جام جهانی 2018پنج شنبه ۱ فروردین ۱۳۹۸

برنامه بازی های جام جهانی روسیه 2018

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.

برنامه بازی های جام جهانی روسیه ۲۰۱۸

جام جهانی روسیه 2018

 

 

برنامه کامل بازی‌های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه که از ۲۴ خردادماه تا ۲۴ تیرماه ۹۷ در ۱۱ شهر این کشور برگزار می‌شود

جام جهانی ۲۰۱۸ با حضور ۳۲ تیم از ۱۴ ژوئن تا ۱۵ جولای برگزار خواهد شد و تیم ملی ایران در گروه B مسابقات با اسپانیا، پرتغال و مراکش دیدار خواهد کرد.

گروه بندی کامل جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه به شرح زیر است:

گروه A: روسیه، عربستان، مصر ،اروگوئه

گروه B: پرتغال، اسپانیا،  مراکش ،ایران

گروه C: فرانسه، استرالیا ،پرو، دانمارک

گروه D: آرژانتین، ایسلند،کروواسی، نیجریه

گروه  E :  برزیل، سوئیس، کاستاریکا،  صربستان

گروه F:  آلمان ، مکزیک، سوئد، کره‌جنوبی

گروه G:  بلژیک،  پاناما  ،تونس  ،انگلیس

گروه H: لهستان، سنگال ،کلمبیا، ژاپن

برنامه کامل بازی‌های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه که از ۲۴ خردادماه تا ۲۴ تیرماه ۹۷ در ۱۱ شهر این کشور برگزار می‌شود، به شرح زیر است:

دیدارهای مرحله گروهی

گروه A: روسیه، اروگوئه، مصر، عربستان

تاریخ و ساعت
۲۴ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ روسیه عربستان
۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ مصر اروگوئه
۲۹ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ روسیه مصر
۳۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ اروگوئه عربستان
۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ اروگوئه روسیه
۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ عربستان مصر

گروه B: اسپانیا، پرتغال، ایران، مراکش

تاریخ و ساعت
۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ ایران مراکش
۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ اسپانیا پرتغال
۳۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ پرتغال مراکش
۳۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ ایران اسپانیا
۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ ایران  پرتغال
۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ مراکش اسپانیا

گروه C: فرانسه، پرو، دانمارک، استرالیا

 تاریخ و ساعت
۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۳۰ فرانسه استرالیا
۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۳۰ پرو دانمارک
۳۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ فرانسه پرو
۳۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ استرالیا دانمارک
۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ دانمارک فرانسه
۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ استرالیا پرو

گروه D: آرژانتین، ایسلند، کرواسی، نیجریه

تاریخ و ساعت
۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۳۰ آرژانتین ایسلند
۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۳:۳۰ کرواسی نیجریه
۳۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ آرژانتین کرواسی
۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ ایسلند نیجریه
۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ آرژانتین نیجریه
۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ کرواسی ایسلند

گروه E: برزیل، کاستاریکا، سوئیس، صربستان

تاریخ و ساعت
۲۷ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ کاستاریکا صربستان
۲۷ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ برزیل سوئیس
۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ برزیل کاستاریکا
۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ سوئیس صربستان
۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ صربستان برزیل
۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ سوئیس کاستاریکا

گروه F: آلمان، مکزیک، سوئد، کره جنوبی

تاریخ و ساعت
۲۷ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ آلمان مکزیک
۲۸ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ سوئد کره جنوبی
۲ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ آلمان سوئد
۲ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ کره جنوبی مکزیک
۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ کره جنوبی آلمان
۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ مکزیک سوئد

گروه G: بلژیک، پاناما، تونس، انگلیس

تاریخ و ساعت
۲۸ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ بلژیک پاناما
۲۸ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ انگلیس تونس
۲ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ بلژیک تونس
۳ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ انگلیس پاناما
۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ انگلیس بلژیک
۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ پاناما تونس

گروه H: لهستان، سنگال، کلمبیا، ژاپن

 تاریخ و ساعت
۲۹ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ لهستان سنگال
۲۹ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ کلمبیا ژاپن
۳ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ ژاپن سنگال
۳ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ لهستان کلمبیا
۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ ژاپن لهستان
۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ کلمبیا سنگال

دیدار مرحله یک هشتم نهایی
بازی چهل‌ونهم، ۳۰ ژوئن ۲۰۱۸ (۹ تیرماه ۹۷) A1 – B2، ورزشگاه فیشت – ساعت ۲۲:۳۰
بازی پنجاهم، ۳۰ ژوئن ۲۰۱۸ (۹ تیرماه ۹۷) C1 – D2، ورزشگاه کازان آره‌نا – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌ویکم، اول جولای ۲۰۱۸ (۱۰ تیرماه ۹۷) B1 – A2، ورزشگاه لوژنیکی – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌ودوم، اول جولای ۲۰۱۸ (۱۰ تیرماه ۹۷) D1 – C2، ورزشگاه نیژنی نووگورود – ساعت ۲۲:۳۰
بازی پنجاه‌وسوم، ۲ جولای ۲۰۱۸ (۱۱ تیرماه ۹۷) E1 – F2، ورزشگاه سامارا آره‌نا – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌وچهارم، ۲ جولای ۲۰۱۸ (۱۱ تیرماه ۹۷) G1 – H2، ورزشگاه روستوف آره‌نا – ساعت ۲۲:۳۰
بازی پنجاه‌وپنجم، ۳ جولای ۲۰۱۸ (۱۲ تیرماه ۹۷) F1 – E2، ورزشگاه سن پترزبورگ – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌وششم، ۳ جولای ۲۰۱۸ (۱۲ تیرماه ۹۷) G2 – H1، ورزشگاه اتکریتیه آره‌نا (اسپارتاک) – ساعت ۲۲:۳۰

