جام جهانی 2018پنج شنبه ۱ فروردین ۱۳۹۸

دانلود بازی ایران مراکش جمعه 25 خرداد ۱۳۹۷ - جام جهانی روسیه 2018

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.

دانلود بازی ایران مراکش جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷

جام جهانی روسیه 2018

دانلود بازی ایران مراکش جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷

برنامه کامل بازی‌های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه که از ۲۴ خردادماه تا ۲۴ تیرماه ۹۷ در ۱۱ شهر این کشور برگزار می‌شود

جام جهانی ۲۰۱۸ با حضور ۳۲ تیم از ۱۴ ژوئن تا ۱۵ جولای برگزار خواهد شد و تیم ملی ایران در گروه B مسابقات با اسپانیا، پرتغال و مراکش دیدار خواهد کرد.

گروه بندی کامل جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه به شرح زیر است:

گروه A: روسیه، عربستان، مصر ،اروگوئه

گروه B: پرتغال، اسپانیا،  مراکش ،ایران

گروه C: فرانسه، استرالیا ،پرو، دانمارک

گروه D: آرژانتین، ایسلند،کروواسی، نیجریه

گروه  E :  برزیل، سوئیس، کاستاریکا،  صربستان

گروه F:  آلمان ، مکزیک، سوئد، کره‌جنوبی

گروه G:  بلژیک،  پاناما  ،تونس  ،انگلیس

گروه H: لهستان، سنگال ،کلمبیا، ژاپن

برنامه کامل بازی‌های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه که از ۲۴ خردادماه تا ۲۴ تیرماه ۹۷ در ۱۱ شهر این کشور برگزار می‌شود، به شرح زیر است:

دیدارهای مرحله گروهی

گروه A: روسیه، اروگوئه، مصر، عربستان

تاریخ و ساعت
۲۴ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ روسیه عربستان
۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ مصر اروگوئه
۲۹ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ روسیه مصر
۳۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ اروگوئه عربستان
۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ اروگوئه روسیه
۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ عربستان مصر

گروه B: اسپانیا، پرتغال، ایران، مراکش

تاریخ و ساعت
۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ ایران مراکش
۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ اسپانیا پرتغال
۳۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ پرتغال مراکش
۳۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ ایران اسپانیا
۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ ایران  پرتغال
۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ مراکش اسپانیا

گروه C: فرانسه، پرو، دانمارک، استرالیا

 تاریخ و ساعت
۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۳۰ فرانسه استرالیا
۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۳۰ پرو دانمارک
۳۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ فرانسه پرو
۳۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ استرالیا دانمارک
۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ دانمارک فرانسه
۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ استرالیا پرو

گروه D: آرژانتین، ایسلند، کرواسی، نیجریه

تاریخ و ساعت
۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۳۰ آرژانتین ایسلند
۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۳:۳۰ کرواسی نیجریه
۳۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ آرژانتین کرواسی
۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ ایسلند نیجریه
۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ آرژانتین نیجریه
۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ کرواسی ایسلند

گروه E: برزیل، کاستاریکا، سوئیس، صربستان

تاریخ و ساعت
۲۷ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ کاستاریکا صربستان
۲۷ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ برزیل سوئیس
۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ برزیل کاستاریکا
۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ سوئیس صربستان
۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ صربستان برزیل
۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ سوئیس کاستاریکا

گروه F: آلمان، مکزیک، سوئد، کره جنوبی

تاریخ و ساعت
۲۷ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ آلمان مکزیک
۲۸ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ سوئد کره جنوبی
۲ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ آلمان سوئد
۲ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ کره جنوبی مکزیک
۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ کره جنوبی آلمان
۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ مکزیک سوئد

گروه G: بلژیک، پاناما، تونس، انگلیس

تاریخ و ساعت
۲۸ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ بلژیک پاناما
۲۸ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ انگلیس تونس
۲ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ بلژیک تونس
۳ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ انگلیس پاناما
۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ انگلیس بلژیک
۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ پاناما تونس

گروه H: لهستان، سنگال، کلمبیا، ژاپن

 تاریخ و ساعت
۲۹ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ لهستان سنگال
۲۹ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ کلمبیا ژاپن
۳ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ ژاپن سنگال
۳ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ لهستان کلمبیا
۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ ژاپن لهستان
۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ کلمبیا سنگال

