جام جهانی 2018یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

پخش آنلاین بازی پرتغال مراکش - جام جهانی روسیه 2018

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.

پخش آنلاین بازی پرتغال مراکش

جام جهانی روسیه 2018

پخش آنلاین بازی پرتغال مراکش

جام جهانی ۲۰۱۸ با حضور ۳۲ تیم از ۱۴ ژوئن تا ۱۵ جولای برگزار خواهد شد و تیم ملی ایران در گروه B مسابقات با اسپانیا، پرتغال و مراکش دیدار خواهد کرد.

گروه بندی کامل جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه به شرح زیر است:

گروه A: روسیه، عربستان، مصر ،اروگوئه

گروه B: پرتغال، اسپانیا،  مراکش ،ایران

گروه C: فرانسه، استرالیا ،پرو، دانمارک

گروه D: آرژانتین، ایسلند،کروواسی، نیجریه

گروه  E :  برزیل، سوئیس، کاستاریکا،  صربستان

گروه F:  آلمان ، مکزیک، سوئد، کره‌جنوبی

گروه G:  بلژیک،  پاناما  ،تونس  ،انگلیس

گروه H: لهستان، سنگال ،کلمبیا، ژاپن

برنامه کامل بازی‌های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه که از ۲۴ خردادماه تا ۲۴ تیرماه ۹۷ در ۱۱ شهر این کشور برگزار می‌شود، به شرح زیر است:

دیدارهای مرحله گروهی

گروه A: روسیه، اروگوئه، مصر، عربستان

تاریخ و ساعت
۲۴ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ روسیه عربستان
۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ مصر اروگوئه
۲۹ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ روسیه مصر
۳۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ اروگوئه عربستان
۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ اروگوئه روسیه
۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ عربستان مصر

گروه B: اسپانیا، پرتغال، ایران، مراکش

تاریخ و ساعت
۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ ایران مراکش
۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ اسپانیا پرتغال
۳۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ پرتغال مراکش
۳۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ ایران اسپانیا
۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ ایران  پرتغال
۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ مراکش اسپانیا

گروه C: فرانسه، پرو، دانمارک، استرالیا

 تاریخ و ساعت
۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۳۰ فرانسه استرالیا
۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۳۰ پرو دانمارک
۳۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ فرانسه پرو
۳۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ استرالیا دانمارک
۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ دانمارک فرانسه
۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ استرالیا پرو

گروه D: آرژانتین، ایسلند، کرواسی، نیجریه

تاریخ و ساعت
۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۳۰ آرژانتین ایسلند
۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۳:۳۰ کرواسی نیجریه
۳۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ آرژانتین کرواسی
۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ ایسلند نیجریه
۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ آرژانتین نیجریه
۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ کرواسی ایسلند

گروه E: برزیل، کاستاریکا، سوئیس، صربستان

تاریخ و ساعت
۲۷ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ کاستاریکا صربستان
۲۷ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ برزیل سوئیس
۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ برزیل کاستاریکا
۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ سوئیس صربستان
۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ صربستان برزیل
۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ سوئیس کاستاریکا

گروه F: آلمان، مکزیک، سوئد، کره جنوبی

تاریخ و ساعت
۲۷ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ آلمان مکزیک
۲۸ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ سوئد کره جنوبی
۲ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ آلمان سوئد
۲ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ کره جنوبی مکزیک
۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ کره جنوبی آلمان
۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ مکزیک سوئد

گروه G: بلژیک، پاناما، تونس، انگلیس

تاریخ و ساعت
۲۸ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ بلژیک پاناما
۲۸ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ انگلیس تونس
۲ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ بلژیک تونس
۳ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ انگلیس پاناما
۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ انگلیس بلژیک
۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ پاناما تونس

گروه H: لهستان، سنگال، کلمبیا، ژاپن

 تاریخ و ساعت
۲۹ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ لهستان سنگال
۲۹ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ کلمبیا ژاپن
۳ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ ژاپن سنگال
۳ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ لهستان کلمبیا
۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ ژاپن لهستان
۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ کلمبیا سنگال

