جام جهانی 2018یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

ترکیب بازی تیم ملی های ایران اسپانیا - جام جهانی روسیه 2018

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.

ترکیب بازی تیم ملی های ایران اسپانیا

بازی های جام جهانی روسیه 2018

ترکیب بازی تیم ملی های ایران اسپانیا

جام جهانی ۲۰۱۸ با حضور ۳۲ تیم از ۱۴ ژوئن تا ۱۵ جولای برگزار خواهد شد و تیم ملی ایران در گروه B مسابقات با اسپانیا، پرتغال و مراکش دیدار خواهد کرد.

گروه بندی کامل جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه به شرح زیر است:

گروه A: روسیه، عربستان، مصر ،اروگوئه

گروه B: پرتغال، اسپانیا،  مراکش ،ایران

گروه C: فرانسه، استرالیا ،پرو، دانمارک

گروه D: آرژانتین، ایسلند،کروواسی، نیجریه

گروه  E :  برزیل، سوئیس، کاستاریکا،  صربستان

گروه F:  آلمان ، مکزیک، سوئد، کره‌جنوبی

گروه G:  بلژیک،  پاناما  ،تونس  ،انگلیس

گروه H: لهستان، سنگال ،کلمبیا، ژاپن

برنامه کامل بازی‌های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه که از ۲۴ خردادماه تا ۲۴ تیرماه ۹۷ در ۱۱ شهر این کشور برگزار می‌شود، به شرح زیر است:

دیدارهای مرحله گروهی

گروه A: روسیه، اروگوئه، مصر، عربستان

تاریخ و ساعت
۲۴ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ روسیه عربستان
۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ مصر اروگوئه
۲۹ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ روسیه مصر
۳۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ اروگوئه عربستان
۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ اروگوئه روسیه
۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ عربستان مصر

گروه B: اسپانیا، پرتغال، ایران، مراکش

تاریخ و ساعت
۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ ایران مراکش
۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ اسپانیا پرتغال
۳۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ پرتغال مراکش
۳۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ ایران اسپانیا
۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ ایران  پرتغال
۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ مراکش اسپانیا

گروه C: فرانسه، پرو، دانمارک، استرالیا

 تاریخ و ساعت
۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۳۰ فرانسه استرالیا
۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۳۰ پرو دانمارک
۳۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ فرانسه پرو
۳۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ استرالیا دانمارک
۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ دانمارک فرانسه
۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ استرالیا پرو

گروه D: آرژانتین، ایسلند، کرواسی، نیجریه

تاریخ و ساعت
۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۳۰ آرژانتین ایسلند
۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۳:۳۰ کرواسی نیجریه
۳۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ آرژانتین کرواسی
۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ ایسلند نیجریه
۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ آرژانتین نیجریه
۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ کرواسی ایسلند

گروه E: برزیل، کاستاریکا، سوئیس، صربستان

تاریخ و ساعت
۲۷ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ کاستاریکا صربستان
۲۷ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ برزیل سوئیس
۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ برزیل کاستاریکا
۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ سوئیس صربستان
۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ صربستان برزیل
۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ سوئیس کاستاریکا

گروه F: آلمان، مکزیک، سوئد، کره جنوبی

تاریخ و ساعت
۲۷ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ آلمان مکزیک
۲۸ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ سوئد کره جنوبی
۲ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ آلمان سوئد
۲ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ کره جنوبی مکزیک
۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ کره جنوبی آلمان
۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ مکزیک سوئد

گروه G: بلژیک، پاناما، تونس، انگلیس

تاریخ و ساعت
۲۸ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ بلژیک پاناما
۲۸ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ انگلیس تونس
۲ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ بلژیک تونس
۳ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ انگلیس پاناما
۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ انگلیس بلژیک
۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ پاناما تونس

گروه H: لهستان، سنگال، کلمبیا، ژاپن

 تاریخ و ساعت
۲۹ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ لهستان سنگال
۲۹ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ کلمبیا ژاپن
۳ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ ژاپن سنگال
۳ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ لهستان کلمبیا
۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ ژاپن لهستان
۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ کلمبیا سنگال

