جام جهانی 2018یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

خلاصه بازی پرتغال مراکش - جام جهانی روسیه 2018

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.

خلاصه بازی پرتغال مراکش

جام جهانی روسیه 2018

خلاصه بازی پرتغال مراکش

جام جهانی ۲۰۱۸ با حضور ۳۲ تیم از ۱۴ ژوئن تا ۱۵ جولای برگزار خواهد شد و تیم ملی ایران در گروه B مسابقات با اسپانیا، پرتغال و مراکش دیدار خواهد کرد.

گروه بندی کامل جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه به شرح زیر است:

گروه A: روسیه، عربستان، مصر ،اروگوئه

گروه B: پرتغال، اسپانیا،  مراکش ،ایران

گروه C: فرانسه، استرالیا ،پرو، دانمارک

گروه D: آرژانتین، ایسلند،کروواسی، نیجریه

گروه  E :  برزیل، سوئیس، کاستاریکا،  صربستان

گروه F:  آلمان ، مکزیک، سوئد، کره‌جنوبی

گروه G:  بلژیک،  پاناما  ،تونس  ،انگلیس

گروه H: لهستان، سنگال ،کلمبیا، ژاپن

برنامه کامل بازی‌های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه که از ۲۴ خردادماه تا ۲۴ تیرماه ۹۷ در ۱۱ شهر این کشور برگزار می‌شود، به شرح زیر است:

دیدارهای مرحله گروهی

گروه A: روسیه، اروگوئه، مصر، عربستان

تاریخ و ساعت
۲۴ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ روسیه عربستان
۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ مصر اروگوئه
۲۹ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ روسیه مصر
۳۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ اروگوئه عربستان
۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ اروگوئه روسیه
۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ عربستان مصر

گروه B: اسپانیا، پرتغال، ایران، مراکش

تاریخ و ساعت
۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ ایران مراکش
۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ اسپانیا پرتغال
۳۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ پرتغال مراکش
۳۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ ایران اسپانیا
۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ ایران  پرتغال
۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ مراکش اسپانیا

گروه C: فرانسه، پرو، دانمارک، استرالیا

 تاریخ و ساعت
۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۳۰ فرانسه استرالیا
۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۳۰ پرو دانمارک
۳۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ فرانسه پرو
۳۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ استرالیا دانمارک
۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ دانمارک فرانسه
۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ استرالیا پرو

گروه D: آرژانتین، ایسلند، کرواسی، نیجریه

تاریخ و ساعت
۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۳۰ آرژانتین ایسلند
۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۳:۳۰ کرواسی نیجریه
۳۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ آرژانتین کرواسی
۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ ایسلند نیجریه
۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ آرژانتین نیجریه
۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ کرواسی ایسلند

گروه E: برزیل، کاستاریکا، سوئیس، صربستان

تاریخ و ساعت
۲۷ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ کاستاریکا صربستان
۲۷ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ برزیل سوئیس
۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ برزیل کاستاریکا
۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ سوئیس صربستان
۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ صربستان برزیل
۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ سوئیس کاستاریکا

گروه F: آلمان، مکزیک، سوئد، کره جنوبی

تاریخ و ساعت
۲۷ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ آلمان مکزیک
۲۸ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ سوئد کره جنوبی
۲ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ آلمان سوئد
۲ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ کره جنوبی مکزیک
۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ کره جنوبی آلمان
۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ مکزیک سوئد

گروه G: بلژیک، پاناما، تونس، انگلیس

تاریخ و ساعت
۲۸ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ بلژیک پاناما
۲۸ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ انگلیس تونس
۲ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ بلژیک تونس
۳ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ انگلیس پاناما
۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ انگلیس بلژیک
۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ پاناما تونس

گروه H: لهستان، سنگال، کلمبیا، ژاپن

 تاریخ و ساعت
۲۹ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ لهستان سنگال
۲۹ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ کلمبیا ژاپن
۳ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ ژاپن سنگال
۳ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ لهستان کلمبیا
۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ ژاپن لهستان
۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ کلمبیا سنگال

