جام جهانی 2018یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

آنالیز بازی ایران و مراکش - جام جهانی روسیه 2018

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.

آنالیز بازی ایران و مراکش

جام جهانی روسیه 2018

آنالیز بازی ایران و مراکش

جام جهانی ۲۰۱۸ با حضور ۳۲ تیم از ۱۴ ژوئن تا ۱۵ جولای برگزار خواهد شد و تیم ملی ایران در گروه B مسابقات با اسپانیا، پرتغال و مراکش دیدار خواهد کرد.

گروه بندی کامل جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه به شرح زیر است:

گروه A: روسیه، عربستان، مصر ،اروگوئه

گروه B: پرتغال، اسپانیا،  مراکش ،ایران

گروه C: فرانسه، استرالیا ،پرو، دانمارک

گروه D: آرژانتین، ایسلند،کروواسی، نیجریه

گروه  E :  برزیل، سوئیس، کاستاریکا،  صربستان

گروه F:  آلمان ، مکزیک، سوئد، کره‌جنوبی

گروه G:  بلژیک،  پاناما  ،تونس  ،انگلیس

گروه H: لهستان، سنگال ،کلمبیا، ژاپن

برنامه کامل بازی‌های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه که از ۲۴ خردادماه تا ۲۴ تیرماه ۹۷ در ۱۱ شهر این کشور برگزار می‌شود، به شرح زیر است:

دیدارهای مرحله گروهی

گروه A: روسیه، اروگوئه، مصر، عربستان

تاریخ و ساعت
۲۴ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ روسیه عربستان
۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ مصر اروگوئه
۲۹ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ روسیه مصر
۳۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ اروگوئه عربستان
۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ اروگوئه روسیه
۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ عربستان مصر

گروه B: اسپانیا، پرتغال، ایران، مراکش

تاریخ و ساعت
۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ ایران مراکش
۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ اسپانیا پرتغال
۳۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ پرتغال مراکش
۳۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ ایران اسپانیا
۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ ایران  پرتغال
۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ مراکش اسپانیا

گروه C: فرانسه، پرو، دانمارک، استرالیا

 تاریخ و ساعت
۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۳۰ فرانسه استرالیا
۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۳۰ پرو دانمارک
۳۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ فرانسه پرو
۳۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ استرالیا دانمارک
۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ دانمارک فرانسه
۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ استرالیا پرو

گروه D: آرژانتین، ایسلند، کرواسی، نیجریه

تاریخ و ساعت
۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۳۰ آرژانتین ایسلند
۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۳:۳۰ کرواسی نیجریه
۳۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ آرژانتین کرواسی
۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ ایسلند نیجریه
۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ آرژانتین نیجریه
۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ کرواسی ایسلند

گروه E: برزیل، کاستاریکا، سوئیس، صربستان

تاریخ و ساعت
۲۷ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ کاستاریکا صربستان
۲۷ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ برزیل سوئیس
۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ برزیل کاستاریکا
۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ سوئیس صربستان
۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ صربستان برزیل
۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ سوئیس کاستاریکا

گروه F: آلمان، مکزیک، سوئد، کره جنوبی

تاریخ و ساعت
۲۷ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ آلمان مکزیک
۲۸ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ سوئد کره جنوبی
۲ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ آلمان سوئد
۲ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ کره جنوبی مکزیک
۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ کره جنوبی آلمان
۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ مکزیک سوئد

گروه G: بلژیک، پاناما، تونس، انگلیس

تاریخ و ساعت
۲۸ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ بلژیک پاناما
۲۸ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ انگلیس تونس
۲ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ بلژیک تونس
۳ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ انگلیس پاناما
۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ انگلیس بلژیک
۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ پاناما تونس

گروه H: لهستان، سنگال، کلمبیا، ژاپن

 تاریخ و ساعت
۲۹ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ لهستان سنگال
۲۹ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ کلمبیا ژاپن
۳ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ ژاپن سنگال
۳ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ لهستان کلمبیا
۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ ژاپن لهستان
۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ کلمبیا سنگال

