جام جهانی 2018یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

حواشی بازی ایران اسپانیا خرداد 97 - جام جهانی روسیه 2018

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.

حواشی بازی ایران اسپانیا خرداد ۹۷

روسیه 2018

حواشی بازی ایران اسپانیا خرداد ۹۷

برنامه کامل بازی‌های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه که از ۲۴ خردادماه تا ۲۴ تیرماه ۹۷ در ۱۱ شهر این کشور برگزار می‌شود

جام جهانی ۲۰۱۸ با حضور ۳۲ تیم از ۱۴ ژوئن تا ۱۵ جولای برگزار خواهد شد و تیم ملی ایران در گروه B مسابقات با اسپانیا، پرتغال و مراکش دیدار خواهد کرد.

گروه بندی کامل جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه به شرح زیر است:

گروه A: روسیه، عربستان، مصر ،اروگوئه

گروه B: پرتغال، اسپانیا،  مراکش ،ایران

گروه C: فرانسه، استرالیا ،پرو، دانمارک

گروه D: آرژانتین، ایسلند،کروواسی، نیجریه

گروه  E :  برزیل، سوئیس، کاستاریکا،  صربستان

گروه F:  آلمان ، مکزیک، سوئد، کره‌جنوبی

گروه G:  بلژیک،  پاناما  ،تونس  ،انگلیس

گروه H: لهستان، سنگال ،کلمبیا، ژاپن

برنامه کامل بازی‌های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه که از ۲۴ خردادماه تا ۲۴ تیرماه ۹۷ در ۱۱ شهر این کشور برگزار می‌شود، به شرح زیر است:

دیدارهای مرحله گروهی

گروه A: روسیه، اروگوئه، مصر، عربستان

تاریخ و ساعت
۲۴ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ روسیه عربستان
۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ مصر اروگوئه
۲۹ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ روسیه مصر
۳۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ اروگوئه عربستان
۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ اروگوئه روسیه
۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ عربستان مصر

گروه B: اسپانیا، پرتغال، ایران، مراکش

تاریخ و ساعت
۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ ایران مراکش
۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ اسپانیا پرتغال
۳۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ پرتغال مراکش
۳۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ ایران اسپانیا
۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ ایران  پرتغال
۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ مراکش اسپانیا

گروه C: فرانسه، پرو، دانمارک، استرالیا

 تاریخ و ساعت
۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۳۰ فرانسه استرالیا
۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۳۰ پرو دانمارک
۳۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ فرانسه پرو
۳۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ استرالیا دانمارک
۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ دانمارک فرانسه
۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ استرالیا پرو

گروه D: آرژانتین، ایسلند، کرواسی، نیجریه

تاریخ و ساعت
۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۳۰ آرژانتین ایسلند
۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۳:۳۰ کرواسی نیجریه
۳۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ آرژانتین کرواسی
۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ ایسلند نیجریه
۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ آرژانتین نیجریه
۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ کرواسی ایسلند

گروه E: برزیل، کاستاریکا، سوئیس، صربستان

تاریخ و ساعت
۲۷ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ کاستاریکا صربستان
۲۷ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ برزیل سوئیس
۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ برزیل کاستاریکا
۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ سوئیس صربستان
۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ صربستان برزیل
۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ سوئیس کاستاریکا

گروه F: آلمان، مکزیک، سوئد، کره جنوبی

تاریخ و ساعت
۲۷ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ آلمان مکزیک
۲۸ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ سوئد کره جنوبی
۲ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ آلمان سوئد
۲ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ کره جنوبی مکزیک
۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ کره جنوبی آلمان
۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ مکزیک سوئد

گروه G: بلژیک، پاناما، تونس، انگلیس

تاریخ و ساعت
۲۸ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ بلژیک پاناما
۲۸ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ انگلیس تونس
۲ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ بلژیک تونس
۳ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ انگلیس پاناما
۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ انگلیس بلژیک
۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ پاناما تونس

گروه H: لهستان، سنگال، کلمبیا، ژاپن

 تاریخ و ساعت
۲۹ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ لهستان سنگال
۲۹ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ کلمبیا ژاپن
۳ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ ژاپن سنگال
۳ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ لهستان کلمبیا
۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ ژاپن لهستان
۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ کلمبیا سنگال