دیدار مرحله یک هشتم نهایی
بازی چهل‌ونهم، ۳۰ ژوئن ۲۰۱۸ (۹ تیرماه ۹۷) A1 – B2، ورزشگاه فیشت – ساعت ۲۲:۳۰
بازی پنجاهم، ۳۰ ژوئن ۲۰۱۸ (۹ تیرماه ۹۷) C1 – D2، ورزشگاه کازان آره‌نا – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌ویکم، اول جولای ۲۰۱۸ (۱۰ تیرماه ۹۷) B1 – A2، ورزشگاه لوژنیکی – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌ودوم، اول جولای ۲۰۱۸ (۱۰ تیرماه ۹۷) D1 – C2، ورزشگاه نیژنی نووگورود – ساعت ۲۲:۳۰
بازی پنجاه‌وسوم، ۲ جولای ۲۰۱۸ (۱۱ تیرماه ۹۷) E1 – F2، ورزشگاه سامارا آره‌نا – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌وچهارم، ۲ جولای ۲۰۱۸ (۱۱ تیرماه ۹۷) G1 – H2، ورزشگاه روستوف آره‌نا – ساعت ۲۲:۳۰
بازی پنجاه‌وپنجم، ۳ جولای ۲۰۱۸ (۱۲ تیرماه ۹۷) F1 – E2، ورزشگاه سن پترزبورگ – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌وششم، ۳ جولای ۲۰۱۸ (۱۲ تیرماه ۹۷) G2 – H1، ورزشگاه اتکریتیه آره‌نا (اسپارتاک) – ساعت ۲۲:۳۰

دیدار مرحله یک چهارم نهایی
بازی پنجاه‌وهفتم، ۶ جولای ۲۰۱۸ (۱۵ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۴۹ – برنده بازی ۵۰، ورزشگاه نیژنی نووگورود – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌وهشتم، ۶ جولای ۲۰۱۸ (۱۵ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۳ – برنده بازی ۵۴، ورزشگاه کازان آره‌نا – ساعت ۲۲:۳۰
بازی پنجاه‌ونهم، ۷ جولای ۲۰۱۸ (۱۶ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۱ – برنده بازی ۵۲، ورزشگاه فیشت – ساعت ۲۲:۳۰
بازی شصتم، ۷ جولای ۲۰۱۸ (۱۶ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۵ – برنده بازی ۵۶، ورزشگاه سامارا آره‌نا – ساعت ۱۸:۳۰

دیدار نیمه نهایی
بازی شصت‌ویکم، ۱۰ جولای ۲۰۱۸ (۱۹ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۷ – برنده بازی ۵۸، ورزشگاه سن پترزبورگ – ساعت ۲۲:۳۰
بازی شصت‌ودوم، ۱۱ جولای ۲۰۱۸ (۲۰ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۹ – برنده بازی ۶۰، ورزشگاه لوژنیکی – ساعت ۲۲:۳۰

دیدار رده‌بندی
بازی شصت‌وسوم، ۱۴ جولای ۲۰۱۸ (۲۳ تیرماه ۹۷) بازنده بازی ۶۱ – بازنده بازی ۶۲، ورزشگاه سن پترزبورگ – ساعت ۱۸:۳۰

دیدار فینال
بازی شصت‌وچهارم، ۱۵ جولای (۲۴ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۶۱ – برنده بازی ۶۲، ورزشگاه لوژنیکی – ساعت ۱۹:۳۰

 

 

ویدیو ورزش سه | خلاصه بازی اسپانیا ۳ – پرتغال ۳ (جام جهانی …

ویدئو برای خلاصه بازی پرتغال مراکش▶ ۹:۰۲
video.varzesh3.com/…/خلاصه-بازی-اسپانیا-۳-پرتغال-۳-(جام-جهانی-ر…
۴ روز پیش

مطمئنم با این بازی که جلو مراکش کردیم میتونیم جلو پرتغال امتیاز بگیریم. I LOVE YOU REALE MADRID; 26 خرداد ۱۳۹۷٫ کاربر کینگ… باچه منطِقی این حرفُ …

ویدیو ورزش سه | خلاصه بازی نیوزیلند ۰-۴ پرتغال

ویدئو برای خلاصه بازی پرتغال مراکش▶ ۵:۲۸
video.varzesh3.com/video/…/خلاصه-بازی-نیوزیلند-۰-۴-پرتغال
۳ تیر ۱۳۹۶

خلاصه بازی نیوزیلند ۰-۴ پرتغال | مقدماتی جام کنفدراسیون ها – روسیه ۲۰۱۷٫

۹۰tv.ir | وبسایت رسمی برنامه ۹۰ – خلاصه جام جهانی: پرتغال ۳-۳ …

ویدئو برای خلاصه بازی پرتغال مراکش
۹۰tv.ir/video/…/خلاصه-جام-جهانی-پرتغال-۳-۳-اسپانیا-هتریک-رونالد…
۲ روز پیش

خلاصه جام جهانی: پرتغال ۳-۳ اسپانیا (هتریک رونالدو) … خسرو حیدری ۸ ساعت پیش. ۲۰۱۸/آنالیز عملکرد روزیه چشمی در بازی ایران برابر مراکش با حضور خسرو حیدری …

۹۰tv.ir | وبسایت رسمی برنامه ۹۰ – خلاصه ملتهای آفریقا: مصر ۱ …

ویدئو برای خلاصه بازی پرتغال مراکش▶ ۳:۵۴
۹۰tv.ir/video/358954/خلاصه-ملتهای-آفریقا-مصر-۱-۰-مراکش

