جام جهانی 2018پنج شنبه ۱ فروردین ۱۳۹۸

دانلود برنامه بیست هجده چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ - جام جهانی روسیه 2018

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.

دانلود برنامه بیست هجده چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷

جام جهانی روسیه 2018

دانلود برنامه بیست هجده چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷

برنامه کامل بازی‌های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه که از ۲۴ خردادماه تا ۲۴ تیرماه ۹۷ در ۱۱ شهر این کشور برگزار می‌شود

جام جهانی ۲۰۱۸ با حضور ۳۲ تیم از ۱۴ ژوئن تا ۱۵ جولای برگزار خواهد شد و تیم ملی ایران در گروه B مسابقات با اسپانیا، پرتغال و مراکش دیدار خواهد کرد.

گروه بندی کامل جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه به شرح زیر است:

گروه A: روسیه، عربستان، مصر ،اروگوئه

گروه B: پرتغال، اسپانیا،  مراکش ،ایران

گروه C: فرانسه، استرالیا ،پرو، دانمارک

گروه D: آرژانتین، ایسلند،کروواسی، نیجریه

گروه  E :  برزیل، سوئیس، کاستاریکا،  صربستان

گروه F:  آلمان ، مکزیک، سوئد، کره‌جنوبی

گروه G:  بلژیک،  پاناما  ،تونس  ،انگلیس

گروه H: لهستان، سنگال ،کلمبیا، ژاپن

برنامه کامل بازی‌های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه که از ۲۴ خردادماه تا ۲۴ تیرماه ۹۷ در ۱۱ شهر این کشور برگزار می‌شود، به شرح زیر است:

دیدارهای مرحله گروهی

گروه A: روسیه، اروگوئه، مصر، عربستان

تاریخ و ساعت
۲۴ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ روسیه عربستان
۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ مصر اروگوئه
۲۹ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ روسیه مصر
۳۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ اروگوئه عربستان
۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ اروگوئه روسیه
۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ عربستان مصر

گروه B: اسپانیا، پرتغال، ایران، مراکش

تاریخ و ساعت
۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ ایران مراکش
۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ اسپانیا پرتغال
۳۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ پرتغال مراکش
۳۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ ایران اسپانیا
۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ ایران  پرتغال
۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ مراکش اسپانیا

گروه C: فرانسه، پرو، دانمارک، استرالیا

 تاریخ و ساعت
۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۳۰ فرانسه استرالیا
۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۳۰ پرو دانمارک
۳۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ فرانسه پرو
۳۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ استرالیا دانمارک
۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ دانمارک فرانسه
۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ استرالیا پرو

گروه D: آرژانتین، ایسلند، کرواسی، نیجریه

تاریخ و ساعت
۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۳۰ آرژانتین ایسلند
۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۳:۳۰ کرواسی نیجریه
۳۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ آرژانتین کرواسی
۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ ایسلند نیجریه
۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ آرژانتین نیجریه
۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ کرواسی ایسلند

گروه E: برزیل، کاستاریکا، سوئیس، صربستان

تاریخ و ساعت
۲۷ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ کاستاریکا صربستان
۲۷ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ برزیل سوئیس
۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ برزیل کاستاریکا
۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ سوئیس صربستان
۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ صربستان برزیل
۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ سوئیس کاستاریکا

گروه F: آلمان، مکزیک، سوئد، کره جنوبی

تاریخ و ساعت
۲۷ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ آلمان مکزیک
۲۸ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ سوئد کره جنوبی
۲ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ آلمان سوئد
۲ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ کره جنوبی مکزیک
۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ کره جنوبی آلمان
۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ مکزیک سوئد

گروه G: بلژیک، پاناما، تونس، انگلیس

تاریخ و ساعت
۲۸ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ بلژیک پاناما
۲۸ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ انگلیس تونس
۲ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ بلژیک تونس
۳ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ انگلیس پاناما
۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ انگلیس بلژیک
۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ پاناما تونس

گروه H: لهستان، سنگال، کلمبیا، ژاپن

 تاریخ و ساعت
۲۹ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ لهستان سنگال
۲۹ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ کلمبیا ژاپن
۳ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ ژاپن سنگال
۳ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ لهستان کلمبیا
۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ ژاپن لهستان
۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ کلمبیا سنگال