دیدار مرحله یک هشتم نهایی
بازی چهل‌ونهم، ۳۰ ژوئن ۲۰۱۸ (۹ تیرماه ۹۷) A1 – B2، ورزشگاه فیشت – ساعت ۲۲:۳۰
بازی پنجاهم، ۳۰ ژوئن ۲۰۱۸ (۹ تیرماه ۹۷) C1 – D2، ورزشگاه کازان آره‌نا – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌ویکم، اول جولای ۲۰۱۸ (۱۰ تیرماه ۹۷) B1 – A2، ورزشگاه لوژنیکی – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌ودوم، اول جولای ۲۰۱۸ (۱۰ تیرماه ۹۷) D1 – C2، ورزشگاه نیژنی نووگورود – ساعت ۲۲:۳۰
بازی پنجاه‌وسوم، ۲ جولای ۲۰۱۸ (۱۱ تیرماه ۹۷) E1 – F2، ورزشگاه سامارا آره‌نا – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌وچهارم، ۲ جولای ۲۰۱۸ (۱۱ تیرماه ۹۷) G1 – H2، ورزشگاه روستوف آره‌نا – ساعت ۲۲:۳۰
بازی پنجاه‌وپنجم، ۳ جولای ۲۰۱۸ (۱۲ تیرماه ۹۷) F1 – E2، ورزشگاه سن پترزبورگ – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌وششم، ۳ جولای ۲۰۱۸ (۱۲ تیرماه ۹۷) G2 – H1، ورزشگاه اتکریتیه آره‌نا (اسپارتاک) – ساعت ۲۲:۳۰

دیدار مرحله یک چهارم نهایی
بازی پنجاه‌وهفتم، ۶ جولای ۲۰۱۸ (۱۵ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۴۹ – برنده بازی ۵۰، ورزشگاه نیژنی نووگورود – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌وهشتم، ۶ جولای ۲۰۱۸ (۱۵ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۳ – برنده بازی ۵۴، ورزشگاه کازان آره‌نا – ساعت ۲۲:۳۰
بازی پنجاه‌ونهم، ۷ جولای ۲۰۱۸ (۱۶ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۱ – برنده بازی ۵۲، ورزشگاه فیشت – ساعت ۲۲:۳۰
بازی شصتم، ۷ جولای ۲۰۱۸ (۱۶ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۵ – برنده بازی ۵۶، ورزشگاه سامارا آره‌نا – ساعت ۱۸:۳۰

دیدار نیمه نهایی
بازی شصت‌ویکم، ۱۰ جولای ۲۰۱۸ (۱۹ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۷ – برنده بازی ۵۸، ورزشگاه سن پترزبورگ – ساعت ۲۲:۳۰
بازی شصت‌ودوم، ۱۱ جولای ۲۰۱۸ (۲۰ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۹ – برنده بازی ۶۰، ورزشگاه لوژنیکی – ساعت ۲۲:۳۰

دیدار رده‌بندی
بازی شصت‌وسوم، ۱۴ جولای ۲۰۱۸ (۲۳ تیرماه ۹۷) بازنده بازی ۶۱ – بازنده بازی ۶۲، ورزشگاه سن پترزبورگ – ساعت ۱۸:۳۰

دیدار فینال
بازی شصت‌وچهارم، ۱۵ جولای (۲۴ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۶۱ – برنده بازی ۶۲، ورزشگاه لوژنیکی – ساعت ۱۹:۳۰

 

 

تماشا | پیش بازی ایران – اسپانیا | تماشا اسپرت

ویدئو برای حواشی بازی ایران اسپانیا خرداد 97▶ ۳:۲۲
tamasha.com/v/JB786
۱۵ ساعت پیش

برای دیدن حواشی قبل از بازی ایراناسپانیا اینجا کلیک کنید. … دو تیم ملی ایران و رتیم ملی اسپانیا که روز چهارشنبه ۳۰ خرداد ۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ به …

۹۰tv.ir | وبسایت رسمی برنامه ۹۰ – حاشیه های جام جهانی روسیه ۹۷ …

ویدئو برای حواشی بازی ایران اسپانیا خرداد 97
۹۰tv.ir/video/456991/حاشیه-های-جام-جهانی-روسیه-۹۷۰۳۱۸
۲۹ اسفند ۱۳۷۵

حاشیه های جام جهانی روسیه ۹۷/۰۳/۱۸٫ … ۲۰۱۸/گزارشی از کازان شهر محل بازی ایران و اسپانیا ۸ ساعت پیش. خلاصه جام جهانی: لهستان ۱-۲ سنگال …

