جام جهانی 2018یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

پخش آنلاین بازی ایران اسپانیا - جام جهانی روسیه 2018

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.

پخش آنلاین بازی ایران اسپانیا

جام جهانی روسیه 2018

پخش آنلاین بازی ایران اسپانیا

جام جهانی ۲۰۱۸ با حضور ۳۲ تیم از ۱۴ ژوئن تا ۱۵ جولای برگزار خواهد شد و تیم ملی ایران در گروه B مسابقات با اسپانیا، پرتغال و مراکش دیدار خواهد کرد.

گروه بندی کامل جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه به شرح زیر است:

گروه A: روسیه، عربستان، مصر ،اروگوئه

گروه B: پرتغال، اسپانیا،  مراکش ،ایران

گروه C: فرانسه، استرالیا ،پرو، دانمارک

گروه D: آرژانتین، ایسلند،کروواسی، نیجریه

گروه  E :  برزیل، سوئیس، کاستاریکا،  صربستان

گروه F:  آلمان ، مکزیک، سوئد، کره‌جنوبی

گروه G:  بلژیک،  پاناما  ،تونس  ،انگلیس

گروه H: لهستان، سنگال ،کلمبیا، ژاپن

برنامه کامل بازی‌های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه که از ۲۴ خردادماه تا ۲۴ تیرماه ۹۷ در ۱۱ شهر این کشور برگزار می‌شود، به شرح زیر است:

دیدارهای مرحله گروهی

گروه A: روسیه، اروگوئه، مصر، عربستان

تاریخ و ساعت
۲۴ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ روسیه عربستان
۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ مصر اروگوئه
۲۹ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ روسیه مصر
۳۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ اروگوئه عربستان
۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ اروگوئه روسیه
۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ عربستان مصر

گروه B: اسپانیا، پرتغال، ایران، مراکش

تاریخ و ساعت
۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ ایران مراکش
۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ اسپانیا پرتغال
۳۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ پرتغال مراکش
۳۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ ایران اسپانیا
۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ ایران  پرتغال
۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ مراکش اسپانیا

گروه C: فرانسه، پرو، دانمارک، استرالیا

 تاریخ و ساعت
۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۳۰ فرانسه استرالیا
۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۳۰ پرو دانمارک
۳۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ فرانسه پرو
۳۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ استرالیا دانمارک
۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ دانمارک فرانسه
۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ استرالیا پرو

گروه D: آرژانتین، ایسلند، کرواسی، نیجریه

تاریخ و ساعت
۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۳۰ آرژانتین ایسلند
۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۳:۳۰ کرواسی نیجریه
۳۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ آرژانتین کرواسی
۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ ایسلند نیجریه
۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ آرژانتین نیجریه
۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ کرواسی ایسلند

گروه E: برزیل، کاستاریکا، سوئیس، صربستان

تاریخ و ساعت
۲۷ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ کاستاریکا صربستان
۲۷ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ برزیل سوئیس
۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ برزیل کاستاریکا
۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ سوئیس صربستان
۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ صربستان برزیل
۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ سوئیس کاستاریکا

گروه F: آلمان، مکزیک، سوئد، کره جنوبی

تاریخ و ساعت
۲۷ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ آلمان مکزیک
۲۸ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ سوئد کره جنوبی
۲ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ آلمان سوئد
۲ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ کره جنوبی مکزیک
۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ کره جنوبی آلمان
۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ مکزیک سوئد

گروه G: بلژیک، پاناما، تونس، انگلیس

تاریخ و ساعت
۲۸ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ بلژیک پاناما
۲۸ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ انگلیس تونس
۲ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ بلژیک تونس
۳ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ انگلیس پاناما
۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ انگلیس بلژیک
۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ پاناما تونس

گروه H: لهستان، سنگال، کلمبیا، ژاپن

 تاریخ و ساعت
۲۹ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ لهستان سنگال
۲۹ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ کلمبیا ژاپن
۳ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ ژاپن سنگال
۳ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ لهستان کلمبیا
۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ ژاپن لهستان
۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ کلمبیا سنگال