دیدار مرحله یک هشتم نهایی
بازی چهل‌ونهم، ۳۰ ژوئن ۲۰۱۸ (۹ تیرماه ۹۷) A1 – B2، ورزشگاه فیشت – ساعت ۲۲:۳۰
بازی پنجاهم، ۳۰ ژوئن ۲۰۱۸ (۹ تیرماه ۹۷) C1 – D2، ورزشگاه کازان آره‌نا – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌ویکم، اول جولای ۲۰۱۸ (۱۰ تیرماه ۹۷) B1 – A2، ورزشگاه لوژنیکی – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌ودوم، اول جولای ۲۰۱۸ (۱۰ تیرماه ۹۷) D1 – C2، ورزشگاه نیژنی نووگورود – ساعت ۲۲:۳۰
بازی پنجاه‌وسوم، ۲ جولای ۲۰۱۸ (۱۱ تیرماه ۹۷) E1 – F2، ورزشگاه سامارا آره‌نا – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌وچهارم، ۲ جولای ۲۰۱۸ (۱۱ تیرماه ۹۷) G1 – H2، ورزشگاه روستوف آره‌نا – ساعت ۲۲:۳۰
بازی پنجاه‌وپنجم، ۳ جولای ۲۰۱۸ (۱۲ تیرماه ۹۷) F1 – E2، ورزشگاه سن پترزبورگ – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌وششم، ۳ جولای ۲۰۱۸ (۱۲ تیرماه ۹۷) G2 – H1، ورزشگاه اتکریتیه آره‌نا (اسپارتاک) – ساعت ۲۲:۳۰

دیدار مرحله یک چهارم نهایی
بازی پنجاه‌وهفتم، ۶ جولای ۲۰۱۸ (۱۵ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۴۹ – برنده بازی ۵۰، ورزشگاه نیژنی نووگورود – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌وهشتم، ۶ جولای ۲۰۱۸ (۱۵ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۳ – برنده بازی ۵۴، ورزشگاه کازان آره‌نا – ساعت ۲۲:۳۰
بازی پنجاه‌ونهم، ۷ جولای ۲۰۱۸ (۱۶ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۱ – برنده بازی ۵۲، ورزشگاه فیشت – ساعت ۲۲:۳۰
بازی شصتم، ۷ جولای ۲۰۱۸ (۱۶ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۵ – برنده بازی ۵۶، ورزشگاه سامارا آره‌نا – ساعت ۱۸:۳۰

دیدار نیمه نهایی
بازی شصت‌ویکم، ۱۰ جولای ۲۰۱۸ (۱۹ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۷ – برنده بازی ۵۸، ورزشگاه سن پترزبورگ – ساعت ۲۲:۳۰
بازی شصت‌ودوم، ۱۱ جولای ۲۰۱۸ (۲۰ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۹ – برنده بازی ۶۰، ورزشگاه لوژنیکی – ساعت ۲۲:۳۰

دیدار رده‌بندی
بازی شصت‌وسوم، ۱۴ جولای ۲۰۱۸ (۲۳ تیرماه ۹۷) بازنده بازی ۶۱ – بازنده بازی ۶۲، ورزشگاه سن پترزبورگ – ساعت ۱۸:۳۰

دیدار فینال
بازی شصت‌وچهارم، ۱۵ جولای (۲۴ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۶۱ – برنده بازی ۶۲، ورزشگاه لوژنیکی – ساعت ۱۹:۳۰

 

 

آرشیو – شبکه خبر

www.irinn.ir/fa/archive

هنوز بسته عملیاتی لازم را از اروپایی ها دریافت نکرده ایم ۲۲ خرداد ۱۳۹۷ – ۲۲:۲۳ · آخرین اخبار روز در خبر ۲۰ سه شنبه ۲۲ خرداد ۲۲ خرداد ۱۳۹۷ – ۲۲:۲۱ · گروگانگیری با بمب …

خبرهای اصلی, ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ – رادیو فردا

https://www.radiofarda.com/z/18678

خرداد ۲۲, ۱۳۹۷ … محور اصلی مذاکرات بر سر برنامه هسته‌ای پیونگ‌یانگ و تلاش‌ها برای خلع سلاح هسته‌ای شبه‌جزیره کره بود و به یک توافقنامه ختم شد. گروه بهمن ارایه دهنده …

وارد نشده: دانلود

شبکه سه سیما | اخبار

tv3.ir/news

۲۸۱ شنبه، ۱۹ خرداد ۱۳۹۷ ۱۵:۴۹. با گزارش فرشاد محمدی مرام. پخش مسابقه دوستانه ” اسپانیا – تونس “. مسابقه دوستانه تیم های ملی” اسپانیا –تونس ” شنبه ۱۹ خرداد ماه از …