دیدار مرحله یک هشتم نهایی
بازی چهل‌ونهم، ۳۰ ژوئن ۲۰۱۸ (۹ تیرماه ۹۷) A1 – B2، ورزشگاه فیشت – ساعت ۲۲:۳۰
بازی پنجاهم، ۳۰ ژوئن ۲۰۱۸ (۹ تیرماه ۹۷) C1 – D2، ورزشگاه کازان آره‌نا – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌ویکم، اول جولای ۲۰۱۸ (۱۰ تیرماه ۹۷) B1 – A2، ورزشگاه لوژنیکی – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌ودوم، اول جولای ۲۰۱۸ (۱۰ تیرماه ۹۷) D1 – C2، ورزشگاه نیژنی نووگورود – ساعت ۲۲:۳۰
بازی پنجاه‌وسوم، ۲ جولای ۲۰۱۸ (۱۱ تیرماه ۹۷) E1 – F2، ورزشگاه سامارا آره‌نا – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌وچهارم، ۲ جولای ۲۰۱۸ (۱۱ تیرماه ۹۷) G1 – H2، ورزشگاه روستوف آره‌نا – ساعت ۲۲:۳۰
بازی پنجاه‌وپنجم، ۳ جولای ۲۰۱۸ (۱۲ تیرماه ۹۷) F1 – E2، ورزشگاه سن پترزبورگ – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌وششم، ۳ جولای ۲۰۱۸ (۱۲ تیرماه ۹۷) G2 – H1، ورزشگاه اتکریتیه آره‌نا (اسپارتاک) – ساعت ۲۲:۳۰

دیدار مرحله یک چهارم نهایی
بازی پنجاه‌وهفتم، ۶ جولای ۲۰۱۸ (۱۵ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۴۹ – برنده بازی ۵۰، ورزشگاه نیژنی نووگورود – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌وهشتم، ۶ جولای ۲۰۱۸ (۱۵ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۳ – برنده بازی ۵۴، ورزشگاه کازان آره‌نا – ساعت ۲۲:۳۰
بازی پنجاه‌ونهم، ۷ جولای ۲۰۱۸ (۱۶ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۱ – برنده بازی ۵۲، ورزشگاه فیشت – ساعت ۲۲:۳۰
بازی شصتم، ۷ جولای ۲۰۱۸ (۱۶ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۵ – برنده بازی ۵۶، ورزشگاه سامارا آره‌نا – ساعت ۱۸:۳۰

دیدار نیمه نهایی
بازی شصت‌ویکم، ۱۰ جولای ۲۰۱۸ (۱۹ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۷ – برنده بازی ۵۸، ورزشگاه سن پترزبورگ – ساعت ۲۲:۳۰
بازی شصت‌ودوم، ۱۱ جولای ۲۰۱۸ (۲۰ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۹ – برنده بازی ۶۰، ورزشگاه لوژنیکی – ساعت ۲۲:۳۰

دیدار رده‌بندی
بازی شصت‌وسوم، ۱۴ جولای ۲۰۱۸ (۲۳ تیرماه ۹۷) بازنده بازی ۶۱ – بازنده بازی ۶۲، ورزشگاه سن پترزبورگ – ساعت ۱۸:۳۰

دیدار فینال
بازی شصت‌وچهارم، ۱۵ جولای (۲۴ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۶۱ – برنده بازی ۶۲، ورزشگاه لوژنیکی – ساعت ۱۹:۳۰

 

پخش زنده فوتبال پرتغال و مراکش از آیو اسپرت

https://www.aionet.ir/blog/post/پرتغال-مراکش-۲۰۱۸

۲۲ ساعت پیش – پخش زنده فوتبال مراکش و پرتغال از مرحله مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه … آیو اسپرت ببینید، پخش زنده اینترنتی بازی پرتغال و مراکش از شبکه …

ویدئوها

۱۸:۱۸
پخش زنده آنلاین
بازی جام جهانی
فوتبال آلمان
مکزیک بدون
سانسور از …
دیدستان – ۲ روز پیش
۰:۳۲
پخش زنده بازی‌های
جام جهانی ۲۰۱۸ در‌
متروهای روسیه
ویدیو ورزش سه – ۳ روز پیش
۴:۰۰
خلاصه بازی پرتغال
۳-۰ مجارستان
(سوپرگل رونالدو)
ویدیو ورزش سه – ۵ فروردین ۱۳۹۶
۷:۳۵
خلاصه بازی پرتغال
۱-۰ فرانسه (گزارش
فارسی)
ویدیو ورزش سه – ۲۰ تیر ۱۳۹۵
۷:۰۹
خلاصه بازی پرتغال
۷-۰ استونی (درخشش
رونالدو و کوآرشما)
ویدیو ورزش سه – ۱۹ خرداد ۱۳۹۵
۱:۲۲
پرتغال-اسپانیا-
ایران-مراکش | گروه
مرگ جام جهانی ۲۰۱۸
آپارات – ۱۵ آذر ۱۳۹۶
۲:۵۸
خلاصه بازی مراکش
۱-۲ هلند
ویدیو ورزش سه – ۱۰ خرداد ۱۳۹۶
۳:۵۴
وبسایت رسمی
برنامه ۹۰ – خلاصه
ملتهای آفریقا: مصر
۱-۰ مراکش
نود – ۱۱ بهمن ۱۳۹۵

