جام جهانی 2018یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

بلیط جام جهانی در ورزشگاه آزادی - جام جهانی روسیه 2018

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.

بلیط جام جهانی در ورزشگاه آزادی

جام جهانی روسیه 2018

بلیط جام جهانی در ورزشگاه آزادی

جام جهانی ۲۰۱۸ با حضور ۳۲ تیم از ۱۴ ژوئن تا ۱۵ جولای برگزار خواهد شد و تیم ملی ایران در گروه B مسابقات با اسپانیا، پرتغال و مراکش دیدار خواهد کرد.

گروه بندی کامل جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه به شرح زیر است:

گروه A: روسیه، عربستان، مصر ،اروگوئه

گروه B: پرتغال، اسپانیا،  مراکش ،ایران

گروه C: فرانسه، استرالیا ،پرو، دانمارک

گروه D: آرژانتین، ایسلند،کروواسی، نیجریه

گروه  E :  برزیل، سوئیس، کاستاریکا،  صربستان

گروه F:  آلمان ، مکزیک، سوئد، کره‌جنوبی

گروه G:  بلژیک،  پاناما  ،تونس  ،انگلیس

گروه H: لهستان، سنگال ،کلمبیا، ژاپن

برنامه کامل بازی‌های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه که از ۲۴ خردادماه تا ۲۴ تیرماه ۹۷ در ۱۱ شهر این کشور برگزار می‌شود، به شرح زیر است:

دیدارهای مرحله گروهی

گروه A: روسیه، اروگوئه، مصر، عربستان

تاریخ و ساعت
۲۴ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ روسیه عربستان
۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ مصر اروگوئه
۲۹ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ روسیه مصر
۳۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ اروگوئه عربستان
۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ اروگوئه روسیه
۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ عربستان مصر

گروه B: اسپانیا، پرتغال، ایران، مراکش

تاریخ و ساعت
۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ ایران مراکش
۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ اسپانیا پرتغال
۳۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ پرتغال مراکش
۳۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ ایران اسپانیا
۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ ایران  پرتغال
۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ مراکش اسپانیا

گروه C: فرانسه، پرو، دانمارک، استرالیا

 تاریخ و ساعت
۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۳۰ فرانسه استرالیا
۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۳۰ پرو دانمارک
۳۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ فرانسه پرو
۳۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ استرالیا دانمارک
۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ دانمارک فرانسه
۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ استرالیا پرو

گروه D: آرژانتین، ایسلند، کرواسی، نیجریه

تاریخ و ساعت
۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۳۰ آرژانتین ایسلند
۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۳:۳۰ کرواسی نیجریه
۳۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ آرژانتین کرواسی
۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ ایسلند نیجریه
۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ آرژانتین نیجریه
۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ کرواسی ایسلند

گروه E: برزیل، کاستاریکا، سوئیس، صربستان

تاریخ و ساعت
۲۷ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ کاستاریکا صربستان
۲۷ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ برزیل سوئیس
۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ برزیل کاستاریکا
۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ سوئیس صربستان
۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ صربستان برزیل
۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ سوئیس کاستاریکا

گروه F: آلمان، مکزیک، سوئد، کره جنوبی

تاریخ و ساعت
۲۷ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ آلمان مکزیک
۲۸ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ سوئد کره جنوبی
۲ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ آلمان سوئد
۲ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ کره جنوبی مکزیک
۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ کره جنوبی آلمان
۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ مکزیک سوئد

گروه G: بلژیک، پاناما، تونس، انگلیس

تاریخ و ساعت
۲۸ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ بلژیک پاناما
۲۸ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ انگلیس تونس
۲ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ بلژیک تونس
۳ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ انگلیس پاناما
۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ انگلیس بلژیک
۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ پاناما تونس

گروه H: لهستان، سنگال، کلمبیا، ژاپن

 تاریخ و ساعت
۲۹ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ لهستان سنگال
۲۹ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ کلمبیا ژاپن
۳ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ ژاپن سنگال
۳ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ لهستان کلمبیا
۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ ژاپن لهستان
۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ کلمبیا سنگال