دیدار مرحله یک هشتم نهایی
بازی چهل‌ونهم، ۳۰ ژوئن ۲۰۱۸ (۹ تیرماه ۹۷) A1 – B2، ورزشگاه فیشت – ساعت ۲۲:۳۰
بازی پنجاهم، ۳۰ ژوئن ۲۰۱۸ (۹ تیرماه ۹۷) C1 – D2، ورزشگاه کازان آره‌نا – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌ویکم، اول جولای ۲۰۱۸ (۱۰ تیرماه ۹۷) B1 – A2، ورزشگاه لوژنیکی – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌ودوم، اول جولای ۲۰۱۸ (۱۰ تیرماه ۹۷) D1 – C2، ورزشگاه نیژنی نووگورود – ساعت ۲۲:۳۰
بازی پنجاه‌وسوم، ۲ جولای ۲۰۱۸ (۱۱ تیرماه ۹۷) E1 – F2، ورزشگاه سامارا آره‌نا – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌وچهارم، ۲ جولای ۲۰۱۸ (۱۱ تیرماه ۹۷) G1 – H2، ورزشگاه روستوف آره‌نا – ساعت ۲۲:۳۰
بازی پنجاه‌وپنجم، ۳ جولای ۲۰۱۸ (۱۲ تیرماه ۹۷) F1 – E2، ورزشگاه سن پترزبورگ – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌وششم، ۳ جولای ۲۰۱۸ (۱۲ تیرماه ۹۷) G2 – H1، ورزشگاه اتکریتیه آره‌نا (اسپارتاک) – ساعت ۲۲:۳۰

دیدار مرحله یک چهارم نهایی
بازی پنجاه‌وهفتم، ۶ جولای ۲۰۱۸ (۱۵ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۴۹ – برنده بازی ۵۰، ورزشگاه نیژنی نووگورود – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌وهشتم، ۶ جولای ۲۰۱۸ (۱۵ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۳ – برنده بازی ۵۴، ورزشگاه کازان آره‌نا – ساعت ۲۲:۳۰
بازی پنجاه‌ونهم، ۷ جولای ۲۰۱۸ (۱۶ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۱ – برنده بازی ۵۲، ورزشگاه فیشت – ساعت ۲۲:۳۰
بازی شصتم، ۷ جولای ۲۰۱۸ (۱۶ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۵ – برنده بازی ۵۶، ورزشگاه سامارا آره‌نا – ساعت ۱۸:۳۰

دیدار نیمه نهایی
بازی شصت‌ویکم، ۱۰ جولای ۲۰۱۸ (۱۹ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۷ – برنده بازی ۵۸، ورزشگاه سن پترزبورگ – ساعت ۲۲:۳۰
بازی شصت‌ودوم، ۱۱ جولای ۲۰۱۸ (۲۰ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۹ – برنده بازی ۶۰، ورزشگاه لوژنیکی – ساعت ۲۲:۳۰

دیدار رده‌بندی
بازی شصت‌وسوم، ۱۴ جولای ۲۰۱۸ (۲۳ تیرماه ۹۷) بازنده بازی ۶۱ – بازنده بازی ۶۲، ورزشگاه سن پترزبورگ – ساعت ۱۸:۳۰

دیدار فینال
بازی شصت‌وچهارم، ۱۵ جولای (۲۴ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۶۱ – برنده بازی ۶۲، ورزشگاه لوژنیکی – ساعت ۱۹:۳۰

 

ترکیب احتمالی تیم‌های ملی اسپانیا – ایران در جام جهانی ۲۰۱۸

https://www.yjc.ir › ورزشی › جام جهانی ۲۰۱۸

۱ روز پیش – ترکیب احتمالی دو تیم ملی اسپانیا و ایران در جام جهانی ۲۰۱۸ … ترکیب ۲ تیم ملی فوتبال ایران و اسپانیا برای دومین دیدار خود در چارچوب بازی‌های جام …

ویدیو ورزش سه | بهترین بازیکن هر تیم ملی راه یافته به جام …

ویدئو برای ترکیب بازی تیم ملی های ایران اسپانیا▶ ۸:۱۶
video.varzesh3.com/…/بهترین-بازیکن-هر-تیم-ملی-راه-یافته-به-جا…
۹ فروردین ۱۳۷۶

