جام جهانی 2018یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

ترکیب احتمالی بازی ایران و مراکش - جام جهانی روسیه 2018

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.

ترکیب احتمالی بازی ایران و مراکش

جام جهانی روسیه 2018

ترکیب احتمالی بازی ایران و مراکش

جام جهانی ۲۰۱۸ با حضور ۳۲ تیم از ۱۴ ژوئن تا ۱۵ جولای برگزار خواهد شد و تیم ملی ایران در گروه B مسابقات با اسپانیا، پرتغال و مراکش دیدار خواهد کرد.

گروه بندی کامل جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه به شرح زیر است:

گروه A: روسیه، عربستان، مصر ،اروگوئه

گروه B: پرتغال، اسپانیا،  مراکش ،ایران

گروه C: فرانسه، استرالیا ،پرو، دانمارک

گروه D: آرژانتین، ایسلند،کروواسی، نیجریه

گروه  E :  برزیل، سوئیس، کاستاریکا،  صربستان

گروه F:  آلمان ، مکزیک، سوئد، کره‌جنوبی

گروه G:  بلژیک،  پاناما  ،تونس  ،انگلیس

گروه H: لهستان، سنگال ،کلمبیا، ژاپن

برنامه کامل بازی‌های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه که از ۲۴ خردادماه تا ۲۴ تیرماه ۹۷ در ۱۱ شهر این کشور برگزار می‌شود، به شرح زیر است:

دیدارهای مرحله گروهی

گروه A: روسیه، اروگوئه، مصر، عربستان

تاریخ و ساعت
۲۴ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ روسیه عربستان
۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ مصر اروگوئه
۲۹ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ روسیه مصر
۳۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ اروگوئه عربستان
۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ اروگوئه روسیه
۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ عربستان مصر

گروه B: اسپانیا، پرتغال، ایران، مراکش

تاریخ و ساعت
۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ ایران مراکش
۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ اسپانیا پرتغال
۳۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ پرتغال مراکش
۳۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ ایران اسپانیا
۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ ایران  پرتغال
۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ مراکش اسپانیا

گروه C: فرانسه، پرو، دانمارک، استرالیا

 تاریخ و ساعت
۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۳۰ فرانسه استرالیا
۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۳۰ پرو دانمارک
۳۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ فرانسه پرو
۳۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ استرالیا دانمارک
۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ دانمارک فرانسه
۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ استرالیا پرو

گروه D: آرژانتین، ایسلند، کرواسی، نیجریه

تاریخ و ساعت
۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۳۰ آرژانتین ایسلند
۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۳:۳۰ کرواسی نیجریه
۳۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ آرژانتین کرواسی
۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ ایسلند نیجریه
۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ آرژانتین نیجریه
۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ کرواسی ایسلند

گروه E: برزیل، کاستاریکا، سوئیس، صربستان

تاریخ و ساعت
۲۷ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ کاستاریکا صربستان
۲۷ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ برزیل سوئیس
۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ برزیل کاستاریکا
۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ سوئیس صربستان
۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ صربستان برزیل
۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ سوئیس کاستاریکا

گروه F: آلمان، مکزیک، سوئد، کره جنوبی

تاریخ و ساعت
۲۷ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ آلمان مکزیک
۲۸ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ سوئد کره جنوبی
۲ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ آلمان سوئد
۲ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ کره جنوبی مکزیک
۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ کره جنوبی آلمان
۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ مکزیک سوئد

گروه G: بلژیک، پاناما، تونس، انگلیس

تاریخ و ساعت
۲۸ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ بلژیک پاناما
۲۸ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ انگلیس تونس
۲ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ بلژیک تونس
۳ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ انگلیس پاناما
۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ انگلیس بلژیک
۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ پاناما تونس

گروه H: لهستان، سنگال، کلمبیا، ژاپن

 تاریخ و ساعت
۲۹ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ لهستان سنگال
۲۹ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ کلمبیا ژاپن
۳ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ ژاپن سنگال
۳ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ لهستان کلمبیا
۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ ژاپن لهستان
۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ کلمبیا سنگال

