جام جهانی 2018پنج شنبه ۱ فروردین ۱۳۹۸

پخش آنلاین بازی ایران مراکش جمعه 25 خرداد ۱۳۹۷ - جام جهانی روسیه 2018

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.

پخش آنلاین بازی ایران مراکش جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷

جام جهانی روسیه 2018

پخش آنلاین بازی ایران مراکش جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷

برنامه کامل بازی‌های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه که از ۲۴ خردادماه تا ۲۴ تیرماه ۹۷ در ۱۱ شهر این کشور برگزار می‌شود

جام جهانی ۲۰۱۸ با حضور ۳۲ تیم از ۱۴ ژوئن تا ۱۵ جولای برگزار خواهد شد و تیم ملی ایران در گروه B مسابقات با اسپانیا، پرتغال و مراکش دیدار خواهد کرد.

گروه بندی کامل جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه به شرح زیر است:

گروه A: روسیه، عربستان، مصر ،اروگوئه

گروه B: پرتغال، اسپانیا،  مراکش ،ایران

گروه C: فرانسه، استرالیا ،پرو، دانمارک

گروه D: آرژانتین، ایسلند،کروواسی، نیجریه

گروه  E :  برزیل، سوئیس، کاستاریکا،  صربستان

گروه F:  آلمان ، مکزیک، سوئد، کره‌جنوبی

گروه G:  بلژیک،  پاناما  ،تونس  ،انگلیس

گروه H: لهستان، سنگال ،کلمبیا، ژاپن

برنامه کامل بازی‌های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه که از ۲۴ خردادماه تا ۲۴ تیرماه ۹۷ در ۱۱ شهر این کشور برگزار می‌شود، به شرح زیر است:

دیدارهای مرحله گروهی

گروه A: روسیه، اروگوئه، مصر، عربستان

تاریخ و ساعت
۲۴ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ روسیه عربستان
۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ مصر اروگوئه
۲۹ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ روسیه مصر
۳۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ اروگوئه عربستان
۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ اروگوئه روسیه
۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ عربستان مصر

گروه B: اسپانیا، پرتغال، ایران، مراکش

تاریخ و ساعت
۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ ایران مراکش
۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ اسپانیا پرتغال
۳۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ پرتغال مراکش
۳۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ ایران اسپانیا
۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ ایران  پرتغال
۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ مراکش اسپانیا

گروه C: فرانسه، پرو، دانمارک، استرالیا

 تاریخ و ساعت
۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۳۰ فرانسه استرالیا
۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۳۰ پرو دانمارک
۳۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ فرانسه پرو
۳۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ استرالیا دانمارک
۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ دانمارک فرانسه
۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ استرالیا پرو

گروه D: آرژانتین، ایسلند، کرواسی، نیجریه

تاریخ و ساعت
۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۳۰ آرژانتین ایسلند
۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۳:۳۰ کرواسی نیجریه
۳۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ آرژانتین کرواسی
۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ ایسلند نیجریه
۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ آرژانتین نیجریه
۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ کرواسی ایسلند

گروه E: برزیل، کاستاریکا، سوئیس، صربستان

تاریخ و ساعت
۲۷ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ کاستاریکا صربستان
۲۷ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ برزیل سوئیس
۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ برزیل کاستاریکا
۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ سوئیس صربستان
۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ صربستان برزیل
۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ سوئیس کاستاریکا

گروه F: آلمان، مکزیک، سوئد، کره جنوبی

تاریخ و ساعت
۲۷ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ آلمان مکزیک
۲۸ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ سوئد کره جنوبی
۲ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ آلمان سوئد
۲ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ کره جنوبی مکزیک
۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ کره جنوبی آلمان
۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ مکزیک سوئد

گروه G: بلژیک، پاناما، تونس، انگلیس

تاریخ و ساعت
۲۸ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ بلژیک پاناما
۲۸ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ انگلیس تونس
۲ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ بلژیک تونس
۳ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ انگلیس پاناما
۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ انگلیس بلژیک
۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ پاناما تونس

گروه H: لهستان، سنگال، کلمبیا، ژاپن

 تاریخ و ساعت
۲۹ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ لهستان سنگال
۲۹ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ کلمبیا ژاپن
۳ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ ژاپن سنگال
۳ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ لهستان کلمبیا
۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ ژاپن لهستان
۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ کلمبیا سنگال

