جام جهانی 2018پنج شنبه ۱ فروردین ۱۳۹۸

دانلود ویژه برنامه جام جهانی دوشنبه 28 خرداد 97 - جام جهانی روسیه 2018

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.

دانلود ویژه برنامه جام جهانی دوشنبه ۲۸ خرداد ۹۷

روسیه 2018

دانلود ویژه برنامه جام جهانی دوشنبه ۲۸ خرداد ۹۷

برنامه کامل بازی‌های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه که از ۲۴ خردادماه تا ۲۴ تیرماه ۹۷ در ۱۱ شهر این کشور برگزار می‌شود

جام جهانی ۲۰۱۸ با حضور ۳۲ تیم از ۱۴ ژوئن تا ۱۵ جولای برگزار خواهد شد و تیم ملی ایران در گروه B مسابقات با اسپانیا، پرتغال و مراکش دیدار خواهد کرد.

گروه بندی کامل جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه به شرح زیر است:

گروه A: روسیه، عربستان، مصر ،اروگوئه

گروه B: پرتغال، اسپانیا،  مراکش ،ایران

گروه C: فرانسه، استرالیا ،پرو، دانمارک

گروه D: آرژانتین، ایسلند،کروواسی، نیجریه

گروه  E :  برزیل، سوئیس، کاستاریکا،  صربستان

گروه F:  آلمان ، مکزیک، سوئد، کره‌جنوبی

گروه G:  بلژیک،  پاناما  ،تونس  ،انگلیس

گروه H: لهستان، سنگال ،کلمبیا، ژاپن

برنامه کامل بازی‌های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه که از ۲۴ خردادماه تا ۲۴ تیرماه ۹۷ در ۱۱ شهر این کشور برگزار می‌شود، به شرح زیر است:

دیدارهای مرحله گروهی

گروه A: روسیه، اروگوئه، مصر، عربستان

تاریخ و ساعت
۲۴ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ روسیه عربستان
۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ مصر اروگوئه
۲۹ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ روسیه مصر
۳۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ اروگوئه عربستان
۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ اروگوئه روسیه
۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ عربستان مصر

گروه B: اسپانیا، پرتغال، ایران، مراکش

تاریخ و ساعت
۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ ایران مراکش
۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ اسپانیا پرتغال
۳۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ پرتغال مراکش
۳۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ ایران اسپانیا
۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ ایران  پرتغال
۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ مراکش اسپانیا

گروه C: فرانسه، پرو، دانمارک، استرالیا

 تاریخ و ساعت
۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۳۰ فرانسه استرالیا
۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۳۰ پرو دانمارک
۳۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ فرانسه پرو
۳۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ استرالیا دانمارک
۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ دانمارک فرانسه
۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ استرالیا پرو

گروه D: آرژانتین، ایسلند، کرواسی، نیجریه

تاریخ و ساعت
۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۳۰ آرژانتین ایسلند
۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۳:۳۰ کرواسی نیجریه
۳۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ آرژانتین کرواسی
۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ ایسلند نیجریه
۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ آرژانتین نیجریه
۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ کرواسی ایسلند

گروه E: برزیل، کاستاریکا، سوئیس، صربستان

تاریخ و ساعت
۲۷ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ کاستاریکا صربستان
۲۷ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ برزیل سوئیس
۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ برزیل کاستاریکا
۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ سوئیس صربستان
۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ صربستان برزیل
۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ سوئیس کاستاریکا

گروه F: آلمان، مکزیک، سوئد، کره جنوبی

تاریخ و ساعت
۲۷ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ آلمان مکزیک
۲۸ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ سوئد کره جنوبی
۲ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ آلمان سوئد
۲ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ کره جنوبی مکزیک
۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ کره جنوبی آلمان
۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ مکزیک سوئد

گروه G: بلژیک، پاناما، تونس، انگلیس

تاریخ و ساعت
۲۸ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ بلژیک پاناما
۲۸ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ انگلیس تونس
۲ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ بلژیک تونس
۳ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ انگلیس پاناما
۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ انگلیس بلژیک
۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ پاناما تونس