دیدار مرحله یک هشتم نهایی
بازی چهل‌ونهم، ۳۰ ژوئن ۲۰۱۸ (۹ تیرماه ۹۷) A1 – B2، ورزشگاه فیشت – ساعت ۲۲:۳۰
بازی پنجاهم، ۳۰ ژوئن ۲۰۱۸ (۹ تیرماه ۹۷) C1 – D2، ورزشگاه کازان آره‌نا – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌ویکم، اول جولای ۲۰۱۸ (۱۰ تیرماه ۹۷) B1 – A2، ورزشگاه لوژنیکی – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌ودوم، اول جولای ۲۰۱۸ (۱۰ تیرماه ۹۷) D1 – C2، ورزشگاه نیژنی نووگورود – ساعت ۲۲:۳۰
بازی پنجاه‌وسوم، ۲ جولای ۲۰۱۸ (۱۱ تیرماه ۹۷) E1 – F2، ورزشگاه سامارا آره‌نا – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌وچهارم، ۲ جولای ۲۰۱۸ (۱۱ تیرماه ۹۷) G1 – H2، ورزشگاه روستوف آره‌نا – ساعت ۲۲:۳۰
بازی پنجاه‌وپنجم، ۳ جولای ۲۰۱۸ (۱۲ تیرماه ۹۷) F1 – E2، ورزشگاه سن پترزبورگ – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌وششم، ۳ جولای ۲۰۱۸ (۱۲ تیرماه ۹۷) G2 – H1، ورزشگاه اتکریتیه آره‌نا (اسپارتاک) – ساعت ۲۲:۳۰

دیدار مرحله یک چهارم نهایی
بازی پنجاه‌وهفتم، ۶ جولای ۲۰۱۸ (۱۵ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۴۹ – برنده بازی ۵۰، ورزشگاه نیژنی نووگورود – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌وهشتم، ۶ جولای ۲۰۱۸ (۱۵ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۳ – برنده بازی ۵۴، ورزشگاه کازان آره‌نا – ساعت ۲۲:۳۰
بازی پنجاه‌ونهم، ۷ جولای ۲۰۱۸ (۱۶ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۱ – برنده بازی ۵۲، ورزشگاه فیشت – ساعت ۲۲:۳۰
بازی شصتم، ۷ جولای ۲۰۱۸ (۱۶ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۵ – برنده بازی ۵۶، ورزشگاه سامارا آره‌نا – ساعت ۱۸:۳۰

دیدار نیمه نهایی
بازی شصت‌ویکم، ۱۰ جولای ۲۰۱۸ (۱۹ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۷ – برنده بازی ۵۸، ورزشگاه سن پترزبورگ – ساعت ۲۲:۳۰
بازی شصت‌ودوم، ۱۱ جولای ۲۰۱۸ (۲۰ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۹ – برنده بازی ۶۰، ورزشگاه لوژنیکی – ساعت ۲۲:۳۰

دیدار رده‌بندی
بازی شصت‌وسوم، ۱۴ جولای ۲۰۱۸ (۲۳ تیرماه ۹۷) بازنده بازی ۶۱ – بازنده بازی ۶۲، ورزشگاه سن پترزبورگ – ساعت ۱۸:۳۰

دیدار فینال
بازی شصت‌وچهارم، ۱۵ جولای (۲۴ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۶۱ – برنده بازی ۶۲، ورزشگاه لوژنیکی – ساعت ۱۹:۳۰

 

برنامه کامل مسابقات جام جهانی ۲۰۱۸ – شبکه خبر

www.irinn.ir/fa/news/600804/برنامه-کامل-مسابقات-جام-جهانی-۲۰۱۸

۱ روز پیش – جام جهانی از ۲۴ خرداد با بازی افتتاحیه روسیه و عربستان آغاز شود. … ۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰/ ایرانمراکش ورزشگاه سن پترزبورگ. ۲۵ خرداد ۱۳۹۷ …

برنامه دیدارهای ایران در جام جهانی ۲۰۱۸ | طرفداری

https://www.tarafdari.com/خبر/۸۵۵۲۰۷/برنامه-دیدارهای-ایران-در-جام-جهانی-۲۰۱۸

۱۰ آذر ۱۳۹۶ – برنامه بازی های تیم ملی کشورمان در جام جهانی ۲۰۱۸ مشخص شد. … ایرانمراکش, جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷, ۱۸:۳۰, استادیوم کرستوفسکی (سن پترزبورگ).

زمان بازي ايران با پرتغال، اسپانیا و مراكش در جام جهاني …

www.entekhab.ir › ورزش › فوتبال

ملی‌پوشان ایران در دومین دیدار ساعت ٢١:۳۰ روز ۲۰ ژوئن (۳۰ خرداد) در ورزشگاه کازان به مصاف تیم ملی اسپانیا … تاریخ انتشار: ۰۳ : ۲۳ – ۱۸ خرداد ۱۳۹۷بازی ایران مراکش در جام جهانی ، راس ساعت ۱۹:۳۰ به وقت ایران در تاریخ ۲۵ خرداد (جمعه) برگزار خواهد شد.

