جام جهانی 2018یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

پخش آنلاین بازی ایران اسپانیا چهارشنبه 30 خرداد 97 - جام جهانی روسیه 2018

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.

پخش آنلاین بازی ایران اسپانیا چهارشنبه ۳۰ خرداد ۹۷

بازی های جام جهانی روسیه 2018

پخش آنلاین بازی ایران اسپانیا چهارشنبه ۳۰ خرداد ۹۷

جام جهانی ۲۰۱۸ با حضور ۳۲ تیم از ۱۴ ژوئن تا ۱۵ جولای برگزار خواهد شد و تیم ملی ایران در گروه B مسابقات با اسپانیا، پرتغال و مراکش دیدار خواهد کرد.

گروه بندی کامل جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه به شرح زیر است:

گروه A: روسیه، عربستان، مصر ،اروگوئه

گروه B: پرتغال، اسپانیا،  مراکش ،ایران

گروه C: فرانسه، استرالیا ،پرو، دانمارک

گروه D: آرژانتین، ایسلند،کروواسی، نیجریه

گروه  E :  برزیل، سوئیس، کاستاریکا،  صربستان

گروه F:  آلمان ، مکزیک، سوئد، کره‌جنوبی

گروه G:  بلژیک،  پاناما  ،تونس  ،انگلیس

گروه H: لهستان، سنگال ،کلمبیا، ژاپن

برنامه کامل بازی‌های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه که از ۲۴ خردادماه تا ۲۴ تیرماه ۹۷ در ۱۱ شهر این کشور برگزار می‌شود، به شرح زیر است:

دیدارهای مرحله گروهی

گروه A: روسیه، اروگوئه، مصر، عربستان

تاریخ و ساعت
۲۴ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ روسیه عربستان
۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ مصر اروگوئه
۲۹ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ روسیه مصر
۳۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ اروگوئه عربستان
۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ اروگوئه روسیه
۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ عربستان مصر

گروه B: اسپانیا، پرتغال، ایران، مراکش

تاریخ و ساعت
۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ ایران مراکش
۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ اسپانیا پرتغال
۳۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ پرتغال مراکش
۳۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ ایران اسپانیا
۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ ایران  پرتغال
۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ مراکش اسپانیا

گروه C: فرانسه، پرو، دانمارک، استرالیا

 تاریخ و ساعت
۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۳۰ فرانسه استرالیا
۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۳۰ پرو دانمارک
۳۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ فرانسه پرو
۳۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ استرالیا دانمارک
۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ دانمارک فرانسه
۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ استرالیا پرو

گروه D: آرژانتین، ایسلند، کرواسی، نیجریه

تاریخ و ساعت
۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۳۰ آرژانتین ایسلند
۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۳:۳۰ کرواسی نیجریه
۳۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ آرژانتین کرواسی
۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ ایسلند نیجریه
۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ آرژانتین نیجریه
۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ کرواسی ایسلند

گروه E: برزیل، کاستاریکا، سوئیس، صربستان

تاریخ و ساعت
۲۷ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ کاستاریکا صربستان
۲۷ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ برزیل سوئیس
۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ برزیل کاستاریکا
۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ سوئیس صربستان
۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ صربستان برزیل
۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ سوئیس کاستاریکا

گروه F: آلمان، مکزیک، سوئد، کره جنوبی

تاریخ و ساعت
۲۷ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ آلمان مکزیک
۲۸ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ سوئد کره جنوبی
۲ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ آلمان سوئد
۲ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ کره جنوبی مکزیک
۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ کره جنوبی آلمان
۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ مکزیک سوئد

گروه G: بلژیک، پاناما، تونس، انگلیس

تاریخ و ساعت
۲۸ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ بلژیک پاناما
۲۸ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ انگلیس تونس
۲ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ بلژیک تونس
۳ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ انگلیس پاناما
۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ انگلیس بلژیک
۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ پاناما تونس

گروه H: لهستان، سنگال، کلمبیا، ژاپن

 تاریخ و ساعت
۲۹ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ لهستان سنگال
۲۹ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ کلمبیا ژاپن
۳ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ ژاپن سنگال
۳ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ لهستان کلمبیا
۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ ژاپن لهستان
۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ کلمبیا سنگال

دیدار مرحله یک هشتم نهایی
بازی چهل‌ونهم، ۳۰ ژوئن ۲۰۱۸ (۹ تیرماه ۹۷) A1 – B2، ورزشگاه فیشت – ساعت ۲۲:۳۰
بازی پنجاهم، ۳۰ ژوئن ۲۰۱۸ (۹ تیرماه ۹۷) C1 – D2، ورزشگاه کازان آره‌نا – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌ویکم، اول جولای ۲۰۱۸ (۱۰ تیرماه ۹۷) B1 – A2، ورزشگاه لوژنیکی – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌ودوم، اول جولای ۲۰۱۸ (۱۰ تیرماه ۹۷) D1 – C2، ورزشگاه نیژنی نووگورود – ساعت ۲۲:۳۰
بازی پنجاه‌وسوم، ۲ جولای ۲۰۱۸ (۱۱ تیرماه ۹۷) E1 – F2، ورزشگاه سامارا آره‌نا – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌وچهارم، ۲ جولای ۲۰۱۸ (۱۱ تیرماه ۹۷) G1 – H2، ورزشگاه روستوف آره‌نا – ساعت ۲۲:۳۰
بازی پنجاه‌وپنجم، ۳ جولای ۲۰۱۸ (۱۲ تیرماه ۹۷) F1 – E2، ورزشگاه سن پترزبورگ – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌وششم، ۳ جولای ۲۰۱۸ (۱۲ تیرماه ۹۷) G2 – H1، ورزشگاه اتکریتیه آره‌نا (اسپارتاک) – ساعت ۲۲:۳۰