دیدار مرحله یک هشتم نهایی
بازی چهل‌ونهم، ۳۰ ژوئن ۲۰۱۸ (۹ تیرماه ۹۷) A1 – B2، ورزشگاه فیشت – ساعت ۲۲:۳۰
بازی پنجاهم، ۳۰ ژوئن ۲۰۱۸ (۹ تیرماه ۹۷) C1 – D2، ورزشگاه کازان آره‌نا – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌ویکم، اول جولای ۲۰۱۸ (۱۰ تیرماه ۹۷) B1 – A2، ورزشگاه لوژنیکی – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌ودوم، اول جولای ۲۰۱۸ (۱۰ تیرماه ۹۷) D1 – C2، ورزشگاه نیژنی نووگورود – ساعت ۲۲:۳۰
بازی پنجاه‌وسوم، ۲ جولای ۲۰۱۸ (۱۱ تیرماه ۹۷) E1 – F2، ورزشگاه سامارا آره‌نا – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌وچهارم، ۲ جولای ۲۰۱۸ (۱۱ تیرماه ۹۷) G1 – H2، ورزشگاه روستوف آره‌نا – ساعت ۲۲:۳۰
بازی پنجاه‌وپنجم، ۳ جولای ۲۰۱۸ (۱۲ تیرماه ۹۷) F1 – E2، ورزشگاه سن پترزبورگ – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌وششم، ۳ جولای ۲۰۱۸ (۱۲ تیرماه ۹۷) G2 – H1، ورزشگاه اتکریتیه آره‌نا (اسپارتاک) – ساعت ۲۲:۳۰

دیدار مرحله یک چهارم نهایی
بازی پنجاه‌وهفتم، ۶ جولای ۲۰۱۸ (۱۵ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۴۹ – برنده بازی ۵۰، ورزشگاه نیژنی نووگورود – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌وهشتم، ۶ جولای ۲۰۱۸ (۱۵ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۳ – برنده بازی ۵۴، ورزشگاه کازان آره‌نا – ساعت ۲۲:۳۰
بازی پنجاه‌ونهم، ۷ جولای ۲۰۱۸ (۱۶ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۱ – برنده بازی ۵۲، ورزشگاه فیشت – ساعت ۲۲:۳۰
بازی شصتم، ۷ جولای ۲۰۱۸ (۱۶ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۵ – برنده بازی ۵۶، ورزشگاه سامارا آره‌نا – ساعت ۱۸:۳۰

دیدار نیمه نهایی
بازی شصت‌ویکم، ۱۰ جولای ۲۰۱۸ (۱۹ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۷ – برنده بازی ۵۸، ورزشگاه سن پترزبورگ – ساعت ۲۲:۳۰
بازی شصت‌ودوم، ۱۱ جولای ۲۰۱۸ (۲۰ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۹ – برنده بازی ۶۰، ورزشگاه لوژنیکی – ساعت ۲۲:۳۰

دیدار رده‌بندی
بازی شصت‌وسوم، ۱۴ جولای ۲۰۱۸ (۲۳ تیرماه ۹۷) بازنده بازی ۶۱ – بازنده بازی ۶۲، ورزشگاه سن پترزبورگ – ساعت ۱۸:۳۰

دیدار فینال
بازی شصت‌وچهارم، ۱۵ جولای (۲۴ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۶۱ – برنده بازی ۶۲، ورزشگاه لوژنیکی – ساعت ۱۹:۳۰

 

| وبسایت رسمی برنامه ۹۰ – سرمربی مراکش: بازی ایران …

۹۰tv.ir/…/سرمربی-مراکش-بازی-ایران-ترکیه-را-آنالیز-کردم-و-درس-های-زیادی-گرفت…

۱۰ خرداد ۱۳۹۷ – سرمربی تیم ملی مراکش پیش از دیدار تدارکاتی تیمش مقابل اوکراین به تمجید از سرمربی تیم … سرمربی-مراکشبازیایران-ترکیه-را-آنالیز-کردم-.