وارد نشده: دانلود

برنامه کامل بازی های تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه | …

https://footba11.co › اخبار › ایران

۱۰ آذر ۱۳۹۶ – ایران در چهارمین بازی جام جهانی، روز ۲۵ خرداد ۱۳۹۷، در ورزشگاه کرستوفسکی سنت پنترزبرگ به مصاف مراکش می رود. این بازی ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه …

وارد نشده: دانلود

برنامه و تقویم کامل بازی‌های جام جهانی ۲۰۱۸ – فوتبال زون

footballzone.ir/news/برنامه-و-تقویم-کامل-بازی‌های-جام-جهان/

گروه B جام جهانی: اسپانیا، پرتغال، ایران، مراکش. تاریخ و ساعت ۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ ایران مراکش ۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ اسپانیا پرتغال ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت …

برنامه کامل مسابقات جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه به وقت ایران | دیجی …

https://www.digikala.com › خانه › ورزش و سفر › جام جهانی ۲۰۱۸

رتبه: ۴٫۴ – ‏۵۳ نقد

۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ – جام جهانی روسیه قرار است از ۲۴ خرداد با بازی افتتاحیه روسیه و عربستان آغاز شود. … بازی اول: ۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰/ ایرانمراکش ورزشگاه سن پترزبورگ … کرده که می‌توانید در ادامه مطلب آن را دانلود کنید و با کیفیت بالا ببینید.

برنامه کامل جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه – گروه‌ها و روز و ساعت بازی‌ها …

www.1pezeshk.com/archives/2018/04/2018-fifa-world-cup.html

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ – گروه‌بندی، برنامه کامل، روز و ساعت‌های بازی‌های جام‌جهانی ۲۰۱۸ روسیه (ساعت‌ها به وقت تهران) … ۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰, ایران, مراکش. ۲۵ خرداد ۱۳۹۷ …

برنامه کامل مسابقات جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه +ساعت به وقت …

https://www.mashreghnews.ir/…/برنامه-کامل-مسابقات-جام-جهانی-۲۰۱۸-روسیه-ساعت-به…

تیم ملی ایران در اولین دیدار خود روز ۲۵ خرداد مقابل مراکش قرار خواهد گرفت. … گروه B: اسپانیا، پرتغال، ایران، مراکش۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰, اسپانیا, پرتغال.

کامل‌ترین برنامه و زمانبندی رقابت‌های جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸ …

www.yjc.ir › ورزشی › جام جهانی ۲۰۱۸

۲ روز پیش – برنامه کامل دیدار‌های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه به وقت ایران مشخص شد. … ۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰/ ایرانمراکش ورزشگاه سن پترزبورگ. ۲۵ خرداد ۱۳۹۷ …

جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه – روس مارکت

www.rusmarket.ir/cup

آشنایی با شهر سنت پترزبورگ – میزبان بازی ایران و مراکش۲۵ خرداد ۱۳۹۷. سنت پترزبورگ، میزبان بازی ایران و مراکش در جام جهانی ۲:۲۴ …

قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۱۸ فوتبال| ایران در گروه مرگ با …

https://www.tasnimnews.com › ورزشی › فوتبال ایران

۱۰ آذر ۱۳۹۶ – بازی چهارم، ۱۵ ژوئن ۲۰۱۸ (۲۵ خرداد ماه ۹۷) مراکش ایران، ساعت ۱۹:۳۰، … بازی نوزدهم، ۲۰ ژوئن ۲۰۱۸ (۳۰ خرداد ماه ۹۷) پرتغال مراکش، ورزشگاه …

وارد نشده: دانلود

برنامه بازی های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه | تاریخ دقیق، ساعت و …

www.coca.ir/برنامه-بازی-های-جام-جهانی-۲۰۱۸-روسیه/

تاریخ و ساعت. ۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰, ایران, مراکش. ۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰, اسپانیا, پرتغال. ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰, پرتغال, مراکش. ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت …

برنامه کامل بازی‌های ایران در روسیه مشخص شد – خبرگزاری برنا

https://www.borna.news/…7/643788-برنامه-کامل-بازی-های-ایران-در-روسیه-مشخص-شد

۱۰ آذر ۱۳۹۶ – تیم ملی ایران در این مسابقات با تیم های اسپانیا، پرتغال و مراکش هم گروه شد. برنامهبازی اول: ایرانمراکش در سن پترزبورگ ، ۲۵ خرداد ۱۳۹۷.