دیدار مرحله یک چهارم نهایی
بازی پنجاه‌وهفتم، ۶ جولای ۲۰۱۸ (۱۵ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۴۹ – برنده بازی ۵۰، ورزشگاه نیژنی نووگورود – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌وهشتم، ۶ جولای ۲۰۱۸ (۱۵ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۳ – برنده بازی ۵۴، ورزشگاه کازان آره‌نا – ساعت ۲۲:۳۰
بازی پنجاه‌ونهم، ۷ جولای ۲۰۱۸ (۱۶ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۱ – برنده بازی ۵۲، ورزشگاه فیشت – ساعت ۲۲:۳۰
بازی شصتم، ۷ جولای ۲۰۱۸ (۱۶ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۵ – برنده بازی ۵۶، ورزشگاه سامارا آره‌نا – ساعت ۱۸:۳۰

دیدار نیمه نهایی
بازی شصت‌ویکم، ۱۰ جولای ۲۰۱۸ (۱۹ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۷ – برنده بازی ۵۸، ورزشگاه سن پترزبورگ – ساعت ۲۲:۳۰
بازی شصت‌ودوم، ۱۱ جولای ۲۰۱۸ (۲۰ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۹ – برنده بازی ۶۰، ورزشگاه لوژنیکی – ساعت ۲۲:۳۰

دیدار رده‌بندی
بازی شصت‌وسوم، ۱۴ جولای ۲۰۱۸ (۲۳ تیرماه ۹۷) بازنده بازی ۶۱ – بازنده بازی ۶۲، ورزشگاه سن پترزبورگ – ساعت ۱۸:۳۰

دیدار فینال
بازی شصت‌وچهارم، ۱۵ جولای (۲۴ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۶۱ – برنده بازی ۶۲، ورزشگاه لوژنیکی – ساعت ۱۹:۳۰

 

 

شبکه های پخش زنده بازی ایران – اسپانیا / ۳۰ خرداد ۹۷ | …

footballerooz.com › اخبار فوتبال ایران › اخبار تیم ملی فوتبال

۹ ساعت پیش – سایت فوتبال روز : لیست شبکه های پخش زنده بازی ایراناسپانیا / ۳۰ خرداد ۹۷ جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه بازی های دور دوم مرحله گروهی به شرح زیر است.

نتیجه بازی ایران اسپانیا ۳۰ خرداد ۹۷ در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه – …

koolakmag.ir › اخبار داغ

۲ روز پیش – نتیجه بازی ایران اسپانیا ۳۰ خرداد ۹۷ در جام جهانی روسیه … تیم ایران روز چهارشنبه بیست ژوئن در ورزشگاه کازان به مصاف اسپانیا می رود و این … استفاده کافی برده باشید، از شما دعوت می شود از مطالب مرتبط با این پست دیدن فرمایید .

شما از این صفحه در ۶/۱۷/۱۸ بازدید کردید.

نتیجه بازی ایران و اسپانیا چهارشنبه ۳۰ خرداد ۹۷ – رزبلاگ

fasl24.rozblog.com/post/20/نتیجه-بازی-ایران-و-اسپانیا-چهارشنبه-۳۰-خرداد-۹۷٫html

۲۱ ساعت پیش – نتیجه بازی ایران اسپانیا ۳۰ خرداد ۹۷ در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه – . …. جام جهانی ۲۰۱۸|وزیر ورزش برای تماشای بازی ایران وارد سن . … جام جم آنلاین.

پخش زنده مسابقات ایران در جام جهانی در برج میلاد – عصرایران

www.asriran.com › صفحه نخست › اجتماعی

۴ روز پیش – تاریخ پخش این مسابقات جمعه ۲۵ خرداد: ایران – مراکش؛ چهارشنبه ۳۰ خرداد: ایراناسپانیا و دوشنبه ۴ تیر: ایران– پرتغال است. ارسال به تلگرام.

برنامه کامل بازی‌های ایران در جام جهانی روسیه – ایسنا

https://www.isna.ir/news/96091005261/برنامه-کامل-بازی-های-ایران-در-جام-جهانی-روسیه

۱۰ آذر ۱۳۹۶ – برنامه بازی‌های تیم ملی فوتبال ایران بعد از قرعه‌کشی جام جهانی روسیه مشخص شد. … ایرنا · آنا · برنا · پانا · تسنیم · خبر آنلاین · دفاع مقدس · فارس · سینا پرس · قدس · قرآنی … ایران در گروه خود با تیم‌های پرتغال، اسپانیا و مراکش هم‌گروه است. … ملی‌پوشان ایران در دومین دیدار ساعت ۲۱:۳۰ روز ۲۰ ژوئن (۳۰ خرداد ۹۷) در ورزشگاه …

پخش زنده دیدار ایران اسپانیا در سینماهای تبریز – شهریز | …

www.shahriz.com/posts/31/پخش+زنده+دیدار+ایران+اسپانیا+در+سینماهای+تبریز

۵ ساعت پیش – سینماهای زیر در تبریز دیدار ایران و اسپانیا را پوشش می دهند : تاریخ ۹۷/۰۳/۳۰ – ساعت ورود ۲۲ ساعت آغاز بازی ۲۲:۳۰٫

