جام جهانی 2018پنج شنبه ۱ فروردین ۱۳۹۸

مسابقه پیش بینی فوتبال بازی های جام جهانی روسیه 2018 - جام جهانی روسیه 2018

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.

مسابقه پیش بینی فوتبال بازی های جام جهانی روسیه ۲۰۱۸

جام جهانی روسیه 2018

مسابقه پیش بینی فوتبال بازی های جام جهانی روسیه ۲۰۱۸

برنامه کامل بازی‌های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه که از ۲۴ خردادماه تا ۲۴ تیرماه ۹۷ در ۱۱ شهر این کشور برگزار می‌شود

جام جهانی ۲۰۱۸ با حضور ۳۲ تیم از ۱۴ ژوئن تا ۱۵ جولای برگزار خواهد شد و تیم ملی ایران در گروه B مسابقات با اسپانیا، پرتغال و مراکش دیدار خواهد کرد.

گروه بندی کامل جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه به شرح زیر است:

گروه A: روسیه، عربستان، مصر ،اروگوئه

گروه B: پرتغال، اسپانیا،  مراکش ،ایران

گروه C: فرانسه، استرالیا ،پرو، دانمارک

گروه D: آرژانتین، ایسلند،کروواسی، نیجریه

گروه  E :  برزیل، سوئیس، کاستاریکا،  صربستان

گروه F:  آلمان ، مکزیک، سوئد، کره‌جنوبی

گروه G:  بلژیک،  پاناما  ،تونس  ،انگلیس

گروه H: لهستان، سنگال ،کلمبیا، ژاپن

برنامه کامل بازی‌های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه که از ۲۴ خردادماه تا ۲۴ تیرماه ۹۷ در ۱۱ شهر این کشور برگزار می‌شود، به شرح زیر است:

دیدارهای مرحله گروهی

گروه A: روسیه، اروگوئه، مصر، عربستان

تاریخ و ساعت
۲۴ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ روسیه عربستان
۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ مصر اروگوئه
۲۹ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ روسیه مصر
۳۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ اروگوئه عربستان
۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ اروگوئه روسیه
۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ عربستان مصر

گروه B: اسپانیا، پرتغال، ایران، مراکش

تاریخ و ساعت
۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ ایران مراکش
۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ اسپانیا پرتغال
۳۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ پرتغال مراکش
۳۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ ایران اسپانیا
۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ ایران  پرتغال
۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ مراکش اسپانیا

گروه C: فرانسه، پرو، دانمارک، استرالیا

 تاریخ و ساعت
۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۳۰ فرانسه استرالیا
۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۳۰ پرو دانمارک
۳۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ فرانسه پرو
۳۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ استرالیا دانمارک
۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ دانمارک فرانسه
۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ استرالیا پرو

گروه D: آرژانتین، ایسلند، کرواسی، نیجریه

تاریخ و ساعت
۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۳۰ آرژانتین ایسلند
۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۳:۳۰ کرواسی نیجریه
۳۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ آرژانتین کرواسی
۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ ایسلند نیجریه
۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ آرژانتین نیجریه
۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ کرواسی ایسلند

گروه E: برزیل، کاستاریکا، سوئیس، صربستان

تاریخ و ساعت
۲۷ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ کاستاریکا صربستان
۲۷ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ برزیل سوئیس
۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ برزیل کاستاریکا
۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ سوئیس صربستان
۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ صربستان برزیل
۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ سوئیس کاستاریکا

گروه F: آلمان، مکزیک، سوئد، کره جنوبی

تاریخ و ساعت
۲۷ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ آلمان مکزیک
۲۸ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ سوئد کره جنوبی
۲ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ آلمان سوئد
۲ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ کره جنوبی مکزیک
۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ کره جنوبی آلمان
۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ مکزیک سوئد

گروه G: بلژیک، پاناما، تونس، انگلیس

تاریخ و ساعت
۲۸ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ بلژیک پاناما
۲۸ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ انگلیس تونس
۲ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ بلژیک تونس
۳ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ انگلیس پاناما
۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ انگلیس بلژیک
۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ پاناما تونس

گروه H: لهستان، سنگال، کلمبیا، ژاپن

 تاریخ و ساعت
۲۹ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ لهستان سنگال
۲۹ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ کلمبیا ژاپن
۳ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ ژاپن سنگال
۳ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ لهستان کلمبیا
۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ ژاپن لهستان
۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ کلمبیا سنگال

دیدار مرحله یک هشتم نهایی
بازی چهل‌ونهم، ۳۰ ژوئن ۲۰۱۸ (۹ تیرماه ۹۷) A1 – B2، ورزشگاه فیشت – ساعت ۲۲:۳۰
بازی پنجاهم، ۳۰ ژوئن ۲۰۱۸ (۹ تیرماه ۹۷) C1 – D2، ورزشگاه کازان آره‌نا – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌ویکم، اول جولای ۲۰۱۸ (۱۰ تیرماه ۹۷) B1 – A2، ورزشگاه لوژنیکی – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌ودوم، اول جولای ۲۰۱۸ (۱۰ تیرماه ۹۷) D1 – C2، ورزشگاه نیژنی نووگورود – ساعت ۲۲:۳۰
بازی پنجاه‌وسوم، ۲ جولای ۲۰۱۸ (۱۱ تیرماه ۹۷) E1 – F2، ورزشگاه سامارا آره‌نا – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌وچهارم، ۲ جولای ۲۰۱۸ (۱۱ تیرماه ۹۷) G1 – H2، ورزشگاه روستوف آره‌نا – ساعت ۲۲:۳۰
بازی پنجاه‌وپنجم، ۳ جولای ۲۰۱۸ (۱۲ تیرماه ۹۷) F1 – E2، ورزشگاه سن پترزبورگ – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌وششم، ۳ جولای ۲۰۱۸ (۱۲ تیرماه ۹۷) G2 – H1، ورزشگاه اتکریتیه آره‌نا (اسپارتاک) – ساعت ۲۲:۳۰