دیدار مرحله یک هشتم نهایی
بازی چهل‌ونهم، ۳۰ ژوئن ۲۰۱۸ (۹ تیرماه ۹۷) A1 – B2، ورزشگاه فیشت – ساعت ۲۲:۳۰
بازی پنجاهم، ۳۰ ژوئن ۲۰۱۸ (۹ تیرماه ۹۷) C1 – D2، ورزشگاه کازان آره‌نا – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌ویکم، اول جولای ۲۰۱۸ (۱۰ تیرماه ۹۷) B1 – A2، ورزشگاه لوژنیکی – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌ودوم، اول جولای ۲۰۱۸ (۱۰ تیرماه ۹۷) D1 – C2، ورزشگاه نیژنی نووگورود – ساعت ۲۲:۳۰
بازی پنجاه‌وسوم، ۲ جولای ۲۰۱۸ (۱۱ تیرماه ۹۷) E1 – F2، ورزشگاه سامارا آره‌نا – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌وچهارم، ۲ جولای ۲۰۱۸ (۱۱ تیرماه ۹۷) G1 – H2، ورزشگاه روستوف آره‌نا – ساعت ۲۲:۳۰
بازی پنجاه‌وپنجم، ۳ جولای ۲۰۱۸ (۱۲ تیرماه ۹۷) F1 – E2، ورزشگاه سن پترزبورگ – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌وششم، ۳ جولای ۲۰۱۸ (۱۲ تیرماه ۹۷) G2 – H1، ورزشگاه اتکریتیه آره‌نا (اسپارتاک) – ساعت ۲۲:۳۰

دیدار مرحله یک چهارم نهایی
بازی پنجاه‌وهفتم، ۶ جولای ۲۰۱۸ (۱۵ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۴۹ – برنده بازی ۵۰، ورزشگاه نیژنی نووگورود – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌وهشتم، ۶ جولای ۲۰۱۸ (۱۵ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۳ – برنده بازی ۵۴، ورزشگاه کازان آره‌نا – ساعت ۲۲:۳۰
بازی پنجاه‌ونهم، ۷ جولای ۲۰۱۸ (۱۶ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۱ – برنده بازی ۵۲، ورزشگاه فیشت – ساعت ۲۲:۳۰
بازی شصتم، ۷ جولای ۲۰۱۸ (۱۶ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۵ – برنده بازی ۵۶، ورزشگاه سامارا آره‌نا – ساعت ۱۸:۳۰

دیدار نیمه نهایی
بازی شصت‌ویکم، ۱۰ جولای ۲۰۱۸ (۱۹ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۷ – برنده بازی ۵۸، ورزشگاه سن پترزبورگ – ساعت ۲۲:۳۰
بازی شصت‌ودوم، ۱۱ جولای ۲۰۱۸ (۲۰ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۹ – برنده بازی ۶۰، ورزشگاه لوژنیکی – ساعت ۲۲:۳۰

دیدار رده‌بندی
بازی شصت‌وسوم، ۱۴ جولای ۲۰۱۸ (۲۳ تیرماه ۹۷) بازنده بازی ۶۱ – بازنده بازی ۶۲، ورزشگاه سن پترزبورگ – ساعت ۱۸:۳۰

دیدار فینال
بازی شصت‌وچهارم، ۱۵ جولای (۲۴ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۶۱ – برنده بازی ۶۲، ورزشگاه لوژنیکی – ساعت ۱۹:۳۰

 

جام جهانی ۲۰۱۸| ترکیب احتمالی تیم ملی ایران در بازی مقابل …

https://www.fartakvarzeshi.com/…/131764-جام-جهانی-ترکیب-احتمالی-تیم-ملی-ایران-…

۴ ساعت پیش – شمارش معکوس برای آغاز جدال‌‌های نفس‌گیر تیم ملی فوتبال ایران در جام‌جهانی ۲۰۱۸ روسیه آغاز شد.

فیفا، بازی ایران – مراکش را فینال واقعی دانست + ترکیب …

https://www.yjc.ir › ورزشی › دنیای ورزش

۴۷ دقیقه پیش – فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) ، در آستانه دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و مراکش در جام جهانی ۲۰۱۸ این مسابقه را یک فینال واقعی توصیف کرد.