دیدار مرحله یک هشتم نهایی
بازی چهل‌ونهم، ۳۰ ژوئن ۲۰۱۸ (۹ تیرماه ۹۷) A1 – B2، ورزشگاه فیشت – ساعت ۲۲:۳۰
بازی پنجاهم، ۳۰ ژوئن ۲۰۱۸ (۹ تیرماه ۹۷) C1 – D2، ورزشگاه کازان آره‌نا – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌ویکم، اول جولای ۲۰۱۸ (۱۰ تیرماه ۹۷) B1 – A2، ورزشگاه لوژنیکی – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌ودوم، اول جولای ۲۰۱۸ (۱۰ تیرماه ۹۷) D1 – C2، ورزشگاه نیژنی نووگورود – ساعت ۲۲:۳۰
بازی پنجاه‌وسوم، ۲ جولای ۲۰۱۸ (۱۱ تیرماه ۹۷) E1 – F2، ورزشگاه سامارا آره‌نا – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌وچهارم، ۲ جولای ۲۰۱۸ (۱۱ تیرماه ۹۷) G1 – H2، ورزشگاه روستوف آره‌نا – ساعت ۲۲:۳۰
بازی پنجاه‌وپنجم، ۳ جولای ۲۰۱۸ (۱۲ تیرماه ۹۷) F1 – E2، ورزشگاه سن پترزبورگ – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌وششم، ۳ جولای ۲۰۱۸ (۱۲ تیرماه ۹۷) G2 – H1، ورزشگاه اتکریتیه آره‌نا (اسپارتاک) – ساعت ۲۲:۳۰

دیدار مرحله یک چهارم نهایی
بازی پنجاه‌وهفتم، ۶ جولای ۲۰۱۸ (۱۵ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۴۹ – برنده بازی ۵۰، ورزشگاه نیژنی نووگورود – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌وهشتم، ۶ جولای ۲۰۱۸ (۱۵ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۳ – برنده بازی ۵۴، ورزشگاه کازان آره‌نا – ساعت ۲۲:۳۰
بازی پنجاه‌ونهم، ۷ جولای ۲۰۱۸ (۱۶ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۱ – برنده بازی ۵۲، ورزشگاه فیشت – ساعت ۲۲:۳۰
بازی شصتم، ۷ جولای ۲۰۱۸ (۱۶ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۵ – برنده بازی ۵۶، ورزشگاه سامارا آره‌نا – ساعت ۱۸:۳۰

دیدار نیمه نهایی
بازی شصت‌ویکم، ۱۰ جولای ۲۰۱۸ (۱۹ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۷ – برنده بازی ۵۸، ورزشگاه سن پترزبورگ – ساعت ۲۲:۳۰
بازی شصت‌ودوم، ۱۱ جولای ۲۰۱۸ (۲۰ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۹ – برنده بازی ۶۰، ورزشگاه لوژنیکی – ساعت ۲۲:۳۰

دیدار رده‌بندی
بازی شصت‌وسوم، ۱۴ جولای ۲۰۱۸ (۲۳ تیرماه ۹۷) بازنده بازی ۶۱ – بازنده بازی ۶۲، ورزشگاه سن پترزبورگ – ساعت ۱۸:۳۰

دیدار فینال
بازی شصت‌وچهارم، ۱۵ جولای (۲۴ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۶۱ – برنده بازی ۶۲، ورزشگاه لوژنیکی – ساعت ۱۹:۳۰

 

تماشای خانوادگی جام جهانی در استادیوم آزادی :: ورزش سه

www.varzesh3.com/news/1529841/تماشای-خانوادگی-جام-جهانی-در-استادیوم-آزادی

۱ روز پیش – استادیوم آزادی قصد دارد شرایط برای پخش دیدارهای جام جهانی را فراهم کند. … با استقبال علاقه مندان به ورزش در مرحله نخست ۱۰ هزار بلیت فروخته شود.

فروش بلیت ۱۵ هزار تومانی رقابت‌های جام جهانی در ورزشگاه آزادی …

https://www.mehrnews.com/…/فروش-بلیت-۱۵-هزار-تومانی-رقابت-های-جام-جهانی-در-و…

۱۲ ساعت پیش – ورزشگاه آزادی در نظر دارد در صورت دریافت مجوز، رقابت‌های فوتبال جام جهانی ۲۰۱۸ را به نمایش بگذارد که بلیت‌های ۱۵ هزار تومانی برای این رویداد در نظر …

تماشای خانوادگی جام جهانی در استادیوم یکصد هزار نفری آزادی – …

https://www.isna.ir/…/تماشای-خانوادگی-جام-جهانی-در-استادیوم-یکصد-هزار-نفری-آزادی

۱ روز پیش – علاقه مندان به ورزش می توانند همراه با اعضای خانواده، بازی های جام جهانی ۲۰۱۸ را در ورزشگاه یکصدهزار نفری آزادی تماشا کنند.