نظر هیرو و ایسکو مربی و بازیکن تیم اسپانیا و درمورد بازی …

ویدئو برای حواشی بازی ایران اسپانیا خرداد 97
۹۰tv.ir/…/نظر-هیرو-و-ایسکو-مربی-و-بازیکن-تیم-اسپانیا-و-درمورد…
۲۳ ساعت پیش

نظر هیرو و ایسکو مربی و بازیکن تیم اسپانیا و درمورد بازی با ایران. … خرداد.۱۳۹۷. به امید پیروزی یوزهای ایرانی .. بتونیم با اسپانیا بازی خوبی نمایش بدیم برای …

بیرانوند: اسپانیا مقابل ایران بازی راحتی نخواهد داشت – سرپوش

www.sarpoosh.com/football/iran…/iran-nationalfootball970306783.html

رتبه: ۴٫۳ – ‏۹۴ نقد

۲۲:۲۶ – ۲۶ خرداد ۱۳۹۷ کد خبر: ۹۷۰۳۰۶۷۸۳. فوتبال ملی … تیم ملی ایران و اسپانیا,اخبار فوتبال,خبرهای فوتبال,فوتبال ملی. سرپوش فوتبالی – بازیکنان تیم ملی ایران …

ویدیو ورزش سه | حواشی اولین دیدار تیم ملی والیبال در …

ویدئو برای حواشی بازی ایران اسپانیا خرداد 97▶ ۱:۵۰
video.varzesh3.com/…/حواشی-اولین-دیدار-تیم-ملی-والیبال-در-مساب…
۹ فروردین ۱۳۷۶

حواشی اولین دیدار تیم ملی والیبال در مسابقات لیگ ملتها … روسیه پلاس: معرفی شهرهای جام جهانی؛ ایراناسپانیا در تاتارستان · هوادار دوچرخه سوار تیم ملی که چند کشور …

ویدیو ورزش سه | تمرین تیم ملی اسپانیا قبل از بازی با ایران

ویدئو برای حواشی بازی ایران اسپانیا خرداد 97▶ ۱:۲۵
video.varzesh3.com/…/تمرین-تیم-ملی-اسپانیا-قبل-از-بازی-با-ایرا…
۲ روز پیش

مصاحبه اختصاصی · زیرنویس فارسی · برنامه نود · حواشی · سرگرمی · نمایشی · برترین های هفته · بازیکنان … تمرین تیم ملی اسپانیا قبل از …

ویدیو ورزش سه | اسپانیا؛ حریف دوم تیم ملی ایران در جام جهانی …

ویدئو برای حواشی بازی ایران اسپانیا خرداد 97▶ ۲:۴۲
video.varzesh3.com/…/اسپانیا؛-حریف-دوم-تیم-ملی-ایران-در-جام-جهان…
۱۴ ساعت پیش

برای ارسال دیدگاه و ویدیو، باید وارد حساب کاربری خود شوید. برای ورود به حساب کاربری خود اینجا کلیک نمایید. ویدیوهای مشابه; آخرین ویدیوها. اجتماع طرفداران تیم ملی …

اخبار ورزشی ۱۳:۱۵ – حواشی بازی اسپانیا پرتغال ۲۶ خرداد …

ویدئو برای حواشی بازی ایران اسپانیا خرداد 97
www.telewebion.com › … › حواشی بازی اسپانیا پرتغال
۴ روز پیش

اخبار ورزشی ۱۳:۱۵ – حواشی بازی اسپانیا پرتغال ۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ، تلوبیون مرجع پخش زنده شبکه های تلویزیون ، دانلود رایگان فیلم ایرانی و خارجی …

Iran vs Spain خلاصه بازی فوتبال ایران اسپانیا – YouTube

ویدئو برای حواشی بازی ایران اسپانیا خرداد 97▶ ۱۸:۵۷
https://www.youtube.com/watch?v=yLQ1ui7fzmg
۹ ساعت پیش – بارگذاری توسطMehdi Far

اخبار و حواشی جام جهانی روسیه ۲۹ ۰۳ ۹۷ – Duration: 2:52. Mehdi Far 5,333 views. New · ۲:۵۲٫ Language: English; Location …

مصاحبه امید ابراهیمی پیش از بازی مقابل اسپانیا | ورزش ۱۱

ویدئو برای حواشی بازی ایران اسپانیا خرداد 97
www.varzesh11.com/fa/soccer_news…بازی…اسپانیا/۱۱۴۰۲
۵۳ دقیقه پیش

مصاحبه امید ابراهیمی پیش از بازی مقابل اسپانیا ، … مصاحبه امید ابراهیمی پیش از بازی مقابل اسپانیا. چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷. ۹۷. ۱ .