خلاصه ملتهای آفریقا: مصر ۱-۰ مراکش. … ۲۰۱۸/ احساس تماشاگران ایرانی قبل و بعد از بازی ایران و مراکش ۳ روز پیش. خلاصه جام جهانی: آرژانتین ۱-۱ ایسلند …

۹۰tv.ir | وبسایت رسمی برنامه ۹۰ – خلاصه بازی: پرتغال ۳-۰ …

ویدئو برای خلاصه بازی پرتغال مراکش
۹۰tv.ir/video/425442/خلاصه-بازی-پرتغال-۳-۰-عربستان
۱۳ اسفند ۱۳۷۵

خلاصه بازی: پرتغال ۳-۰ عربستان. ۱۳۶۳۰. خارجی · پرتغال · اختصاصی · خلاصه بازی · بازی دوستانه · عربستان سعودی · تیم های ملی …

۹۰tv.ir | وبسایت رسمی برنامه ۹۰ – خلاصه بازی: پرتغال ۱-۰ …

ویدئو برای خلاصه بازی پرتغال مراکش
۹۰tv.ir/video/33836/خلاصه-بازی-پرتغال-۱-۰-ارمنستان
۲۶ آبان ۱۳۹۳

خلاصه بازی: پرتغال ۱-۰ ارمنستان. … خلاصه بازی: پرتغال ۱-۰ ارمنستان. ۴۴۳۳. خارجی · پرتغال · اختصاصی … ارمنستان باپرتغال بازی میکنه ایران با …

۹۰tv.ir | وبسایت رسمی برنامه ۹۰ – خلاصه بازی: پرتغال ۰-۱ …

ویدئو برای خلاصه بازی پرتغال مراکش
۹۰tv.ir/video/…/خلاصه-بازی-پرتغال-۰-۱-فرانسه-سوپرگل-وابوئه-ن…

خلاصه بازی: پرتغال ۰-۱ فرانسه (سوپرگل والبوئه نا)

تماشا | خلاصه بازی اسپانیا (۳) و پرتغال (۳) در جام جهانی ۲۰۱۸ …

ویدئو برای خلاصه بازی پرتغال مراکش▶ ۲:۱۰
tamasha.com/v/PE8dB
۲ ساعت پیش

خلاصه بازی مسابقه پرتغال و اسپانیا از گروه B جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه … -> دانلود مسابقات جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸ دانلود فیلم – دانلود سریال.

خلاصه بازی ایران – مراکش (۱-۰) – آپارات

ویدئو برای خلاصه بازی پرتغال مراکش▶ ۱:۵۹
https://www.aparat.com/v/…/خلاصه_بازی_ایران_-_مراکش_%۲۸۱-۰%…
۴ روز پیش

… روسیه را در کانال تهرونیا مشاهده کنید : tehronico Morocco v IR Iran – 2018 FIFA World Cup Russia&tr. … خلاصه بازی پرتغال

خلاصه و نتیجه بازی اسپانیا و پرتغال – فِمَنوم – مجله اینترنتی

https://www.femanom.com/ورزشی/خلاصه-و-نتیجه-بازی-اسپانیا-و-پرتغال

۴ روز پیش – خلاصه بازی اسپانیا و پرتغال در جام جهانی ۲۰۱۸ · خلاصه و نتیجه بازیخلاصه و نتیجه ی بازی ایران و مراکش؛ نتایج جام جهانی ۲۰۱۸ جمعه، ۲۵ خرداد ۱۳۹۷.

خلاصه بازی پرتغال و اسپانیا در ۲۵ خرداد ۹۷ +فیلم – باشگاه …

https://www.yjc.ir › ورزشی › فیلم‌های ورزشی

۴ روز پیش – دو تیم‌ اسپانیا و پرتغال در دیدار مقدماتی جام جهانی به تساوی ۳ بر ۳ دست یافتند. … خلاصه بازی پرتغال و اسپانیا در ۲۵ خرداد ۹۷ +فیلم … آمادگی سن‌پترزبورگ برای میزبانی دیدار تیم ملی ایران و مراکش + فیلم …

خلاصه بازی و گلهای پرتغال ۳-۰ مجارستان (سوپرگل رونالدو) …

ویدئو برای خلاصه بازی پرتغال مراکش▶ ۴:۰۰
www.top90.ir/video/?mov=443-خلاصه%۲۰بازی%۲۰پرتغال%۲۰۳…
۳ روز پیش

خلاصه بازی پرتغال ۳-۰ مجارستان (سوپرگل رونالدو) | مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه – منطقه اروپا – گروه B. … خلاصه بازی مراکش ۰ – ایران ۱ ( گزارش فارسی ). ۱۶ ساعت …