جام جهانی در ورزشگاه آزادی؛ با خانواده بیایید – آی اسپورت

isport.ir › فوتبال ایران

۱ روز پیش – با دستور ناصر محمودی‌فرد مدیر مجموعه ورزشی آزادی، زیر ساخت‌های لازم برای نمایش بازی‌های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه در ورزشگاه بزرگ آزادی فراهم شده تا …

تماشای خانوادگی جام جهانی در ورزشگاه آزادی – عصرایران

www.asriran.com › صفحه نخست › ورزشی

۱۵ ساعت پیش – در چند روز گذشته، موضوع نمایش مسابقات جام جهانی در ورزشگاه آزادی با … رزرو بلیط هواپیما تهران شیراز از سایت علی بابا با پشتیبانی ۲۴ ساعته.

تماشای خانوادگی جام جهانی در استادیوم یکصد هزار نفری آزادی – …

aftabnews.ir/fa/news/…/تماشای-خانوادگی-جام-جهانی-در-استادیوم-یکصد-هزار-نفری-آزاد…

۱ روز پیش – تماشای خانوادگی جام جهانی در استادیوم یکصد هزار نفری آزادی … استقبال علاقه مندان به ورزش در مرحله نخست ۱۰ هزار بلیت فروخته شود. طی چند روز گذشته موضوع نمایش مسابقات جام جهانی در ورزشگاه آزادی با کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و …

تماشای خانوادگی جام جهانی در ورزشگاه آزادی – سرپوش

www.sarpoosh.com/football/worldcup/worldcup970305813.html

رتبه: ۴٫۶ – ‏۱۳ نقد

۱ روز پیش – ورزشگاه آزادی,اخبار فوتبال,خبرهای فوتبال,جام جهانی … پیش بینی می شود با استقبال علاقه مندان به ورزش در مرحله نخست ۱۰ هزار بلیت فروخته شود.

تماشای خانوادگی جام جهانی در استادیوم آزادی – روزنامه خبرورزشی

www.khabarvarzeshi.com/fa/news/…/تماشای-خانوادگی-جام-جهانی-در-استادیوم-آزادی

۱ روز پیش – علاقه مندان به ورزش می توانند همراه با اعضای خانواده، بازی های جام جهانی ۲۰۱۸ را در ورزشگاه یکصدهزار نفری آزادی تماشا کنند.

برنامه‌ریزی جالب برای حضور هواداران تماشای خانوادگی مسابقات …

https://www.farsnews.com/…/تماشای-خانوادگی-مسابقات-جام-جهانی-در-استادیوم-یکصد-…

۱ روز پیش – تماشای خانوادگی مسابقات جام جهانی در استادیوم یکصد هزار نفری آزادی … استقبال علاقه مندان به ورزش در مرحله نخست ۱۰ هزار بلیت فروخته شود. طی چند روز گذشته موضوع نمایش مسابقات جام جهانی در ورزشگاه آزادی با کمیسیون فرهنگی، …

تماشای خانوادگی رقابت های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه در ورزشگاه …

https://www.tarafdari.com/node/997635

۱ روز پیش – تماشای خانوادگی رقابت های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه در ورزشگاه آزادی … با استقبال علاقه مندان به ورزش در مرحله نخست ۱۰ هزار بلیت فروخته شود. طی چند روز گذشته موضوع نمایش مسابقات جام جهانی در ورزشگاه آزادی با کمیسیون فرهنگی

قیمت بلیت بازی‌های ایران در جام جهانی چند دلار است؟ | Euronews

fa.euronews.com › اخبار › جهان

۲ روز پیش – اگر قصد دارید بازی‌های ایران در جام جهانی را از نزدیک تاشا کنید، هنوز دیر … که به دلیل جایگاه‌های مختلف در هر ورزشگاه قیمت های متفاوتی دیده می‌شود.

خرید بلیط ورزشگاه آزادی برای مشاهده بازی جام جهانی ۲۰۱۸ – جام …

www.worldcuprussia2018.irMovie

۲۲ ساعت پیش – بازی های جام جهانی روسیه ۲۰۱۸٫ خرید بلیط ورزشگاه آزادی برای مشاهده بازی جام جهانی ۲۰۱۸. برنامه کامل بازی‌های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه که از ۲۴ خردادماه تا …

تماشاي خانوادگي جام‌جهاني در ورزشگاه آزادي – روزنامه اطلاعات

www.ettelaat.com/etiran/?p=370763

۱۹ ساعت پیش – تماشای خانوادگی جام‌جهانی در ورزشگاه آزادی … استقبال علاقه مندان به ورزش در مرحله نخست ۱۰ هزار بلیت فروخته شود. طی چند روز گذشته موضوع نمایش مسابقات جام جهانی در ورزشگاه آزادی با کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و امور ورزشی شورای …