راه پیروزی ایران مقابل مراکش چیست؟ – ایسنا

https://www.isna.ir/news/97032210579/راه-پیروزی-ایران-مقابل-مراکش-چیست

۲ روز پیش – سرمربی سال‌های دور فوتبال ایران به آنالیز تیم ملی در چند ماه گذشته پرداخت. … خط دفاعی و توان بازی دفاعی تیم ملی مراکش را می‌توان از نقاط قوت این …

لطفاً به احترام کی‌روش تحلیل جزء به جزء ندهید!/ مراکش بدون …

https://www.mashreghnews.ir/…/لطفا-به-احترام-کی-روش-تحلیل-جزء-به-جزء-ندهید-م…

۱۳ خرداد ۱۳۹۷ – کارشناس فوتبال کشورمان گفت: با توجه به حضور ۸ ساله کی روش در ایران تقریبا همه ما ارنج و روش بازی تیم ملی را می شناسیم اما باید در مخفی نگه …

آنالیز بازیهای تیم ملی ایران مقابل تونس و الجزایر (نود …

ویدئو برای آنالیز بازی ایران و مراکش▶ ۷:۴۷
https://www.youtube.com/watch?v=wOb2c3rHulI
۱۳ فروردین ۱۳۹۷ – بارگذاری توسطIran Football Magazine

Subscribe to our Channel: http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=IranFootballMagazine …

آنالیز حریفان تیم ملی در گروه مرگ جام جهانی/بررسی راههای …

aftabnews.ir/…/آنالیز-حریفان-تیم-ملی-در-گروه-مرگ-جام-جهانیبررسی-راههای-صعود-ای…

۱۲ آذر ۱۳۹۶ – پرتغال در اولین بازی گروه به مصاف ایران رفت و توانست با ۲ گل دکو و رونالدو از …. آنالیز: تیم ملی مراکش نیز همانند تیم ملی اسپانیا از آرایش ۴-۳-۳ …

انالیز مراکش حریف قوی ایران – دیدستان

ویدئو برای آنالیز بازی ایران و مراکش▶ ۴:۱۰
https://www.didestan.com/video/aGBnj2bG
۱۱ آذر ۱۳۹۶ – بارگذاری توسطندای ورزش

انالیز مراکش حریف قوی ایران. … کلیپ انالیز بازی دوستانه تیم ملی ایران مقابل روسیه · ویدیوهای ورزشی · مصاحبه اختصاصی با هواداران مراکش. ۰۱:۳۰ …

جام جم ورزش – سرمربی مراکش: بازی ایران-ترکیه را آنالیز کردم …

jamejamonline.ir › جام جم ورزش › فوتبال

۱۰ خرداد ۱۳۹۷ – به گزارش جام جم آنلاین به نقل از ۹۰ ، رنار، سرمربی فرانسوی مراکش پیش از دیدار تدارکاتی با اوکراین در سوئیس گفت: ما باید در جام جهانی پیش رو …

تحلیل گروه ایران از نگاه سرمربی ایرانی که سابقه کار در …

https://www.jamaran.ir/…/803633-تحلیل-گروه-ایران-از-نگاه-سرمربی-ایرانی-که-ساب…

۱۷ آذر ۱۳۹۶ – سرمربی تیم ملی ایران در جام جهانی ۱۹۷۸ آرژانتین بازی با مراکش را دشوارتر از دیدار با اسپانیا و پرتغال می داند. او می گوید بازی اول همیشه دشوار است …

| وبسایت رسمی برنامه ۹۰ – آشنایی با مراکش، همگروه …

ویدئو برای آنالیز بازی ایران و مراکش
۹۰tv.ir/video/…/آشنایی-با-مراکش-همگروه-ایران-در-جام-جهانی-نود-۱۰-آذ…

۲۰۱۸/ نظر مردم و کارشناسان مراکش درباره جام جهانی و بازی با ایران ۱۰ ساعت پیش. ۲۰۱۸/ لحظات جالب و طنز حضور بازیکنان تیم ملی در برنامه نود …

تماشا | آنالیز چند بازی اخیر تیم ملی ایران | دیدنی ها

ویدئو برای آنالیز بازی ایران و مراکش▶ ۶:۴۱
tamasha.com/v/dPq9a
۲۳ آبان ۱۳۹۶ – بارگذاری توسطدیدنی ها

در این ویدیو آنالیز چند تا از آخرین باز‌یهای تیم ملی فوتبال ایران در رقابت های مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه و دیدار‌های دوستانه را می بینیم.

