جام جهانی 2018یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

تصاویر بازی ایران و مراکش - جام جهانی روسیه 2018

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.

تصاویر بازی ایران و مراکش

بازی های جام جهانی روسیه 2018

تصاویر بازی ایران و مراکش

جام جهانی ۲۰۱۸ با حضور ۳۲ تیم از ۱۴ ژوئن تا ۱۵ جولای برگزار خواهد شد و تیم ملی ایران در گروه B مسابقات با اسپانیا، پرتغال و مراکش دیدار خواهد کرد.

گروه بندی کامل جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه به شرح زیر است:

گروه A: روسیه، عربستان، مصر ،اروگوئه

گروه B: پرتغال، اسپانیا،  مراکش ،ایران

گروه C: فرانسه، استرالیا ،پرو، دانمارک

گروه D: آرژانتین، ایسلند،کروواسی، نیجریه

گروه  E :  برزیل، سوئیس، کاستاریکا،  صربستان

گروه F:  آلمان ، مکزیک، سوئد، کره‌جنوبی

گروه G:  بلژیک،  پاناما  ،تونس  ،انگلیس

گروه H: لهستان، سنگال ،کلمبیا، ژاپن

برنامه کامل بازی‌های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه که از ۲۴ خردادماه تا ۲۴ تیرماه ۹۷ در ۱۱ شهر این کشور برگزار می‌شود، به شرح زیر است:

دیدارهای مرحله گروهی

گروه A: روسیه، اروگوئه، مصر، عربستان

تاریخ و ساعت
۲۴ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ روسیه عربستان
۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ مصر اروگوئه
۲۹ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ روسیه مصر
۳۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ اروگوئه عربستان
۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ اروگوئه روسیه
۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ عربستان مصر

گروه B: اسپانیا، پرتغال، ایران، مراکش

تاریخ و ساعت
۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ ایران مراکش
۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ اسپانیا پرتغال
۳۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ پرتغال مراکش
۳۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ ایران اسپانیا
۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ ایران  پرتغال
۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ مراکش اسپانیا

گروه C: فرانسه، پرو، دانمارک، استرالیا

 تاریخ و ساعت
۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۳۰ فرانسه استرالیا
۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۳۰ پرو دانمارک
۳۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ فرانسه پرو
۳۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ استرالیا دانمارک
۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ دانمارک فرانسه
۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ استرالیا پرو

گروه D: آرژانتین، ایسلند، کرواسی، نیجریه

تاریخ و ساعت
۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۳۰ آرژانتین ایسلند
۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۳:۳۰ کرواسی نیجریه
۳۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ آرژانتین کرواسی
۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ ایسلند نیجریه
۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ آرژانتین نیجریه
۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ کرواسی ایسلند

گروه E: برزیل، کاستاریکا، سوئیس، صربستان

تاریخ و ساعت
۲۷ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ کاستاریکا صربستان
۲۷ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ برزیل سوئیس
۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ برزیل کاستاریکا
۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ سوئیس صربستان
۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ صربستان برزیل
۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ سوئیس کاستاریکا

گروه F: آلمان، مکزیک، سوئد، کره جنوبی

تاریخ و ساعت
۲۷ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ آلمان مکزیک
۲۸ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ سوئد کره جنوبی
۲ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ آلمان سوئد
۲ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ کره جنوبی مکزیک
۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ کره جنوبی آلمان
۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ مکزیک سوئد

گروه G: بلژیک، پاناما، تونس، انگلیس

تاریخ و ساعت
۲۸ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ بلژیک پاناما
۲۸ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ انگلیس تونس
۲ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ بلژیک تونس
۳ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ انگلیس پاناما
۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ انگلیس بلژیک
۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ پاناما تونس

گروه H: لهستان، سنگال، کلمبیا، ژاپن

 تاریخ و ساعت
۲۹ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ لهستان سنگال
۲۹ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ کلمبیا ژاپن
۳ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ ژاپن سنگال
۳ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ لهستان کلمبیا
۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ ژاپن لهستان
۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ کلمبیا سنگال