دیدار مرحله یک چهارم نهایی
بازی پنجاه‌وهفتم، ۶ جولای ۲۰۱۸ (۱۵ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۴۹ – برنده بازی ۵۰، ورزشگاه نیژنی نووگورود – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌وهشتم، ۶ جولای ۲۰۱۸ (۱۵ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۳ – برنده بازی ۵۴، ورزشگاه کازان آره‌نا – ساعت ۲۲:۳۰
بازی پنجاه‌ونهم، ۷ جولای ۲۰۱۸ (۱۶ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۱ – برنده بازی ۵۲، ورزشگاه فیشت – ساعت ۲۲:۳۰
بازی شصتم، ۷ جولای ۲۰۱۸ (۱۶ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۵ – برنده بازی ۵۶، ورزشگاه سامارا آره‌نا – ساعت ۱۸:۳۰

دیدار نیمه نهایی
بازی شصت‌ویکم، ۱۰ جولای ۲۰۱۸ (۱۹ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۷ – برنده بازی ۵۸، ورزشگاه سن پترزبورگ – ساعت ۲۲:۳۰
بازی شصت‌ودوم، ۱۱ جولای ۲۰۱۸ (۲۰ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۹ – برنده بازی ۶۰، ورزشگاه لوژنیکی – ساعت ۲۲:۳۰

دیدار رده‌بندی
بازی شصت‌وسوم، ۱۴ جولای ۲۰۱۸ (۲۳ تیرماه ۹۷) بازنده بازی ۶۱ – بازنده بازی ۶۲، ورزشگاه سن پترزبورگ – ساعت ۱۸:۳۰

دیدار فینال
بازی شصت‌وچهارم، ۱۵ جولای (۲۴ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۶۱ – برنده بازی ۶۲، ورزشگاه لوژنیکی – ساعت ۱۹:۳۰

بازی‌های جام جهانی ۲۰۱۸

بازی‌های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه

برنامه کامل بازی‌های جام جهانی ۲۰۱۸

تاریخ و زمان دقیق

تاریخ و زمان دقیق جام جهانی ۲۰۱۸

جام جهانی ۲۰۱۸

جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه

گروه بندی کامل جام جهانی

 

 

 

**********

برنامه کامل و زمان بندی دقیق جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه | Football …

https://football-tribe.com/iran/2017/…/برنامه-کامل-و-زمان-بندی-دقیق-جام-جهانی-۲۰۱۸/

 
۱۲ آذر ۱۳۹۶ – فوتبال ترایب- با انجام قرعه کشی رقابت های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه، برنامه کامل … رقابت های جام جهانی از ۲۴ خرداد تا ۲۴ تیر برگزار خواهد شد و برنامه کامل این رقابت ها به شرح زیر است: … بازی شماره ۴۹: تیم اول گروه A- تیم دوم گروه B.
 

برنامه کامل دیدارهای جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه به وقت ایران – ایسنا

https://www.isna.ir/news/…/برنامه-کامل-دیدارهای-جام-جهانی-۲۰۱۸-روسیه-به-وقت-ایران

 
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ – ۶۴ دیدار در جام جهانی روسیه برگزار خواهد شد تا سرنوشت قهرمانی مشخص شود. … جام جهانی ۲۰۱۸. ۶۴ دیدار در … برنامه بازی‌های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه. روز ۱.

برنامه کامل مسابقات جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه +ساعت به وقت …

https://www.mashreghnews.ir/…/برنامه-کامل-مسابقات-جام-جهانی-۲۰۱۸-روسیه-ساعت-به…

 
۱۰ آذر ۱۳۹۶ – ویژه نامه جام جهانی مشرق – جام جهانی ۲۰۱۸ با حضور ۳۲ تیم از ۱۴ ژوئن تا ۱۵ جولای برگزار خواهد شد و تیم ملی ایران در گروه B مسابقات با اسپانیا، …
 

برنامه کامل مسابقات جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه به وقت ایران | دیجی …

https://www.digikala.com › خانه › ورزش و سفر › جام جهانی ۲۰۱۸

 
رتبه: ۴٫۴ – ‏۴۰ نقد

۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ – جام جهانی روسیه قرار است از ۲۴ خرداد با بازی افتتاحیه روسیه و عربستان آغاز شود. برنامه و ساعت دقیق برگزاری بازیهای ایران در جام جهانی ۲۰۱۸ را با …

برنامه و تقویم کامل بازی‌های جام جهانی ۲۰۱۸ – فوتبال زون

footballzone.ir/news/برنامه-و-تقویم-کامل-بازی‌های-جام-جهان/

 
برای دریافت برنامه و تقویم کامل بازی‌های جام جهانی ۲۰۱۸ با کلیک روی لینک زیر فایل PDF مربوطه را دریافت کنید … گروه A جام جهانی: روسیه، اروگوئه، مصر، عربستان.
 