آنالیز نواقص ورزشگاه بازی ایران – مراکش از سوی … – …

https://www.tasnimnews.com › ورزشی › فوتبال ایران

۹ فروردین ۱۳۹۷ – به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از روزنامه ریانووستی روسیه، در ورزشگاه سن‌پترزبورگ ۴ بازی مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۱۸ فوتبال میان تیم‌های …

ویدیو ورزش سه | به بهانه اولین دیدار ایران درجام جهانی ( ایران – …

ویدئو برای آنالیز بازی ایران و مراکش▶ ۲:۱۴
video.varzesh3.com/…/به-بهانه-اولین-دیدار-ایران-درجام-جهانی-(-ایران-…
۱۱ آذر ۱۳۹۶

به بهانه اولین دیدار ایران درجام جهانی ( ایرانمراکش ) | آیا تفکر همگانی جامعه صحیح است که ما به راحتی از سد مراکش عبور خواهیم کرد؟ آیا مراکش رقیب آسانی برای ما …

مراکش :: ورزش سه

www.varzesh3.com/tag/2197/مراکش

بازگشت دفاع راست مراکش بعد از مصدومیت ۱۳۹۷/۰۳/۲۳٫ نبیل ضرار مدافع تیم ملی فوتبال مراکش به احتمال زیاد به بازی ایران خواهد رسید.

الجزایر؛ آزمون واقعی و مشترک – آی اسپورت

isport.ir › فوتبال ایران

۴ فروردین ۱۳۹۷ – این بازی تدارکاتی مشترک می‌تواند با هدف شناسایی بازی مراکش در جام جهانی باشد. این بازی همچنین می‌تواند آنالیز خوبی از ایران و پرتغال به مربیان …

آنالیز استادیوم بازی ایران و مراکش | ورزشکار ۳

www.varzeshkar3.ir/5052/آنالیز-استادیوم-بازی-ایران-و-مراکش

آنالیز استادیوم بازی ایران و مراکش به گزارش “ورزشکار سه“، در استادیوم سن‌پترزبورگ ۴ بازی مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۱۸ فوتبال میان تیم‌های ملی ایران با مراکش، …

تحلیل شبکه بین اسپورت از تیم ملی فوتبال ایران؛ مشکل …

https://www.tarafdari.com/…/تحلیل-شبکه-بین-اسپورت-از-تیم-ملی-فوتبال-ایران؛…

۱۷ دی ۱۳۹۶ – با این حال نکته قابل ملاحظه این بود که ایران در ۱۰ بازی تنها ۱۰ گل به … ایران در قرعه کشی جام جهانی با تیم‌های اسپانیا، پرتغال و مراکش هم‌گروه شد که …

دستیار سرمربی مراکش از نزدیک بازی ایران-ترکیه را آنالیز …

www.ghatreh.com/…/دستیار-سرمربی-مراکش-نزدیک-بازی-ایران-ترکیه-آنالیز-کند

۵ خرداد ۱۳۹۷ – سرمربی تیم ملی مراکش برای رصد دیدارهای تدارکاتی رقبایش در جام جهانی دستیارانش را مامور کرد. – ” به گزارش فانوØ.

مخبر – ۱۳۹۷/۰۳/۱۰ – سرمربی مراکش: بازی ایران-ترکیه را …

www.mokhbernews.ir/Home/ShowNewsInfo/5658037

۱۰ خرداد ۱۳۹۷ – سرمربی تیم ملی مراکش پیش از دیدار تدارکاتی تیمش مق

آنالیز نواقص ورزشگاه بازی ایران – مراکش از سوی کمیته …

havaadar.com/…/آنالیز-نواقص-ورزشگاه-بازی-ایران-مراکش-از-سوی-کمیته-سازماندهی-…

۹ فروردین ۱۳۹۷ – به گزارش هوادار، در ورزشگاه سن پترزبورگ ۴ بازی مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۱۸ فوتبال میان تیم های ملی ایران با مراکش، روسیه با مصر، برزیل با …

دستیار سرمربی مراکش از نزدیک بازی ایران-ترکیه را آنالیز . …

www.imannews.com › ورزش

۵ خرداد ۱۳۹۷ – به گزارش گروه ورزش ایمان نیوز، سایت الاخبار مراکش خبر داد که رنار، سرمربی فرانسوی مراکش دستیارانش را برای آنالیز دیدارهای تدارکاتی رقبایش …

قوچان نژاد: مراکش را خوب آنالیز کردیم و امیدواریم با ۳ امتیاز از …

www.sarpoosh.com/football/iran…/iran-nationalfootball970304222.html

رتبه: ۴٫۲ – ‏۶ نقد

۱۶ خرداد ۱۳۹۷ – قوچان نژاد درباره بازی اول ایران مقابل مراکش گفت: بازی خیلی سختی خواهد شد. مشخص است ما در گروه سختی قرار داریم و تیم های قدرتمندی در گروه ما …

