جام جهانی 2018یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

عکس بازیکنان تیم ملی در جام جهانی روسیه 2018 - جام جهانی روسیه 2018

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.

عکس بازیکنان تیم ملی در جام جهانی روسیه ۲۰۱۸

جام جهانی روسیه 2018

عکس بازیکنان تیم ملی در جام جهانی روسیه ۲۰۱۸

برنامه کامل بازی‌های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه که از ۲۴ خردادماه تا ۲۴ تیرماه ۹۷ در ۱۱ شهر این کشور برگزار می‌شود

جام جهانی ۲۰۱۸ با حضور ۳۲ تیم از ۱۴ ژوئن تا ۱۵ جولای برگزار خواهد شد و تیم ملی ایران در گروه B مسابقات با اسپانیا، پرتغال و مراکش دیدار خواهد کرد.

گروه بندی کامل جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه به شرح زیر است:

گروه A: روسیه، عربستان، مصر ،اروگوئه

گروه B: پرتغال، اسپانیا،  مراکش ،ایران

گروه C: فرانسه، استرالیا ،پرو، دانمارک

گروه D: آرژانتین، ایسلند،کروواسی، نیجریه

گروه  E :  برزیل، سوئیس، کاستاریکا،  صربستان

گروه F:  آلمان ، مکزیک، سوئد، کره‌جنوبی

گروه G:  بلژیک،  پاناما  ،تونس  ،انگلیس

گروه H: لهستان، سنگال ،کلمبیا، ژاپن

برنامه کامل بازی‌های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه که از ۲۴ خردادماه تا ۲۴ تیرماه ۹۷ در ۱۱ شهر این کشور برگزار می‌شود، به شرح زیر است:

دیدارهای مرحله گروهی

گروه A: روسیه، اروگوئه، مصر، عربستان

تاریخ و ساعت
۲۴ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ روسیه عربستان
۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ مصر اروگوئه
۲۹ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ روسیه مصر
۳۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ اروگوئه عربستان
۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ اروگوئه روسیه
۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ عربستان مصر

گروه B: اسپانیا، پرتغال، ایران، مراکش

تاریخ و ساعت
۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ ایران مراکش
۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ اسپانیا پرتغال
۳۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ پرتغال مراکش
۳۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ ایران اسپانیا
۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ ایران  پرتغال
۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ مراکش اسپانیا

گروه C: فرانسه، پرو، دانمارک، استرالیا

 تاریخ و ساعت
۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۳۰ فرانسه استرالیا
۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۳۰ پرو دانمارک
۳۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ فرانسه پرو
۳۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ استرالیا دانمارک
۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ دانمارک فرانسه
۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ استرالیا پرو

گروه D: آرژانتین، ایسلند، کرواسی، نیجریه

تاریخ و ساعت
۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۳۰ آرژانتین ایسلند
۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۳:۳۰ کرواسی نیجریه
۳۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ آرژانتین کرواسی
۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ ایسلند نیجریه
۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ آرژانتین نیجریه
۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ کرواسی ایسلند

گروه E: برزیل، کاستاریکا، سوئیس، صربستان

تاریخ و ساعت
۲۷ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ کاستاریکا صربستان
۲۷ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ برزیل سوئیس
۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ برزیل کاستاریکا
۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ سوئیس صربستان
۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ صربستان برزیل
۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ سوئیس کاستاریکا

گروه F: آلمان، مکزیک، سوئد، کره جنوبی

تاریخ و ساعت
۲۷ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ آلمان مکزیک
۲۸ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ سوئد کره جنوبی
۲ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ آلمان سوئد
۲ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ کره جنوبی مکزیک
۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ کره جنوبی آلمان
۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ مکزیک سوئد

گروه G: بلژیک، پاناما، تونس، انگلیس

تاریخ و ساعت
۲۸ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ بلژیک پاناما
۲۸ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ انگلیس تونس
۲ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ بلژیک تونس
۳ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ انگلیس پاناما
۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ انگلیس بلژیک
۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ پاناما تونس

گروه H: لهستان، سنگال، کلمبیا، ژاپن

 تاریخ و ساعت
۲۹ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ لهستان سنگال
۲۹ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ کلمبیا ژاپن
۳ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ ژاپن سنگال
۳ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ لهستان کلمبیا
۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ ژاپن لهستان
۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ کلمبیا سنگال