دیدار مرحله یک هشتم نهایی
بازی چهل‌ونهم، ۳۰ ژوئن ۲۰۱۸ (۹ تیرماه ۹۷) A1 – B2، ورزشگاه فیشت – ساعت ۲۲:۳۰
بازی پنجاهم، ۳۰ ژوئن ۲۰۱۸ (۹ تیرماه ۹۷) C1 – D2، ورزشگاه کازان آره‌نا – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌ویکم، اول جولای ۲۰۱۸ (۱۰ تیرماه ۹۷) B1 – A2، ورزشگاه لوژنیکی – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌ودوم، اول جولای ۲۰۱۸ (۱۰ تیرماه ۹۷) D1 – C2، ورزشگاه نیژنی نووگورود – ساعت ۲۲:۳۰
بازی پنجاه‌وسوم، ۲ جولای ۲۰۱۸ (۱۱ تیرماه ۹۷) E1 – F2، ورزشگاه سامارا آره‌نا – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌وچهارم، ۲ جولای ۲۰۱۸ (۱۱ تیرماه ۹۷) G1 – H2، ورزشگاه روستوف آره‌نا – ساعت ۲۲:۳۰
بازی پنجاه‌وپنجم، ۳ جولای ۲۰۱۸ (۱۲ تیرماه ۹۷) F1 – E2، ورزشگاه سن پترزبورگ – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌وششم، ۳ جولای ۲۰۱۸ (۱۲ تیرماه ۹۷) G2 – H1، ورزشگاه اتکریتیه آره‌نا (اسپارتاک) – ساعت ۲۲:۳۰

دیدار مرحله یک چهارم نهایی
بازی پنجاه‌وهفتم، ۶ جولای ۲۰۱۸ (۱۵ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۴۹ – برنده بازی ۵۰، ورزشگاه نیژنی نووگورود – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌وهشتم، ۶ جولای ۲۰۱۸ (۱۵ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۳ – برنده بازی ۵۴، ورزشگاه کازان آره‌نا – ساعت ۲۲:۳۰
بازی پنجاه‌ونهم، ۷ جولای ۲۰۱۸ (۱۶ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۱ – برنده بازی ۵۲، ورزشگاه فیشت – ساعت ۲۲:۳۰
بازی شصتم، ۷ جولای ۲۰۱۸ (۱۶ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۵ – برنده بازی ۵۶، ورزشگاه سامارا آره‌نا – ساعت ۱۸:۳۰

دیدار نیمه نهایی
بازی شصت‌ویکم، ۱۰ جولای ۲۰۱۸ (۱۹ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۷ – برنده بازی ۵۸، ورزشگاه سن پترزبورگ – ساعت ۲۲:۳۰
بازی شصت‌ودوم، ۱۱ جولای ۲۰۱۸ (۲۰ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۹ – برنده بازی ۶۰، ورزشگاه لوژنیکی – ساعت ۲۲:۳۰

دیدار رده‌بندی
بازی شصت‌وسوم، ۱۴ جولای ۲۰۱۸ (۲۳ تیرماه ۹۷) بازنده بازی ۶۱ – بازنده بازی ۶۲، ورزشگاه سن پترزبورگ – ساعت ۱۸:۳۰

دیدار فینال
بازی شصت‌وچهارم، ۱۵ جولای (۲۴ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۶۱ – برنده بازی ۶۲، ورزشگاه لوژنیکی – ساعت ۱۹:۳۰

 

هوای آفتابی در بازی ایران- مراکش(عکس) :: ورزش سه

www.varzesh3.com/news/1530237/هوای-آفتابی-در-بازی-ایران-مراکش-عکس

۱۰ ساعت پیش – به گزارش “ورزش سه”، شب‌های سفید سن پترزبورگ پدیده‌ای است که موجب می‌شود ۹۰ دقیقه بازی تیم ملی ایران برابر مراکش در نخستین مسابقه جام جهانی …