پخش زنده بازی پرتغال مراکش – چهارشنبه ۳۰ خرداد ۹۷ – ایوند

https://evand.com/events/پخش-زنده-بازی-پرتغال-مراکش-۸۵۷۲۲

خرید بلیت و ثبت‌نام پخش زنده بازی پرتغال مراکش در ایوند – زمان: چهارشنبه ۳۰ خرداد ۹۷ – موضوع: سرگرمی – محل برگزاری: تهران.

خرداد ۳۰, چهارشنبه
پخش زنده بازی پرتغال مراکش

پخش زنده بازی پرتغال | ورزشکار ۳

www.varzeshkar3.ir/tag/پخش-زنده-بازی-پرتغال

به گزارش “ورزشکار ۳“، امشب جمعه ۲۵ خرداد ۹۷، در چارچوب بازی های مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۱۸ و در گروه B این رقابت‌ها، تیم های اسپانیا و پرتغال از ساعت ۲۲:۳۰ در ورزشگاه …

پخش زنده بازی اسپانیا و پرتغال در جام جهانی ۲۰۱۸ | ورزشکار ۳

www.varzeshkar3.ir/19929/پخش-زنده-بازی-اسپانیا-و-پرتغال-در-جام-جه

به گزارش “ورزشکار ۳″، امشب جمعه ۲۵ خرداد ۹۷، در چارچوب بازی های مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۱۸ و در گروه B این رقابت‌ها، تیم های اسپانیا و پرتغال از ساعت ۲۲:۳۰ در.

لينك پخش زنده ديدار پرتغال – مصر | طرفداری

https://www.tarafdari.com/کاربران/مطلب/…/لينك-پخش-زنده-ديدار-پرتغال-مصر

۶ فروردین ۱۳۹۷ – لينك پخش زنده ديدار پرتغال – مصر. Vote … قهرمان شویمپست اینستاگرامی مدافع تونس قبل از بازی با انگلستان دردسرساز شد؛ بنالون در نقش هیتمن!

بایگانی‌های پخش زنده و انلاین بازی اسپانیا و پرتغال جمعه ۲۵ …

telegraz.ir/tag/پخش-زنده-و-انلاین-بازی-اسپانیا-و-پرتغال/

۴ روز پیش – پخش زنده بازی اسپانیا و پرتغال در جام جهانی ۲۰۱۸. … به گزارش … کشورمان با مراکش در نخستین دیدار جام جهانی تماشای بازی های این تیم علاوه …

پرتغال – نتایج زنده فوتبال پرتغال – فوتبال ۱۱

https://footba11.co/portugal

نتایج زنده | نتایج زنده فوتبال پرتغال را به صورت لحظه به لحظه در فوتبال ۱۱ دنبال … کشورهای اسلامی/ پشت پرده انتخاب ستاره بازی ایران- مراکش ۲۷ خرداد، ۱۲:۲۹.

پخش زنده آنلاین بازی جام جهانی فوتبال آلمان مکزیک بدون …

ویدئو برای پخش آنلاین بازی پرتغال مراکش▶ ۱۸:۱۸
https://www.didestan.com/video/3VmweDn7
۲ روز پیش

پخش زنده آنلاین بازی جام جهانی آلمان مکزیک سوئیس بدون سانسور از صفحه … کامل ایران و پرتغال بازی کامل ایران و اسپانیا بازی کامل ایران و مراکش …

ویدیو ورزش سه | پخش زنده بازی‌های جام جهانی ۲۰۱۸ در‌ متروهای …

ویدئو برای پخش آنلاین بازی پرتغال مراکش▶ ۰:۳۲
video.varzesh3.com/…/پخش-زنده-بازی‌های-جام-جهانی-۲۰۱۸-در‌-متروهای-…
۳ روز پیش

پخش زنده بازی‌های جام جهانی ۲۰۱۸ در‌ متروهای روسیه … کریستیانو رونالدو، تک‌ستاره پرتغال مقابل اسپانیا · تحلیل بازی ایران و مراکش توسط گیگز و بیلیچ.

