جام جهانی 2018یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

پخش آنلاین بازی پرتغال مراکش چهارشنبه 30 خرداد 97 - جام جهانی روسیه 2018

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.

پخش آنلاین بازی پرتغال مراکش چهارشنبه ۳۰ خرداد ۹۷

بازی های جام جهانی روسیه 2018

پخش آنلاین بازی پرتغال مراکش چهارشنبه ۳۰ خرداد ۹۷

جام جهانی ۲۰۱۸ با حضور ۳۲ تیم از ۱۴ ژوئن تا ۱۵ جولای برگزار خواهد شد و تیم ملی ایران در گروه B مسابقات با اسپانیا، پرتغال و مراکش دیدار خواهد کرد.

گروه بندی کامل جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه به شرح زیر است:

گروه A: روسیه، عربستان، مصر ،اروگوئه

گروه B: پرتغال، اسپانیا،  مراکش ،ایران

گروه C: فرانسه، استرالیا ،پرو، دانمارک

گروه D: آرژانتین، ایسلند،کروواسی، نیجریه

گروه  E :  برزیل، سوئیس، کاستاریکا،  صربستان

گروه F:  آلمان ، مکزیک، سوئد، کره‌جنوبی

گروه G:  بلژیک،  پاناما  ،تونس  ،انگلیس

گروه H: لهستان، سنگال ،کلمبیا، ژاپن

برنامه کامل بازی‌های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه که از ۲۴ خردادماه تا ۲۴ تیرماه ۹۷ در ۱۱ شهر این کشور برگزار می‌شود، به شرح زیر است:

دیدارهای مرحله گروهی

گروه A: روسیه، اروگوئه، مصر، عربستان

تاریخ و ساعت
۲۴ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ روسیه عربستان
۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ مصر اروگوئه
۲۹ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ روسیه مصر
۳۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ اروگوئه عربستان
۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ اروگوئه روسیه
۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ عربستان مصر

گروه B: اسپانیا، پرتغال، ایران، مراکش

تاریخ و ساعت
۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ ایران مراکش
۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ اسپانیا پرتغال
۳۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ پرتغال مراکش
۳۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ ایران اسپانیا
۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ ایران  پرتغال
۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ مراکش اسپانیا

گروه C: فرانسه، پرو، دانمارک، استرالیا

 تاریخ و ساعت
۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۳۰ فرانسه استرالیا
۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۳۰ پرو دانمارک
۳۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ فرانسه پرو
۳۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ استرالیا دانمارک
۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ دانمارک فرانسه
۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ استرالیا پرو

گروه D: آرژانتین، ایسلند، کرواسی، نیجریه

تاریخ و ساعت
۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۳۰ آرژانتین ایسلند
۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۳:۳۰ کرواسی نیجریه
۳۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ آرژانتین کرواسی
۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ ایسلند نیجریه
۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ آرژانتین نیجریه
۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ کرواسی ایسلند

گروه E: برزیل، کاستاریکا، سوئیس، صربستان

تاریخ و ساعت
۲۷ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ کاستاریکا صربستان
۲۷ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ برزیل سوئیس
۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ برزیل کاستاریکا
۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ سوئیس صربستان
۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ صربستان برزیل
۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ سوئیس کاستاریکا

گروه F: آلمان، مکزیک، سوئد، کره جنوبی

تاریخ و ساعت
۲۷ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ آلمان مکزیک
۲۸ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ سوئد کره جنوبی
۲ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ آلمان سوئد
۲ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ کره جنوبی مکزیک
۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ کره جنوبی آلمان
۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ مکزیک سوئد

گروه G: بلژیک، پاناما، تونس، انگلیس

تاریخ و ساعت
۲۸ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ بلژیک پاناما
۲۸ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ انگلیس تونس
۲ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ بلژیک تونس
۳ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ انگلیس پاناما
۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ انگلیس بلژیک
۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ پاناما تونس

گروه H: لهستان، سنگال، کلمبیا، ژاپن

 تاریخ و ساعت
۲۹ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ لهستان سنگال
۲۹ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ کلمبیا ژاپن
۳ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ ژاپن سنگال
۳ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ لهستان کلمبیا
۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ ژاپن لهستان
۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ کلمبیا سنگال

دیدار مرحله یک هشتم نهایی
بازی چهل‌ونهم، ۳۰ ژوئن ۲۰۱۸ (۹ تیرماه ۹۷) A1 – B2، ورزشگاه فیشت – ساعت ۲۲:۳۰
بازی پنجاهم، ۳۰ ژوئن ۲۰۱۸ (۹ تیرماه ۹۷) C1 – D2، ورزشگاه کازان آره‌نا – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌ویکم، اول جولای ۲۰۱۸ (۱۰ تیرماه ۹۷) B1 – A2، ورزشگاه لوژنیکی – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌ودوم، اول جولای ۲۰۱۸ (۱۰ تیرماه ۹۷) D1 – C2، ورزشگاه نیژنی نووگورود – ساعت ۲۲:۳۰
بازی پنجاه‌وسوم، ۲ جولای ۲۰۱۸ (۱۱ تیرماه ۹۷) E1 – F2، ورزشگاه سامارا آره‌نا – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌وچهارم، ۲ جولای ۲۰۱۸ (۱۱ تیرماه ۹۷) G1 – H2، ورزشگاه روستوف آره‌نا – ساعت ۲۲:۳۰
بازی پنجاه‌وپنجم، ۳ جولای ۲۰۱۸ (۱۲ تیرماه ۹۷) F1 – E2، ورزشگاه سن پترزبورگ – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌وششم، ۳ جولای ۲۰۱۸ (۱۲ تیرماه ۹۷) G2 – H1، ورزشگاه اتکریتیه آره‌نا (اسپارتاک) – ساعت ۲۲:۳۰

