جام جهانی 2018یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

عکس های مراسم افتتاحیه جام جهانی روسیه 2018 - جام جهانی روسیه 2018

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.

عکس های مراسم افتتاحیه جام جهانی روسیه ۲۰۱۸

روسیه 2018

عکس های مراسم افتتاحیه جام جهانی روسیه ۲۰۱۸

برنامه کامل بازی‌های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه که از ۲۴ خردادماه تا ۲۴ تیرماه ۹۷ در ۱۱ شهر این کشور برگزار می‌شود

جام جهانی ۲۰۱۸ با حضور ۳۲ تیم از ۱۴ ژوئن تا ۱۵ جولای برگزار خواهد شد و تیم ملی ایران در گروه B مسابقات با اسپانیا، پرتغال و مراکش دیدار خواهد کرد.

گروه بندی کامل جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه به شرح زیر است:

گروه A: روسیه، عربستان، مصر ،اروگوئه

گروه B: پرتغال، اسپانیا،  مراکش ،ایران

گروه C: فرانسه، استرالیا ،پرو، دانمارک

گروه D: آرژانتین، ایسلند،کروواسی، نیجریه

گروه  E :  برزیل، سوئیس، کاستاریکا،  صربستان

گروه F:  آلمان ، مکزیک، سوئد، کره‌جنوبی

گروه G:  بلژیک،  پاناما  ،تونس  ،انگلیس

گروه H: لهستان، سنگال ،کلمبیا، ژاپن

برنامه کامل بازی‌های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه که از ۲۴ خردادماه تا ۲۴ تیرماه ۹۷ در ۱۱ شهر این کشور برگزار می‌شود، به شرح زیر است:

دیدارهای مرحله گروهی

گروه A: روسیه، اروگوئه، مصر، عربستان

تاریخ و ساعت
۲۴ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ روسیه عربستان
۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ مصر اروگوئه
۲۹ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ روسیه مصر
۳۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ اروگوئه عربستان
۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ اروگوئه روسیه
۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ عربستان مصر

گروه B: اسپانیا، پرتغال، ایران، مراکش

تاریخ و ساعت
۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ ایران مراکش
۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ اسپانیا پرتغال
۳۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ پرتغال مراکش
۳۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ ایران اسپانیا
۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ ایران  پرتغال
۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ مراکش اسپانیا

گروه C: فرانسه، پرو، دانمارک، استرالیا

 تاریخ و ساعت
۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۳۰ فرانسه استرالیا
۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۳۰ پرو دانمارک
۳۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ فرانسه پرو
۳۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ استرالیا دانمارک
۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ دانمارک فرانسه
۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ استرالیا پرو

گروه D: آرژانتین، ایسلند، کرواسی، نیجریه

تاریخ و ساعت
۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۳۰ آرژانتین ایسلند
۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۳:۳۰ کرواسی نیجریه
۳۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ آرژانتین کرواسی
۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ ایسلند نیجریه
۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ آرژانتین نیجریه
۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ کرواسی ایسلند

گروه E: برزیل، کاستاریکا، سوئیس، صربستان

تاریخ و ساعت
۲۷ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ کاستاریکا صربستان
۲۷ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ برزیل سوئیس
۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ برزیل کاستاریکا
۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ سوئیس صربستان
۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ صربستان برزیل
۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ سوئیس کاستاریکا

گروه F: آلمان، مکزیک، سوئد، کره جنوبی

تاریخ و ساعت
۲۷ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ آلمان مکزیک
۲۸ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ سوئد کره جنوبی
۲ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ آلمان سوئد
۲ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ کره جنوبی مکزیک
۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ کره جنوبی آلمان
۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ مکزیک سوئد

گروه G: بلژیک، پاناما، تونس، انگلیس

تاریخ و ساعت
۲۸ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ بلژیک پاناما
۲۸ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ انگلیس تونس
۲ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ بلژیک تونس
۳ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ انگلیس پاناما
۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ انگلیس بلژیک
۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ پاناما تونس

گروه H: لهستان، سنگال، کلمبیا، ژاپن

 تاریخ و ساعت
۲۹ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ لهستان سنگال
۲۹ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ کلمبیا ژاپن
۳ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ ژاپن سنگال
۳ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ لهستان کلمبیا
۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ ژاپن لهستان
۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ کلمبیا سنگال