دیدار مرحله یک هشتم نهایی
بازی چهل‌ونهم، ۳۰ ژوئن ۲۰۱۸ (۹ تیرماه ۹۷) A1 – B2، ورزشگاه فیشت – ساعت ۲۲:۳۰
بازی پنجاهم، ۳۰ ژوئن ۲۰۱۸ (۹ تیرماه ۹۷) C1 – D2، ورزشگاه کازان آره‌نا – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌ویکم، اول جولای ۲۰۱۸ (۱۰ تیرماه ۹۷) B1 – A2، ورزشگاه لوژنیکی – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌ودوم، اول جولای ۲۰۱۸ (۱۰ تیرماه ۹۷) D1 – C2، ورزشگاه نیژنی نووگورود – ساعت ۲۲:۳۰
بازی پنجاه‌وسوم، ۲ جولای ۲۰۱۸ (۱۱ تیرماه ۹۷) E1 – F2، ورزشگاه سامارا آره‌نا – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌وچهارم، ۲ جولای ۲۰۱۸ (۱۱ تیرماه ۹۷) G1 – H2، ورزشگاه روستوف آره‌نا – ساعت ۲۲:۳۰
بازی پنجاه‌وپنجم، ۳ جولای ۲۰۱۸ (۱۲ تیرماه ۹۷) F1 – E2، ورزشگاه سن پترزبورگ – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌وششم، ۳ جولای ۲۰۱۸ (۱۲ تیرماه ۹۷) G2 – H1، ورزشگاه اتکریتیه آره‌نا (اسپارتاک) – ساعت ۲۲:۳۰

دیدار مرحله یک چهارم نهایی
بازی پنجاه‌وهفتم، ۶ جولای ۲۰۱۸ (۱۵ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۴۹ – برنده بازی ۵۰، ورزشگاه نیژنی نووگورود – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌وهشتم، ۶ جولای ۲۰۱۸ (۱۵ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۳ – برنده بازی ۵۴، ورزشگاه کازان آره‌نا – ساعت ۲۲:۳۰
بازی پنجاه‌ونهم، ۷ جولای ۲۰۱۸ (۱۶ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۱ – برنده بازی ۵۲، ورزشگاه فیشت – ساعت ۲۲:۳۰
بازی شصتم، ۷ جولای ۲۰۱۸ (۱۶ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۵ – برنده بازی ۵۶، ورزشگاه سامارا آره‌نا – ساعت ۱۸:۳۰

دیدار نیمه نهایی
بازی شصت‌ویکم، ۱۰ جولای ۲۰۱۸ (۱۹ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۷ – برنده بازی ۵۸، ورزشگاه سن پترزبورگ – ساعت ۲۲:۳۰
بازی شصت‌ودوم، ۱۱ جولای ۲۰۱۸ (۲۰ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۹ – برنده بازی ۶۰، ورزشگاه لوژنیکی – ساعت ۲۲:۳۰

دیدار رده‌بندی
بازی شصت‌وسوم، ۱۴ جولای ۲۰۱۸ (۲۳ تیرماه ۹۷) بازنده بازی ۶۱ – بازنده بازی ۶۲، ورزشگاه سن پترزبورگ – ساعت ۱۸:۳۰

دیدار فینال
بازی شصت‌وچهارم، ۱۵ جولای (۲۴ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۶۱ – برنده بازی ۶۲، ورزشگاه لوژنیکی – ساعت ۱۹:۳۰

 

مشکل برای پخش زنده بازی ایران و اسپانیا در جام جهانی ۲۰۱۸ – …

namnak.com/بازی-ایران-و-اسپانیا.p32035

رتبه: ۵ – ‏۱ رأی

۱ روز پیش – جنجال پخش زنده بازی ایران و اسپانیا در جام جهانی روسیه. تابناک: با وجود گذشت چندین روز از آغاز جام جهانی، هنوز هزینه حق پخش این مسابقات به واسطه …

پخش زنده و آنلاین بازی ایران و اسپانیا | شبکه

https://www.shabakeh-mag.com/news/iran/…/پخش-زنده-و-آنلاین-بازی-ایران-و-اسپانی…

۲ روز پیش – اگر قصد دارید پخش زنده بازی ایران و اسپانیا را در جام جهانی روسیه ۲۰۱۸ آنلاین تماشا کنید در ادامه این مطلب برترین سایت‌ها و اپ‌هایی که بازی ایران و …

