جام جهانی 2018یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

شماره بازیکنان تیم ملی در جام جهانی روسیه 2018 - جام جهانی روسیه 2018

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.

شماره بازیکنان تیم ملی در جام جهانی روسیه ۲۰۱۸

بازی های جام جهانی روسیه 2018

شماره بازیکنان تیم ملی در جام جهانی روسیه ۲۰۱۸

برنامه کامل بازی‌های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه که از ۲۴ خردادماه تا ۲۴ تیرماه ۹۷ در ۱۱ شهر این کشور برگزار می‌شود

جام جهانی ۲۰۱۸ با حضور ۳۲ تیم از ۱۴ ژوئن تا ۱۵ جولای برگزار خواهد شد و تیم ملی ایران در گروه B مسابقات با اسپانیا، پرتغال و مراکش دیدار خواهد کرد.

گروه بندی کامل جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه به شرح زیر است:

گروه A: روسیه، عربستان، مصر ،اروگوئه

گروه B: پرتغال، اسپانیا،  مراکش ،ایران

گروه C: فرانسه، استرالیا ،پرو، دانمارک

گروه D: آرژانتین، ایسلند،کروواسی، نیجریه

گروه  E :  برزیل، سوئیس، کاستاریکا،  صربستان

گروه F:  آلمان ، مکزیک، سوئد، کره‌جنوبی

گروه G:  بلژیک،  پاناما  ،تونس  ،انگلیس

گروه H: لهستان، سنگال ،کلمبیا، ژاپن

برنامه کامل بازی‌های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه که از ۲۴ خردادماه تا ۲۴ تیرماه ۹۷ در ۱۱ شهر این کشور برگزار می‌شود، به شرح زیر است:

دیدارهای مرحله گروهی

گروه A: روسیه، اروگوئه، مصر، عربستان

تاریخ و ساعت
۲۴ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ روسیه عربستان
۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ مصر اروگوئه
۲۹ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ روسیه مصر
۳۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ اروگوئه عربستان
۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ اروگوئه روسیه
۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ عربستان مصر

گروه B: اسپانیا، پرتغال، ایران، مراکش

تاریخ و ساعت
۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ ایران مراکش
۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ اسپانیا پرتغال
۳۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ پرتغال مراکش
۳۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ ایران اسپانیا
۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ ایران  پرتغال
۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ مراکش اسپانیا

گروه C: فرانسه، پرو، دانمارک، استرالیا

 تاریخ و ساعت
۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۳۰ فرانسه استرالیا
۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۳۰ پرو دانمارک
۳۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ فرانسه پرو
۳۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ استرالیا دانمارک
۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ دانمارک فرانسه
۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ استرالیا پرو

گروه D: آرژانتین، ایسلند، کرواسی، نیجریه

تاریخ و ساعت
۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۳۰ آرژانتین ایسلند
۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۳:۳۰ کرواسی نیجریه
۳۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ آرژانتین کرواسی
۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ ایسلند نیجریه
۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ آرژانتین نیجریه
۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ کرواسی ایسلند

گروه E: برزیل، کاستاریکا، سوئیس، صربستان

تاریخ و ساعت
۲۷ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ کاستاریکا صربستان
۲۷ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ برزیل سوئیس
۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ برزیل کاستاریکا
۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ سوئیس صربستان
۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ صربستان برزیل
۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ سوئیس کاستاریکا

گروه F: آلمان، مکزیک، سوئد، کره جنوبی

تاریخ و ساعت
۲۷ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ آلمان مکزیک
۲۸ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ سوئد کره جنوبی
۲ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ آلمان سوئد
۲ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ کره جنوبی مکزیک
۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ کره جنوبی آلمان
۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ مکزیک سوئد

گروه G: بلژیک، پاناما، تونس، انگلیس

تاریخ و ساعت
۲۸ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ بلژیک پاناما
۲۸ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ انگلیس تونس
۲ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ بلژیک تونس
۳ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ انگلیس پاناما
۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ انگلیس بلژیک
۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ پاناما تونس

گروه H: لهستان، سنگال، کلمبیا، ژاپن

 تاریخ و ساعت
۲۹ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ لهستان سنگال
۲۹ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ کلمبیا ژاپن
۳ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ ژاپن سنگال
۳ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ لهستان کلمبیا
۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ ژاپن لهستان
۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ کلمبیا سنگال