ترکیب ایران مقابل مراکش از نگاه نکونام – مشرق نیوز

https://www.mashreghnews.ir/news/…/ترکیب-ایران-مقابل-مراکش-از-نگاه-نکونام

۴ ساعت پیش – مربی سابق تیم ملی ایران همچنین ترکیب این تیم در بازی اول با مراکش را … حتی احتمال دارد در غیاب طارمی، جهانبخش به سمت راست برود و در سمت چپ …

ترکیب احتمالی ایران مقابل مراکش از زبان نکونام – آپارات

ویدئو برای ترکیب احتمالی بازی ایران و مراکش▶ ۱۳:۲۵
https://www.aparat.com/…/ترکیب_احتمالی_ایران_مقابل_مراکش_از_…
۱۱ ساعت پیش

ترکیب احتمالی ایران مقابل مراکش از زبان نکونام. ۹۵٫ ویژه برنامه ۲۰۱۸-(۹۷/۰۳/۲۳)| ویدیوهای جام جهانی را در basport.ir دنبال کنید. ۲۴ خرداد ۱۳۹۷٫ ورزشی · فوتبال

ترکیب احتمالی تیم ملی مقابل مراکش؛ دیگر راز نیست – آی …

isport.ir › فوتبال ایران

ترکیب احتمالی تیم ملی مقابل مراکش؛ دیگر راز نیست. فوتبال ایران دوشنبه، ۲۱ خرداد ۱۳۹۷، ۲۰:۰۰. tgtwfb. ۹ ۱. آی اسپورت – «همه چیز را درباره آنها می‌دانیم اما آنها چیز …

ترکیب ذهنی کی‌روش برای مراکش تغییر می‌کند؟ :: ورزش سه

www.varzesh3.com/news/…/ترکیب-ذهنی-کی-روش-برای-مراکش-تغییر-می-کند

۱ روز پیش – ایران ممکن است با یک تغییر بزرگ نسبت به ایده های تاکتیکی سرمربی پرتغالی در اولین بازی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه به میدان برود. … توام با هوش بالا مسلما یکی از گزینه های جدی کی روش برای جانشینی احتمالی طارمی خواهد بود.

ترکیب احتمالی تیم ملی ایران در مقابل مراکش در جام جها …

ویدئو برای ترکیب احتمالی بازی ایران و مراکش▶ ۱۳:۴۳
https://www.youtube.com/watch?v=moPMhxN5d-c
۱۲ ساعت پیش – بارگذاری توسطPEC – Persian Entertainment Channel

ترکیب احتمالی تیم ملی ایران در مقابل مراکش در جام جهانی ۲۰۱۸ …. دیگه تو تیم ملی استقلالی و لنگی نداره باید خوب بازی کنن .

فوتبالی‌ترین | ترکیب احتمالی تیم ملی ایران مقابل مراکش

ویدئو برای ترکیب احتمالی بازی ایران و مراکش▶ ۱۳:۴۳
footballitarin.com/video_page.php?id=52412
۶ ساعت پیش – بارگذاری توسطFootball daily

خبرها، ویدیوها و عکس‌های فوتبال ایران و جهان. … ترکیب احتمالی تیم ملی ایران مقابل مراکش. برچسب‌ها: ویدیوها، ویدیوهای ارسالی …

ترکیب احتمالی تیم ملی ایران در مقابل مراکش – روزامه

ویدئو برای ترکیب احتمالی بازی ایران و مراکش
https://roozame.com/…/ترکیب-احتمالی-تیم-ملی-ایران-در-مقابل-مرا…
۱۲ ساعت پیش

پیش بینی عادل از بازی ایرانمراکش برترینها | -۱ سال پیش |; پیش بینی عادل فردوسی پور از بازی ایرانمراکش ورزش سه | ۲ ساعت پیش |; فیلم/ …

آینت | ترکیب احتمالی ایران مقابل مراکش

ویدئو برای ترکیب احتمالی بازی ایران و مراکش▶ ۱۳:۴۲
www.inet.ir/v/QqAjpQ/ترکیب+احتمالی+ایران+مقابل+مراکش
۱۰ ساعت پیش

شهر سن‌پترزبورگ؛ محل برگزاری بازی ایران با مراکش. ۴ بازدید | ۲ روز پیش | J@F@R · معرفی حریفان ایران در جام جهانی : ✅ قسمت اول – مراکش

بهترین ترکیب برای مقابله با مراکش | طرفداری

https://www.tarafdari.com/کاربران/مطلب/…/بهترین-ترکیب-برای-مقابله-با-مراکش

۱۱ فروردین ۱۳۹۷ – نتیجه بازی ایران و مراکش به نوعی کلید این گروه برای دو تیم برای ادامه … زوج او در بازی مقابل مراکش، سید جلال حسینی باشد به احتمال زیاد، کیروش …