ویدئوها

۰:۳۲
پخش زنده بازی‌های
جام جهانی ۲۰۱۸ در‌
متروهای روسیه
ویدیو ورزش سه – ۳ روز پیش
۱۸:۱۸
پخش زنده آنلاین
بازی جام جهانی
فوتبال آلمان
مکزیک بدون
سانسور از …
دیدستان – ۲ روز پیش
وبسایت رسمی
برنامه ۹۰ – پیش
بازی نوجوانان ایران –
اسپانیا
نود – ۲۹ مهر ۱۳۹۶
۵:۵۷
وبسایت رسمی
برنامه ۹۰ – خلاصه جام
جهانی نوجوانان: ایران
۱-۳ اسپانیا
نود – ۳۰ مهر ۱۳۹۶
۵:۰۸
۳ سال پیش سوئد
۳-۱ ایران
ویدیو ورزش سه – ۱۹ آبان ۱۳۹۴
۵:۳۴
خلاصه بازی ایران
۱-۳ اسپانیا
آپارات – ۱ آبان ۱۳۹۶
وبسایت رسمی
برنامه ۹۰ – خلاصه
بازی: روسیه ۱-۱
ایران
نود – ۱۸ مهر ۱۳۹۶
۱:۵۲
ایران ۱-۰ مراکش
ویدیو ورزش سه – ۲۰ آبان ۱۳۹۴

پخش زنده مسابقه فوتبال ایران و اسپانیا از آیو اسپرت

aionet.ir/blog/post/ایران-اسپانیا-جام-جهانی-۲۰۱۸

۱۸ ساعت پیش – پخش زنده مسابقه فوتبال ایران و اسپانیا در جام جهانی روسیه ۲۰۱۸ را با … آیو اسپرت ببینید، پخش زنده اینترنتی بازی ایران و اسپانیا از شبکه …

سایه تحریم بر سر پخش زنده بازی ایران و اسپانیا | ایران | …

www.dw.com/fa-ir/سایه-تحریم-بر-سر-پخش…بازی-ایران-و-اسپانیا/a-44266196

یک مسئول ارشد صداوسیما می‌گوید اگر تا چهارشنبه حق پخش تلویزیونی پرداخت نشود پخش بازی ایران و اسپانیا به مشکل برمی‌خورد. او می‌گوید حق پخش تلویزیونی جام …

پخش زنده بازی اسپانیا و پرتغال در جام جهانی ۲۰۱۸ | ورزشکار ۳

www.varzeshkar3.ir/19929/پخش-زنده-بازی-اسپانیا-و-پرتغال-در-جام-جه

به گزارش “ورزشکار ۳″، امشب جمعه ۲۵ خرداد ۹۷، در چارچوب بازی های مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۱۸ و در گروه B این رقابت‌ها، تیم های اسپانیا و پرتغال از ساعت ۲۲:۳۰ در.

سایت شبکه ورزش – پخش زنده لیگ ملت های والیبال از شبکه …

varzeshtv.ir/detail/11246

کی‌روش: بازی ایران اسپانیا فوتبال است، نه بسکتبال/ برنامه خاصی برای مهار رونالدو و اینیستا نداریم/ ایران و … پخش زنده لیگ ملت های والیبال از شبکه ورزش سیما …

سایت شبکه ورزش

varzeshtv.ir/

جدول پخش این هفته. شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه. راگبی (دیدار نهایی راگبی جام قهرمانان اروپا اسپانیا – ۲۰۱۸)۰۰:۴۵:۰۰٫ اسکیت برد …

شبکه سه سیما | گزارش ورزشی

tv3.ir/program/details/11074

پخش زنده و تحلیل فوتبال های خارجی ، با حضور کارشناسان فوتبال. … معرفی برنامه. پخش مستقیم اسپانیا – تونس شنبه ۱۹ خرداد – ساعت ۲۳:۱۵ …

پخش زنده آنلاین بازی جام جهانی فوتبال آلمان مکزیک بدون …

ویدئو برای پخش آنلاین بازی ایران اسپانیا▶ ۱۸:۱۸
https://www.didestan.com/video/3VmweDn7
۲ روز پیش

پخش زنده آنلاین بازی جام جهانی آلمان مکزیک سوئیس بدون سانسور از صفحه … پخش زنده ایران اسپانیا بازی ایران پرتقال زنده بازی ایران پرتغال زنده …

ویدیو ورزش سه | پخش زنده بازی‌های جام جهانی ۲۰۱۸ در‌ متروهای …

ویدئو برای پخش آنلاین بازی ایران اسپانیا▶ ۰:۳۲
video.varzesh3.com/…/پخش-زنده-بازی‌های-جام-جهانی-۲۰۱۸-در‌-متروهای-…
۳ روز پیش

پخش زنده بازی‌های جام جهانی ۲۰۱۸ در‌ متروهای روسیه … کریستیانو رونالدو، تک‌ستاره پرتغال مقابل اسپانیا · تحلیل بازی ایران و مراکش توسط گیگز و بیلیچ.

