جام جهانی 2018یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

آخرین خبر ها از جام جهانی روسیه 2018 - جام جهانی روسیه 2018

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.

آخرین خبر ها از جام جهانی روسیه ۲۰۱۸

جام جهانی روسیه 2018

آخرین خبر ها از جام جهانی روسیه ۲۰۱۸

برنامه کامل بازی‌های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه که از ۲۴ خردادماه تا ۲۴ تیرماه ۹۷ در ۱۱ شهر این کشور برگزار می‌شود

جام جهانی ۲۰۱۸ با حضور ۳۲ تیم از ۱۴ ژوئن تا ۱۵ جولای برگزار خواهد شد و تیم ملی ایران در گروه B مسابقات با اسپانیا، پرتغال و مراکش دیدار خواهد کرد.

گروه بندی کامل جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه به شرح زیر است:

گروه A: روسیه، عربستان، مصر ،اروگوئه

گروه B: پرتغال، اسپانیا،  مراکش ،ایران

گروه C: فرانسه، استرالیا ،پرو، دانمارک

گروه D: آرژانتین، ایسلند،کروواسی، نیجریه

گروه  E :  برزیل، سوئیس، کاستاریکا،  صربستان

گروه F:  آلمان ، مکزیک، سوئد، کره‌جنوبی

گروه G:  بلژیک،  پاناما  ،تونس  ،انگلیس

گروه H: لهستان، سنگال ،کلمبیا، ژاپن

برنامه کامل بازی‌های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه که از ۲۴ خردادماه تا ۲۴ تیرماه ۹۷ در ۱۱ شهر این کشور برگزار می‌شود، به شرح زیر است:

دیدارهای مرحله گروهی

گروه A: روسیه، اروگوئه، مصر، عربستان

تاریخ و ساعت
۲۴ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ روسیه عربستان
۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ مصر اروگوئه
۲۹ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ روسیه مصر
۳۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ اروگوئه عربستان
۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ اروگوئه روسیه
۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ عربستان مصر

گروه B: اسپانیا، پرتغال، ایران، مراکش

تاریخ و ساعت
۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ ایران مراکش
۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ اسپانیا پرتغال
۳۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ پرتغال مراکش
۳۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ ایران اسپانیا
۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ ایران  پرتغال
۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ مراکش اسپانیا

گروه C: فرانسه، پرو، دانمارک، استرالیا

 تاریخ و ساعت
۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۳۰ فرانسه استرالیا
۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۳۰ پرو دانمارک
۳۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ فرانسه پرو
۳۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ استرالیا دانمارک
۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ دانمارک فرانسه
۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ استرالیا پرو

گروه D: آرژانتین، ایسلند، کرواسی، نیجریه

تاریخ و ساعت
۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۳۰ آرژانتین ایسلند
۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۳:۳۰ کرواسی نیجریه
۳۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ آرژانتین کرواسی
۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ ایسلند نیجریه
۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ آرژانتین نیجریه
۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ کرواسی ایسلند

گروه E: برزیل، کاستاریکا، سوئیس، صربستان

تاریخ و ساعت
۲۷ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ کاستاریکا صربستان
۲۷ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ برزیل سوئیس
۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ برزیل کاستاریکا
۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ سوئیس صربستان
۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ صربستان برزیل
۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ سوئیس کاستاریکا

گروه F: آلمان، مکزیک، سوئد، کره جنوبی

تاریخ و ساعت
۲۷ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ آلمان مکزیک
۲۸ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ سوئد کره جنوبی
۲ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ آلمان سوئد
۲ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ کره جنوبی مکزیک
۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ کره جنوبی آلمان
۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ مکزیک سوئد

گروه G: بلژیک، پاناما، تونس، انگلیس

تاریخ و ساعت
۲۸ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ بلژیک پاناما
۲۸ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ انگلیس تونس
۲ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ بلژیک تونس
۳ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ انگلیس پاناما
۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ انگلیس بلژیک
۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ پاناما تونس

