جام جهانی 2018پنج شنبه ۱ فروردین ۱۳۹۸

دانلود برنامه بیست هجده 2018 جمعه 25 خرداد ۱۳۹۷ - جام جهانی روسیه 2018

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.

دانلود برنامه بیست هجده ۲۰۱۸ جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷

بازی های جام جهانی روسیه 2018

دانلود برنامه بیست هجده ۲۰۱۸ جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷

برنامه کامل بازی‌های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه که از ۲۴ خردادماه تا ۲۴ تیرماه ۹۷ در ۱۱ شهر این کشور برگزار می‌شود

جام جهانی ۲۰۱۸ با حضور ۳۲ تیم از ۱۴ ژوئن تا ۱۵ جولای برگزار خواهد شد و تیم ملی ایران در گروه B مسابقات با اسپانیا، پرتغال و مراکش دیدار خواهد کرد.

گروه بندی کامل جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه به شرح زیر است:

گروه A: روسیه، عربستان، مصر ،اروگوئه

گروه B: پرتغال، اسپانیا،  مراکش ،ایران

گروه C: فرانسه، استرالیا ،پرو، دانمارک

گروه D: آرژانتین، ایسلند،کروواسی، نیجریه

گروه  E :  برزیل، سوئیس، کاستاریکا،  صربستان

گروه F:  آلمان ، مکزیک، سوئد، کره‌جنوبی

گروه G:  بلژیک،  پاناما  ،تونس  ،انگلیس

گروه H: لهستان، سنگال ،کلمبیا، ژاپن

برنامه کامل بازی‌های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه که از ۲۴ خردادماه تا ۲۴ تیرماه ۹۷ در ۱۱ شهر این کشور برگزار می‌شود، به شرح زیر است:

دیدارهای مرحله گروهی

گروه A: روسیه، اروگوئه، مصر، عربستان

تاریخ و ساعت
۲۴ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ روسیه عربستان
۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ مصر اروگوئه
۲۹ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ روسیه مصر
۳۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ اروگوئه عربستان
۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ اروگوئه روسیه
۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ عربستان مصر

گروه B: اسپانیا، پرتغال، ایران، مراکش

تاریخ و ساعت
۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ ایران مراکش
۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ اسپانیا پرتغال
۳۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ پرتغال مراکش
۳۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ ایران اسپانیا
۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ ایران  پرتغال
۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ مراکش اسپانیا

گروه C: فرانسه، پرو، دانمارک، استرالیا

 تاریخ و ساعت
۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۳۰ فرانسه استرالیا
۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۳۰ پرو دانمارک
۳۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ فرانسه پرو
۳۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ استرالیا دانمارک
۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ دانمارک فرانسه
۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ استرالیا پرو

گروه D: آرژانتین، ایسلند، کرواسی، نیجریه

تاریخ و ساعت
۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۳۰ آرژانتین ایسلند
۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۳:۳۰ کرواسی نیجریه
۳۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ آرژانتین کرواسی
۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ ایسلند نیجریه
۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ آرژانتین نیجریه
۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ کرواسی ایسلند

گروه E: برزیل، کاستاریکا، سوئیس، صربستان

تاریخ و ساعت
۲۷ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ کاستاریکا صربستان
۲۷ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ برزیل سوئیس
۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ برزیل کاستاریکا
۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ سوئیس صربستان
۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ صربستان برزیل
۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ سوئیس کاستاریکا

گروه F: آلمان، مکزیک، سوئد، کره جنوبی

تاریخ و ساعت
۲۷ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ آلمان مکزیک
۲۸ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ سوئد کره جنوبی
۲ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ آلمان سوئد
۲ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ کره جنوبی مکزیک
۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ کره جنوبی آلمان
۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ مکزیک سوئد

گروه G: بلژیک، پاناما، تونس، انگلیس

تاریخ و ساعت
۲۸ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ بلژیک پاناما
۲۸ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ انگلیس تونس
۲ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ بلژیک تونس
۳ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ انگلیس پاناما
۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ انگلیس بلژیک
۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ پاناما تونس