خبر پخش زنده بازی ایران-اسپانیا | طرفداری

https://www.tarafdari.com/static/page/taxonomy/25483/news

پخش زنده بازی ایراناسپانیاخبر پخش زنده بازی ایراناسپانیاپخش زنده بازی ایراناسپانیا · ویدیو کاربری پخش زنده بازی ایراناسپانیا · عکس کاربری پخش زنده …

لغو پخش بازی ایران – مراکش در ورزشگاه آزادی – ایسنا

https://www.isna.ir/news/97032511838/لغو-پخش-بازی-ایران-مراکش-در-ورزشگاه-آزادی

۴ روز پیش – مسئولان ورزشگاه آزادی به دنبال کسب مجوز برای پخش بازیهای دیگر از جمله دو بازی دیگر تیم‌ ‌ملی در جام جهانی مقابل تیم‌های ‌اسپانیا و پرتغال هستند …

۹۰tv.ir | وبسایت رسمی برنامه ۹۰ – خلاصه جام جهانی نوجوانان: …

ویدئو برای پخش آنلاین بازی ایران اسپانیا▶ ۵:۵۷
۹۰tv.ir/video/422211/خلاصه-جام-جهانی-نوجوانان-ایران-۱-۳-اسپانیا
۱۳ اسفند ۱۳۷۵

خلاصه جام جهانی نوجوانان: ایران ۱-۳ اسپانیا. ۱۹۶۵۵. اسپانیا · داخلی · اختصاصی · خلاصه بازی · تیم ملی فوتبال نوجوانان · تیم های ملی …

۶ شبکه بازی‌های جام جهانی را زنده پخش می کنند | ورزش ۱۱

www.varzesh11.com/fa/soccer_news_centre/news/…بازی‌های…پخش…/۱۱۰۴۳۱

۲ اسفند ۱۳۹۶ – ربه گزارش ورزش ۱۱، رزنامه الوطن قطر خبر داد که شبکه بین اسپورت این کشور حق پخش مسابقات جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه را گرفته است و قرار شده از ۶ …

نتایج زنده – یک ورزش

https://1varzesh.com/livescore

همه بازی‌ها بازی‌های زنده. همه لیگ‌ها, جام …. ۰۳/۲۸ کولاکوویچ: کیفیت بازی‌های لیگ ملت‌‌ها خیلی پایین است! ۰۳/۲۸ برانت: … ۰۳/۲۸ داور اروگوئه‌ای برای ایراناسپانیا.

بازی ایران – اسپانیا به صورت زنده پخش نمی شود؟ | خبرگزاری …

https://fa.shafaqna.com/news/586153/

۲ روز پیش – شفقنا _ خرید و پخش زنده مسابقات جام جهانی یکی از مسائلی است که در روزهای اخیر خبرساز شد، رئیس شورای سیاستگذاری و هماهنگی ورزش صداوسیما …

آیا پخش زنده بازی ایران و اسپانیا مورد تهدید قرار گرفته است …

www.icana.ir/Fa/…/آیا-پخش-زنده-بازی-ایران-و-اسپانیا-مورد-تهدید-قرار-گرفته-است؟

۱ روز پیش – عضو ناظر قوه مقننه در شورای نظارت بر عملکرد صداوسیما در خصوص پخش زنده بازی ایران و اسپانیا و نحوه پرداخت ارزی آن توضیحاتی ارائه کرد.