دیدار مرحله یک چهارم نهایی
بازی پنجاه‌وهفتم، ۶ جولای ۲۰۱۸ (۱۵ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۴۹ – برنده بازی ۵۰، ورزشگاه نیژنی نووگورود – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌وهشتم، ۶ جولای ۲۰۱۸ (۱۵ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۳ – برنده بازی ۵۴، ورزشگاه کازان آره‌نا – ساعت ۲۲:۳۰
بازی پنجاه‌ونهم، ۷ جولای ۲۰۱۸ (۱۶ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۱ – برنده بازی ۵۲، ورزشگاه فیشت – ساعت ۲۲:۳۰
بازی شصتم، ۷ جولای ۲۰۱۸ (۱۶ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۵ – برنده بازی ۵۶، ورزشگاه سامارا آره‌نا – ساعت ۱۸:۳۰

دیدار نیمه نهایی
بازی شصت‌ویکم، ۱۰ جولای ۲۰۱۸ (۱۹ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۷ – برنده بازی ۵۸، ورزشگاه سن پترزبورگ – ساعت ۲۲:۳۰
بازی شصت‌ودوم، ۱۱ جولای ۲۰۱۸ (۲۰ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۹ – برنده بازی ۶۰، ورزشگاه لوژنیکی – ساعت ۲۲:۳۰

دیدار رده‌بندی
بازی شصت‌وسوم، ۱۴ جولای ۲۰۱۸ (۲۳ تیرماه ۹۷) بازنده بازی ۶۱ – بازنده بازی ۶۲، ورزشگاه سن پترزبورگ – ساعت ۱۸:۳۰

دیدار فینال
بازی شصت‌وچهارم، ۱۵ جولای (۲۴ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۶۱ – برنده بازی ۶۲، ورزشگاه لوژنیکی – ساعت ۱۹:۳۰

 

 

| وبسایت رسمی برنامه ۹۰ – آغاز هیجان جام جهانی ۲۰۱۸

ویدئو برای مسابقه پیش بینی فوتبال بازی های جام جهانی روسیه 2018
۹۰tv.ir/video/457622/آغاز-هیجان-جام-جهانی-۲۰۱۸
۲۰ ساعت پیش

آغاز هیجان جام جهانی ۲۰۱۸. … معرفی ورزشگاه های میزبان جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه (بخش چهارم) ۱ روز پیش. ۴ روز تا جام جهانی روسیه · ۴ روز تا جام جهانی روسیه ۱ روز …

۹۰tv.ir | وبسایت رسمی برنامه ۹۰ – ۴ روز تا جام جهانی روسیه

ویدئو برای مسابقه پیش بینی فوتبال بازی های جام جهانی روسیه 2018
۹۰tv.ir/video/457441/4-روز-تا-جام-جهانی-روسیه
۱ فروردین ۱۳۷۶

معرفی مربی و کاپیتان تیم ملی فرانسه در جام جهانی ۲۰۱۸; آشنایی با تیم ملی … جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه (بخش چهارم); خلاصه بازی: اتریش ۰-۳ برزیل; حاشیه های جام جهانی …

داستان‌های برتر

گربه روس جام جهانی را پیش‌بینی می کند
euronews · ۱۹ ساعت قبل

۹۰tv.ir | وبسایت رسمی برنامه ۹۰ – حاشیه های جام جهانی روسیه ۹۷ …

ویدئو برای مسابقه پیش بینی فوتبال بازی های جام جهانی روسیه 2018
۹۰tv.ir/video/456648/حاشیه-های-جام-جهانی-روسیه-۹۷۰۳۱۵
۱ فروردین ۱۳۷۶

خلاصه بازی: بلژیک ۴-۱ کاستاریکا; گفتگوی ویژه با حشمت مهاجرانی و علی پروین (بخش سوم); نظر مردم و کارشناسان پرتغال درباره بازی با ایران; گفتگوی ویژه با …

مسابقه پیش بینی فوتبال زون

footballzone.ir/prediction/

افتتاحیه جام جهانی ۲۰۱۸ … خواشمد گویی ولادیمیر پوتین به تیم های حاضر در جام جهانی … از آلمان تا روسیه با تراکتور … ۱۴۰ نفر این بازی را پیش بینی کرده اند

قوانین مسابقه پیش بینی بازی های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه – …

footballzone.ir/rules/

قوانین مسابقه پیش بینی بازی های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه. سایت فوتبال زون در نظر دارد برای مسابقات جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه مسابقه پیش بینی برگزار کند. در همین …