دستیار سرمربی مراکش از نزدیک بازی ایران-ترکیه را آنالیز . …

vananews.com/…/دستیار-سرمربی-مراکش-از-نزدیک-بازی-ایران-ترکیه-را-آنالیز-می‌…

۵ خرداد ۱۳۹۷ – سرمربی تیم ملی مراکش برای رصد دیدارهای تدارکاتی رقبایش در جام جهانی دستیارانش را مامور کرد.

تیم ملی فوتبال ایران

https://www.khabaronline.ir/tags/352/تیم-ملی-فوتبال-ایران

این ۱۱ سفیدپوش بازیکنان ایران مقابل مراکش؟ تنها ۴۸ساعت تا بازی تیم ملی با مراکش مانده و بسیاری از هواداران منتظرند بدانند آیا کی‌روش برای‌شان در میدان سورپرایز …

سرمربی مراکش: بازی ایران-ترکیه را آنالیز کردم و درس های …

https://news.kodoom.com/iran-sports/سرمربی-مراکش-بازی-ایران-ترکیه…/۷۲۸۱۱۲۲/

۱۰ خرداد ۱۳۹۷ – سرمربی تیم ملی مراکش پیش از دیدار تدارکاتی تیمش مقابل اوکراین به تمجید از سرمربی تیم ملی ایران پرداخت./ به نقل از ۹۰ ، رنار، سرمربی …

آنالیز نواقص ورزشگاه بازی ایران – مراکش از سوی کمیته …

https://khabarafarin.com/آنالیز-نواقص-ورزشگاه-بازی-ایران-مراکش/

به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از روزنامه ریانووستی روسیه، در ورزشگاه سن‌پترزبورگ ۴ بازی مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۱۸ فوتبال میان تیم‌های ملی ایران با …

آشنایی با همگروهای ایران/ مراکش؛ پسران جنگجوی صحرا

https://donya-e-eqtesad.com/…/3321748-آشنایی-با-همگروهای-ایران-مراکش-پسران-جن…

۱۰ آذر ۱۳۹۶ – مهدی بن عطیه مدافع تیم ملی مراکش که در عضویت تیم یوونتوس قرار دارد و سابقه بازی برای بایرن مونیخ را در کارنامه ورزشی خود دارد، ستاره مراکشی‌ها …

دستیار سرمربی مراکش از نزدیک بازی ایران-ترکیه را آنالیز …

www.javanonline.ir/…/دستیار-سرمربی-مراکش-از-نزدیک-بازی-ایران-ترکیه-را-آنالی…

۵ خرداد ۱۳۹۷ – به گزارش خبرگزاری فارس، سایت الاخبار مراکش خبر داد که رنار، سرمربی فرانسوی مراکش دستیارانش را برای آنالیز دیدارهای تدارکاتی رقبایش در …

آنالیز نواقص ورزشگاه بازی ایران – مراکش از سوی کمیته …

https://tnews.ir/news/911e108221469.html

به گزارش ورزش ۱۱ و به نقل از روزنامه ریانووستی روسیه، در ورزشگاه سن پترزبورگ ۴ بازی مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۱۸ فوتبال میان تیم های ملی ایران با مراکش، روسیه …

دستیار سرمربی مراکش از نزدیک بازی ایران-ترکیه را آنالیز …

econews.com/fa/content/1215558

۵ خرداد ۱۳۹۷ – به گزارش خبرگزاری فارس، سایت الاخبار مراکش خبر داد که رنار، سرمربی فرانسوی مراکش دستیارانش را برای آنالیز دیدارهای تدارکاتی رقبایش در …

تحلیل سایت آلمانی از تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی – نمناک

namnak.com/تیم-ملی-فوتبال-ایران.p63011

رتبه: ۳٫۸ – ‏۴ رأی

۲۶ دی ۱۳۹۶ – قرعه کشی جام جهانی برای تیم ملی فوتبال ایران خبر خوشی نداشت … نخستین بازی ایران برابر مراکش خواهد بود که این مسابقه اولین رویارویی دو تیم …

طارمی:بازی با مراکش حکم فینال را دارد – سازمان لیگ

https://iranleague.ir/News/Detail/13717/طارمی-بازی-با-مراکش-حکم-فینال-را-دارد

۲ روز پیش – … مدت مراکش را خیلی آنالیز کردیم و این بازی برای ما حکم فینال را دارد. … و حتی ایران هم تیم بسیار خوب است، امیدوارم شاهد بهترین اتفاقات باشیم.