آپارات – حواشی

https://www.aparat.com/tag/جام%۲۰جهانی%۲۰۲۰۱۸-حواشی

آپارات – حواشی. … ۲۰۱۸ روسیه. ۲۴ خرداد – ۲۴ تیر … آخرین شرایط تیم ملی وبرنامه ایران برای تقابل با اسپانیا … پیش بازی رقابت های فردا در جام جهانی روسیه ۹۷/۰۳/۲۷٫

ساعت و تاریخ بازی های ایران در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه – …

www.mojnews.com/بخش…۷/۲۰۲۳۱۱-ساعت-تاریخ-بازی-های-ایران-در-جام-جهانی-روسیه

۳ بهمن ۱۳۹۶ – بازی اول: ایران – مراکش. ۲۵ خرداد ۹۷. ساعت ۱۸ به وقت محلی در استادیوم سن پطرزبورگ. بازی دوم: ایراناسپانیا. ۳۰ خرداد ۹۷. ساعت ۲۱ به وقت محلی در …

برنامه کامل مسابقات جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه +ساعت به وقت …

https://www.mashreghnews.ir/…/برنامه-کامل-مسابقات-جام-جهانی-۲۰۱۸-روسیه-ساعت-به…

تیم ملی ایران در اولین دیدار خود روز ۲۵ خرداد مقابل مراکش قرار خواهد گرفت. … گروه B: پرتغال، اسپانیا، مراکش ،ایران … برنامه کامل بازی‌های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه که از ۲۴ خردادماه تا ۲۴ تیرماه ۹۷ در ۱۱ شهر این کشور برگزار می‌شود، به شرح زیر است: …. سه باخت شک نکنید و دلایل باخت اردوی کم تیم ملی و حواشی زمین و از همه مهمتر بحث داوری.

شما از این صفحه در ۶/۵/۱۸ بازدید کردید.

تصاویر برای حواشی بازی ایران اسپانیا خرداد ۹۷

نتیجه تصویری برای حواشی بازی ایران اسپانیا خرداد 97
نتیجه تصویری برای حواشی بازی ایران اسپانیا خرداد 97

۳ روز قبل
نتیجه تصویری برای حواشی بازی ایران اسپانیا خرداد 97
نتیجه تصویری برای حواشی بازی ایران اسپانیا خرداد 97
نتیجه تصویری برای حواشی بازی ایران اسپانیا خرداد 97

۳ روز قبل
تصاویر بیشتر برای حواشی بازی ایران اسپانیا خرداد ۹۷گزارش تصاویر

ایران، اسپانیا، پرتغال و مراکش در گروه مرگ/ عربستان حریف …

https://fararu.com/…/ایران-اسپانیا-پرتغال-و-مراکش-در-گروه-مرگ-عربستان-حریف-ر…

بازی اول، ۱۴ ژوئن ۲۰۱۸ (۲۴ خرداد ماه ۹۷) روسیه – عربستان، ورزشگاه لوژنیکی … بازی بیستم، ۲۰ ژوئن ۲۰۱۸ (خردادماه ۹۷) ایراناسپانیا، ورزشگاه کازان آره‌نا ….. ها و خبرگزاری ها و روزنامه ها فقط کارشون شده پخش فوتبال و اخبار اون و حتی حواشی فوتبال.

روزنامه های یکشنبه، ۲۷ خرداد ۹۷ – شبکه خبر

www.irinn.ir/fa/news/602350/روزنامه-های-یکشنبه-۲۷-خرداد-۹۷

۳ روز پیش – نگاهی به صفحه نخست روزنامه های یکشنبه، ۲۷ خرداد ۹۷. … دیدار تیم های فوتبال ایران و اسپانیا در چارچوب دور دوم مرحله گروهی جام جهانی روسیه امروز …

گزارش لحظه به لحظه و حواشی بازی ایران و مراکش | تیم ملی …

www.ghatreh.com/news/nn43020034/گزارش-لحظه-لحظه-حواشی-بازی-ایران-مراکش

۵ روز پیش – تیم ملی ایران امروز، ۲۵ خرداد ۹۷ (۱۵ ژوئن) در نخستین مسابقه اش در … حواشی پیش از بازی: کری خوانی هواداران مراکش و ایران برای یکدیگر … خسرو حیدری: ابراهیمی به بازی مقابل اسپانیا می رسد / داوری های خوبی را در جام جهانی شاهد بودیم …

