جام جهانی 2018پنج شنبه ۱ فروردین ۱۳۹۸

جدول کامل برنامه های جام جهانی روسیه 2018

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.

جدول کامل برنامه های جام جهانی روسیه ۲۰۱۸

بازی های جام جهانی روسیه 2018

جدول کامل برنامه های جام جهانی روسیه ۲۰۱۸

برنامه کامل بازی‌های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه که از ۲۴ خردادماه تا ۲۴ تیرماه ۹۷ در ۱۱ شهر این کشور برگزار می‌شود

جام جهانی ۲۰۱۸ با حضور ۳۲ تیم از ۱۴ ژوئن تا ۱۵ جولای برگزار خواهد شد و تیم ملی ایران در گروه B مسابقات با اسپانیا، پرتغال و مراکش دیدار خواهد کرد.

گروه بندی کامل جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه به شرح زیر است:

گروه A: روسیه، عربستان، مصر ،اروگوئه

گروه B: پرتغال، اسپانیا،  مراکش ،ایران

گروه C: فرانسه، استرالیا ،پرو، دانمارک

گروه D: آرژانتین، ایسلند،کروواسی، نیجریه

گروه  E :  برزیل، سوئیس، کاستاریکا،  صربستان

گروه F:  آلمان ، مکزیک، سوئد، کره‌جنوبی

گروه G:  بلژیک،  پاناما  ،تونس  ،انگلیس

گروه H: لهستان، سنگال ،کلمبیا، ژاپن

برنامه کامل بازی‌های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه که از ۲۴ خردادماه تا ۲۴ تیرماه ۹۷ در ۱۱ شهر این کشور برگزار می‌شود، به شرح زیر است:

دیدارهای مرحله گروهی

گروه A: روسیه، اروگوئه، مصر، عربستان

تاریخ و ساعت
۲۴ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ روسیه عربستان
۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ مصر اروگوئه
۲۹ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ روسیه مصر
۳۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ اروگوئه عربستان
۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ اروگوئه روسیه
۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ عربستان مصر

گروه B: اسپانیا، پرتغال، ایران، مراکش

تاریخ و ساعت
۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ ایران مراکش
۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ اسپانیا پرتغال
۳۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ پرتغال مراکش
۳۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ ایران اسپانیا
۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ ایران  پرتغال
۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ مراکش اسپانیا

گروه C: فرانسه، پرو، دانمارک، استرالیا

 تاریخ و ساعت
۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۳۰ فرانسه استرالیا
۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۳۰ پرو دانمارک
۳۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ فرانسه پرو
۳۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ استرالیا دانمارک
۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ دانمارک فرانسه
۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ استرالیا پرو

گروه D: آرژانتین، ایسلند، کرواسی، نیجریه

تاریخ و ساعت
۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۳۰ آرژانتین ایسلند
۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۳:۳۰ کرواسی نیجریه
۳۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ آرژانتین کرواسی
۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ ایسلند نیجریه
۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ آرژانتین نیجریه
۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ کرواسی ایسلند

گروه E: برزیل، کاستاریکا، سوئیس، صربستان

تاریخ و ساعت
۲۷ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ کاستاریکا صربستان
۲۷ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ برزیل سوئیس
۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ برزیل کاستاریکا
۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ سوئیس صربستان
۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ صربستان برزیل
۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ سوئیس کاستاریکا

گروه F: آلمان، مکزیک، سوئد، کره جنوبی

تاریخ و ساعت
۲۷ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ آلمان مکزیک
۲۸ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ سوئد کره جنوبی
۲ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ آلمان سوئد
۲ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ کره جنوبی مکزیک
۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ کره جنوبی آلمان
۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ مکزیک سوئد

گروه G: بلژیک، پاناما، تونس، انگلیس

تاریخ و ساعت
۲۸ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ بلژیک پاناما
۲۸ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ انگلیس تونس
۲ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ بلژیک تونس
۳ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ انگلیس پاناما
۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ انگلیس بلژیک
۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ پاناما تونس

گروه H: لهستان، سنگال، کلمبیا، ژاپن

 تاریخ و ساعت
۲۹ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ لهستان سنگال
۲۹ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ کلمبیا ژاپن
۳ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ ژاپن سنگال
۳ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ لهستان کلمبیا
۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ ژاپن لهستان
۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ کلمبیا سنگال