دیدار مرحله یک هشتم نهایی
بازی چهل‌ونهم، ۳۰ ژوئن ۲۰۱۸ (۹ تیرماه ۹۷) A1 – B2، ورزشگاه فیشت – ساعت ۲۲:۳۰
بازی پنجاهم، ۳۰ ژوئن ۲۰۱۸ (۹ تیرماه ۹۷) C1 – D2، ورزشگاه کازان آره‌نا – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌ویکم، اول جولای ۲۰۱۸ (۱۰ تیرماه ۹۷) B1 – A2، ورزشگاه لوژنیکی – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌ودوم، اول جولای ۲۰۱۸ (۱۰ تیرماه ۹۷) D1 – C2، ورزشگاه نیژنی نووگورود – ساعت ۲۲:۳۰
بازی پنجاه‌وسوم، ۲ جولای ۲۰۱۸ (۱۱ تیرماه ۹۷) E1 – F2، ورزشگاه سامارا آره‌نا – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌وچهارم، ۲ جولای ۲۰۱۸ (۱۱ تیرماه ۹۷) G1 – H2، ورزشگاه روستوف آره‌نا – ساعت ۲۲:۳۰
بازی پنجاه‌وپنجم، ۳ جولای ۲۰۱۸ (۱۲ تیرماه ۹۷) F1 – E2، ورزشگاه سن پترزبورگ – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌وششم، ۳ جولای ۲۰۱۸ (۱۲ تیرماه ۹۷) G2 – H1، ورزشگاه اتکریتیه آره‌نا (اسپارتاک) – ساعت ۲۲:۳۰

دیدار مرحله یک چهارم نهایی
بازی پنجاه‌وهفتم، ۶ جولای ۲۰۱۸ (۱۵ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۴۹ – برنده بازی ۵۰، ورزشگاه نیژنی نووگورود – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌وهشتم، ۶ جولای ۲۰۱۸ (۱۵ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۳ – برنده بازی ۵۴، ورزشگاه کازان آره‌نا – ساعت ۲۲:۳۰
بازی پنجاه‌ونهم، ۷ جولای ۲۰۱۸ (۱۶ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۱ – برنده بازی ۵۲، ورزشگاه فیشت – ساعت ۲۲:۳۰
بازی شصتم، ۷ جولای ۲۰۱۸ (۱۶ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۵ – برنده بازی ۵۶، ورزشگاه سامارا آره‌نا – ساعت ۱۸:۳۰

دیدار نیمه نهایی
بازی شصت‌ویکم، ۱۰ جولای ۲۰۱۸ (۱۹ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۷ – برنده بازی ۵۸، ورزشگاه سن پترزبورگ – ساعت ۲۲:۳۰
بازی شصت‌ودوم، ۱۱ جولای ۲۰۱۸ (۲۰ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۹ – برنده بازی ۶۰، ورزشگاه لوژنیکی – ساعت ۲۲:۳۰

دیدار رده‌بندی
بازی شصت‌وسوم، ۱۴ جولای ۲۰۱۸ (۲۳ تیرماه ۹۷) بازنده بازی ۶۱ – بازنده بازی ۶۲، ورزشگاه سن پترزبورگ – ساعت ۱۸:۳۰

دیدار فینال
بازی شصت‌وچهارم، ۱۵ جولای (۲۴ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۶۱ – برنده بازی ۶۲، ورزشگاه لوژنیکی – ساعت ۱۹:۳۰

 

رونمایی از شماره بازیکنان تیم ملی در جام جهانی ۲۰۱۸/ لیست …

https://www.tasnimnews.com › ورزشی › فوتبال ایران

۱۳ خرداد ۱۳۹۷ – به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری تسنیم، اسامی ۲۳ بازیکن تیم ملی فوتبال کشورمان که در رقابت‌های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه حاضر خواهند بود تا …

شماره بازیکنان تیم ملی در جام جهانی ۲۰۱۸ +عکس – مشرق نیوز

https://www.mashreghnews.ir/news/…/شماره-بازیکنان-تیم-ملی-در-جام-جهانی-۲۰۱۸-عک…

۱۳ خرداد ۱۳۹۷ – به گزارش مشرق، اسامی ۲۳ بازیکن تیم ملی فوتبال کشورمان که در رقابت‌های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه حاضر خواهند بود تا فردا (دوشنبه – ۱۴ خرداد) از سوی …

لیست بازیکنان تیم ملی برای حضور در جام جهانی روسیه …

https://www.yjc.ir › ورزشی › فوتبال و فوتسال

فهرست بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه مشخص شد. … اخبار و حواشی داغ مربوط به جام جهانی ۲۰۱۸ را لحظه به لحظه در این اینجا( جام جهانی … علیرضا بیرانوند – دروازه بان شماره یک تیم ملی ۳۰ شهریور ۱۳۷۱ در خرم آباد به …

اسامی بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۱۸ | ساتین

saten.ir › آخرین اخبار

۵ روز پیش – اسامی بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران با شماره پیراهن ، شماره پیراهن بازیکنان … با اعلام لیست نهایی تیم ملی برای حضور در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه و …