پرتغال-اسپانیا-ایران-مراکش | گروه مرگ جام جهانی ۲۰۱۸ – آپارات

ویدئو برای پخش آنلاین بازی پرتغال مراکش▶ ۱:۲۲
https://www.aparat.com/…/پرتغال-اسپانیا-ایران-مراکش_%۷C_گروه…
۱۵ آذر ۱۳۹۶

مگ وب پرتغال-اسپانیا-ایران-مراکش | گروه مرگ جام جهانی ۲۰۱۸ جام جهانی ۲۰۱۸,ایران,اسپانیا , مگ وب.

پخش زنده بازی‌های جام جهانی – خبرگزاری میزان

www.mizanonline.com/fa/news/427357/پخش-زنده-بازی‌های-جام-جهانی

۵ روز پیش – بازیهای دور مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه در حالی از امروز و با بازی روسیه و … گروه B: پرتغال، اسپانیا، مراکش ،ایران (بررسی مختصر گروه B، گروه …

شبکه های پخش زنده بازی پرتغال-مراکش / ۳۰ خرداد ۹۷ | …

footballerooz.com › … › اخبار تیم های ملی خارجی › اخبار جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه

۹ ساعت پیش – خانه اخبار فوتبال خارجی اخبار تیم های ملی خارجی اخبار جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه شبکه های پخش زنده بازی پرتغالمراکش / ۳۰ خرداد ۹۷ …

سایت شبکه ورزش – پخش زنده فوتبال لیگ برتر پرتغال از …

varzeshtv.ir/detail/9511

۲۳ دی ۱۳۹۶ – در رده بندی لیگ برتر پرتغال تیم های پورتو با ۴۵ ، اسپورتینگ با ۴۳ ، بنفیکا با ۴۰ و براگا با ۳۷ امتیاز در رده های اول تا چهارم قرار دارند.

مخبر – ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ – پخش زنده بازی ایران و مراکش در آزادی لغو …

www.mokhbernews.ir/Home/ShowNewsInfo/6051600

۴ روز پیش – مسئولان ورزشگاه آزادی به دنبال کسب مجوز برای پخش بازیهای دیگر از جمله دو بازی دیگر تیم ملی در جام جهانی مقابل تیم های اسپانیا و پرتغال هستند …

برنامه کامل بازی‌های ایران در جام جهانی روسیه – ایسنا

https://www.isna.ir/news/96091005261/برنامه-کامل-بازی-های-ایران-در-جام-جهانی-روسیه

۱۰ آذر ۱۳۹۶ – برنامه بازی‌های تیم ملی فوتبال ایران بعد از قرعه‌کشی جام جهانی روسیه مشخص شد. … ایرنا · آنا · برنا · پانا · تسنیم · خبر آنلاین · دفاع مقدس · فارس · سینا پرس · قدس … به گزارش ایسنا، پس از انجام قرعه‌کشی رقابت‌های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه، برنامه‌ این … ایران در گروه خود با تیم‌های پرتغال، اسپانیا و مراکش هم‌گروه است.

ایران در جام جهانی ۲۰۱۸ رادیو فردا

https://www.radiofarda.com/p/6711.html

هواداران تیم ایران در بازی با مراکش … ویژه‌برنامه جام جهانی ۲۰۱۸: بررسی بازی‌های ایرانمراکش و پرتغال– اسپانیا … ایران یک، مراکش صفر؛ شبیه‌سازی بازی …

پخش زنده بازی ایران و مراکش – سایت رسمی بازی فوتبال ایران …

iranmorocco.blogfa.com/tag/پخش-زنده-بازی-ایران-و-مراکش

شبکه های پخش کننده بازی ایران و مراکش در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه …. به ترتیب اهمیت بازی در برابر تیم های (اسپانیا – پرتغالمراکش )به هر بازیکن تیم ملی فوتبال …

پخش زنده مسابقات ایران در جام جهانی از برج میلاد – الف

www.alef.ir/news/3970325199.html

۴ روز پیش – تاریخ پخش این مسابقات عبارتند از جمعه ۲۵ خرداد ایران – مراکش، چهارشنبه ۳۰ خرداد ایران – اسپانیا و … ۲۶ خرداد ۱۳۹۷خلاصه بازی پرتغال ۳ – اسپانیا ۳٫