دیدار مرحله یک هشتم نهایی
بازی چهل‌ونهم، ۳۰ ژوئن ۲۰۱۸ (۹ تیرماه ۹۷) A1 – B2، ورزشگاه فیشت – ساعت ۲۲:۳۰
بازی پنجاهم، ۳۰ ژوئن ۲۰۱۸ (۹ تیرماه ۹۷) C1 – D2، ورزشگاه کازان آره‌نا – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌ویکم، اول جولای ۲۰۱۸ (۱۰ تیرماه ۹۷) B1 – A2، ورزشگاه لوژنیکی – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌ودوم، اول جولای ۲۰۱۸ (۱۰ تیرماه ۹۷) D1 – C2، ورزشگاه نیژنی نووگورود – ساعت ۲۲:۳۰
بازی پنجاه‌وسوم، ۲ جولای ۲۰۱۸ (۱۱ تیرماه ۹۷) E1 – F2، ورزشگاه سامارا آره‌نا – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌وچهارم، ۲ جولای ۲۰۱۸ (۱۱ تیرماه ۹۷) G1 – H2، ورزشگاه روستوف آره‌نا – ساعت ۲۲:۳۰
بازی پنجاه‌وپنجم، ۳ جولای ۲۰۱۸ (۱۲ تیرماه ۹۷) F1 – E2، ورزشگاه سن پترزبورگ – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌وششم، ۳ جولای ۲۰۱۸ (۱۲ تیرماه ۹۷) G2 – H1، ورزشگاه اتکریتیه آره‌نا (اسپارتاک) – ساعت ۲۲:۳۰

دیدار مرحله یک چهارم نهایی
بازی پنجاه‌وهفتم، ۶ جولای ۲۰۱۸ (۱۵ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۴۹ – برنده بازی ۵۰، ورزشگاه نیژنی نووگورود – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌وهشتم، ۶ جولای ۲۰۱۸ (۱۵ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۳ – برنده بازی ۵۴، ورزشگاه کازان آره‌نا – ساعت ۲۲:۳۰
بازی پنجاه‌ونهم، ۷ جولای ۲۰۱۸ (۱۶ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۱ – برنده بازی ۵۲، ورزشگاه فیشت – ساعت ۲۲:۳۰
بازی شصتم، ۷ جولای ۲۰۱۸ (۱۶ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۵ – برنده بازی ۵۶، ورزشگاه سامارا آره‌نا – ساعت ۱۸:۳۰

دیدار نیمه نهایی
بازی شصت‌ویکم، ۱۰ جولای ۲۰۱۸ (۱۹ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۷ – برنده بازی ۵۸، ورزشگاه سن پترزبورگ – ساعت ۲۲:۳۰
بازی شصت‌ودوم، ۱۱ جولای ۲۰۱۸ (۲۰ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۹ – برنده بازی ۶۰، ورزشگاه لوژنیکی – ساعت ۲۲:۳۰

دیدار رده‌بندی
بازی شصت‌وسوم، ۱۴ جولای ۲۰۱۸ (۲۳ تیرماه ۹۷) بازنده بازی ۶۱ – بازنده بازی ۶۲، ورزشگاه سن پترزبورگ – ساعت ۱۸:۳۰

دیدار فینال
بازی شصت‌وچهارم، ۱۵ جولای (۲۴ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۶۱ – برنده بازی ۶۲، ورزشگاه لوژنیکی – ساعت ۱۹:۳۰

 

برنامه کامل و زمان بندی دقیق جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه | Football …

https://football-tribe.com/iran/2017/…/برنامه-کامل-و-زمان-بندی-دقیق-جام-جهانی-۲۰۱۸/

۱۲ آذر ۱۳۹۶ – فوتبال ترایب- با انجام قرعه کشی رقابت های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه، برنامه کامل مرحله گروهی این رقابت ها هم مشخص شد.

برنامه کامل مسابقات جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه +ساعت به وقت …

https://www.mashreghnews.ir/…/برنامه-کامل-مسابقات-جام-جهانی-۲۰۱۸-روسیه-ساعت-به…

گروه بندی کامل جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه به شرح زیر است: … برنامه کامل بازی‌های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه که از ۲۴ خردادماه تا ۲۴ تیرماه ۹۷ در ۱۱ شهر این کشور برگزار می‌شود، …

برنامه و تقویم کامل بازی‌های جام جهانی ۲۰۱۸ – فوتبال زون

footballzone.ir/news/برنامه-و-تقویم-کامل-بازی‌های-جام-جهان/

برای دریافت برنامه و تقویم کامل بازی‌های جام جهانی ۲۰۱۸ با کلیک روی لینک زیر فایل PDF مربوطه را دریافت کنید … گروه A جام جهانی: روسیه، اروگوئه، مصر، عربستان.