گروه H: لهستان، سنگال، کلمبیا، ژاپن

 تاریخ و ساعت
۲۹ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ لهستان سنگال
۲۹ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ کلمبیا ژاپن
۳ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ ژاپن سنگال
۳ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ لهستان کلمبیا
۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ ژاپن لهستان
۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ کلمبیا سنگال

دیدار مرحله یک هشتم نهایی
بازی چهل‌ونهم، ۳۰ ژوئن ۲۰۱۸ (۹ تیرماه ۹۷) A1 – B2، ورزشگاه فیشت – ساعت ۲۲:۳۰
بازی پنجاهم، ۳۰ ژوئن ۲۰۱۸ (۹ تیرماه ۹۷) C1 – D2، ورزشگاه کازان آره‌نا – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌ویکم، اول جولای ۲۰۱۸ (۱۰ تیرماه ۹۷) B1 – A2، ورزشگاه لوژنیکی – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌ودوم، اول جولای ۲۰۱۸ (۱۰ تیرماه ۹۷) D1 – C2، ورزشگاه نیژنی نووگورود – ساعت ۲۲:۳۰
بازی پنجاه‌وسوم، ۲ جولای ۲۰۱۸ (۱۱ تیرماه ۹۷) E1 – F2، ورزشگاه سامارا آره‌نا – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌وچهارم، ۲ جولای ۲۰۱۸ (۱۱ تیرماه ۹۷) G1 – H2، ورزشگاه روستوف آره‌نا – ساعت ۲۲:۳۰
بازی پنجاه‌وپنجم، ۳ جولای ۲۰۱۸ (۱۲ تیرماه ۹۷) F1 – E2، ورزشگاه سن پترزبورگ – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌وششم، ۳ جولای ۲۰۱۸ (۱۲ تیرماه ۹۷) G2 – H1، ورزشگاه اتکریتیه آره‌نا (اسپارتاک) – ساعت ۲۲:۳۰

دیدار مرحله یک چهارم نهایی
بازی پنجاه‌وهفتم، ۶ جولای ۲۰۱۸ (۱۵ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۴۹ – برنده بازی ۵۰، ورزشگاه نیژنی نووگورود – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌وهشتم، ۶ جولای ۲۰۱۸ (۱۵ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۳ – برنده بازی ۵۴، ورزشگاه کازان آره‌نا – ساعت ۲۲:۳۰
بازی پنجاه‌ونهم، ۷ جولای ۲۰۱۸ (۱۶ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۱ – برنده بازی ۵۲، ورزشگاه فیشت – ساعت ۲۲:۳۰
بازی شصتم، ۷ جولای ۲۰۱۸ (۱۶ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۵ – برنده بازی ۵۶، ورزشگاه سامارا آره‌نا – ساعت ۱۸:۳۰

دیدار نیمه نهایی
بازی شصت‌ویکم، ۱۰ جولای ۲۰۱۸ (۱۹ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۷ – برنده بازی ۵۸، ورزشگاه سن پترزبورگ – ساعت ۲۲:۳۰
بازی شصت‌ودوم، ۱۱ جولای ۲۰۱۸ (۲۰ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۹ – برنده بازی ۶۰، ورزشگاه لوژنیکی – ساعت ۲۲:۳۰

دیدار رده‌بندی
بازی شصت‌وسوم، ۱۴ جولای ۲۰۱۸ (۲۳ تیرماه ۹۷) بازنده بازی ۶۱ – بازنده بازی ۶۲، ورزشگاه سن پترزبورگ – ساعت ۱۸:۳۰

دیدار فینال
بازی شصت‌وچهارم، ۱۵ جولای (۲۴ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۶۱ – برنده بازی ۶۲، ورزشگاه لوژنیکی – ساعت ۱۹:۳۰

 