تماشای جام جهانی فوتبال؛ درهای برخی سینماهای تهران به روی …

fa.euronews.com › اخبار › جهان

۳ روز پیش – اما در آخرین ساعاتِ قبل از آغاز مسابقۀ ایران و مراکش، پخش بازی در استادیوم … اسپانیا با بحران مربی روبرو شده و ضعف دارد، برای پرتغال هم می‌توان …

وضع ایران، اسپانیا، پرتغال و مراکش در اینستاگرام چگونه …

www.bbc.com/persian/sport-44504327

۴ روز پیش – تیم‌های ایران، اسپانیا، پرتغال و مراکش در گروه B جام جهانی امسال با هم رقابت می‌کنند. … اجتماعی چون اینستاگرام برای هواداران خود از پشت صحنه و حال و هوای اردوی خود گزارش می‌دهند. … We use cookies to give you the best online experience. …. در آخرین پست اینستاگرامی‌اش قبل از بازی با ایران عید فطر را تبریک گفته …

خرید بلیت پخش زنده بازی های جام جهانی روسیه در سینما آوینی …

https://belitbox.com/WorldCup

نکاتی در مورد پخش مسابقات جام جهانی در سینما آوینی بوشهر … نکته ۱: بازی اول ایران با مراکش به دلیل همزمانی با برگزاری کنسرت در سالن پخشپرتغال – اسپانیا.

پخش زنده بازی ایران و مراکش در آزادی لغو شد – سایت خبری …

www.tabnak.ir › ورزشی › ورزشي

۴ روز پیش – پخش مستقیم بازی ایران و مراکش که قرار بود در ورزشگاه آزادی و با حضور … از جمله دو بازی دیگر تیم‌ ‌ملی در جام جهانی مقابل تیم‌های ‌اسپانیا و پرتغال …

گزارش آنلاین ایران ورزشی از سن‌پترزبورگ – Iran varzeshi

www.iran-varzeshi.com/News/78300.html

۴ روز پیش – ایران ورزشی آنلاینگزارش آنلاین ایران ورزشی از سن‌پترزبورگ : : … *درحالی که ۳ ساعت و نیم به برگزاری بازی ایران و مراکش باقی مانده مرکز رسانه‌ای …

شمارش معکوس تا جام جهانی ۲۰۱۸ در روسیه – فروشگاه آنلاین …

https://bimemahan.com/articles/43/شمارش-معکوس-تا-جام-جهانی-۲۰۱۸-در-روسیه

۲۱ اسفند ۱۳۹۶ – با نزدیک شدن به مسابقات جام جهانی ۲۰۱۸ در روسیه بازی های ایران در جام جهانی فرصت … کشور های اسپانیا، پرتغال مراکش هم گروه شده و در رقابت سخت با این گروه است. دیدن بازی های ایران در گروه مرگ و سختی این رقابت، شور و لذت آن را …

احتمال عدم پخش تلویزیونی بازی ایران و اسپانیا – مشرق نیوز

https://www.mashreghnews.ir/news/…/احتمال-عدم-پخش-تلویزیونی-بازی-ایران-و-اسپا…

۲ روز پیش – خرید و پخش زنده مسابقات جام جهانی یکی از مسائلی است که در روزهای اخیر خبرساز شد، … تاکتیک ایران مقابل پرتغال و اسپانیا از نظر زادمهر … از سوی برخی رسانه‌ها از نخریدن حق پخش تلویزیونی و اختلال در ادامه پخش بازی‌های جام جهانی، … این نکته‌ای هم که گفته‌ بودند در صورت پخش زنده دیدار ایران و مراکش احتمال شکایت …

پیروزی بزرگ بر مراکش؛ با تساوی اسپانیا و پرتقال ایران …

news.gooya.com/2018/06/post-15811.php

۴ روز پیش – باید مقابل اسپانیا امتیاز بگیریم و مراکش و پرتغال هم به تساوی برسند. … به گزارش ایسنا، حالا فوتبال ایران بعد از ۲۰ سال دومین برد خود در جام جهانی را … مراکش در جام جهانی ۲۰۱۸ رو

پخش زنده مسابقه ایران و ماتادورها در بیش از ۹۰ کانال …

https://www.fardanews.com › ورزش › فوتبال جهان

۹ ساعت پیش – پخش زنده مسابقه ایران و ماتادورها در بیش از ۹۰ کانال تلویزیونی جهان … صفر ایران مقابل مراکش و تساوی ۳ بر ۳ اسپانیا مقابل پرتغال در گروه اف. … در اسپانیا ۵ کانال این بازی و حواشی آن را به صورت زنده پوشش تصویری زنده می‌دهند.