احتمال عدم پخش تلویزیونی بازی ایران و اسپانیا – مشرق نیوز

https://www.mashreghnews.ir/news/…/احتمال-عدم-پخش-تلویزیونی-بازی-ایران-و-اسپا…

۲ روز پیش – خرید و پخش زنده مسابقات جام جهانی یکی از مسائلی است که در روزهای اخیر خبرساز شد، رئیس شورای سیاستگذاری و هماهنگی ورزش صداوسیما گفت فقط …

پخش دیدار ایران – اسپانیا در ۹۰ کانال تلویزیونی – مشرق نیوز

https://www.mashreghnews.ir/news/…/پخش-دیدار-ایران-اسپانیا-در-۹۰-کانال-تلویزی…

۹ ساعت پیش – پخش دیدار ایراناسپانیا در ۹۰ کانال تلویزیونی. سامان قدوس … در اسپانیا ۵ کانال این بازی و حواشی آن را به صورت زنده پوشش تصویری زنده می‌دهند.

پخش زنده شبکه ورزش – تلوبیون

www.telewebion.com/live/varzesh

پخش زنده و آرشیو شبکه ورزش، تماشای آنلاین تلویزیون در اینترنت ، تمامی شبکه های صدا و سیما در تلوبیون مرجع پخش زنده تلویزیون. … بیشتر · ۴۴’. جام جهانی چين ۲۰۱۸ / اسپانيا – ويتنام بیلیارد ۴ · ۳۰’ … ۴’. گزیده و بررسی دیدار ایران – صربستان مثبت والیبال ۱۵۸ · ۴’. گزیده و … ۱’. پیش بازی بلژیک – پاناما فصل داغ فوتبال ۲۴۶.

آنتن | لیست پخش برنامه ها

https://www.anten.ir/

سامانه برخط پخش برنامه های ویدیویی. در این سامانه شما می توانید برنامه های زنده و آرشیو را از طریق وب سایت آنتن یا اپلیکیشن تلفن همراه تماشا کنید.

مصر – نتایج زنده فوتبال مصر – فوتبال ۱۱

https://footba11.co/egypt

همچنین خلاصه بازی‌های مهم از لیگ برتر ایران، جام جهانی روسیه و لیگ‌های معتبر اروپایی مثل لیگ برتر انگلیس، لالیگا اسپانیا، بوندسلیگا آلمان، سری آ ایتالیا، لیگ …

FootballOnline.ir فوتبال آنلاین

footballonline.ir/

فوتبال آنلاین، سایت تحلیلی خبری فوتبال ایران و جهان، جدول رده بندی و برنامه بازی های لیگ برتر ایران، انگلیس، اسپانیا، آلمان، ایتالیا.

آپارات – جام جهانی ۲۰۱۸

ویدئو برای پخش آنلاین بازی ایران اسپانیا▶ ۰:۲۹
https://www.aparat.com/sport/ورزشی

خلاصه بازی بلژیک ۳-۰ پاناما (دبل لوکاکو | HD) … کنفرانس خبری مربی مصر پیش از بازی با روسیه … حواشی عجیب و پر سروصدای لباس تیم ملی ایران و اسپانیا.

ماحرای پخش نشدن بازی ایران اسپانیا از تلویزیون ایران چیست ؟

koolakmag.ir › اخبار داغ

۲ روز پیش – خبری فوری وجنجالی طرفداران فوتبال را در ایران شوکه کرد ؛ به علت عدم پرداخت پول حق پخش تلویزیونی از سمت ایران به احتمال زیاد بازی ایران و …

پخش مستقیم بازی ایران و روسیه در سایت اسپوتنیک – امروز …

https://ir.sputniknews.com/iran/201710102910891-ایران-روسیه-فوتبال-قازان/

۱۸ مهر ۱۳۹۶ – به گزارش اسپوتنیک، عصر امروز در استادیوم قازان دو تیم راه یافته به جام جهانی فوتبال با هم روبرو می شوند. تیم ملی روسیه و ایران مسابقه خواهند داد.

۹۵ درصد بلیت‌های بازی ایران اسپانیا در سینما‌ها فروخته شد …

www.mizanonline.com/…/۹۵-درصد-بلیت‌های-بازی-ایران-اسپانیا-در-سینما‌ها-فروخته-…

۲ روز پیش – در اولین گام و برای بازی ایران با مراکش استقبال بی سابقه‌ای از … تا مساله مناقشه برانگیز پخش بازی‌های جام جهانی در سینماها به سرانجام برسد و در …

پخش زنده بازی ایران و اسپانیا در هاله‌ای از ابهام / بانک مرکزی …

www.iranart.ir/…/22165-پخش-زنده-بازی-ایران-اسپانیا-در-هاله-ای-از-ابهام-بانک-مرکز…

۲ روز پیش – به دلیل مشکل در مسیر پرداخت رقم قرارداد به شرکت دارای حق پخش بازی های جام جهانی فوتبال، پخش زنده بازی ایران و اسپانیا از تلویزیون در گرو .