دیدار مرحله یک هشتم نهایی
بازی چهل‌ونهم، ۳۰ ژوئن ۲۰۱۸ (۹ تیرماه ۹۷) A1 – B2، ورزشگاه فیشت – ساعت ۲۲:۳۰
بازی پنجاهم، ۳۰ ژوئن ۲۰۱۸ (۹ تیرماه ۹۷) C1 – D2، ورزشگاه کازان آره‌نا – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌ویکم، اول جولای ۲۰۱۸ (۱۰ تیرماه ۹۷) B1 – A2، ورزشگاه لوژنیکی – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌ودوم، اول جولای ۲۰۱۸ (۱۰ تیرماه ۹۷) D1 – C2، ورزشگاه نیژنی نووگورود – ساعت ۲۲:۳۰
بازی پنجاه‌وسوم، ۲ جولای ۲۰۱۸ (۱۱ تیرماه ۹۷) E1 – F2، ورزشگاه سامارا آره‌نا – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌وچهارم، ۲ جولای ۲۰۱۸ (۱۱ تیرماه ۹۷) G1 – H2، ورزشگاه روستوف آره‌نا – ساعت ۲۲:۳۰
بازی پنجاه‌وپنجم، ۳ جولای ۲۰۱۸ (۱۲ تیرماه ۹۷) F1 – E2، ورزشگاه سن پترزبورگ – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌وششم، ۳ جولای ۲۰۱۸ (۱۲ تیرماه ۹۷) G2 – H1، ورزشگاه اتکریتیه آره‌نا (اسپارتاک) – ساعت ۲۲:۳۰

دیدار مرحله یک چهارم نهایی
بازی پنجاه‌وهفتم، ۶ جولای ۲۰۱۸ (۱۵ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۴۹ – برنده بازی ۵۰، ورزشگاه نیژنی نووگورود – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌وهشتم، ۶ جولای ۲۰۱۸ (۱۵ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۳ – برنده بازی ۵۴، ورزشگاه کازان آره‌نا – ساعت ۲۲:۳۰
بازی پنجاه‌ونهم، ۷ جولای ۲۰۱۸ (۱۶ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۱ – برنده بازی ۵۲، ورزشگاه فیشت – ساعت ۲۲:۳۰
بازی شصتم، ۷ جولای ۲۰۱۸ (۱۶ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۵ – برنده بازی ۵۶، ورزشگاه سامارا آره‌نا – ساعت ۱۸:۳۰

دیدار نیمه نهایی
بازی شصت‌ویکم، ۱۰ جولای ۲۰۱۸ (۱۹ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۷ – برنده بازی ۵۸، ورزشگاه سن پترزبورگ – ساعت ۲۲:۳۰
بازی شصت‌ودوم، ۱۱ جولای ۲۰۱۸ (۲۰ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۹ – برنده بازی ۶۰، ورزشگاه لوژنیکی – ساعت ۲۲:۳۰

دیدار رده‌بندی
بازی شصت‌وسوم، ۱۴ جولای ۲۰۱۸ (۲۳ تیرماه ۹۷) بازنده بازی ۶۱ – بازنده بازی ۶۲، ورزشگاه سن پترزبورگ – ساعت ۱۸:۳۰

دیدار فینال
بازی شصت‌وچهارم، ۱۵ جولای (۲۴ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۶۱ – برنده بازی ۶۲، ورزشگاه لوژنیکی – ساعت ۱۹:۳۰

 

پخش آنلاین بازی ایران و مراکش ۲۰ خرداد ۹۷ | پست اسکای

postsky.ir › گوناگون › پخش آنلاین بازی ایران و مراکش ۲۰ خرداد ۹۷

۷ ساعت پیش – پخش آنلاین بازی ایران و مراکش ۲۰ خرداد ۹۷ بدون قطع شدن , پخش زنده بازی ایران و مراکشبازی اول: ایران – مراکشدر سن پترزبورگ ، ۲۵ خرداد ۱۳۹۷.

پیش بازی مراکش – ایران | جام جهانی بین المللی – فوتبال ۱۱

https://footba11.co › بین المللی › جام جهانی

تورنومنت بین المللی – جام جهانی; فصل ۲۰۱۸; گروه/مرحله گروه B – هفته ۱; شروع بازی ۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰; محل برگزاری بازی روسیه، سن پترزبورگ; استادیوم …

وارد نشده: پخش

برنامه کامل بازی های تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه | …

https://footba11.co › اخبار › ایران

۱۰ آذر ۱۳۹۶ – ایران در چهارمین بازی جام جهانی، روز ۲۵ خرداد ۱۳۹۷، در ورزشگاه کرستوفسکی سنت پنترزبرگ به مصاف مراکش می رود. این بازی ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه …

برنامه کامل دیدارهای جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه به وقت ایران – ایسنا

https://www.isna.ir/news/…/برنامه-کامل-دیدارهای-جام-جهانی-۲۰۱۸-روسیه-به-وقت-ایران

۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ – جام جهانی قرار است از ۲۴ خرداد با بازی افتتاحیه روسیه و عربستان آغاز شود. … ۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰/ ایرانمراکش ورزشگاه سن پترزبورگ.