بهترین بازیکن هر تیم ملی راه یافته به جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه … صحبتهای هکتور کوپر قبل از بازی با روسیه. صحبت های سرمربی اسپانیا و ایسکو پیش از دیدار با ایران

ویدیو ورزش سه | ترکیب احتمالی تیم های عربستان و اروگوئه

ویدئو برای ترکیب بازی تیم ملی های ایران اسپانیا▶ ۱:۲۱
video.varzesh3.com/…/ترکیب-احتمالی-تیم-های-عربستان-و-اروگوئ…
۸ ساعت پیش

شماتیک ترکیب دو تیم لهستان – سنگال · روسیه پلاس: معرفی شهرهای جام جهانی؛ ایراناسپانیا در تاتارستان · صحبت های امیدوار کننده مسعود شجاعی در کنفرانس خبری.

تماشا | ترکیب ایران مقابل اسپانیا | تماشا اسپرت

ویدئو برای ترکیب بازی تیم ملی های ایران اسپانیا▶ ۰:۵۲
tamasha.com/v/qVbwB
۳ روز پیش

ترکیب ایران مقابل اسپانیا ترکیب تیم ملی ایران مقابل تیم ملی اسپانیا در بازی دوم ایران در گروه b جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه که روز چهارشنبه به مصاف …

تماشا | ترکیب احتمالی تیم ملی در بازی بعدی از نگاه حاج …

ویدئو برای ترکیب بازی تیم ملی های ایران اسپانیا▶ ۶:۰۶
tamasha.com/v/B7nLj
۳ روز پیش

برای دیدن ویدیوهای بیشتر از بازی ایران و مراکش اینجا کلیک کنید.

معرفی حریفان ایران در جام جهانی ۲۰۱۸: اسپانیا – نود

ویدئو برای ترکیب بازی تیم ملی های ایران اسپانیا
۹۰tv.ir/video/…/معرفی-حریفان-ایران-در-جام-جهانی-۲۰۱۸-اسپانیا
۱۳ اسفند ۱۳۷۵

معرفی حریفان ایران در جام جهانی ۲۰۱۸: اسپانیا. ۲۱۵۰۹. اسپانیا · داخلی · اختصاصی · جام جهانی ۲۰۱۸ · تیم ملی فوتبال ایران · جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه · تیم

۹۰tv.ir | وبسایت رسمی برنامه ۹۰ – ترکیب احتمالی ایران در …

۹۰tv.ir/news/458294/ترکیب-احتمالی-ایران-در-بازی-با-مراکش-از-نگاه-رسانه-یونانی

۴ روز پیش – نخستین بازی تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه علاقمندان ویژه‌ای … ایران و مراکش نوشت: در سایه بازی تیم‌های ملی اسپانیا و پرتغال بازی …

۹۰tv.ir | وبسایت رسمی برنامه ۹۰ – پیش بازی نوجوانان ایران – …

ویدئو برای ترکیب بازی تیم ملی های ایران اسپانیا
۹۰tv.ir/video/422095/پیش-بازی-نوجوانان-ایران-اسپانیا
۱۳ اسفند ۱۳۷۵

پیش بازی نوجوانان ایراناسپانیا. … پیش بازی نوجوانان ایراناسپانیا. ۶۴۲۳. اسپانیا · داخلی · اختصاصی · تیم ملی فوتبال نوجوانان · تیم های

آماری که اسپانیا و پرتغال را از ایران می‌ترساند/این تیم ملی …

https://www.mashreghnews.ir/…/آماری-که-اسپانیا-و-پرتغال-را-از-ایران-می-ترساند-ای…

۱۳ آذر ۱۳۹۶ – آماری که اسپانیا و پرتغال را از ایران می‌ترساند/این تیم ملی «مسی و رونالدو ندیده» نیست! … معروفترین بازی های تیم ملی در تهران و به ویژه ملبورن استرالیا. …. و دل پیرو را در ترکیب داشت که به نتیجه تساوی ۴-۴ در لیگ قهرمانان اروپا …

