جام جهانی 2018پنج شنبه ۱ فروردین ۱۳۹۸

دانلود برنامه بیست هجده پنجشنبه 24 خرداد ۱۳۹۷ - جام جهانی روسیه 2018

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.

دانلود برنامه بیست هجده پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷

روسیه 2018

دانلود برنامه بیست هجده پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷

برنامه کامل بازی‌های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه که از ۲۴ خردادماه تا ۲۴ تیرماه ۹۷ در ۱۱ شهر این کشور برگزار می‌شود

جام جهانی ۲۰۱۸ با حضور ۳۲ تیم از ۱۴ ژوئن تا ۱۵ جولای برگزار خواهد شد و تیم ملی ایران در گروه B مسابقات با اسپانیا، پرتغال و مراکش دیدار خواهد کرد.

گروه بندی کامل جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه به شرح زیر است:

گروه A: روسیه، عربستان، مصر ،اروگوئه

گروه B: پرتغال، اسپانیا،  مراکش ،ایران

گروه C: فرانسه، استرالیا ،پرو، دانمارک

گروه D: آرژانتین، ایسلند،کروواسی، نیجریه

گروه  E :  برزیل، سوئیس، کاستاریکا،  صربستان

گروه F:  آلمان ، مکزیک، سوئد، کره‌جنوبی

گروه G:  بلژیک،  پاناما  ،تونس  ،انگلیس

گروه H: لهستان، سنگال ،کلمبیا، ژاپن

برنامه کامل بازی‌های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه که از ۲۴ خردادماه تا ۲۴ تیرماه ۹۷ در ۱۱ شهر این کشور برگزار می‌شود، به شرح زیر است:

دیدارهای مرحله گروهی

گروه A: روسیه، اروگوئه، مصر، عربستان

تاریخ و ساعت
۲۴ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ روسیه عربستان
۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ مصر اروگوئه
۲۹ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ روسیه مصر
۳۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ اروگوئه عربستان
۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ اروگوئه روسیه
۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ عربستان مصر

گروه B: اسپانیا، پرتغال، ایران، مراکش

تاریخ و ساعت
۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ ایران مراکش
۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ اسپانیا پرتغال
۳۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ پرتغال مراکش
۳۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ ایران اسپانیا
۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ ایران  پرتغال
۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ مراکش اسپانیا

گروه C: فرانسه، پرو، دانمارک، استرالیا

 تاریخ و ساعت
۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۳۰ فرانسه استرالیا
۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۳۰ پرو دانمارک
۳۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ فرانسه پرو
۳۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ استرالیا دانمارک
۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ دانمارک فرانسه
۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ استرالیا پرو

گروه D: آرژانتین، ایسلند، کرواسی، نیجریه

تاریخ و ساعت
۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۳۰ آرژانتین ایسلند
۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۳:۳۰ کرواسی نیجریه
۳۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ آرژانتین کرواسی
۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ ایسلند نیجریه
۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ آرژانتین نیجریه
۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ کرواسی ایسلند

گروه E: برزیل، کاستاریکا، سوئیس، صربستان

تاریخ و ساعت
۲۷ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ کاستاریکا صربستان
۲۷ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ برزیل سوئیس
۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ برزیل کاستاریکا
۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ سوئیس صربستان
۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ صربستان برزیل
۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ سوئیس کاستاریکا

گروه F: آلمان، مکزیک، سوئد، کره جنوبی

تاریخ و ساعت
۲۷ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ آلمان مکزیک
۲۸ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ سوئد کره جنوبی
۲ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ آلمان سوئد
۲ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ کره جنوبی مکزیک
۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ کره جنوبی آلمان
۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ مکزیک سوئد

گروه G: بلژیک، پاناما، تونس، انگلیس

تاریخ و ساعت
۲۸ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ بلژیک پاناما
۲۸ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ انگلیس تونس
۲ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ بلژیک تونس
۳ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ انگلیس پاناما
۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ انگلیس بلژیک
۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ پاناما تونس

گروه H: لهستان، سنگال، کلمبیا، ژاپن

 تاریخ و ساعت
۲۹ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ لهستان سنگال
۲۹ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ کلمبیا ژاپن
۳ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ ژاپن سنگال
۳ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ لهستان کلمبیا
۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ ژاپن لهستان
۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ کلمبیا سنگال