سایت شبکه ورزش – ایران در گروه مرگ با پرتغال ، اسپانیا و …

varzeshtv.ir/detail/8824

۱۰ آذر ۱۳۹۶ – تیم فوتبال ایران در نخستین دیدار خود درجام جهانی ۲۰۱۸ روسیه به مصاف مراکش خواهد … بازی اول: ایرانمراکش در سن پترزبورگ ، ۲۵ خرداد ۱۳۹۷.

لیگ ملت‌های والیبال – شبکه ورزش

varzeshtv.ir/detail/11270

پخش زنده هم اکنون: دوچرخه سواری/زنده (رقابت های لیگ دوچرخه سواری کشور) … کی‌روش: بازی ایران اسپانیا فوتبال است، نه بسکتبال/ برنامه خاصی برای مهار رونالدو و اینیستا نداریم/ ایران و … تاريخ انتشار: ۰۸:۱۴ – ۱۳۹۷ دوشنبه ۲۱ خردادجمعه چهارم خرداد: استرالیا ۱ – ژاپن ۳ / فرانسه ۳ – ایران ۱ … جمعه ۲۵ خرداد : لهستان – صربستان.

۹۰tv.ir | وبسایت رسمی برنامه ۹۰ – برنامه کامل بازی های تیم …

۹۰tv.ir/news/428836/برنامه-کامل-بازی-های-تیم-ملی-ایران-در-جام-جهانی-۲۰۱۸-روسیه

۱۰ آذر ۱۳۹۶ – ایران در چهارمین بازی جام جهانی، روز ۲۵ خرداد ۱۳۹۷، در ورزشگاه کرستوفسکی سنت پنترزبرگ به مصاف مراکش می رود. این بازی ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه به …

زمان بازي ايران با پرتغال، اسپانیا و مراكش در جام جهاني …

www.entekhab.ir › ورزش › فوتبال

ملی‌پوشان ایران در دومین دیدار ساعت ٢١:۳۰ روز ۲۰ ژوئن (۳۰ خرداد) در ورزشگاه کازان به مصاف تیم ملی اسپانیا می‌رود و در نهایت ایران در … تاریخ انتشار: ۰۳ : ۲۳ – ۱۸ خرداد ۱۳۹۷بازی ایران مراکش در جام جهانی ، راس ساعت ۱۹:۳۰ به وقت ایران در تاریخ ۲۵ خرداد (جمعه) برگزار خواهد شد. ….. سفر چند هزار کیلومتری لک لک عاشق برای دیدن دوستش!

وارد نشده: آنلاین

برنامه دیدارهای ایران در جام جهانی ۲۰۱۸ | طرفداری

https://www.tarafdari.com/خبر/۸۵۵۲۰۷/برنامه-دیدارهای-ایران-در-جام-جهانی-۲۰۱۸

۱۰ آذر ۱۳۹۶ – برنامه بازی های تیم ملی کشورمان در جام جهانی ۲۰۱۸ مشخص شد. … ایرانمراکش, جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷, ۱۸:۳۰, استادیوم کرستوفسکی (سن پترزبورگ).

وارد نشده: پخش

قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۱۸ فوتبال| ایران در گروه مرگ با …

https://www.tasnimnews.com › ورزشی › فوتبال ایران

۱۰ آذر ۱۳۹۶ – یک و نیم میلیون توریست سال آینده برای تماشای فوتبال به روسیه می‌آیند. … بازی چهارم، ۱۵ ژوئن ۲۰۱۸ (۲۵ خرداد ماه ۹۷) مراکش ایران، ساعت ۱۹:۳۰، ..