خلاصه بازی و گلهای فوتسال ایران ۲ – ۲ پرتغال (پنالتی ۴-۳) …

ویدئو برای خلاصه بازی پرتغال مراکش▶ ۱۴:۲۸
www.top90.ir/video/?mov…%202%20پرتغال%۲۰(پنالتی%۲۰۴-۳)
۱۹ خرداد ۱۳۹۷

خلاصه والیبال ایران ۲ – صربستان ۳ (لیگ ملت ها). خلاصه بازی مراکش ۰ – ایران ۱ ( گزارش فارسی ). خلاصه بازی مراکش ۰ – ایران ۱ (جام جهانی روسیه). خلاصه

خلاصه بازی اسپانیا و پرتغال در جام جهانی ۲۰۱۸ | ورزشکار ۳

www.varzeshkar3.ir/20190/خلاصه-بازی-اسپانیا-و-پرتغال-در-جام-جهان

به گزارش “ورزشکار ۳″، در چارچوب بازی های مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۱۸ و در گروه B این رقابت‌ها، تیم های اسپانیا و پرتغال به مصاف هم رفتند که این بازی با تساوی ۳٫

خلاصه بازی پرتغال – اسپانیا؛ هتریک رونالدو – سایت خبری …

www.tabnak.ir › فیلم › ورزش

۴ روز پیش – در مرحله گروهی رقابت جام جهانی روسیه، اسپانیا و پرتغال به مصاف هم رفتند که در نهایت این جدال سخت با تساوی ۳ بر ۳ به پایان رسید تا ایران …

خلاصه بازی پرتغال- اسپانیا | پیام ایران

www.payameiran.com/tags/خلاصه-بازی-پرتغال-اسپانیا

خلاصه بازی پرتغال ۳- اسپانیا ۳ … اشتراک در RSS – خلاصه بازی پرتغال– اسپانیا … تصاویر | لحظات بازی ایران و مراکش و برد تاریخی ایران در جام جهانی بعد از ۲۰ …

mp4.ir – خلاصه بازی ایران و مراکش

ویدئو برای خلاصه بازی پرتغال مراکش▶ ۸:۱۰
www.mp4.ir/Video?Watch=53117…/خلاصه-بازی-ایران-و-مراکش
۴ روز پیش

بازی دوستانه ایتالیا ۱ – ۱ هلند. تاریخ ارسال : ۱۶-۳-۱۳۹۷خلاصه بازی های جام جهانی ۲۰۱۸ · بازی دوستانه پرتغال ۳ – ۰ الجزایر ۰۱:۵۷ …

خلاصه بازی ترکیه ۲-۱ سوئد | طرفداری

ویدئو برای خلاصه بازی پرتغال مراکش
https://www.tarafdari.com/ویدیو/…/خلاصه-بازی-ترکیه-۲-۱-سوئد
۷ خرداد ۱۳۹۷

خلاصه بازی فرانسه ۲-۰ جمهوری ایرلندخلاصه بازی ترکیه ۲-۱ ایران (دیدار دوستانه ملی)گل ها و خلاصه HD بازی فرانسه ۲-۰ جمهوری ایرلندخلاصه بازی ایتالیا ۲-۱ …

خلاصه بازی پرتغال ۳-۳ اسپانیا (جام جهانی ۲۰۱۸) | ویدئو

f-f.ir › آخرین ها

۴ روز پیش – خلاصه بازی پرتغال ۳-۳ اسپانیا (جام جهانی ۲۰۱۸) دیدار تیم‌های ملی فوتبال … لخظات آخر بازی ایران و مراکش با خوشحالی و اشکهای خیابان | ویدئو.

کی‌روش: اگر مسابقه با مراکش فینال بود، بازی با اسپانیا و …

https://www.mashreghnews.ir/…/کی-روش-اگر-مسابقه-با-مراکش-فینال-بود-بازی-با-ا…

۴ روز پیش – کی‌روش: اگر مسابقه با مراکش فینال بود، بازی با اسپانیا و پرتغال فینال … یک گروهی از مردم وقتی متحد هستند می‌توانند ابر مرد داستان ایجاد کنند.