دیدار مرحله یک هشتم نهایی
بازی چهل‌ونهم، ۳۰ ژوئن ۲۰۱۸ (۹ تیرماه ۹۷) A1 – B2، ورزشگاه فیشت – ساعت ۲۲:۳۰
بازی پنجاهم، ۳۰ ژوئن ۲۰۱۸ (۹ تیرماه ۹۷) C1 – D2، ورزشگاه کازان آره‌نا – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌ویکم، اول جولای ۲۰۱۸ (۱۰ تیرماه ۹۷) B1 – A2، ورزشگاه لوژنیکی – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌ودوم، اول جولای ۲۰۱۸ (۱۰ تیرماه ۹۷) D1 – C2، ورزشگاه نیژنی نووگورود – ساعت ۲۲:۳۰
بازی پنجاه‌وسوم، ۲ جولای ۲۰۱۸ (۱۱ تیرماه ۹۷) E1 – F2، ورزشگاه سامارا آره‌نا – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌وچهارم، ۲ جولای ۲۰۱۸ (۱۱ تیرماه ۹۷) G1 – H2، ورزشگاه روستوف آره‌نا – ساعت ۲۲:۳۰
بازی پنجاه‌وپنجم، ۳ جولای ۲۰۱۸ (۱۲ تیرماه ۹۷) F1 – E2، ورزشگاه سن پترزبورگ – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌وششم، ۳ جولای ۲۰۱۸ (۱۲ تیرماه ۹۷) G2 – H1، ورزشگاه اتکریتیه آره‌نا (اسپارتاک) – ساعت ۲۲:۳۰

دیدار مرحله یک چهارم نهایی
بازی پنجاه‌وهفتم، ۶ جولای ۲۰۱۸ (۱۵ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۴۹ – برنده بازی ۵۰، ورزشگاه نیژنی نووگورود – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌وهشتم، ۶ جولای ۲۰۱۸ (۱۵ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۳ – برنده بازی ۵۴، ورزشگاه کازان آره‌نا – ساعت ۲۲:۳۰
بازی پنجاه‌ونهم، ۷ جولای ۲۰۱۸ (۱۶ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۱ – برنده بازی ۵۲، ورزشگاه فیشت – ساعت ۲۲:۳۰
بازی شصتم، ۷ جولای ۲۰۱۸ (۱۶ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۵ – برنده بازی ۵۶، ورزشگاه سامارا آره‌نا – ساعت ۱۸:۳۰

دیدار نیمه نهایی
بازی شصت‌ویکم، ۱۰ جولای ۲۰۱۸ (۱۹ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۷ – برنده بازی ۵۸، ورزشگاه سن پترزبورگ – ساعت ۲۲:۳۰
بازی شصت‌ودوم، ۱۱ جولای ۲۰۱۸ (۲۰ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۹ – برنده بازی ۶۰، ورزشگاه لوژنیکی – ساعت ۲۲:۳۰

دیدار رده‌بندی
بازی شصت‌وسوم، ۱۴ جولای ۲۰۱۸ (۲۳ تیرماه ۹۷) بازنده بازی ۶۱ – بازنده بازی ۶۲، ورزشگاه سن پترزبورگ – ساعت ۱۸:۳۰

دیدار فینال
بازی شصت‌وچهارم، ۱۵ جولای (۲۴ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۶۱ – برنده بازی ۶۲، ورزشگاه لوژنیکی – ساعت ۱۹:۳۰

 

بهترین بازیکن هر تیم ملی راه یافته به جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه

ویدئو برای عکس بازیکنان تیم ملی در جام جهانی روسیه 2018▶ ۸:۱۶
video.varzesh3.com/…/بهترین-بازیکن-هر-تیم-ملی-راه-یافته-به-جا…
۴ فروردین ۱۳۹۷

بهترین بازیکن هر تیم ملی راه یافته به جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه … گزارش اختصاصی از هواداران تیم ملی ایران در مسکو. بازدید از موزه فیفا در روسیه به مناسبت جام

لیست بازیکنان تیم ملی برای حضور در جام جهانی روسیه …

https://www.yjc.ir › ورزشی › فوتبال و فوتسال

فهرست بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه مشخص شد. … فوتبال و فوتسال گروه ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان، کارلوس کی روش اسامی … اخبار و حواشی داغ مربوط به جام جهانی ۲۰۱۸ را لحظه به لحظه در این اینجا( جام جهانی …

بهترین بازیکن تیمهای ملی راه یافته به جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه …

ویدئو برای عکس بازیکنان تیم ملی در جام جهانی روسیه 2018
۹۰tv.ir/…/بهترین-بازیکن-تیمهای-ملی-راه-یافته-به-جام-جهانی-۲۰۱۸-…
۱ فروردین ۱۳۷۶

بهترین بازیکن تیمهای ملی راه یافته به جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه.

جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه – مشرق نیوز

https://www.mashreghnews.ir/tag/جام+جهانی+۲۰۱۸+روسیه

عابدزاده: تقابل ایران و روسیه در یک هشتم نهایی یک افسانه واقعی است … مسعود شجاعی کاپیتان رسمی تیم ملی در جام جهانی است و تحت این عنوان در مراسم و مناسبتهای مختلف شرکت می کند ولی …. عکس/ بازیکنان تیم ملی ایران در قاب دوربین فیفا.

لیست نهایی تیم ملی ایران برای حضور در جام جهانی ۲۰۱۸ …

https://www.mashreghnews.ir/…/لیست-نهایی-تیم-ملی-ایران-برای-حضور-در-جام-جهانی…

۱۴ خرداد ۱۳۹۷ – به گزارش مشرق، کارلوس کی‌روش در روز پایانی مهلت اعلام لیست تیم‌ها برای حضور در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه، اسامی ۲۳ بازیکن تیم ملی را برای حضور …

رونمایی از شماره بازیکنان تیم ملی در جام جهانی ۲۰۱۸/ لیست …

https://www.tasnimnews.com › ورزشی › فوتبال ایران

۱۳ خرداد ۱۳۹۷ – به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری تسنیم، اسامی ۲۳ بازیکن تیم ملی فوتبال کشورمان که در رقابت‌های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه حاضر خواهند بود تا …

اعلام لیست ۲۳ نفره تیم ملی ایران برای حضور در جام جهانی …

https://www.tasnimnews.com › ورزشی › فوتبال ایران

۱۴ خرداد ۱۳۹۷ – به گزارش خبرگزاری تسنیم، کارلوس کی‌روش در روز پایانی مهلت اعلام لیست تیم‌ها برای حضور در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه، اسامی ۲۳ بازیکن تیم مل

خواستگاری از بازیکنان تیم ملی در روسیه +عکس | وقتی …

www.aftabir.com/news/article/view/2018/06/11/1893103

۱ روز پیش – خواستگاری از بازیکنان تیم ملی در روسیه | عکس های کت و شلواری بازیکنان تیم ملی ایران پیش از شروع بازی های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه، حاشیه ساز …

هواپیمای اختصاصی تیم ملی فوتبال در جام‌جهانی ۲۰۱۸ (+عکس) …

www.sarpoosh.com/football/iran-nationalfootball/iran-nationalfootball970303789.html

رتبه: ۳٫۵ – ‏۴۷ نقد

۱۵ خرداد ۱۳۹۷ – این هواپیما یک فروند ایرباس ۳۲۰ با طرح یوزپلنگ ایرانی است. هواپیما تیم ملی ایران برای جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه,اخبار فوتبال,خبرهای فوتبال,.

ایران، اولین تیم جام جهانی در روسیه + عکس – Sputnik Iran

https://ir.sputniknews.com/worldcup-2018…/201806053634597-تیم-فوتبال-ایران/

۷ روز پیش – از جمله بازیکنان لیگ برتر روسیه، سردار آزمون مهاجم تیم “روبین” کازان می باشد. مسابقات جام جهانی فوتبال از روز ۱۴ ژوئن تا ۱۵ ژوئیه ۲۰۱۸ در ۱۲ …

جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه؛ گزارش ویدئویی از تمرین تیم ملی ایران …

ویدئو برای عکس بازیکنان تیم ملی در جام جهانی روسیه 2018▶ ۱:۱۷
fa.euronews.com › اخبار › جهان
۴ روز پیش

تیم ملی فوتبال ایران نخستین تیمی بود که به روسیه رسید و تمرینات خود را آغاز کرد. … جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه؛ گزارش ویدئویی از تمرین تیم ملی ایران … عکس از …

تیم ملی آلمان با این بازیکنان به جام جهانی ۲۰۱۸ در روسیه می‌رود …

www.dw.com/fa-af/تیم-ملی-آلمان-با…بازیکنان-به-جام-جهانی…روسیه…/g-44068438

۱۵ خرداد ۱۳۹۷ – … کرده است. اعضای تیم ملی آلمان را در این آلبوم عکس معرفی می‌کنیم. … میدیا سنتر. تیم ملی آلمان با این بازیکنان به جام جهانی ۲۰۱۸ در روسیه می‌رود.