دیدار مرحله یک هشتم نهایی
بازی چهل‌ونهم، ۳۰ ژوئن ۲۰۱۸ (۹ تیرماه ۹۷) A1 – B2، ورزشگاه فیشت – ساعت ۲۲:۳۰
بازی پنجاهم، ۳۰ ژوئن ۲۰۱۸ (۹ تیرماه ۹۷) C1 – D2، ورزشگاه کازان آره‌نا – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌ویکم، اول جولای ۲۰۱۸ (۱۰ تیرماه ۹۷) B1 – A2، ورزشگاه لوژنیکی – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌ودوم، اول جولای ۲۰۱۸ (۱۰ تیرماه ۹۷) D1 – C2، ورزشگاه نیژنی نووگورود – ساعت ۲۲:۳۰
بازی پنجاه‌وسوم، ۲ جولای ۲۰۱۸ (۱۱ تیرماه ۹۷) E1 – F2، ورزشگاه سامارا آره‌نا – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌وچهارم، ۲ جولای ۲۰۱۸ (۱۱ تیرماه ۹۷) G1 – H2، ورزشگاه روستوف آره‌نا – ساعت ۲۲:۳۰
بازی پنجاه‌وپنجم، ۳ جولای ۲۰۱۸ (۱۲ تیرماه ۹۷) F1 – E2، ورزشگاه سن پترزبورگ – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌وششم، ۳ جولای ۲۰۱۸ (۱۲ تیرماه ۹۷) G2 – H1، ورزشگاه اتکریتیه آره‌نا (اسپارتاک) – ساعت ۲۲:۳۰

دیدار مرحله یک چهارم نهایی
بازی پنجاه‌وهفتم، ۶ جولای ۲۰۱۸ (۱۵ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۴۹ – برنده بازی ۵۰، ورزشگاه نیژنی نووگورود – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌وهشتم، ۶ جولای ۲۰۱۸ (۱۵ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۳ – برنده بازی ۵۴، ورزشگاه کازان آره‌نا – ساعت ۲۲:۳۰
بازی پنجاه‌ونهم، ۷ جولای ۲۰۱۸ (۱۶ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۱ – برنده بازی ۵۲، ورزشگاه فیشت – ساعت ۲۲:۳۰
بازی شصتم، ۷ جولای ۲۰۱۸ (۱۶ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۵ – برنده بازی ۵۶، ورزشگاه سامارا آره‌نا – ساعت ۱۸:۳۰

دیدار نیمه نهایی
بازی شصت‌ویکم، ۱۰ جولای ۲۰۱۸ (۱۹ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۷ – برنده بازی ۵۸، ورزشگاه سن پترزبورگ – ساعت ۲۲:۳۰
بازی شصت‌ودوم، ۱۱ جولای ۲۰۱۸ (۲۰ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۹ – برنده بازی ۶۰، ورزشگاه لوژنیکی – ساعت ۲۲:۳۰

دیدار رده‌بندی
بازی شصت‌وسوم، ۱۴ جولای ۲۰۱۸ (۲۳ تیرماه ۹۷) بازنده بازی ۶۱ – بازنده بازی ۶۲، ورزشگاه سن پترزبورگ – ساعت ۱۸:۳۰

دیدار فینال
بازی شصت‌وچهارم، ۱۵ جولای (۲۴ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۶۱ – برنده بازی ۶۲، ورزشگاه لوژنیکی – ساعت ۱۹:۳۰

 

تقویم ۹۷ / دانلود رایگان تقویم سال ۱۳۹۷/ تقویم ۹۷ با …

www.saat24.news/…/تقویم-۹۷-دانلود-رایگان-تقویم-سال-۱۳۹۷-تقویم-۹۷-با-مناسب…

۲۲ فروردین ۱۳۹۶ – تقویم ۹۷ /دانلود تقویم۹۷ به همراه مناسبتها و تعطیلات رسمی بطور … ی رایگان تقویم سال ۱۳۹۷ / / روز پدر روز مادر روز زن / زمان تحویل سال ۹۷/ … با کیلیک بر روی لینک زیر تقویم خرداد را با سایز اصلی دانلود کنید. ….. یارانه خرداد ساعت ۲۴ پنجشنبه واریز می شود … بازیگر سینمای هالیوود در بیست سالگی جوان‌مرگ شد …

دانلود ویژه برنامه جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه World Cup Russia …

treconf.ir › عمومی

۴ روز پیش – این گزارشگر از طرف برنامه بیست هجده به روسیه سفر می‌کند و از حال و هوای … فوتبال ۲۰۱۸ بیست و یکمین دوره جام جهانی فوتبال است که از ۱۴ ژوئن تا …

آرشیو – شبکه خبر

www.irinn.ir/media/22/خبر%۲۰۲۰

برنامه کامل مسابقات جام جهانی ۲۰۱۸ … طرح تابستانی پلیس راهور از ۲۴ خرداد آغاز میشود … دانلود اپلیکیشن شبکه خبر. صفحه نخست · اخبار · مشروح · گزارش خبرنگاران …

وارد نشده: ۱۳۹۷

ايران, ۲۲ خرداد ۱۳۹۷ – صدای آمریکا

https://ir.voanews.com/iran-news

کارگران بازنشسته نیشکر هفت‌تپه در ادامه اعتراضات خود روز شنبه ۱۹ خرداد ماه مقابل … در ادامه اعتراض ها به انتشار فهرست بیست نفره از وکلای مورد تایید قوه قضائیه …