ترکیب تیم ملی ایران در جام‌ جهانی ۲۰۱۸ از نگاه یک سایت …

https://www.isna.ir/…/ترکیب-تیم-ملی-ایران-در-جام-جهانی-۲۰۱۸-از-نگاه-یک-سایت-ف…

۴ دی ۱۳۹۶ – رقابت ایران و مراکش برای کسب امتیاز در گروه “مرگ”. ترکیب … تیم‌ ‌ملی فوتبال ایران بدون هیچ اشتباهی در انتخابی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه به این مسابقات راه پیدا کرد. این تیم در … ترکیب احتمالی ۱۱ نفره ایران جام جهانی. بیرانوند، …

ترکیب تیم ایران مقابل مراکش – با اقتصاد

www.baeghtesad.com/بخش-ورزشی-۶۸/۱۶۴۰۵-ترکیب-تیم-ایران-مقابل-مراکش

۴ روز پیش – تیم ملی در بازی های اخیر دوستانه با سیستم ۴-۲-۳-۱ بازی می کرد. … ترکیب تیم ایران مقابل مراکش. تیم ملی در … ترکیب احتمالی ایران در جام جهانی:.

تماشا | ترکیب احتمالی تیم ملی ایران در مقابل مراکش | ویدئو …

▶ ۱۳:۴۲
tamasha.com/v/Raj1e
۱۲ ساعت پیش

یک ویدیو دیگر با عنوان ترکیب احتمالی تیم ملی ایران در مقابل مراکش از ویدئو ورزشی | تماشا.

بررسی بازی ایران – لیتوانی: دو ابهام ترکیب برطرف شد – …

iran-varzeshi.com/News/78039.html

۶ روز پیش – ایران ورزشی آنلاین-بررسی بازی ایران – لیتوانی: دو ابهام ترکیب برطرف … لیتوانی و تعویض های کی روش تا حدود زیادی ترکیب بازی با مراکش را مشخص کرد. … به زمین فرستد که به احتمال زیاد مدافعان کناری اصلی در بازی اول باشند.

ترکیب احتمالی تیم ملی ایران در مقابل مراکش + فیلم | …

https://www.fartaknews.com/…/101346-ترکیب-احتمالی-تیم-ملی-ایران-در-مقابل-مرا…

پیش بینی بالاگ از قهرمان و بازی افتتاحیه جام جهانی + فیلم … ترکیب احتمالی تیم ملی ایران در مقابل مراکش + فیلم. شناسه خبر ۱۰۱۳۴۶٫ ۱۳۹۷/۰۳/۲۴ ۰۲:۰۳:۰۶. A. Play Video. Play. Mute. 0:00 …. مراکش حریف اول ایران در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه + فیلم …

ترکیب احتمالی تیم ملی ایران برای بازی با الجزایر

www.bartarinha.ir/fa/news/…/ترکیب-احتمالی-تیم-ملی-ایران-برای-بازی-با-الجزایر

۶ فروردین ۱۳۹۷ – ورزش سه: تیم ملی ایران در حالی فردا به مصاف الجزایر خواهد رفت که حدس زدن ترکیب تیم سخت تر از همیشه است. شاگردان کارلوس کی روش دو بازی …

فیلم: ترکیب احتمالی تیم ملی ایران برابر مراکش

https://www.fardanews.com › ورزش › فوتبال ایران

فیلم: ترکیب احتمالی تیم ملی ایران برابر مراکش. … نظر ۲۰ شاگرد امام(ره) درباره آیت الله خامنه‌ای · ورزش » فوتبال ایران. ۲۴ خرداد ۱۳۹۷ – ۰۲:۴۷. کد خبر: ۸۲۹۴۰۲ …

ترکیب احتمالی تیم ملی برابر مراکش – نامه نیوز

namehnews.ir/fa/news/490385/ترکیب-احتمالی-تیم-ملی-برابر-مراکش

۵ ساعت پیش – تنها ۴۸ ساعت تا بازی تیم ملی با مراکش مانده و بسیاری از هواداران … اینکه دفاع استقلالی مدرن ترین مدافع یک دهه اخیر ایران است، حسابی خبرساز شد و …

ترکیب تیم ملی فوتبال برای بازی اول مشخص شد؟! حریف …

kayhan.ir/…/ترکیب-تیم-ملی-فوتبال-برای-بازی-اول-مشخص-شد-حریف-ایران-کمتر…

۲ روز پیش – حریف ایران، کمترین شا

ترکیب تیم ملی فوتبال برای بازی اول مشخص شد؟! حریف …

kayhan.ir/…/ترکیب-تیم-ملی-فوتبال-برای-بازی-اول-مشخص-شد-حریف-ایران-کمتر…

۲ روز پیش – حریف ایران، کمترین شانس قهرمانی در جام جهانی را دارد … افشای ترکیب احتمالی تیم ملی در بازی با مراکش تنها اتفاق مهم دیروز تیم ملی نبود، روز سه …