۹۰tv.ir | وبسایت رسمی برنامه ۹۰ – خلاصه بازی: روسیه ۱-۱ ایران

ویدئو برای پخش آنلاین بازی پرتغال مراکش
۹۰tv.ir/video/420112/خلاصه-بازی-روسیه-۱-۱-ایران
۱۳ اسفند ۱۳۷۵

گل سوئد به کره جنوبی (گرنکویست-پنالتی) ۱۹ ساعت پیش. ۲۰۱۸/ گزارش از تمرین تیم ملی؛ از هواداری که با پرشیا از اندیمشک به …

جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه داور بازی پرتغال-مراکش مشخص شد – …

https://www.farsnews.com/news/…/داور-بازی-پرتغال-مراکش-مشخص-شد

۲۳ ساعت پیش – به گزارش خبرگزاری فارس، فدراسیون جهانی فوتبال(فیفا) اعلام کرد که مارک گایگر، داور آمریکایی دیدار تیم ملی پرتغال و مراکش را در دیدار دوم مرحله …

پخش آنلاین بازی ایران و مراکش ۲۰ خرداد ۹۷ | پست اسکای

postsky.ir › گوناگون › پخش آنلاین بازی ایران و مراکش ۲۰ خرداد ۹۷

۷ روز پیش – پخش آنلاین بازی ایران و مراکش ۲۰ خرداد ۹۷ بدون قطع شدن , پخش زنده بازی ایران و … سایت شبکه ورزش – ایران در گروه مرگ با پرتغال ، اسپانیا و …

پخش آنلاین بازی ایران و مراکش :: تاریخ و زمان دقیق

datatime.blog.ir/tag/پخش%۲۰آنلاین%۲۰بازی%۲۰ایران%۲۰و%۲۰مراکش

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «پخش آنلاین بازی ایران و مراکش» ثبت شده است – تاریخ و زمان عید ، تاریخ و زمان محرم ، تاریخ و زمان اربعین ، تاریخ و زمان رمضان.

نتایج زنده – یک ورزش

https://1varzesh.com/livescore

آخرین به روزرسانی در ۰۲:۱۳:۲۱ به وقت تهران روز قبل سه شنبه، ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ روز بعد امروز. همه بازی‌ها بازی‌های زنده. همه لیگ‌ها, جام جهانی روسیه. همه لیگ‌ها. بین‌المللی …

فیلم: تمرین تیم ملی پرتغال قبل از بازی با مراکش – روزامه

ویدئو برای پخش آنلاین بازی پرتغال مراکش
https://roozame.com/detail/10611177
۴ ساعت پیش

فیلم: تمرین تیم ملی پرتغال قبل از بازی با مراکش. … فیلم: تمرین تیم ملی پرتغال قبل از بازی با مراکش. گزارش مشکل. گزارش خطا. پر کردن …

پخش زنده فوتبال – باشگاه خبرنگاران

https://www.yjc.ir › ورزشی › فوتبال و فوتسال

۲۲ تیر ۱۳۹۵ – به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ بی شک بازی فوتبال یکی از جذاب‌ترین و هیجان‌انگیزترین ورزش‌های دنیاست که علاقمندان بسیاری را در جای جای …

گربه پیشگو برد مراکش برابر پرتغال را پیش بینی کرد!

fa.alkawthartv.com/news/143187

۹ ساعت پیش – به گزارش پایگاه شبکه الکوثر، آشیل گربه روسی که بازی های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه را پیش بینی می کند این بار برد تیم ملی مراکش برابر پرتغال …

تیم ملی پرتغال – تی نیوز

https://tnews.ir/tags/تیم-ملی-پرتغال

تیم ملی پرتغال. … اعتماد آنلاین |۱۰:۳۶ … مهاجم اول مراکش قربانی پیروزی ایران شد/بوطیب مقابل پرتغال رهبر خط حمله شیرهای اطلس مهاجم اول مراکش قربانی پیروزی …

خبرهای ورزشی | خبر فارسی

https://khabarfarsi.com/sports

خبر آنلاین ۷ ساعت پیش + ۲۳ سایت دیگر … پروین: بازی با مراکش را مثل یک دربی حساس کرده بودند/ کی روش کارش را خیلی . …. اظهار داشت: برخلاف نظر دیگران که می گویند اتفاق خوبی بود که بازی پرتغال و اسپانیا مساوی تمام و این نتیجه ….. به گزارش باشگاه پرسپولیس، محمد انصاری مدافع ارزنده و با اخلاق تیم فوتبال پرسپولیس .