حسینی: بازی با مراکش بسیار سخت است/ حریفان به خوبی …

www.mizanonline.com/…/حسینی-بازی-با-مراکش-بسیار-سخت-است-حریفان-به-خوب…

۲ روز پیش – مدافع تیم ملی فوتبال ایران گفت: دیدار با مراکش بازی بسیار سختی است چرا … حریفان به خوبی برای‌مان آنالیز شده‌اند و امکانات به خوبی فراهم است.

رنار در پی آنالیز جامع شاگردان کی روش و برگزاری بازی های …

parsfootball.com › فوتبال جهان

۱۷ آذر ۱۳۹۶ – اِروی رنار ، سرمربی فرانسوی تیم ملی فوتبال مراکش به گروه فنی تیمش ماموریت داده تا ایران را به صورت دقیق مورد ارزیابی قرار دهند.

مامور ویژه کارلوس کی‌روش برای آنالیز حریف ایران در جام‌جهانی – …

https://www.mehrnews.com/…/مامور-ویژه-کارلوس-کی-روش-برای-آنالیز-حریف-ایران-…

۲ فروردین ۱۳۹۷ – کادر فنی تیم ملی فوتبال از نزدیک بازی دوستانه تیم ملی مراکش برابر تیم صربستان را زیر نظر خواهد داشت.

شکست تیم فوتبال ایران از تونس در دیدار آمادگی جام جهانی …

www.bbc.com/persian/43523527

۳ فروردین ۱۳۹۷ – تیم ملی فوتبال ایران که برای یک دیدار دوستانه به تونس سفر کرده است … قرار گرفت تا تاکتیک‌های خود برای بازی برابر مراکش را در مسابقه ای …

آپارات – جام جهانی ۲۰۱۸

ویدئو برای آنالیز بازی ایران و مراکش▶ ۰:۱۰
https://www.aparat.com/sport

تحلیل نکونام از شیوه بازی ایران در جام جهانی پیش رو · ۱:۴۴ … آشنایی با مراکش ؛ اولین حریف تیم ملی ایران در جام جهانی · ۲:۲۴ …

سرمربی مراکش: بازی ایران-ترکیه را آنالیز کردم و درس‌های …

khabarone.ir/…/سرمربی-مراکش-بازی-ایران-ترکیه-را-آنالیز-کردم-و-درس-های-زیادی-…

۱۰ خرداد ۱۳۹۷ – وبسایت رسمی برنامه نود – سرمربی تیم ملی مراکش پیش از دیدار تدارکاتی تیمش مقابل اوکراین به تمجید از سرمربی تیم ملی ایران پرداخت. به گزارش …

آنالیز مراکش اولین حریف ایران در جام‌جهانی؛ترکیب تماما …

www.tabnak.ir › ورزشی › ورزشي

۱۲ خرداد ۱۳۹۷ – مراکش، ملقب به شیرهای اطلس، در سنت‌پترزبورگ در اولین بازی خود به مصاف ایران می‌رود، این احتمال وجود دارد که هر یازده بازیکن ترکیب اصلی تیم، …

دستیار سرمربی مراکش از نزدیک بازی ایران-ترکیه را آنالیز …

www.fanousnews.com/…/دستیار-سرمربی-مراکش-از-نزدیک-بازی-ایران-ترکیه-را-آنا…

۵ خرداد ۱۳۹۷ – سرمربی تیم ملی مراکش برای رصد دیدارهای تدارکاتی رقبایش در جام جهانی دستیارانش را مامور کرد.

آنالیز تیم ملی فوتبال ایران در مقابل روسیه +فیلم – باشگاه …

https://www.yjc.ir › ورزشی › فیلم‌های ورزشی

۲۴ مهر ۱۳۹۶ – آنالیز تیم ملی فوتبال ایران در مقابل روسیه در برنامه نود مورخ ۲۴ مهر ۹۶ + … گفتگو با بازیکنان تیم ملی بعد از بازی با روسیه در برنامه ۹۰ مورخ ۲۴ مهر … مشخصات تیمهای مراکش خشن ترین پربرخورد و پرقدرت در هنگام بازی فوتبال.