تیم ملی فوتبال اسپانیا – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان | …

https://www.mehrnews.com/tag/تیم+ملی+فوتبال+اسپانیا

تماشاگران ایرانی حاضر در روسیه امیدوارند تیم ملی بتواند در

تیم ملی مراکش – مشرق نیوز

https://www.mashreghnews.ir/tag/تیم+ملی+مراکش

حالا تیم ملی ایران در بازی مقابل مراکش تیم طبق آمار فیفا نزدیک به ۹.۵ … سرمربی تیم ملی مراکش پس از باخت مقابل ایران به دنبال تغییر کلی در ترکیب تیمش در …. با ایران شدید است و او نمی تواند در بازی های پرتغال و اسپانیا حضور پیدا کند.

تیم ملی فوتبال – تی نیوز

https://tnews.ir/tags/تیم-ملی-فوتبال

پیروزی تیم ملی فوتبال ایران مقابل مراکش جان پدری جوان را در مشهد گرفت … ایراناسپانیا، نبرد «یوزهای ایرانی» با «خشم های سرخ»/ بازی شاگردان کی روش به عشق ال …

کلیپی جالب از شبیه سازی بازی تیم ملی فوتبال ایران و …

parsfootball.com › چند رسانه ای › گالری فیلم › گالری فیلم فیلم های جالب

کلیپی جالب ببینید از شبیه سازی بازی تیم ملی فوتبال ایران و اسپانیا در pes که با گزارشی انگلیسی و هیجان انگیز تهیه شده است. این بازی فوق‌العاده جذاب و …

خلاصه بازی ایران ۴-۲ اسپانیا (فوتبال ساحلی-پرشین کاپ …

https://www.tarafdari.com/…/خلاصه-بازی-ایران-۴-۲-اسپانیا-فوتبال-ساحلی-پرشین-…

طرفداری – ایران با برتری ۴ بر ۲ مقابل اسپانیا، قهرمان تورنومنت فوتبال ساحلی پرشین کاپ شد. … تیم ملی فوتبال ساحلی ایران · فوتبال ساحلی · پرشین کاپ.

ترکیب تیم ملی ایران در جام‌ جهانی ۲۰۱۸ از نگاه یک سایت …

https://www.isna.ir/…/ترکیب-تیم-ملی-ایران-در-جام-جهانی-۲۰۱۸-از-نگاه-یک-سایت-ف…

۴ دی ۱۳۹۶ – تیم‌ ‌ملی فوتبال ایران بدون هیچ اشتباهی در انتخابی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه به این مسابقات راه پیدا … او در حال‌ حاضر در تیم رابین کازان روسیه بازی می‌کند. … ایران در گروه B جام جهانی قرار دارد و با پرتغال، ‌اسپانیا و مراکش هم گروه است.

ترکیب تیم ملی مقابل مراکش مشخص شد/ امیری و ابراهیمی در …

www.sarpoosh.com/football/iran-nationalfootball/iran-nationalfootball970306553.html

رتبه: ۳٫۸ – ‏۱۳ نقد

۴ روز پیش – از سوی کارلوس کی‌روش ترکیب تیم ملی فوتبال ایران برای دیدار با مراکش … تصاویر دیدار ایران و مراکش,عکس های دیدار ایران و مراکش,عکس های بازی …

ترکیب احتمالی تیم ملی ایران و اسپانیا اعلام شد – مرور نیوز

www.moroornews.com/بخش…/۷۲۷۵۹-ترکیب-احتمالی-تیم-ملی-ایران-اسپانیا-اعلام-…

۱۰ ساعت پیش – ترکیب احتمالی تیم‌های ملی فوتبال ایران و اسپانیا در چارچوب رقابت‌های جام جهانی ۲۰۱۸ … بازی‌های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه احتمالا به شرح زیر است:.