داستان‌های برتر

جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه؛ گزارش ویدئویی از تمرین تیم ملی ایران
euronews · ۱ روز قبل
 

۹۰tv.ir | وبسایت رسمی برنامه ۹۰ – معرفی حریفان ایران در جام …

ویدئو برای برنامه بازی های جام جهانی روسیه 2018
۹۰tv.ir/video/…/معرفی-حریفان-ایران-در-جام-جهانی-۲۰۱۸-اسپانیا
۲۹ اسفند ۱۳۷۵

معرفی حریفان ایران در جام جهانی ۲۰۱۸: اسپانیا. ۱۶۴۹۴. اسپانیا · داخلی · اختصاصی · جام جهانی ۲۰۱۸ · تیم ملی فوتبال ایران · جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه · تیم های ملی …

 

جام جهانی ۲۰۱۸ (روسیه) :: ورزش سه

www.varzesh3.com/tag/927104/جام-جهانی-۲۰۱۸-(روسیه)

 
اخبار، حواشی، تصاویر، ویدیوها و گزارش‌های مربوط به جام جهانی ۲۰۱۸ (روسیه) … ساعت. ۵٫ روز. صفحه اصلی · جداول لیگ‌ها · روزنامه · ویدئو · جام حذفی · تصاویر بازیکنان … در اولین دیدارش در مرحله گروهی جام جهانی به مصاف مراکش برود و این می تواند مهمترین بازی … سرمربی تیم ملی همچنان یکی از مهمترین چهره های حاضر در روسیه محسوب می شود.
 

برنامه کامل بازی های دور گروهی جام جهانی ۲۰۱۸ | طرفداری

https://www.tarafdari.com/خبر/…/برنامه-کامل-بازی-های-دور-گروهی-جام-جهانی-۲۰۱۸

 
۱۰ آذر ۱۳۹۶ – طرفداری – قرعه کشی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه ساعتی پیش به پایان رسید و تیم ها حریفان و هم گروهی های خود.
 

نتایج و برنامه بازیهای جام جهانی ۲۰۱۸ (روسیه) – توپ ۹۰

www.top90.ir/worldcup/?tpl=schedules

 

آمار، گلزنان، جدول، نتایج و برنامه دیدارهای جام جهانی ۲۰۱۸ (روسیه) در سایت توپ ۹۰٫

نتایج و برنامه بازیهای جام جهانی ۲۰۱۸ (روسیه) – توپ ۹۰

www.top90.ir/worldcup/?tpl=schedules

 
آمار، گلزنان، جدول، نتایج و برنامه دیدارهای جام جهانی ۲۰۱۸ (روسیه) در سایت توپ ۹۰٫
 

برنامه کامل بازی های تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه | …

https://footba11.co › اخبار › ایران

 
۱۰ آذر ۱۳۹۶ – به گزارش وبسایت نود، بالاخره بعد از مدت ها انتظار، قرعه کشی جام جهانی ۲۰۱۸ انجام شد و ایران رقبای خود را در جام روسیه شناخت. تیم ملی ایران که برای …

آینت | برنامه بازی‌های تیم ملی در راه آماده سازی جام جهانی ۲۰۱۸

ویدئو برای برنامه بازی های جام جهانی روسیه 2018▶ ۲:۳۸
www.inet.ir/…/برنامه+بازی‌های+تیم+ملی+در+راه+آماده+سازی+جام+جهانی…
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

قسمت۱۳ برنامه بازی‌های تیم ملی در راه آماده سازی جام جهانی ۲۰۱۸ ۹۰۹۰ تنها حامی رسمی … گزارشی از تیم ملی فوتبال ایران در دور برگشت مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه.

 

قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۱۸ فوتبال| ایران در گروه مرگ با …

https://www.tasnimnews.com › ورزشی › فوتبال ایران

 
۱۰ آذر ۱۳۹۶ – مراسم قرعه‌کشی رقابت‌های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه با حضور ستاره‌های … برنامه کامل بازی‌های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه که از ۲۴ خرداد ماه تا ۲۳ تیر ماه ۹۷ در ۱۱ …

جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸ – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

https://fa.wikipedia.org/wiki/جام_جهانی_فوتبال_۲۰۱۸

 
جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸ بیست و یکمین دورهٔ جام جهانی فوتبال است که از ۱۴ ژوئن تا ۱۵ ژوئیه ۲۰۱۸ (۲۴ خرداد تا ۲۴ … حق امتیاز این مسابقات در تاریخ ۲ دسامبر ۲۰۱۰ به روسیه اهدا شد. …. قرعه‌کشی مسابقات مقدماتی به صورت رسمی در تاریخ ۲۵ ژوئیه ۲۰۱۵ در ساعت ۱۸:۰۰ به وقت محلی (مرکزی …… “World Cup 2018 and 2022 decision day – live!