ویدیو ورزش سه | پیش بینی یک رسانه اروپایی ازسرنوشت جام …

ویدئو برای مسابقه پیش بینی فوتبال بازی های جام جهانی روسیه 2018▶ ۶:۱۹
video.varzesh3.com/…/پیش-بینی-یک-رسانه-اروپایی-ازسرنوشت-جا…
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

کوپا آمریکا · بازی های دوستانه · المپیک … پیش بینی یک رسانه اروپایی ازسرنوشت جام جهانی ۲۰۱۸جام جهانی ۲۰۱۸ (روسیه) · پیش بینی … غیر از چند بازی

ویدیو ورزش سه | سرنوشت گروه مرگ جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه چه …

ویدئو برای مسابقه پیش بینی فوتبال بازی های جام جهانی روسیه 2018▶ ۳:۳۴
video.varzesh3.com/…/سرنوشت-گروه-مرگ-جام-جهانی-۲۰۱۸-روسیه-چه…
۵ بهمن ۱۳۹۶

شما بگویید سرنوشت گروه مرگ جام جهانی ۲۰۱۸ چه خواهدشد . آیا ایران و مراکش شگفتی ساز می شوند ؟ایران در برابر اینهمه ستاره مطرح فوتبال اروپا چه خواهد کرد؟ … پیش بینی من اینه …

در آستانه جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸ ، سامسونگ اپلیکیشن پیش …

digiato.com/article/2018/06/10/اپلیکیشن-پیش-بینی-سامسونگ/

۲ روز پیش – زمان زیادی تا آغاز جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸ روسیه باقی نمانده و تیم ملی کشورمان … شرکت سامسونگ در آستانه آغاز بازی‌های جام‌ جهانی فوتبال اپلیکیشن. … در رقابت پیش بینی برای قهرمان جام جهانی، تیم‌های صعود کننده از گروه‌ها و مسابقات …. موضوعات و مطالب داغ; IO2018 · wwdc18 · استیون هاوکینگ · پژو ۲۰۰۸ · پژو ۵۰۸ …

پیش‌بینی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه به کمک فیفا ۱۸ | دیجی‌کالا …

https://www.digikala.com › خانه › ورزش و سفر › جام جهانی ۲۰۱۸

رتبه: ۴٫۸ – ‏۱۶ نقد

۱۰ خرداد ۱۳۹۷ – … بالا در پیش‌بینی بازی‌های جام جهانی و دیگر مسابقات بزرگ دارند، امسال … به کمک جدیدترین آپدیت بازی تمام بازی‌های جام جهانی از همان مرحله‌ی اول … بچه‌های EA Sports هم به کمک فیفا ۱۸ و تکنولوژی آن بازی‌های جام جهانی فوتبال را شبیه‌سازی کرده‌اند. … در ادامه نتایج پیش‌بینی EA Sports و FIFA 18 از جام جهانی ۲۰۱۸

پیش بینی مسابقات جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸ | همزمان با رقابت …

www.ghatreh.com/news/nn42977190/پیش-بینی-مسابقات-جام-جهانی-فوتبال

۷ ساعت پیش – همزمان با رقابت های جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸ روسیه مجله ستاره اقدام به برگزاری مسابقه … برنامه کامل مسابقات جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه +ساعت بازی ها … های پرهیجان جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه اقدام به برگزاری مسابقه پیش بینی فوتبال کرده …

شب های فوتبالی / پیش بینی گروه بندی ایران در جام جهانی …

varzeshtv.ir/detail/8714

کارلوس کی‌روش پیش از آغاز تمرینات تیم ملی فوتبال ایران در کمپ تیم ملی در روسیه · فیفا به طور رسمی فهرست نهایی هر ۳۲ تیم حاضر در جام جهانی روسیه ۲۰۱۸ را …

فوتبال ۱۱: نتایج زنده فوتبال ایران و جهان

https://footba11.co/

نتایج زنده | نتایج زنده فوتبال بیش از ۲۰۰ لیگ داخلی و خارجی را به صورت لحظه به … ۵ بازیکن تاثیر گذار ایران در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه ۱۹ خرداد، ۲۳:۵۳ … همچنین خلاصه بازی‌های مهم از لیگ برتر ایران، جام جهانی روسیه و لیگ‌های معتبر اروپایی … و محرومان مسابقه، ترکیب احتمالی و پیش‌بینی اتفاقات بازی، برای تورنومنت‌های مهم، بین ۸ …

ایرنا – ایران می تواند در مسابقات فوتبال جام جهانی ۲۰۱۸ …

www.irna.ir/fa/News/82756756

۱۸ آذر ۱۳۹۶ – وی اظهار کرد: به حتم تیم ملی ایران با تمام داشته های خود وارد زمین بازی … چراکه توپ گرد و زمین وسیع است و نتیجه را نمی شود پیش بینی کرد. … به گزارش ایرنا، مسابقات فوتبال جام جهانی ۲۰۱۸ خرداد سال ۹۷ در روسیه برگزار خواهد شد.