ترکیب احتمالی تیم های اسپانیا و ایران – صدای ایران

sedayiran.com/fa/news/191023/ترکیب-احتمالی-تیم-های-اسپانیا-و-ایران

۲۱ ساعت پیش – صدای ایرانترکیب ۲ تیم ملی فوتبال ایران و اسپانیا برای دومین دیدار خود در چارچوب بازی‌های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه احتمالا به شرح زیر است: اخبار و …

لو رفت ! ترکیب تیم ملی فوتبال ایران مقابل اسپانیا در جام …

www.saat24.news/…/لو-رفت-ترکیب-تیم-ملی-فوتبال-ایران-مقابل-اسپانیا-در-جام-…

۷ ساعت پیش – این سایت ترکیب تیم ملی ایران را مشابه بازی برابر مراکش پیش بینی کرده است البته روزبه چشمی بازیکن استقلال که مصدوم است جای خود را در …

منتظر تغییرات کی‌روش در ترکیب ایران مقابل اسپانیا باشید

www.khabarvarzeshi.com/…/منتظر-تغییرات-کی‌روش-در-ترکیب-ایران-مقابل-اسپان…

۸ ساعت پیش – به گزارش خبرورزشی و به نقل از روزنامه موندو دپورتیوو اسپانیا، علیرضا جهانبخش تنها بازیکن تیم ملی ایران نیست که در اروپا بازی می‌کند. در کنار …

ترکیب احتمالی تیم های ملی اسپانیا – ایران در جام جهانی ۲۰۱۸ …

www.ghatreh.com/news/…/ترکیب-احتمالی-تیم-های-ملی-اسپانیا-ایران-جام-جهانی

۱۰ ساعت پیش – ترکیب تیم ملی فوتبال ایران مقابل اسپانیا در جام جهانی مشخص شد! … ۲ تیم ملی فوتبال ایران و اسپانیا برای دومین دیدار خود در چارچوب بازی های جام …

تیم ملی نوجوانان – فدراسیون فوتبال

www.ffiri.ir/national-football-team/تیم-ملی…/NationalTeamJuvenile/view.aspx

دبیرکل فدراسیون فوتبال در تماس با اردوی تیم ملی نوجوانان در چین در خصوص شرایط و … ایران ۱ – ۳ اسپانیا رخدادها ۱۳۹۶/۰۷/۳۰٫ ایران ۲ – ۱ مکزیک رخدادها ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ … ایران ۳ – ۰ کاستاریکا رخدادها ۱۳۹۶/۰۷/۲۱ … بازیکنان دعوت شده به تیم ملی.

اسامی بازیکنان تیم ملی فوتبال اسپانیا جام جهانی روسیه – …

namnak.com/بازیکنان-اسپانیا-در-جام-جهانی.p68118

رتبه: ۲٫۹ – ‏۷ رأی

نمناک ورزشفوتبال فهرست بازیکنان تیم ملی اسپانیا در جام جهانی ۲۰۱۸ …. در انتها ایران در سومین بازی خود ۲۵ ژوئن (۴ تیر ۹۶) در سارانسک به مصاف پرتغال خواهد رفت …

تیم ملی فوتبال اسپانیا – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

https://fa.wikipedia.org/wiki/تیم_ملی_فوتبال_اسپانیا

اسپانیا بین نوامبر ۲۰۰۶ و ژوئن ۲۰۰۹، ۳۵ بازی را نباخت تا این که از برزیل شکست خورد … تیم ملی اسپانیا در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه در گروه B مسابقات با تیم‌های ایران– …

تیم ملی ایران – ایران | فوتبال ۱۱

https://footba11.co › ایران

گروه B. تمام مسابقات; خانگی; خارج خانه. بازی. برد. مساوی. باخت. گل‌ها. امتیاز. ۵ بازی آخر. ۱٫ ایران. ۱٫ ۱٫ ۰٫ ۰٫ ۱:۰٫ ۳٫ w. 2. پرتغال. ۱٫ ۰٫ ۱٫ ۰٫ ۳:۳٫ ۱٫ d. 3. اسپانیا. ۱٫ ۰٫ ۱٫