رونمایی از شماره بازیکنان تیم ملی در جام جهانی ۲۰۱۸/ لیست ۲۳ …

www.entekhab.ir › ورزش › فوتبال

۱۳ خرداد ۱۳۹۷ – به گزارش تسنیم، اسامی ۲۳ بازیکن تیم ملی فوتبال کشورمان که در رقابت‌های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه حاضر خواهند بود تا فردا (دوشنبه – ۱۴ خرداد) از …

رونمایی از شماره بازیکنان تیم ملی در جام جهانی ۲۰۱۸/ لیست ۲۳ …

۹۰tv.ir/…/رونمایی-از-شماره-بازیکنان-تیم-ملی-در-جام-جهانی-۲۰۱۸-لیست-۲۳-نفره-ک…

۱۳ خرداد ۱۳۹۷ – به گزارش وب سایت نود و به نقل از تسنیم، اسامی ۲۳ بازیکن تیم ملی فوتبال کشورمان که در رقابت‌های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه حاضر خواهند بود تا فردا …

آخرین خبر | شماره پیراهن بازیکنان تیم ملی در جام جهانی …

akharinkhabar.ir/sport/4307815

۱۳ خرداد ۱۳۹۷ – اسامی ۲۳ بازیکن تیم ملی فوتبال کشورمان که در رقابت‌های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه حاضر خواهند بود تا فردا (دوشنبه – ۱۴ خرداد) از سوی کارلوس کی‌روش …

تصاویر برای شماره بازیکنان تیم ملی در جام جهانی روسیه ۲۰۱۸

نتیجه تصویری برای شماره بازیکنان تیم ملی در جام جهانی روسیه 2018
نتیجه تصویری برای شماره بازیکنان تیم ملی در جام جهانی روسیه 2018
نتیجه تصویری برای شماره بازیکنان تیم ملی در جام جهانی روسیه 2018
نتیجه تصویری برای شماره بازیکنان تیم ملی در جام جهانی روسیه 2018
نتیجه تصویری برای شماره بازیکنان تیم ملی در جام جهانی روسیه 2018
تصاویر بیشتر برای شماره بازیکنان تیم ملی در جام جهانی روسیه ۲۰۱۸گزارش تصاویر

جام جهانی ۲۰۱۸ (روسیه) :: ورزش سه

www.varzesh3.com/tag/927104/جام-جهانی-۲۰۱۸-(روسیه)

مانوئل فرناندس، بازیکن تیم ملی پرتغال مدعی شد تمرکز رونالدو روی تیم ملی … روزنامه پرتغالی O Jogo در شماره امروز خود به بررسی ستاره های ایران پرداخت. … دله آلی، ستاره تیم ملی انگلیس قول داد در جام جهانی روسیه بیشتر حواسش به رفتارش باشد.

شماره بازیکنان اسپانیا در جام جهانی لو رفت! – سرپوش

www.sarpoosh.com/football/worldcup/worldcup970303333.html

رتبه: ۳٫۶ – ‏۷ نقد

۱۳ خرداد ۱۳۹۷ – تیم ملی اسپانیا را در اختیار آنها قرار داده و شماره آ

جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه؛ با تیم‌های رقیب ایران در گروه B آشنا …

fa.euronews.com › اخبار › جهان

۷ روز پیش – رونالد بازیکن شماره هفت پرتغال و رکورد دار گل ملی و بیشترین بازی تیم ملی این کشور در بازی‌های مقدماتی جام جهانی بیش از هم هر بازیکنی گل زد.

تیم ملی ایران :: ورزش سه

www.varzesh3.com/tag/33/تیم-ملی-ایران

فرانسه با ارزش ترین تیم جام جهانی؛ ایران در رتبه ۳۰ ۱۳۹۷/۰۳/۲۱ … داشتن با ارزش ترین ستاره های دنیای فوتبال گرانقیمت ترین تیم جام جهانی روسیه ۲۰۱۸ است. … روزنامه پرتغالی O Jogo در شماره امروز خود به بررسی ستاره های ایران پرداخت. … مدافع تیم ملی می گوید بازیکنان با تمرکز و با انگیزه بالا آماده مصاف با رقبا هستند.

رونمایی از شماره بازیکنان تیم ملی در جام جهانی ۲۰۱۸ / لیست …

www.ghatreh.com/…/رونمایی-شماره-بازیکنان-تیم-ملی-جام-جهانی-لیست-نفره-کیرو…

۱۳ خرداد ۱۳۹۷ – لیست ۲۳ نفره کیروش مشخص شد؟ – اسامی ۲۳ بازیکن تیم ملی فوتبال کشورمان که در رقابت های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه حاضر خواه.