بایگانی‌های پخش زنده و انلاین بازی اسپانیا و پرتغال جمعه ۲۵ …

telegraz.ir/tag/پخش-زنده-و-انلاین-بازی-اسپانیا-و-پرتغال/

۴ روز پیش – پخش زنده بازی اسپانیا و پرتغال در جام جهانی ۲۰۱۸. … به گزارش “ورزشکار ۳“، امشب جمعه ۲۵ … ایراناسپانیا/ ۳۰ خرداد ۹۷، کازان. ایران – پرتغال/ ۴ …

تور روسیه ۳۰ خرداد ۹۷ ( بازی ایران – اسپانیا ) , کازان , روسیه …

https://lastsecond.ir › تور ها › تور های اروپا › تور های روسیه › تور های کازان

۱۳۹۷-۰۴-۰۱٫ اقامت. ۲ شب. گلفام سفر; ۰۲۱-۴۲۱۴۲٫ هواپیمایی; امارات. شروع قیمت از. ۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان. ۳۰ خرداد ۹۷، چهارشنبه. ۰۱ تیر ۹۷، جمعه. امارات. ۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان …

سایت شبکه ورزش – برنامه و نتایج جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه ,جام …

varzeshtv.ir/detail/11328

۱۲ ساعت پیش – پخش زنده هم اکنون: فوتبال/زنده (اتریش – روسیه) / فوتبال دوستانه – ۲۰۱۸ … برنامه بازی‌های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه. پنجشنبه ۲۴ خردادایران ۱ – مراکش ۰ / Bouhaddouz A. (گل به خودی) دقیقه ۹۵٫ پرتغال ۳ – اسپانیا ۳ / رونالدو دقایق ۴ ، ۴۴ و ۸۸ برای پرتغال هت تریک کرد و کاستا ۲۵ و ۵۵ و ناچو ۵۸ … چهارشنبه ۳۰ خرداد.

سایت شبکه ورزش – جدول پخش زنده ,

varzeshtv.ir/detail/1073

کی‌روش: بازی ایران اسپانیا فوتبال است، نه بسکتبال/ برنامه خاصی برای مهار رونالدو و اینیستا … تاريخ انتشار: ۰۸:۱۰ – ۱۳۹۷ سه شنبه ۲۹ خردادچهارشنبه ۳۰ خرداد.

ساعت و تاریخ بازی های ایران در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه – …

www.mojnews.com/بخش…۷/۲۰۲۳۱۱-ساعت-تاریخ-بازی-های-ایران-در-جام-جهانی-روسیه

۳ بهمن ۱۳۹۶ – بازی اول: ایران – مراکش. ۲۵ خرداد ۹۷٫ ساعت ۱۸ به وقت محلی در استادیوم سن پطرزبورگ. بازی دوم: ایراناسپانیا. ۳۰ خرداد ۹۷. ساعت ۲۱ به وقت محلی در …

ساعت بازی ایران اسپانیا در جام جهانی مشخص شد – خبرگزاری موج

www.mojnews.com/بخش…/۲۰۲۳۲۱-ساعت-بازی-ایران-اسپانیا-در-جام-جهانی-مشخص-شد

۱۰ آذر ۱۳۹۶ – به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، ساعت و تاریخ بازی ایران اسپانیا در جام جهانی … این بازی راس ساعت ۲۲:۳۰ به وقت ایران در تاریخ ۳۰ خرداد سال ۹۷ …

برنامه کامل مسابقات جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه +ساعت به وقت …

https://www.mashreghnews.ir/…/برنامه-کامل-مسابقات-جام-جهانی-۲۰۱۸-روسیه-ساعت-به…

تیم ملی ایران در اولین دیدار خود روز ۲۵ خرداد مقابل مراکش قرار خواهد گرفت. … عکس/ چهارشنبه سیاه اسپانیا در جام جهانی! … برنامه کامل بازی‌های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه که از ۲۴ خردادماه تا ۲۴ تیرماه ۹۷ در ۱۱ شهر این کشور برگزار … ۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰, اسپانیا, پرتغال …. دوستان کسی میدونه مراسم افتتاحیه و چطور میشه انلاین دید؟ IR …

شما از این صفحه در ۶/۵/۱۸ بازدید کردید.

آپارات – جام جهانی ۲۰۱۸

ویدئو برای پخش آنلاین بازی ایران اسپانیا چهارشنبه 30 خرداد 97▶ ۰:۲۹
https://www.aparat.com/sport/ورزشی

خلاصه بازی بلژیک ۳-۰ پاناما (دبل لوکاکو | HD) … کنفرانس خبری مربی مصر پیش از بازی با روسیه … حواشی عجیب و پر سروصدای لباس تیم ملی ایران و اسپانیا.

دانلود بازی اسپانیا و پرتغال جمعه ۲۵ خرداد ۹۷ – جام جهانی …

www.worldcuprussia2018.irMovie

۲۱ خرداد ۱۳۹۷ – تور روسیه ۳۰ خرداد ۹۷ ( بازی ایراناسپانیا ) , کازان , روسیه … … صرف صبحانه در هتل و حرکت به سمت شهر سارانسک جهت تماشای بازی ایران-پرتغال ، بازگشت … ….. جدول و نتایج لیگ برتر (جام خلیج فارس) ۹۶ – ۹۷ | امروز آنلاین.