دیدار مرحله یک هشتم نهایی
بازی چهل‌ونهم، ۳۰ ژوئن ۲۰۱۸ (۹ تیرماه ۹۷) A1 – B2، ورزشگاه فیشت – ساعت ۲۲:۳۰
بازی پنجاهم، ۳۰ ژوئن ۲۰۱۸ (۹ تیرماه ۹۷) C1 – D2، ورزشگاه کازان آره‌نا – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌ویکم، اول جولای ۲۰۱۸ (۱۰ تیرماه ۹۷) B1 – A2، ورزشگاه لوژنیکی – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌ودوم، اول جولای ۲۰۱۸ (۱۰ تیرماه ۹۷) D1 – C2، ورزشگاه نیژنی نووگورود – ساعت ۲۲:۳۰
بازی پنجاه‌وسوم، ۲ جولای ۲۰۱۸ (۱۱ تیرماه ۹۷) E1 – F2، ورزشگاه سامارا آره‌نا – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌وچهارم، ۲ جولای ۲۰۱۸ (۱۱ تیرماه ۹۷) G1 – H2، ورزشگاه روستوف آره‌نا – ساعت ۲۲:۳۰
بازی پنجاه‌وپنجم، ۳ جولای ۲۰۱۸ (۱۲ تیرماه ۹۷) F1 – E2، ورزشگاه سن پترزبورگ – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌وششم، ۳ جولای ۲۰۱۸ (۱۲ تیرماه ۹۷) G2 – H1، ورزشگاه اتکریتیه آره‌نا (اسپارتاک) – ساعت ۲۲:۳۰

دیدار مرحله یک چهارم نهایی
بازی پنجاه‌وهفتم، ۶ جولای ۲۰۱۸ (۱۵ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۴۹ – برنده بازی ۵۰، ورزشگاه نیژنی نووگورود – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌وهشتم، ۶ جولای ۲۰۱۸ (۱۵ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۳ – برنده بازی ۵۴، ورزشگاه کازان آره‌نا – ساعت ۲۲:۳۰
بازی پنجاه‌ونهم، ۷ جولای ۲۰۱۸ (۱۶ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۱ – برنده بازی ۵۲، ورزشگاه فیشت – ساعت ۲۲:۳۰
بازی شصتم، ۷ جولای ۲۰۱۸ (۱۶ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۵ – برنده بازی ۵۶، ورزشگاه سامارا آره‌نا – ساعت ۱۸:۳۰

دیدار نیمه نهایی
بازی شصت‌ویکم، ۱۰ جولای ۲۰۱۸ (۱۹ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۷ – برنده بازی ۵۸، ورزشگاه سن پترزبورگ – ساعت ۲۲:۳۰
بازی شصت‌ودوم، ۱۱ جولای ۲۰۱۸ (۲۰ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۹ – برنده بازی ۶۰، ورزشگاه لوژنیکی – ساعت ۲۲:۳۰

دیدار رده‌بندی
بازی شصت‌وسوم، ۱۴ جولای ۲۰۱۸ (۲۳ تیرماه ۹۷) بازنده بازی ۶۱ – بازنده بازی ۶۲، ورزشگاه سن پترزبورگ – ساعت ۱۸:۳۰

دیدار فینال
بازی شصت‌وچهارم، ۱۵ جولای (۲۴ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۶۱ – برنده بازی ۶۲، ورزشگاه لوژنیکی – ساعت ۱۹:۳۰

 

تاریخ و ساعت افتتاحیه جام جهانی ۲۰۱۸ + کانالهای پخش کننده …

harfetaze.com › اخبار › اخبار ورزشی

۵ روز پیش – در این مطلب جزئیات کامل مراسم افتتاحیه جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه را میتوانید ملاحظه کنید : تاریخ و … عکسهای استادیوم محل برگزاری مراسم افتتاحیه.

عکس های داغ مراسم افتتاحیه جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه – کوکا

www.coca.ir/2018-russia-world-cup-opening-photos/

عکس های افتتاحیه جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه ، عکس های جدید و داغ از حواشی و مراسم افتتاحییه و آغاز بازی های فیفا ۲۰۱۸ در کشور روسیه.