پرواز ملی پوشان ایران از مسکو (عکس) :: ورزش سه

www.varzesh3.com/news/1530134/پرواز-ملی-پوشان-ایران-از-مسکو-عکس

۱۹ ساعت پیش – به گزارش “ورزش سه”، ملی پوشان فوتبال ایران که حدود ۴۸ ساعت دیگر نخستین بازی در جام جهانی روسیه را برابر تیم مراکش برگزار می‌کنند، از ساعت …

نیمکت ایران در استادیوم سن پترزبورگ (عکس) :: ورزش سه

www.varzesh3.com/news/1530208/نیمکت-ایران-در-استادیوم-سن-پترزبورگ-عکس

۱۴ ساعت پیش – ورزشگاه میزبان نخستین بازی ملی پوشان ایران برابر مراکش شرایط بسیار مطلوبی دارد.

فیلم/ پیش بینی فردوسی پور از بازی ایران و مراکش – مشرق …

https://www.mashreghnews.ir/…/فیلم-پیش-بینی-فردوسی-پور-از-بازی-ایران-و-مرا…

۱۳ ساعت پیش – عادل فردوسی پور در ویژه برنامه جام جهانی ۲۰۱۸ پیش بینی خودش از بازی اول ایران مقابل مراکش را لو داد.

ویدئوها

۱۲:۰۱
Pes 2018 – گیم
پلی – ایران و مراکش
آپارات – ۹ بهمن ۱۳۹۶
۱:۵۲
ایران ۱-۰ مراکش
ویدیو ورزش سه – ۲۰ آبان ۱۳۹۴
۹۰tv.ir | وبسایت
رسمی برنامه ۹۰ –
آشنایی با مراکش،
همگروه ایران در جام
جهانی
نود – ۱۰ آذر ۱۳۹۶
وبسایت رسمی
برنامه ۹۰ – معرفی
حریفان ایران در جام
جهانی ۲۰۱۸: پرتغال
نود – ۱۳ آذر ۱۳۹۶

۹۰tv.ir | وبسایت رسمی برنامه ۹۰ – نظر مربیان تیم های حریف …

ویدئو برای تصاویر بازی ایران و مراکش
۹۰tv.ir/…/نظر-مربیان-تیم-های-حریف-ایران-درباره-قرعه-کشی-جام-جها…
۴ فروردین ۱۳۷۶

نظر مربیان تیم های حریف ایران درباره قرعه کشی جام جهانی. … برنامه کامل ۲۰۱۸ (۹۷/۳/۲۲) ۱ روز پیش. ۲۰۱۸/ نظر مردم و کارشناسان مراکش درباره جام جهانی و بازی با ایران …

جام جم ورزش – تصویر بلیت بازی ایران و مراکش

jamejamonline.ir/sport/3321325649633267321/تصویر-بلیت-بازی-ایران-و-مراکش

۷ روز پیش – دیدار دو تیم ایران و مراکش در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه در روز ۲۵ خرداد برگزار خواهد شد. تصویر تصویر بلیت بازی ایران و مراکش. منبع: خبرآنلاین.

بازی ایران و مراکش برای ما فینال جام جهانی است/ باید بیشتر …

www.sarpoosh.com/football/iran…/iran-nationalfootball961205961.html

رتبه: ۴٫۴ – ‏۸ نقد

۲۴ اسفند ۱۳۹۶ – مربی تیم ملی ایران معتقد است بازی برابر مراکش از اهمیت زیادی برای شاگردانش برخوردار است. سرپوش فوتبالی – به … تیم ملی فوتبال ایران,عکس فوتبال,خبر فوتبال … بهروز وثوقی,تصاویر بهروز وثوقی,بیوگرافی بهروز وثوقی.