شما از این صفحه در ۶/۱۷/۱۸ بازدید کردید.

پخش زنده فوتبال ایران ویژه جام جهانی ۲۰۱۸ با ۴۰% تخفیف …

netbarg.com › خانه › تفریحی و ورزشی › پخش زنده فوتبال ایران ویژه جام جهانی ۲۰۱۸

رتبه: ۴ – ‏۷ رأی

پخش زنده فوتبال ایران ویژه جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه در سالن همایش امام علی با ۴۰% تخفیف و پرداخت تنها ۱۲٫۰۰۰ … بازی ايراناسپانيا. چهارشنبه ٩٧/٠٣/٣٠ ساعت ٢٢:٣٠.

بازی فوتبال ایران و اسپانیا از سینما دریای آستارا پخش می …

www.ghatreh.com/news/…/بازی-فوتبال-ایران-اسپانیا-سینما-دریای-آستارا-پخش-شو…

۷ ساعت پیش – پخش زنده بازی های فوتبال ایران در فرهنگسراهای مشهد … ۲۲:۳۰ روز ۲۰ ژوئن (۳۰ خرداد ۹۷)در ورزشگاه کازان به مصاف تیم ملی اسپانیا قهرمان پیشین جام …

شبکه سه سیما | اخبار

tv3.ir/news

وب سایت رسمی شبکه سوم صدا و سیما, پخش آنلاین شبکه سه , پخش آنلاین شبکه سه, شبکه سوم شبکه جوان. … برنامه پخش و اسامی گزارشگران بازیهای روز پنجم جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه. ۵۰۶ دوشنبه، ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ ۱۴:۴۸ … ۲۸۳۹ چهارشنبه، ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ ۱۵:۲۴ … مسابقه دوستانه تیم های ملی” اسپانیا –تونس ” شنبه ۱۹ خرداد ماه از ساعت ۲۳:۱۵ به …

ایران، اسپانیا، پرتغال و مراکش در گروه مرگ/ عربستان حریف …

https://fararu.com/…/ایران-اسپانیا-پرتغال-و-مراکش-در-گروه-مرگ-عربستان-حریف-ر…

بازیکنان ایران در دومین دیدار ساعت ۲۱:۳۰ روز ۲۰ ژوئن (۳۰ خرداد ۹۷) در کازان به …. بازی سی‌وششم، ۲۵ ژوئن ۲۰۱۸ (۴ تیرماه ۹۷) اسپانیا– مراکش، ورزشگاه …. من امیدوارم کسانی که برای دیدن بازی‌های جام جهانی به مسکو می‌آیند از دیدن این رویداد لذت ببرند.

جعبه: سرویس اشتراک ویدئو

https://jabeh.com/

ویدیوی اختصاصی از لحظه گل بازی ایران. … جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه. پنجشنبه ۲۴ خرداد. روسیه. ۵ – ۰٫ عربستان. جمعه ۲۵ خرداد. مصر. ۱۶:۳۰. اروگوئه. مراکش … ۲۲:۳۰. مصر. چهارشنبه ۳۰ خرداد. پرتقال …. پخش زنده بازی اسپانیا پرتغال ( ترکیب بازی ). ۲۵ خرداد ۹۷ … مراسم افتتاحیه جام جهانی روسیه-جزئیات پخش آنلاین. … ۰۸ خرداد ۹۷. ۳,۱۳۵٫

پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

www.irinn.ir/

موزه و نمايشگاه ميراث فرهنگي و تمدني ايران با همكاري مشترك موزه درنتز هلند و موزه … خبر ورزشی ۱۴:۳۰ , يکشنبه ۲۷ خرداد ۹۷ … اخبار مشروح ۱۳ یکشنبه، ۲۷ خرداد ۹۷.

برنامه کامل دیدارهای تیم ملی فوتبال ایران تا ۴ تیر ۹۶ – سرپوش

www.sarpoosh.com/football/iran…/iran-nationalfootball961106852.html

رتبه: ۳٫۸ – ‏۸ نقد

۲۷ بهمن ۱۳۹۶ – طبق برنامه‌ریزی کی‌روش، تیم ملی در نخستین بازی خود در تاریخ ۲۶ … ایراناسپانیا/ ۳۰ خرداد ۹۷، کازان … محل بازی ایران و لیتوانی مشخص شد.

بازی فوتبال ایران و اسپانیا از سینما دریای آستارا پخش می …

www.mokhbernews.ir/Home/ShowNewsInfo/6154055

۷ ساعت پیش – بازی فوتبال ایران و اسپانیا از سینما دریای آستارا پخش می شود … ملی پوشان ایران در دومین دیدار خود ساعت ۲۲:۳۰ روز ۲۰ ژوئن (۳۰ خرداد ۹۷)در ورزشگاه کازان به مصاف تیم ملی اسپانیا قهرمان پیشین جام جهانی فوتبال می … ایران آنلاین.

تاریخ شروع جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه + زمان برگزاری مسابقات …

www.mokhbernews.ir/…/تاریخ-شروع-جام-جهانی-۲۰۱۸-روسیه–زمان-برگزاری-مسابقات…

۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ – تاریخ شروع جام جهانی ۲۰۱۸ برابر با روز پنجشنبه ۲۴ خرداد ۹۷ (۱۴ … تیم ملی ایران در تاریخ های ۲۵ خرداد (مراکش)، ۳۰ خرداد (اسپانیا) و ۴ تیر (پرتغال) . … این مسابقات با بازی روسیه (کشور میزبان) و عربستان سعودی از گروه اول … از شروع مسابقه افتتاحیه مراسمی در ورزشگاه برگزار می شود که دیدن آن …. اقتصاد آنلاین.