ستاره بریتانیایی خواننده مراسم افتتاحیه جام جهانی :: ورزش سه

www.varzesh3.com/news/…/ستاره-بریتانیایی-خواننده-مراسم-افتتاحیه-جام-جهانی

۳ روز پیش – دو خواننده مطرح بریتانیایی و روسی قرار است که در مراسم افتتاحیه جام … سه روز دیگر به آغاز رقابت های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه باقی مانده است و از هم …

دانلود مراسم افتتاحیه جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه

www.sportdownload.ir › دانلود مسابقات › فوتبال › فول مچ جام جهانی ۲۰۱۸

۲۱ ساعت پیش – نمایش مراسم افتتاحیه جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه در ورزشگاه لوژنیکی شهر مسکو تلفیقی از فوتبال و عشق است.

مجری و خوانندگان مراسم افتتاحیه جام جهانی ۲۰۱۸ – مشرق نیوز

https://www.mashreghnews.ir/news/…/مجری-و-خوانندگان-مراسم-افتتاحیه-جام-جهانی-۲۰…

۳ روز پیش – به‌ گزارش مشرق ‌و ‌به نقل از فیفا، روز ۱۴ ژوئن (۲۴ خرداد ماه) پیش از شروع بازی روسیه و عربستان مراسم افتتاحیه جام جهانی برگزار می‌شود، سه ستاره‌ای …

ساعت مراسم افتتاحیه جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه مشخص شد – …

www.mojnews.com/بخش…/۲۳۰۷۷۵-ساعت-مراسم-افتتاحیه-جام-جهانی-روسیه-مشخص-ش…

۱۵ ساعت پیش – مراسم افتتاحیه جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه نیم‌ ساعت پیش از آغاز بازی تیم‌های … ترین گروه های این دوره با تیم های اسپانیا ، پرتغال و مراکش هم گروه است.

کدام شبکه ها مراسم افتتاحیه جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه را پخش می …

koolakmag.ir › اخبار داغ

۲ روز پیش – کدام کانال ها مراسم افتتاحیه جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه را پخش می کنند؟, آدرس و فرکانس شبکه های پخش کننده بازی های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه.

ساعت پخش و جزئیات مراسم افتتاحیه جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه – …

parsino.com › اخبار › ورزشی

۳ ساعت پیش – تاریخ زمان نام خواننده و آهنگ های مراسم افتتاحیه جام جهانی روسیه نام کانال و شبکه پخش کننده افتتاحیه جام جهانی ۲۰۱۸ زنده نام ورزشگاه افتتاحیه جام …

| وبسایت رسمی برنامه ۹۰ – نحوه برگزاری افتتاحیه جام …

ویدئو برای عکس های مراسم افتتاحیه جام جهانی روسیه 2018
۹۰tv.ir/video/458110/نحوه-برگزاری-افتتاحیه-جام-جهانی-۲۰۱۸
۳ ساعت پیش

نحوه برگزاری افتتاحیه جام جهانی ۲۰۱۸. ۳. جام جهانی ۲۰۱۸ · مراسم افتتاحیه · جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه. نظرات ۰. اولین نظر را ثبت کن. ایمیل*. نام*. نظر*. ویدیو های

لیست شبکه ها و سایت های پخش کننده مراسم افتتاحیه جام …

hidoctor.ir/portal/2018/06/13/مراسم-افتتاحیه-جام-جهانی-۲۰۱۸/

۱ روز پیش – لیست شبکه های پخش کننده مراسم افتتاحیه جام جهانی ۲۰۱۸ ساعت پخش افتتاحیه جام جهانی روسیه ۲۰۱۸ فرکانس ۷ شبکه پخش کننده مراسم افتتاحیه …

ساعت مراسم افتتاحیه جام جهانی مشخص شد – خبرگزاری برنا

https://www.borna.news/بخش…۷/۷۱۶۹۱۶-ساعت-مراسم-افتتاحیه-جام-جهانی-مشخص-شد

۲ روز پیش – مراسم افتتاحیه جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه پنجشنبه از ساعت ۱۷:۳۰ پیش از آغاز بازی تیم‌های ملی فوتبال روسیه و عربستان برگزار می‌شود.