تیم ملی فوتبال ایران – خبرآنلاین

https://www.khabaronline.ir/tags/352/تیم-ملی-فوتبال-ایران

کامبیز دیرباز در پستی از بازیکن تیم ملی اسپانیا درخواستی داشت. … و صحبت با او در مورد شرایط فعلی اسپانیا در جام جهانی و همچنین بازی این تیم برابر ایران را …

ورزشي – ettelaat newspaper

www.ettelaat.com/new/index.asp?code=codex31x

۱۴ ساعت پیش – اظهارنظر کارشناسان درباره بازي با اسپانيا … به گزارش ايسنا، تيم ملي فوتبال ايران در نخستين ديدارش در چارچوب جام جهاني … جاکارتا ترکيب تيم ملي کاراته مردان ايران به منظور حضور در بازي هاي آسيايي ۲۰۱۸ جاکارتا معرفي شدند.

آخرین اخبار تیم ملی فوتبال ایران – شهرخبر

www.shahrekhabar.com/tag/فوتبال

اخبار تیم ملی فوتبال ایران, آخرین خبر های تیم ملی فوتبال ایران. … گزارش روزنامه معروف اسپانیایی از تیم ملی/ منتظر تغییرات کی‌روش در ترکیب ایران مقابل ماتادورها … کی روش نگران بازی با اسپانیای زخم خورده نیست / ایران به دنبال حفظ صدر جدول …

ترکیب بازی با اسپانیا؛ شاید مسعود و کریم نباشند – Iran …

www.iran-varzeshi.com/78515

۱ روز پیش – ایران ورزشی آنلاین / حمیدرضا عرب- روسیه / ۸۰ درصد ترکیب بازی با مراکش حفظ خواهد شد و تنها ممکن است دو تغییر در تیم ملی ایجاد شود. درآخرین …

ترکیب تیم ملی فوتبال برای بازی اول مشخص شد؟! حریف …

kayhan.ir/fa/news/134544

۷ روز پیش – تمرینات تیم ملی در فاصله سه روز تا اولین بازی در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه، … تیم ملی فوتبال ایران هستند، تیمی که با هدف تخریب برنامه‌های اسپانیا و …

خبرهای ورزشی | خبر فارسی

https://khabarfarsi.com/sports

کامبیز دیرباز در پستی از بازیکن تیم ملی اسپانیا درخواستی داشت. …. تهران – ایرنا – تیم ملی فوتبال ایران در دومین بازی مرحله گروهی خود در جام جهانی ۲۰۱۸، روز ….. است که برای گیج کردن حریف باید ترکیب تیم برنده در جام جهانی ۲۰۱۸ را تغییر داد.

آنالیز حریفان تیم ملی در گروه مرگ جام جهانی/بررسی راههای …

aftabnews.ir/…/آنالیز-حریفان-تیم-ملی-در-گروه-مرگ-جام-جهانیبررسی-راههای-صعود-ای…

۱۲ آذر ۱۳۹۶ – آنالیز حریفان تیم ملی در گروه مرگ جام جهانی/بررسی راههای صعود ایران به مرحله دوم … پرتغال به دلیل حضور بازیکنان سرعتی در ترکیب اصلی تیمی … کسب ۴ پیروزی در ۵ بازی باعث شد اسپانیا از همان ابتدا صدرنشین گروه شد .

سایت شبکه ورزش – با آزمون و قدوس تیم ملی در تونس تکمیل …

varzeshtv.ir/detail/10525

۲۹ اسفند ۱۳۹۶ – با اضافه شدن سردار آزمون و سامان قدوس ترکیب ۲۸ نفره اردوی تیم ملی فوتبال ایران تکمیل شد. به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، بامداد سه …

ابهام بزرگ در ترکیب اسپانیا؛ چه کسی مهاجم اصلی جام جهانی …

https://www.digikala.com › خانه › خبر

۲۰ خرداد ۱۳۹۷ – تیم ملی فوتبال اسپانیا یکی از مدعیان اصلی قهرمانی در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه و قوی ترین حریف ایران در گروه B این رقابت ها، … نمایش های این تیم در بازی های دوستانه نگرانی هایی درباره میزان آمادگی ستاره های این تیم ایجاد کرده است.