برنامه کامل مسابقات جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه +ساعت به وقت …

https://www.mashreghnews.ir/…/برنامه-کامل-مسابقات-جام-جهانی-۲۰۱۸-روسیه-ساعت-به…

تیم ملی ایران در اولین دیدار خود روز ۲۵ خرداد مقابل مراکش قرار خواهد گرفت. … تماشای خانوادگی جام جهانی در استادیوم آزادی … برنامه کامل بازی‌های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه که از ۲۴ خردادماه تا ۲۴ تیرماه ۹۷ در ۱۱ شهر این کشور برگزار … ۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰, اسپانیا, پرتغال …. دوستان کسی میدونه مراسم افتتاحیه و چطور میشه انلاین دید؟

برنامه بازی های جام جهانی ۲۰۱۸ | تاریخ و ساعت پخش فوتبال …

parsino.com › اخبار › ورزشی

ایران در گروه ب با تیم های اسپانیا ، پرتقال و مراکش هم گروه شده که به نظر اکثر کارشناسان در گروه مرگ این … سوت آغاز جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه در روز پنج شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷ و در ساعت ۱۹:۳۰ با دیدار بین تیم های روسیه و عربستان ، زده خواهد شد. … ۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰, مصر, اروگوئه …. پارسی نو · تماس با ما · عکس · فال حافظ آنلاین.

شبیه سازی بازی ایران مراکش در PES 2018 | ورزش ۱۱

ویدئو برای پخش آنلاین بازی ایران مراکش جمعه 25 خرداد ۱۳۹۷▶ ۱۷:۲۷
www.varzesh11.com/fa/…بازی_ایران_مراکش_در…/۱۲۱۳۰۹۱۰۷
۶ خرداد ۱۳۹۷

آخرین ویدئوهای ایران. ۰۲:۱۷ -. یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷. فصل داغ فوتبال؛ نحوه‌ی انتخاب گزارشگر جام جهانی · ۰۲:۰۰ -. شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷.

ایرانی‌ها برای‌ تماشای بازی‌های جام جهانی در روسیه چقدر باید …

fa.euronews.com › اخبار › جهان

۲۷ دی ۱۳۹۶ – ایران در روز ۲۵ خرداد ۱۳۹۷، در ورزشگاه کرستوفسکی سن‌پترزبورگ به مصاف مراکش می رود. این بازی ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه به وقت تهران انجام می شود.

سازمان لیگ فوتبال ایران

https://iranleague.ir/

۲۹خبرنگار و عکاس ایرانی با هدیه ویژه برای مراکش راهی جام جهانی شدند · فراخوان عمومی برای … گزارش تصویری – ساعت ۲۱:۵۸ پنج شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷. جلسه مشترک … ورزشگاه پر از تماشاگر در بازی پرسپولیس ایران و الجزیره امارات …. جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷ …

وارد نشده: پخشآنلاین

تیم ملی فوتبال ایران با اسپانیا، پرتغال و مراکش همگروه شد …

https://www.mehrnews.com/…/تیم-ملی-فوتبال-ایران-با-اسپانیا-پرتغال-و-مراکش-هم…

۱۰ آذر ۱۳۹۶ – براین اساس تیم ملی فوتبال ایران در یک گروه سخت قرار گرفت. … بازی چهارم، ۱۵ ژوئن ۲۰۱۸ (۲۵ خردادماه ۹۷) مراکشایران، ورزشگاه سن پترزبورگ

وارد نشده: پخش

دانلود بازی اسپانیا و پرتغال جمعه ۲۵ خرداد ۹۷ – جام جهانی …

www.worldcuprussia2018.irMovie

۲ روز پیش – دانلود بازی اسپانیا و پرتغال جمعه ۲۵ خرداد ۹۷ دانلود بازی اسپانیا و پرتغال جمعه ۲۵ خرداد ۹۷ … جمعه, ۲۵ خرداد ۱۳۹۷٫ مراکش, -, ایران, ۱۹:۳۰٫ پرتغال, -, اسپانیا, ۲۲:۳۰٫ چهارشنبه, ۳۰ خرداد ۱۳۹۷٫ …. کانالهای پخش زنده افتتاحیه جام جهانی ۲۰۱۸ + تاریخ و ساعت | … …. جدول و نتایج لیگ برتر (جام خلیج فارس) ۹۶ – ۹۷ | امروز آنلاین.

جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه همراه با الی گشت

https://www.eligasht.com/Blog/جام-جهانی-۲۰۱۸-روسیه-همراه-با-الی-گشت/

۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ – جایی که باید در اولین دیدار خود به مصاف مراکش برود. … ایران در اولین بازی خود در جام جهانی، در روز ۲۵ خرداد ۱۳۹۷، در ورزشگاه کرستوفسکی … و قصد برنامه ریزی برای سفر به روسیه برای تماشای این بازی ها را دارید، الی گشت با تور …. به صورت آنلاین می کوشد تا به عنوان معتبرترین شرکت گردشگری در ایران، تجربه …

فروشگاه آنلاین بیمه ماهان | خرید اینترنتی بیمه در کمتر از ۵ …

https://bimemahan.com/articles/43/شمارش-معکوس-تا-جام-جهانی-۲۰۱۸-در-روسیه

۲۱ اسفند ۱۳۹۶ – با نزدیک شدن به مسابقات جام جهانی ۲۰۱۸ در روسیه بازی های ایران در جام جهانی فرصت بی نظیری برای شما خواهد بود تا هم از تماشای فوتبال لذت ببرید و هم به گشت و … بازی. تاریخ. ساعت. شهر. ورزشگاه. ایرانمراکش. ۱۳۹۷/۰۳/۲۵. ۱۸:۳۰.

گزارش مراسم قرعه کشی جام جهانی روسیه – BBC Persian

www.bbc.com/persian/live/sport-42195451

۱۰ آذر ۱۳۹۶ – ایران که در سید ۳ بود، با تیم‌های پرتغال، اسپانیا و مراکش در گروه ب … ملی فوتبال ایران در نخستین بازی خود در روز ۲۵ خرداد ۱۳۹۷ در مقابل مراکش در …

پردیس سینمایی کورش با ۴۰ درصد تخفیف در تهران | تخفیفان

takhfifan.com › تهران › هنر و تئاتر › سینما

تماشای بازی فوتبال ایران و مراکش در پرده بزرگ پردیس سینمایی کورش با ۴۰% … ۲۵ خرداد ۱۳۹۷، در شهر سن پترزبورگ، ورزشگاه کرستوفسکی میزبان جدال یوزهای …

ایران، اسپانیا، پرتغال و مراکش در گروه مرگ/ عربستان حریف …

fararu.com/…/ایران-اسپانیا-پرتغال-و-مراکش-در-گروه-مرگ-عربستان-حریف-روسیه-د…

۱۱ آذر ۱۳۹۶ – ایران در گروه B و با پرتغال، اسپانیا و مراکش همگروه شد. …. بازی چهارم، ۱۵ ژوئن ۲۰۱۸ (۲۵ خردادماه ۹۷) مراکشایران، ورزشگاه سن پترزبورگ …. من امیدوارم کسانی که برای دیدن بازی‌های جام جهانی به مسکو می‌آیند از دیدن این رویداد لذت …

برنامه بازیهای جهانی ۲۰۱۸ روسیه +ساعت و تاریخ بازی های …

saten.ir › آخرین اخبار

جدول بازیهای جام جهانی ۲۰۱۸ ، برنامه بازی های جام جهانی ۲۰۱۸ ،تاریخ بازیهای ایران در جام … بازی چهارم, ۱۵ ژوئن ۲۰۱۸ (۲۵ خردادماه ۹۷, مراکشایران, ورزشگاه سن پترزبورگ.

پخش مستقیم بازی ایران و مراکش » IRAN.CA

https://iran.ca/en/events/ontario/toronto/food…/پخش-مستقیم-بازی-ایران-و-مراکش/

June 15, 2018 10:30 am|O’Grady’s Tap & Grill171 College St, Toronto, Ontario … دانشگاه تورنتو شما را به تماشای بازی جام‌جهانی فوتبال ایران و مراکش دعوت میکند.

خرداد ۲۵, جمعه
پخش مستقیم بازی ایران و مراکش

فوتبال ایران – آی اسپورت

isport.ir/fa/category/iran

آن هم در گروهی که به جز ایران و مراکش، تیم‌هایی مثل اسپانیا و پرتغال هم حضور دارند. … فوتبال ایران سه شنبه، ۲۲ خرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۱۵ … آیا آغاز به کار تلویزیون‌های اینترنتی، انحصار صداوسیما را در پخش مستقیم مسابقات ….. نخستین و احتمالا حساس‌ترین بازی. … دو مربی مسیر متفاوتی را برای آماده‌سازی انتخاب کردند، ولی عصر جمعه به هم …