خبرهای ورزشی | خبر فارسی

https://khabarfarsi.com/sports

ترکیب احتمالی تیم های ملی فوتبال ایران و اسپانیا از دید یکی از نشریات ورزشی و … به گزارش ایسنا، بازی تیم ملی ایران در مقابل اسپانیا چهارشنبه ۳۰ خرداد ماه ….. روز اول حضور مسی ایرانی در روسیه حواشی زیادی داشت و استقبال از او به قدری زیاد بود …

آرشیو – ایسنا

https://isna.ir/archive?tp=24

۳۰ خرداد ۹۷ – ۱۲:۱۵ … مدافع تیم ملی فوتبال اسپانیا امشب برابر ایران صدمین بازی ملی‌اش را انجام … اخبار و حواشی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه را هر روز در ایسنا دنبال کنید.

پیش بینی ژاوی از بازی ایران و اسپانیا – صدای ایران

sedayiran.com/fa/news/191147/پیش-بینی-ژاوی-از-بازی-ایران-و-اسپانیا

ژاوی هرناندز بازیکن سابق تیم ملی اسپانیا و بارسلونا در خصوص هم تیمی سابق خود گفت: … تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ – ۰۹:۱۸ … داد تا علاوه بر پرداختن به حواشی رقابت‌ها تا به اینجا نظرات خود پیرامون جدال اسپانیا با ایران و …. قیمت دلار ۲۹ خرداد ۹

خلاصه بازی ایران و ترکیه در ۷ خرداد ۹۷ +فیلم – باشگاه …

https://www.yjc.ir › ورزشی › فیلم‌های ورزشی

۸ خرداد ۱۳۹۷ – ترکیه توانست در دیداری دوستانه با نتیجه ۲ بر یک ایران شکست دهد.

ویدیو – BBC News فارسی – BBC.com

www.bbc.com/persian/media/video?ocid=socialflow_gplus

جام‌جهانی ۲۰۱۸ روسیه؛ کازان، شهر میزبان ایران و اسپانیا. تیم ملی فوتبال ایران و اسپانیا روز چهارشنبه ۳۰ خرداد در شهر کازان به میدان می‌روند. ۱۹ ژوئن ۲۰۱۸ – ۲۹ خرداد …

وارد نشده: حواشی

زمان دقیق و نتایج کامل بازی های تیم ملی ایران در جام جهانی …

namnak.com/تیم-ملی-ایران-در-جام-جهانی.p68887

رتبه: ۳٫۸ – ‏۸ رأی

تیم ملی ایران در جام جهانی و جام جهانی روسیه و ایران و اسپانیا و بازی پرتغال و ایران و … تاریخ : ۱۵ ژوئن (۲۵ خرداد ۹۷) … زمان و تاریخ بازی ایران در مقابل تیم ملی اسپانیا … تمامی نتایج و خلاصه اخبارها و حواشی لحظه به لحظه به این مطلب اضافه خواهد شد پس …

تیم ملی فوتبال ایران – خبرآنلاین

https://www.khabaronline.ir/tags/352/تیم-ملی-فوتبال-ایران

علاقه‌مندان به ورزش می‌توانند همراه با اعضای خانواده خود، از فردا همزمان با بازى ایران مقابل اسپانیا، نظاره‌گر بازی‌های جام جهانی ۲۰۱۸ در ورزشگاه یکصدهزار نفری آزادی باشند …

استقلال نیوز – اختصاصی استقلال نیوز/ مراسم قرعه کشی جام …

https://www.esteghlalnews.com/…/6234-اختصاصی-استقلال-نیوز-مراسم-قرعه-کشی-…

۱۰ آذر ۱۳۹۶ – بازی اول، ۱۴ ژوئن ۲۰۱۸ (۲۴ خرداد ماه ۹۷) روسیه – عربستان، ورزشگاه … بازی بیستم، ۲۰ ژوئن ۲۰۱۸ (خرداد ماه ۹۷) ایراناسپانیا، ورزشگاه کازان آره‌نا …

توى دروازه ۲ : حواشی بازی ایران و روز دوم جام جهانی۲۰۱۸ | گاج مگ

mag.gaj.ir › ویدئوها › ورزش

۳ روز پیش – در قسمت دوم این برنامه اخبار و حواشی بازی ایران – مراکش، اسپانیا-پرتغال و اروگوئه – مصر بررسی شده است. توى دروازه ۲ : حواشی بازی ایران و روز دوم …