دیدار مرحله یک چهارم نهایی
بازی پنجاه‌وهفتم، ۶ جولای ۲۰۱۸ (۱۵ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۴۹ – برنده بازی ۵۰، ورزشگاه نیژنی نووگورود – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌وهشتم، ۶ جولای ۲۰۱۸ (۱۵ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۳ – برنده بازی ۵۴، ورزشگاه کازان آره‌نا – ساعت ۲۲:۳۰
بازی پنجاه‌ونهم، ۷ جولای ۲۰۱۸ (۱۶ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۱ – برنده بازی ۵۲، ورزشگاه فیشت – ساعت ۲۲:۳۰
بازی شصتم، ۷ جولای ۲۰۱۸ (۱۶ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۵ – برنده بازی ۵۶، ورزشگاه سامارا آره‌نا – ساعت ۱۸:۳۰

دیدار نیمه نهایی
بازی شصت‌ویکم، ۱۰ جولای ۲۰۱۸ (۱۹ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۷ – برنده بازی ۵۸، ورزشگاه سن پترزبورگ – ساعت ۲۲:۳۰
بازی شصت‌ودوم، ۱۱ جولای ۲۰۱۸ (۲۰ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۹ – برنده بازی ۶۰، ورزشگاه لوژنیکی – ساعت ۲۲:۳۰

دیدار رده‌بندی
بازی شصت‌وسوم، ۱۴ جولای ۲۰۱۸ (۲۳ تیرماه ۹۷) بازنده بازی ۶۱ – بازنده بازی ۶۲، ورزشگاه سن پترزبورگ – ساعت ۱۸:۳۰

دیدار فینال
بازی شصت‌وچهارم، ۱۵ جولای (۲۴ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۶۱ – برنده بازی ۶۲، ورزشگاه لوژنیکی – ساعت ۱۹:۳۰

 

 

شبکه های پخش زنده بازی پرتغال-مراکش / ۳۰ خرداد ۹۷ | …

footballerooz.com › … › اخبار تیم های ملی خارجی › اخبار جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه

۹ ساعت پیش – سایت فوتبال روز : لیست شبکه های پخش زنده بازی پرتغالمراکش / ۳۰ خرداد ۹۷ دور دوم مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۱۸ روز چهارشنبه به شرح زیر است :.

شبکه های پخش زنده بازی ایران – اسپانیا / ۳۰ خرداد ۹۷ | …

footballerooz.com › اخبار فوتبال ایران › اخبار تیم ملی فوتبال

۹ ساعت پیش – برچسب ها: تماشای انلاین بازی ایران – اسپانیا / ۳۰ خرداد ۹۷تماشای بازی ایران – اسپانیا از … شبکه های پخش زنده بازی پرتغالمراکش / ۳۰ خرداد ۹۷ …

بایگانی‌های پخش زنده و انلاین بازی اسپانیا و پرتغال جمعه ۲۵ …

telegraz.ir/tag/پخش-زنده-و-انلاین-بازی-اسپانیا-و-پرتغال/

۴ روز پیش – ۲۷ بهمن ۱۳۹۶ – با این حال مکان این بازی مشخص نشده است. * جام جهانی. ایران – مراکش/ ۲۵ خرداد ۹۷، سن پترزبورگ. ایران – اسپانیا/ ۳۰ خرداد ۹۷، کازان.

نتیجه بازی ایران اسپانیا ۳۰ خرداد ۹۷ در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه – …

koolakmag.ir › اخبار داغ

۲ روز پیش – نتیجه بازی ایران اسپانیا ۳۰ خرداد ۹۷ در جام جهانی روسیه. تیم ملی فوتبال ایران پس از برد شیرین مراکش در اولین رقابت خود در جام جهانی ۲۰۱۸ … باید به مصاف اسپانیا میرود و سپس ، باید در آخرین بازی با پرتغال دیدار کند. … استفاده کافی برده باشید، از شما دعوت می شود از مطالب مرتبط با این پست دیدن فرمایید .

شما از این صفحه در ۶/۱۷/۱۸ بازدید کردید.

ایران، اسپانیا، پرتغال و مراکش در گروه مرگ/ عربستان حریف …

https://fararu.com/…/ایران-اسپانیا-پرتغال-و-مراکش-در-گروه-مرگ-عربستان-حریف-ر…

بازیکنان ایران در دومین دیدار ساعت ۲۱:۳۰ روز ۲۰ ژوئن (۳۰ خرداد ۹۷) در کازان به مصاف …. بازی نوزدهم، ۲۰ ژوئن ۲۰۱۸ (۳۰ خردادماه ۹۷) پرتقالمراکش، ورزشگاه لوژنیکی …. من امیدوارم کسانی که برای دیدن بازی‌های جام جهانی به مسکو می‌آیند از دیدن این رویداد …

ویدئوها

۲۷:۴۱
برنامه کامل بازی‌های
ایران در جام جهانی
روسیه
جام جهانی ۲۰۱۸
دیدستان – ۲۱ خرداد ۱۳۹۷
۰:۲۹
جام جهانی ۲۰۱۸
آپارات – ۵ فروردین ۱۳۹۵
۴:۰۰
خلاصه بازی پرتغال
۳-۰ مجارستان
(سوپرگل رونالدو)
ویدیو ورزش سه – ۵ فروردین ۱۳۹۶
۰:۱۴
بازی پرتغال –
اتریش به روایت
کارتون
ویدیو ورزش سه – ۳۰ خرداد ۱۳۹۵
۰:۲۹
جام جهانی ۲۰۱۸
آپارات – ۲۱ اسفند ۱۳۹۴
۳:۴۰
سال پیش خلاصه
بازی پرتغال ۲-۳
سوئد
ویدیو ورزش سه – ۸ فروردین ۱۳۹۶
۷:۰۹
خلاصه بازی پرتغال
۷-۰ استونی (درخشش
رونالدو و کوآرشما)
ویدیو ورزش سه – ۱۹ خرداد ۱۳۹۵
۶:۱۶
خلاصه بازی
اتلتیکومادرید ۰-۳
رئال‌مادرید (هتریک
رونالدو)
ویدیو ورزش سه – ۲۹ آبان ۱۳۹۵
۳:۵۱
خلاصه بازی پرتغال
۳ – عربستان ۰
ویدیو ورزش سه – ۱۹ آبان ۱۳۹۶
وبسایت رسمی
برنامه ۹۰ – خلاصه
بازی: ارمنستان ۲-۳
پرتغال (هت تریک
رونالدو)
نود – ۲۳ خرداد ۱۳۹۴

