جام جهانی 2018یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

تصاویر تیم ملی در جام جهانی روسیه 2018 - جام جهانی روسیه 2018

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.

تصاویر تیم ملی در جام جهانی روسیه ۲۰۱۸

جام جهانی روسیه 2018

تصاویر تیم ملی در جام جهانی روسیه ۲۰۱۸

برنامه کامل بازی‌های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه که از ۲۴ خردادماه تا ۲۴ تیرماه ۹۷ در ۱۱ شهر این کشور برگزار می‌شود

جام جهانی ۲۰۱۸ با حضور ۳۲ تیم از ۱۴ ژوئن تا ۱۵ جولای برگزار خواهد شد و تیم ملی ایران در گروه B مسابقات با اسپانیا، پرتغال و مراکش دیدار خواهد کرد.

گروه بندی کامل جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه به شرح زیر است:

گروه A: روسیه، عربستان، مصر ،اروگوئه

گروه B: پرتغال، اسپانیا،  مراکش ،ایران

گروه C: فرانسه، استرالیا ،پرو، دانمارک

گروه D: آرژانتین، ایسلند،کروواسی، نیجریه

گروه  E :  برزیل، سوئیس، کاستاریکا،  صربستان

گروه F:  آلمان ، مکزیک، سوئد، کره‌جنوبی

گروه G:  بلژیک،  پاناما  ،تونس  ،انگلیس

گروه H: لهستان، سنگال ،کلمبیا، ژاپن

برنامه کامل بازی‌های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه که از ۲۴ خردادماه تا ۲۴ تیرماه ۹۷ در ۱۱ شهر این کشور برگزار می‌شود، به شرح زیر است:

دیدارهای مرحله گروهی

گروه A: روسیه، اروگوئه، مصر، عربستان

تاریخ و ساعت
۲۴ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ روسیه عربستان
۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ مصر اروگوئه
۲۹ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ روسیه مصر
۳۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ اروگوئه عربستان
۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ اروگوئه روسیه
۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ عربستان مصر

گروه B: اسپانیا، پرتغال، ایران، مراکش

تاریخ و ساعت
۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ ایران مراکش
۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ اسپانیا پرتغال
۳۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ پرتغال مراکش
۳۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ ایران اسپانیا
۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ ایران  پرتغال
۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ مراکش اسپانیا

گروه C: فرانسه، پرو، دانمارک، استرالیا

 تاریخ و ساعت
۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۳۰ فرانسه استرالیا
۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۳۰ پرو دانمارک
۳۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ فرانسه پرو
۳۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ استرالیا دانمارک
۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ دانمارک فرانسه
۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ استرالیا پرو

گروه D: آرژانتین، ایسلند، کرواسی، نیجریه

تاریخ و ساعت
۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۳۰ آرژانتین ایسلند
۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۳:۳۰ کرواسی نیجریه
۳۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ آرژانتین کرواسی
۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ ایسلند نیجریه
۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ آرژانتین نیجریه
۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ کرواسی ایسلند

گروه E: برزیل، کاستاریکا، سوئیس، صربستان

تاریخ و ساعت
۲۷ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ کاستاریکا صربستان
۲۷ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ برزیل سوئیس
۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ برزیل کاستاریکا
۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ سوئیس صربستان
۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ صربستان برزیل
۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ سوئیس کاستاریکا

گروه F: آلمان، مکزیک، سوئد، کره جنوبی

تاریخ و ساعت
۲۷ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ آلمان مکزیک
۲۸ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ سوئد کره جنوبی
۲ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ آلمان سوئد
۲ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ کره جنوبی مکزیک
۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ کره جنوبی آلمان
۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ مکزیک سوئد

گروه G: بلژیک، پاناما، تونس، انگلیس

تاریخ و ساعت
۲۸ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ بلژیک پاناما
۲۸ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ انگلیس تونس
۲ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ بلژیک تونس
۳ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ انگلیس پاناما
۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ انگلیس بلژیک
۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ پاناما تونس

گروه H: لهستان، سنگال، کلمبیا، ژاپن

 تاریخ و ساعت
۲۹ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ لهستان سنگال
۲۹ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ کلمبیا ژاپن
۳ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ ژاپن سنگال
۳ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ لهستان کلمبیا
۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ ژاپن لهستان
۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ کلمبیا سنگال