وارد نشده: دانلود۲۴

۱۸ – شبکه سه سیما | زمان پخش برنامه ها

www.tv3.ir/conductor/archive?date=6/8/2018

دانلود. ۱۸٫ جمعه، ۱۸ خرداد ۱۳۹۷. اردیبهشت. امروز سه شنبه، ۲۲ خرداد ۱۳۹۷. اذان صبح. ۰۴:۰۰٫ اذان ظهر. ۱۳:۰۵٫ اذان مغرب. ۲۰:۴۰٫ شنبه, یکشنبه, دوشنبه, سه‌شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه … جدول پخش جمعه، ۱۸ خرداد ۱۳۹۷ … ۰۲:۲۴. موکب ثارالله. ۰۰:۱۱٫ ۰۲:۳۵٫ ماه عاشقی. ۰۰:۱۰٫ ۱۱۴۷۳٫ ۰۲:۴۵ … ترتیل قرآن کریم جزء بیست و سومزنده. ۰۱:۱۲٫ ۱۵:۵۳٫

همه روزها – شبکه سه سیما | زمان پخش برنامه ها

www.tv3.ir/conductor/archive

دانلود. ۲۰٫ یکشنبه، ۲۰ خرداد ۱۳۹۷. اردیبهشت. امروز یکشنبه، ۲۰ خرداد ۱۳۹۷. اذان صبح. ۰۴:۰۰٫ اذان ظهر. ۱۳:۰۴ … شنبه, یکشنبه, دوشنبه, سه‌شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه … جدول پخش یکشنبه، ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ … ۰۰:۵۰٫ ۰۵:۱۰٫ ماه عاشقي. ۰۰:۱۱٫ ۰۵:۲۴. مستند خط پايان. ۰۰:۲۴. ۱۱۴۷۳٫ ۰۵:۵۱ … ترتیل قرآن کریم جزء بیست و پنجمزنده. ۰۱:۱۹٫

برنامه کامل مسابقات جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه +ساعت به وقت …

https://www.mashreghnews.ir/…/برنامه-کامل-مسابقات-جام-جهانی-۲۰۱۸-روسیه-ساعت-به…

برنامه کامل بازی‌های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه که از ۲۴ خردادماه تا ۲۴ تیرماه ۹۷ در ۱۱ شهر این کشور برگزار می‌شود، به شرح … ۲۴ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰, روسیه, عربستان.

دانلود بازی مصر و اروگوئه پنجشنبه ۲۴ خرداد ۹۷ – جام جهانی …

www.worldcuprussia2018.irMovie

۲ روز پیش – دانلود بازی مصر و اروگوئه پنجشنبه ۲۴ خرداد ۹۷ دانلود بازی مصر و اروگوئه … ۱۱ خرداد ۱۳۹۷دانلود آهنگ و مداحی جدید ۹۷ – دانلود آهنگ و مداحی ، عکس ۹۷ ، دانلود ۲۰۱۸ …. ویژه نامه جام جهانی مشرق – بیست و یکمین دوره جام جهانی فوتبال از ۱۴ ژوئن …. ۴ روز پیش – news97.blog.ir/1397/03/07/برنامه-ماه-عسل-۹۷-قسمت-هجدهم-۱۸ …

برنامه کامل بازی‌های استقلال در لیگ هفدهم ۹۷-۹۶ | Football …

https://football-tribe.com/iran/2017/07/19/8522/

۲۸ تیر ۱۳۹۶ – فوتبال ترایب– کمیته برگزاری رقابت های لیگ برتر، برنامه کامل … برنامه کامل بازی‌های استقلال در لیگ هفدهم ۹۷-۹۶ … پنجشنبه ۲۶ مرداد ۹۶‏ … جمعه ۲۴ شهریور ۹۶‏ … هفته هجدهم: تکریم و گرامیداشت میلاد مبارک حضرت عیسی مسیح(ع) آغاز سال … هفته بیست و یکم: گرامیداشت ولادت حضرت زینب(س) و بزرگداشت روز …

وارد نشده: دانلود۱۳۹۷

برنامه کامل بازی های دور گروهی جام جهانی ۲۰۱۸ | طرفداری

https://www.tarafdari.com/خبر/…/برنامه-کامل-بازی-های-دور-گروهی-جام-جهانی-۲۰۱۸

۱۰ آذر ۱۳۹۶ – برنامه کامل بازی های گروهی جام جهانی ۲۰۱۸ را به تاریخ شمسی و ساعت … ۲۴ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰, روسیه, عربستان … (نظرسنجی)جزئیات آماری از ترکیب تیم های حاضر در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیهدانلود؛ بهترین هوادارِ روی زمین باشید!

آرشیو – روزنامه ایران

www.iran-newspaper.com/newspaper/Archivepage

روزنامه ایران / شماره : ۶۸۰۰; ۲۲ خرداد ۱۳۹۷. تماس با ما · کانال تلگرام. صفحه اول. ۱٫ سیاسی. ۲ · ۳٫ اجتماعی. ۴٫ اقتصادی. ۵ · ۶٫ اجتماعی. ۷٫ فناوری. ۸٫ گزارش. ۹٫ اندیشه.