برنامه کامل بازی‌های ایران در جام جهانی روسیه – ایسنا

https://www.isna.ir/news/96091005261/برنامه-کامل-بازی-های-ایران-در-جام-جهانی-روسیه

۱۰ آذر ۱۳۹۶ – ایران در گروه خود با تیم‌های پرتغال، اسپانیا و مراکش هم‌گروه است. … ملی‌پوشان ایران در دومین دیدار ساعت ۲۱:۳۰ روز ۲۰ ژوئن (۳۰ خرداد ۹۷) در ورزشگاه …

سایت شبکه ورزش – برنامه و نتایج جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه ,جام …

varzeshtv.ir/detail/11328

۱۲ ساعت پیش – پخش زنده هم اکنون: فوتبال/زنده (اتریش – روسیه) / فوتبال دوستانه – ۲۰۱۸ … برنامه بازی‌های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه. پنجشنبه ۲۴ خرداد … ایران ۱ – مراکش ۰ / Bouhaddouz A. (گل به خودی) دقیقه ۹۵٫ پرتغال ۳ – اسپانیا ۳ / رونالدو دقایق ۴ ، ۴۴ و ۸۸ برای پرتغال هت تریک کرد و کاستا ۲۵ و ۵۵ و ناچو ۵۸ … چهارشنبه ۳۰ خرداد.

زمان بازي ايران با پرتغال، اسپانیا و مراكش در جام جهاني …

www.entekhab.ir › ورزش › فوتبال

۱۸ خرداد ۱۳۹۷ – بازی ایران مراکش در جام جهانی ، راس ساعت ۱۹:۳۰ به وقت ایران در تاریخ ۲۵ خرداد (جمعه) برگزار خواهد شد.ملی‌پوشان ایران در دومین دیدار چهارشنبه

آپارات – جام جهانی ۲۰۱۸

ویدئو برای پخش آنلاین بازی پرتغال مراکش چهارشنبه 30 خرداد 97▶ ۰:۲۹
https://www.aparat.com/sport/ورزشی

پرتغال مراکش … خلاصه بازی بلژیک ۳-۰ پاناما (دبل لوکاکو | HD) … کنفرانس خبری مربی مصر پیش از بازی با روسیه … هات کاپ ۲؛ ایران، مراکش از رستوران طاووس.

برنامه کامل بازی‌های ایران در جام جهانی روسیه – دیدستان

ویدئو برای پخش آنلاین بازی پرتغال مراکش چهارشنبه 30 خرداد 97▶ ۲۷:۴۱
https://www.didestan.com/video/1VLv45n7
۲۱ خرداد ۱۳۹۷ – بارگذاری توسطجام جهانی ۲۰۱۸

برنامه کامل بازی‌های ایران در جام جهانی روسیه ایران در اولین دیدار خود باید ۱۵ ژوئن (۲۵ خرداد ۹۷) ساعت ۱۸:۳۰ به وقت ایران در ورزشگاه سنت پترزبورگ برابر مراکش به میدان برود. … ۲۱:۳۰ روز ۲۵ ژوئن …

نتیجه بازی ایران و اسپانیا چهارشنبه ۳۰ خرداد ۹۷ – رزبلاگ

fasl24.rozblog.com/post/20/نتیجه-بازی-ایران-و-اسپانیا-چهارشنبه-۳۰-خرداد-۹۷٫html

۲۱ ساعت پیش – نتیجه بازی ایران اسپانیا ۳۰ خرداد ۹۷ در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه – … koolakmag.ir … ایران در گروه خود با تیم‌های پرتغال، اسپانیا و مراکش هم‌گروه است.

دانلود بازی اسپانیا و پرتغال جمعه ۲۵ خرداد ۹۷ – جام جهانی …

www.worldcuprussia2018.irMovie

۲۱ خرداد ۱۳۹۷ – … روانه آنتن … پخش دیدار دوستانه “بلژیک –پرتغال ” از شبکه سه سیما. … پرتغال. پرتغال. ۱۶:۳۰٫ ۹۷/۰۳/۳۰٫ مراکشمراکش. جدول کامل نتایج و برنامه بازی ها » … ….. جدول و نتایج لیگ برتر (جام خلیج فارس) ۹۶ – ۹۷ | امروز آنلاین.

شما از این صفحه در ۶/۱۷/۱۸ بازدید کردید.

پخش زنده بازی‌های جام جهانی – خبرگزاری میزان

www.mizanonline.com/fa/news/427357/پخش-زنده-بازی‌های-جام-جهانی

۵ روز پیش – بازیهای دور مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه در حالی از امروز و با بازی روسیه و عربستان … ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰. پرتغال. مراکش. ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰۳۰ ژوئن ۲۰۱۸ (۹ تیرماه ۹۷) C1 – D2، ورزشگاه کازان آره‌نا – ساعت ۱۸:۳۰.

وارد نشده: چهارشنبه

پخش زنده فوتبال ایران ویژه جام جهانی ۲۰۱۸ با ۴۰% تخفیف …

netbarg.com › خانه › تفریحی و ورزشی › پخش زنده فوتبال ایران ویژه جام جهانی ۲۰۱۸

رتبه: ۴ – ‏۷ رأی

پخش زنده فوتبال ایران ویژه جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه در سالن همایش امام علی با ۴۰% تخفیف و پرداخت تنها ۱۲٫۰۰۰ … بازی ايران – مراكش(ظرفیت تکمیل). جمعه ٩٧/٠٣/٢٥ ساعت ١٩:٣٠. بازی ايران – اسپانيا. چهارشنبه ٩٧/٠٣/٣٠ ساعت ٢٢:٣٠. بازی ايران – پرتغال.