جام جهانی ۲۰۱۸|وزیر ورزش برای تماشای بازی ایران وارد سن …

https://www.tasnimnews.com › ورزشی › فوتبال ایران

۵ روز پیش – مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان به منظور تماشای نخستین بازی تیم ملّی … (۳۰ خرداد ۹۷) در ورزشگاه قازان به مصاف تیم ملّی اسپانیا قهرمان پیشین جام جهانی … با پرسودترین محصولات کشاورزی آشنا شوید — مجله آنلاین روزچین.

مسی ایران در مسکو بازداشت شد – العالم

fa.alalam.ir › اروپا › ورزشی

۷ روز پیش – رضا پرستش ملقب به مسی ایرانی توسط پلیس مسکو بازداشت شد. … انجام خواهند داد، ملی‌پوشان ایران در دومین دیدار ساعت ۲۲:۳۰ روز۳۰ خرداد ۹۷ (۲۰ ژوئن) در ورزشگاه کازان به مصاف تیم ملی اسپانیا می‌روند و در سومین بازی خود در ساعت ۲۲:۳۰ روز ۴ …. آخرین مطالب · خبر فوری · برگزیده ها · پر بیننده ترین خبرها · پخش زنده.

دارندگان بلیت جام‌جهانی بدون‌ویزا به روسیه می‌روند – العالم

fa.alalam.ir/news/3604296/دارندگان-بلیت-جام‌جهانی-بدون‌ویزا-به-روسیه-می‌روند

۱۶ خرداد ۱۳۹۷ – ایران در نخستین دیدار خود باید ۱۵ ژوئن (۲۵ خرداد ۹۷) ساعت ۱۸:۳۰ به وقت ایران در … ۲۰ ژوئن (۳۰ خرداد ۹۷) در ورزشگاه قازان به مصاف تیم ملی اسپانیا قهرمان پیشین جام جهانی … با یاران کریستین رونالدو پرتغالی مدافع عنوان قهرمانی اروپا بازی می کند. … انصراف یک نماینده: با بیت‌المال به تماشای جام جهانی روسیه نمی‌روم …

زمان دقیق و نتایج کامل بازی های تیم ملی ایران در جام جهانی …

namnak.com/تیم-ملی-ایران-در-جام-جهانی.p68887

رتبه: ۳٫۸ – ‏۸ رأی

تیم ملی مراکش حریف ایران در روسیه. زمان و تاریخ بازی ایران در مقابل تیم ملی اسپانیا. تاریخ : ۲۰ ژوئن (۳۰ خرداد ۹۷). ساعت : ۲۱:۳۰٫ مکان : ورزشگاه کازان …

فوتبال ۱۱: نتایج زنده فوتبال ایران و جهان

https://footba11.co/

… ۲۱, ۲۲, ۲۳, ۲۴, ۲۵٫ ۲۶, ۲۷, ۲۸, ۲۹, ۳۰, ۳۱, ۱ … عقب نشینی جالب فیفا مقابل کشورهای اسلامی/ پشت پرده انتخاب ستاره بازی ایران– مراکش ۲۷ خرداد، ۱۲:۲۹ … همچنین خلاصه بازی‌های مهم از لیگ برتر ایران، جام جهانی روسیه و لیگ‌های معتبر اروپایی مثل لیگ برتر انگلیس، لالیگا اسپانیا، بوندسلیگا آلمان، سری آ ایتالیا، لیگ ۱ فرانسه و .

وارد نشده: ۹۷

مسعود سلطانی فر، وزیر ورزش برای تماشای بازی ایران و …

https://www.tarafdari.com/node/999725

۴ روز پیش – مسعود سلطانی فر، وزیر ورزش برای تماشای بازی ایران و مراکش وارد سن … ژوئن (۳۰ خرداد ۹۷) در ورزشگاه قازان به مصاف تیم ملّی اسپانیا قهرمان پیشین 

www.bbc.com/persian/tv/2011/04/000001_ptv_newshour_gel

آدرس پست الکترونیک بخش فارسی بی‌بی‌سی: persian@bbc.co.uk. *ممکن است هنگام پخش خبر فوری، محتویات این صفحه و این برنامه بدون اعلام قبلی تغییر کند.

“بهار فوتبالی” همزمان با مسابقات جام جهانی – منطقه ۳ – شهرداری …

zone3.mashhad.ir/news/5665962-1397-03-20.html

۲۱ خرداد ۱۳۹۷ – همچنین ۲۶ خرداد بازی تیم های ملی آرژانتین و سوئد در ساعت ۱۷:۳۰، ۲۷ و ۲۸ خرداد بازی تیم های ملی … بازی تیم های ملی روسیه با مصر و ایران با اسپانیا راس ساعت ۲۲:۳۰ به صورت زنده پخش خواهد شد و … ۳۰ خرداد ۹۷, ۲۱:۳۰, ایراناسپانیا.