گروه H: لهستان، سنگال، کلمبیا، ژاپن

 تاریخ و ساعت
۲۹ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ لهستان سنگال
۲۹ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ کلمبیا ژاپن
۳ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ ژاپن سنگال
۳ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ لهستان کلمبیا
۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ ژاپن لهستان
۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ کلمبیا سنگال

دیدار مرحله یک هشتم نهایی
بازی چهل‌ونهم، ۳۰ ژوئن ۲۰۱۸ (۹ تیرماه ۹۷) A1 – B2، ورزشگاه فیشت – ساعت ۲۲:۳۰
بازی پنجاهم، ۳۰ ژوئن ۲۰۱۸ (۹ تیرماه ۹۷) C1 – D2، ورزشگاه کازان آره‌نا – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌ویکم، اول جولای ۲۰۱۸ (۱۰ تیرماه ۹۷) B1 – A2، ورزشگاه لوژنیکی – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌ودوم، اول جولای ۲۰۱۸ (۱۰ تیرماه ۹۷) D1 – C2، ورزشگاه نیژنی نووگورود – ساعت ۲۲:۳۰
بازی پنجاه‌وسوم، ۲ جولای ۲۰۱۸ (۱۱ تیرماه ۹۷) E1 – F2، ورزشگاه سامارا آره‌نا – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌وچهارم، ۲ جولای ۲۰۱۸ (۱۱ تیرماه ۹۷) G1 – H2، ورزشگاه روستوف آره‌نا – ساعت ۲۲:۳۰
بازی پنجاه‌وپنجم، ۳ جولای ۲۰۱۸ (۱۲ تیرماه ۹۷) F1 – E2، ورزشگاه سن پترزبورگ – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌وششم، ۳ جولای ۲۰۱۸ (۱۲ تیرماه ۹۷) G2 – H1، ورزشگاه اتکریتیه آره‌نا (اسپارتاک) – ساعت ۲۲:۳۰

دیدار مرحله یک چهارم نهایی
بازی پنجاه‌وهفتم، ۶ جولای ۲۰۱۸ (۱۵ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۴۹ – برنده بازی ۵۰، ورزشگاه نیژنی نووگورود – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌وهشتم، ۶ جولای ۲۰۱۸ (۱۵ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۳ – برنده بازی ۵۴، ورزشگاه کازان آره‌نا – ساعت ۲۲:۳۰
بازی پنجاه‌ونهم، ۷ جولای ۲۰۱۸ (۱۶ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۱ – برنده بازی ۵۲، ورزشگاه فیشت – ساعت ۲۲:۳۰
بازی شصتم، ۷ جولای ۲۰۱۸ (۱۶ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۵ – برنده بازی ۵۶، ورزشگاه سامارا آره‌نا – ساعت ۱۸:۳۰

دیدار نیمه نهایی
بازی شصت‌ویکم، ۱۰ جولای ۲۰۱۸ (۱۹ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۷ – برنده بازی ۵۸، ورزشگاه سن پترزبورگ – ساعت ۲۲:۳۰
بازی شصت‌ودوم، ۱۱ جولای ۲۰۱۸ (۲۰ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۹ – برنده بازی ۶۰، ورزشگاه لوژنیکی – ساعت ۲۲:۳۰

دیدار رده‌بندی
بازی شصت‌وسوم، ۱۴ جولای ۲۰۱۸ (۲۳ تیرماه ۹۷) بازنده بازی ۶۱ – بازنده بازی ۶۲، ورزشگاه سن پترزبورگ – ساعت ۱۸:۳۰

دیدار فینال
بازی شصت‌وچهارم، ۱۵ جولای (۲۴ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۶۱ – برنده بازی ۶۲، ورزشگاه لوژنیکی – ساعت ۱۹:۳۰

 

برنامه کامل مسابقات جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه +ساعت به وقت …

https://www.mashreghnews.ir/…/برنامه-کامل-مسابقات-جام-جهانی-۲۰۱۸-روسیه-ساعت-به…

تیم ملی ایران در اولین دیدار خود روز ۲۵ خرداد مقابل مراکش قرار خواهد گرفت. … برنامه کامل بازی‌های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه که از ۲۴ خردادماه تا ۲۴ تیرماه ۹۷ در ۱۱ شهر این کشور برگزار می‌شود، به شرح زیر است: … ۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰, اسپانیا, پرتغال.