نتیجه بازی مراکش ایران – جام جهانی روسیه ۲۰۱۸ – Delkhoshi.com

www.delkhoshi.com › ورزش

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ – … روز جمعه ۲۵ خرداد ۹۷ معادل با ۱۵ ژوئن ۲۰۱۸ در ساعت ۱۹:۳۰ به وقت ایران، در ورزشگاه سن پترزبورگ برگزار خواهد شد. نتیجه بازی مراکش ایران ، روز ۲۵ خرداد در همین صفحه اعلام خواهد شد. … برای مشاهده زمانبندی دقیق بازی های جام جهانی روسیه ۲۰۱۸ … جهانیجام جهانی ۲۰۱۸جام جهانی روسیهزمان پخش بازی مراکش ایرانزمانبندی …

برنامه کامل جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه – گروه‌ها و روز و ساعت بازی‌ها …

www.1pezeshk.com/archives/2018/04/2018-fifa-world-cup.html

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ – گروه‌بندی، برنامه کامل، روز و ساعت‌های بازی‌های جام‌جهانی ۲۰۱۸ روسیه (ساعت‌ها به وقت تهران) … ۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰, ایران, مراکش. ۲۵ خرداد ۱۳۹۷ …

برنامه بازی های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه | تاریخ دقیق، ساعت و …

www.coca.ir/برنامه-بازی-های-جام-جهانی-۲۰۱۸-روسیه/

گروه B : اسپانیا، پرتغال، ایران، مراکش. تاریخ و ساعت. ۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰, ایران, مراکش … ۶ جولای ۲۰۱۸ (۱۵ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۴۹ – برنده بازی ۵۰، ورزشگاه نیژنی نووگورود … پخش زنده و آنلاین بازی ها و مسابقات جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه …

تاریخ و ساعت بازی های ایران در جام جهانی روسیه ۲۰۱۸ – نمناک

namnak.com/جام-جهانی-روسیه.p67747

رتبه: ۵ – ‏۷ رأی

۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ – جام جهانی روسیه و برنامه بازی های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه و برنامه دیدار های جام جهانی … ۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰/ ایرانمراکش ورزشگاه سن پترزبورگ

گروه‌بندی و برنامه دور مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه – Pars TV

https://parstv.tv/گروه‌بندی-و-برنامه-دور-مقدماتی-جام-جه/

۱۱ آذر ۱۳۹۶ – ایران که در سید ۳ بود، با تیم‌های پرتغال، اسپانیا و مراکش در گروه B … ملی فوتبال ایران در نخستین بازی خود در روز ۲۵ خرداد ۱۳۹۷ در مقابل مراکش در 

جدول پخش مسابقات ورزشی

www.bartarinha.ir/fa/news/200/جدول-پخش-مسابقات-ورزشی

۷ فروردین ۱۳۹۵ – جدول پخش مسابقات ورزشی از تلویزیون. … پنجشنبه ۲۴ خرداد. جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه: روسیه – … جمعه ۲۵ خرداد … جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه: ایرانمراکش

ابراهیمی: بازی با مراکش کلیدی است – یک ورزش

https://1varzesh.com/football/international/fifaworldcup/russia2018/news/…/375213

۲ روز پیش – هافبک تیم ملی فوتبال کشورمان معتقد است تا زمان بازی برابر مراکش باید از … این دیگر مسئله پنهانی نیست که بازی با مراکش برای ایران کلیدی خواهد بود. … جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷ …. ۰۳/۲۰ تجمع هواداران برای تماشای رونالدو + تصاویر.

کامل‌ترین برنامه و زمانبندی رقابت‌های جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸ …

https://www.yjc.ir › ورزشی › جام جهانی ۲۰۱۸

۲ روز پیش – برنامه کامل بازی های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه به شرح زیر است: کامل‌ترین … ۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰/ ایرانمراکش ورزشگاه سن پترزبورگ. ۲۵ خرداد …

جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸ – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

https://fa.wikipedia.org/wiki/جام_جهانی_فوتبال_۲۰۱۸

مجموع بازی‌های این تورنمنت ۶۴ مسابقه می‌باشد که در ۱۲ ورزشگاه و ۱۱ شهر برگزار خواهد شد. دیدار فینال این ….. نخستین مسابقه در تاریخ ۱۵ ژوئن ۲۰۱۸ برگزار خواهد شد.