روزنامه ایران | شماره :۶۸۰۱ | تاریخ ۱۳۹۷/۳/۲۳

www.iran-newspaper.com/

روزنامه ایران / شماره : ۶۸۰۱; ۲۳ خرداد ۱۳۹۷. تماس با ما · کانال تلگرام. صفحه اول. ۱٫ سیاسی. ۲ · ۳٫ اجتماعی. ۴٫ اقتصادی. ۵ · ۶٫ اجتماعی. ۷٫ فناوری. ۸٫ گزارش. ۹٫ اقتصادی. ۱۰٫

خراسان | شماره :۱۹۸۴۰ | تاریخ ۱۳۹۷/۳/۲۳

khorasannews.com/

۲ ساعت پیش – شماره : ۱۹۸۴۰ -; ۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۳ خرداد; |; صفحه نخست; |; rss; |; pdf این شماره; | … prev. next. شماره : ۱۹۸۴۰ – ۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۳ خرداد. ×. بزرگ نمایی …

ايران, ۲۲ خرداد ۱۳۹۷ – صدای آمریکا

https://ir.voanews.com/iran-news

برنامه های تلویزیونی; بلاگ‌ها … ۱۹ · ۲۰ · ۲۱ · ۲۲, ۲۳, ۲۴, ۲۵ … کارگران بازنشسته نیشکر هفت‌تپه در ادامه اعتراضات خود روز شنبه ۱۹ خرداد ماه مقابل ساختمان … مانیتورهای فرودگاه تبریز چهارشنبه شب برای دقایقی هک شد و شعارهایی در حمایت از … در ادامه اعتراض ها به انتشار فهرست بیست نفره از وکلای مورد تایید قوه قضائیه برای پرونده های …

وارد نشده: دانلود

حشمت مهاجرانی و علی پروین در بیست هجده – بخش دوم – آپارات

ویدئو برای دانلود برنامه بیست هجده چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷▶ ۸:۲۲
https://www.aparat.com/…/حشمت_مهاجرانی_و_علی_پروین_در_بیست…
۱ ساعت پیش

نوا فیلم دانلود رایگان قسمت یکم ۰۱ – دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷ – برنامه تلویزیونی «بیست هجده ۲۰۱۸» به مناسبت جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه با اجرای عا. … مختلفی …

اتاق‌خبر- ۲۱ خرداد – Manoto News

https://www.manoto.news/newsvideo

اتاق‌خبر- ۲۱ خرداد. Video Player. 00:00. 00:00. 00:00 … دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷ … برنامه هفتگی اتاق خبر- هفدهم خرداد اتاق خبر … گزارشگر بیستم خرداد ماه اتاق خبر.

وارد نشده: ۱۳۹۷

رادیو پیام – آرشیو زمانی – پخش زنده – ایران صدا

radio.iranseda.ir/TimeArchive/?ch=12

چهارشنبه · پنجشنبه · جمعه · شنبه. prev. next. بعدی. فروردین, اردیبهشت, خرداد, تیر, مرداد, شهریور, مهر, آبان, آذر, دی, بهمن, اسفند. ١٣٠٢, ١٣٠٣ … چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ …

وارد نشده: هجده

روزنامه خبر جنوب | نیازمندیهای خبر جنوب |سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷

www.khabarads.ir/

روزنامه خبر جنوب اولین – پرتیراژترین و معتبرترین روزنامه سیاسی اقتصادی اجتماعی قضایی گردشگری ورزشی علمی فرهنگی هنری انتقادی و طنز جنوب ایران با ..

فیلم/ خودکشی پسر ۱۹ ساله در اردبیل (۱۸+) – سرپوش

ویدئو برای دانلود برنامه بیست هجده چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷▶ ۰:۳۸
www.sarpoosh.com/video…/ardebil-suicide-boy961223-film.html
۲۳ اسفند ۱۳۹۶

فیلم/ شعارهای توهین آمیز تعدادی از تندروها علیه علی اکبر صالحی در راهپیمایی روز قدس · فیلم/ مصاحبه پخش نشده از «ناصر ملک مطیعی» در برنامه …

فیلم کامل اعدام قاتل آتنا اصلانی امروز صبح – سرپوش

ویدئو برای دانلود برنامه بیست هجده چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷▶ ۴:۳۵
www.sarpoosh.com/…/athenaaslani-execution-slayer960629-film.htm…
۲۹ شهریور ۱۳۹۶

فیلم/ تغییرات زمین در ۱۸ سال گذشته فیلم/ تغییرات زمین در ۱۸ سال گذشته · ویدئو/ لحظه حل شدن قاشق فلزی در اسید · تیزر برنامه «بیست هجده» با …

اتاق‌خبر- ۲۱ خرداد – Manoto News

https://www.manoto.news/newsvideo

اتاق‌خبر- ۲۱ خرداد. Video Player. 00:00. 00:00. 00:00 … دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷ … برنامه هفتگی اتاق خبر- هفدهم خرداد اتاق خبر … گزارشگر بیستم خرداد ماه اتاق خبر.