گروه H: لهستان، سنگال، کلمبیا، ژاپن

 تاریخ و ساعت
۲۹ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ لهستان سنگال
۲۹ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ کلمبیا ژاپن
۳ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ ژاپن سنگال
۳ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ لهستان کلمبیا
۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ ژاپن لهستان
۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ کلمبیا سنگال

دیدار مرحله یک هشتم نهایی
بازی چهل‌ونهم، ۳۰ ژوئن ۲۰۱۸ (۹ تیرماه ۹۷) A1 – B2، ورزشگاه فیشت – ساعت ۲۲:۳۰
بازی پنجاهم، ۳۰ ژوئن ۲۰۱۸ (۹ تیرماه ۹۷) C1 – D2، ورزشگاه کازان آره‌نا – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌ویکم، اول جولای ۲۰۱۸ (۱۰ تیرماه ۹۷) B1 – A2، ورزشگاه لوژنیکی – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌ودوم، اول جولای ۲۰۱۸ (۱۰ تیرماه ۹۷) D1 – C2، ورزشگاه نیژنی نووگورود – ساعت ۲۲:۳۰
بازی پنجاه‌وسوم، ۲ جولای ۲۰۱۸ (۱۱ تیرماه ۹۷) E1 – F2، ورزشگاه سامارا آره‌نا – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌وچهارم، ۲ جولای ۲۰۱۸ (۱۱ تیرماه ۹۷) G1 – H2، ورزشگاه روستوف آره‌نا – ساعت ۲۲:۳۰
بازی پنجاه‌وپنجم، ۳ جولای ۲۰۱۸ (۱۲ تیرماه ۹۷) F1 – E2، ورزشگاه سن پترزبورگ – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌وششم، ۳ جولای ۲۰۱۸ (۱۲ تیرماه ۹۷) G2 – H1، ورزشگاه اتکریتیه آره‌نا (اسپارتاک) – ساعت ۲۲:۳۰

دیدار مرحله یک چهارم نهایی
بازی پنجاه‌وهفتم، ۶ جولای ۲۰۱۸ (۱۵ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۴۹ – برنده بازی ۵۰، ورزشگاه نیژنی نووگورود – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌وهشتم، ۶ جولای ۲۰۱۸ (۱۵ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۳ – برنده بازی ۵۴، ورزشگاه کازان آره‌نا – ساعت ۲۲:۳۰
بازی پنجاه‌ونهم، ۷ جولای ۲۰۱۸ (۱۶ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۱ – برنده بازی ۵۲، ورزشگاه فیشت – ساعت ۲۲:۳۰
بازی شصتم، ۷ جولای ۲۰۱۸ (۱۶ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۵ – برنده بازی ۵۶، ورزشگاه سامارا آره‌نا – ساعت ۱۸:۳۰

دیدار نیمه نهایی
بازی شصت‌ویکم، ۱۰ جولای ۲۰۱۸ (۱۹ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۷ – برنده بازی ۵۸، ورزشگاه سن پترزبورگ – ساعت ۲۲:۳۰
بازی شصت‌ودوم، ۱۱ جولای ۲۰۱۸ (۲۰ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۹ – برنده بازی ۶۰، ورزشگاه لوژنیکی – ساعت ۲۲:۳۰

دیدار رده‌بندی
بازی شصت‌وسوم، ۱۴ جولای ۲۰۱۸ (۲۳ تیرماه ۹۷) بازنده بازی ۶۱ – بازنده بازی ۶۲، ورزشگاه سن پترزبورگ – ساعت ۱۸:۳۰

دیدار فینال
بازی شصت‌وچهارم، ۱۵ جولای (۲۴ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۶۱ – برنده بازی ۶۲، ورزشگاه لوژنیکی – ساعت ۱۹:۳۰

۳

 

 

برنامه کامل مسابقات جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه +ساعت به وقت …

https://www.mashreghnews.ir/…/برنامه-کامل-مسابقات-جام-جهانی-۲۰۱۸-روسیه-ساعت-به…

تیم ملی ایران در اولین دیدار خود روز ۲۵ خرداد مقابل مراکش قرار خواهد گرفت. … ویژه نامه جام جهانی مشرق – جام جهانی ۲۰۱۸ با حضور ۳۲ تیم از ۱۴ ژوئن تا ۱۵ جولای … برنامه کامل بازی‌های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه که از ۲۴ خردادماه تا ۲۴ تیرماه ۹۷ در ۱۱ شهر این کشور برگزار می‌شود، به شرح زیر است: … ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰, سوئد, کره جنوبی.