وارد نشده: دانلود

شبیه سازی بازی ایران مراکش در PES 2018 | ورزش ۱۱

ویدئو برای دانلود بازی ایران مراکش جمعه 25 خرداد ۱۳۹۷▶ ۱۷:۲۷
www.varzesh11.com/fa/…بازی_ایران_مراکش_در…/۱۲۱۳۰۹۱۰۷
۶ خرداد ۱۳۹۷

شبیه سازی بازی ایران مراکش در PES 2018 ، … در PES 2018. یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷. ۸۹۱٫ ۱۳ … حجم ویدئو: ۲۱۶MB دانلود … آخرین ویدئوهای ایران

۹۰tv.ir | وبسایت رسمی برنامه ۹۰ – آشنایی با ورزشگاه‌هایی که …

۹۰tv.ir/news/…/آشنایی-با-ورزشگاههایی-که-ایران-در-جام-جهانی-در-آنها-به-میدان-میرود

۱۰ آذر ۱۳۹۶ – وبسایت رسمی برنامه نود – ایران در سه ورزشگاه مختلف در جام جهانی ۲۰۱۸ به میدان می رود. … ایرانمراکش (۲۵ خرداد ۱۳۹۷، در ورزشگاه کرستوفسکی سنت …

برنامه بازی های جام جهانی ۲۰۱۸ | تاریخ و ساعت پخش فوتبال …

parsino.com › اخبار › ورزشی

ایران در گروه ب با تیم های اسپانیا ، پرتقال و مراکش هم گروه شده که به نظر اکثر کارشناسان در گروه مرگ این … سوت آغاز جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه در روز پنج شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷ و در ساعت ۱۹:۳۰ با دیدار بین تیم های روسیه و عربستان ، زده خواهد شد. … ۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰, مصر, اروگوئه … دانلود عکس لوگو جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه فوتبال …

پکیج سه بازی ایران در جام جهانی روسیه – شرکت بین المللی …

atoureagle.com/پکیج-سه-بازی-ایران-در-جام-جهانی-روسیه/

ایران در گروه خود با تیم‌های پرتغال، اسپانیا و مراکش هم‌گروه است. … ۲۰۱۸/۰۶/۱۵, گشت شهری با ناهار – تراسفر به استادیوم و دیدار از بازی ایران و مراکش – بازگشت به …

همه چیز درباره زمان و مکان بازی های مرحله مقدماتی جام جهانی …

golvani.ir › پیشخان روز

۷ خرداد ۱۳۹۷ – ساعت دقیق بازی و تاریخ بازی های جام جهانی روسیه در ۱۵ روز مقدماتی. به همراه … ۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰/ ایران با مراکش در ورزشگاه سن پترزبورگ.

برنامه کامل بازی های ایران و ۶۴ مسابقه جام جهانی روسیه به وقت …

rooziato.com/1397151532/برنامه-کامل-مسابقات-جام-جهانی-فوتبال-۲/

برنامه کامل مسابقات جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸ روسیه [به وقت ایران] … ۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ ایران مراکش; ۲۵ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۲۲:۳۰ اسپانیا پرتغال; ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت …

ورزش سه‌ :: صفحه اصلی

www.varzesh3.com/

پایگاه اطلاع رسانی ورزشی برای فارسی زبانان كه اخبار حوزه ورزش (فوتبال،والیبال ،بسكتبال و…)ونتایج بازیها و جداول … جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷. مراکش, -, ایران, ۱۹:۳۰ … مشاهده جدول کامل لیگ برتر ایران (جام خلیج فارس) ….. جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷. چین ایتالیا

شما این صفحه را چندین بار دیده‌اید. آخرین بازد.

https://www.supersport.com/football/fifa-world-cup…/10069856

ترجمه این صفحه

Fixture Wall Chart. 2018 FIFA World Cup. fixture. Morocco Logo. Morocco. V. V. 15 June 2018 | 08:00. 15 Jun 2018 | 08:00. Saint Petersburg Stadium. Iran Logo.

دانلود کامل بازی ایران و مراکش جام جهانی ۲۰۱۸ :: خبر جدید سال …

news97.blog.ir/1397/03/22/دانلود-کامل-بازی-ایران-و-مراکش-جام-جهانی-۲۰۱۸

۳ روز پیش – بازی اول: ۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰/ ایرانمراکش ورزشگاه سن پترزبورگ … کرده که می‌توانید در ادامه مطلب آن را دانلود کنید و با کیفیت بالا ببینید.

