشا کنید / ویدیو: گزارش «الجزیره» از اولین حاشیه تیم ملی ایران پیش از شروع …

پخش زنده بازی های جام جهانی – مجله نوریاتو | رسانه جامع هنرهای …

https://nooriato.com/tag/پخش-زنده-بازی-های-جام-جهانی/

پخش زنده بازی های جام جهانی. بازی جام جهانی ایران اسپانیا مجله نوریاتو … اعلام کرده بود امکان دارد بازی ایران و اسپانیا پخش نشود، دقایقی پیش حرف خود را … ۱۵:۰۷ ۲۸/خرداد/۱۳۹۷. پرونده جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸٫ آموزشگاه علوم سینمایی و عکاسی شیدنگار.

ساعت بازی ایران و اسپانیا مشخص شد – خبرگزاری موج

www.mojnews.com/بخش-ورزشی-۷/۱۹۲۷۱۴-ساعت-بازی-ایران-اسپانیا-مشخص-شد

۳۰ مهر ۱۳۹۶ – به گزارش خبرگزاری موج، بازی مرحله یک

Likes0Dislikes0
نظرات و ارسال نظر