كادر نهایی تیم ملی فوتبال آلمان برای جام جهانی ۲۰۱۸ مشخص شد …

www.dw.com/fa-ir/كادر-نهایی-تیم-ملی-فوتبال-آلمان…جام-جهانی…شد/a-44066903

كادر نهایی تیم ملی فوتبال آلمان برای جام جهانی ۲۰۱۸ مشخص شد. ۳۶ دقیقه پیش‏ … او از کادر اولیه تیم ملی که ۲۷ نفر را دربرمی‌گرفت، چهار بازیکن را خط زد. مانوئل نویر که ماه‌ها به علت مصدومیت از صحنه رقابت‌ها دور بود، دروازه‌بان شماره یک آلمان در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه خواهد بود. … مطالب مرتبط. جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸ | ۰۳٫۰۶٫۲۰۱۸ …

صعود با اقتدار تیم ملی فوتبال ایران به جام جهانی ۲۰۱۸ …

https://shabesh.com › بلاگ › خبرهای روز

صعود با اقتدار تیم ملی فوتبال ایران به جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه. صعود با … بازیکنان را به خاطر عملکرد تحسین می کنم و راجع به بازیکنانم با دوجمله صحبت می کنم.

مخبر – ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ – شماره بازیکنان تیم ملی در جام جهانی …

www.mokhbernews.ir/Home/…/شماره-بازیکنان-تیم-ملی-در-جام-جهانی-۲۰۱۸-عکس

۱۳ خرداد ۱۳۹۷ – به گزارش شمانیوز، اسامی ۲۳ بازیکن تیم ملی فوتبال کشورمان که در رقابت های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه حاضر خواهند بود تا فردا (دوشنبه – ۱۴ خرداد) از …

سن بازیکنان تیم ملی ایران در جام جهانی روسیه – روزنامه دنیای …

https://donya-e-eqtesad.com/…/3397029-سن-بازیکنان-تیم-ملی-ایران-در-جام-جهانی-رو…

۱۴ خرداد ۱۳۹۷ – مجموع سن ۲۳ بازیکن تیم ملی ۶۲۷ سال است که میانگین سنی آنها به ۲۷ سال و ۲ ماه می‌رسد. … تیم ملی فوتبال ایران با میانگین سنی ۲۷ سال در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه حضور … شماره ۶ تیم ملی ۳ ماه و ۱۰ روز از مدافع استقلالی تیم ملی جوان‌تر است. … کلمات کلیدی: تیم ملی فوتبال ایران کارلوس کی‌روش جام جهانی روسیه ۲۰۱۸ …

سن بازیکنان تیم ملی ایران در جام جهانی روسیه – سایت خبری …

www.tabnak.ir › ورزشی › ورزشي

۱۴ خرداد ۱۳۹۷ – یکی سعید عزت‌اللهی و دیگری مجید حسینی که هافبک شماره ۶ تیم ملی ۳ ماه و ۱۰ روز از … سن بازیکنان تیم ملی در جام جهانی ۲۰۱۸ به شرح زیر است:.

رونمایی از شماره بازیکنان تیم ملی در جام جهانی ۲۰۱۸- لیست ۲۳ …

havaadar.com/…/رونمایی-از-شماره-بازیکنان-تیم-ملی-در-جام-جهانی-۲۰۱۸-لیست-۲۳-ن…

دوشنبه – ۱۴ خرداد ۱۳۹۷ | June 04 2018; عضویت · ورود ….. رونمایی از شماره بازیکنان تیم ملی در جام جهانی ۲۰۱۸- لیست ۲۳ نفره کی‌روش مشخص شد؟ … به گزارش هوادار، اسامی ۲۳ بازیکن تیم ملی فوتبال کشورمان که در رقابت های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه حاضر … در رقابت های جام جهانی ۲۳ بازیکن تیم ملی فقط مجاز به استفاده از شماره های یک تا ۲۳ …

تیم ملی | بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی – نمناک

namnak.com/ادوار-جام-جهانی-فوتبال-جدول.p6790

رتبه: ۳٫۷ – ‏۷۱ رأی

بازیکنان تیم ملی در سه جام جهانی ، بازیکنان ایران در سه جام جهانی ، فوتبالیست های ایران در جامشماره های ۱، ۱۲ و ۲۲ در هر ۳ دوره جام جهانی بر تن دروازه بان ها بوده است

لیست بازیکنان تیم ملی انگلیس برای مقدماتی جام جهانی | …

www.varzeshkar3.ir/2364/لیست-بازیکنان-تیم-ملی-انگلیس-برای-مقدم

لیست بازیکنان تیم ملی انگلیس برای مقدماتی جام جهانی. گرت ساوت‌گیت بازیکنان تیم ملی انگلیس را برای دیدار‌های مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه اعلام کرد.