مجری و خوانندگان مراسم افتتاحیه جام جهانی ۲۰۱۸ مشخص شدند – …

www.sarpoosh.com/football/worldcup/worldcup970305435.html

رتبه: ۳٫۳ – ‏۶ نقد

۳ روز پیش – رونالدو و رابی ویلیامز در مراسم افتتاحیه جام جهانی ۲۰۱۸ اجرا می‌کنند،به‌ گزارش … ماه) پیش از شروع بازی روسیه و عربستان مراسم افتتاحیه جام جهانی برگزار … کاوه رضایی,بیوگرافی کاوه رضایی,جدیدترین عکس های کاوه رضایی …… تصاویرروز,تصاویرجهان در روزی که گذشت ۲۲ خرداد ۹۷,تصاویردیدنی های روز۲۰۱۸/۰۶ …

زمان برگزاری مراسم افتتاحیه جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه – سرپوش

www.sarpoosh.com/football/worldcup/worldcup970305785.html

رتبه: ۴٫۳ – ‏۶۷ نقد

۲ روز پیش – جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه,اخبار فوتبال,خبرهای فوتبال,جام جهانی … سرپوش فوتبالی – به گزارش سرپوش، مراسم افتتاحیه جام جهانی روسیه روز پنجشنبه ساعت ۱۹ به … کاوه رضایی,بیوگرافی کاوه رضایی,جدیدترین عکس های کاوه رضایی.

زمان مراسم افتتاحیه جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه مشخص شد | پایگاه …

https://www.jamaran.ir/…/940592-زمان-مراسم-افتتاحیه-جام-جهانی-روسیه-مشخص-شد

۲ روز پیش – به گزارش جی پلاس، روزنامه تلگراف انگلیس اعلام کرد مراسم افتتاحیه جام جهانی ۲۰۱۸ نیم ساعت پیش از شروع دیدار روسیه و عربستان برگزار خواهد …

ساعت مراسم افتتاحیه جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه مشخص شد | دیدبان …

www.didbaniran.ir/بخش…/۴۵۲۶۹-ساعت-مراسم-افتتاحیه-جام-جهانی-روسیه-مشخص-شد

۵ ساعت پیش – مراسم افتتاحیه جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه نیم‌ ساعت پیش از آغاز بازی … گفتنی است، تیم ملی فوتبال ایران در یکی از سخت ترین گروه های این دوره با …

آشنایی با خوانندگان افتتاحیه جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه – مجله …

https://www.dustaan.com › اخبار ورزشی › فوتبال

۵ ساعت پیش – آشنایی با خوانندگان افتتاحیه جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه ,خوانندگان مراسم افتتاحیه مهیج ترین … عکس های جدید فائزه علوی در خارج از کشور +بیوگرافی …

زیباترین تصاویر افتتاحیه و اولین بازی جام جهانی ۲۰۱۴ – …

namnak.com/زیباترین-تصاویر-جام-جهانی.p7211

رتبه: ۴٫۱ – ‏۱۲۴ رأی

جذاب ترین تصاویر افتتاحیه جام جهانی ، زیباترین عکس های افتتاحیه جام جهانی … از حاشیه مراسم افتتاحیه جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل و همچنین بازی افتتاحیه تیم های ملی …

ساعت مراسم افتتاحیه جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه مشخص شد – قطره

www.ghatreh.com/news/nn42974345/ساعت-مراسم-افتتاحیه-جام-جهانی-روسیه-مشخص

۲ روز پیش – مراسم افتتاحیه جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه نیم ساعت پیش از آغاز بازی تیم های ملی فوتبال روسیه و عربستان برگزار می شود … اولین های ایران در تاریخ جام جهانی؛ از همه چیز برای گل! … اعض

ساعت شروع افتتاحیه جام جهانی ۲۰۱۸ + پخش زنده افتتاحیه | …

https://mojbaz.com › ورزشی

شبکه هایی که به محض شروع مراسم افتتاحیه، پخش زنده افتتاحیه جام جهانی ۲۰۱۸ را در برنامه خود دارند و فرکانس کانال های پخش افتتاحیه جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه عبارتند …

ساعت مسابقات افتتاحیه و فینال جام جهانی ۲۰۱۸ اعلام شد | هوادار

havaadar.com/news/ساعت-مسابقات-افتتاحیه-و-فینال-جام-جهانی-۲۰۱۸-اعلام-شد

همچنین بازی افتتاحیه در تاریخ ۱۴ ژوئن ۲۰۱۶ (۲۴ خرداد ۱۳۹۷) در همین ساعت برگزار می‌شود. دیدارهای مرحله نیمه‌نهایی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه هم رأس ساعت ۲۱ به وقت محلی …