تصاویر برای برنامه بازی های جام جهانی روسیه ۲۰۱۸

نتیجه تصویری برای برنامه بازی های جام جهانی روسیه 2018
نتیجه تصویری برای برنامه بازی های جام جهانی روسیه 2018
نتیجه تصویری برای برنامه بازی های جام جهانی روسیه 2018
نتیجه تصویری برای برنامه بازی های جام جهانی روسیه 2018
نتیجه تصویری برای برنامه بازی های جام جهانی روسیه 2018
تصاویر بیشتر برای برنامه بازی های جام جهانی روسیه ۲۰۱۸گزارش تصاویر

تاریخ و ساعت بازی های ایران در جام جهانی روسیه ۲۰۱۸ – نمناک

namnak.com/جام-جهانی-روسیه.p67747

 
رتبه: ۵ – ‏۷ رأی

۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ – جام جهانی روسیه و برنامه بازی های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه و برنامه دیدار های جام جهانی روسیه به وقت تهران و روزهای برگزاری دیدارهای جام جهانی روسیه را در …

جام جهانی ۲۰۱۸ | نتایج و فیلم و جدول بازیهای ایران در مقدماتی …

namnak.com/مقدماتی-جام-جهانی-۲۰۱۸٫p11572

 
رتبه: ۴٫۴ – ‏۵٬۲۶۷ رأی

جام جهانی ۲۰۱۸ و مرحله انتخابی اسیا در جام جهانی و گروهبیندی ایران در جام جهانی ۲۰۱۸ و مرحله مقدماتی جام جهانی روسیه و جزئیات مقدماتی جام جهانی فوتبال.

جام جهانی،اخبار جام جهانی،برنامه بازی های جام جهانی،نتایج جام … …

www.sarpoosh.com/football/worldcup

 
گزارش اسپورت ۳۶۵ از شماره ۱۰ های جام جهانی/ کریم انصاری‌فرد از ایران. سایت اسپورت ۳۶۵ در … [ادامه] · جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه,اخبار فوتبال,خبرهای فوتبال,جام جهانی …

برنامه کامل بازی های جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸ روسیه – تور جام …

www.2safar.com/برنامه-کامل-بازی-های-جام-جهانی-فوتبال-۲۰۱۸-روسیه

 

برنامه کامل بازی های جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸ روسیه. ۲safar در این مقاله تاریخ، ساعت و استادیوم محل برگزاری تمامی رقابت های دور گروهی مسابقات جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه .

 
 
 
جام جهانی فوتبال ٢٠١٨ روسیه از ۲۴ خرداد الی ۲۴ تیر ۱۳۹۷ در شهر های میزبان مسابقات ایران کشور روسیه برگزار می … جدول مسابقات جام جهانی ٢٠١٨ روسیه FIFA ٢٠١٨ Match Schedule …. نشست ستاد هماهنگی برنامه ریزی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه برگزار شد.

جدول مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ | اروپا – یک ورزش

https://1varzesh.com/football/europe/worldcupqualification/standing

 
جداول گروه های مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ را می‌توانید همیشه در اینجا فقط از سایت ۱ورزش … نمایش کامل برنامه و نتایج … ۰۳/۱۵ نخستین بازی حرفه‌ای بولت در دنیای فوتبال.

تور جام جهانی روسیه ۲۰۱۸ ، مشاهده قیمت و برنامه | مقتدر سیر

https://mstiran.com/tours/تور-جام-جهانی-روسیه-۲۰۱۸

 
مقتدر سیر، مجری مستقیم تور جام جهانی روسیه ۲۰۱۸ است که این تورها را برای بازی‌های ایران در ۳ شهر سن‌پترزبورگ، کازان و سارانسک برنامه‌ریزی کرده است. خط پروازی …

تور جام جهانی روسیه ۲۰۱۸ – گلفام سفر

https://www.golfamsafar.com/تور-جام%۲۰جهانی-روسیه-۲۰۱۸

 
برنامه تور جام جهانی روسیه ۲۰۱۸ و همچنین قیمت تور جام جهانی روسیه ۲۰۱۸ در زیر به صورت کامل شرح داده شده است. بازی های جام جهانی یک رویداد بین المللی می باشد که …

برنامه کامل بازی های ایران در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه + ساعت

https://www.eghtesadnews.com/…/192468-برنامه-کامل-بازی-های-ایران-در-جام-جهانی-رو…

 
۱۱ آذر ۱۳۹۶ – ایسنا : برنامه بازی‌های تیم ملی فوتبال ایران بعد از قرعه‌کشی جام جهانی روسیه مشخص شد.