وارد نشده: ۱۳۹۷

BBC فارسی – جدول برنامه های تلویزیون و شیوه دریافت – BBC.com

www.bbc.com/persian/tv/tvschedule

چهارشنبهبرنامه مستند · صفحه ۲ (تکرار), برنامه مستند (تکرار) … برنامه های تلویزیون فارسی بی‌بی‌سی را می توانید از طریق این ماهواره ها تماشا کنید: …

وارد نشده: ۱۳۹۷

برنامه کامل بازی‌های استقلال در لیگ هفدهم ۹۷-۹۶ | Football …

https://football-tribe.com/iran/2017/07/19/8522/

۲۸ تیر ۱۳۹۶ – فوتبال ترایب– کمیته برگزاری رقابت های لیگ برتر، برنامه کامل … برنامه کامل بازی‌های استقلال در لیگ هفدهم ۹۷-۹۶ … چهارشنبه ۲۹ شهریور ۹۶‏ … هفته هجدهم: تکریم و گرامیداشت میلاد مبارک حضرت عیسی مسیح(ع) آغاز سال ۲۰۱۸ میلادی … هفته بیست و یکم: گرامیداشت ولادت حضرت زینب(س) و بزرگداشت روز پرستار.

وارد نشده: دانلود۲۳۱۳۹۷

رادیو پیام – آرشیو زمانی – پخش زنده – ایران صدا

radio.iranseda.ir/TimeArchive/?ch=12

چهارشنبه · پنجشنبه · جمعه · شنبه. prev. next. بعدی. فروردین, اردیبهشت, خرداد, تیر, مرداد, شهریور, مهر, آبان, آذر, دی, بهمن, اسفند. ١٣٠٢, ١٣٠٣ … چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ …

وارد نشده: هجده

روزنامه ایران | شماره :۶۸۰۱ | تاریخ ۱۳۹۷/۳/۲۳

www.iran-newspaper.com/

روزنامه ایران / شماره : ۶۸۰۱; ۲۳ خرداد ۱۳۹۷. تماس با ما · کانال تلگرام. صفحه اول. ۱٫ سیاسی. ۲ · ۳٫ اجتماعی. ۴٫ اقتصادی. ۵ · ۶٫ اجتماعی. ۷٫ فناوری. ۸٫ گزارش. ۹٫ اقتصادی. ۱۰٫

خراسان | شماره :۱۹۸۴۰ | تاریخ ۱۳۹۷/۳/۲۳

khorasannews.com/?pid=15

۲ ساعت پیش – خراسان. صفحه اول. ۱٫ بین الملل. ۳٫ اقتصادی. ۱۴٫ سیاسی. ۴ · ۱۶٫ اخبار. ۲٫ پرونده روز. ۷٫ اجتماعی. ۵٫ دانش و فناوری. ۱۲٫ حوادث. ۱۳٫ ترحیم و تسلیت. ۱۵٫

تقویم سالیانه | ساعت و تقویم ایران

www.time.ir/fa/eventyear-تقویم-سالیانه

یکشنبه – ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ ۱۳۹۷/۰۳/۲۰. قمری. الأحد – ٢٥ رمضان ١٤٣٩ … ۲۳. ۱۲٫ ٢٥. ۲۴. ۱۳٫ ٢٦. ۲۵. ۱۴٫ ٢٧. ۲۶. ۱۵٫ ٢٨. ۲۷. ۱۶٫ ٢٩. ۲۸. ۱۷٫ ٣٠. ۲۹. ۱۸٫ ٠١. ۳۰. ۱۹٫ ٠٢. ۳۱. ۲۰٫ ٠٣.

حسن روحاني – ایسنا

https://isna.ir/tag/حسن+روحاني

از جمله گزیده اخبار سیاسی ایسنا در روز دو شنبه، بیست و یکم خرداد ماه ۱۳۹۷ است. ۲۱ خرداد ۹۷ – ۱۵:۴ · ویدئو / برنامه‌های رئیس‌جمهور در سفر به چین. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در سفری سه‌روزه (۱۸ تا ۲۰ خرداد) به چین، ضمن …. ۱۹ خرداد ۹۷ – ۱۰:۲۳ … رئیس‌جمهور، چهارشنبه (۹خرداد) در مراسمی با اهالی فرهنگ و هنر دیدار و گفت‌وگو کر