ایران در گروه مرگ / ایران، اسپانیا و پرتغال و مراکش در گروه …

www.asriran.com › صفحه نخست › ورزشی

۱۰ آذر ۱۳۹۶ – در بازی دوم ما یک صفر به اسپانیا ببازیم و مراکش با پرتغال مساوی کند. … کی روش گفت تیم ملی ایران در مقدماتی جام جهانی تا بازی آخر گلی نخورد و …. Iran, Islamic Republic of. ۱۹:۵۹ – ۱۳۹۶/۰۹/۱۰. ۵٫ ۷٫ پاسخ. ۲۵ خرداد ….. رهبران آمریکا و کره شمالی دیدار کردند (+عکس و فیلم و حواشی) … تور صربستان ۷ و ۱۴ تیر ۹۷.

تیم ملی ایران – آمریکا ؛ خلاصه دیدار والیبال ایران و آمریکا ؛ …

parsfootball.com › چند رسانه ای › گالری فیلم › گالری فیلم منهای فوتبال

۲ روز پیش – کلیپی از خلاصه دیدار والیبال تیم ملی ایران و آمریکا در بازی های لیگ ملت های والیبال ۲۸ … کلیپی از خلاصه دیدار تیم ملی ایران و صربستان در بازی های لیگ ملت های والیبال ۲۸ خرداد ۹۷ … از اواخر هفته میزبان ۳ تیم کره جنوبی، آلمان و بلغارستان در هفته پنجم این مسابقات باشد. … مهمترین خبرها از حواشی جام جهانی ۲۰۱۸!

واکنش چهره‌ها به قرعه ایران در جام جهانی ۲۰۱۸+تصاویر – الف

www.alef.ir/news/3960911017.html

۱۱ آذر ۱۳۹۶ – ملی‌پوشان ایران در دومین دیدار ساعت ۲۱:۳۰ روز ۲۰ ژوئن (۳۰ خرداد ۹۷) در ورزشگاه کازان به مصاف تیم ملی اسپانیا می‌رود و در نهایت ایران در سومین بازی …

ترکیب احتمالی ایران-اسپانیا از دید نشریه مشهور اسپانیایی …

https://www.fartaknews.com/fa/tiny/news-103133

۲ ساعت پیش – در این راستا روزنامه آس اسپانیا ترکیب احتمالی این دیدار را اعلام کرد که به شرح زیر است: ایران: بیرانوند، پورعلی گنجی، حسینی، … قیمت جدید محصولات ایران خودرو در بازار امروز ۲۹ خرداد ۹۷حواشی قبل از

دانلود؛ حواشی حضور باشگاه بارسلونا در شهر رم (۹۷/۱/۲۱) | …

https://www.tarafdari.com/…/دانلود؛-حواشی-حضور-باشگاه-بارسلونا-در-شهر-رم-۹۷۱۲…

طرفداری- اکانت رسمی باشگاه بارسلونا ویدیویی از حضور تیم در شهر رم منتشر کرد که می بینیم. دو تیم بارسلونا و آاس رم امشب از ساعت ۲۳:۱۵ به وقت ایران در دور …

سایت شبکه ورزش

varzeshtv.ir/

موتورسواری (رقابت های موتورسواری سوپر بایک اسپانیا – ۲۰۱۸)۰۱:۱۵:۰۰ … لیگ برتر فوتبال ساحلی …. ۱۳۹۷ سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۸:۲۷ … شکل تخصصی به ژانر ورزش در سینمای ایران و جهان پرداخت و البته به شکل روزانه اخبار، اطلاعات، تصاویر و حواشی …

حواشی جام جهانی روسیه (۲۳ خرداد ۹۷) + فیلم | فرتاک ورزشی

https://www.fartakvarzeshi.com/بخش…ها…/۱۳۱۶۴۱-حواشی-جام-جهانی-روسیه-خرداد-فیل…

۷ روز پیش – ۰۶:۰۵ روزنامه های ورزشی پنجشنبه ۲۴ خرداد۹۷; ۰۴:۳۵ پوگبای ایرانی؛ تنها محروم دور اول; ۰۴:۱۰ برنامه تیم ملی تا بازی با مراکش; ۰۴:۰۷ بازی، در هوای گرم …