پخش ۵۶ مسابقه جام جهانی در شبکه سه سیما – پارس نیوز

https://www.parsnews.com/بخش…/۵۱۳۷۷۳-پخش-مسابقه-جام-جهانی-در-شبکه-سه-سیما

۱۶ ساعت پیش – ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ – ۱۲:۰۷ … پخش زنده مسابقات فوتبال جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه از روز پنج‌شنبه ۲۴ خرداد ماه با … حال و هوای روسیه با محمدحسین میثاقی، گزارش از خرید بلیط بازی‌های ایران توسط هواداران … اولین دیدار ایران با تیم مراکش است که روز جمعه ۲۵ خرداد، ساعت ۱۹:۳۰ به روی آنتن خواهد رفت. … زولا تنها بازی آنلاین جنگی ایران.

تاریخ دقیق بازی اول ایران در جام جهانی ۲۰۱۸ مقابل مراکش – مجله …

koolakmag.ir › اخبار داغ

۱۱ آذر ۱۳۹۶ – این بازی در تاریخ ۱۵ ژوئن ۲۰۱۸ مصادف با (۲۵ خرداد ماه ۹۷) پخش خواهد شد . دیدار بین تیم ملی مراکش و تیم ملی ایران در ورزشگاه کرستوفسکی …

سایت سازمان صدا و سیما | مرجع پخش زنده و جدول پخش شبکه ها

https://www.irib.ir/

پایگاه اطلاع رسانی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران که اخبار، جدول پخش و برنامه های شبکه های رادیویی و … او که در این بازی یک نابغه است، به همراه تیم مدرسه‌اش در مسابقات مختلفی شرکت می‌کند. … نماهنگ کریم آل طاها روز ۱۰ خرداد به مدت ۵ دقیقهسه‌شنبه، ۲۲ خرداد ۱۳۹۷ ۰۸:۴۷ … فوتبال نیمه اول/زنده (اوکراین – مراکش) ۲۲:۲۹ تا ۲۳:۱۸٫

پخش زنده ۵۶ مسابقه جام جهانی از شبکه سه – ایسنا | خبر فارسی

https://khabarfarsi.com/u/55520048

بازی ایران مراکش در جام جهانی ، راس ساعت ۱۹:۳۰ به وقت ایران در تاریخ ۲۵ خرداد (جمعه) برگزار خواهد شد. … دو تیم برنامه سازی جمعه ۲۵ خرداد ساعت ۱۱ و ۱۹:۳۰ با پخش ویژه برنامه هایی با ماه مبارک رمضان خداحافظی می . … باشگاه خبرنگاران ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ – ۰۰:۴۲ …

برنامه کامل مسابقات جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه/ اولین دیدار ایران …

https://www.fartakvarzeshi.com/…/104551-برنامه-کامل-مسابقات-جام-جهانی-روسیه-اول…

۱۰ آذر ۱۳۹۶ – تیم ملی ایران در اولین دیدار خود روز ۲۵ خرداد مقابل مراکش قرار خواهد گرفت. … بازی چهارم، ۱۵ ژوئن ۲۰۱۸ (۲۵ خردادماه ۹۷) مراکشایران، ورزشگاه سن پترزبورگ …. بهترین خشکبار و شیرینی ها رو آنلاین از دیجی کالا بخرید! رونمایی از … خبری که به سرعت همه جا پخش شد؛توافق باشگاه پرسپولیس با بازیکن لیگ برتری!

همه چیز درباره زمان و مکان بازی های مرحله مقدماتی جام جهانی …

golvani.ir › پیشخان روز

۷ خرداد ۱۳۹۷ – ساعت دقیق بازی و تاریخ بازی های جام جهانی روسیه در ۱۵ روز مقدماتی. به همراه … ۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰/ ایران با مراکش در ورزشگاه سن پتر

سپهر نما – سپهرنما | خرید بلیط هواپیما ، بلیط ارزان هواپیما ، …

https://www.sepehrnama.com/…/خرید-بلیط-هواپیما-جام-جهانی-۲۰۱۸-روسیه—سپهر-نم…

اگر هنوز برای رفتن به جام جهانی روسیه و تماشای این بازی فوق العاده هیجان‌انگیز شک … جام جهانی روسیه نیز از طریق این وب سایت آنلاین در ۲۴ ساعته شبانه روز اقدام نمایید. … ۲۵ خرداد ۹۷ مطابق با ۱۵ جون ۲۰۱۸ ایران مراکش در سنت پترزبورگ; ۳۰ خرداد ۹۷ …