جام جم آنلاین

jamejamonline.ir/

جام جم آنلاين پايگاه خبري وابسته به موسسه جام جم است كه نوزدهم مهرماه ۱۳۸۱ به عنوان نخستين روزنامه سايبر ايراني تولد يافت و از همان هنگام، بي وقفه در كار ارائه اخبار و … سینماهای کشور ۳۰ ساعت مانده به بازی ایران و اسپانیا، بیش از ۲۴ هزار بلیت فروخته‌اند و روند ….. رهبر انقلاب سال ۹۷ را «حمایت از کالای ایرانی» نام گذاری کردند +فیلم …

خبرگزاری جمهوری اسلامی

www.irna.ir/

وب سایت خبرگزاری جمهوری اسلامی::ایرنا:: آخرین رخداد های ایران و جهان در حوزه های سیاسی ,اقتصادی ,اجتماعی, ورزشی, فرهنگی, هنری, علمی و ..

سرخط خبرها, ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ – صدای آمریکا

https://ir.voanews.com/z/1696

مواضع شورشیان حوثی مورد حمایت ایران در بندر حدیده از سوی نیروهای ائتلاف به رهبری … مامور نیروی انتظامی، مقام های قضایی ایران می گویند او روز دوشنبه ۲۸ خرداد اعدام شد. … دو همسایه همچنین قرار است ظرف چند ماه آینده دو بازی دوستانه بسکتبال در پیونگ یانگ … «ایناکی اوردانگارین» همسر پرنسس کریستینا خواهر پادشاه اسپانیا به اتهام …

زمان بازی‌ ایران و اسپانیا در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه/ یک روز …

www.entekhab.ir › ورزش › کشتی

۱ روز پیش – تیم ملی ایران روز چهارشنبه به تاریخ ۳۰ خرداد با اسپانیا پیکاری بسیار … در ساعت ۲۲:۳۰ یوزهای ایرانی در این بازی که در ورزشگاه کازان برگزار …

پخش زنده سیمای آزادی – سیمای آزادی

https://www.iranntv.com/پخش-زنده-۲/

پخش زنده سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران. … قسمت اول گزارشی کوتاه از وضعیت معیشتی هموطنان زلزله زده استان کرمانشاه هفت ماه پس از فاجعه زلزله – ۲۸ خرداد ۱۳۹۷.

خبرهای اصلی, ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ – رادیو فردا

https://www.radiofarda.com/z/18678

خرداد ۲۹, ۱۳۹۷ … معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر ریاست جمهوری ایران روز دوشنبه ۲۸ خرداد اعلام کرد که … باخت آلمان، هشداری به تیم فوتبال اسپانیا در مصاف با ایران.

برنامه کامل رقابت های لیگ هفدهم :: ورزش سه

www.varzesh3.com/news/1428190/برنامه-کامل-رقابت-های-لیگ-هفدهم

۲۸ تیر ۱۳۹۶ – ﺳﻪشنبه ۲۹ خرداد … ویدئو · تصاویر بازیکنان · نقل‌وانتقالات · جام‌جهانی ۲۰۱۸ · پخش زنده · نتایج زنده … استقلال خوزستان – سایپا تهران- ورزشگاه غدیر اهواز- ساعت ۲۰:۳۰‏ … صنعت نفت آبادان – ذوب آهن اصفهان- ورزشگاه تختی آبادان- ساعت ۲۰:۳۰‏ ….. چهارشنبه ۸ فروردین ۹۷‏ …. ایراناسپانیا؛ پنجمین بازی بزرگ تاریخ.

آخرین خبر | رئیس فیفا بازی ایران و اسپانیا را از نزدیک …

akharinkhabar.ir/sport/…/-رئیس-فیفا-بازی-ایران-و-اسپانیا-را-از-نزدیک-تماشا-می-…

۳ ساعت پیش – تیم ملی کشورمان در دومین دیدار ساعت ۲۲:۳۰ روز ۲۰ ژوئن (۳۰ خرداد ۹۷) در ورزشگاه کازان به مصاف تیم ملی اسپانیا قهرمان پیشین جام جهانی فوتبال و در 

جام جهانی ۲۰۱۸

https://www.digikala.com/mag/worldcup/

برنامه بازی‌های گروه B. جمعه ۲۵ خرداد ۹۷. مراکش – ایران. ۱۹:۳۰. پرتغال – اسپانیا. ۲۲:۳۰. چهارشنبه ۳۰ خرداد ۹۷. پرتغال – مراکش. ۱۶:۳۰. ایراناسپانیا. ۲۲:۳۰. دوشنبه ۴ تیر …

امکان پخش نشدن بازی فوتبال ایران و اسپانیا – ایران جیب

https://www.iranjib.ir/shownews/…/امکان-پخش-نشدن-بازی-فوتبال-ایران-و-اسپانیا/

۲ روز پیش – وی درباره پخش بازی فوتبال ایران و اسپانیا که روز چهارشنبه ۳۰ خرداد برگزار می شود، بیان کرد: اگر این هزینه پرداخت نشود امکان دارد در پخش بازی …

ساعت پخش بازی های جام جهانی در پنجمین روز – ایسنا | خبر …

https://khabarfarsi.com/u/55734716

تیم ملی کشورمان در دومین دیدار ساعت ۲۱:۳۰ روز ۲۰ ژوئن (۳۰ خرداد ۹۷) در ورزشگاه کازان به مصاف تیم . … امیدوار است که شاید طالع خیر و چهارشنبه خوشبختی فوتبال ایران در فال ۳۰ خرداد ماه ۹۷ نوشته شده باشد. … ایران آنلاین ۹ ساعت پیش … تیم فوتبال ایران در دومین بازی خود در جام جهانی به مصاف اسپانیا می رود و شاگردان کی روش امیدوار …