ماریا کوماندنیا و ۱۰ تصویر از این مجری زن مراسم افتتاحیه جام …

https://www.tarafdari.com/…/ماریا-کوماندنیا-و-۱۰-تصویر-از-این-مجری-زن-مراسم-افت…

۸ آذر ۱۳۹۶ – ماریا کوماندنیا خبرنگار زن روسی یکی از مجریان مراسم قرعه‌کشی جام جهانی روسیه خواهد بود که در کنار گری لینه‌کر عهده‌دار اجرای قرعه‌کشی جام جهانی …

ساعت مراسم افتتاحیه جام جهانی مشخص شد – FootballOnline.ir …

footballonline.ir/News.aspx?ID=143648

۲ روز پیش – ه گزارش فوتبال آنلاینمراسم افتتاحیه جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه قبل از شروع اولین بازی یعنی بازی بین روسیه و عربستان روز پنجشنبه ۱۴ ژوئن (۲۴ …

تصاویر سانسور شده از مراسم قرعه کشی جام جهانی – فرارو

https://fararu.com/fa/news/…/تصاویر-سانسور-شده-از-مراسم-قرعه-کشی-جام-جهانی

۸ ساعت پیش – برچسب ها: جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه مراسم قرعه کشی قرعه کشی جام جهانی تصاویر سانسور شده · بازدید از صفحه اول · ارسال به دوستان · نسخه چاپی.

مراسم افتتاحیه جام جهانی با صدای رابی ویلیامز و آیدا …

https://footba11.co › اخبار › جام جهانی

۱۹ ساعت پیش – به گزارش ورزش ۱۱، بر اساس اعلام رسمی کمیته برگزاری رقابت های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه، مراسم افتتاحیه با حضور دو خواننده محبوب بریتانیایی …

جام جهانی ۲۰۱۸ ا مشخص شدن پیراهن روس‌ها برابر عربستان و …

https://www.tasnimnews.com › ورزشی › فوتبال جهان

۲۱ ساعت پیش – جام جهانی ۲۰۱۸ ا مشخص شدن پیراهن روس‌ها برابر عربستان و مشارکت ۸۰۰ نفر در مراسم افتتاحیه + عکس … فلیکس میشایلوف، مولف مراسم افتتاحیه جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه با اعلام خبر فوق گفت: روی فرمت جدیدی برای مراسم … دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری تسنیم در وب منتشر خواهد شد.

مراسم افتتاحیه جام جهانی ۲۰۱۸ یا شوی کودکانه؟ | ورزش ۱۱

www.varzesh11.com/fa/soccer_news…/مراسم_افتتاحیه_جام_جهانی_۲۰۱۸…/۱۲۰۹۳۱

۵ روز پیش – اختصاصی | تیم های روسیه و عربستان راس ساعت ۱۹:۳۰ بعد از ظهر پنجشنبه ۲۴ خرداد، در استادیوم لوژنیکی شهر مسکو دیدار افتتاحیه جام جهانی ۲۰۱۸ …

خواننده های مراسم افتتاحیه جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه + عکس و …

www.avtaf.com › اخبار

خواننده های مراسم افتتاحیه جام جهانی ۲۰۱۸,پولینا گاگارینا ویکی پدیا,ایگور کرید ویکی پدیا,ویل اسمیت ویکی پدیا,آهنگ های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه,دانلود آهنگ جام …

اخبار مسابقات جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸ – Sputnik Afghanistan

https://af.sputniknews.com/worldcup-2018-archive/

اشتراک ولیعهد عربستان سعودی در مراس

حضور «میرضیایف» در مراسم افتتاحیه جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸

https://www.farsnews.com/…/حضور-میرضیایف-در-مراسم-افتتاحیه-جام-جهانی-فوتبا…

۵ ساعت پیش – به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در تاشکند، «شوکت میرضیایف» رئیس جمهور ازبکستان در مراسم افتتاحیه جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸ در روسیه …

آپارات – جام جهانی ۲۰۱۸

ویدئو برای عکس های مراسم افتتاحیه جام جهانی روسیه 2018▶ ۰:۱۰
https://www.aparat.com/sport