اسامی بازیکنان تیم ملی فوتبال اسپانیا جام جهانی روسیه – …

namnak.com/بازیکنان-اسپانیا-در-جام-جهانی.p68118

رتبه: ۵ – ‏۳ رأی

نمناک ورزشفوتبال فهرست بازیکنان تیم ملی اسپانیا در جام جهانی ۲۰۱۸جهانی ۲۰۱۸ روسیه را اعلام کرد، اسپانیا یکی از سخت ترین حریفان ایران در جام جهانی است.

رونمایی رسمی از لباس اول و دوم تیم ملی عربستان برای جام …

https://www.tarafdari.com/…/رونمایی-رسمی-از-لباس-اول-و-دوم-تیم-ملی-عربستان-برا…

طرفداری- نایکی مشغول رونمایی از لباس تیم ملی های تحت قرارداد برای جام جهانی ۲۰۱۸ است. در همین راستا، این شرکت … جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه · اخبار ایران · فوتبال ملی.

اسامی بازیکنان تیم ملی در جام جهانی روسیه ۲۰۱۸ چه کسانی …

hidoctor.ir/portal/2018/06/05/اسامی-بازیکنان-تیم-ملی-در-جام-جهانی-۲۰۱۸/

۱۵ خرداد ۱۳۹۷ – اسامی بازیکنان تیم ملی در جام جهانی روسیه ۲۰۱۸ چه کسانی هستند؟لیست نهایی بازیکنان تیم ملی فوتبال در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه، پس از کشمکش …

۱۱ روز تا جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه اسامی بازیکنان تیم ملی …

https://www.farsnews.com/…/اسامی-تیم-ملی-استرالیا-اعلام-شد-چهارمین-جام-جهانی-کیه…

۱۳ خرداد ۱۳۹۷ – به گزارش خبرگزاری فارس، اسامی تیم ملی فوتبال استرالیا برای حضور در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه اعلام شد و بر این اساس تیم کیهیل بازیکن ۳۸ ساله …

جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان | …

https://www.mehrnews.com/tag/جام+جهانی+۲۰۱۸+روسیه

گرانترین بازیکن تیم ملی ایران و حریفانش در جام جهانی روسیه. سردار آزمون … بازیکن های تاثیر گذار تیم های جام جهانی ۲۰۱۸/از ایران سردارآزمون. جام جهانیعکس رادی

برند لباس تیم های حاضر در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه+تصاویر

www.mizanonline.com/…/برند-لباس-تیم-های-حاضر-در-جام-جهانی-۲۰۱۸-روسیه-تصاو…

تصویری ار برند لباس ۳۲ تیم حاضر در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه را مشاهده می‌کنید و این درحالی است که تنها کشوری که هنوز برند لباسهایش برای جام جهانی مشخص نشده ایران …

اسامی بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۱۸ …

koolakmag.ir › اخبار داغ

۱۴ خرداد ۱۳۹۷ – لیست نهایی اسامی بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه امروز از سوی کارلوس کی روش مربی تیم ملی فوتبال ایران اعلام خواهد شد .

برزیل، در صدر گران ترین تیم های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه / …

jamejamonline.ir › جام جم ورزش › فوتبال

۱۸ آذر ۱۳۹۶ – مجموع بازیکنان تیم ملی فوتبال برزیل روی هم ۶۷۳ میلیون یورو ارزش دارد که در … تصویر برزیل، در صدر گران ترین تیم های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه …

جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه – ایسنا

https://www.isna.ir/tag/جام+جهانی+۲۰۱۸+روسیه

گروه G جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸ روسیه متشکل از تیم‌های ملی فوتبال بلژیک، …. که مربوط به تیم ملی جوانان است حضور تعدادی از بازیکنان حال حاضر تیم ملی در آن عکس …

لیست بازیکنان تیم ملی انگلیس برای مقدماتی جام جهانی | …

www.varzeshkar3.ir/2364/لیست-بازیکنان-تیم-ملی-انگلیس-برای-مقدم

لیست بازیکنان تیم ملی انگلیس برای مقدماتی جام جهانی. گرت ساوت‌گیت بازیکنان تیم ملی انگلیس را برای دیدار‌های مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه اعلام کرد.