توپ ۹۰: صفحه اصلی

www.top90.ir/

… و جدول لیگ های فوتبال سرتاسر دنیا – نتایج زنده مسابقات فوتبال – اخبار ورزشی ایران و جهان. … بازیهای هفته ۳۸ …. جمعه, ۲۵ خرداد ۱۳۹۷ … اسپانیا, -, مراکش, ۲۲:۳۰٫

یک جام ، یک جهان – تی نیوز

https://tnews.ir/news/9668112975969.html

۱۵ ساعت پیش – ۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰/ ایرانمراکش ورزشگاه سن پترزبورگ ۲۵ خرداد ۱۳۹۷ … [ مشاهده متن کامل یک جام ، یک جهان در جام جم آنلاین ]. اخبار پیشنهادی: …

پرسپولیس نیوز

perspolisnews.com/

۲۲ خرداد ۱۳۹۷ ساعت: ۱۳:۳۷ سرویس: اخبار بازیکنان, اخبار مربیان …. فوتبال ایران. طارمی:بازی با مراکش حکم فینال را دارد/ مهم نیست چه کسی بازی می کند · میثم تیموری و رضا آذری هم به … سه‌شنبه ۲۵ اردیبهشت … جمعه ۷ اردیبهشت … بازی. تفاضل. امتياز. ۱٫ پرسپولیس. ۳۰. ۳۳. ۶۴. ۲٫ ذوب آهن. ۳۰. ۱۶. ۵۵. ۳٫ استقلال … افراد آنلاین: ۳۱۹ نفر.

جدول مسابقات جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه ساعت پخش و تاریخ

www.parnian1.ir/جام-جهانی-۲۰۱۸٫html

ایران در گروه ب با تیم های اسپانیا ، پرتقال و مراکش هم گروه شده که به نظر اکثر کارشناسان در … سوت آغاز جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه در روز پنج شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷ و در ساعت ۱۹:۳۰ با دیدار بین تیم های … تاریخ و ساعت پخش بازی, ***, *** … ۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰, مصر, اروگوئه ….. سفارش آنلاین چاپ کارت ویزیت فوری در تهران و شهرستان ها.

ورزش سه‌ :: صفحه اصلی

www.varzesh3.com/

اشکان دژاگه ایرانی به خاطر حضورش در جام جهانی ۲۵هزار یورو نصیب ولفسبورگ خواهد کرد. … مراکش, -, ایران, ۱۹:۳۰ … جدول پخش ورزش از تلویزیون ….. جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷.

شما این صفحه را چندین بار دیده‌اید. آخرین بازدید: ۱/۱۹/۱۸

جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه در چه استادیوم هایی برگزار می شود … – …

https://www.femanom.com/ورزشی/استادیوم-های-روسیه-جام-جهانی-۲۰۱۸-روسیه

… گرفته می شود. ورزشگاه هایی که بازی های جام جهانی روسیه در آن برگزار می شوند را باهم مرور خواهیم کرد. … ۱۵ ژوئن ۲۰۱۸ ۱۷:۰۰مراکشایران – گروه ب ۱۹ ژوئن ۲۰۱۸ …

برنامه کامل دیدارهای جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه به وقت ایران | …

www.ghatreh.com/news/nn42965825/برنامه-کامل-دیدارهای-جام-جهانی-روسیه-وقت-ایران

۲ روز پیش – ۳ روز جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه اعلام برنامه بازی های ایران از سوی باشگاه … شود و تیم ملی فوتبال ایران روز جمعه ۲۵ خرداد به مصاف تیم ملی مراکش می رود و …

استقلال جوان

esteghlaljavan.ir/

خرداد ۲۲, ۱۳۹۷ In: سایر رسانه ها, عناوین اخبار بدون دیدگاه … اظهار کرد: با وجود دریافتِ مجوزهای لازم از نیروی انتظامی برای پخش بازی‌های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه در پارک‌های کرج، شنی. … ۵۵ خبرنگار و عکاس ایرانی با هدیه ویژه برای مراکش راهی جام جهانی شدند.

ایران در گروه مرگ کنار پرتغال، اسپانیا و مراکش | روزنامه …

www.khabarvarzeshi.com/p/143190

۱۰ آذر ۱۳۹۶ – یک و نیم میلیون توریست سال آینده برای تماشای فوتبال به روسیه می‌آیند. … بازی چهارم، ۱۵ ژوئن ۲۰۱۸ (۲۵ خردادماه ۹۷) مراکشایران، ورزشگاه سن

Likes0Dislikes0
نظرات و ارسال نظر