وارد نشده: دوشنبه
شما از این صفحه در ۶/۵/۱۸ بازدید کردید.

ویژه برنامه جام‌جهانی ۲۰۱۸ از امشب روی آنتن می‌رود – سرپوش

www.sarpoosh.com/football/worldcup/worldcup970305509.html

رتبه: ۴٫۶ – ‏۱۹۹ نقد

۴ روز پیش – ویژه برنامه جام جهانی ۲۰۱۸ به تهیه کنندگی عادل فردوسی پور از حوالی ساعت … پور و همکارانش از ۲۱ خرداد ماه ویژه نامه جام جهانی ۲۰۱۸ را روی آنتن می برند.

وارد نشده: ۲۸

۹ . ۹۰tv.ir | وبسایت رسمی برنامه ۹۰ – ویدیو – نود

۹۰tv.ir/video/list

۱ هفته پیش کلیپ-فیفا-از-تیم-ملی-ایران-در-جام– · کلیپ فیفا از تیم ملی ایران در جام جهانی از نگاه آمار و ارقام · ۲ هفته پیش خلاصه-لیگ-ملت-های-والیبال-کانادا-۳-۱-.

ايران, ۲۴ خرداد ۱۳۹۷ – صدای آمریکا

https://ir.voanews.com/iran-news

بیلبوردی که دور میدان ولی عصر تهران برای حمایت از تیم ملی در جام جهانی ۲۰۱۸ … بیلبورد بزرگی که به مناسبت حضور ایران در جام جهانی روسیه در میدان ولی عصر تهران …

وارد نشده: دانلود۲۸

روزنامه های دوشنبه، ۲۸ فروردین ۹۶ – شبکه خبر

www.irinn.ir/fa/news/493789/روزنامه-های-دوشنبه-۲۸-فروردین-۹۶

۲۸ فروردین ۱۳۹۶ – نگاهی به صفحه نخست روزنامه های دوشنبه، ۲۸ فروردین ۱۳۹۶٫ … برنامه کامل مسابقات جام جهانی ۲۰۱۸ · افتتاح مرکز رسانه‌ای تیم ملی فوتبال ایران در …

آرشیو – شبکه خبر

www.irinn.ir/media/22/خبر%۲۰۲۰

۱۹:۴۶ – پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷ … بیست و یکمین دوره مسابقات جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸ با بازی تیم های ملی روسیه و عربستان آغاز شد رقابت های جام جهانی حدود یک ماه طول خواهد کشید و بازی نهایی۲۴ تیر در مسکو برگزار می … تمدید مهلت انتخاب رشته کارشناسی ارشد ۹۷برنامه کامل مسابقات جام جهانی ۲۰۱۸ …. دانلود اپلیکیشن شبکه خبر.

دانلود مراسم افتتاحیه جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه – اسپورت دانلود | …

https://khabarfarsi.com/u/55586807

۲ روز پیش – نمایش مراسم افتتاحیه جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه در ورزشگاه لوژنیکی شهر مسکو تلفیقی … این ویژه برنامه جشنی از مهمانان ماه عسل برگزار می کند و . …. و کادر فنی تیم فوتبال ذوب آهن، قرار است روز دوشنبه ۲۸ خرداد ماه ۹۷ برگزار گردد و پس …

دانلود تقویم سال ۱۳۹۷ | لست سکند , تور لحظه آخری

https://lastsecond.ir › خبر ها › خبر های سایت

۶ دی ۱۳۷۵ – دانلود تقویم ۹۷ لست سکند. … دانلود تقویم ۱۳۹۷ – بسته طبیعت شمال ایران … farvardin.jpg. فروردین. ordibehesht.jpg. اردیبهشت. khordad.jpg. خرداد. tir.jpg. تیر … برنامه کامل بازی های جام جهانی روسیه ۲۰۱۸ (دور مقدماتی) . ۲۱ خرداد …. دوشنبه، ۲۸ اسفند ۹۶ ساعت ۱۹:۵۰ …. پربازدیدترین خبر ها; آخرین خبر ها; خبر های ویژه …