رادیو ايران – آرشیو و دریافت رایگان برنامه های رادیو ايران در …

radio.iranseda.ir/EPGArchive/?ch=11

… شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه. -. -. -. ۱٫ ۲٫ ۳٫ ۴٫ ۵٫ ۶٫ ۷٫ ۸٫ ۹٫ ۱۰٫ ۱۱٫ ۱۲٫ ۱۳٫ ۱۴٫ ۱۵٫ ۱۶٫ ۱۷٫ ۱۸٫ ۱۹٫ ۲۰٫ ۲۱٫ ۲۲٫ ۲۳٫ ۲۴. ۲۵٫ ۲۶٫ ۲۷٫ ۲۸٫ ۲۹٫ ۳۰٫ ۳۱٫ -. جدول پخش برنامه ها …

وارد نشده: ۱۳۹۷

سایت شبکه ورزش

varzeshtv.ir/

جدول پخش زنده مسابقات. سه شنبه ۲۲ خرداد. ۲۲٫۰۰ – فصل داغ فوتبال. چهارشنبه ۲۳ خرداد. ۲۰٫۴۵ – مسابقات کارتینگ. ۲۲٫۰۰ – فصل داغ فوتبال. پنجشنبه ۲۴ خرداد.

BBC Radio – BBC Persian Radio – Downloads

https://www.bbc.co.uk/programmes/p02pc9mc/episodes/downloads

Episodes to download. 12 JUN 2018. Today. پادکست برنامه چشم‌انداز بامدادی رادیوی بی‌بی‌سی سه‌شنبه ٢٢ خرداد ۱۳۹۷ … ۰۷ JUN 2018. Last Thursday. برنامه رادیویی چشم انداز بامدادی پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷ …. Thu 24 May 2018. پادکست برنامه …

اخبار خندوانه – قطره – اخبار

google-search.ir/tag/اخبار-خندوانه-قطره/

جمعه ۳/۲۵, پنجشنبه ۳/۲۴, چهارشنبه ۳/۲۳, سه شنبه ۳/۲۲, دوشنبه ۳/۲۱, یکشنبه ۳/۲۰, شنبه ۳/۱۹٫ …. ۷ خرداد ۱۳۹۷دانلود برنامه دیشب خندوانه فصل ۵ پنجشنبه ۴ خرداد ۹۷ – اخبار . ….. خلاصه قسمت بیست و یکم ماه عسل ۹۷/ باغ سبز قاچاقچیان فروش …

روزنامه خبر ورزشی – ﺳﻪشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷ | ورزش سه

www.varzesh3.com/newspaper

صفحه نخست خبر ورزشی ﺳﻪشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷٫ … ۲۴. ۲۵٫ ۲۶٫ ۲۷٫ ۲۸٫ ۲۹٫ ۳۰٫ ۳۱٫ خبر ورزشی. خبر ورزشی. ایران ورزشی. ایران ورزشی. گل. گل. ابرار ورزشی.

روزنامه حمایت | شماره :۴۲۱۷ | تاریخ ۱۳۹۷/۳/۲۲

www.hemayatonline.ir/

سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷; ,; Tuesday, June 12, 2018. صفحه نخست · آرشیو · ویژه نامه · آگهی · تماس با ما · شناسنامه. شماره : ۴۲۱۷; ۲۲ خرداد ۱۳۹۷. فهرست. صفحه اول. ۱٫ سیاست.

ترحیم و تسلیت – خراسان

khorasannews.com/?pid=15

۲ ساعت پیش – شماره : ۱۹۸۳۹ – ۱۳۹۷ سه شنبه ۲۲ خرداد. ×. بزرگ نمایی کوچک نمایی. عکس ضمیمه; فیلم ضمیمه; نسخه PDF; پرینت; برش مطبوعاتی. تعداد بازدید : ۰ …

روزنامه خراسان | جدیدترین شماره و آرشیو روزنامه خراسان – …

www.pishkhaan.net/rooznameh/khorasannews

آرشیو روزنامه خراسان در ماه خرداد.

جدول پخش – شبکه مستند

www.doctv.ir/schedule

شبکه مستند سیما، شبکه دیجیتال بیست و چهار ساعته و تخصصی با هدف … ازطلاع‌رسانی مستند، می‌توانید به جدول پخش، برنامه‌ها، پخش زنده و دانلود برنامه‌ها … جدول پخشسه شنبه ۲۲ خرداد … انسان و

روزنامه رسالت | شماره :۹۲۳۶ | تاریخ ۱۳۹۷/۳/۲۲

www.resalat-news.com/

شماره : ۹۲۳۶; سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷پنج شنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۶ · چهارشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۶ · سه شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۶ · دوشنبه … ۹, ۱۰, ۱۱, ۱۲, ۱۳, ۱۴, ۱۵, ۱۶, ۱۷, ۱۸, ۱۹, ۲۰, ۲۱, ۲۲, ۲۳, ۲۴, ۲۵, ۲۶, ۲۷, ۲۸, ۲۹, ۳۰, ۳۱ ….. است از سوي کشورهاي نزديک به آن برنامه ريزي نشده باشد تا بدين وسيله بر اردن براي ….. دانلود تمام صفحات این نسخه.