دانلود خلاصه بازی / جام جهانی۲۰۱۸/ پرتغال مراکش – جعبه

ویدئو برای خلاصه بازی پرتغال مراکش▶ ۱۷:۴۶
https://jabeh.com/…/دانلود-خلاصه-بازی-جام-جهانی۲۰۱۸-پرتغال-مراک…
۱۴ بهمن ۱۳۷۵

تگ‌ها: جام جهانی ۲۰۱۸ جدول جام جهاني ۲۰۱۸ جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه جام جهانی ۲۰۱۸ مقدماتی دانلود خلاصه بازی های جام جهانی دانلود گل های جام …

ویدیو کلیپ خلاصه بازی اسپانیا و پرتغال جام جهانی روسیه …

www.clipsho.com/video/play/5b261450494a6

کلیپشو ویدیو کلیپ فیلم کوتاه آپلود دانلود clipsho دانلود ویدیو کلیپ خلاصه بازی اسپانیا و پرتغال جام جهانی روسیه ۲۰۱۸ کلیپ ویدیو فیلم خلاصه بازی اسپانیا …

خلاصه بازی پرتغال – اسپانیا؛ هتریک رونالدو | در مرحله گروهی …

www.ghatreh.com/news/nn43023607/خلاصه-بازی-پرتغال-اسپانیا-هتریک-رونالدو

۵ روز پیش – جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه فیلم/ خلاصه بازی پرتغال ۳ – اسپانیا ۳ · ۵ + ۱ · یارانه ها … وقتی شفر هم از پیروزی ایران برابر مراکش ذوق مرگ می شود !

دانلود کامل خلاصه بازی ایران مراکش جام جهانی ۲۰۱۸ – ایران خبر

irankhabarr.ir/2018/06/09/دانلود-کامل-خلاصه-بازی-ایران-مراکش-جام/

۱۹ خرداد ۱۳۹۷ – دانلود, دانلود خلاصه بازی ایران پرتغال دانلود فیلم صحنه های حساس بازی ایران و پرتغال جام جهانی ۲۰۱۸ دانلود کامل گل های مسابقه ایران – پرتغال جام …

خلاصه و گلهای بازی اسپانیا و پرتغال با گزارش عربی (۳-۳) | …

https://dropball.ir/خلاصه-و-گلهای-بازی-اسپانیا-و-پرتغال-با-گ/

۴ روز پیش – گلهای بازی اسپانیا و پرتغال در جام جهانی ۲۰۱۸ نتیجه بازی اسپانیا و پرتغال … در ادامه توجه شما را به خلاصه و گلهای بازی اسپانیا و پرتغال با گزارش هیجان انگیز عربی جلب می نماییم. … ۵ اشتباه تاکتیکی کیروش مقابل مراکش.

خلاصه بازی مراکش اسلوواکی – YouTube

ویدئو برای خلاصه بازی پرتغال مراکش▶ ۴:۱۹
https://www.youtube.com/watch?v=2pmC-6PBazI
۱۴ خرداد ۱۳۹۷ – بارگذاری توسطMehdi Far

خلاصه بازی مراکش اسلوواکی. … خلاصه بازی پرتغال الجزایر Portugal vs Algeria 3-0 Goal Guedes 07/06/2018 – Duration: 6:12. Mehdi Far 5,049 …

فوتبالی‌ترین | خلاصه بازی پرتغال و اسپانیا

ویدئو برای خلاصه بازی پرتغال مراکش▶ ۹:۱۲
footballitarin.com/video_page.php?id=52545
۴ روز پیش

… سیلوا: پرتغال باید به این فکر کند که چگونه بر حریف سختی مثل مراکش غلبه کند · سایت AFC : اسپانیا کی روش را نگران نمی کند · روزبه چشمی …

اسپانیا در مقابل پرتغال (۳-۳) – گل ها و خلاصه بازی

ویدئو برای خلاصه بازی پرتغال مراکش▶ ۴:۱۱
www.namayesh.com/v/z07
۴ روز پیش

هر سه گل پرتغال توسط رونالدو به ثمر رسید. … اسپانیا در مقابل پرتغال (۳-۳) – گل ها و خلاصه بازیخلاصه بازی ایران مراکش – ایران ۱ مراکش ۰٫

خلاصه بازی/ مراکش ۰ – ایران ۱ – الف

www.alef.ir/news/3970325230.html

۴ روز پیش – ۲۶ خرداد ۱۳۹۷خلاصه بازی پرتغال ۳ – اسپانیا ۳ · ۲۶ خرداد ۱۳۹۷واکنش چهره‌ها به پیروزی ایران مقابل مراکش+عکس · ۲۶ خرداد ۱۳۹۷ واکنش کاربران به …

آخرین خبر | خلاصه بازی ایران ۱ – ۰ مراکش

ویدئو برای خلاصه بازی پرتغال مراکش▶ ۷:۲۱
akharinkhabar.ir/sport/4340626/خلاصه-بازی-ایران-۱–۰-مراکش
۴ روز پیش

آخرین خبر/خلاصه بازی ایران ۱ – ۰ مراکش. … k ١٤. ١٠. آخرین خبر/خلاصه بازی ایران ۱ – ۰ مراکش. ایرانمراکش · تا ۳۰ درصد تخفيف