۹۰tv.ir | وبسایت رسمی برنامه ۹۰ – ترکیب احتمالی تیم های …

۹۰tv.ir/news/274093/ترکیب-احتمالی-تیم-های-بزرگ-در-جام-جهانی-۲۰۱۸

۲۲ تیر ۱۳۹۵ – پس از پایان رقابت های یورو ۲۰۱۸، سایت گل ترکیب احتمالی تیم های بزرگ فوتبال جهان در جام جهانی بعدی در روسیه را … تیم ملی ایران نیست توش :)).

ترکیب احتمالی ایران مقابل مراکش – صدای ایران

sedayiran.com/fa/news/190600/ترکیب-احتمالی-ایران-مقابل-مراکش

۵ ساعت پیش – ترکیب احتمالی تیم ملی ایران در دیدار مقابل مراکش از نگاه برنامه «بیست هجده» … از پوستر بازی ایران و مراکش رونمایی شد · گفتگوی جهانبخش و …

نگاهی به ترکیب احتمالی ایران پرسش

porcesh.ir/fa/7809

۲ روز پیش – نگاهی به ترکیب احتمالی ایران مقابل مراکش چه در سر کی‌روش می‌گذرد؟ … ایران جمعه ساعت ۱۹:۳۰ در اولین بازی خود در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه به مصاف …

ترکیب احتمالی تیم ملی فوتبال ایران مقابل ترکیه – …

www.mojnews.com/…/229058-ترکیب-احتمالی-تیم-ملی-فوتبال-ایران-مقابل-ترک…

۷ خرداد ۱۳۹۷ – ترکیب احتمالی تیم ملی فوتبال ایران برای بازی تدارکاتی مقابل … کند، دیداری که قطعا آنالیزورهای تیم های اسپانیا، پرتغال و مراکش آن را زیر نظر …

تصاویر برای ترکیب احتمالی بازی ایران و مراکش

تصاویر بیشتر برای ترکیب احتمالی بازی ایران و مراکشگزارش تصاویر

فوتبال ايران آماده بهترين نمايش در برابر مراكش – روزنامه اطلاعات

www.ettelaat.com/etiran/?p=371055

۹ ساعت پیش – ایران فردا به احتمال زیاد با دو هافبک دفاعی بازی می‌کند. … دژاگه اگر از نظر بدنی مشکل نداشته باشد، در ترکیب بازی با مراکش قرار می‌گیرد.

مخبر – ۱۳۹۷/۰۳/۲۴ – تشریح ترکیب احتمالی کی روش در …

www.mokhbernews.ir/Home/ShowNewsInfo/6016745

۵ ساعت پیش – سوال دیگری که درخصوص تیم ملی ایران در بازی اول مطرح است، این که گلر اصلی ایران در بازی مقابل مراکش چه کسی است؟ حاج رضایی ارزیابی خاص …

مخبر – ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ – ۴-۲-۳-۱ احتمالی برابر ایران/ ترکیب …

www.mokhbernews.ir/…/4-2-3-1-احتمالی-برابر-ایران-ترکیب-مراکش-برای-بازی-با…

به گزارش “ورزش سه”، تیم ملی مراکش که باید از دقایقی دیگر به مصاف استونی در این کشور برود و سپس راهی روسیه شود، با ترکیب زیر در آخرین دیدار خود بازی می کند …

ترکیب احتمالی تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۱۸ چیست؟ | …

https://football-tribe.com/iran/2018/05/22/ترکیب-احتمالی-تیم-ملی-ایران-در-جام-جهان/

۱ خرداد ۱۳۹۷ – فوتبال ترایب- با اعلام لیست تیم ملی برای جام جهانی پیش رو، حالا حدس زدن ترکیبترکیب احتمالی تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۱۸ چیست؟ … حاج صفی یکی به عنوان بازیکن جانشین او برابر مراکش

فیفا بازی ایران – مراکش را یک فینال واقعی دانست + ترکیب …

khabarfarsi.com/u/55612096

فیفا بازی ایرانمراکش را یک فینال واقعی دانست + ترکیب احتمالی دو تیم. فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) ، در آستانه دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و مراکش در جام …