برنامه کامل بازی های جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸ روسیه – تور جام …

www.2safar.com/برنامه-کامل-بازی-های-جام-جهانی-فوتبال-۲۰۱۸-روسیه

برنامه کامل بازی های جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸ روسیه. ۲safar در این مقاله تاریخ، ساعت و استادیوم محل برگزاری تمامی رقابت های دور گروهی مسابقات جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه …

جام جهانی ۲۰۱۸ | نتایج و فیلم و جدول بازیهای ایران در مقدماتی …

namnak.com/مقدماتی-جام-جهانی-۲۰۱۸٫p11572

رتبه: ۴٫۴ – ‏۵٬۲۶۷ رأی

نمناک ورزشفوتبال برنامه مرحله مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ در آسیا + جزئیات … برنامه کامل رقابت های ایران در مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه. شاگردان کی روش در اولین گام …

جدول و برنامه بازی های جام جهانی ۲۰۱۸ | دراپ بال

https://dropball.ir/جدول-و-برنامه-کامل-بازی-های-جام-جهانی-۲۰۱۸/

۲۸ آبان ۱۳۹۶ – برنامه بازی های جام جهانی ۲۰۱۸ گروهبندی کامل جام جهانی جدول گروه های … مراسم قرعه کشی جام جهانی ۲۰۱۸، از جدول نهایی هشتگانه مساقات جام جهانی روسیه و …

جام جهانی ۲۰۱۸ (روسیه) :: ورزش سه

www.varzesh3.com/tag/927104/جام-جهانی-۲۰۱۸-(روسیه)

اخبار، حواشی، تصاویر، ویدیوها و گزارش‌های مربوط به جام جهانی ۲۰۱۸ (روسیه) … اعضای تیم ملی مراکش خود را به روسیه رساندند تا در کمپ محل اقامت خود حضور پیدا کنند. … مکزیک پیش از عزیمت به روسیه، بازتاب گسترده ای در رسانه های این کشور داشت.

برنامه کامل بازی های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه مشخص شد – نود

۹۰tv.ir/news/428839/برنامه-کامل-بازی-های-جام-جهانی-۲۰۱۸-روسیه-مشخص-شد

۱۰ آذر ۱۳۹۶ – وبسایت رسمی برنامه نود – برنامه کامل بازی های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه که روز ۲۴ خرداد سال ۹۷ آغاز می شود مشخص شد. به گزارش وبسایت نود، مراسم …

۹۰tv.ir | وبسایت رسمی برنامه ۹۰ – معرفی حریفان ایران در جام …

ویدئو برای جدول کامل برنامه های جام جهانی روسیه 2018
۹۰tv.ir/video/…/معرفی-حریفان-ایران-در-جام-جهانی-۲۰۱۸-پرتغال
۳۰ اسفند ۱۳۷۵

معرفی حریفان ایران در جام جهانی ۲۰۱۸: پرتغال. ۱۰۰۴۵. پرتغال · داخلی · اختصاصی · جام جهانی ۲۰۱۸ · تیم ملی فوتبال ایران · جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه · تیم های ملی …

وارد نشده: کامل

برنامه کامل بازی های دور گروهی جام جهانی ۲۰۱۸ | طرفداری

https://www.tarafdari.com/خبر/…/برنامه-کامل-بازی-های-دور-گروهی-جام-جهانی-۲۰۱۸

۱۰ آذر ۱۳۹۶ – طرفداری – قرعه کشی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه ساعتی پیش به پایان رسید و تیم ها حریفان و هم گروهی های خود.

| وبسایت رسمی برنامه ۹۰ – معرفی حریفان ایران در جام …

ویدئو برای جدول کامل برنامه های جام جهانی روسیه 2018
۹۰tv.ir/video/…/معرفی-حریفان-ایران-در-جام-جهانی-۲۰۱۸-پرتغال
۳۰ اسفند ۱۳۷۵

معرفی حریفان ایران در جام جهانی ۲۰۱۸: پرتغال. ۱۰۰۴۵. پرتغال · داخلی · اختصاصی · جام جهانی ۲۰۱۸ · تیم ملی فوتبال ایران · جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه · تیم های ملی …

وارد نشده: کامل

برنامه های تیم ملی تا فینال جام جهانی روسیه! – نود

ویدئو برای جدول کامل برنامه های جام جهانی روسیه 2018
۹۰tv.ir/video/401023/برنامه-های-تیم-ملی-تا-فینال-جام-جهانی-روسیه
۳۰ اسفند ۱۳۷۵

برنامه های تیم ملی تا فینال جام جهانی روسیه! … خلاصه بازی: آلمان ۲-۱ عربستان ۲۲ ساعت پیش. معرفی مربی و کاپیتان تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۱۸ …

برنامه کامل بازی های تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه | …

https://footba11.co › اخبار › ایران

۱۰ آذر ۱۳۹۶ – به گزارش وبسایت نود، بالاخره بعد از مدت ها انتظار، قرعه کشی جام جهانی ۲۰۱۸ انجام شد و ایران رقبای خود را در جام روسیه شناخت. تیم ملی ایران که برای …

برنامه کامل بازی‌های ایران در جام جهانی روسیه – ایسنا

https://www.isna.ir/news/96091005261/برنامه-کامل-بازی-های-ایران-در-جام-جهانی-روسیه

۱۰ آذر ۱۳۹۶ – برنامه بازی‌های تیم ملی فوتبال ایران بعد از قرعه‌کشی جام جهانی روسیه مشخص شد.