برنامه کامل بازی‌های استقلال در لیگ هفدهم ۹۷-۹۶ | Football …

https://football-tribe.com/iran/2017/07/19/8522/

۲۸ تیر ۱۳۹۶ – فوتبال ترایب– کمیته برگزاری رقابت های لیگ برتر، برنامه کامل … برنامه کامل بازی‌های استقلال در لیگ هفدهم ۹۷-۹۶ … چهارشنبه ۲۹ شهریور ۹۶‏ … هفته هجدهم: تکریم و گرامیداشت میلاد مبارک حضرت عیسی مسیح(ع) آغاز سال ۲۰۱۸ میلادی … هفته بیست و یکم: گرامیداشت ولادت حضرت زینب(س) و بزرگداشت روز پرستار.

وارد نشده: دانلود۲۳۱۳۹۷

جدول پخش – شبکه مستند

www.doctv.ir/schedule

شبکه مستند سیما، شبکه دیجیتال بیست و چهار ساعته و تخصصی با هدف تولید و پخش فیلم های مستند است. از طریق پایگاه … جدول پخشسه شنبه ۲۲ خرداد. ۰۰:۰۰ …

استخدام امروز شیراز سال ۹۷ (نیازمندی های فارس) | ایران استخدام

https://iranestekhdam.ir/آگهی-های-استخدام-روز-استان-فارس/

روزنامه استخدامی فارس و شهر شیراز | چهارشنبه ۲ خرداد ۹۷ · روزنامه استخدامی فارس و شهر شیراز | شنبه ۵ خرداد ۹۷ · روزنامه استخدامی فارس و شهر شیراز | یکشنبه ۶ خرداد …

دفتر هیئت دولت

cabinetoffice.ir/

چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ – ۰۳:۱۶ | Wednesday, 13 June 2018 … دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ بیست هزار میلیارد به‌ صورت جمعی – خرجی تسویه کند. … تدوین آیین نامه اجرایی جز یکم بند (ب) ماده (۲۷) قانون برنامه ششم توسعه با موضوع مدیریت پسماندها …

وارد نشده: دانلود

تقویم ۹۷ / دانلود رایگان تقویم سال ۱۳۹۷/ تقویم ۹۷ با …

www.saat24.news/…/تقویم-۹۷-دانلود-رایگان-تقویم-سال-۱۳۹۷-تقویم-۹۷-با-مناسب…

۲۲ فروردین ۱۳۹۶ – تقویم ۹۷ /دانلود تقویم۹۷ به همراه مناسبتها و تعطیلات رسمی بطور رایگان / تقویم ۹۷ و تعطیلات رسمی / مشاهده ی رایگان تقویم سال ۱۳۹۷ / / روز پدر روز مادر روز زن / زمان تحویل سال ۹۷/ … ۲۳ فروردین شهادت امام موسی کاظم علیه السلام [ ٢٥ رجب ] … با کیلیک بر روی لینک زیر تقویم خرداد را با سایز اصلی دانلود کنید.

مهمان امشب برنامه ماه عسل چهارشنبه ۱۶ خرداد ۹۷فیلم کامل اعدام …

google-search.ir/tag/مهمان-امشب-برنامه-ماه-عسل-چهارشنبه-۱۶-خر/

دانلود برنامه دیشب خندوانه فصل ۵ سه شنبه ۸ خرداد ۹۷ – اخبار . … ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ … ۱۲ خرداد ۱۳۹۷ – مهمان امشب فصل جدید خندوانه جمعه ۱۱ خرداد ۹۷ – اخبار جهان … ۲ روز پیش …

آرشیو زمانی – صدا و سیمای مرکز فارس

farsirib.ir/timearchive

۰۰:۰۰ ساعت · آرشیو ساعتی شبکه فارس. ساعت شروع: ۰۰:۰۰ مدت: ۶۰ دقیقه تاریخ: امروز ۲۲ خرداد ۱۳۹۷ · مشاهده · دانلود · ۰۱:۰۰ ساعت · آرشیو ساعتی شبکه فارس.

صدا و سیمای فارس: صفحه اصلی

fars.irib.ir/

برنامه های سیمای فارس … کاشانه مهر; شمعدونی; خوشا شیراز; طنز خودمونی; گپ; به وقت ترانه; برنامه کودک; ویژه رمضان … روزهای شنبه تا چهارشنبه … سه‌شنبه، ۲۲ خرداد ۱۳۹۷ …

اوقات شرعی شیراز – زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق شیراز – …

https://www.tala.ir/prayer-times/شیراز

امروز سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷ مصادف با ۲۷ رمضان ۱۴۳۹. اذان مغرب: ۲۰:۱۹:۱۹ … چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷. اذان صبح: ۰۴:۲۵:۱۷ … پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷. اذان صبح: ۰۴:۲۵:۱۶.