شبکه سه سیما | اخبار

tv3.ir/news

اپلیکیشن شبکه سه. دریافت نسخه اندروید. دانلود. اخبار. ویژه برنامه ماه عسل در عید سعید فطر … چهارمین هفته لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۱۸ ،شنبه ۲۶ تا دوشنبه ۲۸ خرداد ماه،به صورت زنده روانه آنتن شبکه سه سیما خواهد شد . … مجموعه مستند «دریبل» به مناسبت آغاز جام جهانی ۲۰۱۸ از امشب ۲۰ خرداد ماه ساعت ۱۸:۰۰ روانه آنتن شبکه سه سیما می شود …

سایت شبکه ورزش

varzeshtv.ir/

جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه · – دیدارهای … برنامه کامل هجدهمین دوره لیگ برتر فوتبال · – فوتبال لیگ …. شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه. موتورسواری …

وارد نشده:

جدول پخش شبکه های تلویزیونی و رادیویی | زمان پخش برنامه ها

https://www.irib.ir/conductor/49

… نسیم، شبکه ورزش و …)، استانی و برون مرزی با ارائه زمان پخش تمامی برنامه ها. … [خلاصه برنامه] ديدني هاي جهان-نسيم نما-ديدني ها-انيميشن-نسيم شما … کليپ جام جهاني.

آپارات – جام جهانی ۲۰۱۸

▶ ۰:۱۰
https://www.aparat.com/sport/ورزشی

آپارات – جام جهانی ۲۰۱۸٫ … جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه. ۲۴ خرداد – ۲۴ تیر. آپارات ورزشی · FIFA World Cup – Russia …. جام جهانی روسیهدوشنبه ۰۴ تیر – ۲۲:۳۰ …

وارد نشده: ویژه

برنامه نود – آپارات

https://www.aparat.com/90tv/برنامه_نود

برنامه نود. پایگاه اینترنتی رسمی برنامه نود، بزرگترین سرویس ویدئوی ورزشی به همراه کلیپ های اختصاصی از اخبار و… حواشی ورزشی ایران بیشتر … گزارشی از چند ساعت مانده به افتتاح جام جهانی ۲۰۱۸ و آمادگی روس ها ….. فینال جام جهانی کشتی آزاد-شکست محمدیان مقابل آمریکا/۹۷ · برنامه نود ….. ۲۰۱۸/ گفتگوی ویژه با جواد نکونام.

برنامه نود | ویدیو ورزش سه

video.varzesh3.com/category/video-clips/90pro

برنامه نود. ماه پیش. صحبت های فتاحی درباره اعلام قهرمانی استقلال قبل از سوت پایان · ماه پیش … ماه پیش. حواشی و لحظات شیرین قهرمانی استقلال در جام حذفی ۹۶-۹۷.

جدول برنامه های تلویزیون – BBC News فارسی – BBC.com

www.bbc.com/persian/institutional/2011/04/000001_tvschedule

برنامه های تلویزیون فارسی بی بی سی و زمان پخش آنها. … ۱۴:۳۰, ۱۵:۳۰, ۱۶:۰۰, ۱۱:۰۰, نوبت شما ورزشی (بازپخش)؛ عملکرد تیم ایران در جام‌ جهانی فوتسال. ۱۵:۰۰, ۱۶:۰۰, ۱۶: …

پایگاه اطلاع رسانی شبکه پنج

tv5.ir/

اخبار ایران و جهان. اخبار ایران و جهان. ۰۰:۳۰٫ ۲۸ دقیقه. زنگ پنجم-بازپخش. مدت: ۲۸دقیقه-موضوع:ویژه برنامه کمک آموزشی با محوریت کنکور سراسری-مجری:مهدی مروی-.