اخبار جام جهانی – جدیدترین و آخرین اخبار جام جهانی | شهرخبر

www.shahrekhabar.com/tag/جام-جهانی

اخبار جام جهانی, آخرین خبر های جام جهانی. … عزیزی: باقری بهترین بازیکن تاریخ فوتبال ایران است/ دایی ستاره ایران در جام جهانی ۲۰۱۸ خواهد بود!از نگاه مهاجم پیشین …

اخبار جام جهانی | ورزش ۱۱

www.varzesh11.com/fa/soccer_news_centre/category/اخبار_جام_جهانی

اخبار جام جهانی ، اخبار فوتبال ایران و جهان ، برترین اخبار ورزش فوتبال ، خبر ورزشی ، پر بازدیدترین … معرفی کیت اول و دوم تیم های حاضر در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه.

اخبار جام جهانی ۲۰۱۸ – قطره

www.ghatreh.com/news/tag/29443-جام%۲۰جهانی%۲۰۲۰۱۸/۰/۲۰

کلودیو براوو دروازه بان سابق باشگاه بارسلونا که در گذشته با لیونل مسی نیز همبازی بوده است، در فاصله ۲ روز مونده تا آغاز رقابت های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه، – براوو در …

۹۰tv.ir | وبسایت رسمی برنامه ۹۰ – اخبار – جام جهانی ۲۰۱۸

۹۰tv.ir/tag/news/جام-جهانی-۲۰۱۸

ویژه برنامه جام جهانی ۲۰۱۸ به تهیه کنندگی عادل فردوسی پور از حوالی ساعت ۲۳:۰۰ … در ماه های گذشته بسیار متغیر بوده و تضمینی در حضور شجاعی در ترکیب اصلی … داور بین‌المللی فوتبال ایران قضاوت در فینال جام جهانی روسیه را هدف خود در جام جهانی دانست. …. ۲۲:۳۸ گزارش تصویری : تمرین ۲۰ خرداد تیم ملی در مسکو; ۲۲:۰۹ آخرین وضعیت …

آخرین اخبار جام جهانی ۲۰۱۸ | نیوزام

www.newsum.ir/russia2018

مکزیکی ها در روسیه+تصاویر. ۸ ساعت قبل – فارس ورزشی. کاروان تیم ملی فوتبال مکزیک هم برای حضور در جام جهانی ۲۰۱۸ به روسیه رسید.

آخرین اخبار جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه | نیوزام

www.newsum.ir/worldcup

آخرین اخبار جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه ایران و جهان از معتبرترین خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری را در نیوزام مشاهده کنید.

جام جهانی ۲۰۱۸ (روسیه) :: ورزش سه

www.varzesh3.com/tag/927104/جام-جهانی-۲۰۱۸-(روسیه)

اخبار، حواشی، تصاویر، ویدیوها و گزارش‌های مربوط به جام جهانی ۲۰۱۸ (روسیه) … تیم ملی فرانسه با در اختیار داشتن با ارزش ترین ستاره های دنیای فوتبال گرانقیمت ترین تیم جام جهانی روسیه ۲۰۱۸ است. … جام جهانی، آخرین فصل ستاره لاروخا ۱۳۹۷/۰۳/۲۱٫

آخرین اخبار مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه – بازدید

https://buzdid.ir/tag/مقدماتی-جام-جهانی-۲۰۱۸-روسیه

طرفداری- با نزدیک شدن به جام جهانی وب سایت های معتبر جهان نگاه ریزبینانه ای به این رقابت ها دارند. نیویورک تایمز نیز به بررسی تیم های حاضر در گروه های مختلف جام …

جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه – مشرق نیوز

https://www.mashreghnews.ir/tag/جام+جهانی+۲۰۱۸+روسیه

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران چهارمین مربی مسن حاضر در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه است. … بهانه جام جهانی؛ پرتغالی‌ها در گروه B رقابت های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه با تیم های ایران، … سایت کالچو میرکاتو ایتالیا خبر داد که منچستر یونایتد و ناپولی به دنبال …

جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان | …

https://www.mehrnews.com/tag/جام+جهانی+۲۰۱۸+روسیه

لیونل مسی: روسیه آخرین جام جهانی من خواهد بود! مسابقات جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه آخرین حضور ستاره آرژانتینی در این رقابت ها خواهد بود و حتی ممکن است آخرین بازی‌های او با …

آخرین خبر | جدیدترین حواشی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه

ویدئو برای آخرین خبر ها از جام جهانی روسیه 2018▶ ۲:۰۸
akharinkhabar.ir/sport/4299213
۱۰ خرداد ۱۳۹۷

جام جهانی ۲۰۱۸/ جدیدترین حواشی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه در ۱۵ روز باقی مانده تا شروع این مسابقات.همراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر …

جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸ در روسیه – Sputnik Iran

https://ir.sputniknews.com/trend/world_cup_russia/

خبرها و مطالب بیشتری را در سایت اسپوتنیک ایران مطالعه نمایید. … خطاب به تیم های ملی و مهمانان روسیه طی مسابقات فوتبال جام جهانی ۲۰۱۸ سخنانی ایراد کرد. … فوتبالیست های تیم ملی مکزیک آخرین ساعات قبل از سفر به روسیه برای شرکت در …

گمانه زنی ها از نتایج گروه ایران در جام جهانی روسیه – العالم

fa.alalam.ir/news/3346366/گمانه-زنی-ها-از-نتایج-گروه-ایران-در-جام-جهانی-روسیه

۱۸ بهمن ۱۳۹۶ – سایت ۱۰۱ GREATESTGOALS، در گزارشی ضمن بررسی گروه تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی اقدام به پیش بینی نتایج این گروه کرد.

روسیه از جام جهانی خودش حذف می شود – باشگاه خبرنگاران

https://www.yjc.ir › ورزشی › دنیای ورزش

۱۳ آذر ۱۳۹۶ – رئیس موسسه سازمان های ملی ضد دوپینیگ برگزاری رقابت های جام جهانی … می دهم که جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه بدون تیم ملی فوتبال روسیه برگزار شود.

آخرین اخبار جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه – پایگاه خبری گلونی

golvani.ir/tag/آخرین-اخبار-جام-جهانی-۲۰۱۸-روسیه/

در ۱۳۹۷/۰۳/۲۱ در: داغ ترین ها, رسانهبرچسب ها: آخرین اخبار جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه, آدیداس, بازار منیریه, پیراهن تیم ملی, تولید لباس تیم ملی, جام جهانی, رادیو گُلوَنی, …

رنکینگ تیم های حاضر در گروه ایران در جام جهانی – فوتبال زون

footballzone.ir/news/رنکینگ-تیم-های-حاضر-در-گروه-ایران-در-جام/

گروه ایران در جام جهانی ۲۰۱۸ که به نظر بسیاری از فوتبالدوستان و کارشناسان سخت ترین گروه این دوره از رقابت ها میباشد، … آخرین فرصت اسطوره ها در جام جهانی روسیه.

جام جهانی ۲۰۱۸ | دیجی‌کالا مگ

https://www.digikala.com/mag/worldcup/

آخرین نتایج بازی‌های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه را در دیجی‌کالا مگ دنبال کنید. … در فاصله یک هفته تا آغاز رقابت‌های جام جهانی ۲۰۱۸ رسانه های مراکش خبر از تغییر فهرست … جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه (Russia World Cup 2018) پنجمین حضور تیم ملی ایران را در …

۴ روز تا جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه

ویدئو برای آخرین خبر ها از جام جهانی روسیه 2018▶ ۰:۴۸
https://2018.arna.ir/videos/4-روز-تا-جام-جهانی-۲۰۱۸-روسیه
۲ روز پیش

سایت اختصاصی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه شامل اخبار، ویدیوها، برنامه بازی ها و نتایج زنده مسابقات جام جهانی. … جام جهانی; جام‌جهانی ۲۰۱۸; جام جهانی روسیه. آخرین مطالب. خبر.