فیلم/ خلاصه بازی ایران یک – مراکش صفر – خبرگزاری فارس

https://www.farsnews.com/media/…/فیلم-خلاصه-بازی-ایران-یک-مراکش-صفر-

۴ روز پیش – ایران در اولین بازی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه مقابل مراکش به پیروزی رسید. … فیلم/ خلاصه بازی پرتغال ۳ – اسپانیا ۳ · فیلم/ کل ایران غرق در شادی …

مأمور ویژه کی‌روش بازی مراکش را زیر نظر می‌گیرد – خلاصه …

https://fullmatch.ir/2018/02/مأمور-ویژه-کی‌روش-بازی-مراکش-را-زیر-نظ/

۸ اسفند ۱۳۹۶ – در گزارشی که این روزنامه منتشر کرده نمایندگان تیم‌های ملی اسپانیا، پرتغال و ایران بازی دوستانه تیم ملی مراکش مقابل صربستان را که در تاریخ ۲۳ …

خلاصه بازی پرتغال ۳ – اسپانیا ۳ – ایمان نیوز

www.imannews.com › ورزش

خلاصه بازی پرتغال ۳ – اسپانیا ۳٫ شنبه, ۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ۰۱:۲۵٫ در چارچوب دومین بازی گروه B ، پرتغال با درخشش رونالدو مقابل اسپانیا به تساوی ۳ بر ۳ رسید.

خلاصه بازی پرتغال – اسپانیا؛ هتریک رونالدو – خبرگزاری …

https://khabarfarsi.com/u/55652650

خلاصه بازی پرتغال – اسپانیا؛ هتریک رونالدو … فوتبال ایران مقابل مراکش موجب شده حالا تماشاگران فوتبال دیدار مهم دو تیم مدعی قهرمانی پرتغال و اسپانیا از گروه B جام …

خلاصه بازی؛ مصر ۱ – ۰ مراکش – یک ورزش

▶ ۴:۰۰
https://1varzesh.com/football/africa/nations-cup/…/video/…/206087
۱۰ بهمن ۱۳۹۵

خلاصه بازی؛ مصر ۱ – ۰ مراکشمصر با گل دقایق پایانی صعود کرد … ۰۹/۳۰ فدراسیون فوتبال الجزایر دیدار با ایران و پرتغال را تایید کرد.

با اسپرت | خلاصه بازی پرتغال ۳-۰ الجزایر

▶ ۷:۲۳
basport.ir/friendly-match/6445/خلاصه-بازی-پرتغال-۳-۰-الجزایر
۱۸ خرداد ۱۳۹۷

خلاصه بازی پرتغال ۳-۰ الجزایر. To view this video please … افتتاحیه جام جهانی روسیه (HD) · خلاصه بازی ایران ۱-۰ مراکش (گزارش جذاب عربی).

فصل داغ فوتبال – خلاصه بازی جذاب ایران مقابل مراکش – …

▶ ۶:۱۸
www.telewebion.com › … › خلاصه بازی جذاب ایران مقابل مراکش
۳ روز پیش

فصل داغ فوتبال – خلاصه بازی جذاب ایران مقابل مراکش ، تلوبیون مرجع پخش زنده شبکه های تلویزیون ، دانلود رایگان فیلم ایرانی و خارجی ، دانلود …

خلاصه بازی ایران پرتغال جام جهانی ۲۰۱۸ /لینک درتوضیحات – …

▶ ۰:۲۳
www.namasha.com/v/cnnWB27n
۱ خرداد ۱۳۹۷

لینک کامل بازی ایران پرتغال جام جهانی ۲۰۱۸: https://goo.gl/6pJuwn لینک کامل بازیخلاصه بازی ایران مراکش جام جهانی ۲۰۱۸ /لینک درتوضیحات.

گل های بازی اسپانیا ۳ – ۳ پرتغال جام جهانی ۲۰۱۸ – نتسی

netsi.ir/webgard/world-cup/…/گل-های-بازی-اسپانیا-۳-۳-پرتغال-جام-جهانی-۲۰۱۸/

پرتغال با هتریک رونالدو با نتیجه مساوی سه بر سه با تیم اسپانیا در گروه B … برچسب‌هااسپانیا, پرتغال, جام جهانی, فوتبال. بیشتر. خلاصه بازی ایران ۱ – ۰ مراکش.