لیست نهایی تیم ملی ایران برای حضور در جام جهانی ۲۰۱۸ …

shoaresal.ir/…/لیست-نهایی-تیم-ملی-ایران-برای-حضور-در-جام-جهانی-۲۰۱۸-روسیه-اعلا…

۶ روز پیش – شعارسال: کارلوس کی‌روش در روز پایانی مهلت اعلام لیست تیم‌ها برای حضور در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه، اسامی ۲۳ بازیکن تیم ملی را برای حضور در این …

برنامه کامل و زمان بندی دقیق جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه | Football …

https://football-tribe.com/iran/2017/…/برنامه-کامل-و-زمان-بندی-دقیق-جام-جهانی-۲۰۱۸/

۱۲ آذر ۱۳۹۶ – فوتبال ترایب- با انجام قرعه کشی رقابت های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه، برنامه کامل مرحله گروهی این … بازی شماره ۴۹: تیم اول گروه A- تیم دوم گروه B.

شماره بازیکنان تیم ملی برزیل در جام جهانی | طرفداری

https://www.tarafdari.com/خبر/۱۱۲۱۷۲/شماره-بازیکنان-تیم-ملی-برزیل-در-جام-جهانی

طرفداری – شماره بازیکنان تیم ملی برزیل برای حضور در جام جهانی اعلام شد. ۱- جفرسون، دروازه بان (بوتافوگو) … مسابقات ملی · جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه · برزیل · اسپانیا.

لیست بازیکنان تیم ملی برای حضور در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه …

https://www.anten.ir/program/14847

پخش زنده آنلاین لیست بازیکنان تیم ملی برای حضور در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه از وب‌سایت اینترنتی آنتن. شما می‌توانید این برنامه را از طریق اپلیکیشن تلفن همراه و …

شماره پیراهن بازیکنان تیم ملی آرژانتین برای جام جهانی اعلام …

www.varzesh11.com/fa/soccer…/شماره…بازیکنان_تیم_ملی…جام_جهانی…/۱۲۰۰۰۵

۸ خرداد ۱۳۹۷ – اختصاصی | شماره های ۲۳ بازیکن تیم ملی آرژانتین برای حضور در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه مشخص شد.

اسامی بازیکنان کی روش برای حضور در جام جهانی روسیه اعلام شد

www.mojnews.com/…/204890-اسامی-بازیکنان-کی-روش-برای-حضور-در-جام-جهانی-رو…

۲۲ آذر ۱۳۹۶ – اسامی تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه مشخص شد.

در سر کی‌روش چه می‌گذرد؟ – ایسنا

https://www.isna.ir/news/97032210223/در-سر-کی-روش-چه-می-گذرد

۲ ساعت پیش – سه روز، فقط سه روز تا روز سرنوشت برای تیم ملی ایران باقی مانده است. ایران جمعه ساعت ۱۹:۳۰ در اولین بازی خود در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه به مصاف مراکش می‌رود. کارلوس … علیرضا بیرانوند قطعا شماره‌ یک ایران در روسیه خواهد بود. … در دفاع راست احتمالا رامین رضاییان بازیکن ثابت ایران در بازی با مراکش خواهد بود.

بازیکنان فرانسه | فوتبال ۱۱

https://footba11.co › فرانسه › فرانسه

تیم فوتبال فرانسه – نتایج زنده، برنامه بازی‌ها، لیست بازیکنان، آمار تیم و بازیکنان. لیست بازیکنان تیم را در این صفحه مشاهده کنید. … جام جهانی بین المللی.

عکس خبر؛ پیراهن شماره ١٢ تیم ملی برای روحانی – BBC News …

www.bbc.com/persian/sport-44173990

تیم ملی ایران امروز برای اردوی تدارکاتی و احتمالا یکی دو بازی دوستانه عازم استامبول ترکیه شد و از آن جا … ۲۰ مهٔ ۲۰۱۸ – ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ … سرمربی تیم ملی ایران، امروز اسامی ٢٤ بازیکن اعزامی به جام جهانی روسیه را اعلام کرد و غیبت سه بازیکن مطرح، …

زمان رونمایی از پیراهن تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۱۸ | …

https://metafootball.com/…/2018/…/زمان-رونمایی-از-پیراهن-تیم-ملی-ایران-در-جام-جهان…

رتبه: ۲٫۵ – ‏۲ رأی

۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ – زمان رونمایی از پیراهن تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۱۸ … عقد قرارداد با شرکت آلمانی آدیداس برای تامین البسه تیم ملی در روسیه همین … در آستانه جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه، بهترین بازیکنان شماره ۱۰ تیم‌های حاضر در این رقابت‌ها معرفی شدند.