برنامه کامل مسابقات جام جهانی ۲۰۱۸ – شبکه خبر

www.irinn.ir/fa/news/600804/برنامه-کامل-مسابقات-جام-جهانی-۲۰۱۸

۲۱ خرداد ۱۳۹۷ – جام جهانی از ۲۴ خرداد با بازی افتتاحیه روسیه و عربستان آغاز شود. گروه بندی … ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰/ پرتغالمراکش ورزشگاه لوژنیکی. ۳۰ خرداد …

برنامه کامل مسابقات جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه +ساعت به وقت …

https://www.mashreghnews.ir/…/برنامه-کامل-مسابقات-جام-جهانی-۲۰۱۸-روسیه-ساعت-به…

برنامه کامل بازی‌های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه که از ۲۴ خردادماه تا ۲۴ تیرماه ۹۷ در ۱۱ شهر این کشور برگزار … ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰, پرتغال, مراکش …. دوستان کسی میدونه مراسم افتتاحیه و چطور میشه انلاین دید؟ …. عکس/ تماشای فوتبال در مکان تاریخی …

شما از این صفحه در ۶/۵/۱۸ بازدید کردید.

ساعت و تاریخ بازی های ایران در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه – …

www.mojnews.com/بخش…۷/۲۰۲۳۱۱-ساعت-تاریخ-بازی-های-ایران-در-جام-جهانی-روسیه

۳ بهمن ۱۳۹۶ – پس از قرعه کشی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه ساعت و تاریخ بازی های ایران در جام … بازی اول: ایران – مراکش. ۲۵ خرداد ۹۷٫ ساعت ۱۸ به وقت محلی در استادیوم سن پطرزبورگ. بازی دوم: ایران – اسپانیا. ۳۰ خرداد ۹۷. ساعت ۲۱ به وقت محلی در استادیوم کازان آرنا. بازی سوم: ایران – پرتغال … ساعت پخش مسابقات جام جهانی در چهارمین روز …

ورزش ۱۱ | پایگاه تخصصی فوتبال

www.varzesh11.com/default.aspx

۲۲:۳۰٫ ۹۷/۰۳/۳۰. اسپانیا. دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷. ایران. ایران. ۲۲:۳۰٫ ۹۷/۰۴/۰۴٫ پرتغال. اسپانیا. اسپانیا. ۲۲:۳۰٫ ۹۷/۰۴/۰۴٫ مراکش. جدول کامل نتایج و برنامه بازی ها » …

پخش زنده مسابقات ایران در جام جهانی در برج میلاد – عصرایران

www.asriran.com › صفحه نخست › اجتماعی

۴ روز پیش – تاریخ پخش این مسابقات جمعه ۲۵ خرداد: ایران – مراکش؛ چهارشنبه ۳۰ خرداد: ایران- اسپانیا و دوشنبه ۴ تیر: ایران- پرتغال است. ارسال به تلگرام.

جام جهانی ۲۰۱۸

https://www.digikala.com/mag/worldcup/

برنامه بازی‌های گروه B. جمعه ۲۵ خرداد ۹۷. مراکش – ایران. ۱۹:۳۰. پرتغال – اسپانیا. ۲۲:۳۰. چهارشنبه ۳۰ خرداد ۹۷. پرتغالمراکش. ۱۶:۳۰. ایران – اسپانیا. ۲۲:۳۰. دوشنبه ۴ تیر …

مخبر – ۱۳۹۷/۰۲/۱۵ – ساعت و تاریخ بازی ایران در جام جهانی …

www.mokhbernews.ir/Home/…/ساعت-و-تاریخ-بازی-ایران-در-جام-جهانی-فوتبال

برنامه بازی های تیم ملی فوتبال ایران بعد از قرعه کشی جام جهانی روسیه مشخص شد. … ایران در گروه خود با تیم های پرتغال، اسپانیا و مراکش هم گروه است. … ملی پوشان ایران در دومین دیدار ساعت ۲۱:۳۰ روز ۲۰ ژوئن (۳۰ خرداد ۹۷) در ورزشگاه کازان به مصاف تیم ملی … بازی ایران و مراکش در پیاده راه فرهنگی رشت پخش می شود … ایران آنلاین.

مخبر – ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ – تاریخ شروع جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه + زمان …

www.mokhbernews.ir/…/تاریخ-شروع-جام-جهانی-۲۰۱۸-روسیه–زمان-برگزاری-مسابقات…

۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ – تاریخ شروع جام جهانی ۲۰۱۸ برابر با روز پنجشنبه ۲۴ خرداد ۹۷ (۱۴ … تیم ملی ایران در تاریخ های ۲۵ خرداد (مراکش۳۰ خرداد (اسپانیا) و ۴ تیر (پرتغال) . … این مسابقات با بازی روسیه (کشور میزبان) و عربستان سعودی از گروه اول … از شروع مسابقه افتتاحیه مراسمی در ورزشگاه برگزار می شود که دیدن آن …. اقتصاد آنلاین.