فروش بلیت ۱۵ هزار تومانی رقابت های جام جهانی در ورزشگاه …

https://khabarfarsi.com/u/55580139

۱۴ ساعت پیش – ورزشگاه آزادی در نظر دارد در صورت دریافت مجوز، رقابت های فوتبال جام جهانی ۲۰۱۸ را به نمایش بگذارد که بلیت های ۱۵ هزار تومانی برای این رویداد در …

مهر – فروش بلیت ۱۵ هزار تومانی رقابت‌های جام جهانی در ورزشگاه …

sahebkhabar.ir/…/فروش-بلیت-۱۵-هزار-تومانی-رقابت-های-جام-جهانی-در-ورزشگاه-آزادی

۱۲ ساعت پیش – ورزشگاه آزادی در نظر دارد در صورت دریافت مجوز، رقابت‌های فوتبال جام جهانی ۲۰۱۸ را به نمایش بگذارد که بلیت‌های ۱۵ هزار تومانی برای این رویداد در نظر …

فروش بلیت ۱۵ هزار تومانی رقابت‌های جام جهانی در ورزشگاه آزادی …

https://www.khalayegh.com › اخبار ورزشی

۱۲ ساعت پیش – به گزارش خبرگزاری ها، همزمان با شروع رقابت های فوتبال جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه قرار است این بازی ها همانطور که در سینماها به نمایش در می آید در ورزشگاه …

تماشای خانوادگی جام جهانی در استادیوم آزادی با بزرگترین …

hidoctor.ir/portal/2018/06/13/جام-جهانی-در-استادیوم-آزادی/

۱۵ ساعت پیش – پیش بینی شده است که در مرحله اول بلیت فروشی، ۱۰٫۰۰۰ بلیت … با لذت بردن از تماشای فوتبال جام جهانی روسیه در ورزشگاه آزادی آن ‌هم در کنار خانواده …

خرید و فروش بلیط مسابقات ورزشی | خرید و فروش بلیت …

https://divar.ir › همه آگهی ها › سرگرمی فراغت › بلیط › اماکن مسابقات ورزشی

بلیط جام جهانی ۲۰۱۸ بازی ایران پرتغال. میرداماد. فوری. چت. بلیط جام جهانی ۲۰۱۸ بازی ایران پرتغال|اماکن و مسابقات ورزشی|تهران_میرداماد|دیوار. قیمت: ۱٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان …

ورزشگاه آزادی – تی نیوز

https://tnews.ir/tags/ورزشگاه-آزادی

ورزشگاه آزادی. فروش بلیت ۱۵ هزار تومانی رقابت های جام جهانی در ورزشگاه آزادی فروش بلیت ۱۵ هزار تومانی رقابت های جام جهانی در ورزشگاه آزادی ورزشگاه آزادی در نظر دارد …

جام جهانی فوتبال در ورزشگاه آزادی! – تکراتو

https://techrato.com/2018/06/12/world-cup-football-at-azadi-stadium/

۱ روز پیش – امسال طرفداران فوتبال در ایران می‌توانند بازی‌های جام جهانی فوتبال روسیه را در … تصمیم موافقت کنند، در مرحله نخست چیزی در حدود ۱۰ هزار بلیت فروخته شود. … با لذت بردن از تماشای فوتبال جام جهانی روسیه در ورزشگاه آزادی

ورزشگاه آزادی تهران – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

https://fa.wikipedia.org/wiki/ورزشگاه_آزادی_تهران

ورزشگاه آزادی (ورزشگاه آریامهر پیشین) ورزشگاه ملّی ایران است. این ورزشگاه برای … طبق گزارشی که در مهرماه سال ۱۳۹۲ در بلیچر رپورت منتشر شد، ورزشگاه آزادی در میان ۲۰ ورزشگاه برتر جهان جای گرفت. …. آزادی. ایران – کره‌جنوبی مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۰ …

مخبر – ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ – تماشای خانوادگی جام جهانی در استادیوم آزادی

www.mokhbernews.ir/Home/ShowNewsInfo/5970794

۴ روز پیش – طی چند روز گذشته موضوع نمایش مسابقات جام جهانی در ورزشگاه آزادی با کمیسیون … ورزشگاه روسیه شورای اسلامی شهر تماشاچی مسابقات جام جهانی مجموعه ورزشی آزادی جام جهانی … ۱۲۰ هزار بلیت اضافی فیفا تنها در چند ساعت فروش رفت.