بررسی و پیش‌بینی نتایج گروه ایران در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه …

https://www.isna.ir/…/بررسی-و-پیش-بینی-نتایج-گروه-ایران-در-جام-جهانی-۲۰۱۸-رو…

۱۸ بهمن ۱۳۹۶ – به‌ گزارش ‌ایسنا، تیم‌ ‌ملی فوتبال ایران باید در جام جهانی در گروهی دشوار با … گروه B جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه، نوشت: در هر تورنمنتی چند بازی شاخص و جذاب وجود دارد. … از ۱۰ مسابقه پس از برزیل، به عنوان تیم دوم جواز حضور در جام جهانی را به دست آورده است. …. معرفی ترکیب نهایی تیم ووشو برای بازی های آسیایی/ محمدسیفی …

قرعه کشی جام جهانی و مسابقه پیش بینی سایت طرفداری | …

https://www.tarafdari.com/…/قرعه-کشی-جام-جهانی-و-مسابقه-پیش-بینی-سایت-طرفدا…

۹ آذر ۱۳۹۶ – طرفداری- این روزها بحث قرعه کشی جام جهانی فوتبال داغِ داغ است. لذت تماشای مسابقات جام جهانی یک طرف و لذت پیش بینی تیم های هم گروه هر … را در زمین خواهیم گذاشتدر نقد ممنوعیت پخش بازی‌های جام جهانی از کافه‌ها؛ برای … اعلام حمایت توئیتر فارسی زبان باشگاه آ اس رم از تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه (عکس).

بازی فوتبالی: برنده جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸ را انتخاب کنید – …

www.bbc.com/persian/sport-44389635

آیا می توانید تیم های صعود کننده در جام جهانی روسیه را پیش بینی کنید؟ … بازی فوتبالی: برنده جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸ را انتخاب کنید. ۶ ژوئن ۲۰۱۸ – ۱۶ خرداد ۱۳۹۷. همرسانی در فیسبوک · همرسانی … حالا برنده هر مسابقه را تا بازی فینال انتخاب کنید: …

پیش بینی مسابقات جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸ | ستاره

setare.com/fa/news/22447/پیش-بینی-مسابقات-جام-جهانی-فوتبال-۲۰۱۸

۷ ساعت پیش – همیشه قبل و در حین بازی‌های جام جهانی، فوتبال‌دوستان برنامه‌ها و بازی‌های … قوانین پیش بینی مسابقات فوتبال جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه در مجله ستاره.

جام جهانی | خبر فارسی

https://khabarfarsi.com/tags/63/انتخابی_جام_جهانی

در آستانه فوتبال جام جهانی ۲۰۱۸ در روسیه، تازه ترین رده بندی برترین گلزنان … بسیاری از طرفداران فوتبال، برای تماشای این بازی ها در تورهای جام جهانی روسیه یا … ۲۵ روزه جام جهانی را مغتنم دانسته و مسابقه بزرگ پیش بینی رقابت ها را با جایزه های …

پیش بینی «حسین ماهینی» از نتایج ایران در جام جهانی ( …

www.sarpoosh.com/football/iran…/iran-nationalfootball970305498.html

رتبه: ۳٫۸ – ‏۸ نقد

۱ روز پیش – حسین ماهینی نتایج بازی‌های تیم ملی در جام جهانی را پیش بینی،حسین ماهینی … جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه,اخبار فوتبال,خبرهای فوتبال,فوتبال ملی …

پیش بینی «حسین ماهینی» از نتایج ایران در جام جهانی ( …

www.sarpoosh.com/football/iran…/iran-nationalfootball970305498.html

رتبه: ۳٫۸ – ‏۸ نقد

۱ روز پیش – حسین ماهینی نتایج بازی‌های تیم ملی در جام جهانی را پیش بینی،حسین ماهینی … جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه,اخبار فوتبال,خبرهای فوتبال,فوتبال ملی …

برنامه کامل مسابقات جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه +ساعت به وقت …

https://www.mashreghnews.ir/…/برنامه-کامل-مسابقات-جام-جهانی-۲۰۱۸-روسیه-ساعت-به…

ویژه نامه جام جهانی مشرق – جام جهانی ۲۰۱۸ با حضور ۳۲ تیم از ۱۴ ژوئن تا ۱۵ جولای … برنامه کامل بازی‌های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه که از ۲۴ خردادماه تا ۲۴ تیرماه ۹۷ در ۱۱ شهر …

پیش بینی جام جهانی ۲۰۱۸ با جوایز نفیس | وان ایکس بت …

https://sitepishbini.com/پیش-بینی-جام-جهانی-۲۰۱۸-با-جوایز-نفیس/

سایت وان ایکس بت با توجه به نزدیک بودن به جام جهانی ۲۰۱۸ یه پیش بینی جدیدی تو … تمامی مسابقه ها رو به چه صورت زنده و چه به صورت گروهی قبل شروع بازی پیش بینی کنید و کلی جایزه ببرید . … لینک های مرتبط: … معرفی بهترین سایت پیش بینی فوتبال …. لیست نهایی تیم ملی پاناما برای جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه ژوئن, ۲۰۱۸.