خرید بلیط جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه توسط Pay98 – درگاه خدمات …

https://pay98.info/blog/خرید-بلیط-جام-جهانی-۲۰۱۸-روسیه/

رتبه: ۴٫۱ – ‏۱۳ رأی

۱۰ بهمن ۱۳۹۶ – در این مقاله در رابطه با نحوه خرید بلیط جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه در ایران مباحثی … پرداخت آنلاین، ویژه دانشجویان ، برنامه نویسان و سایر کاربران ایرانی که شامل : …. مختلف از طریق تلویزیون ها و نرم افزارهای پخش زنده، مسابقات جام جهانی را دنبال … سنت پترزبورگ / ایران و مراکش; بازی دوم در تاریخ ۳۰ خرداد ۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ …

شبکه های پخش کننده بازی ایران و اسپانیا چهارشنبه ۳۰ خرداد

zngo.ir/tag/?q=شبکه+های+پخش+کننده+بازی+ایران…اسپانیا+چهارشنبه+۳۰+خرداد

شبکه های پخش کننده بازی ایران و اسپانیا چهارشنبه ۳۰ خرداد … ۱ هفته قبل تازه ها نوروز ۹۷ کد خبر : ۲۸۶۸۷۷ … ۲۲ ساعت پیش ورزشی خبر آنلاین کد خبر : ۳۲۷۸۲۲٫

سلطانی‌فر به سن پترزبورگ رفت – همشهری آنلاین

www.hamshahrionline.ir/details/408042/Sport/ballandnet

۴ روز پیش – همشهری آنلاین: مسعود سلطانی‌فر وزیر ورزش و جوانان به منظور تماشای نخستین بازی ایران در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه مقابل مراکش؛ وارد شهر سن پترزبورگ شد. … روز ۲۰ ژوئن، ۳۰ خرداد ۹۷ در ورزشگاه قازان به مصاف تیم ملی اسپانیا قهرمان پیشین … تیم ملی کشورمان برای انجام نخستین بازی روز چهارشنبه راهی سن پترزبورگ …

شهرخبر – تیتر جدیدترین و آخرین اخبار ایران و جهان

www.shahrekhabar.com/?fp…prvtof…poru…page=5

هدف حمله به ابوکمال ایران و حزب الله بود/ آمریکا: ما عملیات نداشتیم. هدف حمله به ابوکمال ایران و … پیش بینی سایت انگلیسی از بازی ایران و اسپانیا. پیش بینی سایت …

زمان پخش مسابقات ایران در جام جهانی؛ نگاهی به شرایط … – مجله …

https://www.femanom.com/تفریحات-و…/ساعت-پخش-بازی-های-ایران-در-جام-جهانی-روس…

۶ خرداد ۱۳۹۷ – ساعت پخش بازی های ایران در جام جهانی روسیه … بازی دوم ایراناسپانیا. ملی‌پوشان ایران در دومین دیدار ساعت ۲۱:۳۰ روز ۲۰ ژوئن (۳۰ خرداد ۹۷) در ورزشگاه …

خرید بلیط جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه در ایران به همراه ارائه قیمت ها

https://superfamilyprotector.com › صفحه اصلی › اخبار

رتبه: ۴٫۳ – ‏۸ رأی

۱۲ آذر ۱۳۹۶ – در ادامه در رابطه با نحوه خرید بلیط جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه در ایران … بلیط مسابقه مورد نظر خود را خریداری و از تماشای بازی های جام جهانی، لذت … به همین دلیل در این بخش تاریخ و مکان بازی های تیم ملی کشورمان را که با تیم های ملی اسپانیا، پرتغال و … ایران و مراکش; بازی دوم در تاریخ ۳۰ خرداد ۹۷ ساعت ۲۱:۳۰ به وقت تهران، …

جام جهانی روسیه ۲۰۱۸ – مجله گردشگری تیک تریپ

www.blog.tiktrip.com/تور-جام-جهانی-روسیه-۲۰۱۸/

۱۳ دی ۱۳۹۶ – در بازی های جام جهانی روسیه ۲۰۱۸ اعم از هزینه تور جام جهانی روسیه,خرید بلیط جام … دوره از رقابت ها قرار گرفته است که با کشور های اسپانیا ، پرتغال و مراکش هم گروه شده است . … ویژه بازی های ایران فرصت بی نظیری برای شما خواهد بود تا هم از تماشایبازی دوم در تاریخ ۳۰ خرداد ۹۷ ساعت ۲۱:۳۰ به وقت تهران، در ورزشگ

ایران ورزشی آنلاین

iran-varzeshi.com/

۱۹:۳۰. گروه H: لهستان – سنگال. ۲۲:۳۰. گروه A: روسیه – مصر. بیشتر … ترکیب بازی با اسپانیا؛ شاید مسعود و کریم نباشند …. چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ …

وارد نشده: پخش۹۷

بازی فوتبال ایران و اسپانیا از سینما دریای آستارا پخش می …

https://tnews.ir/news/5aa6113400415.html

۷ ساعت پیش – ملی پوشان ایران در دومین دیدار خود ساعت ۲۲:۳۰ روز ۲۰ ژوئن (۳۰ خرداد ۹۷)در ورزشگاه کازان به مصاف تیم ملی اسپانیا قهرمان پیشین جام جهانی فوتبال …