نمودار مرحله حذفی جام جهانی روسیه + جدول و برنامه مسابقات …

https://metafootball.com/…/2018/…/نمودار-مرحله-حذفی-جام-جهانی-روسیه-جدول-و-برنامه…

 
رتبه: ۵ – ‏۱ رأی

۲ روز پیش – نمودار مرحله حذفی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه، جدول و برنامه مسابقات جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه ، اخبار و حواشی جام جهانی روسیه و آمار جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه.

آپارات – جام جهانی ۲۰۱۸

https://www.aparat.com/result/جام_جهانی_۲۰۱۸

 
۳۹ بازدید. -. ۴ ساعت پیش. ۵:۳۲ … هتریک جسی برودواتر در مسابقات جام جهانی داخل سالن ۲۰۱۸ … مقاوم ترین و قشنگ ترین گوشی جهان جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه!! بولگانو.

جام جهانی ۲۰۱۸ – انجمن اکسل ایران – جامعه اکسل ایرانیان

https://forum.exceliran.com/showthread.php/12025-جام-جهانی-۲۰۱۸

 
۴پست – ‏۲ نویسنده

یک فایل نوشتم جدول بازیهای جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸ روسیه رو ارائه میده و گلها رو میگیره و جداول و تیمهای صعود کننده به مراحل بالاتر رو محاسبه میکنه ۱۵۸۴۶٫

جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه ,جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه – شبکه ورزش

varzeshtv.ir/detail/11328

گروه H: لهستان، سنگال ،کلمبیا، ژاپن. ** برنامه بازی‌های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه. پنجشنبه ۲۴ خرداد. ساعت ۱۹:۳۰/ روسیه– عربستان ورزشگاه لوژنیکی. جمعه ۲۵ خرداد.

تیوال | خرید اینترنتی گردش بازی‌های جام جهانی ۲۰۱۸ | روسیه

https://www.tiwall.com/store/worldcup-russia

 

خرید اینترنتی بلیت گردش بازی‌های جام جهانی ۲۰۱۸ | روسیه در تیوال. … رادیو آوای تیوال: ۴,۳۴۶ برنامه صوتی. برنامه فروخته‌شده: +۸,۸۸۰ برنامه. بلیت خریداری‌شده: +۱ .

فیلم | اخبار فوتبال | بازی های انتخابی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه …

parsfootball.com › چند رسانه ای › گالری فیلم › گالری فیلم فوتبال جهان

 
اخبار کوتاه ورزشی از برنامه بازی های تیم های اروپایی در انتخابی مقدماتی جام جهانی روسیه را مشاهده می کنید.

ساعت مسابقات افتتاحیه و فینال جام جهانی ۲۰۱۸ اعلام شد | هوادار

havaadar.com/news/ساعت-مسابقات-افتتاحیه-و-فینال-جام-جهانی-۲۰۱۸-اعلام-شد

 
سرویس فوتبال ورزشی- فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) اعلام کرد بازی فینال جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه در تاریخ ۱۵ جولای ۲۰۱۸ (۲۴ تیر ۱۳۹۷) ساعت ۱۸ به وقت محلی …

برنامه کامل بازی‌های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه/ ایران در گروه مرگ با …

otaghkhabar24.com/news/122744

 
۱۰ آذر ۱۳۹۶ – مراسم قرعه‌کشی رقابت‌های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه با حضور ستاره‌های فوتبال دنیا، برگزار شد.

برنامه بازی های جام جهانی ۲۰۱۸ | تاریخ و ساعت پخش فوتبال …

parsino.com › اخبار › ورزشی

 
برنامه بازی های جام جهانی ۲۰۱۸ فوتبال تاریخ و ساعت پخش تمام بازی های جام جهانی روسیه به وقت تهران تاریخ شروع بازی های ایران در جام جهانی ۲۰۱۸ ساعت زمان پخش …

جدول گروه بندی تیم ها و بازی های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه – کوکا

www.coca.ir/2018-russia-world-cup-groups/

 
جدول و لیست کامل بازی ها و مسابقات جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه با گروه بندی تیم های ملی فوتبال.

ساعت و تاریخ بازی های ایران در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه – …

www.mojnews.com/بخش…۷/۲۰۲۳۱۱-ساعت-تاریخ-بازی-های-ایران-در-جام-جهانی-روسیه

 
۱۰ آذر ۱۳۹۶ – به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، ساعت و تاریخ بازی های ایران در جام جهانی مشخص شد. بازی اول: ایران – مراکش. ۲۵ خرداد ۹۷٫ ساعت ۱۸ به وقت محلی در …

اطلاعات تورهای جام جهانی روسیه ۲۰۱۸ – مهربان سیر دنیا

https://mehrbanseir.com/اطلاعات-تورهای-جام-جهانی-روسیه-۲۰۱۸/

 
تور جام جهانی روسیه ۲۰۱۸. توصیه می کنیم از همین حالا برای تور جام جهانی روسیه برنامه ربزی کنید چرا که هر چه زودتر اقدام کنید هزینه های تور کاهش می یابد و علاوه بر آن …