نتیجه بازی پرتغال مراکش – جام جهانی روسیه ۲۰۱۸ – …

www.delkhoshi.com › ورزش

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ – مجله اینترنتی دلخوشی: بازی پرتغال مراکش از مسابقات جام جهانی روسیه ۲۰۱۸، روز چهارشنبه ۳۰ خرداد ۹۷ معادل با ۲۰ ژوئن ۲۰۱۸ در ساعت ۱۶:۳۰ به وقت …

دارندگان بلیت جام‌جهانی بدون‌ویزا به روسیه می‌روند – العالم

fa.alalam.ir/news/3604296/دارندگان-بلیت-جام‌جهانی-بدون‌ویزا-به-روسیه-می‌روند

۱۶ خرداد ۱۳۹۷ – ایران در نخستین دیدار خود باید ۱۵ ژوئن (۲۵ خرداد ۹۷) ساعت ۱۸:۳۰ به وقت ایران در ورزشگاه سنت پترزبورگ برابر مراکش، در دومین دیدار در ساعت ۲۱:۳۰ روز ۲۰ ژوئن (۳۰ خرداد ۹۷) در … کریستین رونالدو پرتغالی مدافع عنوان قهرمانی اروپا بازی می کند. … انصراف یک نماینده: با بیت‌المال به تماشای جام جهانی روسیه نمی‌روم …

زمان دقیق و نتایج کامل بازی های تیم ملی ایران در جام جهانی …

namnak.com/تیم-ملی-ایران-در-جام-جهانی.p68887

رتبه: ۳٫۸ – ‏۸ رأی

تیم ملی ایران در جام جهانی و جام جهانی روسیه و ایران و اسپانیا و بازی پرتغال و ایران و … زمان و تاریخ بازی ایران در مقابل تیم ملی مراکش … تاریخ : ۲۰ ژوئن (۳۰ خرداد ۹۷).

پخش زنده مسابقات ایران در جام جهانی در برج میلاد | روابط – …

www.ghatreh.com/news/nn43018889/پخش-زنده-مسابقات-ایران-جام-جهانی-برج-میلاد

۴ روز پیش – جام جهانی ۲۰۱۸| بازی ایران-مراکش در ورزشگاه آزادی پخش نمی شود … به فوتبال بتوانند مسابقات تیم ملی ایران با تیم های مراکش، پرتغال و اسپانیا را … تاریخ پخش این مسابقات جمعه ۲۵ خرداد: ایران – مراکش؛ چهارشنبه ۳۰ خرداد: ایران- اسپانیا و دوشنبه ۴ تیر: ایران- پرتغال است. … روزنامه های ورزشی سه شنبه ۲۹ خرداد ۹۷ …

حضور وزیر ورزش در ورزشگاه سن پترزبورگ + عکس – روزنامه …

https://donya-e-eqtesad.com/…/3400786-حضور-وزیر-ورزش-در-ورزشگاه-سن-پترزبو…

۴ روز پیش – ایران در نخستین دیدار خود امروز (جمعه) ساعت ۱۹:۳۰ به وقت ایران در ورزشگاه سن پترزبورگ برابر مغرب، در دومین دیدار ساعت ۲۱:۳۰ روز ۲۰ ژوئن (۳۰ خرداد ۹۷) در ورزشگاه قازان به … ۹۷) در سارانسک با یاران رونالدو پرتغالی مدافع عنوان قهرمانی اروپا بازی خواهد کرد. … رختکن تیم ملی ایران قبل از بازی با مراکش +عکس …

نتایج قرعه کشی فوتبال جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه – رادیو ورزش

radiovarzesh.ir/NewsDetails/?m=084170&n=162847

۱۱ آذر ۱۳۹۶ – گروه دوم: پرتغال– اسپانیا- ایران- مراکش. تیم ملی کشورمان در … در دومین دیدار ساعت ۲۱:۳۰ روز ۲۰ ژوئن (۳۰ خرداد ۹۷) در کازان به مصاف تیم ملی اسپانیا می‌روند. وآخرین دیدار . در سومین بازی خود ۲۵ ژوئن (۴ تیر ۹۶) در سارانسک به مصاف پرتغال خواهد رفت. گری لینه کر … ‍‍‍پخش مستقیم فوتبال لیگ برتر فوتبال اسپانیا …

خبرهای ورزشی | خبر فارسی

https://khabarfarsi.com/sports

پروین: بازی با مراکش را مثل یک دربی حساس کرده بودند/ کی روش کارش را خیلی . … خبرگزاری میزان- پرسپولیس ۹۷ هنوز هم جوان است، مدافع تیم ملی جام جهانی را از دست داد، شوخی ….. تیم های ملی فوتبال ایران و اسپانیا ساعت ۲۲:۳۰ روز چهارشنبه ۳۰ خرداد در …. برای تماشای بازی تیم های مراکش و پرتغال در روز چهارشنبه به روسیه خواهد رفت.

مسعود سلطانی فر، وزیر ورزش برای تماشای بازی ایران و …

https://www.tarafdari.com/node/999725

۴ روز پیش – مسعود سلطانی فر، وزیر ورزش برای تماشای بازی ایران و مراکش وارد سن پترزبورگ شد … ۲۰۱۸ روسیه، در گروه «B» با اسپانیا، پرتغال و مغرب هم گروه شده است. … مغرب، در دومین دیدار ساعت ۲۱:۳۰ روز ۲۰ ژوئن (۳۰ خرداد ۹۷) در ورزشگاه …

فوتبال ۱۱: نتایج زنده فوتبال ایران و جهان

https://footba11.co/

۲۶, ۲۷, ۲۸, ۲۹, ۳۰, ۳۱, ۱ …. لیگ قهرمانان اروپا – ۲۳ فروردین، ۰۱:۵۳ خلاصه بازی رئال مادرید ۱-۳ یوونتوس; لیگ قهرمانان اروپا – ۲۲ فروردین، ۰۱:۳۷ خلاصه بازی رم ۳-۰ …

وارد نشده: ۹۷

تور روسیه جام جهانی ۲۰۱۸ (بازی ایران – مراکش) , سن …

https://lastsecond.ir › تور ها › تور های اروپا › تور های روسیه › تور های سن پترزبورگ

تور روسیه جام جهانی ۲۰۱۸ (بازی ایران – مراکش) , تور روسیه جام جهانی ۲۰۱۸ … ۲۵ خرداد ۹۷، جمعه. ۲۸ خرداد ۹۷، دوشنبه … فرودگاه مقصد فرودگاه بین المللی امام خمینی; ساعت پرواز ۲۳:۳۰; مدت پرواز ۰۴:۰۰ … تور مسکو + سن پترزبورگ تیر و مرداد ۹۷ …. تور آنتالیا ۳۰ خرداد ۹۷ … ۱۰ مکان رویایی برای تماشای پاییز … رزرواسیون آنلاین هتل …