رونمایی از شماره بازیکنان تیم ملی در جام جهانی ۲۰۱۸/ لیست ۲۳ …

www.imannews.com › ورزش

۱۳ خرداد ۱۳۹۷ – به گزارش گروه ورزش ایمان نیوز، اسامی ۲۳ بازیکن تیم ملی فوتبال کشورمان که در رقابت های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه حاضر خواهند بود تا فردا (دوشنبه …

تیم ملی پرتغال-معرفی تیم های حاضر در جام جهانی ۲۰۱۸ – …

www.yektasafar.com › خانه › رویدادها › جام جهانی

پرتقالی ها همواره بازیکنان بزرگی را به دنیای فوتبال معرفی کرده اند که از جمله آن … تیم ملی فوتبال پرتغال که در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه با تیم های ایران ، مراکش و … جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره با شماره تلفن ۰۲۱۸۸۵۰۰۵۶۸ تماس بگیرید.

رونمایی از شماره بازیکنان تیم ملی در جام جهانی ۲۰۱۸/ لیست …

https://khabarfarsi.com/u/55222876

۱۳ خرداد ۱۳۹۷ – به گزارش اعتدال به نقل از ایلنا، تیم ملی در جام جهانی روسیه با دو بازیکن مدعی بستن بازوبند کاپیتانی حاضر خواهد شد؛ مسعود شجاعی و اشکان دژآگه.

گران ترین بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۱۸ …

jamejamonline.ir › جام جم ورزش › فوتبال

۲۹ فروردین ۱۳۹۷ – به گزارش جام جم آنلاین ، بر اساس آخرین گزارش سایت ترانسفر مارکت تیم ملی فوتبال ایران در رقابت های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه ۱۲ بازیکن بالای یک …

اخبار جام جهانی – ویژه جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه

https://2018.arna.ir/news/tags/ایران

مهاجم تیم ملی ایران انتخاب باشگاه آینده خود را به بعد از مسابقات جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه … ملی‌پوش ایرانی در مصاحبه با یک رسانه روسی گفت: فوتبال ورزش شماره ایران … از بازیکنان کلیدی تیم ملی مراکش در آستانه بازی با تیم ایران در جام جهانی دچار …

لیست احتمالی ایران در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه + عکس – مجله …

https://www.dustaan.com › اخبار ورزشی

۲۲ آذر ۱۳۹۶ – لیست احتمالی ایران در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه + عکس ,گفته می شود کارلوسکی … رونمایی از لیست اولیه تیم ملی در جام‌ جهانی روسیه · رونمایی از شماره …

لیست بازیکنان تیم ملی مراکش برای جام جهانی ۲۰۱۸ | ستاره

setare.com/fa/news/17646/لیست-بازیکنان-تیم-ملی-مراکش-برای-جام-جهانی-۲۰۱۸

۲۸ آذر ۱۳۹۶ – تیم ملی مراکش حریف اول ایران در جام جهانی ۲۰۱۸ است. … لحظات اولیه بعد از انجام مراسم قرعه کشی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه، آن‌قدر از هم‌گروه شدن با اسپانیا …

تیم ملی فوتبال ایران – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

https://fa.wikipedia.org/wiki/تیم_ملی_فوتبال_ایران

تیم ملی ایران از سال ۱۹۷۴ در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی فوتبال شرکت می‌کند و در دوره‌های … سرمربی این تیم حسین صدقیانی بود و بیشتر بازیکنان این تیم از …. روز در سر مقاله شماره ۴ خرداد ۱۳۴۷ نوشت: اینک کلمه انگلیسی فوتبال کلمه ملی ماست. …… بعد از بازی‌های جام ملت‌ها تیم ملی از بهار ۱۳۹۴ در مرحله مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه که …

فیلم ؛ حال و هوای بازیکنان تیم ملی پس از صعود تاریخی به …

parsfootball.com › اخبار داغ

کلیپی از برنامه نود شبکه سه ۲۳ خرداد ۹۶ که در یک آیتم ویژه از تیم ملی فوتبال ایران ، مصاحبه جالب با بازیکنان تیم ملی … برنامه کامل بازی های جام جهانی ۲۰۱۸ به ه

صفحه تیم ملی بلژیک – مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه

https://mrfifa.com/index.php/teams/players/12

لیست بازیکنان بلژیک در جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل. شماره پیراهن, نام, تاریخ تولد, پست تخصصی. ۱, تیبات کورتویس … درباره تیم ملی بلژیک. نام تیم : بلژیک. قاره :.

سانتوس: ایران با کی‌روش حریف سختی خواهد بود – آلیک آنلاین

www.alikonline.ir/fa/news/…/5218-سانتوس-ایران-با-کی‌روش-حریف-سختی-خواهد-بود

۵ بهمن ۱۳۹۶ – فوتبال زون – آخرین اخبار و گالری جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه، پیش بینی نتایج … بازیکنان مراکشی زیادی در تیم های بزرگ اروپایی بازی می کنند.

مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و …

https://www.mehrnews.com/tag/مقدماتی+جام+جهانی+۲۰۱۸+روسیه

در آخرین جلسه تمرین تیم ملی مصر قبل از اعزام به مسابقات جام جهانی روسیه در قاهره، تمام توجهات معطوف محمد صلاح مهاجم تیم … کدام بازیکنان در راهیابی ایران به جام‌جهانی بیشترین نقش را داشتند؟ … یواخیم لوو: نویر می تواند شماره یک تیم ملی باشد.

بیانیه “نایکی” درباره کفش بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران

kayhanvarzeshi.ir/fa/…/بیانیه-نایکی-درباره-کفش-بازیکنان-تیم-ملی-فوتبال-ایرا…

۱ ساعت پیش – چهارشنبه – ۲۳ اسفند ۱۳۹۶ – شماره ۳۱۸۱ ( ویزه نوروز ۱۳۹۷ ) …. بیش‌تر تیم‌های حاضر در جام جهانی ‌اسپانسرهای کفش دارند و هر بازیکن چند گزینه کفش برای پوشیدن دارد. حتی برخی از … اولین بازی تیم‌ ‌ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه روز جمعه برابر مراکش انجام می‌شود. برچسب ها: جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه ، نایکی.

آشنایی با تیم‌های جام جهانی ۲۰۱۸/ حقایقی درباره تیم ملی ایران …

rahpooyan.ir/آشنایی-با-تیم‌-ملی-فوتبال-ایران/

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ – تیم ملی فوتبال ایران در گروه B جام جهانی قرار دارد و با تیم‌های پرتغال، … با برگزاری مسابقات فوتبال جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه حال و هوای دیگری پیدا کرده است. …. ایران می‌تواند روی سردار آزمون، بازیکن شماره ۲۲ برای گل زدن حساب کند.

برای مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ لیست تیم‌ملی اسپانیا منتشر شد …

https://www.farsnews.com/…/لیست-تیم‌ملی-اسپانیا-منتشر-شد-غیبت-کاسیاس-و-فا…

۹ مهر ۱۳۹۵ – … اسامی بازیکنان تیم ملی اسپانیا را برای حضور در مسابقات مقدماتی جام جهانیفوتبال اسپانیا در چارچوپ رقابت‌های مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه …

دیدار فوتبالی روحانی با بازیکنان تیم ملی؛ امروز – Pars Today

parstoday.com/fa/iran-i134722

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ – دیدار فوتبالی روحانی با بازیکنان تیم ملی؛ امروز … می‌شود، قرار است پیراهن شماره ۱۲ تیم ملی فوتبال که نماد یار دوازدهم است به رئیس جمهور اهدا شود. … تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه با اسپانیا، پرتغال و مغرب همگروه است. ۱۱۵/ …

۲۱ روز تا جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه با معرفی تیم ها(شماره ۱۴ …

mazandsport.com/news/100083/21-روز-تا-جام-جهانی-۲۰۱۸-روسیه-با-معرفی-تیم-ها/

۳ خرداد ۱۳۹۷ – ۲۱ روز تا جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه با معرفی تیم ها(شماره ۱۴ -ایسلند گروه D) … از این رو شمار بازیکنان جوان در ترکیب تیم ملی ایسلند زیاد نیست و وجود …

۲۴ روز تا جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه بامعرفی تیم ها(شماره ۱۱- پرو …

vananews.com/…/۲۴-روز-تا-جام-جهانی-۲۰۱۸-روسیه-بامعرفی-تیم-هاشماره-۱۱-پرو-گر…

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ – تیم ملی فوتبال پرو بعد از راهیابی سخت به جام جهانی روسیه، می‌خواهد … و تنها برای همراهی و تنها نگذاشتن بازیکنان تیم کشور خود، به روسیه بیایند.

آخرین اخبار جام جهانی ۲۰۱۸ | نیوزام

www.newsum.ir/russia2018

آخرین اخبار جام جهانی ۲۰۱۸ ایران و جهان از معتبرترین خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری را در … تیم ملی فوتبال روسیه به بازیکنان فعلی این تیم در آستانه بازی افتتاحیه جام جهانی … امروز رس

شماره پیراهن بازیکنان تیم ملی در جام جهانی مشخص شد – سیمرغ

seemorgh.com › ورزش › بعد از ۹۰

۱۴ خرداد ۱۳۹۷ – شماره پیراهن بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی مشخص شد. … طرح جدید فیفا برای جام جهانی ۲۰۱۸ و اتفاق جالب در اردوی تیم ملی …

رونمایی از کیت های آدیداس برای جام جهانی/ خبری از تیم ملی …

https://www.ilnanews.com/…/555486-رونمایی-از-کیت-های-آدیداس-برای-جام-جهانی-خبر…

۱۶ آبان ۱۳۹۶ – تیم ملی کشورمان هنوز تصمیمی برای طراحی لباس در جام جهانی ندارد. … است که ایران هنوز تولید کننده لباسش برای جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه مشخص نیست.