قیمت تور جام جهانی روسیه ۲۰۱۸ – تور روسیه ویژه جام جهانی … – …

ویدئو برای برنامه بازی های جام جهانی روسیه 2018▶ ۳:۳۲
https://rose.tours/packages/fifa-2018-russia/
۹ دی ۱۳۹۶ – بارگذاری توسطندا چگینی

با شرکت در تور روسیه ویژه جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸ علاوه بر اینکه شما در جام جهانی شرکت میکنید از … تور جام جهانیجدول بازیهای جام جهانی ۲۰۱۸ …

 

گروه بندی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه | برنامه کامل بازیهای جام جهانی …

harfetaze.com › اخبار › اخبار ورزشی

 
۱۰ آذر ۱۳۹۶ – گروه بندی جام جهانی : قرعه کشی جام جهانی ۲۰۱۸ روز جمعه، اول دسامبر (۱۰ آذر) در سالن اپرای کاخ کرملین برگزار شد وگروه بندی تیم ها به شکل زیر می …

بررسی اجمالی برنامه بازی های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه | ورزش ۱۱

www.varzesh11.com/…/world_cup_2018_russia/…برنامه_بازی_های_جام_جهانی_۲۰۱۸_…

 

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ – به گزارش ورزش ۱۱،جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه با حضور ۳۲ تیم در وسیع ترین کشور جهان برگزار می شود. این بازی ها قرار است از ۲۴ خرداد با بازی …

شهرهای میزبان ایران در جام جهانی ۲۰۱۸ – الی گشت

https://www.eligasht.com/Blog/travelguide/شهرهای-میزبان-ایران-در-جام-جهانی-۲۰۱۸/

 
۲۸ آذر ۱۳۹۶ – بازی های جام جهانی یک رویداد مهم و خاطره ساز برای همه است بویژه که این بازی … در ادامه الی گشت شما را با تاریخ و زمان برگزاری، و شهرهای میزبان ایران در جام جهانی روسیه، جاذبه های تاریخی و … این بازی ساعت ۱۸:۳۰ به وقت تهران انجام می شود.

تور جام جهانی فوتبال روسیه – ویژه سه بازی ایران

https://neginparvaz.com/tour/world-cup-2018-tour

 
زمان بازی های تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸ روسیه: … برنامه تور در شهر سارانسک اقامت ندارد و متقاضیان هواپیمایی ایرفلوت یه این شهر ترانسفر می …

برنامه کامل بازی های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه – فِمَنوم – مجله …

https://www.femanom.com/ورزشی/برنامه-بازی-های-جام-جهانی-۲۰۱۸

 
۱ روز پیش – نزدیک به یک هفته تا شروع جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه زمان باقی مانده است و چشم فوتبال دوستان جهان به شروع مراسم افتتاحیه و نخستین بازی جام جهانی …

جدول و نتایج مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ آسیا | امروز آنلاین

www.emruzonline.com/جدول-مقدماتی-جام-جهانی-۲۰۱۸-آسیا/

 
۱۵ مهر ۱۳۹۵ – جدول مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ آسیا. این جدول تا پایان مسابقات بروزرسانی خواهد شد.

جدول کامل گروه های جام جهانی ۲۰۱۸ | دراپ بال

https://dropball.ir/جدول-کامل-گروه-های-جام-جهانی-۲۰۱۸/

 
۱۰ آذر ۱۳۹۶ – جدول گروههای جام جهانی ۲۰۱۸ برنامه کامل بازی های جام جهانی ۲۰۱۸ جدول کامل گروه … برای مشاهده راهنمای مرحله به مرحله خرید بلیت جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه از …

برنامه کامل بازی های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه/ ایران در گروه مرگ …

www.ghatreh.com/news/…/برنامه-کامل-بازی-های-جام-جهانی-روسیه-ایران-گروه-مرگ

 
۱۰ آذر ۱۳۹۶ – مراسم قرعه کشی رقابت های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه با حضور ستاره های فوتبال دنیا، برگزار شد. – “: مراسم قرعه کشی رقابت.

نمایشگاه صنایع دستی ایران در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه – …

https://ir.sputniknews.com/…worldcup-2018/201803133386703-نمایشگاه-صنایع%۲…

 
۲۲ اسفند ۱۳۹۶ – همزمان با برگزاری مسابقات جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه نمایشگاهی از محصولات … ما در حال برنامه ریزی برای برگزاری نمایشگاه صنایع دستی ایران در شهر …

جام جهانی ۲۰۱۸ در کدام استادیوم های روسیه برگزار می شود؟ – …

https://www.findatour.co/blog/جام-جهانی-۲۰۱۸-کدام-استادیوم-های-روسیه-برگزار-می-شود

 
۹ آبان ۱۳۹۶ – عموما از سال ها قبل در خصوص طراحی نوع برگزاری مراسم برنامه ریزی می شود. … یکی از استادیوم های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه ورزشگاه لوژنیکی هست. … ورزشگاه ۴۰ هزار نفره سوچی که میزبان بازی های بین المللی مختلفی از جمله المپیک …