اعلام لیست ۲۳ نفره تیم ملی ایران برای حضور در جام جهانی …

https://metafootball.com/…/2018/…/اعلام-لیست-۲۳-نفره-تیم-ملی-ایران-برای-حضور-…

رتبه: ۵ – ‏۲ رأی

۱۴ خرداد ۱۳۹۷ – کارلوس کی‌روش در روز پایانی مهلت اعلام لیست تیم‌ها برای حضور در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه، اسامی ۲۳ بازیکن تیم ملی را برای حضور در این رقابت‌ها …

قوچان نژاد ستاره احتمالی تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۱۸ …

https://www.jamaran.ir/…/940493-قوچان-نژاد-ستاره-احتمالی-تیم-ملی-ایران-در-جام-جها…

۱۳ دقیقه پیش – یک سایت انگلیسی از رضا قوچان نژاد به عنوان ستاره احتمالی تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه یاد کرد.

گزارش لحظه به لحظه مراسم قرعه کشی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه | …

www.varzesh11.com/fa/soccer_news…به…جام_جهانی_۲۰۱۸_روسیه_/۱۰۲۴۳۹

۱۰ آذر ۱۳۹۶ – اختصاصی | مراسم ویژه قرعه کشی جام جهانی از ساعت ۱۸:۳۰ به وقت ایران با حضور بزرگان … فکر می کنم در رقابت های جام جهانی ۲۰۱۸ تیم های ملی برزیل و آلمان برای … در ویدئو منتشر شده از سوی تلویزیون رسمی فیفا، ۳۲ بازیکن از ۳۲ ملت مختلف … اسامی بزرگان فوتبال حاضر در مراسم قرعه کشی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه:.

تیم‌ملی آماده بردن فینال جام‌جهانی! – خبرآنلاین

https://www.khabaronline.ir/detail/782767/sport/iran-soccer

۱ روز پیش – ورزش > فوتبال ملی – فضای حاکم بر اردوی تیم ایران در روسیه بسیار شاد و پر هیجان است. … دیدار خودش در رقابت های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه را مقابل مراکش برگزار خواهد کرد. … از اشکان دژاگه تا علیرضا جهانبخش و دیگر بازیکنان تیم ملی همه در جریان … نوید محمدزاده به حضور حشمت مهاجرانی و علی پروین در تلویزیون/ عکس …

اسامی بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران برای جام جهانی ۲۰۱۸ …

www.ghatreh.com/…/اسامی-بازیکنان-تیم-ملی-فوتبال-ایران-برای-جام-جهانی-روسیه

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ – فهرست ۳۵ نفره تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه مشخص شد. – به گزارش خبرگزاری موج، اسامی ۳۵ بازی

آخرین خبر | شماره پیراهن بازیکنان تیم ملی در جام جهانی …

akharinkhabar.ir/sport/4307815

۱۳ خرداد ۱۳۹۷ – اسامی ۲۳ بازیکن تیم ملی فوتبال کشورمان که در رقابت‌های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه حاضر خواهند بود تا فردا (دوشنبه – ۱۴ خرداد) از سوی کارلوس کی‌روش …

آشنایی با ستاره های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه(قسمت اول)+ تصاویر

footballonline.ir/News.aspx?ID=142108

۱۹ آذر ۱۳۹۶ – یک سایت آرژانتینی ستاره های احتمالی تیم های حاضر در جام جهانی ۲۰۱۸ … در اودینزه،رم و بایرن مونیخ را هم دارد مطرح ترین بازیکن تیم ملی مراکش است.

بررسی سیستم و ترکیب تیم ملی پرتغال در جام جهانی ۲۰۱۸ | …

https://dropball.ir/بررسی-سیستم-و-ترکیب-تیم-ملی-پرتغال-در-جا/

۱۰ آذر ۱۳۹۶ – سیستم و ترکیب تیم ملی پرتغال در جام جهانی ۲۰۱۸ بررسی تاکتیک تیم ملی پرتغال اسامی بازیکنان تیم ملی پرتغال تیم ملی … کوارسما در جناح راست تیم ملی پرتغال، احتمال استفاده از او در جام جهانی روسیه افزایش یافته است.

آپارات – تیم ملی فوتبال ایران

https://www.aparat.com/result/تیم_ملی_فوتبال_ایران

ماجرای کامنت های غیراخلاقی درباره کت و شلوار بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران · کیارش … مراسم بدرقه تیم ملی فوتبال ایران به جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه · برنامه نود.