روزنامه ایران | شماره :۶۸۰۵ | تاریخ ۱۳۹۷/۳/۲۹

www.iran-newspaper.com/

ایران آنلاین. اخبارایران آنلاین. www.ion.ir · برزیل هم متوقف شد! جدایی ۶ هزار کودک در آمریکا از والدینشان · مردی که شرف ورزش ایران شد/ پهلوان به شاه تمکین نکرد …

راهنمای سفر به شهرهای میزبان ایران در جام جهانی ۲۰۱۸ – …

https://respina24.com/travel…/راهنمای-سفر-به-شهرهای-میزبان-ایران-در-جام-جهانی-۲۰۱۸

۵ دی ۱۳۹۶ – اگه قصد دارین برای تماشای بازی های جام جهانی ۲۰۱۸ به روسیه سفر کنین، … دومین بازی ایران در جام جهانی ۲۰۱۸ روز ۳۰ خرداد ۹۷ در ورزشگاه کازان آرنا برگزار میشه. … هموطنانمون برای بازی دومشون که بین ایران و اسپانیا برگزار میشه، باید ۸۱۵ … همچنین می تونین با امکان خرید آنلاین تور رسپینا۲۴، تور روسیه بخرین و …

سپهر نما – سپهرنما خرید بلیط هواپیما ارزان ، بلیط ارزان …

https://www.sepehrnama.com/…/خرید-بلیط-هواپیما-جام-جهانی-۲۰۱۸-روسیه—سپهر-نم…

اگر بخواهید برای دیدن هر سه بازی ایران با مراکش، اسپانیا و پرتغال برنامه ریزی … به جام جهانی روسیه نیز از طریق این وب سایت آنلاین در ۲۴ ساعته شبانه روز اقدام نمایید. … ۲۵ خرداد ۹۷ مطابق با ۱۵ جون ۲۰۱۸ ایران مراکش در سنت پترزبورگ; ۳۰ خرداد ۹۷ …

شرایط فروش نقدی پژو ۲۰۷ – خرداد ۹۷ | شبکه

https://www.shabakeh-mag.com/auto/12974/شرایط-فروش-نقدی-پژو-۲۰۷-خرداد-۹۷

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ – ایران خودرو فروش نقدی پژو ۲۰۷ دنده ای را آغاز کرد. … نقدی ایران خودرو. ایران خودرو فروش نقدی پژو ۲۰۷ دنده ای را آغاز کرد. ثبت نام فروش نقدی پژو ۲۰۷ دنده ای با ظرفیت محدود از روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۱۰ صبح با قیمت ۴۷،۱۳۰،۰۰۰ و با تحویل ۳۰ روزه آغاز می گردد. …. پخش زنده و آنلاین بازی ایران و اسپانیا …

تلوبیون | مرجع پخش زنده و دانلود فیلم ، سریال و سایر برنامه …

www.telewebion.com/

تلوبیون مرجع پخش زنده و آرشیو شبکه های صدا و سیمای ایران و آرشیو فیلم، سریال، فوتبال، خندوانه، دورهمی، نود و تمامی برنامه های شاد و مفرح ایران. … چهارشنبه ها و پنجشنبه ها و جمعه ها. ساعت ۲۳:۰۰ … داور بازی ایران و اسپانیا مشخص شد اخبار ورزشی ۱۸:۴۵ ۶۰. ۰’ …. ۴۷’. ۲۹ خرداد ۱۳۹۷/ پس از بازی تونس – انگلیس بیست هجده – ۲۰۱۸ ۶۴۲.

اخبار ايران و جهان|اخبار برگزیده | Farsnews – خبرگزاری فارس

https://www.farsnews.com/topnews.php

برگزیده جدیدترین و آخرین اخبار ورزشي، حوادث، سياسي و اقتصادي ايران، … دیدار تیم ملی فوتبال ایران مقابل اسپانیا می‌تواند یکی از سرنوشت‌سازترین بازی‌های ملی …

اینفانتینو میهمان ویژه بازی ایران و اسپانیا/ حریف ایران وارد …

www.mosalas.ir/…/25945-اینفانتینو-میهمان-ویژه-بازی-ایران-اسپانیا-حریف-ایران-وا…

۴ ساعت پیش – به گزارش مثلث آنلاین به نقل از سرویس رسانه‌ای دفتر ریاست‌جمهوری تاتارستان، جانی اینفانتینو چهارشنبه هفته جاری از شهر کازان دیدن می‌کند و سپس در ورزشگاه این … بازی تیم‌های ملی فوتبال ایران و اسپانیا در دور دوم بازی‌های گروه B جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه از ساعت ۲۲:۳۰ فردا (چهارشنبه) در ورزشگاه شهر …. ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ …

جاک جهانی ۲۰۱۸ روسیه | پیام ایران

www.payameiran.com/term%3Avocabulary%5D/جاک-جهانی-۲۰۱۸-روسیه

۲۱ ساعت پیش – بازی‌های تیم ملی را در برج میلاد تماشا کنید. گروه ورزش – جام جهانی – مدیر ارتباطات و بین الملل برج میلاد نسبت به حواشی ایجاد شده درباره پخش …

Likes0Dislikes0
نظرات و ارسال نظر