لغو پخش بازی ایران – مراکش در ورزشگاه آزادی – روزنامه …

www.khabarvarzeshi.com/fa/news/…/لغو-پخش-بازی-ایران-–-مراکش-در-ورزشگاه-آزادی

۴ روز پیش – مسئولان ورزشگاه آزادی به دنبال کسب مجوز برای پخش بازی‌های دیگر از جمله دو بازی دیگر تیم ملی در جام جهانی مقابل تیم‌های اسپانیا و پرتغال هستند …

بازی ایران و مراکش به صورت زنده در پیاده راه رشت پخش می …

https://www.jamaran.ir/…/942567-بازی-ایران-مراکش-به-صورت-زنده-در-پیاده-راه-رش…

۵ روز پیش – وی اظهار داشت: بر اساس دریافت این مجوز، پخش زنده بازی ایران و مراکش فردا … می‌ روند و در سومین بازی خود نیز در سارانسک به مصاف پرتغال خواهد رفت.

جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸ – جعبه

https://jabeh.com/WorldCup2018

رقص ایرانی ها و مراکشی ها بعد از بازی ایرا… ۲۶ خرداد … گل دیگو کاست بازی اسپانیا پرتغال (گل دوم کا… ۲۶ خرداد … پخش زنده بازی اسپانیا پرتغال ( ترکیب بازی ).

ایران در گروه مرگ / ایران، اسپانیا و پرتغال و مراکش در گروه …

www.asriran.com › صفحه نخست › ورزشی

۱۰ آذر ۱۳۹۶ – قرعه کشی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه (+گزارش لحظه به لحظه). میثاقی از میدان سرخ …. در بازی سوم پرتغال را متوقف کنیم و اسپانیا مراکش را شکست دهد.

ایرنا – بازی ایران و مراکش در پیاده راه فرهنگی رشت پخش می شود

www.irna.ir/fa/News/82941749

۶ روز پیش – بازی ایران و مراکش در پیاده راه فرهنگی رشت پخش می شود … تیم ملی اسپانیا می‌ روند و در سومین بازی خود نیز در سارانسک به مصاف پرتغال خواهد رفت.

موریو | نتایج زنده

morio.ir/livescore

پرتغال ? – ? مراکش, ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ – ۱۶:۳۰٫ ایران ? – ? اسپانیا, ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ – ۲۲:۳۰٫ تبلیغات. طراحی سایت یواآی کار · پخش زنده جام جهانی …

پیش بینی گربه پیشگو روسی از بازی مراکش و پرتغال – …

www.mojnews.com/…/231673-پیش-بینی-گربه-پیشگو-روسی-از-بازی-مراکش-پر…

۱۳ ساعت پیش – گربه پیشگو روسى مراکش را برنده بازی با پرتغال اعلام کرد. … به گزارش خبرگزاری موج به نقل از سایت های مراکشی آشیل گربه روسی که بازی های …

جام جم ورزش – ایران با اسپانیا، پرتغال و مراکش همگروه شد / …

jamejamonline.ir › جام جم ورزش › فوتبال

۱۰ آذر ۱۳۹۶ – ایران با اسپانیا، پرتغال و مراکش همگروه شد / برنامه بازی‌های ایران … به گزارش جام جم آنلاین ، مراسم قرعه کشی بیست و یکمین دوره رقابت های فوتبال …

پخش زنده بازی ایران و مراکش در جام جهانی | وان ایکس بت …

https://sitepishbini.com/پخش-زنده-بازی-ایران-و-مراکش-در-جام-جهانی/

دیدار دو تیم ایران و مراکش در جام جهانی اولین بازی تیم ملی ایران می باشد که در تاریخ ۲۵ … پس حتما این لینک رو به خاطر بسپارید و با شروع بازی از تماشای زنده این دیدار لذت ببرید … ….. فیگو: بازی اول پرتغال برابر اسپانیا حیاتی است ژوئن,

نتایج زنده | متافوتبال

https://metafootball.com/fa/info/live/

صفحه نتایج زنده و برنامه مسابقات روز فوتبال در سراسر جهان.