تاریخ دقیق بازی اول ایران در جام جهانی ۲۰۱۸ مقابل مراکش – مجله …

koolakmag.ir › اخبار داغ

۱۱ آذر ۱۳۹۶ – به گزارش بخش ورزشی مجله ی کولاک مگ ؛ ایران در اولین بازی خود در جام جهانی ۲۰۱۸به مصاف تیم ملی مراکش خواهد رفت. این بازی در تاریخ ۱۵ ژوئن ۲۰۱۸ …

۲۰۱۸ FIFA World Cup Group B – Wikipedia

https://en.wikipedia.org/wiki/2018_FIFA_World_Cup_Group_B

ترجمه این صفحه

Group B of the 2018 FIFA World Cup will take place from 15 to 25 June 2018. The group consists of Portugal, Spain, Morocco, and Iran. …. Print/export. Create a book · Download as PDF · Printable version …

دانلود مسابقات جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه به همراه مراسم افتتاحیه و …

https://palext.top/dl/football-world-cup-2018/

مرتضی علی ۹ خرداد ۱۳۹۷ جام جهانی, فوتبال. جام جهانی ۲۰۱۸ را باید بیست و … در ادامه می‌توانید برنامه کامل جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه را مشاهده کرده و زمان خود را با آنها مچ کنید.

ساعت بازی های ایران در جام جهانی + تاریخ بازی ها | موج باز

https://mojbaz.com › اخبار داغ

تاریخ بازی ایران مراکش : جمعه ۲۵ خرداد ۹۷ (برابر با ۱۵ ژوئن ۲۰۱۸) ، ساعت بازی ایران مراکش : ۱۸:۳۰ به وقت ایران ، ورزشگاه بازی ایران مراکش : کرستوفسکی شهر سن …

گزارش مراسم قرعه کشی جام جهانی روسیه – BBC Persian

www.bbc.com/persian/live/sport-42195451

۱۰ آذر ۱۳۹۶ – ایران که در سید ۳ بود، با تیم‌های پرتغال، اسپانیا و مراکش در گروه ب … ملی فوتبال ایران در نخستین بازی خود در روز ۲۵ خرداد ۱۳۹۷ در مقابل مراکش در …

تور روسیه ویژه جام جهانی ۲۰۱۸ | رزرو تور و هتل | اوتانا …

otanatravel.com/tour/تور-روسیه-ویژه-جام-جهانی-۲۰۱۸/

تور در شهرهای برگزاری جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸ روسیه. جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸ بیست و …. ایرانمراکش (۲۵ خرداد ۱۳۹۷، در ورزشگاه کرستوفسکی سنت پنترزبرگ – ساعت ۱۸ و ۳۰) … خلاصه ای از آنچه در “جام جهانی روسیه ۲۰۱۸” در انتظار شماست… روسیه با …

فوتبال ایران – آی اسپورت

isport.ir/fa/category/iran

همه دغدغه‌های کی‌روش؛ سه روز تا مراکش. سه شنبه، ۲۲ … آن هم در گروهی که به جز ایران و مراکش، تیم‌هایی مثل اسپانیا و پرتغال هم حضور دارند. … فوتبال ایران سه شنبه، ۲۲ خرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۱۵ ….. دو مربی مسیر متفاوتی را برای آماده‌سازی انتخاب کردند، ولی عصر جمعه به هم می‌رسند تا برای هدف مشترکی بجنگند؛ سه امتیاز. ….. آی اسپورت – #e25e6b5f.

برنامه کامل مسابقات جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه +ساعت بازی ها – تی …

tnews.ir/news/9ac8112930535.html

۱ روز پیش – برنامه کامل بازی های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه که از ۲۴ خردادماه تا ۲۴ تیرماه ۹۷ در ۱۱ … ۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ ایران مراکش ۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳

برنامه کامل بازی های جام جهانی ۲۰۱۸

www.bartarinha.ir/fa/news/639382/برنامه-کامل-بازی-های-جام-جهانی-۲۰۱۸

۱۰ آذر ۱۳۹۶ – بازی چهارم، ۱۵ ژوئن ۲۰۱۸ (۲۵ خرداد ماه ۹۷) مراکشایران، ورزشگاه سن … بازی سی‌وششم، ۲۵ ژوئن ۲۰۱۸ (۴ تیر ماه ۹۷) اسپانیا- مراکش، ورزشگاه …

برنامه بازی های جام جهانی ۲۰۱۸؛ تاریخ دقیق روز و ساعت بازی …

www.topnaz.com › مطالب خواندنی و اخبار › اخبار ورزشی

برنامه بازی های تیم فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۱۸٫ نخستین دیدار … گروه B : اسپانیا، پرتغال، ایران، مراکش. تاریخ و ساعت. ۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰, ایران, مراکش.

بررسی کارنامه حریفان ایران در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه – صبح …

sobheqazvin.ir/news/268823-newscontent

۱۱ آذر ۱۳۹۶ – تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه به مصاف تیم‌های مراکش، … در گروه دوم رقابت‌های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه باید روز ۱۵ ژوئن (۲۵ خرداد ۱۳۹۷) در …

خبرهای ورزشی | خبر فارسی

https://khabarfarsi.com/sports

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در گفت وگو با یک شبکه تلویزیون خارجی به شرکت … به گزارش خرداد از ایسنا و به نقل از آس، باشگاه رئال مادرید عصر امروز (سه شنبه) …. برنامه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران تا بازی با مراکش و همچنین زمان نشست ….. و کافه پولشری در تاریخ جمعه ۲۵ خرداد ماه ، قبل از بازی تیم ملی روی صحنه می روند.