شبکه های پخش زنده بازی ایران – اسپانیا / ۳۰ خرداد ۹۷ | …

footballerooz.com › اخبار فوتبال ایران › اخبار تیم ملی فوتبال

۹ ساعت پیش – فوتبال روز، سایت اخبار فوتبال ایران و فوتبال جهان و نتایج زنده و خلاصه بازی ها می باشد.

نتایج زنده مسابقات فوتبال – توپ ۹۰

www.top90.ir/livescore

نتایج زنده و لحظه به لحظه بازیهای لیگ برتر ایران و لیگهای سراسر دنیا. … برنامه پخش مسابقات از تلویزیون. ﺳﻪشنبه ۲۹ خرداد. شبکه سه. ۱۶:۳۰. کلمبیا – ژاپن.

نتایج زنده | متافوتبال

https://metafootball.com/fa/info/live/

سرصفحه · لیگ برتر ایران · لیگ برتر انگلستان · لالیگای اسپانیا · بوندسلیگای آلمان · سری آ ایتالیا · لیگ یک فرانسه · لیگ قهرمانان باشگاه های اروپا · لیگ …

جام جهانی ؛ بازی تیم ملی ایران – اسپانیا پخش زنده نمی‌شود! ؛ …

parsfootball.com › جام جهانی ۲۰۱۸ › تیم فوتبال ایران

۱ روز پیش – با وجود گذشت چندین روز از آغاز جام جهانی هنوز هزینه حق پخش مسابقات جام … شوک بزرگ به هواداران “تیم ملی ایران” از بازی با اسپانیا در جام جهانی …

یک مقام صدا وسیما: اگر تا چهارشنبه، حق پخش تلویزیونی …

https://www.radiofarda.com/a/29293821.html

۲ روز پیش – یک مقام صدا وسیما: اگر تا چهارشنبه، حق پخش تلویزیونی پرداخت نشود بازی ایران و اسپانیا پخش نمی‌شود. ۲۷/خرداد/۱۳۹۷ …

پخش زنده بازی ایران و اسپانیا | وان ایکس بت بهترین سایت …

https://sitepishbini.com/پخش-زنده-بازی-ایران-و-اسپانیا/

به زودی با آغاز جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه و آغاز بازی های تیم ملی ایران در این سایت میتوانید شاهد پخش زنده رقابت های تیم ملی ایران باشید . بازی ایران و اسپانیا به زودی در …

بازی ایران-اسپانیا پخش زنده نمی شود! – تی نیوز

https://tnews.ir/news/1d69113305949.html

۱ روز پیش – با توجه رقم میلیارد دلاری بین اسپورت برای حق پخش جام جهانی روسیه و جام جهانی قطر که منجر به افزایش نفوذ این مجموعه رسانه ای در فیفا شده، دور از …

بازی ایران-اسپانیا پخش زنده نمی شود! – روز نو | خبر فارسی

khabarfarsi.com/u/55777806

۱۸ ساعت پیش – بازی ایراناسپانیا پخش زنده نمی شود! با وجود گذشت چندین روز از آغاز جام جهانی، هنوز هزینه حق پخش این مسابقات به واسطه چالش در انتقال این رقم قابل …

مشاهده تخفیف های پخش زنده بازی های جام جهانی در نت برگ

netbarg.com › خانه › پخش زنده بازی های جام جهانی

شما میتوانید پیشنهادات پخش زنده بازی های جام جهانی را به صورت آنلاین با تخفیف های … بن تماشا بازی(ایران،اسپانیا)( ایران،پرتقال) در سینما ۵ بعدی مجموعه تفریحی …

توپ – دانلود | نصب برنامه اندروید | کافه بازار

https://cafebazaar.ir/app/com.persheh.sportapp/?l=fa

رتبه: ۴٫۶ – ‏۹٬۹۱۵ رأی – ‏رایگان – ‏Android – ‏کسب و کار/بهره‌وری

۳) مشاهده جدول لیگ و برنامه بازی های لیگ های ایران و جهان مانند انگلیس ، اسپانیا ، آلمان … ۴) اطلاع رسانی درباره زمان پخش بازی های ۲۴ ساعت آینده از شبکه های صدا و سیما … ۶) امکان مشاهده آنلاین بازی ها از شبکه های

نسیم آنلاین | احتمال کارشکنی قطر در پخش بازی ایران و …

www.nasimonline.ir/print/2222708

۲ روز پیش – قائم مقام معاون سیما در خصوص روند پرداخت رقم قرارداد به شرکت دارای حق پخش بازی‌های جام جهانی فوتبال توضیحاتی ارائه داد.