تور روسیه – جام جهانی ۲۰۱۸ – تماشای بازی های ایران برابر …

idealparvaz.com/tour/تور-روسیه-جام-جهانی-۲۰۱۸/

تور روسیه – جام جهانی ۲۰۱۸ – بازی های ایران و سایر کشورها را از نزدیک تماشا کنید. … ملی‌پوشان ایران در دومین دیدار ساعت ۲۱:۳۰ روز ۲۰ ژوئن (۳۰ خرداد ۹۷) در ورزشگاه …

خرید بلیط جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه توسط Pay98 – درگاه خدمات …

https://pay98.info/blog/خرید-بلیط-جام-جهانی-۲۰۱۸-روسیه/

رتبه: ۴٫۱ – ‏۱۳ رأی

۱۰ بهمن ۱۳۹۶ – پی ۹۸ مکانیزه ترین ارائه دهنده خدمات پرداخت آنلاین، ویژه دانشجویان ، برنامه … بلیط مسابقه مورد نظر خود را خریداری و از تماشای بازی های جام جهانی، لذت ببرید. …. را که با تیم های ملی اسپانیا، پرتغال و مراکش هم گروه شده است را قرار خواهیم داد. … بازی اول در تاریخ ۲۵ خرداد ۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ به وقت تهران / در ورزشگاه سنت …

برنامه کامل دیدارهای تیم ملی فوتبال ایران تا ۴ تیر ۹۶ – سرپوش

www.sarpoosh.com/football/iran…/iran-nationalfootball961106852.html

رتبه: ۳٫۸ – ‏۸ نقد

۲۷ بهمن ۱۳۹۶ – آخرین بازی دوستانه شاگردان کی‌روش، یک هفته پیش از دیدار با مراکش … ایران – اسپانیا/ ۳۰ خرداد ۹۷، کازان … ایران – پرتغال/ ۴ تیر ۹۷، سارانسک.

خرید بلیط جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه در ایران به همراه ارائه قیمت ها

https://superfamilyprotector.com › صفحه اصلی › اخبار

رتبه: ۴٫۳ – ‏۸ رأی

۱۲ آذر ۱۳۹۶ – به این ترتیب به نظر می رسد اگر خواهان تماشای مسابقات فوتبال تیم ملی کشورمان … به همین ترتیب در ادامه با اسپانیا و سپس با پرتغال بازی خواهیم نمود و به این … بازی اول در تاریخ ۲۵ خرداد ۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ به وقت تهران، در ورزشگاه سنت … بین ایران و مراکش; بازی دوم در تاریخ ۳۰ خرداد ۹۷ ساعت ۲۱:۳۰ به وقت تهران، در …

زمان پخش مسابقات ایران در جام جهانی؛ نگاهی به شرایط … – مجله …

https://www.femanom.com/تفریحات-و…/ساعت-پخش-بازی-های-ایران-در-جام-جهانی-روس…

۶ خرداد ۱۳۹۷ – ساعت پخش بازی های ایران در جام جهانی روسیه … بازی اول ایران- مراکش … ملی‌پوشان ایران در دومین دیدار ساعت ۲۱:۳۰ روز ۲۰ ژوئن (۳۰ خرداد ۹۷) در ورزشگاه کازان … به گزارش “ورزش سه”، پرتغال در حالی پا به مسابقات می گذارد که عنوان قهرمان …

شبکه های پخش کننده بازی ایران و اسپانیا چهارشنبه ۳۰ خرداد

zngo.ir/tag/?q=شبکه+های+پخش+کننده+بازی+ایران+و…چهارشنبه+۳۰+خرداد

بازي ايران مراکش در جام جهانی ، راس ساعت ۱۹:۳۰ به وقت ايران در تاریخ ۲۵ خرداد (چهارشنبه) برگزار خواهد شد. … زمان بازي ايران با پرتغال، اسپانیا و مراكش در جام جهاني فوتبال، چه روز و چه ساعتي است؟ … ۲۲ ساعت پیش ورزشی خبر آنلاین کد خبر : ۳۲۷۸۲۲ … چهارشنبه ۳۰ خرداد آخرین مهلت ارزیابی پذیرفته‌شدگان دکتری ۹۷ دانشگاه تهران.

راهنمای سفر به شهرهای میزبان ایران در جام جهانی ۲۰۱۸ – …

https://respina24.com/travel…/راهنمای-سفر-به-شهرهای-میزبان-ایران-در-جام-جهانی-۲۰۱۸

۵ دی ۱۳۹۶ – بازی ایران و مراکش در ورزشگاه سن پترزبورگ، که با شهری که در اون قرار … دومین بازی ایران در جام جهانی ۲۰۱۸ روز ۳۰ خرداد ۹۷ در ورزشگاه کازان آرنا برگزار میشه. … سفر به سارانسک برای تماشای بازی ایران و پرتغال، فرصت خوبیه تا سری هم به … همچنین می تونین با امکان خرید آنلاین تور رسپینا۲۴، تور روسیه بخرین …

جام جهانی روسیه ۲۰۱۸ – مجله گردشگری تیک تریپ

www.blog.tiktrip.com/تور-جام-جهانی-روسیه-۲۰۱۸/

۱۳ دی ۱۳۹۶ – در بازی های جام جهانی روسیه ۲۰۱۸ اعم از هزینه تور جام جهانی روسیه,خرید بلیط جام … این دوره از رقابت ها قرار گرفته است که با کشور های اسپانیا ، پرتغال و مراکش هم گروه شده است . … برای دیدن این بازی ها آژانس های مسافرتی تورهای با مضمون جام جهانی … بازی دوم در تاریخ ۳۰ خرداد ۹۷ ساعت ۲۱:۳۰ به وقت تهران، در ورزشگاه …