دیدار مرحله یک هشتم نهایی
بازی چهل‌ونهم، ۳۰ ژوئن ۲۰۱۸ (۹ تیرماه ۹۷) A1 – B2، ورزشگاه فیشت – ساعت ۲۲:۳۰
بازی پنجاهم، ۳۰ ژوئن ۲۰۱۸ (۹ تیرماه ۹۷) C1 – D2، ورزشگاه کازان آره‌نا – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌ویکم، اول جولای ۲۰۱۸ (۱۰ تیرماه ۹۷) B1 – A2، ورزشگاه لوژنیکی – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌ودوم، اول جولای ۲۰۱۸ (۱۰ تیرماه ۹۷) D1 – C2، ورزشگاه نیژنی نووگورود – ساعت ۲۲:۳۰
بازی پنجاه‌وسوم، ۲ جولای ۲۰۱۸ (۱۱ تیرماه ۹۷) E1 – F2، ورزشگاه سامارا آره‌نا – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌وچهارم، ۲ جولای ۲۰۱۸ (۱۱ تیرماه ۹۷) G1 – H2، ورزشگاه روستوف آره‌نا – ساعت ۲۲:۳۰
بازی پنجاه‌وپنجم، ۳ جولای ۲۰۱۸ (۱۲ تیرماه ۹۷) F1 – E2، ورزشگاه سن پترزبورگ – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌وششم، ۳ جولای ۲۰۱۸ (۱۲ تیرماه ۹۷) G2 – H1، ورزشگاه اتکریتیه آره‌نا (اسپارتاک) – ساعت ۲۲:۳۰

دیدار مرحله یک چهارم نهایی
بازی پنجاه‌وهفتم، ۶ جولای ۲۰۱۸ (۱۵ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۴۹ – برنده بازی ۵۰، ورزشگاه نیژنی نووگورود – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌وهشتم، ۶ جولای ۲۰۱۸ (۱۵ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۳ – برنده بازی ۵۴، ورزشگاه کازان آره‌نا – ساعت ۲۲:۳۰
بازی پنجاه‌ونهم، ۷ جولای ۲۰۱۸ (۱۶ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۱ – برنده بازی ۵۲، ورزشگاه فیشت – ساعت ۲۲:۳۰
بازی شصتم، ۷ جولای ۲۰۱۸ (۱۶ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۵ – برنده بازی ۵۶، ورزشگاه سامارا آره‌نا – ساعت ۱۸:۳۰

دیدار نیمه نهایی
بازی شصت‌ویکم، ۱۰ جولای ۲۰۱۸ (۱۹ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۷ – برنده بازی ۵۸، ورزشگاه سن پترزبورگ – ساعت ۲۲:۳۰
بازی شصت‌ودوم، ۱۱ جولای ۲۰۱۸ (۲۰ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۹ – برنده بازی ۶۰، ورزشگاه لوژنیکی – ساعت ۲۲:۳۰

دیدار رده‌بندی
بازی شصت‌وسوم، ۱۴ جولای ۲۰۱۸ (۲۳ تیرماه ۹۷) بازنده بازی ۶۱ – بازنده بازی ۶۲، ورزشگاه سن پترزبورگ – ساعت ۱۸:۳۰

دیدار فینال
بازی شصت‌وچهارم، ۱۵ جولای (۲۴ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۶۱ – برنده بازی ۶۲، ورزشگاه لوژنیکی – ساعت ۱۹:۳۰

جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه – مشرق نیوز

https://www.mashreghnews.ir/tag/جام+جهانی+۲۰۱۸+روسیه

جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه … مسعود شجاعی کاپیتان رسمی تیم ملی در جام جهانی است و تحت این عنوان در مراسم و … فیلم/ ماجرای سفر جنجالی نمایندگان مجلس به روسیه.

جام جهانی ۲۰۱۸ (روسیه) :: ورزش سه

www.varzesh3.com/tag/927104/جام-جهانی-۲۰۱۸-(روسیه)

اخبار، حواشی، تصاویر، ویدیوها و گزارش‌های مربوط به جام جهانی ۲۰۱۸ (روسیه) … ویژه دارند ۱۳۹۷/۰۳/۲۱٫ سفیر ایران در روسیه فردا به کمپ تیم ملی در شهر مسکو می رود.

نیجریه جوان ترین تیم جام جهانی، ایران تیم دهم (عکس) :: ورزش سه

www.varzesh3.com/news/…/نیجریه-جوان-ترین-تیم-جام-جهانی-ایران-تیم-دهم-عکس

۶ روز پیش – تیم ملی نیجریه جوان ترین تیم جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه را در اختیار دارد و بیشتر بازیکنان این تیم را بازیکنان کم سن و سال تشکیل می دهند.

جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه؛ گزارش ویدئویی از تمرین تیم ملی ایران …

ویدئو برای تصاویر تیم ملی در جام جهانی روسیه 2018▶ ۱:۱۷
fa.euronews.com › اخبار › جهان
۴ روز پیش

تیم ملی فوتبال ایران نخستین تیمی بود که برای شرکت در مسابقات جام جهانی ۲۰۱۸ خود را به روسیه رساند. مردان کارلوس کیروش دومین روز تمرینات …

۹۰tv.ir | وبسایت رسمی برنامه ۹۰ – معرفی حریفان ایران در جام …

ویدئو برای تصاویر تیم ملی در جام جهانی روسیه 2018
۹۰tv.ir/video/429052/معرفی-حریفان-ایران-در-جام-جهانی-۲۰۱۸-مراکش
۱ فروردین ۱۳۷۶

معرفی حریفان ایران در جام جهانی ۲۰۱۸: مراکش. ۱۲۶۶۲. داخلی · اختصاصی · مراکش · جام جهانی ۲۰۱۸ · جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه · تیم های ملی · جام جهانی روسیه …

ایران، اولین تیم جام جهانی در روسیه + عکس – Sputnik Iran

https://ir.sputniknews.com/worldcup-2018…/201806053634597-تیم-فوتبال-ایران/

۷ روز پیش – مسابقات جام جهانی فوتبال از روز ۱۴ ژوئن تا ۱۵ ژوئیه ۲۰۱۸ در ۱۲ استادیوم و ۱۱ شهر روسیه از جمله مسکو، کالینین گراد، سن پترزبورگ، ولگاگراد، …

آشنایی با ستاره های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه(قسمت اول)+ تصاویر

https://www.yjc.ir › ورزشی › دنیای ورزش

۱۹ آذر ۱۳۹۶ – یک سایت آرژانتینی ستاره های احتمالی تیم های حاضر در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه را … ایسکو انگیزه زیادی دارد تا در جام جهانی روسیه در ترکیب تیم ملی …

لیست بازیکنان تیم ملی برای حضور در جام جهانی روسیه …

https://www.yjc.ir › ورزشی › فوتبال و فوتسال

فهرست بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه مشخص … اخبار و حواشی داغ مربوط به جام جهانی ۲۰۱۸ را لحظه به لحظه در این اینجا( جام جهانی …

مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و …

https://www.mehrnews.com/tag/مقدماتی+جام+جهانی+۲۰۱۸+روسیه

در آخرین جلسه تمرین تیم ملی مصر قبل از اعزام به مسابقات جام جهانی روسیه در قاهره، تمام … تصاویری از سفر تیم ملی فوتبال ایران به روسیه/ملی‌پوشان در لباس نو.

لباس های رسمی تیم ملی فوتبال پرتغال برای جام جهانی ۲۰۱۸ …

www.sarpoosh.com/football/worldcup/worldcup961206940.html

رتبه: ۴٫۲ – ‏۱۸ نقد

۲۹ اسفند ۱۳۹۶ – فدراسیون فوتبال پرتغال از لباس های رسمی این کشور برای جام جهانی روسیه رونمایی کرد،در حاالیکه ۸۶ روز تا جام جهانی زمان باقی است، از لباس های …

جام جهانی ۲۰۱۸ | تمرین تیم ملی فوتبال ایران زیر ذره‌بین …

https://www.tasnimnews.com › ورزشی › فوتبال ایران

۵ روز پیش – جام جهانی ۲۰۱۸ | تمرین تیم ملی فوتبال ایران زیر ذره‌بین رسانه روسی + تصاویر. خبرگزاری مطرح ورزشی روسیه گزارش تصویری از تمرین تیم ملی …

آپارات – جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه

https://www.aparat.com/result/جام_جهانی_۲۰۱۸_روسیه

موسیقی بسیار زیبا و رسمی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه-دکوریست · دکوریست- مشاوره …. نگاهی به مسیر صعود تیم ملی ایران به جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه · ۩۩۩ آرین اول ۩۩۩.

جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه | طرفداری

https://www.tarafdari.com/static/page/taxonomy/1151

بررسی تاکتیکی تیم های گروه هفتم جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه – ویدیو زیرنویس فارسی … یاد احمدرضا عابدزاده در تمرینات تیم ملی فوتبال توسط پسرش زنده شد (عکس).