خلاصه بازی: استقلال خوزستان ۳ – ۲ سپاهان | هوادار

havaadar.com/video/خلاصه-بازی-استقلال-خوزستان-۳-۲-سپاهان
۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

۱۳۹۷/۰۳/۲۶ ۱۱:۴۶. وزیر ورزش و جوانان که برای دیدن بازی ایران و مراکش در ورزشگاه سن پترزبورگ حضور داشت پس از گلزن

فیلم | خلاصه بازی جزایر فارو مقابل تیم پرتغال در دور سوم …

parsfootball.com › چند رسانه ای › گالری فیلم › گالری فیلم جام جهانی

تیم پرتغال در چارچوب رقابت های مقدماتی جام جهانی روسیه ۲۰۱۸ به مصاف جزایر فارو رفت. … گل دیگر برای این تیم به ثمر رساند و بازی با نتیجه پر گل ۶-۰ به پایان رسید. … نگاهی دوباره به آنچه موجب پیروزی ما برابر مراکش شد ؛ شاگردان کی روش درد ۴۰ …

ایران، اسپانیا، پرتغال و مراکش در گروه مرگ/ عربستان حریف …

https://fararu.com/…/ایران-اسپانیا-پرتغال-و-مراکش-در-گروه-مرگ-عربستان-حریف-ر…

فیگو اضافه کرد: ممکن است که یکی از دو تیم اسپانیا و پرتغال در بازی اول شکست بخورند و ایران می‌تواند با گرفتن امتیاز جلوی مراکش خودش را جلو بیندازد.

خلاصه بازی اسپانیا ۳ – پرتغال ۳/گل‌های رونالدو تقدیم به …

roga.ir › ورزشی › خلاصه بازی اسپانیا ۳ – پرتغال ۳/گل‌های رونالدو تقدیم به ایران!

۴ روز پیش – خلاصه بازی اسپانیا ۳ – پرتغال ۳/گل‌های رونالدو تقدیم به ایران! … فوتبال ایران برابر مراکش، نیاز بود تا جدال تیم‌های قدرتمند اسپانیا و پرتغال با …

پرتغال – نتایج زنده فوتبال پرتغال – فوتبال ۱۱

https://footba11.co/portugal

نتایج زنده | نتایج زنده فوتبال پرتغال را به صورت لحظه به لحظه در فوتبال ۱۱ دنبال کنید. … کشورهای اسلامی/ پشت پرده انتخاب ستاره بازی ایران- مراکش ۲۷ خرداد، ۱۲:۲۹ … لیگ قهرمانان اروپا – ۲۳ فروردین، ۰۱:۵۳ خلاصه بازی رئال مادرید ۱-۳ یوونتوس …

خلاصه بازی مسابقه فوتبال ایران – پرتغال | جام جهانی ۲۰۰۶ …

▶ ۲۷:۲۸
https://www.didestan.com/video/a89NeAg7
۱ ساعت پیش

خلاصه بازی مسابقه فوتبال ایران – پرتغال | جام جهانی ۲۰۰۶ آلمان نتیجه بازی : ایران ۰ – ۲ پرتغال.

سایت شبکه ورزش – شب های فوتبالی / خلاصه بازی سایپا ۳ – …

varzeshtv.ir/detail/9394

۱۶ دی ۱۳۹۶ – … مهم به جشن بپردازیم / پرتغال، اسپانیا و مراکش شانس بیشتری برای صعود دارند … شب های فوتبالی / خلاصه بازی سایپا ۳ – استقلال خوزستان ۲ …

خلاصه بازی مراکش ۲ – ۱ اسلواکی – ویدیو سرا

https://www.vidsara.com/v/fd3313

۱۵ خرداد ۱۳۹۷ – خلاصه بازی پرتغال و بلژیک · بهترین برای خنده ۴ بازدید. بازی کنیم – پیش بینی بازی ایران و مراکش در FIFA 18 26:30 …

خلاصه بازی ایران – ترکیه – فوتبال زون

footballzone.ir/videos/خلاصه-بازی-ایران-ترکیه/

۸ خرداد ۱۳۹۷ – خلاصه بازی ایران – ترکیه. به اشتراک … ایران ۱ – ۰ مراکش؛ این معنای عشق است · اروگوئه ۱ … تصاویر تمرینات تیم ملی ۴ روز پیش از بازی با مراکش.

خلاصه بازی پرتغال ۰-۳ هلند – خبرآفرین

https://khabarafarin.com/خلاصه-بازی-پرتغال-۰-۳-هلند/

۰۳, بازی, پرتغال, خلاصه, هلند. … خلاصه بازی پرتغال ۰-۳ هلند ۵:۰۱ … عکس مراکش؛ خطرناک تر از اسپانیا و پرتغال برای ایران/ ۵۰ روز اردو و ۹ بازی در سه ماه برای مراکش …

آینت | خلاصه بازی سوئد ۱ – کره جنوبی ۰ – جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه

▶ ۳:۲۵
www.inet.ir/…/خلاصه+بازی+سوئد+۱+-+کره+جنوبی+۰+-+جام+جهانی+…
۱ روز پیش

پخش زنده بازی کره جنوبی پرتغال. ۰. ۰ … خلاصه بازی ایران ۱ مراکش ۰ -جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه,خلاصه بازی ایران و … خلاصه با