ایرانی‌ها برای‌ تماشای بازی‌های جام جهانی در روسیه چقدر باید …

fa.euronews.com › اخبار › جهان

۲۷ دی ۱۳۹۶ – اگر یک ایرانی از داخل کشور بخواهد برای دیدن سه مسابقه مقدماتی ایران در جام‌جهانی … شهر کازان روسیه؛ بازی ایران با اسپانیا در این شهر برگزار می شود.

احتمال کارشکنی قطر در پخش بازی ایران و اسپانیا از تلویزیون

https://www.yjc.ir › فرهنگی هنری › رادیو تلویزیون

۲ روز پیش – قائم مقام معاون سیما در خصوص روند پرداخت رقم قرارداد به شرکت دارای حق پخش بازی‌های جام جهانی فوتبال توضیحاتی ارائه داد.

سایه تحریم بر سر پخش زنده بازی ایران و اسپانیا – kodoom …

https://news.kodoom.com/iran-sports/سایه-تحریم-بر-سر-پخش…بازی/…/۷۳۱۰۸۷۰/

یک مسئول ارشد صداوسیما می گوید اگر تا چهارشنبه حق پخش تلویزیونی پرداخت نشود پخش بازی ایران و اسپانیا به مشکل برمی خورد. او می گوید حق پخش تلویزیونی …

پخش بازی فوتبال ایران و اسپانیا در ۲ سینمای اهواز – …

www.iribnews.ir/fa/news/…/پخش-بازی-فوتبال-ایران-و-اسپانیا-در-۲-سینمای-اهواز

۵ ساعت پیش – مسابقه تیم ملی ایران با اسپانیا به طور زنده در ۲ سینمای اهواز به نمایش درمی آید.

جدول پخش زنده فوتبال – سرپوش

www.sarpoosh.com/sports-results/broadcast-competitions-sports

داور اروگوئه ای به عنوان داور دیدار حساس تیم های ایران و اسپانیا انتخاب شد. … در دومین شب از بازی های این دور تیم ملی ایران از ساعت ۲۳:۳۰ چهارشنبه شب به مصاف تیم …

فوتبالی‌ترین | پخش زنده فوتبال

footballitarin.com/video_page.php?id=21170

۲۹ خرداد ۱۳۹۵ – خبرها، ویدیوها و عکس‌های فوتبال ایران و جهان. … جهانی ۲۰۱۸| یاوری: کیفیت بازی‌های جام جهانی بالا نیست/ ایران می‌تواند از اسپانیاپخش زنده فوتبال.

اخبار پارسیک – بازی ایران-اسپانیا پخش زنده نمی‌شود!

news.parseek.com/Url/15286588

بازی ایراناسپانیا پخش زنده نمی‌شود!

شیراز تخفیف – پخش زنده بازی ایران و اسپانیا جام جهانی ۲۰۱۸

shiraztakhfif.com/offer/49850

تخفیف ویژه پخش زنده جام جهانی در مستر کلاب. … %۳۴٫ پخش زنده بازی ایران و اسپانیا جام جهانی ۲۰۱۸ مستر کلاب … -زمان پخش مسابقه : چهارشنبه ۳۰ خرداد ماه ساعت ۲۲:۳۰.

سازمان برنامه و بودجه: بازی ایران و اسپانیا پخش می شود – قدس …

qudsonline.ir/news/606052/سازمان-برنامه-و-بودجه-بازی-ایران-و-اسپانیا-پخش-می-شود

۱ روز پیش – سازمان برنامه و بودجه اطمینان داده که هیچ مشکلی در تامین و پرداخت هزینه‌های پخش مسابقات جام جهانی وجود ندارد و طبق روال از صدا و سیما پخش خواهد شد.