تور روسیه جام جهانی ۲۰۱۸ , روسیه | لست سکند , تور لحظه آخری

https://lastsecond.ir › تور ها › تور های اروپا › تور های روسیه

خبر های مرتبط. استخدام برنامه … مسابقه سفرنامه نویسی ۹۶ ، معرفی شهرهای ایران و نقد و بررسی هتل ها و آژانس … برنامه کامل بازی های جام جهانی روسیه ۲۰۱۸ (دور مقدماتی)‎.

حواشی جالب مراسم قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه+تصاویر

www.mizanonline.com/…/news/…/حواشی-جالب-مراسم-قرعه‌کشی-جام-جهانی-۲۰۱۸-روسی…

۱۱ آذر ۱۳۹۶ – پایگاه خبری «دیلی میل» د

سیدبندی جام جهانی ۲۰۱۸ مشخص شد – ایسنا

https://www.isna.ir/news/96082515002/سیدبندی-جام-جهانی-۲۰۱۸-مشخص-شد

۲۵ آبان ۱۳۹۶ – با قطعی شدن صعود آخرین تیم به جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه، سیدبندی تیم ها مشخص شد.

آخرین خبرها از پخش مسابقات جام جهانی در سینماها – افکار نیوز

https://www.afkarnews.com/…/750791-آخرین-خبرها-از-پخش-مسابقات-جام-جهانی-در-سی…

۱ روز پیش – غلامرضا فرجی سخنگوی شورای صنفی نمایش در مورد نمایش بازی های جام جهانی ۲۰۱۸ در سینماها گفت: هنوز مجوز نمایش مسابقات جام جهانی روسیه در …

قیمت بلیت بازی‌های ایران در جام جهانی چند دلار است؟ | Euronews

fa.euronews.com › اخبار › جهان

۱ روز پیش – اگر قصد دارید بازی‌های ایران در جام جهانی را از نزدیک تاشا کنید، هنوز دیر نشده … پوشش زنده؛ آخرین خبرها از نشست تاریخی سنگاپور …. دارد که به دلیل جایگاه‌های مختلف در هر ورزشگاه قیمت های متفاوتی دیده می‌شود. … ایرانی‌ها برای‌ تماشای بازی‌های جام جهانی در روسیه چقدر باید هزینه کنند؟ … Copyright © euronews 2018.

رونمایی از جدیدترین فناوری های امنیتی جام جهانی ۲۰۱۸ – آلیک …

www.alikonline.ir/…/news/…/5774-رونمایی-از-جدیدترین-فناوری-های-امنیتی-جام-جهان…

۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ – فوتبال زون – آخرین اخبار و گالری جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه، پیش بینی نتایج … از آخرین تمهیدات و فناوری های خود برای تامین امنیت رقابت های جام جهانی …

جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه ,جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه – شبکه ورزش

varzeshtv.ir/detail/11328

هم اکنون: دوچرخه سواری/زنده (رقابت های لیگ دوچرخه سواری کشور). موتورسواری … آخرین اخبارجام جهانی ۲۰۱۸ روسیه جام جهانی … برنامه بازی‌های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه.

قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۱۸ فوتبال| ایران در گروه مرگ با …

https://www.tasnimnews.com › ورزشی › فوتبال ایران

۱۰ آذر ۱۳۹۶ – مراسم قرعه‌کشی رقابت‌های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه با حضور ستاره‌های فوتبال دنیا آغاز شد.