فروش بلیت ۱۵ هزار تومانی رقابت‌های جام جهانی در ورزشگاه آزادی

www.nasimonline.ir/…/فروش-بلیت-۱۵-هزار-تومانی-رقابت-های-جام-جهانی-در-ورزشگاه-…

۸ ساعت پیش – ورزشگاه آزادی در نظر دارد در صورت دریافت مجوز، رقابت‌های فوتبال جام جهانی ۲۰۱۸ را به نمایش بگذارد که بلیت‌های ۱۵ هزار تومانی برای این رویداد در نظر …

ورزشگاه آزادی ؛ تماشای خانوادگی دیدارهای جام جهانی در استادیوم …

parsfootball.com › جام جهانی ۲۰۱۸

۱ روز پیش – ورزشگاه آزادی قصد دارد شرایط برای پخش دیدارهای جام جهانی را فراهم کند. … با استقبال علاقه مندان به ورزش در مرحله نخست ۱۰ هزار بلیت فروخته شود.

بلیت ۳۰۰ تومانی استادیوم آزادی + عکس – نمناک

namnak.com/استادیوم-آزادی.p52355

رتبه: ۵ – ‏۲ رأی

استادیوم آزادی و بلیت ۳۰۰ تومانی استادیوم آزادی و بلیت قدیمی استادیوم آزادی و تصویر و … قطعه بلیت قدیمی ورزشگاه آزادی مربوط به بازی استقلال و نیروی هوایی عراق در جام باشگاه های آسیا. … برنامه کامل ۶۴ بازی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه + ساعت و تاریخ.

تماشای خانوادگی جام جهانی در ورزشگاه آزادی – دیدارنیوز

didarnews.ir/fa/news/3103/تماشای-خانوادگی-جام-جهانی-در-ورزشگاه-آزادی

۱۲ ساعت پیش – دیدارنیوز – با دستور ناصر محمودی‌فرد، مدیر مجموعه‌ورزشی آزادی، زیرساخت‌های لازم برای نمایش بازی‌های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه در ورزشگاه بزرگ آزادی …

فدراسیون فوتبال: بلیت فروشی در ورزشگاه انجام نمی‌شود – نود

۹۰tv.ir/news/422853/فدراسیون-فوتبال-فقط-کسانی-که-بلیت-دارند-به-آزادی-بروند

۴ آبان ۱۳۹۶ – بر این اساس،تاکید می شود که در محل ورزشگاه آزادی هیچ گونه بلیت فروشی …. سکانس های برتر از ایران در جام جهانی؛ ضربه آزاد سینیشا میهایلوویچ به …

تماشای خانوادگی جام جهانی در ورزشگاه آزادی – PressReader

https://www.pressreader.com/iran/shargh/20180613/281857234242072

۱ روز پیش – تماشای خانوادگی جام جهانی در ورزشگاه آزادی … میدهــد و پیشبینــی میشــود با اســتقبال علاقهمندان به ورزش، در مرحله نخســت ۱۰هزار بلیت فروخته شــود.

Home – فدراسیون فوتبال

card.ffiri.ir:8080/ords/f?p=107:1

سامانه فروش بلیت های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه. … برای کلیه کودکان با هر شرایط سنی جهت ورود به استادیوم ها می بایست بلیط خریداری گردد . … لازم به ذکر است نرخ تبدیل دلار به ریال به صورت روزانه با قیمت ارز آزاد محاسبه و ۴ درصد کارمزد بانکی به …

تماشای خانوادگی جام جهانی در ورزشگاه آزادی – پارسینه

https://www.parsine.com › صفحه نخست › ورزش

۱۲ ساعت پیش – علاقه‌مندان به ورزش می‌توانند بازی‌های جام جهانی ۲۰۱۸ را همراه با اعضای خانواده در ورزشگاه صدهزار‌نفری آزادی تماشا کنند. با دستور ناصر محمودی‌فرد، مدیر

راهنمای خرید اینترنتی بلیط مسابقه ایران و ازبکستان – …

rooziato.com/1396105225/راهنمای-خرید-اینترنتی-بلیط-فوتبال/

مسابقه فوتبال ایران و ازبکستان در چارچوب رقابت های مقدماتی جام جهانی روسیه ۲۰۱۸، مهم … بلیط است و در روز برگزاری مسابقه، هیچ بلیطی توسط ورزشگاه آزادی به …

تصاویر برای بلیط جام جهانی در ورزشگاه آزادی

نتیجه تصویری برای بلیط جام جهانی در ورزشگاه آزادی
نتیجه تصویری برای بلیط جام جهانی در ورزشگاه آزادی
نتیجه تصویری برای بلیط جام جهانی در ورزشگاه آزادی