دانلود خلاصه بازی ایران و اسپانیا دیشب چهارشنبه ۳۰ خرداد ۹۷ …

telegraz.ir/دانلود-خلاصه-بازی-ایران-و-اسپانیا-دیشب/

۹ ساعت پیش – … مقابل اسپانیا ؟ … حواشی عجیب و پر سروصدای لباس تیم ملی ایران و اسپانیا … … نتیجه بازی ایران و اسپانیا چهارشنبه ۳۰ خرداد ۹۷ – پخش زنده …

داور اروگوئه‌ای برای ایران – اسپانیا – یک ورزش

https://1varzesh.com/football/iran/377009

قضاوت بازی ایران و اسپانیا به داور اروگوئه‌ای سپرده شد.کمیته داوران فیفا « آندرس … جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه – دور دوم مرحله گروهی – چهارشنبه، ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ – ۲۲:۳۰ …

شهرخبر – تیتر جدیدترین و آخرین اخبار ایران و جهان

www.shahrekhabar.com/?fp…prvtof…poru…page=5

عناوین روزنامه‌های ورزشی ۳۰ خرداد ۹۷/ استرس در اسپانیا +تصاویرتیتر نیم صفحه نخست … جام جهانی ۲۰۱۸| ایراناسپانیا؛ شاگردان کی‌روش به دنبال سهم بیشتر از پازل شگفتی‌های جام … ادعای گمراه‌کننده فدراسیون فوتبال درباره صدرنشینی علیرضا فغانی در میان داوران جام جهانی ….. حواشی قبل از بازی ایران+فیلم … تور قشم ۲ تیر۹۷.

استقلال تابستان ۹۷؛ متوسط مانند ۹۶ یا خریدهای کارآمد؟ | …

https://football-tribe.com/iran/2018/…/استقلال-تابستان-۹۷؛-متوسط-مانند-۹۶-یا-خری…

نویسنده: TRB Iran, خرداد ۱۳, ۱۳۹۷ | ۱:۰۳ ب.ظ. حسن بیت سعید-داریوش شجاعیان-استقلال. فوتبال ترایب- آبی پوشان در روزهای اخیر بازیکنان زیادی را به ترکیب …

تصویر بازار خودرو در سال ۹۷ – روزنامه دنیای اقتصاد

https://donya-e-eqtesad.com/بخش-خودرو-۱۷/۳۳۶۸۲۸۷-تصویر-بازار-خودرو-در-سال

۲۸ اسفند ۱۳۹۶ – بنابراین این موضوع می‌تواند سبب تنوع محصول در بازار خودرو ایران شود، … همچنین فولکس واگن آلمان نیز که با یکی از خودروسازان بخش خصوصی …

اعتراف دروازه بان استرالیا بعد از ۱۸ سال درباره بازی با ایران …

www.entekhab.ir › ورزش › فوتبال

۱۰ آبان ۱۳۹۴ – اعتراف دروازه بان استرالیا بعد از ۱۸ سال درباره بازی با ایران. او در این مصاحبه … تیم های ایران و استرالیا برای مشخص شدن آخرین تیم جام جهانی ۱۹۹۸ مقابل هم قرار گرفته بودند. بعد از تساوی ۱-۱ در … شرایط فروش ایران خودرو (خرداد ۹۷). وب گردی … زمان بازی‌ ایران و اسپانیا در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه/ یک روز تاریخی …

سازمان لیگ فوتبال ایران

https://iranleague.ir/

سایت رسمی سازمان لیگ فوتبال ایران . لیگ برتر خلیج فارس لیگ آزادگان لیگ دسته … مراکش. ۰ – ۱. ایران. ۱۹:۳۰. پرتغال. ۳ – ۳. اسپانیا. ۲۲:۳۰. چهار شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ …

پخش زنده مسابقه والیبال ایران و فرانسه در لیگ ملت‌های …

https://www.aionet.ir/blog/post/پخش-زنده-والیبال-ایران-فرانسه

سه شنبه, ۲۹ خرداد ۱۳۹۷, ۲۳:۵۷:۴۸; گروه: آیو اسپرت … در لیگ ملت‌های والیبال سال ۲۰۱۸ مردان هر تیم حداقل ۱۵ بازی انجام می‌دهد که در مجموع ۱۳۰ مسابقه برگزار خواهد شد. … و ششم خردادماه ۹۷ برگزار می‌شود و تیم ملی والیبال ایران در این هفته در كشور فرانسه … که علاوه بر یک گزارش جذاب می‌توانید از حواشی بازی به صورت لحظه‌به‌لحظه مطلع شوید، …