صفحه اصلی – شبکه تلویزیونی افق

www.ofoghtv.ir/

مردی از جنس نیکوکاری در برنامه امشب «ماه نشان» … همراه با شبکه افق در حاشیه های جام جهانی روسیه ….. بررسی مسائل روز سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در «جهان آرا» · شب های «ماه نشان» شبکه افق در رمضان ۹۷. شب های … اسفندبهمنديآذرآبانمهرشهريورمردادتيرخردادارديبهشتفروردين … با عرض ادب ،برنامه دوشنبه نیمه پنهان ماه رو در سایت بگذارید.

magiran.com: روزنامه جام جم، شماره ۵۱۲۸

www.magiran.com/nptoc.asp?mgID=2835

تصميم گيري نهايي درباره گراني ها؛ دوشنبه / واعظي با اشاره به نگراني هاي دولت درباره گراني … مروري بر ويژه برنامه هايي كه رسانه ملي براي جام جهاني تدارك ديده است

پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایران

www.president.ir/fa/

باید چهره رحمانی اسلام را به مردم جهان معرفی کنیم/اراده تهران گسترش روابط و همکاری‌ها با … شادگان در استان خوزستان/ قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی در سال ۹۷ تعیین شد … یافته و توافقات و اسناد امضاء شده قبلی به ویژه موافقت‌نامه خط اعتباری اجرایی گردد. … می کنیم/ قدردانی از برنامه ریزی خوب روسیه برای برگزاری جام جهانی فوتبال.

شبكه جهاني جام جم

www.jjtvn.ir/

برنامه خانه مهر قديمي ترين برنامه شبكه جام جم است كه با هدف افزايش دانش و مهارت هاي زندگي براي خانواده‌ها در زمينه هاي مختلف توليد و پخش مي‌شود.

سرویس تلویزیون – پايگاه جامع اطلاع رساني صداوسيما

www.pririb.ir/Persian/modulespage.aspx?modulename=news2&action=agency…

ويژه برنامه هشت ساعته “عقيق” شنبه ۲۶ خرداد با اجراي مهسا ملك مرزبان از شبكه چهار پخش مي شود. … مسابقات چهارمين هفته ليگ ملت‌هاي واليبال ۲۰۱۸، شنبه ۲۶ تا دوشنبه ۲۸ خرداد، به صورت زنده از شبكه سه … سري جديد برنامه با همستان در سال ۹۷. سري جديد “با همستان” از جمعه ۲۵ خرداد، مقارن با عيد سعيد فطر از شبكه جهاني جام جم پخش مي شود.

وبسایت رسمی شبکه تلویزیونی نسیم | شبکه نسیم، شبکه …

https://tvnasim.ir/schedule

۱۹ – ۲۵ خرداد ۱۳۹۷٫ هفتهروز. جمعه ۳/۲۵, پنجشنبه ۳/۲۴, چهارشنبه ۳/۲۳, سه شنبه ۳/۲۲, دوشنبه ۳/۲۱, یکشنبه ۳/۲۰ … ۰:۲۸ – ۰:۵۶قاصدک …. ۵:۵۳ – ۵:۵۸کليپ جام جهاني.

روزنامه ایران | شماره :۶۸۰۲ | تاریخ ۱۳۹۷/۳/۲۴

www.iran-newspaper.com/

روزنامه ایران / شماره : ۶۸۰۲; ۲۴ خرداد ۱۳۹۷. تماس با ما · کانال تلگرام. صفحه اول. ۱٫ سیاسی. ۲ · ۳٫ اجتماعی. ۴٫ اقتصادی. ۵ · ۶ …… جام جهانی؛ فرصت گفت‌وگو برای صلح …

جام جم آنلاین

jamejamonline.ir/

جام جم آنلاين پايگاه خبري وابسته به موسسه جام جم است كه نوزدهم مهرماه ۱۳۸۱ به عنوان … و از همان هنگام، بي وقفه در كار ارائه اخبار و اطلاعات از گوشه و كنار جهان به مخاطبان …

ویژه برنامه های عید فطر در متروی تهران – باشگاه خبرنگاران

https://www.yjc.ir › اجتماعی › شهری

۲ روز پیش – ویژه برنامه های عید فطر در متروی تهران … در روزهای یكشنبه ۲۷خرداد ماه و دوشنبه ۲۸ خرداد ماه ۹۷ و از ساعت ۱۵ تا ۱۹ شاهد اجرای این برنامه هنری باشند.