روزنامه رسالت | شماره :۹۲۳۷ | تاریخ ۱۳۹۷/۳/۲۳

www.resalat-news.com/Newspaper/Page/9237/2

۵ ساعت پیش – شماره : ۹۲۳۷; چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷. صفحه نخست آخرین شماره · شناسنامه ….. ايرواني: کشورهاي اروپايي در پي محدود کردن برنامه موشکي ايران هستند .

اخبار ايران و جهان|اخبار برگزیده | Farsnews – خبرگزاری فارس

https://www.farsnews.com/topnews

توصیه امام به علی امینی درباره اصلاحات ارضی/ جبهه ملی با قیام ۱۵ خرداد همراهی نکرد. یعقوب توکلی گفت: در یک ملاقاتی که علی امینی در قم با مراجع دارد امام به علی …

BBC Radio – BBC Persian Radio – Downloads

https://www.bbc.co.uk/programmes/p02pc9mc/episodes/downloads

Episodes to download … Today. پادکست برنامه چشم‌انداز بامدادی رادیوی بی‌بی‌سی سه‌شنبه ٢٢ خرداد ۱۳۹۷برنامه رادیویی چشم انداز بامدادی چهارشنبه ۱۶ خرداد …

روزنامه حمایت | شماره :۴۲۱۷ | تاریخ ۱۳۹۷/۳/۲۲

www.hemayatonline.ir/

سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷; ,; Tuesday, June 12, 2018. صفحه نخست · آرشیو · ویژه نامه · آگهی · تماس با ما · شناسنامه. شماره : ۴۲۱۷; ۲۲ خرداد ۱۳۹۷. فهرست. صفحه اول. ۱٫ سیاست.

هواشناسی – باشگاه خبرنگاران

https://www.yjc.ir/fa/tag/1/هواشناسی

… مشاهده کنید. کد خبر: ۶۵۶۲۸۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ … پیش بینی هواشناسی استان مرکزی حکایت از تداوم این ناپایداری‌ها برای بیست و دوم خرداد ۹۷ دارد. کد خبر: …

Alalam News Network | شبکه خبری العالم

fa.alalam.ir/

چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ – ۰۰:۲۸ … مسایل مرتبط با برنامه جامع اقدام مشترک (برجام )، گفت وگو و تبادل نظر کردند. الحوثی: یمنی‌ها بر دفاع از الحدیده تاکید دارند. سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷ – ۲۳:۲۰ ….. تصاویر مراسم بیست و نهمین سالگرد رحلت امام خمینی (ره).

پردیس سینمایی زندگی – سینماتیکت

https://cinematicket.org/?p=ncinemadet&cid=352

برنامه جامع امور بین‌الملل سازمان امور سینمایی کشور اعلام شد. اکران مردمی فیلم «ناخواسته» پنجشنبه ۲۴ خرداد در پردیس گلشن مشهد. رونمایی از پوستر فیلم پر بازیگر …

روزنامه خراسان | جدیدترین شماره و آرشیو روزنامه خراسان – …

www.pishkhaan.net/rooznameh/khorasannews

آرشیو روزنامه خراسان در ماه خرداد.

دانلود رایگان بازی های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه – دوستی ها

www.doostihaa.com › مالتی مدیا › ورزشی › مسابقات فوتبال

۳ ساعت پیش – دانلود رایگان ویژه برنامه جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه World Cup Russia 2018 … از مدت ها قبل وعده پخش برنامه ویژه جام جهانی با عنوان بیست هجده را داده بود.

What to Do in New York – June 13–June 27, 2018 — New …

nymag.com/arts/all/to-do-2018-06-11/

ترجمه این صفحه

To Do: June 13–June 27, 2018. Twenty-five things to see, hear, watch, and read. Comment. Published Jun 10, 2018. ShareThis …

مشاهده جدول پخش – شبکه سلامت

salamattv.ir/portal/tvchconductor

جدول پخش دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷. شما می‌توانید با انتخاب تاریخ مورد نظر از زمان پخش برنامه‌ها و سایر اطلاعات مربوط به برنامه مورد علاقه خود اطلاع پیدا کنید.