آپارات – جام جهانی ۲۰۱۸. … جهانی · نتایج زنده. ۰روز ۸ساعت ۲۲دقیقه ۲۱ثانیه مانده تا جام‌جهانی روسیه …. اختصاصی/ شرایط ورزشگاه لوژینکی یک روز قبل از …

چطور پخش مستقیم مراسم افتتاحیه جام جهانی ۲۰۱۸ را تماشا …

https://dropball.ir/پخش-مستقیم-مراسم-افتتاحیه-جام-جها/

۷ ساعت پیش – تا ساعاتی دیگر، مراسم افتتاحیه جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه آغاز خواهد شد و به … کانلها و شبکه های پخش مستقیم و زنده افتتاحیه جام جهانی ۲۰۱۸ را برای شما …

جام جهانی فوتبال ٢٠١٨ روسیه (۲۴ خرداد الی ۲۴ تیر ۱۳۹۷),های …

https://ilikevents.com/fa/event/4054-russia-fifa-world-cup

جام جهانی فوتبال ٢٠١٨ روسیه از ۲۴ خرداد الی ۲۴ تیر ۱۳۹۷ در شهر های میزبان مسابقات ایران کشور … تپنده این دوره از مسابقات ومیزبان مراسم افتتاحیه، مسابقات نیمه نهایی و مسابقه فینال خواهد بود. …. صعود تیم ملی فوتبال ایران به جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه …

دعوت رئیس فیفا از حسن روحانی برای حضور در مراسم …

https://www.yjc.ir › فضای مجازی › سیاسیون در فضای مجازی

۱۰ اسفند ۱۳۹۶ – … از دعوت اینفانتینو از روحانی برای شرکت در مراسم افتتاحیه جام جهانی ۲۰۱۸ خبر داد. … پست اینستاگرامی آذری جهرمی در کنار اینفانتینو +عکس …

حضور پوتین در مراسم افتتاحیه جام جهانی ۲۰۱۸ – صدای ایران

sedayiran.com/fa/news/186303/حضور-پوتین-در-مراسم-افتتاحیه-جام-جهانی-۲۰۱۸

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ – پیش‌تر حضور رییس‌جمهور روسیه در مراسم افتتاحیه جام جهانی مشخص نبود ولی اکنون مشخص شد او به همراه هیات همراه در این دیدار حضور خواهد داشت.

مخبر – ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ – ساعت مراسم افتتاحیه جام جهانی ۲۰۱۸ …

www.mokhbernews.ir/Home/ShowNewsInfo/5968315

۲ روز پیش – اکوفارس: مراسم افتتاحیه جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه نیم ساعت پیش از آغاز بازی تیم های ملی فوتبال روسیه و عربستان برگزار می شود. … هنرنمایی جانشین رونالدو مقابل چشمان حیرت زده مسافران روسیه+ عکس. ایران آنلاین. حضور مرد شماره ۲ …

حضور پوتین در مراسم افتتاحیه جام جهانی – اقتصاد نیوز

https://www.eghtesadnews.com/…/219966-حضور-پوتین-در-مراسم-افتتاحیه-جام-جهان…

۶ ساعت پیش – به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از فارس؛ جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه از عصر امروز با … از دیگر میهمانان مراسم افتتاحیه می‌توان به رهبران و مقامات کشورهای …

دانلود مراسم افتتاحیه جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه World Cup 2018 …

www.doostihaa.com/1397/03/23/دانلود-مراسم-افتتاحیه-جام-جهانی-۲۰۱۸٫html

۱ روز پیش – خانه » دانلود مراسم کامل افتتاحیه جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه … گفتنی است، تیم ملی فوتبال ایران در یکی از سخت ترین گروه های این دوره با تیم های …

ایرنا – بیش از ۲۰ رهبر جهان در افتتاحیه جام جهانی شرکت می …

www.irna.ir/fa/News/82942110/

۱ روز پیش – بیست و یکمین جام جهانی فوتبال فردا (پنجشنبه) طی مراسمی در مسکو افتتاح و مسابقات جام جهانی به میزبانی روسیه از ۲۴ خرداد در ۱۲ ورزشگاه ۱۱ شهر آغاز می شود. … سوچی و یکاترینبورگ شهرهای میزبان جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸ هستند. … رقابت های فوتسال جام رمضان در خاش و زاهدان برگزار شد … عکس · فیلم · صدا ·

Likes0Dislikes0
نظرات و ارسال نظر