ایران ورزشی آنلاین

iran-varzeshi.com/

تلاش برای تخریب برانکو · جام جهانی روسیه. اپتا احتمالات جام جهانی روسیه را بررسی کرده است. ایران ۴۱ درصد شانس صعود، بخت ۲۴ قهرمانی …. پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷ …

روزنامه خبر جنوب | نیازمندیهای خبر جنوب |سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷

www.khabarads.ir/

روزنامه خبر جنوب | نیازمندیهای خبر جنوب |سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷۲۴ · ۲۵ · ۲۶ · ۲۷ · ۲۸٫ صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور | مدیر …

صدا و سیمای فارس: صفحه اصلی

fars.irib.ir/

برنامه های سیمای فارس … شمعدونی; خوشا شیراز; طنز خودمونی; گپ; به وقت ترانه; برنامه کودک; ویژه رمضان; سایر … انعکاس ویژه برنامه شب های قدرپنج‌شنبه، ۱۷ خرداد ۱۳۹۷.

جدول برنامه‌ها – شبکه پویا

pooyatv.ir/programs-table

ردیف, شروع, نام برنامه, مدت … ۴۰, ۰۴:۰۶:۰۷, دعای روز بیست و هفتم ماه مبارک رمضان, ۰۰:۰۰:۴۸٫ ۴۱, ۰۴:۰۶:۵۵ …. ۱۰۲, ۰۹:۲۹:۱۱, آرم استیشن بادکنک های رنگی, ۰۰:۰۰:۲۴.

اخبار ايران و جهان|اخبار برگزیده | Farsnews – خبرگزاری فارس

https://www.farsnews.com/topnews

توصیه امام به علی امینی درباره اصلاحات ارضی/ جبهه ملی با قیام ۱۵ خرداد همراهی نکرد … مهلت انتخاب رشته در آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ تا پنجشنبه ۲۴ خرداد ۹۷ تمدید شد.

سریال رهایم نکن | دانلود قسمت ۲۴ سریال رهایم نکن |دانلود …

www.sabzpendar.com/download-serial-rahayam-nakon-part-24/

دانلود قسمت ۲۴ بیست و چهارم سریال رهایم نکن ۱۸ خرداد ۹۷ |دانلود سریال رهایم نکن … دانلود قسمت ۲۴ رهایم نکن هجدهم خرداد ۹۷ نسخه کم حجم … ساعت پخش سریال رهایم نکن : این مجموعه از روز پنجشنبه ۲۶ ازدیبهشت ماه ۹۷ روزهای شنبه تا …. ماه عسل ۹۷ | دانلود آهنگ و تیتراژ انتهایی پایان برنامه ماه عسل ۹۷ با صدای مسیح و آرش ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ …

نشریات – کیهان

kayhan.ir/fa/publication

روزنامه فارسی کیهان – سال هفتاد و هفتم شماره ۲۱۹۲۶|سه‌شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷. صفحه ۱. ۱.صفحه ۱. صفحه ۲. ۲.صفحه ۲. صفحه ۳. ۳.صفحه ۳. صفحه ۴. ۴.صفحه ۴. صفحه ۵. ۵.

رادیو پیام اسرائیل: خانه

radis.org/

یکشنبه, ۶ خرداد ۱۳۹۷ … چهارشنبه, ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷. video … برای دانلود فایل صوتی برنامه، اینجا را کلیک کنید … برنامه روزهای گذشته را از اینجا بشنوید. بازپخش …

دانلود ویژه برنامه جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه World Cup Russia …

www.doostihaa.com/1397/03/22/دانلود-ویژه-برنامه-جام-جهانی-۲۰۱۸-روسیه.html

۱ روز پیش – این گزارشگر از طرف برنامه بیست هجده به روسیه سفر می‌کند و از حال و هوای … جام جهانی فوتبال است که از ۱۴ ژوئن تا ۱۵ ژوئیه ۲۰۱۸ (۲۴ خرداد تا ۲۴ .