سن بازیکنان تیم ملی ایران در جام جهانی روسیه – روزنامه دنیای …

https://donya-e-eqtesad.com/…/3397029-سن-بازیکنان-تیم-ملی-ایران-در-جام-جهانی-رو…

۱۴ خرداد ۱۳۹۷ – مجموع سن ۲۳ بازیکن تیم ملی ۶۲۷ سال است که میانگین سنی آنها به ۲۷ سال و ۲ ماه می‌رسد. … تیم ملی فوتبال ایران با میانگین سنی ۲۷ سال در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه … کلمات کلیدی: تیم ملی فوتبال ایران کارلوس کی‌روش جام جهانی روسیه ۲۰۱۸ …. ۳ تیمی که بیشترین بازیکنان حاضر در جام‌جهانی را در اختیار دارند/عکس …

اسامی ۳۲ تیم حاضر در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه +عکس – مجله …

https://www.dustaan.com › اخبار ورزشی › فوتبال

۲۵ آبان ۱۳۹۶ – اسامی ۳۲ تیم حاضر در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه +عکس ,با صعود پرو، تمامی تیم … ۲۳ تیمی که تاکنون به جام جهانی روسیه صعود کرده اند +عکس · مسن ترین … +عکس · رکورد ملی پوشان کشورمان در مقدماتی جام جهانی روسیه · نکاتی خواندنی و …

نام ۲۳ بازیکن تیم ملی ایران برای جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه – …

seemorgh.com › ورزش › بعد از ۹۰

۱۴ خرداد ۱۳۹۷ – کارلوس کی روش لیست ۲۳ بازیکن تیم ملی برای حضور در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه را اعلام کرد.

اسامی بازیکنان کی روش برای حضور در جام جهانی روسیه اعلام شد

www.mojnews.com/…/204890-اسامی-بازیکنان-کی-روش-برای-حضور-در-جام-جهانی-رو…

۲۲ آذر ۱۳۹۶ – اسامی تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه مشخص شد.

تیم ملی فوتبال ایران کلیپ متفاوت از جشن صعود به جام …

parsfootball.com › چند رسانه ای › گالری فیلم › گالری فیلم نود

خبر خوش برای کاربران پارس فوتبال: مشاهده هرگونه محتوایی اعم از خبر ، عکس و ویدئو … برچسب ها : برنامه ۹۰, تیم ملی فوتبال ایران, جام جهانی, جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه, …

سن بازیکنان تیم ملی ایران در جام جهانی روسیه – سایت خبری …

www.tabnak.ir › ورزشی › ورزشي

۱۴ خرداد ۱۳۹۷ – به گزارش تابناک ورز

اسامی بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۱۸ | ساتین

saten.ir › آخرین اخبار

۵ روز پیش – با اعلام لیست نهایی تیم ملی برای حضور در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه و مشخص شدن ۲۳ بازیکن برای رقابت با اسپانیا، پرتغال و مراکش، میانگین سنی …

ایرنا – ایران می تواند در مسابقات فوتبال جام جهانی ۲۰۱۸ …

www.irna.ir/fa/News/82756756

۱۸ آذر ۱۳۹۶ – اصفهانیان با بیان اینکه با توجه به توانمندی های بالای بازیکنان، … وی تصریح کرد: تیم های بزرگ دنیا و بزرگان فوتبال جهان، قطع و یقین بازی های تیم ایران در مسابقات جام جهانی ۲۰۱۸ را خواهند دید و بازیکنان شاخص … به گزارش ایرنا، مسابقات فوتبال جام جهانی ۲۰۱۸ خرداد سال ۹۷ در روسیهعکس · فیلم · صدا · داده نما …

تیم ملی فوتبال ایران – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

https://fa.wikipedia.org/wiki/تیم_ملی_فوتبال_ایران

تیم ملی ایران از سال ۱۹۷۴ در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی فوتبال شرکت می‌کند و در دوره‌های … سرمربی این تیم حسین صدقیانی بود و بیشتر بازیکنان این تیم از …… را خرید و هوادارانش را با بنرها و عکس‌های سیاسی و غیر فوتبالی وارد ورزشگاه کرد که ….. بعد از بازی‌های جام ملت‌ها تیم ملی از بهار ۱۳۹۴ در مرحله مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه که …