آنالیز رقیب اول ایران در جام جهانی ۲۰۱۸ – افکار نیوز

https://www.afkarnews.com/بخش-ورزشی…/۷۵۰۸۵۰-آنالیز-رقیب-اول-ایران-در-جام-جهان…

۱ روز پیش – تیم ملی فوتبال مراکش را در جام جهانی نباید دست کم گرفت. … این بازیکن که با شماره ۷ در تیم ملی کشورش در روسیه بازی خواهد کرد در پست هافبک …

مروری کوتاه بر لباس تیم های گروه B جام جهانی – فوتبال زون

footballzone.ir/news/مروری-کوتاه-بر-لباس-تیم-های-گروه-b-جام-جه/

پیش به سوی جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸ روسیه … لباس تیم ملی ایران برخلاف جام جهانی قبل که منقوش به طرح پلنگ ایران بود، اینبار بدون این طرح و کاملا ساده خواهد بود. … در این طرح لوگو نایک و شماره بازیکنان طلایی روی قرمز همیشگی خواهد بود و در آستین …

پرده‌برداری از پیراهن بازیکنان مصر در جام جهانی ۲۰۱۸ – صفحه …

farsi.alarabiya.net/fa/…/پرده-برداری-از-پیراهن-بازیکنان-مصر-در-جام-جهانی-۲۰۱۸٫htm…

۱۲ آبان ۱۳۹۶ – وبzwnj;سایت laquo;Footy Headlinesraquo; از پیراهن تیم ملی فوتبال مصر در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه را پرده برداشت. به گزارش سایت روسیا الیوم، …

لیست نهایی تیم ملی ایران در جام جهانی روسیه مشخص شد – با …

www.baeghtesad.com/…/15960-لیست-نهایی-تیم-ملی-ایران-در-جام-جهانی-روسیه-مشخ…

۱۴ خرداد ۱۳۹۷ – لیست نهایی تیم ملی ایران برای حضور در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه با اعلام … براین اساس مربی تیم ملی لیست ۲۳ بازیکن نهایی حاضر در جام جهانی را در …

شماره پیراهن ملی پوشان اسپانیا در جام جهانی ۲۰۱۸ مشخص شد | …

https://www.fartakvarzeshi.com/…جام-جهانی…/۱۳۱۳۵۹-شماره-پیراهن-ملی-پوشان-اسپان…

۲۳ ساعت پیش – امروز رسما شماره پیراهن ملی پوشان اسپانیا در جام جهانی ۲۰۱۸ مشخص شد. … جولن لوپتگی، سرمربی تیم ملی اسپانیا دو هفته پیش و پس از بحث و گمانه زنی های … امروز شماره پیراهن ۲۳ بازیکن اسپانیا نیز اعلام شد که دقیقا همان شماره هایی …. جام جهانی روسیه (۲۱ خرداد ۹۷) + فیلم · پیش بینی وضعیت تیم ملی در جام جهانی از …

لیست تیم ملی اسپانیا برای مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ | بارسانیوز

barcanews.org/post/66140/

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ – جولین لوپتگی لیست تیم ملی اسپانیا را اعلام کرد. … مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه در تاریخ های ۷ و ۱۱ ژوئن لیست بازیکنان دعوت شده را اعلام کرد.

شگفتی‌های باورنکردنی کی‌روش برای روسیه، اعلام لیست …

news.gooya.com/2018/05/post-14945.php

Sunday, May 20, 2018ملی قرار دارند. فهرست نهایی تیم ملی برای حضور در جام جهانی ۴ جون (چهاردهم خرداد) به فیفا اعلام خواهد شد. … در این مراسم پیراهن شماره ۱۲ تیم ملی فوتبال کشورمان به حسن روحانی اهداشد. … به این که باید همان شب لیست نهایی بازیکنان ایران را اعلام کند، به اتفاقات جریان بازی که منجر به فریاد کشیدن بر سر داور شد.

شیرهای اطلس؛ آشنایی با اولین حریف ایران در جام جهانی روسیه – …

https://www.radiofarda.com/a/morocco-football-team-in-fifa-2018/29282201.html

۲ روز پیش – تیم ملی مراکش در گروه دوم با ایران، اسپانیا و پرتغال همگروه است. … یکی از آخرین تمرین‌های بازیکنان مراکش در آستانه بازی‌های جام جهانی … سرمربی فرانسوی، هم با تیم ملی زامبیا و هم ساحل عاج، موفق شده به سکوی شماره یک جام ملت‌های … ۲۰۱۸ تمام حقوق این وب‌سایت، بر اساس مقررات کپی‌رایت، برای رادیو فردا

Likes0Dislikes0
نظرات و ارسال نظر