عناوین روزنامه های امروز – برترینها

www.bartarinha.ir/fa/news/251/عناوین-روزنامه-های-امروز

۲۲ خرداد ۱۳۹۷ – ۰۷:۱۴. ۳۵۰۱۲۷۹۷ بازدید ….. مثل صدا و سیما یک برنامه در آن پیدا کن که کوشیده شود جهل و بی فرهنگی در جامعه را بزداید اتفاقا خو همی عامل بروز اینگونه …

جدول برنامه‌ها – شبکه پویا

pooyatv.ir/programs-table

ردیف, شروع, نام برنامه, مدت … ۴۰, ۰۴:۰۶:۰۷, دعای روز بیست و هفتم ماه مبارک رمضان, ۰۰:۰۰:۴۸٫ ۴۱, ۰۴:۰۶:۵۵, سر سفره خدا, ۰۰:۲۲:۵۵٫ ۴۲, ۰۴:۲۹:۵۰, ارم استیشن دایره های …

روزنامه خبر جنوب | نیازمندیهای خبر جنوب |سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷

www.khabarads.ir/

روزنامه خبر جنوب اولین – پرتیراژترین و معتبرترین روزنامه سیاسی اقتصادی اجتماعی قضایی گردشگری ورزشی علمی فرهنگی هنری انتقادی و طنز جنوب ایران با …

آشنایی با برنامه هفتگی ویکی اسپرت آلبوم بیست هیجده | …

wikiwook.ir/blog/podcast-wikivoice/آشنایی-با-برنامه-هفتگی-ویکی-اسپرت-آلبو/

۳ روز پیش – ویکی اسپرت آلبوم بیست هیجده یک برنامه ی صوتی اینترنتی است که اوایل هر … شما می توانید اولین قسمت این برنامه را از جدول زیر دانلود کنید قسمت های … بازدید ها: ۱,۸۲۲,۶۷۹; کل نوشته‌ها: ۱,۸۸۴; تاریخ به‌روزشدن سایت: ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ …

جدول اوقات شرعی | وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

https://hamedan.farhang.gov.ir/fa/ephemerislist

سه شنبه, ۱ خرداد ۱۳۹۷, ۰۴ : ۲۷ : ۴۵, ۰۶ : ۰۸ : ۲۱, ۱۳ : ۱۲ : ۳۳, ۲۰ : ۱۷ : ۰۸, ۲۰ : ۳۶ : ۰۸ … چهارشنبه, ۹ خرداد ۱۳۹۷, ۰۴ : ۲۱ : ۲۳, ۰۶ : ۰۴ : ۲۹, ۱۳ : ۱۳ : ۲۴, ۲۰ : ۲۲ : ۳۷, ۲۰ : ۴۱ : ۵۶.

خبرگزاری جمهوری اسلامی

www.irna.ir/

صفحه نخست روزنامه های چهارشنبه ۲۳ خرداد …. کلیات طرح اجرایی کردن اصل بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مربوط به تجمعات مردمی، بررسی و تصویب شد.

جام جم آنلاین

jamejamonline.ir/

دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷ ۰۸:۰۵٫ همه گفتگو ها … چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ ۰۲:۰۰. تصویر باید مشکلات کشور را به … سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷ ۱۲:۵۲٫ تصویر وقتی ترامپ …

صفحه اصلی – شبکه تلویزیونی افق

www.ofoghtv.ir/

عصرانه – ١٣٩٧/٠٣/٢٢. سه شنبه ١٣٩٧/٣/٢٢. جزء خوانی قرآن کریم – جزء بیست و هفتم. سه شنبه ١٣٩٧/٣/٢٢. آفاق – ١٣٩٧/٠٣/٢٢. سه شنبه ١٣٩٧/٣/٢٢. حوالی دل – روز بیست و هفتم.

ورزش ۱۱ | پایگاه تخصصی فوتبال

www.varzesh11.com/

برنامه و نتایج بازیها. جام جهانی … چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ … جدول کامل نتایج و برنامه بازی ها » …. رسمی؛ باشگاه استقلال از چند خرید جوان خود برای لیگ هجدهم رونمایی کرد.

شبکه شما: صفحه اصلی

shomatv.ir/

حمایت از کالای ایرانی | سه‌شنبه، ۲۲ خرداد ۱۳۹۷ … ویژه برنامه بیستمین جشنواره تولیدات. … نیلوفرانه را شنبه تا چهارشنبه از شبکه. … برنامه «چمدون» که سفرنامه ای مصور است و مباحث گردشگری و امکانات و نیازهایی که یک گ

روزنامه خبر ورزشی – ﺳﻪشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷ | ورزش سه

www.varzesh3.com/newspaper

صفحه نخست خبر ورزشی ﺳﻪشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷٫ … روزنامه خبر ورزشی. ﺳﻪشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷٫ ماه پیش · ۱ · ۲ · ۳٫ ۴٫ ۵ · ۶ · ۷ · ۸ · ۹ · ۱۰٫ ۱۱٫ ۱۲ · ۱۳٫ ۱۴٫ ۱۵٫ ۱۶٫ ۱۷٫ ۱۸٫