جام جهانی،اخبار جام جهانی،برنامه بازی های جام جهانی،نتایج جام … …

www.sarpoosh.com/football/worldcup

گزارش اسپورت ۳۶۵ از شماره ۱۰ های جام جهانی/ کریم انصاری‌فرد از ایران. سایت اسپورت ۳۶۵ در … [ادامه] · جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه,اخبار فوتبال,خبرهای فوتبال,جام جهانی …

حریفان ایران در جام جهانی ۲۰۱۸ – گروه‌ B | دیجی‌کالا مگ

https://www.digikala.com › خانه › ورزش و سفر › جام جهانی ۲۰۱۸

رتبه: ۴٫۷ – ‏۱۲ نقد

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ – گروه B که حریفان ایران در جام جهانی ۲۰۱۸ در آن حضور دارند گروهی است که … در این مطلب با موضوع بررسی گروه ایران در جام جهانی قصد داریم به هم گروهی های ایران در جام جهانی ۲۰۱۸ نگاهی … تا امروز بهترین رتبه را در رده‌بندی تیم‌های آسیایی در جدول فیفا دارد. …. بیشتر بخوانید: برنامه کامل مسابقات جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه.

برنامه کامل مسابقات جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه به وقت ایران | دیجی …

https://www.digikala.com › خانه › ورزش و سفر › جام جهانی ۲۰۱۸

رتبه: ۴٫۴ – ‏۴۳ نقد

۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ – جام جهانی روسیه قرار است از ۲۴ خرداد با بازی افتتاحیه روسیه و عربستان آغاز شود. برنامه و ساعت دقیق برگزاری بازیهای ایران در جام جهانی ۲۰۱۸ را با …

وارد نشده: جدول

تصاویر برای جدول کامل برنامه های جام جهانی روسیه ۲۰۱۸

نتیجه تصویری برای جدول کامل برنامه های جام جهانی روسیه 2018
نتیجه تصویری برای جدول کامل برنامه های جام جهانی روسیه 2018
نتیجه تصویری برای جدول کامل برنامه های جام جهانی روسیه 2018
نتیجه تصویری برای جدول کامل برنامه های جام جهانی روسیه 2018
نتیجه تصویری برای جدول کامل برنامه های جام جهانی روسیه 2018
تصاویر بیشتر برای جدول کامل برنامه های جام جهانی روسیه ۲۰۱۸گزارش تصاویر

فوتبال مقدماتی جام جهانی در آسیا,جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸ روسیه

varzeshtv.ir/detail/2601

۱۹ مهر ۱۳۹۶ – برنامه کامل هجدهمین دوره لیگ برتر فوتبال … تیم‌های اول و دوم هر گروه به طور مستقیم راهی جام جهانی می‌شود. … های ایران و کره جنوبی از گروه یک و عربستان و ژاپن از گروه دو به جام جهانی راه یافتند و تیم های سوریه و استرالیا راهی پلی آف شدند … نتایج و برنامه کلی مسابقات … گالری فیلم · گالری عکس · برنامه ها · جدول پخش.

برنامه بازی های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه | تاریخ دقیق، ساعت و …

www.coca.ir/برنامه-بازی-های-جام-جهانی-۲۰۱۸-روسیه/

تاریخ دقیق و روز شروع مسابقات جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه، برنامه و جدول زمان بندی کامل مسابقات مرحله گروهی، یک هشتم و یک چهار نهایی، دیدار رده بندی و فینال جام جهانی با ..

برنامه کامل بازی‌های ایران در جام جهانی روسیه – روزنامه دنیای …

https://donya-e-eqtesad.com/…/3321745-برنامه-کامل-بازی-های-ایران-در-جام-جهانی-روس…

۱۰ آذر ۱۳۹۶ – برنامه بازی‌های تیم ملی فوتبال ایران بعد از قرعه‌کشی جام جهانی روسیه مشخص شد.