داور ترکیه‌ای بازی ایران و مراکش را سوت می‌زند – سرپوش

www.sarpoosh.com/football/iran…/iran-nationalfootball970306127.html

رتبه: ۴٫۳ – ‏۷ نقد

۲۱ ساعت پیش – جونیت چاکر از ترکیه، به عنوان داور دیدار ایرانمراکش در جام جهانی ۲۰۱۸ … مجید نامجومطلق: سخت‌ترین بازی ایران برابر مراکش است … (+تصاو

| وبسایت رسمی برنامه ۹۰ – آشنایی با مراکش، همگروه …

ویدئو برای تصاویر بازی ایران و مراکش
۹۰tv.ir/video/…/آشنایی-با-مراکش-همگروه-ایران-در-جام-جهانی-نود-۱۰-آذ…

۲۰۱۸/ نظر مردم و کارشناسان مراکش درباره جام جهانی و بازی با ایران ۱۰ ساعت پیش. ۲۰۱۸/ لحظات جالب و طنز حضور بازیکنان تیم ملی در برنامه نود …

خلاصه بازی ایران ۵ – ۳ مراکش ( جام جهانی فوتسال ) | طرفداری

https://www.tarafdari.com/ویدیو/…/خلاصه-بازی-ایران-۵-۳-مراکش-جام-جهانی-فوتسال

ایران با پیروزی مقابل مراکش برای صعود به مرحله بعد مسابقات امیدوار شد.

پرتغال-اسپانیا-ایران-مراکش | گروه مرگ جام جهانی ۲۰۱۸ – آپارات

ویدئو برای تصاویر بازی ایران و مراکش▶ ۱:۲۲
https://www.aparat.com/…/پرتغال-اسپانیا-ایران-مراکش_%۷C_گروه…
۱۵ آذر ۱۳۹۶

مگ وب پرتغال-اسپانیا-ایرانمراکش | گروه مرگ جام جهانی ۲۰۱۸ جام جهانی ۲۰۱۸,ایران,اسپانیا , مگ وب.

تصاویر تمرینات تیم ملی ۴ روز پیش از بازی با مراکش – …

footballzone.ir/news/تصاویر-تمرینات-تیم-ملی-۴-روز-پیش-از-بازی/

تصاویر تمرینات تیم ملی ۴ روز پیش از بازی با مراکش. تیم ملی ایران روز جمعه ۲۵ خرداد از ساعت ۱۹:۳۰ به وقت ایران در اولین بازی خود در جام جهانی ۲۰۱۸ به مصاف تیم ملی …

داور بازی ایران و مراکش مشخص شد – باشگاه خبرنگاران

https://www.yjc.ir › ورزشی › فوتبال و فوتسال

۲۱ ساعت پیش – داور دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و مراکش در جام جهانی ۲۰۱۸ مشخص شد.

داور بازی ایران-مراکش معرفی شد – خبرآنلاین

https://www.khabaronline.ir/…/detail/783473/sport/iran-soccer

۲۱ ساعت پیش – داور بازی ایرانمراکش در جام جهانی ۲۰۱۸ مشخص شد. … چاکر را در امر قضاوت این بازی دو هموطنش به نام‌های بهاالدین دوران و تاریک اونگون همراهی می‌کنند.

داور ترک قضاوت بازی ایران و مراکش را بر عهده گرفت +عکس

https://www.fardanews.com › ورزش › فوتبال ایران

۲۱ ساعت پیش – داور ترکیه‌ای نخستین دیدار تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی روسیه با تیم ملی مراکش را سوت می‌زند.