Group B – World Cup Russia 2018 | The Irish Times

https://www.irishtimes.com/sport/world-cup/group-b

ترجمه این صفحه

World Cup Russia 2018 Group B: Portugal, Spain, Morocco, Iran. All you need to know about the group including up to the minute news and previews, squad …

Transfermarkt: Football transfers, rumours, market values, …

https://www.transfermarkt.com/

Uruguay. group B Fri Jun 15, 2018 | 5:00 PM. Morocco · -:- · Iran. group B Fri Jun 15, 2018 | 8:00 PM. Portugal · -:- · Spain. group C Sat Jun 16, 2018 | 12:00 PM.

توپ ۹۰: صفحه اصلی

www.top90.ir/

… های فوتبال سرتاسر دنیا – نتایج زنده مسابقات فوتبال – اخبار ورزشی ایران و جهان. … ویدئو خلاصه بازیها و گلها …. جمعه, ۲۵ خرداد ۱۳۹۷ … اسپانیا, -, مراکش, ۲۲:۳۰٫

ایران ورزشی آنلاین

iran-varzeshi.com/

سلطانی فر: تیم ملی از حیثیت فوتبال ایران دفاع می کند. وزیر ورزش و … عابدزاده: رویاپردازی بس است، به فکر مراکش باشیم · لیگ فرانسه …. جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷ …

آشنایی با ورزشگاه‌هایی که میزبان تیم ملی ایران در جام … – …

parsfootball.com › چند رسانه ای › گالری فیلم › گالری فیلم فیلم های جالب

۱۲ آذر ۱۳۹۶ – آشنایی با ورزشگاه های میزیان ایران در جام جهانی روسیه و برنامه بازی ها ! … ایرانمراکش (۲۵ خرداد ۱۳۹۷، در ورزشگاه کرستوفسکی سنت پنترزبرگ …

تور جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه ( ۱۲ روزه ) – ایران مرکز

www.iranmarkaz.ir/تور-خارجی/تور-جام-جهانی-۲۰۱۸-روسیه-۱۲-روزه/

این پکیج شامل تمام بازی های ایران ( ایرانمراکش + ایران – اسپانیا + ایران … جون ۲۰۱۸ (۲۴ خرداد): ورود به سنت پترزبورگ، ترانسفر از فرودگاه به هتل; ۱۵ جون ۲۰۱۸ (۲۵ ..

اعتقاد برخی افراد مبنی بر اینکه تیم ملی ایران در گروه مرگ …

www.sedayejoya.ir › اخبار برگزیده

۱۱ آذر ۱۳۹۶ – تیم ملی فوتبال ایران در گروه B با تیمهای اسپانیا و پرتغال و مراکش به اصطلاح … بازی چهارم، ۱۵ ژوئن ۲۰۱۸ (۲۵ خردادماه ۹۷) مراکشایران، ورزشگاه سن …

Bet using Ethereum on match Morocco-Iran – Crypto Sportz

https://www.cryptosportz.com/…/morocco_iran_world_cup_2018_ju…

ترجمه این صفحه

Bet using Ethereum on match MoroccoIran, June 15, 2018, Krestovsky … Morocco. Jun 15, 2018, 8:00 AM. Krestovsky Stadium. World Cup group stage … Previous Games ….. Download the tools you need to play; Get Ether; Make your wagers.

دانلود بازی اسپانیا و پرتغال جمعه ۲۵ خرداد ۹۷ – جام جهانی …

www.worldcuprussia2018.irMovie

۲ روز پیش – جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۴۱٫ برنامه و زمان و ساعت بازی های جام جهانی … ۲۵ خرداد. مراکشایران (ساعت ۱۸:۳۰). پرتغال– اسپانیا (ساعت ۲۱:۳۰). ۳۰ خرداد …

برچسب جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه – دانلود آهنگ و مداحی جدید ۹۷

downloadmadah.blogsky.com/tag/جام-جهانی-۲۰۱۸-روسیه

جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۴۱٫ برنامه و … ۲۵ خرداد. مراکشایران (ساعت ۱۸:۳۰). پرتغال- اسپانیا (ساعت ۲۱:۳۰). ۳۰ خرداد …. ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ – جام جهانی روسیه و برنامه بازی های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه و برنامه دیدار های جام جهانی روسیه به وقت تهران و روزهای …