یک روز قبل
نتیجه تصویری برای بلیط جام جهانی در ورزشگاه آزادی
نتیجه تصویری برای بلیط جام جهانی در ورزشگاه آزادی
تصاویر بیشتر برای بلیط جام جهانی در ورزشگاه آزادیگزارش تصاویر

ورزشگاه آزادی فردا میزبان جام جهانی – شبکه خبر

www.irinn.ir/fa/news/504256/ورزشگاه-آزادی-فردا-میزبان-جام-جهانی

۲۱ خرداد ۱۳۹۶ – انتخابی جام جهانی ۲۰۱۸؛. ورزشگاه آزادی فردا میزبان جام جهانی. ایران در حالی به … تیم ملی فوتبال ایران برای صعود به جام جهانی به میدان می رود. در تاریخ ۳۱ خرداد ماه … بلیط های الکترونیکی در بازی با ازبکستان. نظر شما. نام: ایمیل:.

رونمایی از بلیت دیدار افتتاحیه جام جهانی ۲۰۱۸ +تصویر – …

www.pana.ir/news/811112

۱۷ فروردین ۱۳۹۷ – تهران (پانا) – فیفا از بلیت دیدارهای جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه رونمایی کرد و … ساعت مانده به شروع بازی عبور از گیت‌های ورزشگاه برای هواداران آزاد است.

قیمت بلیت ایران و ازبکستان: ۱۰ هزار تومان / ۴۰ هزار بلیت …

footballonline.ir/News.aspx?ID=137000

۲۱ خرداد ۱۳۹۶ – … اخیر برگزار می شود و تیم ملی فوتبال ایران برای کسب مجوز حضور در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه در ورزشگاه آزادی به مصاف تیم ملی ازبکستان می رود.

بلیط مسابقات جام جهانی: چگونه می توان با اطمینان بلیط …

https://ir.sputniknews.com/worldcup…/201804163487819-بلیط-جام%۲۰جهانی-روسیه/

۲۷ فروردین ۱۳۹۷ – ۱۸ آپریل آخرین مرحله از فروش بلیط مسابقات جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه … همچنین نام تیم، نام ورزشگاه، تاریخ و زمان مسابقه بر روی بلیط ثبت شده است.

تماشای فوتبال تیم ایران و سیرالئون در ورزشگاه آزادی رایگان …

https://ir.sputniknews.com/world/201803163399201-فوتبال-ایران-سیرالئون-مجانی/

۲۵ اسفند ۱۳۹۶ – تماشای فوتبال تیم ایران و سیرالئون در ورزشگاه آزادی رایگان شد. © AFP 2018 / Atta Kenare. جهان … به گزارش اسپوتنیک به نقل از جام جم، تماشای مسابقه دوستانه تیم‌های ملی ایران و سیرالئون که … غلامحسین زمان آبادی، رییس کمیته فرهنگی فدراسیون فوتبال اعلام کرد که بلیط این مسابقه رایگان خواهد بود به خاطر …

برای خرید بلیت بازی ایران و ازبکستان هم اکنون اقدام کنید

www.mojnews.com/…/163005-برای-خرید-بلیت-بازی-ایران-ازبکستان-هم-اکنون-اقدا…

۱۹ خرداد ۱۳۹۶ – فرآیند فروش بلیط دیدار حساس تیم ملی ایران مقابل ازبکستان در جریان است. … جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه ، دوشنبه آینده از ساعت ۲۱:۱۵ در ورزشگاه آزادی …

بلیت فروشی دیدار پرسپولیس با سایپا در ورزشگاه آزادی

https://www.yjc.ir › ورزشی › فوتبال و فوتسال

۶ فروردین ۱۳۹۷ – بلیت فروشی مصاف بعدی سرخپوشان در لیگ برتر در روز برگزاری مسابقه در ورزشگاهبلیت فروشی این دیدار نیز مانند بازی‌های قبلی در ورزش

ایران بلیت جام‌جهانی را گرفت/ ورزشگاه آزادی غرق در شادی

snn.ir/fa/news/613096/ایران-بلیت-جام‌جهانی-را-گرفت-ورزشگاه-آزادی-غرق-در-شادی

۲۳ خرداد ۱۳۹۶ – به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری دانشجو،‌فاکس اسپورت آسیا نوشت: پس از پیروزی ۲ بر صفر ایران برابر ازبکستان این کشور جواز حضور در مرحله …

فروش بلیت بازی ایران و سوریه به زنان با وجود ممنوعیت ورود …

https://www.radiozamaneh.com/357085

۱۱ شهریور ۱۳۹۶ – با آغاز فروش اینترنتی بلیط بازی فوتبال ایران و سوریه در ورزشگاه آزادی، … نهایی انتخابی جام جهانی ۲۰۱۸ در ورزشگاه آزادی به دیدار یکدیگر می‌روند.