هواپیمای سوپرلوکس تیم ملی فوتبال آرژانتین برای جام جهانی …

jamejamonline.ir › جام جم ورزش › فوتبال

۹ خرداد ۱۳۹۷ – تیم ملی فوتبال آرژانتین با هواپیمایی بسیار لوکس راهی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه خواهد شد. تصویر هواپیمای سوپرلوکس تیم ملی فوتبال آرژانتین …

برند لباس تیم های حاضر در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه+تصاویر

www.mizanonline.com/…/برند-لباس-تیم-های-حاضر-در-جام-جهانی-۲۰۱۸-روسیه-تصاو…

تصویری ار برند لباس ۳۲ تیم حاضر در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه را مشاهده می‌کنید و این درحالی است که تنها کشوری که هنوز برند لباسهایش برای جام جهانی مشخص نشده ایران …

آماده‌سازی تیم ملی ایران برای حضور در جام جهانی ۲۰۱۸ | همه مطالب …

www.dw.com/fa-ir/آمادهسازی-تیم-ملی-ایران-برای-حضور-در-جام-جهانی…/g-44121930

۴ روز پیش – تصویر: احسان حاجی صفی (چپ) و علی بیرانوند، دروازه‌بان شماره یک ایران در … یکی از امیدهای تیم ملی فوتبال ایران در مسابقات جام جهانی روسیه سردار آزمون و … Russland Fußball WM 2018 Nationalmannschaft Iran (picture alliance …

اطلاع رسانی جام جهانی ۲۰۱۸ – سفارت جمهوری اسلامی ایران در …

moscow.mfa.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=75&pageid=38240

سنت پترزبورگ میزبان اولین بازی تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه … خواهد شد و همچنین تصاویر و فیلم هایی از تیم های شرکت کننده را برای علاقمندان به فوتبال …

تصاویر | رونمایی از لباس رسمی تیم ملی ایران در جام‌جهانی روسیه

https://www.khabaronline.ir/detail/775995/multimedia/picture

۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ – شب گذشته از لباس رسمی کاروان تیم ملی فوتبال ایران در مسابقات جام جهانی ۲۰۱۸ رونمایی شد. این کت و شلوارها با همکاری برند هاکوپیان طراحی شده …

گروه مرگ واقعی در جام جهانی روسیه ۲۰۱۸ + عکس – نمناک

namnak.com/گروه-مرگ.p60652

رتبه: ۳٫۸ – ‏۸ رأی

بلیچر ریپورت با انتشار طرحی از گروه دوم جام جهانی ۲۰۱۸ به بررسی ستاره های نامدار و اصلی چهار تیم پرداخته است. در این طرح عکس سردار آزمون مهاجم گلزن تیم ملی در …

رونمایی از لباس تیم ملی فوتبال مراکش + عکس – ایسنا

https://www.isna.ir/news/…/رونمایی-از-لباس-تیم-ملی-فوتبال-مراکش-عکس

۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ – لباس تیم ملی فوتبال مراکش برای جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه رونمایی شد.

اخبار جام جهانی ۲۰۱۸ – قطره

www.ghatreh.com/news/tag/29443-جام%۲۰جهانی%۲۰۲۰۱۸/۰/۲۰

ملی پوشان تیم فوتبال ایران به رسم یادبود، توپ جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸ روسیه (تل … درگفت وگو با فارس عنوان شد اکران فیلم ها متأثر از جام جهانی فوتبال/ «در وجه …

جشن صعود تیم ملی فوتبال به جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه

www.iribnews.ir/fa/news/…/جشن-صعود-تیم-ملی-فوتبال-به-جام-جهانی-۲۰۱۸-روسیه

۲۳ خرداد ۱۳۹۶ – صفحه نخست · سیاسی · اقتصادی · اجتماعی · علمی و فرهنگی · ورزشی · استانها · بین الملل · عکس · فیلم · فضای مجازی · پژوهش · تحلیل. منوی سرویسها …

قوچان نژاد ستاره احتمالی تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۱۸ …

https://www.jamaran.ir/…/940493-قوچان-نژاد-ستاره-احتمالی-تیم-ملی-ایران-در-جام-جها…

۱۴ دقیقه پیش – یک سایت انگلیسی از رضا قوچان نژاد به عنوان ستاره احتمالی تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه یاد کرد.

ایرنا – ۳۲ تیم حاضر در جام جهانی ۲۰۱۸ حریفان خود را شناختند …

www.irna.ir/fa/News/82749081

۱۰ آذر ۱۳۹۶ – به گزارش ایرنا، مراسم قرعه کشی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه، جمعه شب در کاخ کرملین شهر مسکو برگزار شد و ۳۲ تیم حاضر حریفان خود را شناختند.

معرفی تیم ملی استرالیا در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه | ورزش ۱۱

www.varzesh11.com/fa/v/11052

۶ روز پیش – معرفی تیم ملی استرالیا در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه ، … پارسی · English · جام جهانی ۲۰۱۸. آپلود فیلم و عکس جام جهانی. مرکز خبر · کل اخبار. مرکز خبر.

سیدبندی جام جهانی ۲۰۱۸ مشخص شد – العالم

fa.alalam.ir/news/3153201/سیدبندی-جام-جهانی-۲۰۱۸-مشخص-شد

۲۵ آبان ۱۳۹۶ – با قطعی شدن صعود آخرین تیم به جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه، سیدبندی تیم ها مشخص شد.