ایرنا – مسی: جام جهانی روسیه آخرین فرصت آرژانتین برای …

www.irna.ir/fa/News/82872315

۷ فروردین ۱۳۹۷ – مسی که اکنون ۳۰ سال دارد می گوید: جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه می تواند آخرین فرصت … وی در این باره گفت: اسپانیا، آلمان، برزیل و فرانسه تیم های بسیار …

آخرین توصیه ها برای سفر به روسیه برای جام جهانی ۲۰۱۸ – کجارو

https://www.kojaro.com/2018/6/12/143195/توصیه-سفر-روسیه-جام-جهانی-۲۰۱۸/

۸ ساعت پیش – آخرین توصیه ها برای سفر به روسیه برای جام جهانی ۲۰۱۸ … هر چند در اخبار کجارو داشتیم که برای جلوگیری از سرقت اطلاعات توسط هکرهای ماهر روسی، …

جام جم ورزش – سیدبندی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه +عکس

jamejamonline.ir › جام جم ورزش › فوتبال

۲۴ آبان ۱۳۹۶ – ۱۱نیوز نوشت: با توجه به سیدبندی جام جهانی ۲۰۱۸ بی شک ۱۱ تیم با … در همین راستا اگر شگفتی خاصی رخ ندهد پرو و استرالیا را باید به عنوان آخرین تیم های صعود کننده به جام جهانی معرفی کرد. … کد خبر : ۳۰۷۰۰۰۸۶۷۷۱۹۷۰۵۰۹۴۲٫

حریفان تیم ملی فوتبال افغانستان در رقابت‌های مقدماتی جام …

https://www.tolonews.com/…/حریفان-تیم-ملی-فوتبال-افغانستان-در-رقابت‌های-مقدما…

قرعه‌کشی دور دوم از مرحله‌ی انتخابی مسابقات فوتبال جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه در منطقه ی آسیا امروز در هتل … با توجه به اعلام آخرین رده بندی فیفا و تیم های برتر آسیا:.

هواپیمای اختصاصی تیم ملی فوتبال در جام‌جهانی ۲۰۱۸ (+عکس) …

www.sarpoosh.com/football/iran…/iran-nationalfootball970303789.html

رتبه: ۳٫۵ – ‏۴۷ نقد

۱۵ خرداد ۱۳۹۷ – هواپیمای اختصاصی تیم ملی فوتبال ایران برای جام جهانی روسیه آماده شد. … هواپیما تیم ملی ایران برای جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه,اخبار فوتبال,خبرهای …

معرفی حریفان ایران در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه؛ پرتغال | …

https://football-tribe.com/iran/2018/…/معرفی-حریفان-ایران-در-جام-جهانی-۲۰۱۸-روسیه…

۱ فروردین ۱۳۹۷ – فوتبال ترایب- تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه، در مرحله گروهی با تیم های مراکش، اسپانیا و پرتغال روبرو خواهد شد. در اینجا نگاهی خواهیم داشت …

تماشا | آخرین اخبار در فاصله‌ی ۵ روز تا جام جهانی | دنیای ورزش

ویدئو برای آخرین خبر ها از جام جهانی روسیه 2018▶ ۲:۲۸
tamasha.com/v/OE8K0
۳ روز پیش

یک ویدیو دیگر با عنوان آخرین اخبار در فاصله‌ی ۵ روز تا جام جهانی از دنیای ورزش | تماشا. … آنالیز تیم های حاضر در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه – کلمبیا.

عربستان-ژاپن، آخرین فرصت سعودی ها برای صعود مستقیم به …

https://www.tarafdari.com/خبر/…/عربستان-ژاپن،-آخرین-فرصت-سعودی-ها-برای-صع…

عربستان-ژاپن، آخرین فرصت سعودی ها برای صعود مستقیم به جام جهانی. تیم ملی عربستان … اخبار خارجی · مسابقات ملی · جام … برچسب‌ها: مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه.