اخبار پارسیک – ترکیب احتمالی ایران-اسپانیا از دید نشریه …

news.parseek.com/Url/15290863

۱ ساعت پیش – ترکیب احتمالی ایراناسپانیا از دید نشریه مشهور اسپانیایی. … پیش بینی جالب هنرمندان درباره نتیجه بازی ایراناسپانیا … قیمت جدید محصولات ایران خودرو در بازار امروز ۲۹ خرداد ۹۷حواشی قبل از بازی ایران+فیلم …

اخبار ايران و جهان|اخبار برگزیده | Farsnews – خبرگزاری فارس

https://www.farsnews.com/topnews.php

برگزیده جدیدترین و آخرین اخبار ورزشي، حوادث، سياسي و اقتصادي ايران، … ترکیب احتمالی تیم‌های ملی فوتبال ایران و اسپانیا از دید یکی از نشریات ورزشی و …

کی‌روش روی آتش بنزین ریخت | ورزشکار ۳

www.varzeshkar3.ir/15735/کی‌روش-روی-آتش-بنزین-ریخت

به گزارش “ورزشکار ۳″، روزنامه همشهری ورزشی، چاپ امروز سه شنبه ۱ خرداد ۹۷، تیتر اصلی صفحه اول خود را به حواشی و انتقادهای تند به لیست تیم ملی فوتبال ایران که.

نتایج آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ دهه دوم خرداد اعلام می‌شود – ساعد …

https://saednews.com/…/نتایج+آزمون+کارشناسی+ارشد+۹۷+دهه+دوم+خرداد+اعلام+می‌شود

۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ – نتایج آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ دهه دوم خرداد اعلام می‌شود … داد و گفت: نتیجه اولیه این آزمون دهه دوم خرداد و نتیجه نهایی دهه اول شهریور ماه اعلام می‌شود. …. شکایت از “سعید طوسی” در ترکیه · احتمالا بازی ایران و اسپانیا از تلویزیون پخش نشود!

نتیجه، حواشی و گزارش دیدار پرسپولیس و نسف قارشی به همراه …

koolakmag.ir › اخبار داغ

۲۳ بهمن ۱۳۹۶ – اسامی بازیکنان و ترکیب تیم ملی ایران مقابل اسپانیا در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه … نتیجه بازی ایران اسپانیا ۳۰ خرداد ۹۷ در جام جهانی روسیه · آیا آلمان با باخت مقابل … لحظات حساس و حواشی بازی پرسپولیس _ نسف قارشی ? … آقای گل فوتبال ایران نیز با یک ضربه سرضرب و دقیق دروازه نسف را برای بار دوم باز کرد.

اخبار داغ – بیتوته

www.beytoote.com/hotnews.html

۳۰ خرداد ۰۱:۰۵٫ اخبار,اخبار سیاسی,تلگرام … مجوز تماشای خانوادگی بازی ایران و اسپانیا در ورزشگاه آزادی صادر شد. ۲۹ خرداد ۲۱:۴۳ … سرمربی تیم ملی اسپانیا: ایران هم در حمله بسیار قوی است و هم در دفاع/ می‌دانیم کی‌روش می‌خواهد چه کند! ۲۹ خرداد ۲۱:۳۸٫

پورتال شرکت برج میلاد تهران > صفحه اصلی جدید

miladtower.tehran.ir/

loading. تماشای بازی ایراناسپانیا روی عریض ترین پرده سینمای کشور · ادامه اخبار · پاسخ مدیر ارتباطات و بین الملل برج میلاد به حواشی پخش مسابقات جام جهانی در …

خبرورزشی

www.khabarvarzeshi.com/

سرمربی تیم فوتبال اسپانیا پیش از رویارویی با تیم ملی کشورمان، کارلوس کی‌روش را … وزارت ورزش و جوانان رفتار مقامات آمریکایی در قبال تیم ملی والیبال ایران را …

ادامه پربیننده ترین خبرهای ۴ساعت گذشته خبرگزاری ها – …

www.farhangiannews.ir/rss-34-پربیننده%۲۰ترین%۲۰خبرهای%۲۰۴ساعت%۲۰گذشته…

عناوین روزنامه های سیاسی ۳۰ خرداد ۹۷/ واکنش دولت به نامه خائنان +تصاویر — خبرگزاری دانشجو تیتر نیم …. ایران اسپانیا، بازی نیمکت هاست — جماران پیشکسوت …

Likes0Dislikes0
نظرات و ارسال نظر