ترکیب احتمالی تیم ملی ایران در مقابل مراکش – تبیان

https://film.tebyan.net/…/ترکیب-احتمالی-تیم-ملی-ایران-در-مقابل-م…
۷ ساعت پیش

مدافعان حرم انیمیشن معصومین تیتراژدوربین مخفی گردشگریازدواج حوادثمستندترانه کودکانه#ویژه ماه رمضان · ویدئو های آموزشی صفحه اصلی >فیلم و …

ترکیب احتمالی تونس برای دیدار با ایران اعلام شد – سازمان لیگ

iranleague.ir/News/Detail/11196/ترکیب-احتمالی-تونس-برای-دیدار-با-ایران-اعلام-شد

۲ فروردین ۱۳۹۷ – سایت خبری تیم ملی فوتبال تونس از ترکیب احتمالی ۱۱ نفر این تیم برای دیدار با ایران پرده برداشت.

ترکیب تیم ملی ایران در جام‌ جهانی ۲۰۱۸ از نگاه یک سایت …

www.entekhab.ir › ورزش › فوتبال

۴ دی ۱۳۹۶ – تیم‌ ‌ملی فوتبال ایران بدون هیچ اشتباهی در انتخابی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه به این مسابقات راه پیدا کرد. این تیم در … ترکیب احتمالی ۱۱ نفره ایران جام جهانی … ایران در گروه B جام جهانی قرار دارد و با پرتغال، ‌اسپانیا و مراکش هم گروه است.

ترکیب احتمالی تیم ملی ایران در مقابل مراکش در جام جهانی …

arzexchange.com/2018/06/14/ترکیب-احتمالی-تیم-ملی-ایران-در-مقابل-مر/

۴۵ دقیقه پیش – ترکیب احتمالی تیم ملی ایران در مقابل مراکش در جام جهانی ۲۰۱۸. توسط Mehdi Amiri مدیر سایت · ۱۴٫ … قبلی آشنایی با داور بازی ایران و مراکش …

تیم ملی فوتبال – تی نیوز

https://tnews.ir/tags/تیم-ملی-فوتبال

تشریح ترکیب احتمالی کی روش در اولین تقابل از نگاه کارشناس تشریح ترکیب … کی روش: طرح کاملی برای بازی با مراکش دارم/تحریم تیم ملی ایران توسط نایک …

تركيب تيم ملي فوتبال براي بازي اول مشخص شد؟! حريف …

www.magiran.com/npview.asp?ID=3756791

در فاصله سه روز تا اولين بازي ايران در جام جهاني فوتبال، يک سايت ايتاليايي … افشاي ترکيب احتمالي تيم ملي در بازي با مراکش تنها اتفاق مهم ديروز تيم ملي نبود، …

بررسی سیستم و ترکیب تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۱۸ | …

https://dropball.ir/بررسی-سیستم-و-ترکیب-تیم-ملی-ایران-در-جام/

۱۱ آذر ۱۳۹۶ – بررسی سیستم و ترکیب تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۱۸ آنالیز تیم … البته گفته می شود احتمال اینکه پژمان منتظری نیز در این پست به بازی گرفته شود، … تیم کیروش که در این بازی ها در گروه B با اسپانیا و پرتغال و مراکش هم …

پاسخ هوشمندانه سرمربی مراکش به سئوالی درباره ترکیب …

www.sarpoosh.com/football/worldcup/worldcup970304708.html

رتبه: ۱٫۹ – ‏۱۳ نقد

۵ روز پیش – برگزار کند، در خصوص ترکیب اصلی تیم ملی مراکش برای جام جهانی و بازی با ایران صحبت کرد،سرمربی مراکش تاکید کرد: چیزی برای مخفی کردن …

پایگاه خبری نوداد -ترکیب احتمالی تیم ملی ایران مقابل …

www.nodadnews.ir/post/ترکیب-احتمالی-تیم-ملی-ایران-مقابل-مراکش-

۵۸ دقیقه پیش – حواشی لیگ برتر فوت

آن‌چه باید درباره بازی با مراکش بدانید؛ ایران چگونه می‌تواند …

www.bbc.com/persian/sport-44223960

۱۴ خرداد ۱۳۹۷ – تیم ملی ایران ۱۵ ژوئن (۲۵ خرداد) در اولین بازی جام جهانی روبروی مراکش خواهد ایستاد. … مسابقه باشد زیرا تیمی که شکست بخورد به احتمال زیاد حذف خواهد شد. … ترکیب تیم است، اما در عین حال تعصبی روی سیستم به عنوان مجموعه‌ای از …

رونمایی از ترکیب احتمالی ایران مقابل سیرالئون – پارس …

parsfootball.com › فوتبال ملی

۲۵ اسفند ۱۳۹۶ – ترکیب احتمالی تیم ملی ایران مقابل سیرالئون: … فوری ؛ ترکیب تیم ملی ایران برای بازی با مراکش ؛ سورپرایز بزرگ کی روش در جام جهانی!