نتیجه بازی ایران ازبکستان + تصاویر و فیلم – خبرگزاری …

www.mizanonline.com/fa/news/…/نتیجه-بازی-ایران-ازبکستان-تصاویر-و-فیلم

تیم ملی فوتبال ایران در مرحله نهایی مسابقات انتخابی جام جهانی ۲۰۱۸ به مصاف ازبکستان رفت و با پیروزی در این بازی، پنجمین صعود خود به جام جهانی را جشن گرفت. … تیم‌های ایران و مراکش راهی سن‌پترزبورگ شدند+ عکس …

تماشا | نگاهی به تیم ملی مراکش؛ همگروه ایران در جام جهانی | …

ویدئو برای تصاویر بازی ایران و مراکش▶ ۴:۳۵
tamasha.com/v/DBkwd
۱۰ آذر ۱۳۹۶ – بارگذاری توسطدنیای اسپرت

حاشیه های میزبانی تیم های ایرانی در بازی با عربستانی ها (قسمت دوم) ۱۶:۲۷٫ حاشیه های میزبانی تیم های ایرانی در بازی با عربستانی ها (قسمت دوم).

داور ترک قضاوت بازی ایران و مراکش را بر عهده گرفت +عکس

tabnakbato.ir › صفحه نخست › ورزشی

۱۶ ساعت پیش – کمیته داوران فدراسیون بین المللی فوتبال «جونیت چاکر» از کشور ترکیه را به عنوان داور بازی تیم ملی فوتبال ایران و تیم ملی فوتبال مراکش

ایرنا – ایران در نخستین بازی با مغرب دیدار می کند

www.irna.ir/fa/News/82749083

۱۰ آذر ۱۳۹۶ – تهران-ایرنا- تیم ملی فوتبال ایران که در گروه دوم جام جهانی ۲۰۱۸ قرار گرفت، در نخستین بازی خود با تیم ملی مغرب (مراکش) دیدار می کند.

دو تصویر شگفت انگیز از بازی حریف ایران – روزنامه …

www.khabarvarzeshi.com/fa/news/…/دو-تصویر-شگفت-انگیز-از-بازی-حریف-ایران

۱۵ خرداد ۱۳۹۷ – به گزارش خبرورزشی، تیم ملی فوتبال مراکش موفق شد در دیداری تدارکاتی با نتیجه دو بر یک از سد اسلواکی بگذرد. این مسابقه در هوایی بارانی به …

خلاصه بازی ایران مراکش | +فیلم: وقتی ایران ۵ تا به مراکش زد …

www.aftabir.com/news/article/view/2018/06/13/1895206

۲۰ ساعت پیش – خلاصه بازی ایران مراکش | دو تیم ملی فوتبال ایران و مراکش روز جمعه ۲۵ خرداد ساعت ۱۹:۳۰ در جام جهانی ۲۰۱۸ برای نخستین بار با یکدیگر روبرو می …

داور بازی ایران – مراکش کیست؟ – روزنامه دنیای اقتصاد

https://donya-e-eqtesad.com/بخش-سایت…/۳۴۰۰۱۱۸-داور-بازی-ایران-مراکش-کیست

۲۱ ساعت پیش – داور بازی ایرانمراکش در جام جهانی ۲۰۱۸ مشخص شد. … چاکر را در امر قضاوت این بازی دو هموطنش به نام‌های بهاالدین دوران و تاریک اونگون همراهی می‌کنند. کپی شد. کلمات کلیدی: … لحظه ورود تیم ملی فوتبال ایران به سن‌پترزبورگ/تصاویر …

ممنوعیت پرواز پهباد بر فراز ورزشگاه بازی ایران – مراکش – …

https://www.tasnimnews.com › ورزشی › فوتبال ایران

۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ – پرواز پهپادها در زمان بازی تیم‌های ملی فوتبال ایران و مراکش از گروه B جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه بر فرار ورزشگاه شهر سن‌ پترزبورگ ممنوع است.