تقویم ۹۷ / دانلود رایگان تقویم سال ۱۳۹۷/ تقویم ۹۷ با …

www.saat24.news/…/تقویم-۹۷-دانلود-رایگان-تقویم-سال-۱۳۹۷-تقویم-۹۷-با-مناسب…

۲۲ فروردین ۱۳۹۶ – تقویم ۹۷ /دانلود تقویم۹۷ به همراه مناسبتها و تعطیلات رسمی بطور … ی رایگان تقویم سال ۱۳۹۷ / / روز پدر روز مادر روز زن / زمان تحویل سال ۹۷/ … ۲۹ فروردین روز ارتش جمهوری اسلامی ایران … با کیلیک بر روی لینک زیر تقویم خرداد را با سایز اصلی دانلود کنید. … ۲۲ شهریور روز گرامیداشت برنامه نویسان [ ۱۳ September ].

برنامه بازی های تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه – …

perspolis.ir/برنامه-بازی-های-تیم-ملی-ایران-در-جام-جها/

۱۱ آذر ۱۳۹۶ – ایران در چهارمین بازی جام جهانی، روز ۲۵ خرداد ۱۳۹۷، در ورزشگاه کرستوفسکی سنت پنترزبرگ به مصاف مراکش می رود. این بازی ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه به …

متافوتبال: خانه

https://metafootball.com/

جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷. جام جهانی. مصر, مصر, ۱۶:۳۰, اروگوئه. جام جهانی. مراکش, مراکش, ۱۹:۳۰, ایران. جام جهانی. پرتغال, پرتغال, ۲۲:۳۰, اسپانیا. شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷. جام جهانی.

معرفی ورزشگاه های برگزاری جام جهانی روسیه ۲۰۱۸ | آرل

https://www.arel.ir/fa/News-View-7219.html

۱ خرداد ۱۳۹۷ – کمتر از ۲۴ روز دیگر تا شروع اولین بازی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه باقی مانده و تب و تاب مسابقات از همین حالا آغاز … جمعه، ۲۵ خرداد ۱۳۹۷: مراکشایران

جستجوی عبارت اولین نماز جمعه ماه رمضان در مسجد الاقصی

www.mp4.ir/SearchResult?…اولین%۲۰نماز%۲۰جمعه%۲۰ماه%۲۰رمضان%۲۰در%۲۰مسجد…

دانلود تیتراژ ماه عسل ۹۷ با صدای مسیح و آرش ای پی با کیفیت HD ماه عسل ۹۷ … بارگذاری شده توسط :shahidjodeiry در تاریخ : ۲۸-۲-۱۳۹۷. ۰۳:۲۷ …. بازی دو تیم ایران و مراکش در تاریخ ۲۵ خرداد ساعت ۱۹:۳۰ در شهر سن پطرزبورگ روسیه برگزار خواهد شد .

پرسپولیس نیوز

perspolisnews.com/

۲۲ خرداد ۱۳۹۷ ساعت: ۱۳:۳۷ سرویس: اخبار بازیکنان, اخبار مربیان … ویدئو: خلاصه مسابقه برگشت پرسپولیس ۲-۱ الجزیره … فوتبال ایران. طارمی:بازی با مراکش حکم فینال را دارد/ مهم نیست چه کسی بازی می کند · میثم تیموری و رضا آذری هم به استقلال پیوستند · درویش:توفیقی دوست دارد با هر … سه‌شنبه ۲۵ اردیبهشت … جم

جدول مسابقات جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه ساعت پخش و تاریخ

www.parnian1.ir/جام-جهانی-۲۰۱۸٫html

ایران در گروه ب با تیم های اسپانیا ، پرتقال و مراکش هم گروه شده که به نظر اکثر کارشناسان در گروه مرگ این … سوت آغاز جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه در روز پنج شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷ و در ساعت ۱۹:۳۰ با دیدار بین تیم های روسیه و عربستان ، زده خواهد شد. … ۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰, مصر, اروگوئه … دانلود عکس لوگو جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه فوتبال.

برنامه کامل مسابقات جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه – آپارتمان

hoghoogheman.ir › ورزش › برنامه کامل مسابقات جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه

۱۱ خرداد ۱۳۹۷ – برنامه کامل مسابقات جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه – جام جهانی ۲۰۱۸ با حضور ۳۲ تیم از ۱۴ ژوئن تا ۱۵ … لینک دانلود۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰, ایران, مراکش.