من و تو+ – Manoto

https://www.manototv.com/Shows/manotoplus/SHOW40

۱۹۰۰ شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷ … از طریق manotoplus@manototv.com میتوانید با برنامه من و تو پلاس در تماس باشید. … ویدیوها جام جهانی کوچک و دکتر محمود کویر.

اخبار ايران و جهان|اخبار برگزیده | Farsnews – خبرگزاری فارس

https://www.farsnews.com/topnews

پربحث‌ترین اخبار خبرگزاری فارس در ۲۴ خرداد. سعودی‌ها باز هم زنگ تفریح جام‌جهانی شدند و سؤال ۸۰ نماینده از رئیس‌جمهور درباره … ۱۳۹۷/۰۳/۲۴ – ۱۸:۴۱:۲۸ … تشکیل کمیته ویژه ۱۰نفره برای تدوین «برنامه جامع اقتصاد و معیشت مردم » در مجلس … ۹۷.

تور باکو ۲۸ خرداد ۹۷ ( ۳ شب ) – مقتدر سیر تابان

https://mstiran.com/tours/1794-تور-باکو-۲۸-خرداد-۹۷-۳-شب

تور باکو ۲۸ خرداد ۹۷ ( ۳ شب ). تور باکو ۲۸ خرداد ۹۷ ( ۳ شب ). تلفن: ۰۲۱-۷۵۲۱۲. تلگرام: @moghtaderseir. تهران باکو. تاریخ رفت ۲۸ خرداد ۱۳۹۷. تاریخ برگشت ۳۱ …

عناوین روزنامه های امروز ۲۳ خرداد ۹۷ + تصویر · جدید ۹۷ -گهر

gahar.ir/newspaper-2/

۳ فروردین ۱۳۷۶ – دانلود آهنگ پیمان طالبی برای تیم ملی ایران در جام جهانی · لیست شبکه هایی که … برنامه مسابقات جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه همه گروه ها · دانلود قسمت بیست و …

اخبار ورزشی ؛ کلیپ اخبار ورزشی ۱۲:۴۵ شبکه سه، سه شنبه …

parsfootball.com › چند رسانه ای › گالری فیلم › گالری فیلم شبکه ۳

۵ روز پیش – کلیپ اخبار ورزشی ۱۲:۴۵ شبکه سه، سه شنبه ۲۲ خرداد ۹۷ که از مهم ترین بخش های آن می … حواشی جام جهانی ۲۰۱۸، خبرهایی از مهمترین رویدادهای ورزش بانوان و نگاهی به مهمترین … فردوسی پور ؛ شوخی عادل فردوسی پور با مهران مدیری در ویژه برنامه جام جهانی ۲۰۱۸ ….. هفته ۲۴, هفته ۲۵, هفته ۲۶, هفته ۲۷, هفته

دانلود ویژه برنامه جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه World Cup Russia …

www.doostihaa.com/1397/03/22/دانلود-ویژه-برنامه-جام-جهانی-۲۰۱۸-روسیه.html

۳ روز پیش – ویژه برنامه جام جهانی ۲۰۱۸ با اجرای عادل فردوسی پور با کیفیت ۷۲۰p … دوره جام جهانی فوتبال است که از ۱۴ ژوئن تا ۱۵ ژوئیه ۲۰۱۸ (۲۴ خرداد تا ۲۴ …

تقویم سال ۱۳۹۷ – بیتوته

www.beytoote.com/art/decorum/events-calendar97-year.html

۲۸ اردیبهشت روز جهانی موزه و میراث فرهنگی [ ۱۸ May ]. سال تحویل ۹۷, دانلود تقویم سال ۱۳۹۷٫ خرداد سال ۱۳۹۷٫ مناسبت های ماه خرداد: ۱ خرداد روز بهره وری و بهینه سازی …

شهرخبر – تیتر جدیدترین و آخرین اخبار ایران و جهان

www.shahrekhabar.com/

مرحله دوم فروش ویژه عید فطر ایران خودرو آغاز شد + جزئیات. مرحله دوم فروش … چگونه در نسخه ۱۸۰۳ ویندوز ۱۰ از شر دانلود خودکار آپدیت‌ها خلاص شویم؟ چگونه در … داعش بار دیگر تهدیدهای خود علیه جام‌جهانی فوتبال را تکرار کرد … مهران مدیری مهمان ویژه برنامه خندوانه+ عکس …. طرح جدید فروش اقساطی محصولات ایران خودرو به مناسبت عید فطر ۹۷.