استادیوم موردویا آرنا، ورزشگاه ها میزبان جام جهانی، استادیوم – …

www.2safar.com/معرفی-ورزشگاه-های-شهر-سارانسک-میزبان-جام-جهانی-فوتبال-روسیه…

معرفی استادیوم های سارانسک میزبان جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸ روسیه … پس از پایان بازی هام جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸، استادیوم موردویا آرنا به ورزشگاه اختصاصی تیم اف … زمین تمرین دیگری که برای تمرینات پیش از مسابقات جام جهانی پیش بینی شده، …

نتایج زنده مسابقات فوتبال – توپ ۹۰

www.top90.ir/livescore

نتایج زنده و لحظه به لحظه بازیهای لیگ برتر ایران و لیگهای سراسر دنیا. … برنامه پخش مسابقات از تلویزیون. پنجشنبه ۲۴ خرداد … جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه. جمعه ۲۵ خرداد.

“تقویم بازیهای تیم ملی فوتبال ایران” برای صعود به جام …

namnak.com/تقویم-بازیهای-تیم-ملی-فوتبال-ایران.p26957

رتبه: ۳٫۶ – ‏۷۴ رأی

تقویم بازیهای تیم ملی فوتبال ایران و مسابقات انتخابی جام جهانی ۲۰۱۸ و جدول … خود برنامه کامل تیمش را تا پایان مرحله دوم مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه اعلام کرد. …. کند اما برنامه فعلی براساس سید بندی کنونی و پیش بینی شده تنظیم شده است.

تور جام جهانی روسیه ۲۰۱۸ ، مشاهده قیمت و برنامه | مقتدر سیر

https://mstiran.com/tours/تور-جام-جهانی-روسیه-۲۰۱۸

کشوری با تاریخی غنی که هر شهرش زیبایی‌های شگرفی دارد و جدای از فوتبال می‌تواند … نرخ تور جام جهانی روسیه مختص به شهرهایی می‌شود که ایران بازی‌های خود را در آن برگزار می‌کند. … به‌خوبی متوجه می‌شوید که هزینه سفر به جام جهانی روسیه به گونه‌ای پیش‌بینی شده است که شما …. دانستنی های سارانسک ؛ شهر میزبان مسابقه ایران و پرتغال …

ثبت نام جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه – RusLegaLife

ruslegalife.net/world-cup-russia/

تحویل بلیت مسابقات جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸ روسیه. با توجه به مشکلات و محدودیت های موجود برای ارسال بلیت به ایران، فیفا تصمیم گرفته است که … هتل آپارتمان در مرکز شهر سن پترزبورگ ویژه بازی ایران و مراکش فقط شبی ۷۰ دلار …. کارشناسان پیش بینی می کنند که حضور طرفدارانی که جهت حمایت تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی …

آپارات – جام جهانی

https://www.aparat.com/result/جام_جهانی

استادیوم های جالب و مدرن جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه-دکوریست · دکوریست- … پیش بینی علی پروین از نتیاج تیم ملی ایران در جام جهانی … خلاصه بازی رومانی ۱-۰ کلمبیا (جام جهانی ۱۹۹۸) … فرهنگستان فوتبالپیشبینی مسابق

سود اقتصادی کلان روسیه از جام جهانی فوتبال

https://www.eghtesadnews.com/…/192609-سود-اقتصادی-کلان-روسیه-از-جام-جهانی-فو…

۱۲ آذر ۱۳۹۶ – قرار است بازی های جام جهانی در ۱۱ شهر در روسیه برگزار شود و هزاران هوادار فوتبال … تحلیل‌گران پیش‌بینی می‌کنند که طی برگزاری مسابقات جام جهانی …

آپارات – جام جهانی

https://www.aparat.com/result/جام_جهانی

استادیوم های جالب و مدرن جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه-دکوریست · دکوریست- … پیش بینی علی پروین از نتیاج تیم ملی ایران در جام جهانی … خلاصه بازی رومانی ۱-۰ کلمبیا (جام جهانی ۱۹۹۸) … فرهنگستان فوتبالپیشبینی مسابقات جام جهانی با اسپیرو.

برنامه کامل مسابقات جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه +ساعت بازی‌ها – …

www.entekhab.ir › ورزش › فوتبال

۱ روز پیش – جام جهانی ۲۰۱۸ با حضور ۳۲ تیم از ۱۴ ژوئن تا ۱۵ جولای برگزار خواهد شد و … برنامه کامل بازی‌های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه که از ۲۴ خردادماه تا ۲۴ تیرماه ۹۷ …

ایده هاب | بلاگ | حضور تکنولوژی ویدئو چک در جام‌جهانی ۲۰۱۸ …

https://idehhub.com/…/حضور-تکنولوژی-ویدئو-چک-در-جام‌جهانی-۲۰۱۸-روسیه-قطعی-…

هرچند این فناوری در فوتبال با مخالفان جدی روبرو است اما بالاخره فیفا تصمیم دارد از … یا Video Assistant Referees یک فناوری مفید و مرسوم برای مسابقات ورزشی است. … اما بالاخره فیفا تصمیم دارد از این تکنولوژی در جام‌جهانی ۲۰۱۸ روسیه استفاده کند. … مواردی که هم اکنون توسط اعضای اتحادیه بین‌المللی فوتبال (IFAB)پیش‌بینی …