موافقت فیفا با افزایش تعداد بازیکنان تیم‌های ملی در جام …

fa.alalam.ir/…/موافقت-فیفا-با-افزایش-تعداد-بازیکنان-تیم‌های-ملی-در-جام-جهانی-۲۰۱۸

۲۰ بهمن ۱۳۹۶ – روزنامه ریانووستی روسیه، کمیته برگزاری مسابقات فیفا موافقت کرد تا تعداد بازیکنان تیم‌های ملی شرکت‌کننده در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه از ۳۰ به …

واکنش چهره‌ها به قرعه ایران در جام جهانی ۲۰۱۸+تصاویر – الف

www.alef.ir/news/3960911017.html

۱۱ آذر ۱۳۹۶ – بسیاری از چهره‌های سرشناس کشورمان و بازیکنان تیم ملی در صفحات مجازی‌شان به این قرعه کشی … علیرضا حقیقی، سنگربان تیم ملی در جام جهانی ۲۰۱۴ … ۲۱ خرداد ۱۳۹۷ ۲تمام حسرت‌های فوتبال ایران در جام‌های جهانی/ روسیه، پایان ناکامی‌ها؟

لیست بازیکنان تیم ملی مراکش برای جام جهانی ۲۰۱۸ | ستاره

setare.com/fa/news/17646/لیست-بازیکنان-تیم-ملی-مراکش-برای-جام-جهانی-۲۰۱۸

۲۸ آذر ۱۳۹۶ – تیم ملی مراکش حریف اول ایران در جام جهانی ۲۰۱۸ است. لحظات اولیه بعد از انجام مراسم قرعه کشی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه، آن‌قدر از هم‌گروه شدن با اسپانیا و …

گفتگو با زندی، بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران: مهم …

www.bbc.com/persian/sport-42209455

۱۱ آذر ۱۳۹۶ – Image caption فریدون زندی بازیکن سابق تیم ملی ایران … حریف‌های ایران در جام جهانی مشخص شد و بازی اول با مراکش است، تیمی که بدون … حق نشر عکس Getty Images Image caption ایران در گروه بی با … کار خیلی معمولی نیست اما به نظرم آلمان می‌تواند در روسیه از قهرمانی‌اش دفاع کند. … ۴ ژوئن ۲۰۱۸ – ۱۴ خرداد ۱۳۹۷٫

آخرین اخبار جام جهانی ۲۰۱۸ | نیوزام

www.newsum.ir/russia2018

آخرین اخبار جام جهانی ۲۰۱۸ ایران و جهان از معتبرترین خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های … تیم ملی فوتبال روسیه به بازیکنان فعلی این تیم در آستانه بازی افتتاحیه جام جهانی …

اخبار جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه – جدیدترین و آخرین اخبار جام جهانی …

www.shahrekhabar.com/fifa-world-cup

آخرین و جدیدترین اخبار جام جهانی. … اخبار جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه. ۴ دقيقه پيش … عابدزاده:تمرکز تمام بازیکنان روی موفقیت تیم ملی است/کارهای ذهنی کی‌روش باعث شده تا همه ما با هم همدل شویم … امیر عابدزاده نام عقاب آسیا را در مسکو زنده کرد+عکس.

رونمایی از پیراهن های تیم های جام جهانی ۲۰۱۸ | Football Tribe Iran

https://football-tribe.com/iran/2017/11/07/رونمایی-از-پیراهن-های-تیم-های-جام-جهانی/

۱۶ آبان ۱۳۹۶ – فوتبال ترایب- در فاصله ۸ ماه تا آغاز رقابت های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه، کمپانی آدیداس از پیراهن های تعدادی از تیم های حاضر در این رقابت ها رونمایی 

جام جهانی ۲۰۱۸ | دیجی‌کالا مگ

https://www.digikala.com/mag/worldcup/

فهرست بازیکنان یکی از حریفان ایران در جام جهانی ۲۰۱۸ تغییر می‌کند … جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه (Russia World Cup 2018) پنجمین حضور تیم ملی ایران را در مسابقات …

اسامی بازیکنان تیم ملی فوتبال سعودی برای حضور در جام …

https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=fa&newsid=1772933

۱۴ خرداد ۱۳۹۷ – اسامی بازیکنان تیم ملی فوتبال سعودی برای حضور در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه اعلام شد … ریاض – ۱۹ رمضان ۱۴۳۹هـ، برابر با ۰۴ ژوئن ۲۰۱۸م – واس … اسامی بازیکنان تیم ملی فوتبال کشورمان برای حضور در جام جهانی ۲۰۱۸ در روسیه را …