برنامه کامل بازی های دور گروهی جام جهانی ۲۰۱۸ | طرفداری

https://www.tarafdari.com/خبر/…/برنامه-کامل-بازی-های-دور-گروهی-جام-جهانی-۲۰۱۸

۱۰ آذر ۱۳۹۶ – طرفداری – قرعه کشی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه ساعتی پیش به پایان رسید و تیم ها حریفان و هم گروهی های … ۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۱:۳۰, اسپانیا, پرتغال.

ساعت و تقویم ایران

www.time.ir/

سه شنبه – ۲۲ خرداد ۱۳۹۷ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ … Tuesday – 2018 12 June 2018-06-12 … 25. ٠٩. ۵. ۲۶٫ ١٠. ۶. ۲۷٫ ١١. ۷. ۲۸٫ ١٢. ۸. ۲۹٫ ١٣. ۹. ۳۰٫ ١٤. ۱۰. ۳۱٫ ١٥. ۱۱. ۰۱٫ ١٦. ۱۲ … ۱ خرداد روز بهره وری و بهینه سازی مصرف; ۱ خرداد روز بزرگداشت ملاصدرا; ۳ خرداد فتح خرمشهر …

وارد نشده: برنامه

خبرهای اصلی, ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ – رادیو فردا

https://www.radiofarda.com/z/18678

خرداد ۲۲, ۱۳۹۷ … محور اصلی مذاکرات بر سر برنامه هسته‌ای پیونگ‌یانگ و تلاش‌ها برای خلع سلاح هسته‌ای شبه‌جزیره کره بود و به یک توافقنامه ختم شد. گروه بهمن ارایه دهنده …

وارد نشده: دانلود۲۵

BBC Radio – BBC Persian Radio – Downloads

https://www.bbc.co.uk/programmes/p02pc9mc/episodes/downloads

Today. پادکست برنامه چشم‌انداز بامدادی رادیوی بی‌بی‌سی سه‌شنبه ٢٢ خرداد ۱۳۹۷. Downloadبرنامه رادیویی چشم انداز بامدادی جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷ …. Fri 25 May 2018.

صفحه آخر – برنامه های قبلی – صدای آمریکا

https://ir.voanews.com/z/1868

خرداد ۱۱, ۱۳۹۷. صفحه آخر ۱ ژوئن ۲۰۱۸: دلائل و جزئیات اعتصاب کامیونداران / تعرض جنسی به بیش از یکصد دانش آموز · صفحه آخر ۲۵ می ۲۰۱۸: «پیامبر» شدنِ خامنه ای و …

وارد نشده: ۲۵

سایت شبکه ورزش

varzeshtv.ir/

پنجشنبه ۲۴ خرداد. ۱۳٫۱۵ – کوه گشت. ۱۴٫۳۰ – فصل داغ فوتبال. ۱۸٫۰۰ – فصل داغ فوتبال. ۲۱٫۳۰ – فصل داغ فوتبال. جمعه ۲۵ خرداد. ۱۱٫۳۰ – لیگ ملت های والیبال : چین – …

قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۱۸ فوتبال| ایران در گروه مرگ با …

https://www.tasnimnews.com › ورزشی › فوتبال ایران

۱۰ آذر ۱۳۹۶ – برنامه کامل بازی‌های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه که از ۲۴ خرداد ماه تا ۲۳ تیر ماه ۹۷ در ۱۱ … بازی هجدهم، ۲۰ ژوئن ۲۰۱۸ (۳۰ خرداد ماه ۹۷) اروگوئه عربستان، ورزشگاه روستوف آره‌نا … بازی سوم، ۱۵ ژوئن ۲۰۱۸ (۲۵ خرداد ماه ۹۷) پرتغال اسپانیا، ورزشگاه فیشت … بازی بیستم، ۲۰ ژوئن ۲۰۱۸ (۳۰ خرداد ماه ۹۷) ایران اسپانیا، ساعت …