اوقات شرعی قشم – تقویم بادصبا

www.badesaba.ir/prayer-times-city/1241/قشم

۲ روز پیش – چهارشنبه. ۲۳ خرداد ۱۳۹۷. اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح۰۴:۲۲; طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع۰۵:۵۲; اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر۱۲:۴۶; اذان عصر, …

شارژ رایگان ایرانسل-همراه اول

reza3746.blogfa.com/

… نیازبه تراکنش. ۱-ابتدا دانلود ونصب اپلیکیشن ۷۲۴ ازپست زیر … [ پنجشنبه دهم خرداد ۱۳۹۷ ] [ ۲۳:۳۴ ] [ رضادهقان ] … [ چهارشنبه دوم خرداد ۱۳۹۷ ] [ ۱۷:۲۰ ] [ رضادهقان ].

“MAKE DISCIPLES”, One Bread, One Body, June 13, 2018 …

www.presentationministries.comAll IssuesVolume 34, Issue 4

ترجمه این صفحه

Daily Bread Program … < Wednesday, June 13, 2018 >>, St. Anthony of Padua … in their wicked ways and swore to kill Elijah within twenty-four hours (1 Kgs 19:2). … order, listen to or download our CD 97-1 and 97-3 or DVD 97 on our website.).

روزنامه شرق | شماره ۳۱۶۸ | ۱۳۹۷ سه شنبه ۲۲ خرداد | صفحه ۱

www.sharghdaily.ir/

۱ ساعت پیش – RSS; سایت قبلی; قوانین و مقررات; اطلاعات تماس; استانها; ویژه‌نامه; بایگانی; شناسنامه; صفحه نخست. ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ – شماره ۳۱۶۸, ۱۳۹۷/۰۳/۲۱ – شماره …

شبکه یک سیما::نسخه

tv1.ir/portal/iribprogramsinfo/نسخه

قسمت های برنامه. نسخه _ ۲۰ خرداد ۹۷٫ ۱۳۹۷/۰۳/۲۰٫ نسخه _ ۱۹ خرداد ۹۷٫ ۱۳۹۷/۰۳/۱۹٫ نسخه _ ۱۳ خرداد ۹۷ … این برنامه با دعوت از پزشکان حوزه های مختلف طب پزشکی به بررسی بیماری ها، علل … بی زحمت قسمت قلب امروز رو برای دانلود تو سایتتون بزارین.

خبرورزشی

www.khabarvarzeshi.com/

چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ – ۰۱: ۴۵ ….. گزارش تصویری‌| اولین تمرین سایپا برای فصل هجدهم … ۲۳:۰۸ نایب‌قهرمان سری A به دنبال ملی‌پوش ایرانی. ۲۲:۵۳. ۲۲:۵۳ حذف فوتبال ۵ نفره از گردونه قهرمانی جهان. ۲۲:۳۳. ۲۲:۳۳ اعلام برنامه تمرینی تیم ملی از مسکو تا سن پترزبورگ. ۲۲:۲۰ …. ۱۳:۳۳ شفر پشت تیام مخفی شد و قرارداد یک میلیون دلاری بست.

روزنامه همدلی

www.hamdelidaily.ir/

روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی. ۲۲ خرداد ۱۳۹۷ – ۲۸ رمضان ۱۴۳۹ – ۱۲ ژوئن ۲۰۱۸٫ خانه · فید خبری · شناسنامه روزنامه · میثاق نامه روزنامه نگاران · ارتباط با ما.

سه HD – آیو

https://tv.aionet.ir/tv/epg/10

۰۳۱۵ترتيل قرآن کريم جزء بيست و ششم · ۰۴۳۱آگهي قبل از تکرار …. ۲۱۲۳آگهي بين برنامه ساعت ۰۸:۲۰ · ۲۱۲۶پيشگيري از … چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷. ۰۰۰۱کليپ سراي …

فال روزانه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷ – دوشنبه | وهاران

www.vaharan.ir/daily-horoscope/

فال روزانه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷ – دوشنبه. فال و طالع بینی ۲۱ خرداد ۱۳۹۷ ۷ دیدگاه … داشتن رویکردی ملایم به شما اجازه می دهد در بیان کردن نیت ها و برنامه هایتان موفقیت …

Likes0Dislikes0
نظرات و ارسال نظر