گل های بازی ایران، اسپانیا، پرتغال و مراکش/ فیلم | پایگاه …

https://www.jamaran.ir/…/890536-گل-های-بازی-ایران-اسپانیا-پرتغال-مراکش-فیلم

۸ فروردین ۱۳۹۷ – گل های به ثمر رسیده در بازی های تدارکاتی ایران و هم گروه هایش را می توانید در این ویدیو ببینید.

داور بازی ایران – مراکش مشخص شد | پایگاه اطلاع رسانی رجا – …

www.rajanews.com/news/288356/داور-بازی-ایران-مراکش-مشخص-شد

۱۹ ساعت پیش – داور دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و مراکش در جام جهانی ۲۰۱۸ مشخص شد.

آن‌چه باید درباره بازی با مراکش بدانید؛ ایران چگونه می‌تواند …

www.bbc.com/persian/sport-44223960

۱۴ خرداد ۱۳۹۷ – تیم ملی ایران ۱۵ ژوئن (۲۵ خرداد) در اولین بازی جام جهانی روبروی مراکش خواهد ایستاد. دیداری که به نظر ساده‌ترین بازی گروهی ایران است، اما از زاویه‌ای …

هوای آفتابی در بازی ایران- مراکش(عکس) – خبریست

https://www.khabarist.com/d/604/6043983

۵ ساعت پیش – تصاویری از شور و علاقه مردم به فوتبال در آغاز جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه در سایر نقاط مختلف … داور ترکیه‌ای قضاوت بازی ایران و مراکش را بر عهده گرفت.

تاریخ دقیق بازی اول ایران در جام جهانی ۲۰۱۸ مقابل مراکش – مجله …

koolakmag.ir › اخبار داغ

۱۱ آذر ۱۳۹۶ – تاریخ دقیق بازی ایران و مراکش در جام جهانی … عکس تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۱۸ … اسامی بازیکنان تیم ملی ایران به همراه تصاویر

ورزشگاه های میزبان ایران در جام جهانی ۲۰۱۸ – کجارو

https://www.kojaro.com/2017/12/3/129307/ورزشگاه-ایران-جام-جهانی-۲۰۱۸/

۱۲ آذر ۱۳۹۶ – ایرانمراکش، ورزشگاه سن پترزبورگ … در این ورزشگاه تنها ۴ مسابقه‌ی دور گروهی برگزار می‌شود که بازی ایران و پرتغال به عنوان آخرین بازی مرحله‌ی …

فیلم بازی ایران و مراکش – جام جهانی روسیه ۲۰۱۸

www.worldcuprussia2018.irMovie

۲ روز پیش – فیلم بازی ایران و مراکش. روسیه ۲۰۱۸٫ فیلم بازی ایران و مراکش. برنامه کامل بازی‌های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه که از ۲۴ خردادماه تا ۲۴ تیرماه ۹۷ در ۱۱ شهر …

ایران با اسپانیا، پرتغال و مراکش هم گروه شد / مجری مراسم: این …

www.entekhab.ir › ورزش › فوتبال

۱۰ آذر ۱۳۹۶ – ایران با اسپانیا، پرتغال و مراکش هم گروه شد / مجری مراسم: این گروه، گروه مرگ است / نخستین بازی ایران در مقابل مراکش خواهد بود+عکس و فیلم … ایران با اسپانیا، پرتغال و مراکش هم گروه شد / مجری مراسم: گروه ایران … گروه B: پرتغال، اسپانیا، ایران، مراکش …. فیلم/ تصاویر منتشر شده از گروگانگیری در پاریس …

حمایت ایران از مراکش در آستانه بازی سرنوشت ساز/ بن عطیه هم …

namehnews.ir/…/حمایت-ایران-از-مراکش-در-آستانه-بازی-سرنوشت-ساز-بن-عطیه-هم-لای…

۱ روز پیش – یکی از رسانه های مراکشی اعلام کرد ایران از مراکش برای جام جهانی ۲۰۲۶ حمایت کرده است. … حمایت ایران از مراکش در آستانه بازی سرنوشت ساز/ بن عطیه هم لایک کرد+ عکس … تصاویری از حاشیه دیدار تاریخی دونالد ترامپ و کیم جونگ اون …