تصاویر برای ترکیب بازی تیم ملی های ایران اسپانیا

نتیجه تصویری برای ترکیب بازی تیم ملی های ایران اسپانیا
نتیجه تصویری برای ترکیب بازی تیم ملی های ایران اسپانیا
نتیجه تصویری برای ترکیب بازی تیم ملی های ایران اسپانیا
نتیجه تصویری برای ترکیب بازی تیم ملی های ایران اسپانیا
نتیجه تصویری برای ترکیب بازی تیم ملی های ایران اسپانیا
تصاویر بیشتر برای ترکیب بازی تیم ملی های ایران اسپانیاگزارش تصاویر

بررسی سیستم و ترکیب تیم ملی مراکش در جام جهانی ۲۰۱۸ | …

https://dropball.ir/بررسی-سیستم-و-ترکیب-تیم-ملی-مراکش-در-جام/

۱۰ آذر ۱۳۹۶ – مراکش یکی از شانس های هم گروهی با تیم ملی ایران محسوب میشد و سرانجام نیز … ملقب به «منیر»، بیش از ۷۰ بازی در «نومانسیا» اسپانیا انجام داده است.

جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه؛ نمایه تیم اسپانیا – BBC News فارسی – …

www.bbc.com/persian/sport-44279201

۸ خرداد ۱۳۹۷ – … نایب قهرمان شد. اسپانیا در گروه B با پرتغال و ایران و مراکش هم‌گروه است. … او البته در دوران بازی خود به عنوان دروازه بان سوم تیم ملی اسپانیا به جام جهانی ۱۹۹۴ آمریکا رفت، هرچند در هیچ یک از بازی‌ها در ترکیب اصلی تیم قرار نگرفت.

سوژه روز؛ ابهام در ترکیب تیم ملی برای اسپانیا – آی اسپورت

isport.ir › فوتبال ایران

آی اسپورت – آیا کی روش برای بازی با اسپانیا تغییری در ترکیب تیمش ایجاد می کند؟ جواب این سئوال را هیچ کسی به جز سرمربی تیم ملی نمی داند. تا قبل از بازی با مراکش به نظر می … تیم ملی برای اسپانیا. فوتبال ایران دوشنبه، ۲۸ خرداد ۱۳۹۷، ۰۹:۵۲.

اسامی بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران اعلام شد/ بازگشت …

fa.alalam.ir/…/اسامی-بازیکنان-تیم-ملی-فوتبال-ایران-اعلام-شد–بازگشت-مسعود-شجاعی

۲۷ اسفند ۱۳۹۶ – تیم ملی فوتبال ایران که خود را برای حضور در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه آماده می … کارلوس کی روش اسامی بازیکنان مد نظرش برای حضور در این دو بازی را …

ایران در آپدیت جام جهانی روسیه بازی فیفا ۱۸؛ یک ملت یک …

digiato.com/article/2018/06/15/نگاهی-به-گروه-ایران-در-آپدیت-جام-جهانی-ر/

۸ ساعت پیش – بازی با تیم ملی اسپانیا چه

تماشا | صحبتهای رنار سرمربی مراکش قبل از بازی با ایران | …

ویدئو برای ترکیب بازی تیم ملی های ایران اسپانیا▶ ۰:۲۱
tamasha.com/v/PEZJ2
۵ روز پیش – بارگذاری توسطدنیای ورزشی

یک ویدیو دیگر با عنوان صحبتهای رنار سرمربی مراکش قبل از بازی با ایران از دنیای ورزشی | تماشا. … ترکیب احتمالی تیم ملی ایران ۰۳:۵۲٫

پایان بازی مهیج هم‌گروهی‌ ایران؛ اسپانیا ۳ پرتغال ۳ | Euronews

fa.euronews.com › اخبار › ورزش

۴ روز پیش – تیم‌های اسپانیا و پرتغال در روز نخست بازی‌های گروه دوم به مصاف یکدیگر … تیم‌های پرتغال و اسپانیا از ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران با این ترکیب به …

لیست بازیکنان تیم ملی اسپانیا اعلام شد | ورزش ۱۱

www.varzesh11.com/fa/soccer_news…بازیکنان_تیم_ملی_اسپانیا…_/۸۸۸۳۶

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ – اختصاصی | لیست تیم ملی اسپانیا برای دو دیدار پیش روی این تیم برابر مقدونیه و کلمبیا اعلام شد.