شما این صفحه را ۳ بار دیدید. آخرین بازدید: ۲/۶/۱۸

خراسان رضوی | شماره :۱۹۸۴۱ | تاریخ ۱۳۹۷/۳/۲۴

khorasanrazavi.khorasannews.com/

۹ ساعت پیش – شماره : ۱۹۸۴۱ -; ۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۴ خرداد; |; صفحه نخست; |; rss; |; pdf این شماره; | … prev. next. شماره : ۱۹۸۴۱ – ۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۴ خرداد. ×. بزرگ نمایی …

راسخون یار همیشه همراه – تقویم تاریخ

https://rasekhoon.net › تقویم تاریخ

مبلغ زکات فطره و کفاره سال ۹۷ · ویژه برنامه های ماه مبارک رمضان (۹۷) · پیش بینی نتایج … رویدادهای مهم این روز در تقویم خورشیدی ( ۲۴ خرداد ۱۳۹۷ ) … در شهرستان رهنان از توابع استان اصفهان و در خانواده‌ای مذهبی و مؤمن چشم به جهان هستی گشود. …. خاورميانه به ويژه ايران مشغول شد و با آثار بزرگاني هم چون سعدي، حافظ، عطارنيشابوري .

پخش زنده شبکه جام جم ۱ – تلوبیون

www.telewebion.com/live/jjtv1

پخش زنده و آرشیو شبکه جام جم ۱، تماشای آنلاین تلویزیون در اینترنت ، تمامی شبکه های صدا و سیما در تلوبیون مرجع پخش زنده تلویزیون.

ادامه پربیننده ترین خبرهای ۴ساعت گذشته خبرگزاری ها – …

www.farhangiannews.ir/rss-34-پربیننده%۲۰ترین%۲۰خبرهای%۲۰۴ساعت%۲۰گذشته…

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی میزان زکات فطره و کفاره رمضان ۹۷ را اعلام کرد. … جمعه ۲۵ خرداد، روز اول شوال و عید سعید فطر است — فانوس نیوز … ها و مسابقه های دانش آموزی از ویژه برنامه هایی است که در حاشیه عید بندگی برگزار می شود تا دانش … درخواستی زشت از نماینده مجلس روسیه از زنان این کشور در برگزاری جام جهانی — فرتاک نیوز

فال روزانه امروز | طالع بینی و فال روزانه جمعه ۲۵ خرداد ۹۷

harfetaze.com › سرگرمی › فال

۱۵ اسفند ۱۳۹۶ – صفحه اصلی سرگرمی فال طالع بینی و فال روزانه جمعه ۲۵ خرداد ۹۷ … امروز آن قدر سر عقل هستید که بتوانید که یک برنامه ی درست و منطقی را طرح ریزی …

اخبار روز

www.bartarinha.ir/fa/lastnews

داغ ترین و جدیدترین اخبار روز، لحظه به لحظه از مهم ترین رویدادهای ایران و جهان … کرده نمایندگان با هیچ عنوانی از طرف مجلس به مسابقات جام‌جهانی اعزام نشوند. … دفتر مقام معظم رهبری در اطلاعیه ای اعلام کرد فردا جمعه ۲۵ خرداد، روز اول شوال و عید سعید فطر است. … لحظه ورود پرشور «مهران مدیری» به برنامه «خندوانه» را در این ویدئو می بینید.