خلاصه بازی آمریکا ۲ – پرتغال ۲ ( فیلم ) – کانون فرهنگی آموزش

www.kanoon.ir › ورزش › اخبار ورزشی

۲ تیر ۱۳۹۳ – خلاصه بازی آمریکا پرتغال که با نتیجه ۲ – ۲ برابر به پایان رسید را اینجا ببینید

خلاصه بازی مراکش ۰ – ۱ایران (جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه) + فیلم – …

tnews.ir/news/c003113184503.html

فیلم/ خلاصه نیمه اول بازی ایران و مراکش فیلم/ خلاصه نیمه اول بازی ایران و مراکش … مورینیو: رونالدو در پرتغال مانند رئال مادرید نیست مورینیو: رونالدو در پرتغال مانند …

خلاصه بازی مصر ۰ – اروگوئه ۱ (جام جهانی روسیه) – ورزش تایمز

www.varzesht.com › ویدیو › ویدیو سایر جهان
۴ روز پیش

خلاصه بازی مصر ۰ – اروگوئه ۱ (جام جهانی روسیه). ali zarghami ۲۵ … پیش بازی پرتغال و اسپانیا ؛ جنگ بر سر صدرنشینی !؟ ۲۵ خرداد ۱۳۹۷ | ۱۴:۵۶ …

برنامه کامل بازی‌های ایران در جام جهانی روسیه – ایسنا

https://www.isna.ir/news/96091005261/برنامه-کامل-بازی-های-ایران-در-جام-جهانی-روسیه

۱۰ آذر ۱۳۹۶ – برنامه بازی‌های تیم ملی فوتبال ایران بعد از قرعه‌کشی جام جهانی روسیه مشخص شد. … ایران در گروه خود با تیم‌های پرتغال، اسپانیا و مراکش هم‌گروه است.

دانلود کلیپ خلاصه بازی مصر و اروگوئه – جام جهانی روسیه ۲۰۱۸

www.worldcuprussia2018.irMovie

۴ روز پیش – گروه B: پرتغال، اسپانیا، مراکش ،ایران … گروه B: اسپانیا، پرتغال، ایران، مراکش …. ویدیو ورزش سه | خلاصه بازی پرتغال ۲-۲ اروگوئه (پنالتی ۴-۵).

دانلود خلاصه بازی ایران مراکش – خدمات شهرداری شیراز

shahrdari33.com › جام جهانی ۲۰۱۸

دانلود خلاصه بازی ایران و مراکش جام جهانی ۲۰۱۸ ٬ فیلم بازی ایران مراکش جام جهانی … در گروه B مسابقات جام جهانی با تیم‌های پرتغال، اسپانیا و مراکش هم گروه شده است.

ترکیب احتمالی تیم های پرتغال و مراکش – فیلم و انیمیشن – …

https://film.tebyan.net/film/…/ترکیب-احتمالی-تیم-های-پرتغال-و-مرا…
۶ ساعت پیش

ترکیب احتمالی تیم های پرتغال و مراکش. … خلاصه بازی کرواسی ۲ – نیجریه ۰ (جام‌جهانی ۲۰۱۸ روسیه) خلاصه بازی کرواسی ۲ – نیجریه ۰ (جام‌جهانی …

تمرین تیم ملی پرتغال برای رویایی با مراکش | فوتبالی – …

▶ ۱:۳۳
https://footballi.net/…/تمرین-تیم-ملی-پرتغال-برای-رویایی-با-مراک…
۵ ساعت پیش

تمرین تیم ملی پرتغال برای رویایی با مراکش. remove_red_eye 194‌ نمایش … خلاصه بازی آلمان ۰ – مکزیک ۱ (جام‌جهانی ۲۰۱۸ روسیه). ۷۴۵‌ نمایش.

فیلم/ خلاصه دیدار کلمبیا ۱-۲ ژاپن (جام جهانی ۲۰۱۸) – سرپوش

▶ ۰:۰۴
www.sarpoosh.com/video…/colombia-japan-worldcup2018-film.htm…
۱ ساعت پیش

فیلم/ خلاصه بازی اسپانیا ۳ – پرتغال ۳ · فیلم/ خلاصه دیدار تیم ملی ایران ۱-۰ مراکش فیلم/ خلاصه دیدار تیم ملی ایران ۱-۰ مراکش · فیلم/ خلاصه دیدار …

شبکه های پخش زنده بازی پرتغال-مراکش / ۳۰ خرداد ۹۷ | …

footballerooz.com › … › اخبار تیم های ملی خارجی › اخبار جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه

۹ ساعت پیش – فوتبال روز، سایت اخبار فوتبال ایران و فوتبال جهان و نتایج زنده و خلاصه باز

Likes0Dislikes0
نظرات و ارسال نظر