برنامه کامل بازی های جام جهانی روسیه، تاریخ مسابقات تیم ملی …

news.mihanmarket.com/…/برنامه-کامل-بازی-های-جام-جهانی-روسیه-تاریخ-مسابقات-تیم…

۱۹ آذر ۱۳۹۶ – با مشخص شدن گروه های هشتگانه جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه، تکلیف تیم ها … در جدول زیر تاریخ و برنامه بازی های ایران در جام جهانی ۲۰۱۸ مشخص شده است …

جدول و نتایج مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ آسیا | امروز آنلاین

www.emruzonline.com/جدول-مقدماتی-جام-جهانی-۲۰۱۸-آسیا/

۱۵ مهر ۱۳۹۵ – برچسب ها: ازبکستان، استرالیا، امارات متحده عربی، ایران، تایلند، جام جهانی روسیه، جام جهانی روسیه ۲۰۱۸، چین، ژاپن، سوریه، عراق، عربستان، …

برنامه کامل بازی های تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه – …

https://magito.ir › ورزشی › فوتبال › مقدماتی جام جهانی

۱۰ آذر ۱۳۹۶ – تیم ملی ایران در گروه مرگ جام جهانی ۲۰۱۸ قرار گرفت.

قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۱۸ فوتبال| ایران در گروه مرگ با …

https://www.tasnimnews.com › ورزشی › فوتبال ایران

۱۰ آذر ۱۳۹۶ – مراسم قرعه‌کشی رقابت‌های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه با حضور ستاره‌های … برنامه کامل بازی‌های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه که از ۲۴ خرداد ماه تا ۲۳ تیر ماه ۹۷ در ۱۱ …

جدول، نتایج و برنامه بازیهای مقدماتی جام جهانی اروپا – توپ ۹۰

www.top90.ir/uefa/worldcup-qualifiers/

جدول، نتایج و برنامه دیدارهای مقدماتی جام جهانی اروپا در سایت توپ ۹۰٫

گروه‌بندی و برنامه دور مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه – BBC …

www.bbc.com/persian/sport-42203241

۱۰ آذر ۱۳۹۶ – با برگزاری قرعه کشی جام جهانی ۲۰۱۸ در کاخ کرملین، ۳۲ تیم در قالب ۸ … در زیر گروه‌های هشتگانه جام جهانی روسیه و زمان بازی‌های هر گروه را می بینید.

جام جهانی ۲۰۱۸ – انجمن اکسل ایران – جامعه اکسل ایرانیان

https://forum.exceliran.com/showthread.php/12025-جام-جهانی-۲۰۱۸

۴پست – ‏۲ نویسنده

یک فایل نوشتم جدول بازیهای جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸ روسیه رو ارائه میده و گلها رو میگیره و جداول و تیمهای صعود کننده به مراحل بالاتر رو محاسبه میکنه ۱۵۸۴۶٫

برنامه کامل دیدارهای جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه به وقت ایران – …

www.asriran.com › صفحه نخست › ورزشی

۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ – برنامه کامل دیدارهای جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه به وقت ایران. ۶۴ دیدار در جام جهانی روسیهبرنامه بازی‌های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه. روز ۱. ۲۴ خرداد ۱۳۹۷ ساعت …

گروه بندی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه | برنامه کامل بازیهای جام جهانی …

harfetaze.com › اخبار › اخبار ورزشی

۱۰ آذر ۱۳۹۶ – گروه بندی جام جهانی : قرعه کشی جام

جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸ – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

https://fa.wikipedia.org/wiki/جام_جهانی_فوتبال_۲۰۱۸

جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸ بیست و یکمین دورهٔ جام جهانی فوتبال است که از ۱۴ ژوئن تا ۱۵ … جام جهانی ۲۰۱۸ پیشنهادهای خود را ارائه دادند؛ اما پس از خروج مکزیک از برنامه‌های … به این ترتیب در نهایت چهار پیشنهاد روسیه، انگلستان، پرتغال/اسپانیا و همچنین بلژیک/هلند برای میزبانی جام جهانی …… “World Cup 2018 and 2022 decision day – live!

جدول کامل بازی‌های جام‌جهانی ۲۰۱۸ | روزنامه خبرورزشی

www.khabarvarzeshi.com/p/136821

۱۶ مهر ۱۳۹۶ – در این جدول زمان‌بندی دقیق و محل برگزاری رقابت‌های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه را مشاهده می‌کنید. به گزارش خبرورزشی، با توجه به اینکه قرعه‌کشی رقابت‌های …

مقدماتی جام جهانی (آمریکای جنوبی) | متافوتبال

https://metafootball.com/fa/info/competition/مقدماتی-جام-جهانی-آمریکای-جنوبی/۵۳/

اطلاعاتی در مورد مقدماتی جام جهانی (آمریکای جنوبی) شامل آخرین نتایج، برنامه … فصل های موجود … فصل: روسیه ۲۰۱۸جدول کامل بر اساس رتبه فعلی به همراه آمار کامل.