ترکیب احتمالی تیم ملی فوتبال ایران مقابل مراکش / کریم از …

https://news.kodoom.com/iran-sports/ترکیب-احتمالی-تیم…فوتبال-ایران/…/۷۳۰۵۴۴…

با توجه به ترکیب تیم ملی در دیدارهای اخیر و البته در نظر گرفتن مصدومیت مهدی طارمی و محرومیت سعید عزت اللهی ترکیب تیم ملی فوتبال ایران در دیدار با مراکش …

رونمایی از ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر السد قطر

https://donya-e-eqtesad.com/…/3356527-رونمایی-از-ترکیب-احتمالی-پرسپولیس-ب…

۱ اسفند ۱۳۹۶ – رونمایی از ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر السد قطر … ترکیب احتمالی سرخپوشان در این بازی به شرح زیر است: علیرضا …. کره شمالی صبرکافی داشته باشد · چه تعداد بلیت سینما برای بازی فوتبال ایران و مراکش فروش رفت؟

گل های بازی ایران، اسپانیا، پرتغال و مراکش/ فیلم | پایگاه …

https://www.jamaran.ir/…/890536-گل-های-بازی-ایران-اسپانیا-پرتغال-مراکش-فیلم

۸ فروردین ۱۳۹۷ – گل های به ثمر رسیده در بازی های تدارکاتی ایران و هم گروه هایش را می توانید در این … به گزارش سرویس ورزشی جی پلاس؛ تیم های ملی فوتبال ایران، اسپانیا، پرتغال و مراکش که در جام جهانی … ترکیب احتمالی تیم ملی ایران برابر ترکیه.

الجزایر آخرین حریف آفریقایی تدارکاتی ایران پیش از بازی …

footballonline.ir/News.aspx?ID=142979

۷ فروردین ۱۳۹۷ – الجزایر آخرین حریف آفریقایی تدارکاتی ایران پیش از بازی با مراکش. تیم ملی فوتبال کشورمان عصر …. *ترکیب احتمالی ایران: علیرضا بیرانوند، …

فوتبال ۱۱: نتایج زنده فوتبال ایران و جهان

https://footba11.co/

پیش بازی مسابقات، شامل لیست مصدومان و محرومان مسابقه، ترکیب احتمالی و پیش‌بینی اتفاقات بازی، برای تورنومنت‌های مهم، بین ۸ تا ۳۶ ساعت پیش از شروع مسابقه …

ترکیب احتمالی تیم ملی فوتبال ایران مقابل مراکش / کریم از …

sp.shafaqna.com/FA/IR/2623367

تیم ملی فوتبال ایران فردا از ساعت ۱۹:۳۰ به وقت تهران در ورزشگاه سن پترزبورگ نخستین دیدار مرحله گروهی خود را برگزار می کند و به مصاف تیم ملی مراکش می رود.

لیست بازیکنان تیم ملی مراکش برای جام جهانی ۲۰۱۸ | ستاره

setare.com/fa/news/17646/لیست-بازیکنان-تیم-ملی-مراکش-برای-جام-جهانی-۲۰۱۸

۲۸ آذر ۱۳۹۶ – برخی دیگر از مردم و کارشناسان نیز در تصور اینکه لااقل بازی اول ایران مقابل مراکش آسان است از امیدی حداقلی برای صعود حرف می‌زنند. اما در یک …

ترکیب احتمالی حریف ایران در بازی امشب مقابل سوییس …

www.bankvarzesh.com/…/ترکیب-احتمالی-حریف-ایران-در-بازی-امشب-مقابل-سوییس…

۱۳ خرداد ۱۳۹۷ – بر اساس اعلام روزنامه مارکا، ترکیب احتمالی اسپانیا به این ترتیب است: دخیا، آلبا، ازپلیکوئه‌تا، پیکه، اودریزولا، اینیستا، بوسکتس، کوک