جاک جهانی ۲۰۱۸ روسیه | پیام ایران

www.payameiran.com/term%3Avocabulary%5D/جاک-جهانی-۲۰۱۸-روسیه

۲۱ ساعت پیش – بازی‌های تیم ملی را در برج میلاد تماشا کنید … حواشی ایجاد شده درباره پخش مسابقه ایران- مراکش در برج میلاد گفت: پخش اولین بازی تیم ملی کشورمان …

تماشای فوتبال | پیام ایران

www.payameiran.com/term%3Avocabulary%5D/تماشای-فوتبال

۲۲ ساعت پیش – بازی‌های تیم ملی را در برج میلاد تماشا کنید … حواشی ایجاد شده درباره پخش مسابقه ایران- مراکش در برج میلاد گفت: پخش اولین بازی تیم ملی کشورمان …

قرعه کشی جام جهانی روسیه ۲۰۱۸ – زنده :: ورزش سه

www.varzesh3.com/news/1477907/قرعه-کشی-جام-جهانی-روسیه-۲۰۱۸-زنده

۱۰ آذر ۱۳۹۶ – اسپانیا- پرتغال و مراکش رو در روی شاگردان کی روش؛ … بازیکنان ایران در دومین دیدار ساعت ۲۱:۳۰ روز ۲۰ ژوئن (۳۰ خرداد ۹۷) در کازان به مصاف تیم ملی …

“بهار فوتبالی” همزمان با مسابقات جام جهانی – منطقه ۳ – شهرداری …

zone3.mashhad.ir/news/5665962-1397-03-20.html

۲۱ خرداد ۱۳۹۷ – همچنین ۲۶ خرداد بازی تیم های ملی آرژانتین و سوئد در ساعت ۱۷:۳۰، ۲۷ و ۲۸ خرداد … ای که در بوستان بهار پخش زنده خواهد داشت دیدار تیم های ملی ایران و پرتقال خواهد … ۲۵ خرداد ۹۷, ۱۹:۳۰, ایران-مراکش۳۰ خرداد ۹۷, ۲۱:۳۰, ایران – اسپانیا.

جام جهانی ۲۰۱۸|وزیر ورزش برای تماشای بازی ایران وارد سن …

https://www.tasnimnews.com › ورزشی › فوتبال ایران

۵ روز پیش – مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان به منظور تماشای نخستین بازی تیم ملّی … روسیه که قرار است امروز جمعه به مصاف مراکش برود، وارد شهر سن پترزبورگ شد. … جهانی ۲۰۱۸ روسیه، در گروه «B» با اسپانیا، پرتغال و مغرب هم گروه شده است. … مغرب، در دومین دیدار ساعت ۲۱:۳۰ روز ۲۰ ژوئن (۳۰ خرداد ۹۷) در ورزشگاه قازان به …

سپهر نما – سپهرنما خرید بلیط هواپیما ارزان ، بلیط ارزان …

https://www.sepehrnama.com/…/خرید-بلیط-هواپیما-جام-جهانی-۲۰۱۸-روسیه—سپهر-نم…

اگر بخواهید برای دیدن هر سه بازی ایران با مراکش، اسپانیا و پرتغال برنامه ریزی … به جام جهانی روسیه نیز از طریق این وب سایت آنلاین در ۲۴ ساعته شبانه روز اقدام نمایید. … ۲۵ خرداد ۹۷ مطابق با ۱۵ جون ۲۰۱۸ ایران مراکش در سنت پترزبورگ; ۳۰ خرداد ۹۷ …

جعبه: سرویس اشتراک ویدئو

https://jabeh.com/

ویدیوی اختصاصی از لحظه گل بازی ایران. … جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه. پنجشنبه ۲۴ خرداد. روسیه. ۵ – ۰٫ عربستان. جمعه ۲۵ خرداد. مصر. ۱۶:۳۰. اروگوئه. مراکش … ۲۲:۳۰. مصر. چهارشنبه ۳۰ خرداد. پرتقال …. پخش زنده بازی اسپانیا پرتغال ( ترکیب بازی ). ۲۵ خرداد ۹۷ … مراسم افتتاحیه جام جهانی روسیه-جزئیات پخش آنلاین. … ۰۸ خرداد ۹۷. ۳,۱۳۵٫

بازی فوتبال ایران و اسپانیا از سینما دریای آستارا پخش می …

https://tnews.ir/news/5aa6113400415.html

۷ ساعت پیش – بازی فوتبال ایران و اسپانیا از سینما دریای آستارا پخش می شود … در این رقابت ها در گروه «B» با اسپانیا، پرتغال و مراکش هم گروه شده است. … ملی پوشان ایران در دومین دیدار خود ساعت ۲

رئیس جمهور در حال تماشای بازی ایران-مراکش/روحانی: بچه ها …

iran-iasp2015.ir/رئیس-جمهور-در-حال-تماشای-بازی-ایران-مرا/

۴ روز پیش – حال با گذشت حدود ۴۰ ساعت از این اتفاق، ۱۴ هزار بلیت آنلاین و هزار بلیت غیر … تیم ملی ایران جمعه شب در دقیقه ۹۵ بازی در مقابل تیم مغرب به پیروزی شیرین … در گروه ۲ این رقابت ها با تیم های ملی مراکش، اسپانیا و پرتغال هم گروه شده است. …. تیم ملی کشورمان در دومین دیدار ساعت ۲۱:۳۰ روز ۲۰ ژوئن (۳۰ خرداد ۹۷) در …

قوانین و دستورالعمل های مهم فیفا در موردمسابقات جام جهانی …

https://www.farspay.com/Blog/post/2018/02/05/2018

۱۶ بهمن ۱۳۹۶ – تبادلات آنلاین … تیم های مختلف از طریق تلویزیون ها و نرم افزارهای پخش زنده مسابقات جام جهانی، … به همین ترتیب در ادامه با اسپانیا و سپس با پرتغال بازی خواهیم نمود و به … بازی اول در تاریخ ۲۵ خرداد ۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ به وقت تهران، در ورزشگاه … ایران و مراکش; بازی دوم در تاریخ ۳۰ خرداد ۹۷ ساعت ۲۱:۳۰ به وقت تهران، در …