وارد نشده: دانلود

اتاق‌خبر- ۲۱ خرداد – Manoto News

https://www.manoto.news/newsvideo

۴ ساعت پیش – گفتگو با کامبیز غفوری؛ تحلیل گر مسایل سیاسی اتاق خبر · هیچکدام از نیروهای خارجی قصد خروج از سوریه را ندارند اتاق خبر · برنامه هفتگی اتاق …

وارد نشده: ۱۳۹۷

ویدیو – BBC News Persian – BBC.com

www.bbc.com/persian/media/video

ایران در اجلاس شانگهای بدنبال چیست؟ امروز قرار است روسای جمهور ایران، روسیه و چین در حاشیه اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای دیدار کنند. ۱۰ ژوئن ۲۰۱۸ – ۲۰ خرداد …

وارد نشده: ۲۵

برنامه کامل بازی‌های استقلال در لیگ هفدهم ۹۷-۹۶ | Football …

https://football-tribe.com/iran/2017/07/19/8522/

۲۸ تیر ۱۳۹۶ – فوتبال ترایب– کمیته برگزاری رقابت های لیگ برتر، برنامه کامل … جمعه ۲۰ مرداد ۹۶‏ … استقلال خوزستان – استقلال تهران – ورزشگاه غدیر اهواز- ساعت ۱۶:۲۵‏ … و گرامیداشت میلاد مبارک حضرت عیسی مسیح(ع) آغاز سال ۲۰۱۸ میلادی … هفته بیست و یکم: گرامیداشت ولادت حضرت زینب(س) و بزرگداشت روز پرستار. جمعه …

وارد نشده: دانلود۱۳۹۷

تصاویر برای دانلود برنامه بیست هجده ۲۰۱۸ جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷

تصاویر بیشتر برای دانلود برنامه بیست هجده ۲۰۱۸ جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷گزارش تصاویر

شبکه سه سیما | اخبار

tv3.ir/news

۱۱۵ یکشنبه، ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ ۱۵:۵۸ … مجموعه مستند «دریبل» به مناسبت آغاز جام جهانی ۲۰۱۸ از امشب ۲۰ خرداد ماه ساعت ۱۸:۰۰ روانه آنتن شبکه سه سیما می شود. پخش مسابقه …

Expression of Interest | UN Procurement Division – UN.org

https://www.un.org/Depts/ptd/fr/eoi

ترجمه این صفحه

Results 1 – 40 of 61‏ – Freight Forwarding, 29 May 2018, 12 June 2018, Download PDF file … 01 June 2018, 15 June 2018, Download PDF file · Express Interest … EOISH515210, Good governance training program for international organizations …

Expression of Interest | UN Procurement Division – UN.org

https://www.un.org/Depts/ptd/eoi

ترجمه این صفحه

Results 1 – 40 of 61‏ – Freight Forwarding, 29 May 2018, 12 June 2018, Download PDF … Good governance training program for international organizations, Consulting/Training, 01 June 2018, 15 June 2018, Download PDF file · Express Interest.

Cellular signalling and cancer therapy – EMBO

meetings.embo.org/event/18-cancer-therapy

ترجمه این صفحه

۱۴ – ۱۸ September 2018 | Cavtat, Croatia. EMBO Logo. Registration Deadline; 15 June 2018; Abstract Submission Deadline; 15 June 2018; Chosen … Download calendar invitation · poster … The program contains the following main subjects:.

[PDF]EXTENDED PROGRAM Sixth International Workshop … – …

www.ecfed2018.unican.es/…/2018/…/ECFED2018_Extended-Progra…

ترجمه این صفحه

Entrepreneurship, Culture, Finance and Economic Development. Inspiring a better word through Social Entrepreneurship. 14-15 June 2018. 16:00 to 17:20.

وارد نشده: دانلود

Now Showing – Empire Cinema

empirecinema.com.mt/now-showing-2/

ترجمه این صفحه

Wednesday 13/06/2018. 13:45, 16:15, 18:35, 21:00. Thursday 14/06/2018. 13:45, 16:15, 18:35, 21:00. Friday 15/06/2018. 13:45, 16:15, 18:35, 21:00. Saturday …

وارد نشده: دانلودبرنامه

API | ICP Schedules & Fees

www.api.org › … › Individual Certification Programs (ICP)

ترجمه این صفحه

Exam Window, Program, Schedule, Application Deadline … April 6 – 20, 2018, 571, 577, 580, 936 … June 1 – June 15, 2018, 1169, 3 hours, March 30, 2018.