گروه‌بندی کامل جام‌جهانی/ برنامه دیدارهای ایران – سایت خبری …

www.tabnak.ir › صفحه نخست › ورزشی

۱۰ آذر ۱۳۹۶ – پ. آخرین اخبار از قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۱۸ … مراسم قرعه‌کشی رقابت‌های فوتبال جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه در حالی آغاز شد که تیم‌ملی فوتبال ایران نیز به …

پرو آخرین مسافر جام جهانی ۲۰۱۸ – شبکه خبر

www.irinn.ir/fa/news/540899/پرو-آخرین-مسافر-جام-جهانی-۲۰۱۸

۲۵ آبان ۱۳۹۶ – تیم فوتبال پرو به عنوان آخرین تیم ، جواز حضور در جام جهانی ۲۰۱۸ را بدست آورد . … شبکه خبر، در آخرین بازی انتخابی جام جهانی ۲۰۱۸ ، صبح امروز تیم های ملی پرو … قرعه کشی مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه ۱۰ آذر در مسکو برگزار …

آخرین اخبار جام جهانی ۲۰۱۸ به همراه برنامه بازی ها | دراپ بال

https://dropball.ir/آخرین-اخبار-جام-جهانی-۲۰۱۸-برنامه/

۹ آذر ۱۳۹۶ – آخرین اخبار جام جهانی ۲۰۱۸ برنامه بازی های جام جهانی ۲۰۱۸ حواشی جام جهانی … همه جانبه مسابقات جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه، شما علاقه مندان به فوتبال را در …

آخرین اخبار و حواشی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه(۰۹-۰۳-۹۷) – روزامه

ویدئو برای آخرین خبر ها از جام جهانی روسیه 2018▶ ۲:۲۶
https://roozame.com/detail/10283703
۹ خرداد ۱۳۹۷

آخرین اخبار و حواشی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه(۰۹-۰۳-۹۷) … تمامی خبرها به صورت خودکار از سایت‌های فارسی دریافت می‌شوند و «روزامه» هیچگونه …

تصاویر برای آخرین خبر ها از جام جهانی روسیه ۲۰۱۸

نتیجه تصویری برای آخرین خبر ها از جام جهانی روسیه 2018
نتیجه تصویری برای آخرین خبر ها از جام جهانی روسیه 2018
نتیجه تصویری برای آخرین خبر ها از جام جهانی روسیه 2018
نتیجه تصویری برای آخرین خبر ها از جام جهانی روسیه 2018
نتیجه تصویری برای آخرین خبر ها از جام جهانی روسیه 2018
تصاویر بیشتر برای آخرین خبر ها از جام جهانی روسیه ۲۰۱۸گزارش تصاویر

جدیدترین خبرهای «جام جهانی» | خبر فارسی

https://khabarfarsi.com/tags2/EaMk/جام_جهانی

ژرمن ها در شرایطی به عنوان مدافع عنوان قهرمانی گام در رقابت های جام جهانی روسیه می گذارد … در شرایطی ۲ روز به آغاز جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه باقی مانده که پرگل ترین جام ه

فیلم کامل و حاشیه های قرعه کشی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه – نمناک

namnak.com/قرعه-کشی-جام-جهانی.p60608

رتبه: ۵ – ‏۱۴ رأی

۱۰ آذر ۱۳۹۶ – نمناک اخبارورزشی فیلم کامل و حاشیه های قرعه کشی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه … قرعه کشی رقابت های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه پس از مشخص شدن ۳۲ تیم …

گروه بندی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه, آخرین اخبار جام جهانی …

khabarpu.com/pu/varzesh-pu/fifa-world-cup/

ویژه جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه, گروه بندی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه, اخبار جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸ … هدف ما بازی جوانمردانه در جام جهانی روسیه است/تیراندازی یکی از امید های ما در …

آپارات – جام جهانی ۲۰۱۸

ویدئو برای آخرین خبر ها از جام جهانی روسیه 2018▶ ۰:۱۰
https://www.aparat.com/sport

آپارات – جام جهانی ۲۰۱۸. … ۲روز ۲ساعت ۲۹دقیقه ۳۹ثانیه مانده تا جام‌جهانی روسیه. گروه A · گروه B · گروه C · گروه D … تدابیر امنیتی شدید روس ها پیش از آغاز جام