توقف مراکش مقابل اوکراین در بازی دوستانه | آفتاب

www.aftabir.com/news/article/view/2018/06/01/1888186

۱۱ خرداد ۱۳۹۷ – تیم ملی مراکش در دیداری دوستانه به تساوی رسید. … جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۰۱ : ۰۶ … ملی مراکش یکی از حریفان ایران در جام جهانی، در دیداری دوستانه به مصاف اوکراین … مراکش در اولین دیدارش در جام جهانی، روز ۱۵ ژوئن (۲۵ خرداد) در سن … آهنگ: عید فطر ۹۷ | دانلود آهنگ تبریک عید فطر؛ غلامرضا صنعتگر · CFT چیست؟

نگاهی به زمان بازی های جام جهانی و ورزشگاههای روسیه – بهین تاب

behintaab.com/نگاهی-به-زمان-بازی-های-جام-جهانی-و-ورزشگ/

در این ورزشگاه بازی ایران و مراکش انجام میشود. این مصاف در روز ۲۵ خرداد ۱۳۹۷ و در ساعت ۱۸:۳۰ دقیقه به وقت ایران صورت میگیرد. استادیوم ۲۰۱۸ روسیه در شهر کازان.

مراکش به دنبال لغو بازی با آرژانتین – خبر مفید

khabaremofid.ir/news/6589469

۱۲ آذر ۱۳۹۶ – جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷۲۵ May 2018 … تیم ملی فوتبال ایران و مراکش ۲۵ خرداد ماه سال ۱۳۹۷ در شهر سن پترزبورگ در اولین بازی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه و از گروه B … سرمربی آرژانتین:ایران تیمی منظم،و دونده است … دانلود سریال ساخت ایران.

برنامه بازیهای جام جهانی ۲۰۱۸ – خدمات شهرداری شیراز

shahrdari33.com › جام جهانی ۲۰۱۸

۵۸ دقیقه پیش – برنامه کامل جام جهانی ۲۰۱۸ ٬ برنامه بازیهای جام جهانی ۲۰۱۸ ٬ جدول بازیهای جام جهانی ۲۰۱۸ … افتتاحیه جام جهانی ۲۰۱۸ ٬ جدول مسابقات جام جهانی ۲۰۱۸ ٬ دانلود عکس برنامه جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه. … ۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰, ایران, مراکش.

دژاگه غایب احتمالی تیم ملی مقابل مراکش/ شجاعی کاپیتان …

www.akairan.com/hm135okd.دژاگه-غایب-احتمالی-تیم-ملی-مقابل-مراکش-شجاعی-کاپ…

۸ ساعت پیش – دانلود اندروید · دین و اندیشه · مقالات علمی · کامپیوتر · فرهنگ و هنر · آکا ویکی ….. دیدار شاگردان کی روش و رنار ۱۵ ژوئن ۲۰۱۸ (۲۵ خردادماه ۹۷) در سن … البته هنوز نرسیدن هافبک ۳۱ ساله تیم ملی به بازی با مراکش رسمی … دژاگه: زندگی واقعی ما با آغاز جام جهانی شروع می‌شود/ بازی با لیتوانی آخرین فرصت آماده سازی ایران است.

برنامه و ساعت مسابقات ایران در لیگ ملت‌های والیبال/ شاگردان …

sharghe24.ir/…/برنامه…ایران…/-شاگردان-«کی‌روش»-و-«کولاکوویچ»-در-یک-روز-به-م…

تیم ملی والیبال ایران در نخستین بازی خود در لیگ ملت‌های والیبال جمعه ۴ خرداد به … ۱۴:۳۵,پنجشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ایران در لیگ ملت‌های والیبال و تیم ملی فوتبال در جام جهانی روسیه در روز جمعه ۲۵ خرداد به مصاف حریفان خود می‌روند. … روبه‌رو می‌شوند و شاگردان کی‌روش از ساعت ۱۹:۳۰ به مصاف مراکش می‌روند. …. دانلود آپلیکیشن اندروید.

پخش آنلاین بازی ایران و مراکش ۲۰ خرداد ۹۷ | پست اسکای

postsky.ir › گوناگون › پخش آنلاین بازی ایران و مراکش ۲۰ خرداد ۹۷

۷ ساعت پیش – پخش آنلاین بازی ایران و مراکش ۲۰ خرداد ۹۷ بدون قطع شدن , پخش زنده بازی ایران و مراکش , پخش آنلاین بازی فوتبال ایران و مراکش ۱۳۹۷ جام جهانی , دانلود فیل پخش آنلاین بازیبازی اول: ایران – مراکشدر سن پترزبورگ ، ۲۵ خرداد ۱۳۹۷.

۲۰۱۸ FIFA World Cup Russia™ – Matches – FIFA.com

https://www.fifa.com/worldcup/matches/

ترجمه این صفحه

۱۵ Jun 2018 – 18:00 Local time. 15 Jun 2018. Group B. Saint Petersburg Stadium. St. Petersburg. Abandoned S

Likes0Dislikes0
نظرات و ارسال نظر