بازی های ایران در جام جهانی روسیه ۲۰۱۸ – سفر و گردشگری – …

https://www.flytoday.ir › خانه › اروپا

 
۱ بهمن ۱۳۹۶ – بسیاری از مردم کشورمان نیز به خاطر بازی‌های ایران در جام جهانی ۲۰۱۸ و … تیم ملی کشورمان در جام جهانی روسیه با تیم مراکش روز ۲۵ خرداد ساعت ۱۸:۳۰ در …

برنامه کامل بازی های جام جهانی روسیه، تاریخ مسابقات تیم ملی …

news.mihanmarket.com/…/برنامه-کامل-بازی-های-جام-جهانی-روسیه-تاریخ-مسابقات-تیم…

 

۱۹ آذر ۱۳۹۶ – با مشخص شدن گروه های هشتگانه جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه، تکلیف تیم ها برای برنامه ریزی برای رویارویی با حریفان خود مشخص شده است؛ در ادامه برنامه 

تماشا | نگاهی به بازی گروه های A،B،C مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ …

ویدئو برای برنامه بازی های جام جهانی روسیه 2018▶ ۵:۵۰
tamasha.com/v/VelJ2
۲۰ مهر ۱۳۹۶ – بارگذاری توسطویدئو ورزشی

نگاهی به بازی گروه های A،B،C مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه. ۰٫ ویدئو ورزشی. دنبال کردن ۶٫ دانلود. ۱۴۴p · ۲۴۰p · ۳۶۰p · ۴۸۰p · ۷۲۰p. اشتراک.

 

مخبر – ۱۳۹۶/۰۹/۱۰ – برنامه کامل بازي هاي جام جهاني ۲۰۱۸ …

www.mokhbernews.ir/Home/ShowNewsInfo/2674474

 
۱۰ آذر ۱۳۹۶ – اتاق خبر ۲۴: مراسم قرعه کشی رقابت های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه از ساعت ۱۸:۳۰ امروز (جمعه) در سالن کنسرت کاخ کرملین در شهر مسکو پایتخت این …

قرعه‌کشی پلی‌آف جام جهانی ۲۰۱۸ در قاره اروپا/ ایتالیا به …

https://www.khabaronline.ir/detail/718170/sport/world-soccer

 
۲۵ مهر ۱۳۹۶ – بر این اساس برنامه بازی‌های پلی‌آف قاره اروپا که دور رفت آنها در روزهای نهم تا … در سیدبندی قرعه‌کشی پلی‌آف جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه، بر اساس رده‌بندی …

زمان و مکان دیدارهای تیم فوتبال ایران در جام جهانی – خبرگزاری …

https://www.mehrnews.com/news/…/زمان-و-مکان-دیدارهای-تیم-فوتبال-ایران-در-جام-جها…

 
۱۰ آذر ۱۳۹۶ – برنامه دیدارهای تیم ملی فوتبال ایران در بیست و یکمین دوره مسابقات جام جهانی به شرح زیر است: ۲۵ خرداد: ایران – مراکش – ورزشگاه سن پترزبورگ.

ایرنا – مالزی میزبان بازی سوریه و استرالیا در پلی اف جام …

www.irna.ir/fa/News/82665268

 
۲۴ شهریور ۱۳۹۶ – بازی های فوتبال مالزی در مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ که میزبانی آن را بر عهده … دوم به مرحله پلی آف مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه از منطقه آسیا رسیدند.

برنامه بازیهای ایران در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه بایگانی – مجله …

https://www.iranbazar.com/mag/tag/برنامه-بازیهای-ایران-در-جام-جهانی-۲۰۱۸-روس/

 
همه چیز درباره ایران در جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸ روسیه جایگاه ایران در جهان و آسیا: طبق آخرین آمار فدراسیون بین المللی فوتبال ، فیفا ایران در رده ۳۶ جهان و اول آسیا قرار …

گروه‌بندی و برنامه دور مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه – BBC …

www.bbc.com/persian/sport-42203241

 
۱۰ آذر ۱۳۹۶ – با برگزاری قرعه کشی جام جهانی ۲۰۱۸ در کاخ کرملین، ۳۲ تیم در قالب ۸ … در زیر گروه‌های هشتگانه جام جهانی روسیه و زمان بازی‌های هر گروه را می بینید.

برنامه بازی‌های تیم ملی فوتسال در جام‌جهانی ۲۰۱۸+فیلم – …

https://www.yjc.ir › ورزشی › فیلم‌های ورزشی

 
۱۷ شهریور ۱۳۹۵ – برنامه بازی‌های تیم ملی فوتسال در جام‌جهانی ۲۰۱۸ را در فیلمذیل مشاهده کنید. … ۷ روز تا جام جهانی روسیه /عزت اللهی در بین ستاره‌های جوان آسیا.