آخرین اخبار جام جهانی ۲۰۱۸ – تور روسیه | تور جام جهانی ۲۰۱۸

e-russia.ir › اخبار فوتبال جام جهانی روسیه

۲۱ دی ۱۳۹۶ – خانه / اخبار فوتبال جام جهانی روسیه / آخرین اخبار جام جهانی ۲۰۱۸ | پنجشنبه … عربستان صعودی که پس از سال ها دوباره به جام جهانی راه پیدا کرده است در …

جام جهانی ۲۰۱۸: سید‌بندی، مدعیان قهرمانی، غول‌های غایب و …

www.bbc.com/persian/sport-42037541

۲۸ آبان ۱۳۹۶ – با انجام بازی‌های مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه چهره ۳۲ تیم حاضر در بزرگ‌ترین رقابت فوتبالی جهان مشخص شد. … از آفریقا هم تیم‌های مصر، مراکش، نیجریه، سنگال و تونس به جام جهانی رسیدند. … اشک‌های بوفون در آخرین بازی ملی؛ ایتالیا به جام جهانی نرسید · جان-لوئیجی … مهمترین خبرها … ۲۷ مهٔ ۲۰۱۸ – ۰۶ خرداد ۱۳۹۷٫

لحظه به لحظه با مراسم قرعه کشی جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸ روسیه …

https://www.rokna.net/…/332930-لحظه-به-لحظه-با-مراسم-قرعه-کشی-جام-جهانی-فوتبا…

۱۰ آذر ۱۳۹۶ – رونالدو آخرین پیشنهاد عقد قرارداد جدید با رئال مادرید را رد کرده است … بازی افتتاحیه جام جهانی ۲۰۱۸ بین تیم های روسیه و عربستان برگزار خواهد شد.

ستاره هایی که در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه حضور ندارند | فرتاک …

https://www.fartakvarzeshi.com/…/120522-ستاره-هایی-که-در-جام-جهانی-روسیه-حضور-…

کد خبر: ۱۲۰۵۲۲ تاریخ خبر: ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ۲۲:۱۸:۵۷ منبع: پارس فوتبال … کمتر از ۳ ماه دیگر مانده به آغاز جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه و تیم ها از الان با انجام بازی های دوستانه … در آخرین لیست سمپائولی ایکاردی به دیبالا ترجیح داده شد و خاویر پاستوره و رولی هم از …

نمایش خبر پخش برنامه «فصل داغ فوتبال» همراه با جام جهانی …

iribtv.ir/portal/NewsView/12270

۱۲ آذر ۱۳۹۶ – به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سیما؛ احسان شیعه؛ مدیر شبکه ورزش درباره اقدامات صورت گرفته برای پخش مستقیم فوتبال های جام جهانی ، گفت: …

ایران در گروه مرگ / ایران، اسپانیا و پرتغال و مراکش در گروه …

www.asriran.com › صفحه نخست › ورزشی

۱۰ آذر ۱۳۹۶ – مراسم قرعه کشی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه در کاخ کرملین برگزار می شود و ایران … رو گونی پیچ کرده اند و لباس های هر سه نفر از سرمای بیش از حد روسیه خبر می ده. … اما در سال ۲۰۰۶ ما آخرین کشور بودیم و خب حق انتخاب های زیادی نداشتیم .

شبکه های پخش زنده قرعه کشی جام جهانی ۲۰۱۸ | زمان قرعه کشی …

harfetaze.com › اخبار › اخبار ورزشی

۱ آذر ۱۳۹۶ – قرعه کشی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه، روز یک دسامبر ۲۰۱۷ (۱۰ آذر ۱۳۹۶) ساعت … زیادی داشت و به همین دلیل، اعلام رسمی این خبر کمی به تاخیر افتاد.

Likes0Dislikes0
نظرات و ارسال نظر