پخش زنده آخرین اخبار شهرخبر

www.shahrekhabar.com/پخش-زنده-اخبار

پخش زنده آخرین و چدیدترین اخبار سایت شهرخبر. … ۳ دقيقه پيش. ایران آنلاین. سال گذشته بیش از … قضاوت بازی ایران و اسپانیا را یک تاجر انجام می‌دهد. ۵ دقيقه پيش.

ورزشگاه آزادی هم اکنون ! | هوادار

ویدئو برای پخش آنلاین بازی ایران اسپانیا
havaadar.com/video/ورزشگاه-آزادی-هم-اکنون
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

طوفان سرخ آسیا هروقت بازی داره از استرس نمیتونم نگاه کنم. کاش روزی … روزنامه موندو دپورتیوو اسپانیا گزارشی را درباره تیم ملی ایران پیش از دیدار با اسپانیا نوشت. پخش زنده …

رادیو ورزش

radiovarzesh.ir/

لیگ ملت های والیبال، برنامه کامل بازی های ایران. برنامه و نتایج … پخش زنده از فوتبال چه خبر … راس هر ساعت تازه ترین خبرهای ورزشی ایران و جهان را بشنوید. ۹:۰۵ …

علی اصغر پورمحمدی : بازی ایران-اسپانیا پخش می‌شود | جام …

https://nooriato.com/77928/پورمحمدی-بازی-ایران-اسپانیا/

رتبه: ۵ – ‏بازبینی توسط نورنگار

۱ روز پیش – علی‌اصغر پورمحمدی، قائم‌مقام معاون سیما دقایقی پیش حرف خود را پس گرفت و اعلام کرد تمامی بازی های ایران در جام جهانی پخش زنده خواهد شد.

برنامه پخش بازی‌های امروز جام جهانی (۲۸ خرداد) از شبکه های سيما

fa.alkawthartv.com/news/142949

۳ روز پیش – گروه B: پرتغال، اسپانیا، مراکش ،ایران. گروه C: فرانسه، استرالیا … سایت‌های پخش زنده و آنلاین بازی‌های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه. پخش زنده و آنلاین …

Cafe_rashen on Instagram: “پخش زنده بازي ايران-اسپانيا …

https://www.instagram.com/p/BkMyuD5Apb2/

۷ ساعت پیش – ۸۸ Likes, 1 Comments – Cafe_rashen (@cafe_rashen) on Instagram: “پخش زنده بازي ايراناسپانيا چهارشنبه ٣٠ خرداد به اميد يه بازي خوب از …

تماشا | خلاصه فوتسال ایران ۴-۳ پاراگوئه (جام جهانی) | دنیای …

ویدئو برای پخش آنلاین بازی ایران اسپانیا▶ ۱۲:۵۳
tamasha.com/v/3V4B

۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ – بارگذاری توسطدنیای ورزشی

گفتگو با شمس درباره عملکرد ایران در جام جهانی فوتسال · حواشی بازی فوتسال ایران – پرتغال ۰۳:۱۲٫ حواشی بازی فوتسال ایران – پرتغال.

پخش بازی ایران و اسپانیا به کجا رسید؟ – بازتاب

baztab.ir/304743/پخش-بازی-ایران-و-اسپانیا-به-کجا-رسید؟/

۱ روز پیش – پورمحمدی گفت: علاوه بر بازی‌های تیم ملی جمهوری اسلامی ایران دیگر بازی‌های این مسابقات هم همان طور که تاکنون به لحظه و مستقیم از تلویزیون پخش …

ممکن است بازی ایران-اسپانیا از تلویزیون پخش نشود! – …

icinema.ir › خبر و گزارش › تلویزیون

۲ روز پیش – ممکن است بازی ایراناسپانیا از تلویزیون پخش نشود! ….. این سریال که از ۱۸ ماه مه در دسترس کاربران این پلتفرم آنلاین قرار گرفت، اتخاذ شده است.

جدول پخش زنده فوتبال و دیگر مسابقات ورزشی از تلویزیون – …

khabarpu.com/pu/varzesh-pu/jadval-pakhsh.htm

برنامه و جدول پخش زنده فوتبال و دیگر مسابقات ورزشی از تلویزیون.

Likes0Dislikes0
نظرات و ارسال نظر