استخدام امروز شیراز سال ۹۷ (نیازمندی های فارس) | ایران استخدام

https://iranestekhdam.ir/آگهی-های-استخدام-روز-استان-فارس/

روزنامه استخدامی فارس و شهر شیراز | پنجشنبه ۱۰ خرداد ۹۷ · روزنامه استخدامی فارس و شهر شیراز | شنبه ۱۲ خرداد ۹۷ · روزنامه استخدامی فارس و شهر شیراز | شنبه ۱۹ خرداد …

روزنامه شرق | شماره ۳۱۶۸ | ۱۳۹۷ سه شنبه ۲۲ خرداد | صفحه ۱

www.sharghdaily.ir/

۱ ساعت پیش – RSS; سایت قبلی; قوانین و مقررات; اطلاعات تماس; استانها; ویژه‌نامه; بایگانی; شناسنامه; صفحه نخست. ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ – شماره ۳۱۶۸, ۱۳۹۷/۰۳/۲۱ – شماره …

کامل‌ترین برنامه و زمانبندی رقابت‌های جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸ …

www.yjc.ir › ورزشی › جام جهانی ۲۰۱۸

۲ روز پیش – برنامه کامل دیدار‌های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه به وقت ایران مشخص شد. … دريچه فناوری · اخبار داغ فضای مجازی · دانلود · دنیای ارتباطات · سیاسیون در فضای مجازی · هنرمندان در فضای …. ۲۴ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰/ روسیه- عربستان ورزشگاه لوژنیکی …. روز هجدهم جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه … روز بیست و یکم جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه

راسخون یار همیشه همراه – تقویم تاریخ

rasekhoon.net/calender/

رویدادهای مهم این روز در تقویم خورشیدی ( ۲۲ خرداد ۱۳۹۷ ). درگذشت عالم مبارز آيت اللَّه “ميرزا كاظم دينوري” (۱۳۷۴ ش). • درگذشت عالم مبارز آيت اللَّه “ميرزا كاظم دينوري” …

فال روزانه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷ – دوشنبه | وهاران

www.vaharan.ir/daily-horoscope/

فال روزانه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷ – دوشنبه. فال و طالع بینی ۲۱ خرداد ۱۳۹۷ ۷ دیدگاه … داشتن رویکردی ملایم به شما اجازه می دهد در بیان کردن نیت ها و برنامه هایتان موفقیت …

اخبار روز

www.bartarinha.ir/fa/lastnews

شبکه خبری فرانس ۲۴ در خبری فوری به نقل از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا … هفتم خرداد ماه بود که خبری مبنی بر مسمومیت ۳۰۰نفر درکلاردشت سوژه داغ رسانه ها شد، …

برنامه کامل هفدهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال اعلام شد – …

https://www.mehrnews.com/…/برنامه-کامل-هفدهمین-دوره-رقابت-های-لیگ-برتر-فوت…

۲۸ تیر ۱۳۹۶ – برنامه کامل هفدهمین دوره رقابت‌های فوتبال لیگ برتر در شرایطی از سوی … به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته مسابقات سازمان لیگ برنامه ۳۰ هفته و کامل … پنجشنبه ۵ مرداد ۹۶‏ ….. هفته هجدهم: تکریم و گرامیداشت میلاد مبارک حضرت عیسی مسیح(ع) آغاز … هفته بیست و یکم: گرامیداشت ولادت حضرت زینب(س) و بزرگداشت روز …

دانلود مسابقات جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه به همراه مراسم افتتاحیه و …

https://palext.top/dl/football-world-cup-2018/

جام جهانی ۲۰۱۸ را باید بیست و یکمین فینال نامید، مسابقات بین المللی … جام جهانی پیش رو در روسیه اتفاق می‌افتد و از ۱۴ ژوئن برابر با پنجشنبه ۲۴ خرداد تا ۱۵ جولای برابر با یکشنبه ۲۴ تیر … مرتضی علی ۹ خرداد ۱۳۹۷ جام جهانی, فوتبال … در ادامه می‌توانید برنامه کامل جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه را مشاهده کرده و زمان خود را با آنها مچ کنید.

آپارات – برنامه فرصت برابر

https://www.aparat.com/result/برنامه_فرصت_برابر

برنامه فرصت برابر-۴ خرداد ۱۳۹۷ · کانال رسمی … برنامه فرصت برابر شبکه آموزش – ۱۲ اردیبهشت روز معلم … برنامه فرصت برابر – مهندس آرین احمدی – پنجشنبه ۹۶/۱/۲۴.

جدول برنامه‌ها – شبکه نهال

nahaltv.ir/programs-table

… ارتباط با ما · ارسال نقاشی. امروز: سه شنبه، ۲۲ خرداد ۱۳۹۷ … ردیف, شروع, نام برنامه, مدت … ۴۰, ۰۴:۰۶:۰۷, دعای روز بیست و هفتم ماه مبارک رمضان, ۰۰:۰۰:۴۸٫ ۴۱, ۰۴:۰۶:۵۵ …. ۱۰۲, ۰۹:۲۹:۱۱, آرم استیشن بادکنک های رنگی, ۰۰:۰۰:۲۴. ۱۰۳, ۰۹:۲۹:۳۵, آرم تایم ..