تیم ملی فوتبال ایران با اسپانیا، پرتغال و مراکش همگروه شد …

https://www.mehrnews.com/…/تیم-ملی-فوتبال-ایران-با-اسپانیا-پرتغال-و-مراکش-هم…

۱۰ آذر ۱۳۹۶ – به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به روسیه، مراسم قرعه کشی بیست و … بازی نوزدهم، ۲۰ ژوئن ۲۰۱۸ (۳۰ خردادماه ۹۷) پرتغالمراکش، ورزشگاه لوژنیکی

کانالهای پخش زنده افتتاحیه جام جهانی ۲۰۱۸ + تاریخ و ساعت | …

https://dropball.ir/کانالهای-پخش-زنده-افتتاحیه-جام-جهانی-۲۰۱۸/

۱۷ خرداد ۱۳۹۷ – در ادامه قصد داریم به معرفی شبکه ها و کانالهای پخش زنده افتتاحیه جام … شود و بازی مصر مقابل اروگوئه و ایران مقابل مراکش و اسپانیا مقابل پرتغال در …

FootballOnline.ir فوتبال آنلاین

footballonline.ir/

فوتبال آنلاین، سایت تحلیلی خبری فوتبال ایران و جهان، جدول رده بندی و برنامه … گربه پیشگو برد مراکش برابر پرتغال را پیش بینی کرد! …. تیم, بازی, امتیاز.

پخش زنده مسابقات ایران در جام جهانی در برج میلاد – بازتاب

baztab.ir/303418/پخش-زنده-مسابقات-ایران-در-جام-جهانی-در-ب/

۴ روز پیش – … با تیم‌های مراکش، پرتغال و اسپانیا را در سالن اصلی مرکز همایش‌های برج میلاد تهران تماشا کنند. به‌ گزارش ایسنا، همزمان با آغاز مهمترین رویداد ورزشی …

تماشای بازی ایران و مراکش در پیاده راه فرهنگی رشت – پایگاه …

gilnegah.ir/187543/تماشای-بازی-ایران-و-مراکش-در-پیاده-راه-ف/

۶ روز پیش – حسنی درباره پخش سایر بازی های تیم ملی کشورمان در جام جهانی خاطر نشان … می‌ روند و در سومین بازی خود نیز در سارانسک به مصاف پرتغال خواهد رفت.

پخش زنده مسابقات ایران در جام جهانی در برج میلاد – ایران آنلاین

inn.ir/News/372060.html

۴ روز پیش – روابط عمومی برج میلاد اعلام کرد که خانواده‌های تهرانی و علاقه‌مندان به فوتبال می توانند مسابقات تیم ملی ایران با تیم‌های مراکش، پرتغال و اسپانیا را در …

قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۱۸ فوتبال| ایران در گروه مرگ با …

https://www.tasnimnews.com › ورزشی › فوتبال ایران

۱۰ آذر ۱۳۹۶ – به گزارش خبرنگار اعزامی خبرگزاری تسنیم از روسیه، مراسم قرعه‌کشی … بازی نوزدهم، ۲۰ ژوئن ۲۰۱۸ (۳۰ خرداد ماه ۹۷) پرتغال مراکش، ورزشگاه …

برچسب: پخش زنده – آی اسپورت

isport.ir/fa/tags/پخش-زنده

۱۸ شهریور ۱۳۹۶ – سیما باز هم بازی رئال مادرید را پخش می‌کند و ترجیح داده بازی این تیم با لوانته را به جای بازی حساس لیورپول-منچسترسیتی پخش کند. … دیروز حمایت بازیکن پرتغال؛ حق مراکش باخت نبود; دیروز آمار اسپانیا Vs غیراروپایی‌ها؛ فقط …

گمانه زنی ها از نتایج گروه ایران در جام جهانی روسیه – العالم

fa.alalam.ir/news/3346366/گمانه-زنی-ها-از-نتایج-گروه-ایران-در-جام-جهانی-روسیه

۱۸ بهمن ۱۳۹۶ – … در جام جهانی در گروهی دشوار با تیم‌های اسپانیا، پرتغال و مراکش بازی کند. … مرکزی این تیم هم کاروالیو است که توپ پخش کن تیم‌ ‌ملی پرتغال است.

Likes0Dislikes0
نظرات و ارسال نظر