برنامه کامل گروه ایران در مسابقات مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ – …

https://www.farsnews.com/…/برنامه-کامل-گروه-ایران-در-مسابقات-مقدماتی-جام-جهانی-۲…

۲۴ فروردین ۱۳۹۵ – با توجه به قرعه‌کشی مسابقات مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸، تیم ملی ایران در نخستین دیدار مقابل قطر قرار می‌گیرد.

نگاهی به نتایج و جدول مرحله مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ در اروپا

https://www.yjc.ir › ورزشی › فوتبال و فوتسال

۱۷ شهریور ۱۳۹۶ – در گروه A مرحله مقدماتی جام جهانی روسیه در اروپا تیم ملی فرانسه با ۱۷ امتیاز … برنامه بازی های این گروه به شرح زیر است : … ///مرحله مقدماتی جام جهانی۲۰۱۸ در اروپا … مقدماتی جام جهانی در اروپا صربستان با ۱۵ امتیاز صدر جدول و تیم های …

مراسم قرعه کشی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه – آپارات

ویدئو برای جدول کامل برنامه های جام جهانی روسیه 2018▶ ۳۲:۴۵
https://www.aparat.com/v/…/مراسم_قرعه_کشی_جام_جهانی_۲۰۱۸_روس…
۱۰ آذر ۱۳۹۶

مراسم قرعه کشی رقابت های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه عصر امروز برگزار شد و ۳۲ تیم حاضر حریفان خود را شناختند. ۱۰ آذر ۱۳۹۶٫ ورزشی · برنامه تلویزیونی · جام جهانی …

مخبر – ۱۳۹۷/۰۲/۱۵ – جدول کامل دیدارهای جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه …

www.mokhbernews.ir/Home/…/جدول-کامل-دیدارهای-جام-جهانی-۲۰۱۸-روسیه-به-وقت-ایرا…

۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ – گروه H: لهستان، سنگال ،کلمبیا، ژاپن ** برنامه بازی های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه روز ۱ ۲۴ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰/ روسیه– عربستان ورزشگاه لوژنیکی

سید بندی کامل بازی های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه اعلام شد | ایران …

https://iranintl.com/ورزش/سید-بندی-کامل-بازی-های-جام-جهانی-۲۰۱۸-روسیه-اعلام-شد

۲۵ آبان ۱۳۹۶ – با راه يابي آخرين تيم به جام جهانی، سيد بندی كامل اين دوره از رقابت ها نيز اعلام شد كه بر اساس آن تيم ملی ايران در سيد سوم قرار گرفت. به گزارش …

جام جهانی فوتبال ٢٠١٨ روسیه (۲۴ خرداد الی ۲۴ تیر ۱۳۹۷),های …

https://ilikevents.com/fa/event/4054-russia-fifa-world-cup

جام جهانی فوتبال ٢٠١٨ روسیه از ۲۴ خرداد الی ۲۴ تیر ۱۳۹۷ در شهر های میزبان مسابقات ایران کشور … نشست ستاد هماهنگی برنامه ریزی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه برگزار شد.

گروه بندی مسابقات جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه – Sputnik Iran

https://ir.sputniknews.com/world/201712013073050/

۱۰ آذر ۱۳۹۶ – امروز جمعه دهم آذر ۱۳۹۶ در قلب مسکو قرعه کشی بزرگترین رویداد ورزشی جهان از ساعت ۱۸:۳۰ دقیقه آغاز شد و سی و دو تیم حاضر در رقابت های جام جهانی 

تیم ملی تا قبل از جام جهانی، ۸ بازی تدارکاتی خواهد داشت – کیهان

kayhan.ir/fa/news/113397

۱۵ شهریور ۱۳۹۶ – … تا قبل از بازی‌های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه ۸ بازی تدارکاتی برگزار می‌کند. … حتی برنامه‌های قبل از بازی هم به طور کامل اجرا شد اما برای بعد از بازی …

برنامه بازی‌های ایران در مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ – شفاف

www.shafaf.ir/fa/news/385307/برنامه-بازی‌های-ایران-در-مقدماتی-جام-جهانی-۲۰۱۸

۲۴ فروردین ۱۳۹۵ – دیدارهای مرحله نهایی انتخابی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه در منطقه آسیا از پنجشنبه ۱۱ شهریور ماه امسال آغاز … برنامه کامل گروه A مسابقات به شرح زیر است:

بهترین اپلیکیشن های جام جهانی ۲۰۱۸ و برنامه های پیگیری …

digiato.com/article/2018/06/05/اپلیکیشن-های-جام-جهانی-۲۰۱۸/

۲ روز پیش – مدتی هست که اپلیکیشن رسمی فیفا برای جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه … آنی از بازی‌های در حال انجام، اطلاعات کامل از تیم‌های حاضر در جام، اخبار و حواشی و البته نمایش … ™۲۰۱۸ FIFA World Cup Russia; قیمت: رایگان; سازنده: FIFA; سیستم عامل: …