لیست برنامه های رادیو ایران

radioiran.ir/ChannelConductor/

پنجشنبه. ۱۳۹۷/۰۳/۲۴برنامه سحرگاهی ماه مبارک رمضان- اذان: ۴:۰۲، موذن: مرحوم شیخ محمد حسین ابوزید. ۴:۳۰ … ترتیل جزء بیست و هفتم قرآن کریم. ۵:۳۰ …

اوقات شرعی قشم – تقویم بادصبا

www.badesaba.ir/prayer-times-city/1241/قشم

۲ روز پیش – امروز : یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷. امروز …. ۱۳۹۷/۳/۲۴, پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷, ۰۳:۲۲, ۰۴:۵۲, ۱۱:۴۶, ۱۵:۱۳, ۱۸:۴۱, ۱۸:۵۹, ۱۹:۵۰, ۲۳:۰۱٫ ۱۳۹۷/۳/۲۵, جمعه ۲۵ …

Swerve Listings

swerveevents.com/

ترجمه این صفحه

Learn More Cost: $25 – $35. Thursday, June 14th, 2018 … Learn More Cost: Free Event Thursday, May 24th, 2018 to Wednesday, June 20th, 2018 …

صفحه اصلی – شبکه تلویزیونی افق

www.ofoghtv.ir/

عصرانه – ١٣٩٧/٠٣/٢٢. سه شنبه ١٣٩٧/٣/٢٢. جزء خوانی قرآن کریم – جزء بیست و هفتم. سه شنبه ١٣٩٧/٣/٢٢. آفاق – ١٣٩٧/٠٣/٢٢. سه شنبه ١٣٩٧/٣/٢٢. حوالی دل – روز بیست و هفتم.

Frameline42 Festival Home

https://www.frameline.org/festival

ترجمه این صفحه

… LGBTQ FILM FESTIVAL. June 14-24, 2018. Film Guide … Fun in Girls Shorts – Shorts Program. Be delighted by every twist and turn in this quirky collection of …

اوقات شرعی شیراز – زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق شیراز – …

https://www.tala.ir/prayer-times/شیراز

امروز سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷ مصادف با ۲۷ رمضان ۱۴۳۹. اذان مغرب: ۲۰:۱۹:۱۹ … چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷. اذان صبح: ۰۴:۲۵:۱۷ … پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷. اذان صبح: ۰۴:۲۵:۱۶.

خبرهای ورزشی | خبر فارسی

https://khabarfarsi.com/sports

اصغر شرفی به اظهارات علی پروین و حشمت مهاجرانی در برنامه ۲۰۱۸ واکنش نشان . … خبرگزاری تسنیم ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ – ۱۰:۰۶ + ۶ سایت دیگر … “امروز” اسپانیا، مجید یک هوادار فوتبال است که نمی تواند بیست و یکم ژوئن را فراموش کند . ….. اسپورت دانلود ۵۴ دقیقه پیش …. والیبال قهرمانی جوانان دختر آسیا |آغاز مرحله یک هشتم نهایی از ۲۴ خرداد.

BBC Persian – YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCHZk9MrT3DGWmVqdsj5y0EA

برنامه هفتگی بلور بنفش از بی‌بی‌سی فارسی. گشت و گذاری در دنیای موسیقی و فرهنگ، اجراهای زنده، معرفی چهره‌های ناشناس و دیدار با هنرمندان سبکهای گوناگون. ۲۶:۳۰٫

[PDF]تقويم رسمي كشور براي سال ۱۳۹۰ هجري شمسي – دانشگاه تهران

https://calendar.ut.ac.ir/fa/tyear/data/full-1390.pdf

۱ شهریور ۱۳۹۰ – ﺧﺮداد،. ﺳﺎﻋﺖ. ۱۳٫ ۴۸ و. دﻗﻴﻘﻪ و. ﺷﻨﺒﻪ. ۲۵٫ ﺗﻴﺮ،. ﺳﺎﻋﺖ. ۱۳٫ ۵۷ و. دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ وﻗﺖ اﻳـﺮان. (. ﻟﺤﻈ. ﺔ. اذان ﻇﻬﺮ. در. ﻣﻜ …. روزﻫﺎي. ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺠﺮي. ﺷﻤﺴﻲ. ﻫﺠﺮي ﻗﻤﺮي. ﻣﻴﻼدي. ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ. ﻫﺎ. ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ. ۱٫ اردﻳﺒﻬﺸﺖ. ۱۷٫ ﺟﻤﺎدي. اﻻوﻟﻲ. ۱۴۳۲٫ ۲۱ …. ۲۴. ” ” وﻻدت ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ زﻫﺮا ﺳﻼم اﷲ ﻋﻠﻴﻬﺎ. (. ﻫﺸﺘﻢ ﻗﺒﻞ از ﻫﺠﺮت. ) و روز زن ﺗﻮﻟﺪ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ. (. ره. ) ….. روز آﻣﺎر و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﻳﺰي. دوﺷﻨﺒﻪ. ۲٫ ” ۲۶٫