فیفا، بازی ایران – مراکش را فینال واقعی دانست + ترکیب …

https://khabarban.com/n/19174880/جهانی

۴۴ دقیقه پیش – به گزارش خبرنگار دنیای ورزش گروه ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان ، بازی های جام جهانی ۲۰۱۸ از امروز در روسیه آغاز می شود و تیم ملی فوتبال کشورمان …

نگاهی به ترکیب احتمالی تیم ملی ایران | ورزش ۱۱

www.varzesh11.com/fa/tournament/world…ترکیب_احتمالی…ایران/۱۱۸۱۱۳

۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ – نگاهی به ترکیب احتمالی تیم ملی ایران. … تیم ملی فوتبال ایران … تاکنون تیم‌های استرالیا و مراکش فهرست اولیه خود را برای جام جهانی اعلام کرده‌اند و …

ابهام بزرگ در ترکیب اسپانیا؛ چه کسی مهاجم اصلی جام جهانی …

https://www.digikala.com › خانه › ورزش و سفر › جام جهانی ۲۰۱۸

۴ روز پیش – پیش از این گزارش هایی درباره احتمال بازی کردن اسپانیا بدون مهاجم … تیم ملی فوتبال اسپانیا در گروه B جام جهانی با تیم های ایران، پرتغال و مراکش هم …

نشریه ترکیه‌ای در انتشار ترکیب احتمالی ایران و ترکیه …

havaadar.com/…/نشریه-ترکیه‌ای-در-انتشار-ترکیب-احتمالی-ایران-و-ترکیه-اشتباه…

۷ خرداد ۱۳۹۷ – به گزارش هوادار و به نقل از نشریه “فوتو ماچ”، تیم ملی فوتبال ایران در حالی از … ترکیب احتمالی ترکیه و ایران از دید «فوتو ماچ» به شرح زیر است:.

ترکیب احتمالی مراکش مقابل ایران در جام جهانی – پورتال جامع …

esteghlaliha.ir/ترکیب-احتمالی-مراکش-مقابل-ایران-در-جام.html

۹ اسفند ۱۳۷۵ – کی‌روش: شعار من، تلاش و گرفتن بهترین بازی از بازیکنانم است. ۲۴ خرداد ۹۷ … خانه » آخرین اخبار » ترکیب احتمالی مراکش مقابل ایران در جام جهانی.

آنالیز مراکش اولین حریف ایران در جام‌جهانی؛ترکیب تماما …

www.tabnak.ir › ورزشی › ورزشي

۱۲ خرداد ۱۳۹۷ – مراکش، ملقب به شیرهای اطلس، در سنت‌پترزبورگ در اولین بازی خود به مصاف ایران می‌رود، این احتمال وجود دارد که هر یازده بازیکن ترکیب اصلی تیم، …

نبرد یوزهای ایرانی با الجزایر تمرینی برای تقابل با مراکش

footballonline.ir/News.aspx?ID=142973

۶ فروردین ۱۳۹۷ – نبرد یوزهای ایرانی با الجزایر تمرینی برای تقابل با مراکش … به احتمال فراوان کی روش در بازی با الجزایر نسبت به دیدار مقابل تونس تغییراتی در ترکیب ثابت تیم ملی ایجاد می کند و در این وضعیت شانس بازی نفراتی مانند سید …

ترکیب احتمالی ایران و ازبکستان اعلام شد/اعتقاد عجیب …

https://www.farsnews.com/…/ترکیب-احتمالی-ایران-و-ازبکستان-اعلام-شد-اعتقاد-عجی…

۱۴ مهر ۱۳۹۵ – ترکیب احتمالی تیم‌های ملی ازبکستان و ایران از سوی سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام شد.

ترکیب احتمالی روسیه و عربستان | آفتاب

www.aftabir.com/news/article/view/2018/06/13/1895107

۲۳ ساعت پیش – ترکیب احتمالی روسیه و عربستان. فوتبال,جام جهانی,افتتاحیه,جام جهانی ۲۰۱۸,تیم ملی عربستان‌,تیم … داور «ایران مراکش» کیست؟ +عکس | جونیت …

ترکیب احتمالی استقلال برای بازی فردا مقابل سایپا | …

https://www.ilnanews.com/…/420875-ترکیب-احتمالی-استقلال-برای-بازی-فردا-مقا…

۲۹ مهر ۱۳۹۵ – تیم فوتبال استقلال تهران تحت هدایت منصوریان فردا مقاب

Likes0Dislikes0
نظرات و ارسال نظر