حریفان تیم ملی فوتبال کشورمان در راه آماده‌سازی برای حضور …

alikonline.ir/…/5180-حریفان-تیم-ملی-فوتبال-کشورمان-در-راه-آماده‌سازی-برای-حضور…

۱ بهمن ۱۳۹۶ – فوتبال زون – آخرین اخبار و گالری جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه، پیش بینی نتایج مسابقات … برنامه اردوها و بازی‌های دوستانه تیم ملی هماهنگ شده و ازهمین‌رو تیم ملی اولین … ملی دیدار خداحافظی خود را در تهران انجام خواهد داد که این مسابقه با یکی از …

ایران در گروه مرگ / ایران، اسپانیا و پرتغال و مراکش در گروه …

www.asriran.com › صفحه نخست › ورزشی

۱۰ آذر ۱۳۹۶ – به گزارش عصرایران ،قرعه کشی مسابقات جام جهانی دقایقی پیش به پایان رسید و … مراسم قرعه کشی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه در کاخ کرملین برگزار می شود و ایران قرار … فیگو می گه ما شانس داریم اما شانس اول نیستیم و در فوتبال سوپرایزهایی وجود داره …. ایران در شهر های سن پترزبروگ ، کازان و سارانسک بازی می کند.

چگونگی خرید بلیت جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه – ilikEvents

https://ilikevents.com/fa/news/439-چگونگی_خرید_بلیت_جام_جهانی_۲۰۱۸_روسیه_

۱۸ آذر ۱۳۹۶ – جام جهانی فوتبال ٢٠١٨ روسیه تور جام جهانی فوتبال ٢٠١٨ روسیه رزرو آنلاین هتل … فیفا برای خرید بلیت جام جهانی روسیه روش هایی را پیش بینی کرده و این روش … بازی های جام جهانی تا مدتی دیگر آغاز می گردد وعده زیادی از مردم جهان علاقه دارند تا … در هر استادیوم و برای همه مسابقات مکانی برای افراد معلول در نظر گرفته شده …

روسیه میزبان جام جهانی ۲۰۱۸، معرفی شهر به شهر (قسمت اول) – …

https://www.kojaro.com/2017/4/14/125673/1-روسیه-میزبان-جام-جهانی/

۲۵ فروردین ۱۳۹۶ – ورزشگاه یو بی لینی شهر سارانسک، میزبان تعدادی از بازی‌های جام جهانی … یکی دیگر از ورزشگاه‌های زیبای جام‌جهانی ۲۰۱۸ که پیش‌بینی می‌شود میزبان مسابقات … برچسب‌ها روسیه مسکو فوتبال میزبانی جام جهانی جام جهانی ۲۰۱۸ سوچی.

بهترین تور جام‌جهانی روسیه ۲۰۱۸ را از کجا بخریم؟ – رسانه …

https://click.ir › رپورتاژ آگهی

۹ بهمن ۱۳۹۶ – بنابراین هر چه سریعتر و پیش از پایان سال یکی از تورهای روسیه جام جهانی ۲۰۱۸ … تورهای جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه پکیج‌های متفاوتی را پیش‌بینی کرده‌اند تا این … هستید، بهتر است بدانید که برنامه‌ی سفر به روسیه با برنامه‌ی بازی‌های جام‌جهانی … مسافر تور این رویداد هیجان‌انگیز فوتبال در روسیه با آژانس مسافرتی مقتدر …

اخبار جام جهانی – شهرخبر

www.shahrekhabar.com/tag/جام-جهانی

اخبار جام جهانی, آخرین خبر های جام جهانی. … ۳ دقيقه پيش … ۵ دقيقه پيشجام جهانی را با تلویزیون هوشمند پیش بینی کنید … تئاتر شهر همزمان با مسابقه تیم ملی فوتبال در جام جهانی روسیه زمان نمایش‌ها را تغییر دادساعت اجرای چند … جام جهانی ۲۰۱۸| ترابی: دیدارمان برابر مراکش ۶ امتیازی و مهم‌ترین بازی زندگی ماستهافبک تهاجمی

گروه‌بندی کامل جام‌جهانی/ برنامه دیدارهای ایران – سایت خبری …

www.tabnak.ir › صفحه نخست › ورزشی

۱۰ آذر ۱۳۹۶ – مراسم قرعه‌کشی رقابت‌های جام جهانی فوتبال برگزار شد و ۳۲ تیم حاضر در این رقابت‌ها … پیش بینی ۲۰۱۸ از سه رسانه مهم جهان! … به گزارش فارس، مراسم قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه دقایقی پیش با … مسابقات جام‌جهانی ۲۰۱۸ روسیه، ۱۴ ژوئن (۲۴ خرداد ۹۷) در لوژنیکی روسیه آغاز … برنامه بازی‌های ایران به شرح زیر است:.