تاج: تماشاگران بدون بلیت به ورزشگاه آزادی نیایند | هوادار

havaadar.com/news/تاج-تماشاگران-بدون-بلیت-به-ورزشگاه-آزادی-نیایند

وی در مورد اینکه آیا بعد از دیدار با ازبکستان جشن صعود در ورزشگاه آزادی … بار پیاپی به جام جهانی صعود می‌کند و اینکه با عنوان دومین تیم بعد از برزیل به جام جهانی …

[PDF]تماشاگران بدون بلیت اینترنتی نمی توانند وارد ورزشگاه …

www.magiran.com/ppdf/nppdf/2827/p02827216430091.pdf

۲۰ خرداد ۱۳۹۶ – ازبکســتان نمی تواند بدون بلیت به ورزشگاه آزادی. راه پیدا کند. تیم فوتبال ایران در آســتانه صعود به جام جهانی ۲۰۱۸٫ روســیه است؛ کافی است در …

خطای فنی فروش بلیط به زنان و تکذیب فدراسیون فوتبال – …

https://ir.voanews.com/a/iran-soccer-women/4013367.html

۱۲ شهریور ۱۳۹۶ – اشتباه فنی وبسایت مخصوص فروش بلیط دیدار ایران و سوریه، واکنش … جام جهانی سه شنبه چهاردهم شهریور در ورزشگاه آزادی به مصاف هم خواهند رفت.

تماشای خانوادگی جام جهانی در ورزشگاه آزادی – شماخبر

www.shomakhabar.com/news/details/…/تماشای-خانوادگی-جام-جهانی-در-ورزشگاه-آزادی

۷ ساعت پیش – تماشای خانوادگی جام جهانی در ورزشگاه آزادی. … رخ می‌دهد و پیش‌بینی می‌شود با استقبال علاقه‌مندان به ورزش، در مرحله نخست ۱۰‌هزار بلیت فروخته شود.

بلیت دیدار استقلال و العین در ورزشگاه آزادی به فروش می‌رسد

https://www.borna.news/…/687099-بلیت-دیدار-استقلال-العین-در-ورزشگاه-آزادی-به-…

۱۹ اسفند ۱۳۹۶ – بلیت فروشی دیدار استقلال و العین روز دوشنبه از ساعت ۱۲ جلوی درب ورزشگاه آزادی آغاز خواهد شد. … فیفا گروه‌های سخت جام جهانی روسیه را مشخص کرد · خبرگزاری برنا … بلیت دیدار استقلال و العین در ورزشگاه آزادی به فروش می‌رسد.

خرید آنلاین بلیط لیگ جهانی ۲۰۱۷ – پایگاه خبری والیبال …

www.volleyballonline.ir/خرید-آنلاین-بلیط-لیگ-جهانی-۲۰۱۷/

۴ فروردین ۱۳۹۶ – … ماند و هرساله تهران شاهد حضور پرشور تماشاگران با تعصب در ورزشگاه آزادی میباشد. … برچسب ها: تیم ملی والیبال ایرانخرید بلیط لیگ جهانیرزرو بلیط لیگ … واليبال جام قهرمانان بزرگ جهان؛ ايران ۳ – فرانسه ۲؛ کسب نخستين مدال …

بازی برگشت ایران ازبکستان در مقدماتی جام جهانی؛ ساعت …

www.tabnak.ir › ورزشی › ورزشي

۱۳ مهر ۱۳۹۵ – هنوز غائله بازی تیم ملی فوتبال در مقدماتی جام جهانی در شب عاشورا جمع نشده که … رقیب اصلی یعنی ازبکستان در استادیوم آزادی مصادف شده با شب قدر!