ECC 2018 – European Control Conference 2018, Limassol …

www.ecc18.eu/

ترجمه این صفحه

The conference venue maps can be download from here. … at the 16th annual European Control Confer

https://landsat.usgs.gov/reminder-2018-william-t-pecora-award-nomi…

ترجمه این صفحه

May 7, 2018 – ​Upcoming Data Processing and Download Interruptions … Dr. Pecora was a motivating force behind the establishment of a program for civil remote sensing of the … Nominations are being accepted through June 15, 2018.

CDC Global Health – STOP: How to Apply for STOP Teams

www.cdc.gov/globalhealth/immunization/stop/application.htm

ترجمه این صفحه

۳۱ فروردین ۱۳۹۶ – CDC twenty four seven. … Field Epidemiology training dates: June 4-15, 2018 … Be sure to Download FREE Acrobat Reader DC to fill out PDF: … and detailed CV are MANDATORY for your application to the STOP Program.

Engagement Scholarship Consortium: Home

https://engagementscholarship.org/

ترجمه این صفحه

Intensive professional development program. September 30 – October 1, 20182018 International Association for Research on Service-Learning and … and Accelerate Impact on Society[External Link] (June 14-15, 2018, Ottawa, Canada).

Events | Union Academy Charter School

www.unionacademy.org/apps/events

ترجمه این صفحه

Summer Varsity Basketball Tournaments 6/14/2018۶/۱۵/۲۰۱۸, ۱۱:۵۹ PM (Carolina Courts/Chesterfield HS/Forest Hills HS). Events. Camp Invention 6/11/2018 …

Events | Virginia Chance School

https://www.chanceschool.org/apps/events/

ترجمه این صفحه

Jun 15 Fri. Summer Under the Trees Summer Camp 6/11/2018۶/۱۵/۲۰۱۸, ۱۱:۵۹ PM. Events. Jun 18 Mon. Summer Under the Trees Summer Camp 6/18/2018 …

SPIE Conferences + Exhibitions

https://spie.org/conferences-and-exhibitions

ترجمه این صفحه

۱۴-۱۵ May 2018. Houston, Texas, United States, Program Available. SPIE Astronomical Telescopes + Instrumentation. 10-15 June 2018. EXHIBITION.

Jazz Jette June 2018 – agenda.brussels

https://agenda.brussels/en/event/447640/jazz-jette-june-2018.html

ترجمه این صفحه

۲۵ خرداد ۱۳۹۷ – Dates. from Jun 15, 2018 to Jun 15, 2018 … 024266439 · info@ccjette.be · https://www.ccjette.be/events/jazz-jette-june-2018Program …

خرداد ۲۵, جمعه
Divers lieux à Jette

Vilnius Events: Renginiai Vilniuje

www.vilnius-events.lt/en/

ترجمه این صفحه

۲۰۱۸-۰۳-۱۵ – ۲۰۱۸-۱۲-۳۱٫ Must see Vilnius annual events · vilniaus festivalis. 2018-06-03 – 2018-06-19. Vilnius Festival 2018 · kulturos naktis. 2018-06-15 …

Bay Area Season — Chanticleer

www.chanticleer.org/bay-area-season-index/

ترجمه این صفحه

Jun 15, 2018. 8:00 PM – ۱۰:۰۰ PM20:00 – ۲۲:۰۰٫ San Francisco … Click to download. Program subject to change. . Click to download. Program subject to …

SMRT – 2018 Annual Meeting Registration

https://www.ismrm.org › … › ۲۰۱۸ Annual Meeting Registration

ترجمه این صفحه

۲۵ اسفند ۱۳۹۶ – ۳-Day Program Options, SMRT Member Fee *, Nonmember Fee … Fri-Sun, 15-17 June 2018, Early Rate: US $445.00 …. To register by mail or fax, click above to download the printable reg

Likes0Dislikes0
نظرات و ارسال نظر