نکونام ترکیب تیم ملی ایران برای دیدار با مراکش را چید! | …

https://www.jamaran.ir/…/941287-نکونام-ترکیب-تیم-ملی-ایران-برای-دیدار-با-مراک…

۵ روز پیش – سوال پیامکی برنامه: به نظر شما نتیجه بازی روسیه – عربستان چه می شود؟ آیتمی در مورد استعفای سرمربی تیم ملی اسپانیا پخش شد که صحبت های …

قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۱۸ فوتبال| ایران در گروه مرگ با …

https://www.tasnimnews.com › ورزشی › فوتبال ایران

۱۰ آذر ۱۳۹۶ – قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۱۸ فوتبال| ایران در گروه مرگ با اسپانیا، پرتغال … اجرای این مراسم به‌عهده گری لینِکر، بازیکن سابق تیم ملی انگلیس و … شما در پایان قرعه‌کشی متوجه می‌شوید بازی افتتاحیه بین روسیه و کدام تیم انجام می‌شود.

تحلیل شرایط تیم ملی برای دیدار با اسپانیا – برترین ها

www.bartarinha.ir/fa/news/734069/تحلیل-شرایط-تیم-ملی-برای-دیدار-با-اسپانیا

۷ ساعت پیش – امیر که از آمستردام هلند به روسیه آمده تا سه بازی تیم ملی را تماشا کند در این باره می … پرسش بزرگ در مورد بازی با اسپانیا این است که تیم ملی باید با چه ترکیب و … تیم ملی فوتبال ایران در دومین دیدار خود در بیست و یکمین دوره …

اسامی بازیکنان و ترکیب تیم ملی ایران مقابل اسپانیا در جام …

koolakmag.ir › اخبار داغ

۱۰ ساعت پیش – اسامی بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران مقابل تیم ملی اسپانیا, ترکیباسپانیا, چه بازیکنانی در ترکیب تیم ملی مقابل اسپانیا به بازی می روند؟

بازیکنان اصلی تیم ملی اسپانیا در جام جهانی ۲۰۱۸ | ورزشکار ۳

www.varzeshkar3.ir/4884/بازیکنان-اصلی-تیم-ملی-اسپانیا-در-جام-جه

دو بازی دوستانه اخیر اسپانیا برابر آلمان و آرژانتین به خوبی نشان می دهد که … پرتغال، ایران و مراکش، تیم های هم گروه لاروخا در جام جهانی روسیه هستند و بدون شک … ۱۱ بازیکن ترکیب اصلی اسپانیا در جام جهانی از حالا مشخص هستند: دخیا، کارواخال، پیکه، …

آخرین خط خورده تیم ملی برای جام جهانی ۲۰۱۸ چه کسی است؟ – …

https://football-tribe.com/iran/2018/…/آخرین-خط-خورده-تیم-ملی-برای-جام-جهانی-۲۰۱۸-…

۸ خرداد ۱۳۹۷ – تیم ملی فوتبال ایران در دیدار با ترکیه با ترکیب علیرضا بیرانوند، … کرد و در جریان بازی نیز اشکان دژاگه، وحید امیری، مهدی ترابی، سامان قدوس، …

برنامه کامل بازی‌های ایران در جام جهانی روسیه – روزنامه دنیای …

https://donya-e-eqtesad.com/…/3321745-برنامه-کامل-بازی-های-ایران-در-جام-جهانی-روس…

۱۰ آذر ۱۳۹۶ – ملی‌پوشان ایران در دومین دیدار ساعت ۲۱:۳۰ روز ۲۰ ژوئن (۳۰ خرداد ۹۷) در ورزشگاه کازان به مصاف تیم ملی اسپانیا می‌رود و در نهایت ایران در سومین بازی …

Likes0Dislikes0
نظرات و ارسال نظر