جام جهانی ۲۰۱۸ | دیجی‌کالا مگ

https://www.digikala.com/mag/worldcup/

جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه (Russia World Cup 2018) پنجمین حضور تیم ملی ایران را در مسابقات جام جهانی رقم می‌زند، و از این نظر اهمیتش برایمان دو چندان هم شده است. از یک ماه

تماشا | اولین تصاویر از تیم ملی ایران در روسیه | تماشا اسپرت

ویدئو برای تصاویر تیم ملی در جام جهانی روسیه 2018▶ ۳:۱۲
tamasha.com/v/B7Kj8
۷ روز پیش

اولین تصاویر از تیم ملی ایران در روسیه تیم ملی فوتبال ایران اولین تیمی است که خود را به روسیه رساند تا اولین مهمان روس ها در جام جهانی ۲۰۱۸ باشد.

عکس نوشته تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۱۸ | پروفایل تیم …

https://www.netshahr.com › خانه › صفحه عکس

۲۲ آذر ۱۳۹۶ – عکس نوشته تیم ملی فوتبال در جام جهانی روسیه و پروفایل تیم ملی ایران و حمایت تیم ملی ایران در جام جهانی روسیه ۲۰۱۸ و پروفایل تلگرام تیم ملی …

دیدارهای تدارکاتی تیم ملی تا جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه | بهداشت …

behdasht.news/fa/news…/-دیدارهای-تدارکاتی-تیم-ملی-تا-جام-جهانی-۲۰۱۸-روسیه/

۱ بهمن ۱۳۹۶ – تیم ملی فوتبال ایران تا پیش از جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه ۹ بازی دوستانه برگزار می‌کند.

اسامی بازیکنان کی روش برای حضور در جام جهانی روسیه اعلام شد

www.mojnews.com/…/204890-اسامی-بازیکنان-کی-روش-برای-حضور-در-جام-جهانی-رو…

۲۲ آذر ۱۳۹۶ – اسامی تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه مشخص شد.

برای مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ لیست تیم‌ملی اسپانیا منتشر شد …

https://www.farsnews.com/…/لیست-تیم‌ملی-اسپانیا-منتشر-شد-غیبت-کاسیاس-و-فا…

۹ مهر ۱۳۹۵ – به گزارش خبرگزاری فارس، تیم‌ملی فوتبال اسپانیا در چارچوپ رقابت‌های مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه قرار است مقابل ایتالیا و آلبانی قرار بگیرد.

حریفان تیم ملی فوتبال افغانستان در رقابت‌های مقدماتی جام …

https://www.tolonews.com/…/حریفان-تیم-ملی-فوتبال-افغانستان-در-رقابت‌های-مقدما…

تیم ملی فوتبال افغانستان در گروه پنجم رقابت‌های مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ میلادی و … قرعه‌کشی دور دوم از مرحله‌ی انتخابی مسابقات فوتبال جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه در منطقه …

آشنایی با ستاره های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه(قسمت دوم)+ تصاویر

footballonline.ir/News.aspx?ID=142132

۲۱ آذر ۱۳۹۶ – یک سایت آرژانتینی ستاره های احتمالی تیم های حاضر در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه … کاپیتان و دروازه بان ۳۱ ساله تیم بایرن مونیخ و تیم ملی آلمان در جام …

جام جهانی ۲۰۱۸: سید‌بندی، مدعیان قهرمانی، غول‌های غایب و …

www.bbc.com/persian/sport-42037541

۲۸ آبان ۱۳۹۶ – با انجام بازی‌های مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه چهره ۳۲ تیم حاضر در … مجری‌های مراسم گری لینه‌کر، مهاجم پیشین تیم ملی فوتبال انگلستان و ماریا …

تیم ملی ۹۰ نفره – بانک ملی ایران

bmi.ir/landing/worldcup

۱۷ بهمن ۱۳۹۶ – … پیام از تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی حمایت کن و برنده سفر به روسیه و … شانس همسفر شدن با تیم‌ملی در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه را داشته باشید.