آنالیز حریفان تیم ملی در گروه مرگ جام جهانی/بررسی راههای …

aftabnews.ir/…/آنالیز-حریفان-تیم-ملی-در-گروه-مرگ-جام-جهانیبررسی-راههای-صعود-ای…

۱۲ آذر ۱۳۹۶ – با انجام قرعه کشی جام جهانی و هم گروهی با غول های اروپا و افریقا حالا همه در اندیشه … هر سه حریف ایران در روسیه ۲۰۱۸ در کنار قدرتی که دارند با ضعف هایی نیز روبرو … پرتغال به دلیل حضور بازیکنان سرعتی در ترکیب اصلی تیمی سرعتی …. دیگر نقطه ضعف تیم ملی مراکش عکس العمل کند مدافعین میانی این تیم است.

فهرست ۳۵ نفره کارلوس کی‌روش برای جام جهانی ۲۰۱۸ | …

https://www.ilnanews.com/…/569820-فهرست-نفره-کارلوس-کی-روش-برای-جام-جهانی

۲۲ آذر ۱۳۹۶ – سرمربی تیم ملی فهرست ۵۰ نفره مسافران جام جهانی را مشخص کرد. … به گزارش خبرنگار ورزشی ایلنا، حدود ۶ ماه تا شروع رقابت‌های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه باقی مانده و طبق فعالیت مرسوم تیم‌های ملی برای این رقابت‌ها، فهرست ۵۰ نفره بازیکنان … قلعه نویی می شود / غیبت مشکوک چهار بازیکن در تمرین تیم ملی (عکس) …

عکس/ میانگین قد تیم های راه یافته به جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه؛ …

https://footballi.net/…/عکس-میانگین-قد-تیم-های-راه-یافته-به-جام-جهانی-۲۰۱۸-روسیه؛…

عکس/ میانگین قد تیم های راه یافته به جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه؛ ایران دوازدهمین تیم بلندقد … به گزارش وب سایت نود، تیم ملی صربستان از لحاظ میانگین قد بازیکنان، با …

برنامه کامل بازی های تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه | …

https://footba11.co › اخبار › ایران

۱۰ آذر ۱۳۹۶ – به گزارش وبسایت نود، بالاخره بعد از مدت ها انتظار، قرعه کشی جام جهانی ۲۰۱۸ انجام شد و ایران رقبای خود را در جام روسیه شناخت. تیم ملی ایران که برای …

ستاره احتمالی تیم ملی در جام جهانی از نگاه انگلیسی ها+عکس – …

https://www.afkarnews.com/…/751167-ستاره-احتمالی-تیم-ملی-در-جام-جهانی-از-نگاه-ان…

۶ ساعت پیش – سایت انگلیسی کورال از رضا قوچان نژاد به عنوان ستاره احتمالی تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه یاد کرد.

جشن صعود تیم ملی فوتبال به جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه

www.iribnews.ir/fa/news/…/جشن-صعود-تیم-ملی-فوتبال-به-جام-جهانی-۲۰۱۸-روسیه

۲۳ خرداد ۱۳۹۶ – صفحه نخست · سیاسی · اقتصادی · اجتماعی · علمی و فرهنگی · ورزشی · استانها · بین الملل · عکس · فیلم · فضای مجازی · پژوهش · تحلیل. منوی سرویسها …

کاپیتان تیم ملی ایران در جام‌جهانی ۲۰۱۸ روسیه کیست؟

f-f.ir › اخبار

۲۱ خرداد ۱۳۹۵ – خانه اخبار کاپیتان تیم ملی ایران در جام‌جهانی ۲۰۱۸ روسیه کیست؟ … ماند و دید کی‌روش در مورد تیموریان نيز چه در سر دارد و آیا این بازیکن نيز به دليل …

عجیب‌ترین مدل موی بازیکنان در تاریخ جام جهانی فوتبال + …

www.saat24.news/…/عجیب-ترین-مدل-موی-بازیکنان-در-تاریخ-جام-جهانی-فوتبال-تص…

۵ ساعت پیش – بدون شک همه بازیکنان ۳۲ تیم حاضر در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه به این رقابت ها به چشم یک سکوی پرتاب نگاه می کنند و به دنبال این هستند که بتوانند

Likes0Dislikes0
نظرات و ارسال نظر