برنامه کامل بازی های تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه | …

https://footba11.co › اخبار › ایران

۱۰ آذر ۱۳۹۶ – در قرعه کشی انجام شده ایران در جایگاه B4 ایستاد و برنامه بازی ها نیز بر همین اساس، مشخص شد. به این ترتیب ایران در اولین بازی خود به مصاف مراکش …

تیم ملی فوتبال ایران با اسپانیا، پرتغال و مراکش همگروه شد …

https://www.mehrnews.com/…/تیم-ملی-فوتبال-ایران-با-اسپانیا-پرتغال-و-مراکش-هم…

۱۰ آذر ۱۳۹۶ – براین اساس تیم ملی فوتبال ایران در یک گروه سخت قرار گرفت. … بازی چهارم، ۱۵ ژوئن ۲۰۱۸ (۲۵ خردادماه ۹۷) مراکشایران، ورزشگاه سن پترزبورگ

بازی ایران و مراکش لغو شد ؟ – نمناک

namnak.com/بازی-ایران-و-مراکش.p41759

رتبه: ۳٫۳ – ‏۳ رأی

۸ دی ۱۳۹۵ – ایران مراکش و لغو بازی ایران مراکش و علت لغو بازی ایران مراکش و چرا مراکش با ایران بازی نمیکند و بازی ایران مراکش ۷۱ دی و بازی ایران مراکش لغو …

پیش بینی بازی ایران و مراکش با قطع روابط دیپلماسی – …

https://ir.sputniknews.com/iran/201805023535000-ایران-مراکش-روابط-قطع/

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ – وزیر امور خارجه مراکش از قطع روابط دیپلماتیک کشورش با تهران به علت «حمایت ایران از جبهه پولیساریو» خبر داد.

تیم ملی ایران ؛ عکس ؛ از بلیت بازی تیم ملی ایران و تیم ملی …

parsfootball.com › جام جهانی ۲۰۱۸ › گالری عکس جام جهانی ۲۰۱۸

۷ روز پیش – فیفا از بلیت بازی تیم ملی ایران و مراکش رونمایی کرد. فدراسیون جهانی فوتبال از بلیت دیدار تیم ملی ایران و تیم ملی مراکش رونمایی کرد.

ایران، اسپانیا، پرتغال و مراکش در گروه مرگ/ گروه‌بندی کامل …

aftabnews.ir/…/ایران-اسپانیا-پرتغال-و-مراکش-در-گروه-مرگ-گروه‌بندی-کامل-جام-جهان…

۱۰ آذر ۱۳۹۶ – در حالی که تقریبا شش ماه تا آغاز بیست و یکمین دوره رقابت‌های جام جهانی باقی مانده است، امروز (جمعه) آیین قرعه‌کشی رقابت‌های جام جهانی روسیه برگزار

داور بازی ایران و مراکش مشخص شد – خبرگزاری برنا

https://www.borna.news/بخش-ورزشی-۷/۷۱۷۵۹۸-داور-بازی-ایران-مراکش-مشخص-شد

۲۱ ساعت پیش – به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، تیم ملی ایران در اولین بازی خود در جام جهانی ۲۰۲۶ روسیه روز جمعه از ساعت ۱۹:۳۰ به مصاف مراکش خواهد رفت.

هر آنچه باید قبل از بازی ایران با مراکش باید بدانید | رکنا

https://www.rokna.net/…/388935-هر-آنچه-باید-قبل-از-بازی-ایران-با-مراکش-باید-بدان…

۱۲ ساعت پیش – روزی که در آن تیم ملی باید در اولین بازی خود در گروه B رقابت‌های جام جهانی ۲۰۱۸ … برنامه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران تا بازی با مراکش و همچنین زمان نشست خبری …. نمایی از فضای بیرونی کمپ تیم ملی ایران در روسیه + تصاویر.