عصر ايران

www.asriran.com/

افتتاح بخش ویژه جام جهانی عصر ایران. شما در این بخش می توانید برنامه جدول های تمام بازی های جام جهانی به همراه امتیازات تیم های ملی در گروه های مختلف را

شرایط فروش H30 کراس (خرداد ۹۷) – Gsm

https://www.gsm.ir/news/show/35413/شرایط-فروش-H30-کراس-(خرداد-۹۷)/

۶ خرداد ۱۳۹۷ – به اطلاع کلیه متقاضیان محترم محصولات شرکت ایران خودرو می‌رساند، شرایط ویژه فروش اقساطی دانگ فنگ H30 CROSS از روز دوشنبه مورخ ۹۷/۰۳/۰۷ …

برنامه کامل بازی های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه – آسمونی

www.asemooni.com › ورزشی › اخبار فوتبال

به گزارش آسمونی ، جام جهانی روسیه قرار است از ۲۴ خرداد با بازی افتتاحیه روسیه و عربستان آغاز شود. برنامه و ساعت دقیق برگزاری بازیهای ایران در جام جهانی ۲۰۱۸ را با هم مرور می‌کنیم: … دوشنبه ۲۸ خرداد …. قبلی عید فطر ۹۷ و ۲۰۱۸ چه روزی است؟ … کی‌روش : برای یک مأموریت ویژه به جام جهانی آمده‌ایم · عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت صد شکر …

برنامه صبحی دیگر دوشنبه ۱۸ دی ماه ۹۶ – قسمت های برنامه

tv7.ir/portal/ProgramSection/3648

۱۸ دی ۱۳۹۶ – صبحی دیگر/ برنامه صبحی دیگر دوشنبه ۱۸ دی ماه ۹۶ … صبحی دیگر پنج شنبه ۹ اردیبهشت ماه ۹۷ … صبحی دیگر چهارشنبه ۹ خردادماه ۹۷ … ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ….. چرا تو ویژه برنامه شب یلدا که عوامل سریال پدرسالار دعوت داشتن ، خانم ….. برنامه چهارشنبه سوم خرداد با کارشناسی آقای برمایی را برای دانلود قرار …… روزنامه جام جم.

معرفی ۱۲ استادیوم میزبان جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه – مرجع دانلود …

https://arch-projects.com › معماری

۵ روز پیش – در تاریخ ۱۴ ژوئن (۲۴ خرداد ۹۷) نخستین بازی جام جهانی ۲۰۱۸ برگزار می شود و … به واسطه برگزاری مسابقات و به ویژه باعث رشد قابل ملاحظه زیر ساخت های ورزشی … های جام جهانی روسیه ۲۰۱۸ را به همراه برنامه برگزاری مسابقات فوتبال در هر …. دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷: تونس – انگلیس; جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷: نیجریه – ایسلند …

دیدن لحظه دلخراش مرگ دانش آموز دزفولی اشک همه را در می آورد …

https://www.rokna.net/…/246319-دیدن-لحظه-دلخراش-مرگ-دانش-آموز-دزفولی-اشک-همه-ر…

۳۰ بهمن ۱۳۹۵ – ناشناس ۱۱۰ ۰ دوشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۵. کارشناس محترم دادگستری! مگه مرگ علیرضا رو با اعداد و ارقام اندازه گیری میکنن که میگی معلم ورزش و مدیر ۲۰ …

پورتال اداره کل هواشناسی خراسان رضوی |

www.razavimet.ir/

تربت جام, ۲۳°. ۳۷° … سبزوار (فرودگاه), ۲۸° …. آب و هوای: ۱۲ خرداد ۹۷ بروز شده در: ۲۳:۲۰ … در مورخ یکشنبه ۹۷/۳/۶ بازدید و دیدار حضوری جناب آقای سرهنگ کمالی مسئول …

ایرنا – کرمانشاه

www.irna.ir/kermanshah

فرهنگ کرمانشاه در برنامه شب های فیروزه ای معرفی می شود. کرمانشاه – ایرنا – رئیس اداره روابط عمومی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه، از معرفی …

دانلود قسمت جدید شهرزاد دوشنبه ۲۸ خرداد ۹۷ – اخبار

google-search.ir/دانلود-قسمت-جدید-شهرزاد-دوشنبه-۲۸-خرداد-۹۷/

۷ ساعت پیش – دانلود قسمت ۲۸ بیست و هشتم سریال رهایم نکن سه شنبه ۲۲ خرداد ۹۷ با لینک …. دانلود ویژه برنامه جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه W

Likes0Dislikes0
نظرات و ارسال نظر