(تصاویر) صعود استرالیا به جام جهانی روسیه – فرارو

https://fararu.com/fa/news/336780/تصاویر-صعود-استرالیا-به-جام-جهانی-روسیه

۳ روز پیش – تیم ملی فوتبال استرالیا در دیدار برگشت از مرحله پلی‌آف بین‌قاره‌ای راهیابی به جام جهانی ۲۰۱۸، از ساعت ۱۲:۳۰ امروز (چهارشنبه به وقت تهران)، در …

اسامی ۳۲ تیم حاضر در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه +عکس – مجله …

https://www.dustaan.com › اخبار ورزشی › فوتبال

۲۵ آبان ۱۳۹۶ – با صعود پرو، تمامی تیم های حاضر در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه مشخص شدند. … +عکس · رکورد ملی پوشان کشورمان در مقدماتی جام جهانی روسیه · نکاتی …

سایت شبکه ورزش – فوتبال مقدماتی جام جهانی در آسیا,جام جهانی …

varzeshtv.ir/detail/2601

۱۹ مهر ۱۳۹۶ – جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸ روسیه فوتبال مقدماتی جام جهانی در آسیا … ژاپن از گروه دو به جام جهانی راه یافتند و تیم های سوریه و استرالیا راهی پلی آف شدند.

از کمپ تیم ملی ایران در جام جهانی روسیه تا لوکوموتیو سواری …

shoaresal.ir/…/از-کمپ-تیم-ملی-ایران-در-جام-جهانی-روسیه-تا-لوکوموتیو-سواری-شاگر…

۲۷ آذر ۱۳۹۶ – تیم ملی فوتبال ایران تا پیش از آغاز اولین بازی خود در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه … ایران در جام جهانی روسیه تا لوکوموتیو سواری شاگردان کی‌روش+ تصاویر … شعار سال: تیم ملی فوتبال کشورمان کمپ خود را پیش ازرقابت‌های جام جهانی ۲۰۱۸ …

کاپیتان تیم ملی ایران در جام‌جهانی ۲۰۱۸ روسیه کیست؟

f-f.ir › اخبار

۲۱ خرداد ۱۳۹۵ – فرهنگستان فوتبال – کاپیتانی تیم ملی این روزها تبدیل به داستان جدیدی شده است. به گزارش وب‌سایت فرهنگستان فوتبال ایران، در حال حاضر …

برنامه کامل بازی های تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه | …

https://footba11.co › اخبار › ایران

۱۰ آذر ۱۳۹۶ – به گزارش وبسایت نود، بالاخره بعد از مدت ها انتظار، قرعه کشی جام جهانی ۲۰۱۸ انجام شد و ایران رقبای خود را در جام روسیه شناخت. تیم ملی ایران که برای …

رونمایی از کیت های آدیداس برای جام جهانی/ خبری از تیم ملی …

https://www.ilnanews.com/…/555486-رونمایی-از-کیت-های-آدیداس-برای-جام-جهانی-خبر…

۱۶ آبان ۱۳۹۶ – تیم ملی کشورمان هنوز تصمیمی برای طراحی لباس در جام جهانی ندارد. … است که ایران هنوز تولید کننده لباسش برای جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه مشخص نیست. … در زیر تصاویر کیت‌های رونمایی شده آدیداس برای تیم های ملی مختلف را می‌بینید:.

معرفی کمپ های تیم های ملی حاضر در جام جهانی روسیه؛ قسمت …

istadiums.com/2602/معرفی-کمپ-های-تیم-های-ملی-حاضر-در-جام-جه-۵/

۱۶ بهمن ۱۳۹۶ – istadiums– اختصاصی– با مشخص شدن تمامی تیم های راه یافته به مسابقات جام جهانی فوتبال روسیه و قرعه کشی این رقابت ها، کمپ های تمرینی و هتل …

لحظه به لحظه با مراسم قرعه کشی جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸ روسیه …

https://www.rokna.net/…/332930-لحظه-به-لحظه-با-مراسم-قرعه-کشی-جام-جهانی-فوتبا…

۱۰ آذر ۱۳۹۶ – مراسم قرعه کشی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه آغاز شد. ۱۸:۲۰ – رونالدو Ronaldo آقای گل جام جهانی ۲۰۰۲ در کنار تیته سرمربی تیم ملی برزیل و ادو هافبک …

عکس پیراهن تیم ملی در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه و جام ملت های …

harfetaze.com › اخبار › اخبار ورزشی

۲۷ فروردین ۱۳۹۷ – پیراهن تیم ملی : در شرایطی که مرسوم است در همه دنیا تیم های فوتبال از اسپانسر لباس خود البسه مجانی می گیرند و حتی برخی از تیم ها بابت پوشیدن …

گروه دیدارهای تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۱۸ مشخص شد

https://www.aa.com.tr/fa/ایران/-گروه…تیم-ملی-ایران-در-جام-جهانی-۲۰۱۸…/۹۸۷۴۸۰

۱۰ آذر ۱۳۹۶ – تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی فوتبال روسیه ۲۰۱۸ به همراه تیم های پرتغال، اسپانیا و مراکش در گروه B مسابقات قرار گرفت. – خبرگزاری آناتولی

بازگشایی خطوط هوایی مصر- روسیه توسط هواپیمای تیم ملی + عکس

https://www.borna.news/…فوتبال…/۶۹۷۱۴۲-بازگشایی-خطوط-هوایی-مصر-روسیه-تو…

۲۶ فروردین ۱۳۹۷ – هواپیمای مخصوص تیم ملی فوتبال مصر در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه خطوط هوایی این کشور به روسیه را بازگشایی کرد.