حریفان تیم ملی فوتبال افغانستان در رقابت‌های مقدماتی جام …

https://www.tolonews.com/…/حریفان-تیم-ملی-فوتبال-افغانستان-در-رقابت‌های-مقدما…

 
تیم ملی فوتبال افغانستان در گروه پنجم رقابت‌های مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ میلادی و … قرعه‌کشی دور دوم از مرحله‌ی انتخابی مسابقات فوتبال جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه در منطقه …

اطلاع رسانی جام جهانی ۲۰۱۸ – سفارت جمهوری اسلامی ایران در …

moscow.mfa.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=75&pageid=38240

 

تیم ملی فوتبال ایران در سومین بازی خود در جام‌جهانی از ساعت ۲۱:۳۰ روز ۲۵ ژوئن (۴ … با توجه به برگزاری مسابقات فوتبال جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه در شهرهای مختلف این …

برنامه بازی‌های تیم ملی فوتبال ایران در مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ …

https://www.farsnews.com/…/شاگردان-کی‌روش-در-اولین-دیدار-به-مصاف-قطر-می‌روند-…

 
۲۴ فروردین ۱۳۹۵ – مرحله نهایی انتخابی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه در منطقه آسیا از پنجشنبه ۱۱ شهریور ماه امسال با دیدار تیم‌های ملی ایران با قطر آغاز می‌شود.

برنامه بازی های جام جهانی ۲۰۱۸ بایگانی – توریست اپ

tourist20.org/tag/برنامه-بازی-های-جام-جهانی-۲۰۱۸/

 
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ – بازی های ایران در جام جهانی ۲۰۱۸ و همه چیزی که باید بدانید … امسال (۱۳۹۷)، آغاز بازی‌های جام جهانی فوتبال است که اینبار در کشور روسیه برگزار می‌شود و …

کی‌روش: از هم‌گروهی با اسپانیا و پرتغال خوشحال نیستم/ …

gilnegah.ir/156403/کی‌روش-از-هم‌گروهی-با-اسپانیا-و-پرتغا/

 
۱۰ آذر ۱۳۹۶ – بعد از قرعه کشی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه؛. کی‌روش: از … برنامه بازی‌های تیم ملی فوتبال ایران بعد از قرعه‌کشی جام جهانی روسیه مشخص شد. به گزارش …

راهنمای سفر به روسیه برای مسابقات جام جهانی ۲۰۱۸ – رزرو هتل

https://www.iranhotelonline.com/…/راهنمای-سفر-به-روسیه-برای-مسابقات-جام-جهانی-۲…

 
۲۷ آبان ۱۳۹۶ – بیست و یکمین دوره مسابقات جام جهانی فوتبال، بزرگترین رویداد ورزشی … طبق برنامه ریزی انجام شده بازی نهایی در ۱۵ جولای در مسکو در ورزشگاه …

جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه؛ گزارش ویدئویی از تمرین تیم ملی ایران …

fa.euronews.com › اخبار › جهان

۱ روز پیش – تیم ملی فوتبال ایران نخستین تیمی بود که برای شرکت در مسابقات جام جهانی ۲۰۱۸ خود را به روسیه رساند. مردان کارلوس کیروش دومین روز تمرینات …

گروه بندی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه, آخرین اخبار جام جهانی …

khabarpu.com/pu/varzesh-pu/fifa-world-cup/

 
ویژه جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه, گروه بندی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه, اخبار جام جهانیجام نیوز. ۱۸ ساعت پیش. گزارشگر بازی های ایران در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه + عکس.

برنامه بازی‌های دوستانه تیم ملی تا جام جهانی۲۰۱۸ – سایت خبری …

www.tabnak.ir › ورزشی › ورزشي

 
۳۰ دی ۱۳۹۶ – برنامه اردوها و بازی‌های دوستانه تیم ملی هماهنگ شده و ازهمین‌رو تیم ملی اولین … تیم ملی فوتبال در اولین دیدار خود در رقابت‌های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه، ۲۵ …

برنامه بازی‌‌های تیم ملی در جام جهانی – فدراسیون فوتبال

www.ffiri.ir/news/detail/برنامه-بازی–های-تیم-ملی-در-جام-جهانی/۱۶۶۸۷۲/news.aspx

 
۱۰ آذر ۱۳۹۶ – برنامه بازی های تیم ملی فوتبال کشورمان در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه به این … بازی سوم: ایران – پرتغال، ساعت ۲۱:۳۰ روز ۴ تیر ۹۷ – ورزشگاه موردوویا …

تیم ملی فوتبال ایران، نخستین تیمی که برای شرکت در بازی …

fa.rfi.fr/تیم-ملی-فوتبال-ایران،…در-بازی‌های-جام-جهانی…روسیه…۲۰۱۸۰۶۰۶/ایران

 
 
 

جستجوهای مربوط به برنامه بازی های جام جهانی روسیه ۲۰۱۸

برنامه بازی های جام جهانی ۲۰۱۸

اولین بازی جام جهانی ۲۰۱۸

برنامه بازیهای جام جهانی ۲۰۱۸

افتتاحیه جام جهانی ۲۰۱۸

تاریخ بازیهای ایران در جام جهانی ۲۰۱۸

دانلود برنامه جام جهانی ۲۰۱۸

جدول جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه

تاریخ بازی های ایران در جام جهانی

Likes0Dislikes0
نظرات و ارسال نظر