آنالیز نواقص ورزشگاه بازی ایران – مراکش از سوی کمیته … – …

iscanews.ir › ورزشی › فوتبال ایران

۹ فروردین ۱۳۹۷ – به گزارش ایسکانیو ز و به نقل از روزنامه ریانووستی روسیه، در ورزشگاه سن‌پترزبورگ ۴ بازی مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۱۸ فوتبال میان تیم‌های ملی …

قوچان نژاد: مراکش را خوب آنالیز کردیم – فردا

https://www.fardanews.com › ورزش › فوتبال ایران

۱۶ خرداد ۱۳۹۷ – قوچان نژاد درباره بازی اول ایران مقابل مراکش گفت: بازی خیلی سختی خواهد شد. مشخص است ما در گروه سختی قرار داریم و تیم‌های قدرتمندی در گروه ما …

دستیار سرمربی مراکش از نزدیک بازی ایران-ترکیه را آنالیز …

https://khabarfarsi.com/u/54906782

دستیار سرمربی مراکش از نزدیک بازی ایران-ترکیه را آنالیز می کند. سایت الاخبار مراکش خبر داد که رنار، سرمربی فرانسوی مراکش دستیارانش را برای آنالیز دیدارهای …

بررسی سیستم و ترکیب تیم ملی مراکش در جام جهانی ۲۰۱۸ | …

https://dropball.ir/بررسی-سیستم-و-ترکیب-تیم-ملی-مراکش-در-جام/

۱۰ آذر ۱۳۹۶ – بررسی سیستم و ترکیب تیم ملی مراکش در جام جهانی ۲۰۱۸ آنالیز تیم مراکش … در جام جهانی آنالیز تاکتیک مراکش بررسی حریفان ایران در جام جهانی. … تیم مراکش در مرحله مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ در قاره آفریقا در بیشتر بازی های خود …

آنالیز نواقص ورزشگاه بازی ایران – مراکش از سوی کمیته …

toppish.ir › ورزشی

آنالیز نواقص ورزشگاه بازی ایرانمراکش از سوی کمیته سازماندهی جام جهانی ۲۰۱۸ … برچسب۲۰۱۸ آنالیز اخبار ورزشی از ایران بازی جام جهانی خبر ورزش سازماندهی سوی …

پیش نمایش جذاب از بازی ایران – مراکش در جام جهانی ۲۰۱۸ | ویدئو

f-f.ir › آخرین ها

۱۲ آذر ۱۳۹۶ – پیش نمایش جذاب از بازی ایرانمراکش در جام جهانی. … آنالیز جالب AFC از تیم ملی فوتبال ایران و معرفی بازیکنان کلیدی · کدام بازی‌های مرحله گروهی …

ورزش ما | دستیار سرمربی مراکش از نزدیک بازی ایران-ترکیه …

varzeshema.com/news/view/24282

۵ خرداد ۱۳۹۷ – به گزارش پایگاه خبری ورزش ما، سایت الاخبار مراکش خبر داد که رنار، سرمربی فرانسوی مراکش دستیارانش را برای آنالیز دیدارهای تدارکاتی رقبایش …

لیست بازیکنان تیم ملی مراکش برای جام جهانی ۲۰۱۸ | ستاره

setare.com/fa/news/17646/لیست-بازیکنان-تیم-ملی-مراکش-برای-جام-جهانی-۲۰۱۸

۲۸ آذر ۱۳۹۶ – تیم ملی مراکش حریف اول ایران در جام جهانی ۲۰۱۸ است. … نیز در تصور اینکه لااقل بازی اول ایران مقابل مراکش آسان است از امیدی حداقلی برای صعود حرف می‌زنند. … می‌کنم در ادامه مطلب آنالیز بازیکنان

روز تا جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه رنار: بازی ایران-ترکیه را …

https://www.farsnews.com/…/رنار-بازی-ایران-ترکیه-را-آنالیز-کردم-و-درس-های-زیادی…

۱۰ خرداد ۱۳۹۷ – به گزارش خبرگزاری فارس، رنار، سرمربی فرانسوی مراکش پیش از دیدار تدارکاتی با اوکراین در سوئیس گفت: ما باید در جام جهانی پیش رو اعتماد به …