کامل‌ترین برنامه و زمانبندی رقابت‌های جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸ …

article.tebyan.net › صفحه اصلي › تازه‌های وب › ورزشی

۱۰ ساعت پیش – برنامه کامل دیدار‌های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه به وقت ایران مشخص شد. … شبکه اجتماعی · پویش های کاربری · دانلود · مسابقات · نظر سنجی · تبلاگ · باشگاه کاربران … ۲۴ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰/ روسیه- عربستان ورزشگاه لوژنیکی. روز دوم جام … روز هجدهم جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه. ۱۱ تیرماه … روز بیست و یکم جام جهانی

آرشیو – روزنامه وطن امروز

www.vatanemrooz.ir/newspaper/Archivepage

… Wednesday, June 13, 2018. صفحه نخست · آرشیو · شناسنامه روزنامه · تماس با ما · Rss. search. جستجوی پیشرفته. شماره : ۲۴۶۰ /. ۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۳ خرداد …

پخش زنده شبکه ۵ – تلوبیون

www.telewebion.com/live/tehran

پخش زنده و آرشیو شبکه شبکه ۵، تماشای آنلاین تلویزیون در اینترنت ، تمامی شبکه های صدا و سیما در تلوبیون مرجع پخش زنده تلویزیون.

کدام شبکه ها مراسم افتتاحیه جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه را پخش می …

koolakmag.ir › اخبار داغ

۱۱ ساعت پیش – دانلود کامل قسمت بیست و پنجم برنامه ماه عسل ۹۷ با حضور آزادگان · بیوگرافی و … جزئیات ویژه برنامه جام جهانی بیست هجده با حضور عادل فردوسی … این بازیها از ۱۴ ژوئن تا ۱۵ ژوئیه ۲۰۱۸ (۲۴ خرداد تا ۲۴ تیر ۱۳۹۷) در کشور … در ادامه، نمایش‌های فرهنگی اجرا خواهد شد و ستاره‌های شناخته شده‌‌ی جهان به اجرای برنامه خواهند پرداخت.

فال روزانه امروز شما – آکاایران

www.akairan.com/talebini/fale-roozaneh/falroozaneh.html

فال روزانه شما و فال امروز شما سه شنبه ۲۲ خرداد Daily Omen و فال روز به همراه فال حافظ روزانه با تعبیر فال … پس امروز نیازی به برنامه ریزی برای کار نخواهید داشت.

برنامه کامل دیدارهای جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه به وقت ایران – نامه نیوز

namehnews.ir/fa/news/…/برنامه-کامل-دیدارهای-جام-جهانی-۲۰۱۸-روسیه-به-وقت-ایران

۱۱ ساعت پیش – گروه H: لهستان، سنگال ،کلمبیا، ژاپن. ** برنامه بازی‌های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه. روز ۱. ۲۴ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰/ روسیه- عربستان ورزشگاه لوژنیکی.

برچسب جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه – دانلود آهنگ و مداحی جدید ۹۷

downloadmadah.blogsky.com/tag/جام-جهانی-۲۰۱۸-روسیه

دانلود آهنگ و مداحی جدید ۹۷ – دانلود آهنگ و مداحی ، عکس ۹۷ ، دانلود ۲۰۱۸ ، جام جهانی روسیه ، مدل … رقابت های جام جهانی از ۲۴ خرداد تا ۲۴ تیر برگزار خواهد شد و برنامه کامل این رقابت ها به شرح زیر است: …. ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ – جام جهانی روسیه قرار است از ۲۴ خرداد با بازی افتتاحیه …. وبسایت نود: مراسم قرعه‌کشی بیست و یکمین دوره رقابتهای .

خبرگزاری صدا و سیما: IRIB NEWS AGENCY

www.iribnews.ir/

… ای و مسائل مرتبط با برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، گفتگو و تبادل نظر کردند. … کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۷ تا ساعت ۲۴ پنج شنبه ۲۴ خرداد تمدید شد.

پربیننده ترین اخبار هفته – مهمترین اخبار هفته – شهرخبر

www.shahrekhabar.com/پربیننده-ترین-اخبار-هفته

سه شنبه ۲۲ خرداد. جستجو ….. تمامی اخبار توسط نرم افزار جستجوگر خبر سایت گردآوری شده و سایت شهرخبر در قبال محتوای اخبار مسئولیتی ندارد. تمامی حقوق این …

روزنامه پیروزی

piroozidaily.ir/

اولین ویژه برنامه جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه دوشنبه شب با حضور علی پروین و حشمت مهاجرانی روی آنتن رفت … پیروزی دیلی؛جلد روزنامه پیروزی سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷: …

جام جم آنلاین

jamejamonline.ir/

فیلمی دیده نشده از پا به توپ شدن سید حسن نصرالله. سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷ ۱۲:۵۲٫ تصویر وقتی ترامپ غول خود را به “اون” نشان می دهد +فیل

Likes0Dislikes0
نظرات و ارسال نظر