تور روسیه ویژه جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸ – دفتر خدمات …

https://rose.toursold › تور روسیه ویژه جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸

گرفتن. قیمت تور جام جهانی روسیه ۲۰۱۸ – تور روسیه ویژه جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸ … سوچی ، کالینینگراد هستند. تور جام جهانیجدول بازیهای جام جهانی ۲۰۱۸ …

زمان و میزبان‌های لیگ‌ جهانی ۲۰۱۸ مشخص شدند – فدراسیون …

iranvolleyball.com/گروه‌بندی-لیگ‌-جهانی-۲۰۱۸-مشخص-شد/

۲۸ مرداد ۱۳۹۶ – در نشست دپارتمان لیگ جهانی زمان و میزبان گروه های سال ۲۰۱۸ این مسابقات مشخص شدند. … تعیین و تدوین برنامه لیگ‌های جهانی ۲۰۱۸ ، ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ از اهم سرفصل‌های این نشست است که در … گروه‌بندی کامل هفته نخست لیگ جهانی ۲۰۱۸ به شرح زیر است: … گروه ۵: بلغارستان (میزبان) – استرالیا- روسیه – صربستان.

جدول مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ آسیا – طاقر

toger.ir/جدول-مقدماتی-جام-جهانی-۲۰۱۸-آسیا.html

۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ – نتایج کامل و جدول رده بندی انتخابی جام جهانی ۲۰۱۸ در آسیا در پایان هفته دوم رقابتهای … جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه در قاره آسیانتایج کامل مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ در آسیا + جدول گروه‌های … جام جهانی ۲۰۱۸ نتایج و فیلم و جدول بازیهای ایران در.

دانلود جدول کامل برنامه بازی های جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل | ورزش ۱۱

www.varzesh11.com/fa/soccer…/دانلود_جدول_کامل_برنامه…های_جام_جهانی…/۱۱۳۹۱

۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۳ – جام جهانی ۲۰۱۴ در تاریخ ۲۳ خرداد در کشور برزیل آغاز می شود و تیم ملی فوتبال کشورمان نیز در این رویداد جهانی و بزرگ شرکت خواهد کرد.

جدول پخش شبکه های تلویزیونی و رادیویی | زمان پخش برنامه ها

https://www.irib.ir/conductor/47

جدول پخش کلیه شبکه های تلویزیونی و رادیویی سراسری (شبکه سه، شبکه نسیم، شبکه ورزش و . … ویژه برنامه جام جهانی روسیه۲۰۱۸ / مجری : خیابانی ، پوربخش.

جام جهانی فیفا ۲۰۱۸ برنامه، جدول زمانی در IST هند هند تلویزیون …

https://www.worldcupupdates.org/…/2018-fifa-world-cup-full-match-schedule-indian-…

رفتن به Live in India در فیس بوک تماشا کنید. کانال های تلویزیونی و اطلاعات … – اینجا را مشاهده کنید اطلاعات کامل در مورد کدام … جایی که به تماشای فیفا جام جهانی آنلاین در هند؟ … جام جهانی فیفا ۲۰۱۸ روسیه: تیم های برتر برای تماشای جام جهانی.

برنامه کامل دیدارهای جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه به وقت ایران – …

f-f.ir › آخرین ها

۵ ساعت پیش – فرهنگستان فوتبال ۶۴ دیدار در جام جهانی روسیه برگزار خواهد شد تا سرنوشت قهرمانی مشخص شود. به گزارش فرهنگستان فوتبال ،جام جهانی ۲۰۱۸ …

برنامه، نتایج و رده بندی لیگ جهانی ۲۰۱۷ والیبال – والیبال ایران

https://volleyballiran.com/leagues/world-league/2017.html

رقابت های لیگ ملت های جهان والیبال (که پیش از این لیگ جهانی نامیده می شد) هر ساله در چند سطح … برای ورود به صفحه مسابقات ۲۰۱۸ بر روی کلید زیر کلیک کنید:.

برنامه کامل بازی های جام جهانی ۲۰۱۸ – WORLD CUP RUSSIA …

amiraliahmadi1382.blogsky.com/1396/09/27/…/برنامه-کامل-بازی-های-جام-جهانی-۲۰۱۸

۲۷ آذر ۱۳۹۶ – برنامه کامل بازی های جام جهانی ۲۰۱۸. جدول کامل جام جهانی ۲۰۱۸. برنامه بازیهای گروه A جام جهانی ۲۰۱۸ به همراه تاریخ و ساعت بازیها و استادیوم محل …

خبرهای ورزشی | خبر فارسی

https://khabarfarsi.com/sports

دلیل خط خوردن سیدجلال مشخص شد / روایتی تازه از جام های گم شده پرسپولیس / . …. مقابل لیتوانی از ناحیه کمر دچار مصدومیت شد اما تا جمعه فرصت دارد به مرز آمادگی کامل برسد. … در آستانه جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه نگاهی می اندازیم به برترین های ایران و ….. بررسی وضعیت برنامه های آماده سازی تیمها و بهبود عملکرد ورزشکاران تیم های ملی است.