عکس نوشته تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۱۸ | پروفایل تیم …

https://www.netshahr.com › خانه › صفحه عکس

۲۲ آذر ۱۳۹۶ – عکس نوشته تیم ملی فوتبال در جام جهانی روسیه و پروفایل تیم ملی ایران و حمایت تیم ملی ایران در جام جهانی روسیه ۲۰۱۸ و پروفایل تلگرام تیم ملی …

گروه دیدارهای تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۱۸ مشخص شد

https://www.aa.com.tr/fa/ایران/-گروه…تیم-ملی-ایران-در-جام-جهانی-۲۰۱۸…/۹۸۷۴۸۰

۱۰ آذر ۱۳۹۶ – تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی فوتبال روسیه ۲۰۱۸ به همراه تیم های پرتغال، اسپانیا و مراکش در گروه B مسابقات قرار گرفت. – خبرگزاری آناتولی.

رونمایی از کیت های آدیداس برای جام جهانی/ خبری از تیم ملی …

https://www.ilnanews.com/…/555486-رونمایی-از-کیت-های-آدیداس-برای-جام-جهانی-خبر…

۱۶ آبان ۱۳۹۶ – تیم ملی کشورمان هنوز تصمیمی برای طراحی لباس در جام جهانی ندارد. … است که ایران هنوز تولید کننده لباسش برای جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه مشخص نیست. … در زیر تصاویر کیت‌های رونمایی شده آدیداس برای تیم های ملی مختلف را می‌بینید:.

معرفی کمپ های تیم های ملی حاضر در جام جهانی روسیه؛ قسمت …

istadiums.com/2602/معرفی-کمپ-های-تیم-های-ملی-حاضر-در-جام-جه-۵/

۱۶ بهمن ۱۳۹۶ – istadiums– اختصاصی– با مشخص شدن تمامی تیم های راه یافته به مسابقات جام جهانی فوتبال روسیه و قرعه کشی این رقابت ها، کمپ های تمرینی و هتل …

لحظه به لحظه با مراسم قرعه کشی جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸ روسیه …

https://www.rokna.net/…/332930-لحظه-به-لحظه-با-مراسم-قرعه-کشی-جام-جهانی-فوتبا…

۱۰ آذر ۱۳۹۶ – مراسم قرعه کشی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه آغاز شد. ۱۸:۲۰ – رونالدو Ronaldo آقای گل جام جهانی ۲۰۰۲ در کنار تیته سرمربی تیم ملی برزیل و ادو هافبک …

عکس پیراهن تیم ملی در جام جهانی روسیه ۲۰۱۸ و دلیل سادگی آن

hidoctor.ir/portal/2018/04/17/عکس-پیراهن-تیم-ملی-در-جام-جهانی-روسیه-۲۰۱۸/

۲۸ فروردین ۱۳۹۷ – عکس پیراهن تیم ملی در جام جهانی روسیه ۲۰۱۸ طرح اولیه پیراهن تیم ملی در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه جزئیات حذف یوزپلنگ ایرانی از لباس تیم ملی علت …

پیراهن تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه +عکس | ساتین

saten.ir › آخرین اخبار

۲۷ فروردین ۱۳۹۷ – لباس ساده و مهجور تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی یک بار دیگر جام‌جهانی از راه رسید و داستان‌های همیشگی فدراسیون فوتبال ایران به گفته آقای …

واکنش چهره‌ها به قرعه ایران در جام جهانی ۲۰۱۸+تصاویر – الف

www.alef.ir/news/3960911017.html

۱۱ آذر ۱۳۹۶ – بسیاری از چهره‌های سرشناس کشورمان به قرارگرفتن تیم ملی فوتبال ایران در گروه مرگ جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه واکنش نشان دادند.