۳ نماینده زن مجلس تماشاگر بازی ایران – سوریه خواهند بود – …

https://www.radiofarda.com/a/woman-representative-of…watch…/28717733.html

۱۴ شهریور ۱۳۹۶ – … در قالب بازی‌های مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ در استادیوم آزادی حاضر خواهند شد. … رسمی ورزشگاه آزادی بلیت تماشای بازی ایران- سوریه را خریداری کنن

تماشاگران بدون بلیت اینترنتی نمی‌توانند وارد ورزشگاه آزادی …

kayhan.ir/fa/news/105894

۱۹ خرداد ۱۳۹۶ – سرویس ورزشی- تیم فوتبال ایران در آستانه صعود به جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه است؛ کافی است در بازی روز دوشنبه برابر ازبکستان ملی‌پوشان فوتبال …

سایت شبکه ورزش – بلیت دیدار تیم ملی کشورمان در مقابل …

varzeshtv.ir/detail/6376

۱۹ خرداد ۱۳۹۶ – با توجه به حساسیت های بالا در بازی مقدماتی جام جهانی بین تیم های ایران … سی در خصوص میزبانی مسابقات در ورزشگاه آزادی که می تواند هرگونه گزارش …

تماشای خانوادگی جام جهانی در ورزشگاه آزادی – kodoom.com – …

https://news.kodoom.com/iran-sports/تماشای…جام-جهانی-در-ورزشگاه/story/7303969/

۱ روز پیش – علاقه مندان به ورزش می توانند بازی های جام جهانی ۲۰۱۸ را همراه با اعضای خانواده در ورزشگاه صدهزار نفری آزادی تماشا کنند. به گزارش ایسنا، با دستور …

آزادی به روی بانوان باز شد/ فراهم شدن خرید بلیت اینترنتی …

www.tadbirkhabar.com/sport/163144

۱۷ خرداد ۱۳۹۶ – روز گذشته و در حین مراجعه به سامانه خرید بلیت مشخص شد که گزینه‌ای هم … ملی را بر عهده گرفت ورزشگاه آزادی میزبان بازی های جام ملت های آسیا بود.

مقدماتی جام جهانی فوتبال؛ افغانستان در مقابل ژاپن چه می‌کند؟ …

www.bbc.com/persian/afghanistan/2015/09/150908_k04_japan_afg_football

۱۷ شهریور ۱۳۹۴ – … در یکی از مهم‌ترین دیدارهای مرحله مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه، در ورزشگاه آزادی … هر چند بلند بودن قیمت بلیط این دیدار نیز باعث انتقادات و سر و …

روز شلوغ آزادی / وقتی بلیت و آی دی کارت معنا ندارد – Iran …

iran-varzeshi.com/News/76888.html?catid=1098&title=روز…آزادی…بلیت-و…

۲۳ اسفند ۱۳۹۶ – ایران ورزشی آنلاین-روز شلوغ آزادی / وقتی بلیت و آی دی کارت معنا ندارد : : آرمن ساروخانیان … آزادی ظاهرا مناسب‌ترین ورزشگاه ایران برای برگزاری بازی‌های مهم است، با این حال دوشنبه شب … فدراسیون فوتبال در سال‌های گذشته چند بار بحث میزبانی جام ملت‌های آسیا را پیش … امیدواری فدراسیون مصر: صلاح به جام جهانی می‌رسد …

فروش بلیت ۱۵ هزار تومانی رقابت های جام جهانی در ورزشگاه …

iranfilm.actor/2018/06/13/فروش-بلیت-۱۵-هزار-تومانی-رقابت-های-جام-جه-۲/

۶ ساعت پیش – ورزشگاه آزادی در نظر دارد در صورت دریافت مجوز، رقابت های فوتبال جام جهانی ۲۰۱۸ را به نمایش بگذارد که بلیت های ۱۵ هزار تومانی برای این رویداد در …

دکه – ورزشگاه جام جهانی، ورزشگاه آزادی کره است!

www.dakke.co/news_details/002V1456943

۴ شهریور ۱۳۹۶ – به گزارش “ورزش سه”، تا به حال ۴۳ هزار و۴۰۰ قطعه بلیت برای بازی ایران وکره جنوبی در ورزشگاه جام جهانی سئول فروخته شده است ، تعدادی که برای …

تماشا | نحوه تهیه بلیط در ورزشگاه نیوکمپ | ورزشی

ویدئو برای بلیط جام جهانی در ورزشگاه آزادی▶ ۱:۱۳
tamasha.com/v/j11k

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ – بارگذاری توسطورزشی

یک ویدیو دیگر با عنوان نحوه تهیه بلیط در ورزشگاه نیوکمپ از ورزشی | تماشا.

آغاز مرحله دوم فروش بلیط جام جهانی – شعار سال

shoaresal.ir/fa/news/93141/آغاز-مرحله-دوم-فروش-بلیط-جام-جهانی

۲۶ آبان ۱۳۹۶ – شعارسال: فروش بلیط های این مسابقات تا ۲۸ نوامبر همچنان ادامه دارد و علاقه مندان می توانند تا زمان موجود بودن ظرفیت ورزشگاه های محل برگزاری

Likes0Dislikes0
نظرات و ارسال نظر