برنامه کامل والیبال جام باشگاه‌های جهان؛ بانک سرمایه – زاکسا …

havaadar.com/…/برنامه-کامل-والیبال-جام-باشگاه‌های-جهان؛-بانک-سرمایه-زاکسا-لهستان…

۲۱ آذر ۱۳۹۶ – ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه (۲۳ ایران)؛ زنیت کازان روسیه – اسکرا لهستان. تیم های شرکت کننده، روز … برچسب ها: والیبال، قهرمانی باشگاه ای جهان، برنامه کامل.

” مهمانی فوتبال” به استقبال جام جهانی ۲۰۱۸ رفت – شبکه پنج

tv5.ir/index.php/tv5news/24807-مهمانی-فوتبال-به-استقبال-جام-جهانی-۲۰۱۸-رفت

۸ اسفند ۱۳۹۶ – خانه · اخبار · جدول پخش; ارتباط با ما … برنامه های شبکه ۵ … مهمانی فوتبال” به استقبال جام جهانی ۲۰۱۸ رفت … وی ادامه داد: محتوای این مستند درباره کشور میزبان برگزاری مسابقات جام جهانی ۲۰۱۸ فوتبال ( روسیه ) و شهرهای … ۲۰۱۸ را از مرحله قرعه کشی تا برگزاری مسابقات با جزئیات کامل در اختیار مخاطبان قرار دهیم.

نتایج بازی های جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل – مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ …

https://mrfifa.com/index.php/games/all/1

روز جمعه ۱۵ آذرماه، مراسم قرعه کشی نهایی جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل انجام و تکلیف تیم های حاضر مشخص خواهد شد. شما می توانید در صفحه گزارش آنلاین مراسم قرعه کشی، …

اخبار جام ملت های آفریقا – قطره

www.ghatreh.com/news/tag/18785-جام%۲۰ملت%۲۰های%۲۰آفریقا/۰/۲۰

صلاح: مصر در جام جهانی تاریخ سازی خواهد کرد حضور در جام جهانی روسیه اولین حضور … تیم ملی مراکش یکی از نمایندگان آفریقا در جام جهانی ۲۰۱۸ است که در گروه دوم …

ورزشگاه های روسیه در آستانه برگزاری جام جهانی ۲۰۱۸ چندرسانه‌ای

ویدئو برای جدول کامل برنامه های جام جهانی روسیه 2018
www.radiogoftogoo.ir/VideoDetails/?m=170001&n=253545
۱ روز پیش

ورزشگاه های روسیه در روزهای اخیر انتظار مردم جهان را در رقایت های جام جهانی ۲۰۱۸ می کشند. تقریبا تمامی این ورزشگاه ها در آمادگی کامل برای میزبانی …

والیبال قهرمانی جهان ۲۰۱۸ | خبرگزاری جهان والیبال | والی ورلد

volleyworld.ir/tag/والیبال-قهرمانی-جهان-۲۰۱۸/

جدول نتایج زنده تورنمنت های مختلف والیبال، جام جهانی، لیگ جهانی، المپیک و … … آرژانتین · آلمان · آمریکا · ایتالیا · برزیل · بلغارستان · روسیه · صربستان … برنامه کامل مرحله مقدماتی والیبال قهرمانی جهان ۲۰۱۸ (به وقت ایران) … رقابت های والیبال انتخابی قهرمانی جهان سال ۲۰۱۸ (مردان) در منطقه نورسکا به روش پنج امتیازی برگزار می.

ایران بیست و هشتمین تیم گران‌قیمت جام جهانی روسیه – …

www.tvarzesh.com/…/7690-ایران-بیست-و-هشتمین-تیم-گران‌قیمت-جام-جهانی-روسیه

۲ ساعت پیش – وبسایت رسمی برنامه نود – تیم ملی فوتبال ایران از حیث ارزش گذاری بازیکنان، بیست و هشتمین تیم گران‌قیمت جامجام جهانی ۲۰۱۸ از روز پنجشنبه ۲۴ خرداد ماه با دیدار تیم های عربستان سعودی و روسیه آغاز می شود. …. جدول کامل لیگ

Likes0Dislikes0
نظرات و ارسال نظر