بازی برگشت ایران ازبکستان در مقدماتی جام جهانی؛ ساعت …

www.tabnak.ir › ورزشی › ورزشي

۱۳ مهر ۱۳۹۵ – هنوز غائله بازی تیم ملی فوتبال در مقدماتی جام جهانی در شب عاشورا جمع … ذی الحجه برای میزبانی سعودی ها در مسابقات فوتبال پیش بینی شد، دارای معافیت شود. … نتوانستیم تاریخ‌های برگزاری بازی‌های انتخابی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه …

گلدمن ساکس: برزیل قهرمان جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه خواهد شد – …

https://www.zoomit.ir/2018/6/12/283078/goldman-sachs-brazil-win-world-cup/

۱۰ ساعت پیش – با فرارسیدن جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه، تب پیش‌بینی بازی‌ها نیز داغ شده است. … سپس به مقایسه‌ی این داده‌ها با امتیازهای تمام بازی‌های جام جهانی و جام ملت‌های … مشخص شد، نمی‌توان تمام متغیرهای تأثیرگذار بر چگونگی اجرای یک مسابقه را شناخت. … می‌مانند؛ زیرا فوتبال ورزشی کاملا غیر قابل پیش‌بینی محسوب می‌شود و درست …

خرید بلیط جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه توسط Pay98 – درگاه خدمات …

https://pay98.info/blog/خرید-بلیط-جام-جهانی-۲۰۱۸-روسیه/

رتبه: ۴٫۱ – ‏۱۳ رأی

۳ روز پیش – در این مقاله در رابطه با نحوه خرید بلیط جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه در ایران … بلیط مسابقه مورد نظر خود را خریداری و از تماشای بازی های جام جهانی، لذت ببرید. … جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸، بیست و یکمین دورهٔ جام جهانی فوتبال است که از ۱۴ …. ۲ months ago …. تکنولوژی بلاک چین فناوری بلاک چین پیش بینی قیمت بیت کوین.

سفر به جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه | عفیف گشت

https://afifgasht.com/7184/2018-russia-world-cup-a-travel-guide

۲۸ فروردین ۱۳۹۶ – مراسم افتتاحیه جام جهانی فوتبال و شماری از بازی‌های مراحل پایانی این … پیش بینی می‌شود که دمای هوا در طول مسابقات به طور میانگین ۲۰ درجه …

انجمن راسخون – پیش بینی مسابقه جام جهانی ۲۰۱۸ بین روسیه و …

https://rasekhoon.net › … › جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه… › پیش بینی،نقد و بررسی…

۳ ساعت پیش – انجمن راسخون ، پیش بینی مسابقه جام جهانی ۲۰۱۸ بین روسیه و عربستان. … در صورت پیش بینی بیشتر از یکبار برای هر بازی پیش بینی های …

تور روسیه ویژه جام جهانی ۲۰۱۸ | رزرو تور و هتل | اوتانا …

otanatravel.com/tour/تور-روسیه-ویژه-جام-جهانی-۲۰۱۸/

تور در شهرهای برگزاری جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸ روسیهپیش از این حمایت‌های او در انتخاب شهر سوچی برای برگزاری المپیک زمستانی ۲۰۱۴ … جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸ در European Russia واقع شده‌است … قیمت بلیط بازی‌های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه …. شرکت در مسابقات جام جهانی فوتبال ۷۲ ساعت قبل از شروع بازی‌ها به روسیه سفر کنند و تا …

جدیدترین اخبار و مطالب ورزشی افغانستان و جهان – روزنامه …

www.dailyafghanistan.com/sport.php

طبق گزارش وزارت توسعه اقتصادی روسیه ، توریست های خارجی جام جهانی ۲۰۱۸ در … به نقل از تاس، وزارت توسعه اقتصادی روسیه، اعلام کرد طبق پیشبینی های آنها مسافران خارجی . … بازیهای لیگ برتر فوتبال جوانان دوازده سال شهر کابل، روز پنجشنبه .

حریفان ایران در جام جهانی فوتبال سال ۲۰۱۸ – YouTube

ویدئو برای مسابقه پیش بینی فوتبال بازی های جام جهانی روسیه 2018▶ ۶:۰۲
https://www.youtube.com/watch?v=17nZ2xz-j4U
۵ آذر ۱۳۹۶ – بارگذاری توسطMehdi Far

جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه درحالی از ۲۴ خرداد ۱۳۹۷ در روسیه آغاز می شود که حضور تمامی تیم ها در این مسابقات قطعی شده و آنها باید ۱۰ آذر در کاخ کرملین …

فوتبالی | جام جهانی ۲۰۱۸ – دانلود | نصب برنامه اندروید | کافه …

https://cafebazaar.ir/app/com.piccolo.footballi.server/?l=fa

رتبه: ۴٫۷ – ‏۸۳٬۷۲۲ رأی – ‏رایگان – ‏Android – ‏کسب و کار/بهره‌وری

اخبار و حواشی جام جهانی رو دنبال کن و با پیش‌بینی بازی ها کلی جایزه ببر! … فوتبالی کلی اطلاعات مثل گلزنان، آمار زنده بازی و جدول لیگ های مختلف فوتبال رو با … ویدئوهای اختصاصی جام جهانی ۲۰۱۸. – پوشش اخبار و حواشی جام جهانی روسیه ۲۰۱۸ … به تیم فوتبال محبوب خود را دنبال می کنند و کری خواندن های قبل و بعد مسابقات یکی از

برنامه کامل بازی های جام جهانی ۲۰۱۸

www.bartarinha.ir/fa/news/639382/برنامه-کامل-بازی-های-جام-جهانی-۲۰۱۸

۱۰ آذر ۱۳۹۶ – برنامه کامل بازی های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه مشخص شد. … وبسایت نود: مراسم قرعه‌کشی بیست و یکمین دوره رقابتهای جام جهانی فوتبال عصر امروز جمعه در کاخ کرملین شهر … در روز ۲۴ خردادماه سال ۱۳۹۷ دیدار افتتاحیه این مسابقات را برابر عربستان سعودی انجام …. پیش بینی وزش باد شدید در تهران …. جراحی بینی و زیبایی.