خرید بلیط بازی ایران در جام جهانی روسیه – مقدماتی جام جهانی

https://mrfifa.com/index.php/world-cup-2018-tickets

بازی اول ایران در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه در مقابل مراکش در روز جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۶ (۱۵ جون … برای خرید بلیط بازی ایران و مراکش با توجه به دسته بندی قیمتی بلیط ها و …

تصویر بلیت بازی ایران و مراکش – نوداد

https://nodud.com › ورزش › فوتبال

دیدار دو تیم ایران و مراکش در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه در روز ۲۵ خرداد برگزار خواهد شد.

ایران، اسپانیا، پرتغال و مراکش در گروه مرگ/ عربستان حریف …

fararu.com/…/ایران-اسپانیا-پرتغال-و-مراکش-در-گروه-مرگ-عربستان-حریف-روسیه-د…

۱۱ آذر ۱۳۹۶ – ایران در گروه B و با پرتغال، اسپانیا و مراکش همگروه شد. ایران در اولین دیدار … ایران در اولین بازی باید به مصاف مراکش برود و بازی اول بسیار مهم است. فیگو اضافه کرد: ….. تصاویر/ چهره‌ها در تشییع جنازه ناصر ملک مطیعی. برچسب ها: …

داور سرشناس ترکیه ای، قاضی بازی ایران و مراکش شد | …

https://www.ilnanews.com/…/633207-داور-سرشناس-ترکیه-ای-قاضی-بازی-ایران-مراک…

۲۱ ساعت پیش – داور دیدار دو تیم ایران و مراکش مشخص شد. … بر این اساس جونیت چاکر به عنوان داور این بازی معرفی شد. دیدار ایران مقابل مراکش جمعه ساعت ۱۹:۳۰ در …

بررسی و پیش‌بینی نتایج گروه ایران در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه …

https://www.isna.ir/…/بررسی-و-پیش-بینی-نتایج-گروه-ایران-در-جام-جهانی-۲۰۱۸-رو…

۱۸ بهمن ۱۳۹۶ – به‌ گزارش ‌ایسنا، تیم‌ ‌ملی فوتبال ایران باید در جام جهانی در گروهی دشوار با تیم‌های اسپانیا، پرتغال و مراکش بازی کند. پایگاه اینترنتی ۱۰۱ …

خلاصه بازی ایران مراکش | +فیلم: وقتی ایران ۵ تا به مراکش زد …

https://khabarfarsi.com/u/55586127

۲۰ ساعت پیش – خلاصه بازی ایران مراکش | دو تیم ملی فوتبال ایران و مراکش روز جمعه ۲۵ … از این چند بار باهم مسابقه داده اند و همواره ایران برنده این بازیها بوده است .

تور جام جهانی فوتبال روسیه – ویژه دو بازی ایران (ایران – …

https://neginparvaz.com/tour/iran-matches-2round-Iran-Spain

… نخواهید کرد. با توجه شروع فروش بلیط های بازیهای تیم ملی فوتبال ایران، شما با تهیه تور جام جهانی فوتبال روسیه، علاوه بر سفر به کشور روسیه بلیط های بازی های تیم ملی فوتبال ایران را خریداری کنید. … ایرانمراکش: ۲۵ خرداد ۹۷ ساعت ۱۹:۳۰٫

۵هزاربلیت سینما برای مسابقه فوتبال ایران و مراکش فروش رفت

https://www.cinematicket.org/?p=nnewsdet&nid=57510&t…ایران-و-مراکش…

۱۹ ساعت پیش – بلیت نمایش بازی ایران و مراکش در رقابت های جام جهانی ۲۰۱۸ از شب گذشته د

Likes0Dislikes0
نظرات و ارسال نظر