ورزشگاه های میزبان ایران در جام جهانی ۲۰۱۸ – کجارو

https://www.kojaro.com/2017/12/3/129307/ورزشگاه-ایران-جام-جهانی-۲۰۱۸/

۱۲ آذر ۱۳۹۶ – ورزشگاه های میزبان ایران در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه را بعد از برگزاری قرعه کشی جام جهانی ۲۰۱۸ و مشخص شدن رقیبان تیم ملی فوتبال کشورمان در این …

واکنش چهره‌ها به قرعه ایران در جام جهانی ۲۰۱۸+تصاویر – الف

www.alef.ir/news/3960911017.html

۱۱ آذر ۱۳۹۶ – بسیاری از چهره‌های سرشناس کشورمان به قرارگرفتن تیم ملی فوتبال ایران در گروه مرگ جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه واکنش نشان دادند.

عکس های سفیر جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه + بیوگرافی ویکتوریا …

shaboneh.ir/سفیر-جام-جهانی-۲۰۱۸/

۱۲ آذر ۱۳۹۶ – عکس های سفیر جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه بیوگرافی ویکتوریا لوپریوا سفیر جام … و پیامی را نیز به عنوان تبریک به تیم ملی فوتبال ایران گفت.

شهرهای میزبان ایران در جام جهانی ۲۰۱۸ – الی گشت

https://www.eligasht.com/Blog/travelguide/شهرهای-میزبان-ایران-در-جام-جهانی-۲۰۱۸/

۲۸ آذر ۱۳۹۶ – ۲۸ آذر, ۱۳۹۶ – ۱۷:۴۱ جاذبه های توریستی, روسیهتیم خبری الی گشت … بازی های جام جهانی یک رویداد مهم و خاطره ساز برای همه است بویژه که این بازی ها و … روسیه در دنیا اول شدند+ تصویر ۱۰ مورد از مناظر چشمگیر طبیعت روسیه + تصویر.

تیم ملی فوتبال – تی نیوز

https://tnews.ir/tags/تیم-ملی-فوتبال

ماجرای اخراج یکی از همراهان تیم ملی در مسکو چه بود؟ ماجرای اخراج یکی از همراهان تیم ملی در مسکو چه بود؟ … ایرانی ها رها شده در جام جهانی روسیه! / روس ها هیجانی و تبی برای …

بررسی لیست نهایی تیم ملی در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه | دراپ بال

https://dropball.ir/بررسی-لیست-نهایی-تیم-ملی-در-جام-جهانی-۲۰۱۸-ر/

۱۸ آبان ۱۳۹۶ – لیست نهایی تیم ملی در جام جهانی ۲۰۱۸ یکی از سوالاتی است که ذهن بسیاری از علاقه مندان به فوتبال و حتی خود فوتبالیست ها را به خود درگیر کرده …

ایران، اسپانیا، پرتغال و مراکش در گروه مرگ/ گروه‌بندی کامل …

aftabnews.ir/…/ایران-اسپانیا-پرتغال-و-مراکش-در-گروه-مرگ-گروه‌بندی-کامل-جام-جهان…

۱۰ آذر ۱۳۹۶ – مراسم قرعه‌کشی رقابت‌های جام جهانی فوتبال برگزار شد و ۳۲ تیم حاضر در … ایران، اسپانیا، پرتغال و مراکش در گروه مرگ/ گروه‌بندی کامل جام جهانی+فیلم و عکس …. ساعت برگزاري مراسم افتتاحيه جام جهاني فوتبال ۲۰۱۸ روسيه در ساير …

فهرست اولیه برای جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه+عکس – اکونا پرس

https://www.econapress.com/…تصویری…/۷۷۴۵-فهرست-اولیه-برای-جام-جهانی-روسیه-…

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ – فهرست اولیه تیم‌ ‌ملی فوتبال اروگوئه برای جام جهانی روسیه اعلام شد.

کاروان تیم ملی مصر وارد روسیه شد + تصاویر – آنا

ana.ir/news/395540

۲ روز پیش – به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری آنا، کاروان تیم ملی فوتبال مصر برای حضور در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه از فرودگاه قاهره عازم روسیه شد. مصر در گروه A …

ایران در یک قدمی سید C جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه | روزنامه …

www.khabarvarzeshi.com/p/125108

۱۲ تیر ۱۳۹۶ – روزهای درخشان تیم ملی در رقابت های رسمی و بین المللی باعث شد تا ایران در آستانه رقم زدن اتفاقی نادر در دنیای فوتبال قرار بگیرد.

ورزشگاه های میزبان ایران در جام جهانی ۲۰۱۸ – کجارو

https://www.kojaro.com/2017/12/3/129307/ورزشگاه-ایران-جام-جهانی-۲۰۱۸/

۱۲ آذر ۱۳۹۶ – ورزشگاه های میزبان ایران در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه را بعد از برگزاری قرعه کشی جام جهانی ۲۰۱۸ و مشخص شدن رقیبان تیم ملی فوتبال کشورمان در این

Likes0Dislikes0
نظرات و ارسال نظر