وزیر ورزش برای تماشای بازی ایران وارد سن پترزبورگ شد | …

khabarone.ir/news/…/وزیر-ورزش-برای-تماشای-بازی-ایران-وارد-سن-پترزبورگ-شد

۴ روز پیش – مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان به منظور تماشای نخستین بازی تیم ملّی … روسیه که قرار است امروز جمعه به مصاف مراکش برود، وارد شهر سن پترزبورگ شد. … جهانی ۲۰۱۸ روسیه، در گروه «B» با اسپانیا، پرتغال و مغرب هم گروه شده است. … مغرب، در دومین دیدار ساعت ۲۱:۳۰ روز ۲۰ ژوئن (۳۰ خرداد ۹۷) در ورزشگاه قازان به …

تیم ملی وارد روسیه شد/ خوش آمدگویی فیفا و وزیر ورزش … – …

www.ion.ir/News/368078.html

۱۵ خرداد ۱۳۹۷ – … کادر و بازیکنان پرچم کشورهای ایران، اسپانیا، پرتغال، مراکش، روسیه (میزبان) و … ایران در اولین دیدار خود باید ۱۵ ژوئن (۲۵ خرداد ۹۷) ساعت ۱۸:۳۰ به وقت ایران در … برابر مراکش، در دومین دیدار در ساعت ۲۱:۳۰ روز ۲۰ ژوئن (۳۰ خرداد ۹۷) در … سومین بازی گروهی خود در ساعت ۲۱:۳۰ روز ۲۵ ژوئن (۴ تیر ۹۷) در سارانسک با …

دانلود مراسم قرعه کشی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه بدون سانسور + …

www.sabzpendar.com/ghorekeshi-jamjahani-2018-russia-mosco-bedoon-sansor-zende/

دانلود مراسم قرعه کشی جام جهانی ۲۰۱۸ بدون سانسور+ تاریخ بازی های ایران در جام جهانی ۲۰۱۸ نتایج … تیم ملی کشورمان در گروه دوم قرار گرفته و به ترتیب برابر مراکش، اسپانیا و پرتغال به میدان خواهد رفت. … بازیکنان ایران در دومین دیدار ساعت ۲۱:۳۰ روز ۲۰ ژوئن (۳۰ خرداد ۹۷) … پخش آنلاین مراسم قرعه کشی جام جهانی ۲۰۱۸ بدون سانسور.

بازی فوتبال ایران و اسپانیا از سینما دریای آستارا پخش می …

https://sport.diba.today/38776

۱۰ ساعت پیش – بازی فوتبال ایران و اسپانیا از سینما دریای آستارا پخش می شود … حاضر در این رقابت ها در گروه «B» با اسپانیا، پرتغال و مراکش هم گروه شده است. … دومین دیدار خود ساعت ۲۲:۳۰ روز ۲۰ ژوئن (۳۰ خرداد ۹۷)در ورزشگاه کازان به مصاف تیم ملی …

اخبار ورزشی ؛ کلیپ اخبار ورزشی ۱۸:۳۰ شبکه سه، چهارشنبه …

parsfootball.com › چند رسانه ای › گالری فیلم › گالری فیلم شبکه ۳

۶ روز پیش – کلیپ اخبار ورزشی ۱۸:۳۰ شبکه سه، چهارشنبه ۲۳ خرداد ۹۷ که از مهم ترین … خانه چند رسانه ای گالری فیلم گالری فیلم شبکه ۳ آخرین خبرها از تیم ملی فوتبال در آستانه ی بازی های جام جهانی! … پارس فوتبال شما را به تماشای این کلیپ دعوت می کند. …. تصاویری دیدنی از انفجار استودیو خندوانه هنگام گل ایران به مراکش.

محمد صلاح از آمادگی کامل خود خبر داد – تیترشهر

titreshahr.com/fa/news/72758/محمد-صلاح-از-آمادگی-کامل-خود-خبر-داد

۳ ساعت پیش – «محمد صلاح» مهاجم گلزن تیم ملی فوتبال مصر که بازی نخست مرحله … در این رقابت ها در گروه «B» با اسپانیا، پرتغال و مغرب هم گروه شده است. … تیم ملی کشورمان در دومین دیدار ساعت ۲۱:۳۰ روز ۲۰ ژوئن (۳۰ خرداد ۹۷) …. یک روز قبل از بازی با مراکش در سن پترزبورگ · تماشای خانوادگی بازی های جام جهانی در ورزشگاه آزادی …

‘آشیل’ پیروزی ایران مقابل مغرب را پیشگویی کرد – ایمان نیوز

www.imannews.com › ورزش

۴ روز پیش – روزنامه راسیسکایا گازتا ارگان دولت روسیه امروز در بخش اخبار آنلاین پایگاه … ۳۲ تیم حاضر در این رقابت ها در گروه «B» با اسپانیا، پرتغال و مغرب هم گروه شده است. … برابر مغرب، در دومین دیدار ساعت ۲۱:۳۰ روز ۲۰ ژوئن (۳۰ خرداد ۹۷) در ورزشگاه قازان … تیم ملی کشورمان برای انجام نخستین بازی روز چهارشنبه راهی سن …

فوتبال تهران – پرسپولیس نیوز

perspolisnews.com/category/iran/tehran/

ت۲۲ خرداد ۱۳۹۷ ساعت: ۲۳:۴۲ سرویس: اخبار استقلال, فوتبال تهران … تهران به هیچ عنوان تمایل ندارد در تیم‌های ایرانی بازی کند و به دنبال حضور در لیگی اروپایی است.

Likes0Dislikes0
نظرات و ارسال نظر