خبر – سرمربی مراکش: بازی ایران-ترکیه را آنالیز کردم و درس …

psearch.ir › جام جم ورزش › فوتبال

۱۰ خرداد ۱۳۹۷ – به گزارش جام جم آنلاین به نقل از ۹۰ ، رنار، سرمربی فرانسوی مراکش پیش از دیدار تدارکاتی با اوکراین در سوئیس گفت: ما باید در جام جهانی پیش رو …

فوتبال ۱۱: نتایج زنده فوتبال ایران و جهان

https://footba11.co/

لیگ قهرمانان اروپا – ۲۳ فروردین، ۰۱:۵۳ خلاصه بازی رئال مادرید ۱-۳ یوونتوس … همچنین خلاصه بازی‌های مهم از لیگ برتر ایران، جام جهانی روسیه و لیگ‌های معتبر اروپایی …

سرمربی مراکش: بازی ایران-ترکیه را آنالیز کردم و درس های …

https://newsjoo.com/…/سرمربی-مراکش-بازی-ایران-ترکیه-را-آنالیز-کردم-و-درس-های-…

وبسایت رسمی برنامه نود – سرمربی تیم ملی مراکش پیش از دیدار تدارکاتی تیمش مقابل اوکراین به تمجید از سرمربی تیم ملی ایران پرداخت. به گزارش وب سایت نود، …

پیش بینی فیگو از سرنوشت ایران در جام جهانی – العالم

fa.alalam.ir/news/3185506/پیش-بینی-فیگو-از-سرنوشت-ایران-در-جام-جهانی

۱۰ آذر ۱۳۹۶ – فیگو اضافه کرد: ممکن است که یکی از دو تیم اسپانیا و پرتغال در بازی اول شکست بخورند و ایران می‌تواند با گرفتن امتیاز جلوی مراکش خودش را جلو …

جلسه آنالیز بازی والیبال ایران و فرانسه برگزار شد – …

www.mojnews.com/…/228709-جلسه-آنالیز-بازی-والیبال-ایران-فرانسه-برگزار-شد

۴ خرداد ۱۳۹۷ – شاگردان ایگور کولاکوویچ امروز پیش از صرف ناهار در جلسه ای حدوداً ۳۰ دقیقه ای به آنالیز تیم ملی والیبال فرانسه مشغول شدند.

دستيار سرمربي مراکش از نزديک بازي ايران-ترکيه را آناليز …

www.aryanews.com/…/دستيار-سرمربي-مراکش-از-نزديک-بازي-ايران-ترکيه-را-آنالي…

۵ خرداد ۱۳۹۷ – خبرگزاري آريا – سرمربي تيم ملي مراکش براي رصد ديدارهاي تدارکاتي رقبايش در جام جهاني دستيارانش را مامور کرد. به گزارش خبرگزاري فارس، سايت …

پیش بازی اختصاصی آیواسپرت برای دیدار ایران-مراکش! – نماشا

ویدئو برای آنالیز بازی ایران و مراکش▶ ۲:۵۱
www.namasha.com/v/m2rBkYhw
۱ روز پیش

پیش بازی اختصاصی آیواسپرت برای دیدار ایرانمراکش! آیواسپرت | aiosport منتشر شده در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۹۷. ادامه. اشتراک. دانلود. دانلود کیفیت ۳۶۰p …

PressReader – Iran Varzeshi : 2018-06-13 – طارمي: بازي …

www.pressreader.com/iran/iran-varzeshi/20180613/282454234696154

۲۰ ساعت پیش – مهــدي طارمي مهاجــم تيم ملي فوتبال ايــران ميگويد مصدوميتش مشكل … ايران ميتواند مراكش را شكســت دهد يا خير گفت: «تيم مراكــش را آناليز كردهايم.

آنالیز اولین رقیب ایران در جام جهانی ۲۰۱۸ | متافوتبال

https://metafootball.com/fa/news/2018/…/آنالیز-اولین-رقیب-ایران-در-جام-جهانی-۲۰۱۸/

رتبه: ۵ – ‏۱ رأی

۳ روز پیش – تیم ملی فوتبال مر

Likes0Dislikes0
نظرات و ارسال نظر