جام نيوز – ورزشی

www.jamnews.com/service/sport

کاپیتان پرسپولیس نتایج تیم ملی در جام جهانی را پیش بینی کرد+عکس …. تیم ملی فوتبال آرژانتین بعد از جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه از بازی‌های ملی خداحافظی می‌کند.

سیفی: امسال برای بازی های آسیایی سرحال ترم – Iran varzeshi

www.iran-varzeshi.com/News/78191.html?catid=4&title=سیفی…بازی-های…

۳ ساعت پیش – به همین بهانه سراغ او رفتیم اما حرف به جام جهانی فوتبال هم کشیده شد. … قدری دارم که باعث میشوند من هم همیشه خودم را در شرایط مسابقه ای و ایده ال نگه دارم. … و جهانی ووشو چه نتیجه ای را در بازی های آسیایی برای خودت پیش بینی می کنی؟ … تنها دغدغه ما تمرین کردن و آماده شدن برای موفقیت دربازی های آسیایی ۲۰۱۸ است.

اپلیکیشن اختصاصی مسابقه پیش بینی نتایج جام جهانی …

https://www.p30world.com › موبایل › نرم افزار اندروید

۱ روز پیش – همونطور که پیش از این به اطلاع رساندیم، P30world برگزار کننده مسابقه پیش بینی نتایج بازیهای جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه خواهد بود که برای این منظور …

تماشا | خلاصه بازی ایران ۱-۰ کره‌جنوبی | ورزش تماشایی

ویدئو برای مسابقه پیش بینی فوتبال بازی های جام جهانی روسیه 2018▶ ۴:۰۰
tamasha.com/v/Ny5L

۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ – بارگذاری توسطورزش تماشایی

مقدماتی جام جهانی منطقه آسیا – جام ملت های آسیا مرحله نهایی (گروه A)

مخبر – ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ – پخش زنده ۵۶ مسابقه جام جهانی از شبکه سه

www.mokhbernews.ir/Home/ShowNewsInfo/5963336

۷ ساعت پیش – پخش زنده مسابقات فوتبال جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه از روز پنج شنبه ۲۴ خرداد ماه با بازی روسیه … قیمت بلیت بازی های ایران در جام جهانی چند دلار است؟

تیم ملی فوتبال ایران – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان | …

mehrnews.com/tag/تیم+ملی+فوتبال+ایران

کاپیتان تیم ملی ایران گفت: پیروزی در یک بازی در این دوره از مسابقات جام جهانی برای من بیشتر از ۵ بار حضور در جام جهانی ارزش دارد. … بیست و یکمین دوره رقابت های فوتبال جام جهانی در حالی از چهار روز دیگر به میزبانی ۱۲ شهر … یک سایت انگلیسی مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه را پیش بینی کرده است. … جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه …

جدول کامل گروه های جام جهانی ۲۰۱۸ | دراپ بال

https://dropball.ir/جدول-کامل-گروه-های-جام-جهانی-۲۰۱۸/

۱۰ آذر ۱۳۹۶ – جدول گروههای جام جهانی ۲۰۱۸ برنامه کامل بازی های جام جهانی ۲۰۱۸ جدول کامل … ورود به صفحه اختصاصی آخرین اخبار جام جهانی ۲۰۱۸ به همراه حواشی، خلاصه بازیها و گلهای مسابقات جام جهانی … برای مشاهده راهنمای مرحله به مرحله خرید بلیت جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه از … FRANCE SOCCER EURO 2016 BELGIUM VS HUNGARY …

با استادیوم‌های جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸ روسیه آشنا شوید – فارنت

farnet.ir › خبر منتخب

۲۸ شهریور ۱۳۹۳ – کمتر از ۴ سال دیگر، جام جهانی به میزبانی روسیه برگزار می‌شود. … موردوویا آرنا؛ استادیوم زیبایی که میزبان بازی ایران و پرتغال… … زیبای جام‌جهانی ۲۰۱۸ است که پیش‌بینی می‌شود میزبان مسابقات حساس خواهد بود … آخرین استادیومی که به جام جهانی ۲۰۱۸ خواهد رسید، ورزشگاه ولگوگراد خواهد بود … اخبار بازی‌های ویدئویی.

تور ارزان روسیه | فاینداتور

https://www.findatour.co/tours/تور-روسیه

تور ارزان روسیه, فاینداتور لیست متنوعی از تور های روسیه در معتبرترین آژانس های مسافرتی با قیمت مناسب را به شما ارائه می دهد. … پیش به سوی روسیه همگام با جام جهانی ۲۰۱۸ می رویم. اگر می خواهید مسابقات فوتبال تیم مورد علاقه خود را از نزدیک تماشا کنید، همین … ۵- برای تماشای بازی های فوتبال جام جهانی ۲۰۱۸ نیاز به ویزا ندار

 

Likes0Dislikes1
نظرات و ارسال نظر